Allvarligt talat

1991, skrev S. Fred Singer, Roger Revelle och Chauncey Starr artikeln ”What to do about Greenhouse Warming: Look before you leap”. De hävdade där att klimatvetenskapen ännu inte var mogen för att ligga till grund för drastiska politiska beslut i klimatfrågan.

http://media.hoover.org/documents/0817939326_283.pdf

Under Riokonferensen snart därefter såg sig våra politiker inte för, de liksom de flesta andra ledare för världens stater ”hoppade” och skrev under klimatkonventionen (UNFCCC), utan stöd av klimatvetenskapen. Nu var det politiskt grundade klimathotet spikat eller som Darwall uttrycker det i The Age of Global Warming ”Politics had settled the science”. Detta skedde över våra huvuden och troligen utan att våra representanter insåg vilka konsekvenser deras underskrifter kunde få. Där och då blev vi officiellt och utan vår vetskap delaktiga i FN´s strävan mot den nya världsordningen, avindustrialiseringen och den globala utjämningen via klimathotsfrågan. Ingen ansvarig har sedan dess officiellt förklarat vad signaturerna där inneburet för vårt land.

Singer och andra klimatforskare har allt sedan dess upprepat att klimatvetenskapen inte ligger till grund för politiska beslut i klimatfrågan. Vid sitt anförande på Heartlandinstitutet´s alternativa konferens i Paris nu i december 2015 upprepade han återigen, vetenskapen stöder inte klimatpolitiken. Detta budskap har dock aldrig lyckts få genomslag i media och politiken.

Singer m.fl. hävdar att vetenskapen inte stöder klimathotet, men vad stöder klimathotet? Mike Hulme bland andra ger svaret. Hulme menar att hotsidans vetenskap bäst karakteriseras som postnormal (pseudovetenskap) d.v.s. underordnad ”högre” mål, i det här fallet ökad makt åt FN.

untitled (5)

(Se även Why Scientist Disagree About Global Warming The NIPCC Report on Scientific Consensus)

Klimatkonventionens högsta ledare i dag, Christiana Figueres, liksom en gång Margot Wallström, talar samma språk, klimatpolitiken styrs av FNs övergripande mål.

Vid närmare eftertanke inser nog en och annan att det inte har varit så lyckat när klimatpolitiken genomförts i praktiken. Tänk om den lilla omställning vi upplevt bara är en liten försmak av Målet, Den Stora Omställningen.

Stöder vi FN´s strävan efter Global Governance, (den nya världsordningen)?

Vill vi att västvärldens nuvarande ekonomiska system ersätts av en FN-styrd Global Ekonomi?

Ställer vi upp på en omställning till det fossilfria samhället och avindustrialisering av i-länderna?

FN´s mål om global utjämning låter kanske bra. Visst unnar vi de fattiga, plågade ländernas befolkning både utveckling och frihet, men är vi överens med FN ifall målet med utjämning innebär påtvingad avveckling och energianorexi i i-länderna?

FNs Gröna klimatfond låter behjärtansvärd, men fonden är ämnad att användas till att införa det fossilfria samhället i de redan fattiga u-länderna. Hur moraliskt är det att ge bidrag till den fonden?

Allvarligt talat, är det inte i grund och botten stor skam att delta i klimatkonventionens ständigt pågående revolution? COP21, Artikel 28 ger oss möjlighet att tacka för oss och hoppa av!

Friheten, vetenskapen, välståndet och moralen ÄR värda att försvaras!

Det är också dags att tacka Fred Singer och alla andra klimatupplysare, som under decennier tagit sitt ansvar och kämpat mot den allt starkare FN-styrda pseudovetenskapen. En tacksam tanke går även till internet, vem som än uppfann detta fantastiska redskap.

Ann Löfving-Henriksson

greening

COP 21 Article 28

 1. At any time after three years from the date on which this Agreement has entered into force for a Party, that Party may withdraw from this Agreement by giving written notification to the Depositary.
 2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.
 3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also having withdrawn from this Agreement.

För dem som är intresserade av att ta del av vad meteorologen John Coleman har att berätta om upprinnelsen till ”The Global Warming Scam” är länken här värd att kika på. Här dyker många kända namn upp. Coleman beskriver t.ex. hur Al Gore lyckades politisera diskussionerna om koldioxidens eventuella betydelse för klimatet och förklarar även hur klimatfrågan hamnade i FN: http://www.kusi.com/story/13167480/the-amazing-story-behind-the-global-warming-scam

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. akif coku

  Hej,
  Jag har alltid varit skeptisk till att just koldioxid skulle kunna vara ett problem och tar gärna emot lite nyhetsbrev.

 2. Ingvar i Las Palmas

  Just så Ann!!

 3. Peter Stilbs

  Fantastisk man, denne Fred Singer. Jag råkade leta bland mina böcker hemma och fann en ”Physics and Medicine of the Upper Atmosphere” på ca 600 sidor. Det är en symposieproceeding från 1952, med bidrag av ca 40 personer. Mötet ägde rum i november 1951.

  Där finns kapitel av bl.a. Wehrner von Braun om förutsättningarna att landa en bevingad farkost från satellitomloppsbana (dvs en ”rymdskyttel”!) och av Van Allen, som ju gett namn till de s.k. Van Allenbältena.

  Dessa kunde ha tillskrivits Singer, om ödet velat annorlunda – och hade man lyssnat på Singer hade USA troligen varit först att sända upp en satellit. Hursomhelst är Fred Singer citerad på ett 10-tal ställen i denna bok.

  Läs gärna mer om denne gigant, exempelvis här https://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Singer

 4. New World Order

  Efter inträdet i Bonnier-koncernen har Sydsvenskan-HD-NST-LP öppnat för det internationella ”etablissemanget” med många världskändisar som författare, idag Klaus Schwab, grundare och ordförande för Världsekonomiskt forum i Davos, vars årliga möte inleds på onsdag.

  Jag citerar ett par meningar:

  Det är uppenbart att våra nuvarande styresformer och de dominerande modellerna för välståndsskapande inte motsvarar dagens och än mindre framtida behov. Det är inte enkla justeringar eller små anpassningar som behövs, utan omfattande och nytänkta systemförändringar. . .

  Jag är säker på att om denna nya teknologiska tidsålder formas på ett öppet och ansvarsfullt sätt, kan den medföra en kulturell renässans som låter oss uppleva att vi är en del i något som är mycket större än vi själva, en sant global civilisation.

  Detta kan man välvilligt tyda som en dröm om en bättre värld. Alternativt som en kallhamrad maktspelares försök att locka oss in i en ”New World Order”. Den som också Rom-klubben med Anders Wijkman strävar mot med ”en ny ekonomisk logik”, Christiana Figueres och Ban-Ki-Moon i FN ser som en framtid med ansvarfull ”fördelning av världens resurser”, d.v.s. dina och mina pengar: Planekonomi.

  Kan man bli annat än misstänksam, när världens största kapitalister, de tyngsta politikerna och våra trogna kommunister enas om ett gemensamt mål. Har de inte var sin uppfattning om vilka som skall utgöra ”etablissemanget” i den framtiden? Och inneha makten.

  Skall vi tysta se på medan den utvecklingen går vidare?

 5. Slabadang

  När makten i media tappar makten över media när media tappar makten över folket.

  Att det existerar en samordnad maktmaskin som styr media utgör idag inget frågetecken utan står som utropstecken. Att det nu allt mer blir uppenbart för allmänheten att det just förhåller sig så sprider sig vidare och gör även politruker inom myndigheter synliga.

  Tar vi den klimathotande doktrinens själva ekonomiska resonemang och profetior kan de inte vara mer åt helvete. Med ett skenande elpris och med oljan som rasar i pris ännu snabbare så åker dumstrutarna på dessa profeter ned allt längre över ögonen. För vanliga politiker tror jag klimatfrågan är en typ av arbetsterapi som håller dem sysselsatta med nonsens som substitut för rationella realpolitik.

  Vi har en fusion av gammelmedia och politik som gemensamt bestämmer vad och vem som skall granskas. Vem som skall få komma till tals eller ej. vem som skall utmålas som ”ful” eller ”fin”.
  Den politiska makten använder sedan sin makt för att destruera myndigheter att bli politiserade och främst snegla uppåt istället rör att tjäna allmänheten.

  Polischefer är sista tillskottet av politruker utklädda i det här fallet till poliser. En polischef som skyddar den politiska makten dvs undanhåller uppgifter som anses gynna motparten, är ingen polis utan är en brottsling som begår ett svårt brott mot demokratin och skall inte sitta i polishuset, han skall SITTA PÅ KÅKEN!

  Offentliganställdas integritet är idag totalt krossad och aldrig har det blivit tydligare att Sverige behöver en konstitutionell domstol med riktigt vassa klor och näbb för att Sverige skall bestå som stat och sluta att allt mer likna en bananrepublik styrd av ett kollegium av totalitära fåmansbolag.

  Sossarnas inflytande och makt är katastrofal och ett extremt tydligt hot mot allt vad demokratisk säkerhet kan kräva. Att avslöja alla utklädda politruker för vad de faktiskt är och används till är en ödesfråga för demokratin.

 6. Lasse

  Jag brukar gilla mer naturvetenskapliga ämnen här på klimatupplysningen. Men jag inser att det ligger politik bakom allt även naturvetenskapen eller hur den presenteras i alla fall.
  Bland de svenska partierna är det endast SD som avviker i uppfattning om klimat och andra frågor.
  Är det endast pga deras rebelliska inställning eller är de ovanligt klarsynta?

 7. Bim

  Lasse #6
  Ovanligt klarsynta…för att vara politiker

 8. Ingvar i Las Palmas

  Sture Å #4
  Håller med 100%.
  Det är ju så uppenbart.
  Vad skall man göra? Ja det är en bra fråga. Ett problem är att så många faktiskt tror att det är ”konspirationsteorier” trots att allt egentligen ligger med öppna kort på bordet.
  Lasse 6
  >Är det endast pga deras rebelliska inställning eller är de ovanligt klarsynta?
  Det är nog en kombination. ett faktum är dock att det finns många ingenjörer och likvärdiga i partiet.

 9. elias

  Angående all vänsterstyrning och därtill kopplade värdegrunder som sedan bildar åsiktskorridorer:

  Den pågående omstyrning av polska media från dess regerings sida, lär oxå bero på denna pågående vänstervridning i media. Det är det man vill stoppa.

 10. Ingvar i Las Palmas

  elias #9
  Kan du utveckla det där lite?

 11. elias

  #10
  Polens regering har gett dess finansminister befogenhet att avskeda statliga mediechefer. Radiochefen är redan avskedad.

 12. Ingvar i Las Palmas

  elias #11
  Och skälet är ”vänstervridning”? Även officielllt? Eller anger man andra officiella skäl?

 13. Mats R

  För att frångå politikersnacket litet så kom nästa absurda besked från miljöalarmismen. Politikerna kommer förmodligen att haka på här också, VÄNTA BARA ska ni få se. Jag har länge funderat på hur långt miljöalarmisterna med sin miljöpropaganda är beredda att gå. Egentligen blev jag inte förvånad men vid närmare eftertanke förstår jag nu hur jävla desperata dårarna är. Men o andra sidan, vad kan man inte förvänta sig från denna miljöalarmistiska organisation. Frågan är bara om detta inte var droppen för trovärdigheten inom det egna gebitet. Så till nästa stora överraskning!!!!! ”HÖR OCH HÄPNA”. Nu anklagas mänskligheten även för att trigga igång VULKANER med anledning av ökad global temperatur. Det finns alltså ett samband mellan vulkanisk aktivitet och förhöjd temperatur anser de!!!!! Borde det inte vara brottsligt att vara så dum. Vad kan vi förvänta oss av detta tror ni? För att återgå till det politiska klimatet som råder nu så tror jag inte att det tar speciellt lång tid innan vi hör nya larmrapporter från media/politiken. Där det finns pengar, där finns politikerna. Och där politikerna finns, där finns korruptionen.

 14. Peter F

  Mats R

  Finns det något som inte går att skylla på AGW ?

  http://www.numberwatch.co.uk/warmlist.htm

  :o)

 15. Mats R

  Peter F #
  Den va bra den du!!!!!

 16. Ann lh

  #4 Sture Å, ska vi tysta se på medan utvecklingen går vidare? Svaret är naturligtvis nej, men när inte en endaste tung journalist tar tag i frågan så verkar det förbli ganska så tyst.
  Kan möjligen många droppar små till sist ge synbara spår?
  Kommer det en dag när vi alla anklagas för att inte ha varnat i tid?

 17. Kjell Wållberg

  # 6, 7 o 8
  Här kan ni läsa vad SD:s klarsynta politiker anser om kärnkraftspolitiken.
  https://sd.se/karnkraften-maste-snabbt-ges-battre-villkor/

 18. Ingvar i Las Palmas

  Det händer saker i USA!
  http://www.thegwpf.com/u-s-republicans-increasingly-sceptical-of-climate-alarm/

  Hårdbearbeta nåt svenskt parti?
  SD? Lite knepigt
  M Nix
  S Nix
  K 🙂
  MP haha
  F (eller heter de ”L”) möjlig

 19. Rider

  # 18 Ingvar i Las Palmas

  Vad som kommer att hända i USA beror på vem som vinner presidentvalet.
  Från demokraternas debatt i förrgår, ca 1:05:40 in i videon.
  https://m.youtube.com/watch?v=TKloowMmVFM

 20. Thomas P

  Ingvar #18 Det är inte någon nyhet att republikanerna radikaliseras i alla möjliga frågor. Frågan är om folket hänger med eller om det förvandlas till ett irrelevant parti för ”arga vita män”.

 21. Slabadang

  Thomas P!

  Nu osynliggör du och kränker medvetet alla förnuftiga välutbildade och ickekriminella mammor farmödrar och flickor som tycker exakt samma sak som männen. Är det inte konstigt att de vänsterpartier i Sverige som påstår sig företräda kvinnorna och feminismen slås av SD som attraherar fyra gånger fler kvinnor. Ben Carson? Har han glömt att titta på sin egen hudfärg?
  Är de ”arga vita kvinnor” som röstar på Alliansen och SD?
  Kvar blir väl de ”rabiata kriminella och ickevita” kvinnor som röstar på dina partier!

  Bara för din bildnings skull måste jag med vetenskapen till stöd hävda att hur vi handlar tänker förmår och känner sitter inte mellan benen eller i huden utan innanför skallbenet. Det är synd om alla irrationella människor som styrs av irrationella känslor och fejkade tankefigurer som du!