Al Gore har svar innan frågan ställs

Regnmoln 

 

”To claim that we are causing meteorological events that would not have occurred without human influence is just plain wrong”

 

Myles Allan på The Guardian blev besviken när Al Gore härom veckan menade att vetenskapsmännen nu har säkra bevis för att klimatförändringarna orsakat extrema väderhändelser som stormar, översvämningar och torka. Eftersom Myles medverkat till studier i ämnet kände han sig som en av de vetenskapsmän som Al Gore hänvisade till. 

Studier görs när extrema väderhändelser inträffar och man har ex kommit fram till att översvämningarna i Storbrittanien år 2000 berodde på naturliga orsaker i huvudsak och att möjligheten att människan skulle ha ökat risken endast var 20% eller lägre. Han skriver också att risken för stora vårfloder minskar eftersom ett varmare klimat ger mindre snö och det är den snabbt smältande snön som ger stora vårfloder. Ett (av människan orsakat) varmare klimat gör alltså vissa väderfenomen mer troliga men gör också andra mindre troliga.  Den Ryska värmeböljan 2010 anses inte vara orsakad av människan, översvämmningen i Pakistan är inte klarlagd och om Katrina tvistar de lärde. Forskningen kring extrema väderhändelser handlar om att försöka räkna ut hur mycket risken har ändrats på grund av människan och sådan forskning tar tid.

Myles avslutar med att hoppas på snabbare resultat i framtiden men han finner det frustrerande när Al Gore hävdar att han har svaren innan forskarna ens har hunnit ställa frågorna.   

 

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulrik

  Det beror på solen – men ändå inte….

  http://www.sydsvenskan.se/vetenskap/article1559014/Pigg-sol-kan-ge-mildare-vinter.html

 2. Labbibia

  Tack Lena!

  Ur din text:
  Han skriver också att risken för stora vårfloder minskar eftersom ett varmare klimat ger mindre snö och det är den snabbt smältande snön som ger stora vårfloder.”

  Intressant.
  Som säkert de flesta här på TCS vet, så har ju svenska myndigheter gjort utredningar om hur ex Sthlm kan komma att drabbas när den globala uppvärmningen fortsätter. Här i Sverige har man ju kommit fram till en diametralt motsatt ståndpunkt. Nämligen att risken för översvämningar i stället ökar…….vilket ju naturligtvis måste vara en logisk kullerbytta av det mer spektakulära slaget!

  Våra myndigheter har alltså fått det hela totalt om bakfoten. Och detta kommer att ligga till grund för framtida åtgärder…..

  Man tar sig för pannan!

 3. Labbibia #2

  Kan man tänka sig att mer regn vintertid i England ger mer snö i Sverige?

 4. Labbibia

  Uffeb

  Tänk igen…..

  Exakt samma scenario har framförts av ”klimatutredare” här i Sverige. Förmodligen är de av samma kompetenskaliber som Naturvårdsverkets M. Lilliesköld. 😉

  ”Varmare klimat ger regn i stället för snö”, vilket ju logiskt sett i så fall innebär att vi får ett jämnare flöde i framtiden, (om det nu blir varmare, fan tro´t) och därmed skulle ju risken för översvämningar minska  när vårfloden inte blir lika stor som tidigare.

  Elementärt min käre UffeB. 🙂

 5. Bim

  Alldeles riktigt Uffeb.
   Om det regnar uppåt i England och sedan driver med  västvindarna för att falla ner som snö över Sverige. Då blir det ju så.
  Jag sa ju de.Du e en klok man. 😀

 6. Lejeune

  OT:
  FYI, den inte, för TCS läsare, helt okände Lars Bern publicerade nyss ett inlägg på Newsmill:
   
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/10/05/centerpartiet-m-ste-v-lja-bort-milj-v-nsterns-l-sningar
   
  …om nu någon hade missat det?

 7. Bim #5
  Du är en rolig larver du.. 🙂

 8. Lejeune #6

  Det kommer ett eget inlägg i em om Lars på Newsmill!

  😉

 9. Björn

  Ickeforskare som Al Gore måste söka stöd för sin propaganda i klimatforskningen. Men vi vet inte längre vad klimatforskarna står eftersom sammanblandningen av politik och forskning, har rubbat förtroendet för forskarnas ståndpunkt. Vi som lekmän vet inte längre vad som är seriösa uttalanden. IPCC är absolut ingen trovärdig part, därför måste allvarligt menade och seriösa klimatforskare ta tillbaka initiativet och slänga ut alla som inte tillhör ett trovärdigt och forskaretiskt kollektiv.

 10. Jan E M

  Hur vädret påverkas av ett varmare klimat har det forskats om i över 30 år. Så frågeställningen är inte ny. Så Myles Allan har fel när han påstår att Al Gore har svaret innan frågorna ställs.

 11. Jan E M

  Jo fast det handlar i det här fallet om extrema väderfenomen och han protesterar ju mot att Al Gore hänvisar till en forskning som inte alls är lika säker som han framställer den.

 12. Kristian Grönqvist

  Sjabadang frågade mig i går om varför min inställnin till bloggens vetenskaplighet är så raljant, när jag i övrigt är seriös. Ni kan läsa igenom ovanstående kommentarer och ställa frågan till Er själv.

  Det är möjligt att varmare klimat ger mindre snö, men det ger betydligt mer regn. Och det är heller inte  helt säkert att det ger mindre snö heller, eftersom det beror på havsströmmar, dominerande vindriktningar, bergskedjor etc. 

  Av någon anledning, som jag inte förstår, har man en tvärsäker uppfattning om det mesta här, trots att ingen egentligen har det, och att forskning om detta hela tiden pågår, för att en bättre kunskap skall uppnås. Det ger inget seriöst intryck, om man säger.  

 13. Labbibia

  Jan EM #10

  Om det har forskats i 30 på hur ett varmare klimat påverkar vädret, så har det tydligen gjorts ytterst få framsteg? Med tanke på att de senaste vargavintrarna uppenbarligen kom som en fullständig överraskning/ chock för myndigheter och statliga verk. Både i Sverige, England och annorstädes runt om på planeten. 

 14. Labbibia

  Men snälla Kristian…..
  De bergsäkra uttalandena (om att snön snart skulle vara ett minne blott exempelvis) har ju kommit från myndigheter och statliga verk som Naturvårdsverket, SMHI, etc etc……som påstår sig använt IPCC som källa för denna propaganda. Jag vet, för jag har mejlat och frågat dem (Naturvårdsverket)

  http://www.youtube.com/watch?v=ANDOcPUlfC0

  http://www.youtube.com/watch?v=FA0qzhJWHyw&feature=related

  Så vem är det som är oseriös? Den som sprider sanslös skräckpropaganda eller den som är kritisk mot samma propaganda?

 15. Lejeune

  #12
  ”har man en tvärsäker uppfattning om det mesta här”
  ….är det inte i själva verket du som är lite väl tvärsäker nu?

 16. Kristian Grönqvist

  Labbibia

  När har inte en vinter kommit som en chock för alla inblandade. Kraftverk, trafikmyndigheter, bilister, järnvägen, ja i stort sett alla. Och ändå är vintrar ständigt återkommande fenomen på de här breddgraderbna. Hur tänker Du nu?

  Att det inte blir någon vinter i år…?  och att Du blir jättechockad… ifall det skulle bli det i alla fall…?   

 17. Labbibia

  Kristian Grönqvist

  Du bor inte i Sthlm va?

  För om du gjorde det, så skulle du upptäckt att de 3 senaste vintrarna här kommit som en fullständig överraskning, åtminstone för snöröjningen, SL, Sjöfartsverket, osv osv. Massor med fartyg fastfrusna i isen utanför Norrtälje osv osv…..

  Nej JAG blev inte överraskad, men uppenbarligen blev många myndigheter och verk det……Hur det  nu kan komma sig. Kanske har de helt enkelt gått på sin egen propaganda? 😉

 18. Kristian Grönqvist

  Det är ingen som sprider skräckpropaganda någonstans. Bara i Din hjärna. Det som talas om är, att ifall vissa kriterier uppfylls, kan det i värsta scenariot gå på ett förfärligt sätt. Det är inte skrämselpropaganda. Däremot klokt.

  Man säger inte heller att jorden i en nära framtid kommer att träffas av en asteroid som kan utrota mänskligheten. Man säger att det i värsta scenariot kan inträffa i en framtid. Något helt annat.

  Man säger inte heller att köra utan säkerhetsbälte garanterat leder till att man dör i en trafikolycka, eftersom man kan leva ett helt liv utan att krocka. Man säger istället att sannolikheten för att ett säkerhetsbälte kommer att minska skadorna vid en eventuell krock är stor.

  Jag vet att det krävs ett vuxet sätt att resonera för att förstå detta, men jag tar chansen i alla fall…   

  Det är faktiskt en seriös skillnbad på hur saker uppfattas och hur saker sägs.   

 19. Labbibia

  Kristian Grönqvist # 18

  Du skriver….

  Det som talas om är, att ifall vissa kriterier uppfylls, kan det i värsta scenariot gå på ett förfärligt sätt. Det är inte skrämselpropaganda. Däremot klokt.”

  AHA! Då utgår jag ifrån att du aldrig törs lämna ditt hem? För i det ”värsta scenariot” kan du ju i princip råka ut för precis vad som helst i olycksväg, eller bli utsatt för ett grovt våldsbrott etc……

  Nog vore det i såfall på sin plats att myndigheterna informerade även om dessa risker i svindyra kampanjer? Det måste du ju tycka, eftersom du resonerar som du gör.

 20. Jan E M

  Lena Krantz #11

  Rubriken är löjlig. Frågan om hur det varmare klimatet påverkar vädret har det forskats om. Resultaten som finns är som Al Gore påstår, men är som sagt osäkra. Att då använda rubriken ”Al Gore har svaren innan frågan ställs” är fel.

 21. Kristian.
  Det är vad man gör, inte gör och vad det kostar som är ett problem.
  Oerhörda mängder pengar har ”försvunnit” pga idiotiska satsningar baserade på att det värsta kan hända med hävdande av ”försiktighetsprincipen”. Det absolut smartaste vi kan göra är att se till att det finns gott om energi till vettiga priser för att vara beredda på kallt eller varmt istället för satsa på dyr och opålitlig energi. Som ett exempel

 22. Jan E M

  Labibia #13

  Resultat från forskningen om det varmare klimatets påverkan på vädret finns. Det är den som Al Gore refererar till, men han kanske överdriver säkerheten resultatet.

 23. Peter Stilbs

  Det var någon spalt i SvD i morse, där tre journalister betygssatte regeringen i olika avseenden. Susanna Baltscheffsky skrev något med tema ”miljö” i stil med att ”Al Gore lärde oss att människan förändrat klimatet etc”

  I skolen icke lyssna till falska profeter , eller vad det heter

 24. bom

  #8
  Förydliga är Du snäll. Skriver Du om Lars(vem? Bern?) på Newsmill denna E.M.?

 25. bom

  http://tommyvonbulldog.bloggo.nu/El-energi-oandlig-och-billig-med-ny-turbin/
   
  Nu är det fixat! Mänskligheten har gått i mål (se URL:en). Nu kan allt förverkligas. Ingen energibrist mera. Vem skall ta emot mina investeringspengar?
   
   

 26. Jan EM #20

  Ur artikeln:
  ”We’re hoping to get a bit quicker off the mark in future, but it is frustrating when Gore claims to know the answer before we have even asked the question.”

  Jag läser journalistik just nu (har just börjat) och då har vi lärt oss att en rubrik är till för att fånga intresse.

 27. bom #25

  Hmm….det var inte mycket till information ang superturbinen, eller rättare sagt ingen information alls.

  Måste vara ett skämt förmodar jag.

 28. Kristian Grönqvist

  Labbibia

  Jag förstår att Du tycker Du är rolig med det fjantiga exemplet om att lämna sitt hem. Det visar bara hur otroligt mycket Du missuppfattar vetenskapliga formuleringar. Du kan förmodligen inte skilja på påstående och sannolikhet, vilket innebär att när vetenskapsmän talar om möjlig sannolikhet, så går Du ut och talar om alarmism.

  Jag är ledsen för att skolan aldrig lärde Dig något om nyanser. Men trösta Dig med att det inte är Ditt fel. Att du inte vill lära Dig nu om nyanser är däremot enbart Ditt fel.   

 29. L

  Kristian, tala om för våra politiker att klimathotet handlar om nyanser…

 30. L #29

  Berätta det själv. Gärna med en bra och begriplig förklaring.

  Vem vet, dom kanske skulle lyssna och förstå. Du vet ju att man måste tala med bönder på bönders vis och med de lärde på latin…

 31. L

  Uffeb, jag hoppas att våra politiker har fattat mitt språk redan…

 32. Jan E M

  Lena Krantz #26

  Att en rubrik skall fånga intresse är väl OK, men att den skall vara helt fel ger bara förakt mot den som skriver.

 33. L #31

  Aha, du är politiker? Intressant 🙂

 34. CG

  Kristian #28
  Du försöker tydligen i ditt sätt att argumenta skapa en bild av en vuxen som pratar med ett barn på ett lite nedlåtande sätt. Det är som metod ganska misslyckat om du syftar till att få gehör för dina åsikter. Om ditt uppsåt däremot är någon form av personlig tillfredställse så kanske du lyckas bättre. Det kan bara du svara på.
  Hur som helst… Det problem vi har i samhället är inte hur forskare framställer hypoteser, det är inte ens hypoteserna i sig, Problemet är hur hypoteserna okritiskt tas upp av massmedia och hur de sedan omsätts i polititska beslut.
  Egendomligt att du inte förstått detta enkla faktum.

 35. bom

  Lena #27
  Delar nog Din uppfattning. Inlägget(mitt) skulle läsas som satirisk sarkasm. Alla(här) vet nog vindens oduglighet till ändamålet.

 36. Magnus A

  OT och graf för de som förnekar hockeyklubban…

  http://2.bp.blogspot.com/-L8nXTiFlcjM/TpR0kpmOHSI/AAAAAAAAANU/CaWGv88sAqQ/s1600/trendgrafjuholt.jpg

  Men önskar S allt gott, dvs en modern ledning som inte står ”kreml-vänstern” alltför nära.

 37. Labbibia

  Kristian G # 28

  Nej Kristian.
  Jag visar bara på den fullt logiska konsekvensen av ditt eget resonemang. Att du tycker det är löjligt visar bara att jag träffade mitt i prick!

  Tack för det.

 38. Kristian Grönqvist

  Labbibia

  Det är mycket möjligt att du tycker konsekvensen är logisk. Du tycker mycket annat också.                     

 39. Kristian Grönqvist

  CG

  Eftersom jag precis ägnat mig åt kunskapsförmedling till folk som inte har tid med att skaffa den själv, innan jag blev pensionär så kan jag tala om för Dig att såna som Du talar om finns, men de flesta beslutsfattare är måna om både att göra rätt och av rätt orsaker faktiskt . Det verkar inte som Du suttit i en sån position någonsin. 

 40. Labbibia

  Kristian G

  Jomenvisst gör jag det. Det är liksom det som är tanken med att kommentera på exempelvis en blogg. Man tycker till. Men det har du tydligen inte förstått…….heller.

 41. Hansens uttalande,climate sceptics are winning the battle.
  se whatsup inlaga.
  ALI.K.

 42. Brittisk BBC metrolog ser ’Solar forcing’ mer trolig än av människan
  orsakad CO2 för klimatpåverkan som större orsak.
  Art ,från Climate Realist.
  ALI.K.

 43. Undersökning av historiska data från Schweiz alpområde,visar att
  den tidiga förmedeltida värmen var högre än denmoderna värmen.
  Ur art C3 Headlines,med graf mm.
  ALI.K.

 44. Inge

  OT James Hansen mer och mer gnällig: Skeptikerna vinner slaget:
  http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/global-warning-climate-sceptics-are-winning-the-battle-2368617.html

 45. Kristian Grönqvist

  Intressant att vederhäftiga kommentare på acibifieringen av havet bara kommer bort

 46. Kristian Grönqvist

  Samt att möjligheten att kommentera helt har fallit bort för mig i ämnet. Rädd för fler rättelser?

 47. Kristian Grönqvist

  Kollade just, vi har inga kommentar som har fastnat eller ligger för godkännande. Vad händer när du trycker ”Submit”?

 48. CG

  Kristian #39
  Pensionär!?!  Jag som tänkte bokföra din något omogna attityd på ungdomligt oförstånd. Men ge inte upp! Man blir aldrig för gammal för att bättra sig.
   
  Tydligen har du varit politisk beslutsfattare och känner ett behov av att skydda skrået. Det är en mänsklig svaghet som jag har förståelse för.
   
  Du försöker framställa dig som mer bildad och kunnig än oss andra men du visar på en uppenbar lucka –  du verkar inte besitta kunskaper i historia. Eller så har du inte lyckats omsätta dina kunskaper till att tolka nutida företeelser.
   
  Jag kan hjälpa dig på traven genom att informera dig om att det finns många historiska paralleller till den politiska dårskap vi ser i samband med klimatet. Jag vill inte förta upptäckandets glädje genom att skriva dig på näsan om dessa. Studera historia och dra egna slutsatser. Lycka till!

 49. Kristian Grönqvist

  CG

  Bra försök, men alldeles år skogen. Jag hart haft ett eget iniformationsföretag som heter Infotainment, jobbat på fortbildning AS chef för Firskvårdscentrum AB och Ryggcentrum AB.

  Har inte personligen med poilitik överhuvudtaget att göra, men har ett antal akademiska examina..

  Jag tillhör egentligen inte beslutsfattare i någon högre omfattning i övrigt heller, däremot har jag hela mitt liv försett beslutsfattare med info och Know How.  Speciellt för Internet, men noterar att det tydligen behövs ännu mer idag pga allt skräp som ligger på intenet.

  Nu är det så, att jag inte tror mig veta allt, faktiskt inte ens en bråkdel, men däremot är jag proffs på att ta reda på fakta.

  Vilket betyder att, jag aldrig konspirationsläser mellan raderna, som tex Du gör och bildar mig uppfattningar om folk jag inte känner . Däremot kollar jag upp folk, tar reda på deras bakgrund, betyg, skolning och allmänna kunskaper. Det ger en betydligt säkrare grund att stå på, dessutom en uppfattning om vad personen verkligen kan och verkligen inte kan. Man blir oupphörligen förvånad dock över att en del aldrig motsvarar ens förväntningar, på ont eller på gott. Vilka Du tillhör, skall vi inte ta upp just här.

  Jag intar inte heller en paternalistisk hållning generellt, bara där den förtjänas, alltså där jag redan tidigare kontaterat att citaten eller litteraturhänvisningarna leder till sajter där huvudinnehållet är tveksamt vetenskapligt eller bara hörsägen. Att det därför ibland lätt uppfattas att jag är odräglig, kan nog säkrast uppfattas som att jag redan i början på debatten har insett vart debatten skall förväntas leda, oavsett faktainnehåll eller inte.

  Förutsäbara slutsatser, grundade på ogrundad information har en tendens att göra mig uttråkad.            

 50. CG

  Kristian
  I detta sammanhang är nog din CV av mindre intresse. Och jag har inget intresse av att göra en personundersökning av alla som skriver kommentarer på en blog.
   
  Klimatdebatten handlar om hur politiker och diverse särintressen  missbrukar dåligt underbyggd vetenskap för att vrida samhället i en oönskad riktning. Vi bor i en demokrati och därför är vi som medborgare fullständigt kvalificerade att ha åsikter om denna samhällsutveckling. På samma sätt som vi hade rätt att protestera mot t ex rasbioligin som omhuldades av det politiska etablissemanget före andra världskriget.
   
  Att ”experter” alltid har rätt är något som jag slutade tro på för länge sedan. Jag måste medge att jag var naiv i mina yngre dagar och trodde att de med fina titlar och hög utbildning alltid visste vad de talade om, men jag har blivit klokare. En del av oss blir det med åren…
  För min del är därmed detta meningsutbyte avslutat.

 51. Kristian Grönqvist

  CG

  Den är adrig av intresse mera för någon.  Eftersom jag är pensionär sedan 58 års ålder.Bara för Dig, eftersom din förmåga av att dra slutsatser om hur andra människor är, är så erbsrmligt dålig. Men eftersom jag utgår från att Du har ett minne, behöver jag aldrig mer dra upp den heller.

  Klimatdebatten handlar just precis inte om det Du säger. Politiker och beslusfattare lyssnar inte på konspirationshysteriker, okunniga, messerschmidtar från hemmakontoret, ickianer, , skeptiker utan bevismaterial, åsiktsterrorister eller självutnämnda experter. Som politiker tar man först reda på vem som kan veta, Troligare på universitet än på hemaddress, troligen på ett namn som näms med respekt även av andra beläsrta , troligen nån som har minst en professur i ämnet. Etc etc.

  Sannolikheten för att man träffar rätt person är då betydligt större. Finns det ett företag som specialiserat sig på Head Hunting inom kunskapsområdet, konsulterar man det. Och sparar eoner med tid. Tror Du verkligen inte att marknaden har fungerat så i femtio år redan. I hela Europa.

  Ibland räcker det med att ringa Talarcetrum. 

  I privatindustrin kan det vara marigare. Det finns gott om köpbara lobbyister med köpbara titlar och en karriär i utförsbacken. Man kan ju inte klandra dem heller egentligen. De skall ju också leva. Och bilskojare har det ju alltid funnits.      

 52. CG

  Kristian
   
  ”Politiker och beslusfattare lyssnar inte på konspirationshysteriker, okunniga…”
   
  Vilken planet lever du på egentligen? För att så desperat försöka framstå som begåvad, världsvan och familjär med hur beslut fattas på politisk nivå så verkar du vara otroligt naiv. Observera att jag säger ”verkar vara”, jag bedömer dig enbart efter vad du har skrivit här. 
   
  Men nu tycker jag att vi ger oss. Detta leder ingenstans och du måste väl ha annat att göra än att munhuggas med en vanlig människa som jag. Du som hade eget AB och umgicks med viktiga beslutsfattare och allt. Suck.. vi andra kan bara drömma.
   
  Lev väl, Kristian! Framtiden lär väl visa vem av oss som har rätt.
   
   
   
   
   

 53. C.G. #52
  >Lev väl, Kristian! Framtiden lär väl visa vem av oss som har rätt.
  För min del tycker jag nog att framtiden redan är här. Fast det gäller att ha ett öppet sinne och inte tro att allt som utmanar gängse uppfattningar kommer från  ickianer, konspirationshysteriker och åsiktsterrorister. Då hamnar något tusental vetenskapsmän och forskare där..
   

 54. Inge

  Kristian #51

  Politiker frågar inte vem som har rätt eller fel, de frågar vem som har makten i frågan och rättar sig efter det. Skulle de börja bjuda in olika åsikter att tala för sin version blev det alltför komplicerat. Det är också politikerna som vill ha ett konsensus för att kunna ta beslut. Att konsensus inte förekommer inom vetenskapen har ingen betydelse för dem, de har sina arbetssätt.

 55. Kristian Grönqvist

  Inge

  Jasg är ledsen. Mitt företag har enbart levt på att komma med av kunder specialbeställd information. Och jag känner ett otal andra som lever på konsultbasis på samma sätt.. Det låter nästan som om Du inte visste att en sådan parallell värld finns. Att den fanns före internet, var helt nödvändigt, att den borde finnas fortfarande anser jag personligen vara lika viktigt. 

 56. Inge

  Bara för att jag inte nämner alla möjligheter som finns behöver du ju inte dra slutsatsen att jag inte känner till dem. Har ditt företag ofta varit anlitat av politiker för att ta fram faktaunderlag?

 57. Inge #56

  Är det inte så att politiker ofta blir anklagade för att anlita konsulter för skattepengar?

  Och med tanke på partipolitik så är det nog svårt att bli överens om vad för sorts fakta man prioriterar…