Absurd söndagsläsning

pojkar spelar fotboll1

”Är barns lek miljöfarlig verksamhet? Det är förstås en absurd fråga, men tyvärr är den ändå relevant. Miljödomstolen från Vänersborg har nämligen beslutat att lek och idrott definitionsmässigt kan vara miljöfarlig verksamhet. Man skulle kunna skratta åt domen om det inte vore för att miljöbalken ofta tillämpas på detta sätt. Vid landets miljödomstolar, miljöprövningsdelegationer, länsstyrelser och andra myndigheter lägger tjänstemännen sina pannor i djupa veck för att försöka pressa in än det ena, än det andra i miljölagstiftningen.”

Så börjar förordet till en rapport som tagits fram av Niklas Skår och Svenskt Näringsliv. I rapporten presenteras ett antal mer eller mindre halsbrytande exempel på hur man kan vantolka miljöbalken. Läs och förundras. Rapporten kan laddas ned här och nedan finner ni ett utdrag ur ett av de beskrivna fallen.

Barn som olägenhet för människors hälsa

Miljödomstolen konstaterar inledningsvis att kraftiga och återkommande störningar från lek och idrott kan påverka människors psykiska välbefinnande. Även lek och idrott kan således definitionsmässigt utgöra en olägenhet för människors hälsa och därmed vara en miljöfarlig verksamhet.

STRÖMSTAD Axel bor granne med en allmän gräsplan där barn brukar leka och spela fotboll. Området har använts för bollspel under lång tid. Axel är missnöjd. Han tycker att ljudet från leken stör under sena sommarkvällar, och missriktade bollar hamnar ofta på hans tomt. Axel klagar hos kommunens Miljö- och hälsoskyddsavdelning, som överväger att sätta upp ett nät bakom målburarna eller att flytta på målen. Miljönämnden beslutar sig till sist för att det inte är värt kostnaden.

Då överklagar Axel till Länsstyrelsen, som skickar representanter till platsen och noterar att om man skulle flytta på målen på det sätt som han föreslagit så skulle ett av dem hamna framför grannarnas hus i stället, vilket bara skulle flytta på problemet. Dessutom har Miljönämnden redan satt upp nät för att skydda Axels tomt, så Länsstyrelsen avslår överklagan.

Axel överklagar till Miljödomstolen, som hänvisar till miljöbalken. ”Av 9 kap 1§ första stycket tredje punkten framgår att med miljöfarlig verksamhet avses användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenheter för omgivningen genom bland annat buller.” Olägenhet för människors hälsa definieras som ”en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.”

Det är lätt att få intryck av att det handlar om gruvbrytning eller högtrycksborrande eller en motorväg som plötsligt byggs intill någons bostadshus; rejäla, ihållande ljudstörningar som är så allvarliga att de kan göra grannarna sjuka. Det var knappast lekande barn som lagstiftaren hade i åtanke.

Domstolen fortsätter ändå gravallvarligt att resonera om huruvida fotbollsspelande kan omfattas av miljöbalken. ”Kraftiga och återkommande störningar från lek och idrott kan påverka människors psykiska välbefinnande.” Översatt till vardagssvenska: man kan bli regelrätt galen av att vara i närheten av barn som spelar fotboll. Sedan förklarar domstolen att lek och idrott ”definitionsmässigt” kan vara miljöfarlig verksamhet, eftersom det kan utgöra en olägenhet för människors hälsa.

Miljödomstolen avslår ändå Axels överklagan eftersom Miljönämnden redan satt upp ett nät för att skydda hans tomt. Men man avfärdar inte grunden för hans klagan utan inskärper tvärtom att barns lek omfattas av miljöbalken. På så sätt bjuder man in andra gnällspikar som irriterar sig på att barn inte i alla lägen är tysta och fogliga.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Högtrycksborrande??????
  Kanske används av de samma som har stuprännor på husen (undrar om de har hängrör?)
   
  Det finns slagborrar som är tryckluftdrivna och även bilmaskiner, men numer är det som regel grävmaskiner som har hydrauliskt drivna aggregat..inomhus är det som regel elektriskt drivna slagborrmaskiner som stör.
   
  Den i sanning mest miljöbelastande verksamheten är när byråkrater skriver regelverk och tolkar lagar utan att ha någon som helst teknisk kompetens.
   
  Slutsats:
  Kräv en mycket hög teknisk kompetens för alla politiker, byråkrater och lagtolkare, annars fortsätter de bygga ett samhälle som fjärmar sig alltmer från verkligheten.
   

 2. Peter Stilbs

  I mitt villaområde hemsöks man mest av olika motoriserade  trädgårdsredskap – med preferens ca kl 18-20 soliga utekvällar, som i går. I går kväll – pingstafton – körde någon bensindriven röjsåg eller motorsåg på en av granntomterna. Senare på kvällen var det vid genomfartsgatan streetrace – och vid 01:tiden två snabba MC som tävlade om något, någon kilometer bort. Lyckligtvis har det inte senaste året så varit många tonårsmoppar utan ljuddämpare – något som brukade väcka hela kvarter kl 3 på natten.

 3. Slabadang!

  Maggie!

  Det behövs en pausknapp! Med erfarenheter från i fredags så är det lätt att inse att byråkrater och politiker inte fattat ved de sysslar med. Det är dags att stanna upp och fråga sig var vi är på väg. Ett stort problem är att så många gränser för vad myndigheter och politik skaloch kan reglera har överträtts. Det är svårt att påvisa när första övertrampen skett och framför allt förståelsen om varför de sker.

  Vi lever i en tid där myndigheter och politiker inte har någon som helst uppfattning av politikens och regleringarnas begränsning och relevans.
  Prusiluskor och krösamajor har fullt spelrum utan begränsningar inom stat och myndigheter. Överförmynderiet och tillhörande tokigheter ökar.

  Sture Nord var ute och propagerade för att ALLA politiska beslut och direktiv skulle betraktas ur ett ”könsmaktsperspektiv”. Det bevisar hur ”tänket” fungerar.Subjektiva bedömningar skall ligga till grund för generella beslut! Lycka till!!  

  Var vi än tittar inom myndigheterna så hittar vi pruskeluskor och krösamajor.Att staten inte satt gränser för sin inblandning i folks relationer och personliga ansvar är ett JÄTTEPROBLEM.

  Ta Folkhälsoinstitutet som exempel. Där pågår nu en kampanj som har till syfte att ”hjälpa föräldrar” att säga nej till ungdomar som vill festa med alkohol. Det roliga ät att när man sedan ringer (vilket jag har gjort för mitt demokratiprojekt) och frågar preojektledare för detta projekt vem de tror kampanjen  hjälper, så får du en massa argument om varför det behövs och är viktigt. Men när du sedan ställer kontrollfrågor så blir det JÄTTEJOBBIGT att leda viktigheten i bevis.

  Man ställer såna där frågor som….” Känner du någon som använder era reklamfilmer som rättesnöre och en helt ny idè för hur de ska hantera sina barns alkoholvanor?” Du själv? Någon av dina kompisar? Känner du någon överhuvudtaget som inte sitter med den kunskap ni utgår ifrån att de saknar?
  Är det verkligen folkhälsoinstitutet som lär oss att relatera till alkohol? Svaren kan du gissa själv.

   Men prusseluskornas tänkande att de lite bättre och förnuftigare än alla andra ses som en sjäkvklar sanning och därigenom är alla spärrar för detaljreglering och överförmynderi borttagna.
  Folkhälsoinstitutet är en statlig extramorsa helt övertygad om sin eget existensberättigande och medborgarnas törst efter hennes ledarskap.

  Att vi medborgare skall ta ett eget ansvar är ingenting folkhälsoinstitutes prussiluskor funderar på direkt. Det begränsar liksom hela institutets asffärsidè.

  Att återföra det personliga ansvaret från socialöverförmynderiets stat tillbaka till medborgare föräldrar företafg och arbetare är ett gigantiskt hot för byråkraterna. Orden frivillighet ansvar och samarbete medborgare direkt emmellan är ett ännu större hot! Fär vad skulle vi då med alla byråkratiska pettimeter och detaljstyrande regelverk till?

  Kanske Axel fick ta eget ansvar för att han köpt ett hus intill en fotbollsplan?? Hur många miljoner kostade inte bara den byråkratiska utredningen av Axels töntproblem? Till vilken nytta??

 4. L

  Påminner om dom som flyttar in eller bygger nytt intill en flygplats och sen vill få bort flygplatsen. Själv var jag nära att hyra en lägenhet med havsutsikt och bara en tennisbana emellan. När jag frågade tidigare hyresgästen varför han flyttade sa han, – du blir tokig på att höra bollarna. Det var också därför hyran var låg…

 5. Jämför då allt detta med att politiker får bestämma att gamla kulturhus ska rivas och ersättas med en glas- och metallfasadförsedd kolossbyggnad som inte alls passar in i omgivningen och är så ful att man kan spy åt den. Då är tydligen inte miljöbalken tillämplig. Fast det är ju klart: Det är skillnad på politiker oc hvanligt folk…
  Är det förresten möjligen så att landets domstolar har satt i system att obstruera mot politiska beslut? Förutom dessa misstolkningar av Miljöbalken, brukar ju brottslingar dömas till fängelsestraff som ligger i undre halvan av straffskalan. Den övre halvan används nästan aldrig. Riksdagen har alltså beslutat ett intervall för vilken längd på fängelsestraff som ska vara möjliga för ett viss brott, och domstolarna i princip halverar intervallet.

 6. Les Miserables

  Vart är landet på väg  – vem tillåter att skattemedel läggs ned på sådant trams. Visst är det förfärligt när den  som flyttat till landet drabbas av bondens gödseldoft , när den som flyttat till Arlanda stad måste stå ut med flygbuller likaså den som flyttat till Bromma. Hemskt är det att bo i Stockholms innerstad  med alla bilar och bussar och trafik dynet runt.
  Stoppa all trafik och stoppa nativiteten med ngt medel i kranvattnet.  Så slipper vi buller och störande ungar. 
  Lägg ned allt !

 7. Det är bara såinihellvite solklart. Vi har en stor undersysselsatt byråkrati!! Att de ÖVERHUVUDTAGET har tid till sånt där säger väl allt!

 8. Micke

  Jag trodde att barns lek och skratt skänkte glädje till de flesta.  Att dessa surpupport får hålla på med sånt här och kosta oss en massa skattepengar är förskräckligt.

 9. PD.

  Om man inte står ut med att det finns andra människor får man väl flytta ut till en koja i skogen långt bortom bergen.
  PD.

 10. Mattias S

  Jag har alltid förundrats över de människor (dvs stadsmänniskor) som väljer att flytt ut till landet, köper ett hus invid ett fungerande lantbruk och sedan väljer att klaga hos häsovårdsnämnden (eller vad det nu heter) för att det luktar från lantbruket….

 11. tty

  Apropå tennisplaner så har faktiskt en gnällspik i Motala fått kommunen att förbjuda tennisspel på kvällar och helger, så nu hotas tennisklubben av konkurs.
  Det hör till saken att banorna ligger i ett fritidsområde där det bara fanns fritidshus, men som nu naturligtvis blivit ”permanentade”. Och nu ägnar sig sagda gnällspik åt att skriva insändare och klaga över att han blir mobbad p g a förbudet….

 12. Bengt Abelsson

  Bovarna har alla rättigheter, och vi andra alla skyldigheter. Men vi har själva valt våra riksdagsmän. Mer engagemang i det partipolitiska arbetet, kan det hjälpa?

 13. Steve

  Tennisljud olägenhet för hälsan.  Motala tennisklubb måste stänga sina utomhusbanor i stadsdelen Varamon klockan 18.00 – och ha helstängt på söndagar. Ljudet från spelet kan utgöra en olägenhet för människors hälsa, anser kommunens plan- och miljöförvaltning.  (Corren 3 maj)

  Familj överklagar tennisförbud.  Tennisförbudet i Varamon överklagas. Men inte av tennisklubben, utan av familjen som en gång klagade.  – Vi tycker att beslutet är fel. Vi ville bara ha en ljuddämpande åtgärd, men inte förbjuda tennisspel vissa tider, skriver familjen i ett kort överklagande till plan- och miljönämnden i Motala kommun.  Ärendet är en långkörare, sedan 2006.
  http://www.corren.se/ostergotland/motala/?articleId=5209903&date=&menuids=

 14. Måns B

  Är det nu den psykiska hälsan man är orolig för så varför inte ordinera valium/lyckopillerckoktail? Det är ju så vi löser de flesta andra psykiska åkommor, borde väl funka även för denna man. Piller är ju bättre än terapi och sannolikt också än livet….

  Helt j-vla sjukt =(

 15. Steve

  För fyra år sen tog Eva och hennes man kontakt med Motala Tennisklubb för att få ner ljudnivån vid banorna i Varamon.  Eva berättar att de bott permanent i sin villa i snart 15 år. Innan dess var det en sommarstuga som släkten haft sen 1930-talet.  Tennisspelet har alltid varit en del av vardagen.  ”Och vi vill ha tennisbanorna kvar.”  Under 2006 tog Eva och hennes man ändå kontakt med Motala Tennisklubb (MTK).
  – Vi ville diskutera de höga ljudnivåerna, främst i form av gap och skrik från banorna. Och det var klubben som efter ett möte uppmanade oss att ta kontakt med kommunen för att få hjälp med problemet.
  http://www.corren.se/sport/?articleId=5195195

 16. Jonas B

  Som lokalreporter på en liten ort i Sörmland skrev jag en gång en liten notis om en man som ville stänga en jaktskyttebana i närheten av sitt fritidshus. Banan hade legat där sen nån gång på 1950-talet, huset var nyinköpt.
  Mannen ringde upp redaktionen. Tyckte jag var partisk. Antydde att jag var kompis med bönderna som övade skytte på den där banan (vilket jag inte var). Samtalet slutade med att jag bad honom dra hem till Stockholm igen, varvid han slängde på luren.
  Fast egentligen, svårare än så är det faktiskt inte.  

 17. För över två hundra år sedan bedrevs miljöfarlig verksamhet i form av buller i Paris gathörn.
   
  Till en början var det spännande och ett trevligt avbrott i vardagen att få en giljotin placerad utanför lägenheten.
   
  Då klagomålen på det enformiga ljudet då bilan föll, blev för stort, flyttades den till ett nytt gatuhörn.
   
  Redskapet uppfanns av humanitära skäl.
  Tidigare brukade ofta utarbetade och eller berusade bödlar tvingas till ett stort antal hugg för ett lyckat resultat.
   
  Uppfinnaren själv blev som så många andra giljotinerad.
  -Håll upp denna skalle efteråt, ty den tål att beskådas. Var hans sista ord.

 18. Peter Stilbs

  Minns en sann(?) historia om en Stockholmsfamilj som hyrt en stuga på landet. De klagade sen på ”djur som ylade på morgnarna och väckte dem”.  Ja, det var kor.

 19. Labbibia

  Slabadang # 3
  Exakt!

  Några tecken på att det spårat ur.

  1. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan.
  2. Biltullarna i Sthlm
  3. Tokhöjda skatter på snus
  4. SVT (eller snarare granskningsnämndens) hanterande   av anmälningarna i klimatfrågan.
  5.Nya lagen om 0,2 promille gräns för sjöfylla. (under förutsättning att båten är över 9 meter eller går fortare än 15 knop.) Det finns redan en lag som fungerar alldeles utmärkt när det gäller sjöfylleri. Problemet  har varit, och är fortfarande, att det är helt omöjligt för ordningsmakten att hålla koll på efterlevnaden. De som drunknar till sjöös onyktra är äldre män som fiskar från roddbåt, ska pinka, trillar i och……sorti.

  Det nya sköna Sverige är ingenting för mig!

 20. Peter Stilbs

  Labbibia #19 – jag läste någonstans att det var tal om dubbdäcksförbud i HELA Stockholm nu … 😉

  Tja – jag har kört dubbfritt i 3 år nu – inga problem med den bilen – och jag kanske åker in till Stockholm 2-3 ggr per vinter överhuvudtaget. Men för andra blir det ett meningslöst krångel.

  Häromdagen noterade jag också en dyr Audi som fortfarande hade dubbdäcken på … Hm.