1984 är här

sourze
I dagens www.sourze.se -utskick fanns ovanstående intressanta information, i en artikel av Mikael Cromsjö. Man propagerar tydligen i en utredning för ett strypt informationsflöde på svenska Internet.
I fortsättningen ska vi då bara höra om ”den etablerade verklighetsuppfattningen” – för vår del blir det då vad Erika Bjerström, Bodil Appelquist, Karin Bojs, Susanna Baltscheffsky, Johan Rockström, Anders Wijkman och Pär Holmgren tycker?
Tillägg & kommentar dagen efter: Som framgår av diskussionen nedan var det slarvigt av mig att lägga ut detta utan att först läsa den ganska långa texten. Se speciellt kommentar #21 av rapportförfattaren Markus Gossas.  Sorry. Det blev en intressant diskussion i alla fall, och en hel del ny information som kom upp i dagen 😉

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mikael Cromsjö skall man inte stödja sig på för något. Han kommer från en sådan där grupp tokdårar som inbillar sig att George W Bush eller CIA eller något själva sprängde WTC-tornen, och att flygplanen var radiostyrda dummys.
    Lika fullt bör vi ha öppenhet på Internet. Men det finns bättre vänner för den linjen än ”vaken.se”.
  –Ahrvid

 2. Bäckström

  Tips!
  p1 just nu, ”Vetandets Värld, om vetenskapliga modeller”
  Olle H, mfl reder ut begreppen.
   
  http://sverigesradio.se/p1/

 3. ANNONym xxx

  Återigen Peter här får du prata med KTH. Ser direkt kopplingen Palme d.y. på SU-Institutet för framtidsstudier-UU och Palme d.ä. på KTH och SU.
  Just KTH är det som står för ”influxen” av informationsteori i det hela och censuren på internet.
  Det är som tidigare sagt inte forskning som de där personerna sysslar med utan ”the political scientist”. Däremot har Palme d.ä. gjort mycket viktigt för ”net-etiquetten” helt oifrågasättbart.
   
  Däremot måste man nog göra gänget på IFFramtidsstudier ledsna. Det är inte möjligt att stoppa internet annat än möjligtvis genom censur av några få utvalda nyhetssidor. Det går inte att stänga ned internet annat än genom kontrollen av unika kablar. Sedan satellitöverföringarna och mobilnäten började leverera data har det varit i praktiken omöjligt att stänga ned internet eller genomföra övergripande censur.
   

 4. Pär Green

  Är Markus Gossas på riktigt?
  Tidskriften Framtider utges av en politiskt orkestrerad grupp av religiösa aktivister, finansierade …
  Tidskriften Framtider utges av en politiskt orkestrerad grupp av religiösa aktivister, finansierade av en judisk affärsman och en militant muslim som tillsammans planerar att äga världen senast tredje kvartalet år 2014.I det senaste numret (4/2010) finns en tankeväckande essä om konspirationsteorier, signerad forskaren Markus Gossas, som enligt mina källor kom till planeten Jorden från Andromedagalaxen redan på 1700-talet, men som inte tog mänsklig gestalt förrän år 1971.Texten visar på en av de största och sorgligaste paradoxerna med den digitala revolutionen: Vi lever i en tid då det förmodligen är lättare än någonsin tidigare att söka fakta direkt från relevanta källor, öppna bibliotek och all världens medier. Ändå lever idén om den dolda agendan, den stora konspirationen, starkare än någonsin.
   
  http://www.nyhetspressen.se/1125307.html
  http://www.framtidsstudier.se/sv/redirect.asp?p=1681
   

 5. L

  Konstigt, utredningen varnar tvärtom för att vissa vill styra information.
  Har Cromsjö läst och förstått innehållet?

 6. Vänsterflum på fullaste allvar.
  Karln har helt missuppfattat vad yttrandefrihet / det fria ordet är.
  Jag behöver inte ha rätt för att ha en åsikt, varse om värderingar (hur man nu kan ha rätt läs politiskt korrekt) eller fakta.
   
   
   

 7. S. Andersson

  Vad fasen betyder ”Ubikvitär”? Låter som Swenglish i mina öron!

 8. Anders Mohlin

  Strypt informationsflöde på nätet?
  Hmm, någon som hört talas om förhållandena i Kina? Det är kanske det som är det eftersträvansvärda…..

 9. bom

  7
  Omnipresent kanske? Allestädes närvarande.

 10. Helge

  Ja jo, etablissemanget har ju aldrig tidigare haft fel, så varför skulle man få föra fram alternativa tankegångar.

 11. Ulf Åkesson

  Tyvärr håller de på att få sin vilja igenom. Nu avser jag den ständigt ökade bevakningen staten håller på att införa. Jag är övertygad om att det fria Internet vi har upplevt om 20 år kommer att vara ett minne blott.

 12. Peter

  Vilken bra idé. Men jag skulle vilja ta det ett steg längre:
  För att verkligen säkerställa faktaspridning i samhället borde vi även upprätta databaser där medborgarnas åsikter och uppfattningar registreras. På så sätt kan man enkelt göra punktinsatser mot de som inte delar samma vedertagna värdegrund.
  I förlängningen kan man förstås tänka sig att även införliva politisk inriktning genom att samköra databasen med röstningsregistret (det kräver att lagd röst kopplas till personnummer men är en mindre fråga). Då vissa frågor i framtiden kommer att kräva total politisk enighet (t.ex. klimatfrågan) blir behovet av fler partier överflödigt.
  Man skulle då enkelt kunna få in hela befolkningen på samma linje genom effektiva insatser när man helt enkelt vet vilka man skall påverka.
  Varför har ingen tänkt på det här förut? När sätter vi igång?

 13. Det är främst i slutet av kapitel sju i rapporten (sid 77) som läsaren får lön för den tröttsamma läsningen (d.v.s. att de inte skriver något som är nytt under min sol); här refererar man till bl.a. Sydkoreas planer på att lagstifta mot desinformation (kusligt likt det jag beskrev i min roman ”Moraldepartementet” för mer än 10 år sedan). Vi är på god väg även i Sverige; dels vill makthavarna lägga ansvaret på Internets innehåll på webhotellen, dels vill man ta bort möjligheten till anonymitet (kontantkortuppkoppling lär nog ryka) för att kunna vidta sanktioner mot lagbrytare (och lagbrytare blir man ifall man inte låter registrera sin blogg/hemsida med sitt autentiska namn).
  Min reflektion över rapporten utifrån ett generellt perspektiv är att Internet knappast kan innebära en större fara för medborgarnas jämlikhet i informationsutbytet än vad vi haft tidigare innan Internet var i allmänt bruk, och klssskillnaden utgjordes av kvällstidning kontra morgontidning. Vi kommer alltid löpa en stor risk att kändisars privatliv är intressantare än tunga politiska frågor; vi kan alltid räkna med att det finns fler TV-tittare som väljer TipsExtra före SVT:s Agenda. 
  Sålunda är det inte verktyget [Internet] till information och kunskap som är ”fel”, utan människors prioritering av hur mycket de vill engagera sig i samhällsdebatten. Vi skall också vara medvetna om att även gammelmedierna (även när de hade monopol på nyhets- och informationsflödet pre-Internet) har en tendens att okritiskt återge vad avsändaren vill ha sagt. Lägg därtill att den tredje statsmakten inte har några krav på opartiskhet (SVT kanske säger sig ha det, men det vet vi ju hur det villkoret efterlevs) och därför agerar efter egen agenda (oftast med en grav tendens till flockmentalitet).
  I rapporten nämns en kritisk vinkling mot den s.k. ”fragmenteringen” där det beskrivs som ett problem att likasinnade tar kontakt med varandra istället för att söka diskussion och bli omvända av meningsmotståndarna. I så fall är det ett problem att socialister är med i Socialdemokraterna och att borgerliga är med i Moderaterna… Mig veterligen har ”Forum för Inbördes Beundran” förekommit i alla tider, långt innan Al Gore uppfann Internet.
  Den senaste tidens publicering av dokument via Wikileaks visar med all önskvärd tydlighet att man skall vara försiktig med att låta staten fastställa vad som är information respektive desinformation.
  För övrigt noterar jag att januari är en synnerligen värdelös vårmånad…

 14. Adolf Goreing

  Förstår inte heller att utredningen skulle peka på att censur är önskvärd. Det enda som går åt det hållet är att nätmyndigheter inte kan ha ALL info. tillgänglig för alla. Men det är den ju inte idag heller?…
  Så här står det om demokratiprocessen i utredningen (tänk på TCS samtidigt:
  ”…Samtidigt kan kritik riktas mot hela idén om Internet som utvidgad diskussionsarena i demokratins tjänst. Vad garanterar t ex att diskussionerna blir ”rationella” och att samtalet inte blir konformt med rådande normer eller styrt av maktförhållanden (se Elster 1998)? Och vad garanterar att det går att nå samförstånd mellan i grunden oförenliga värderingar, eller att det skulle vara önskvärt? Det går också att ifrågasätta uppfattningen att Internets fragmentering i sig skulle vara ett samhällsproblem.
  Dahlberg (2007) ser tvärtom fragmenteringen som viktig för demokratin; det är i avgränsade fora som nya och ”extrema” åsikter formas som på sikt kan utmana etablerade idéer och därmed utvidga det demokratiska samtalet. Risken är annars att den rådande ordningens idéer eller ”dominanta diskurser” (läs: liberalism och kapitalism) utestänger och delegitimerar avvikande röster. De senare kan inte göra sig hörda inom ramen för resonerande offentligheter, och därmed begränsas diskussionen och åsikternas antal. I stället tvingas ”motdiskursens” företrädare till drastiska åtgärder som cyberaktivism med spamming, virus, attacker mot hemsidor som lämnar kvar protestmeddelanden..”!
   
  Mikael Cromsjö trodde väl att ingen skulle granska källan. Där hade han fel. (Pss som klimatalarmisterna trodde att ingen skulle ”orka” läsa IPCC-rapporterna)

 15. Lite Off Topic, men hör ändå hemma här.
  Peter Sissons, fd BBC-reporter och nyhetsankare berättar hur illa det är ställt på insidan av BBC, speciellt i klimatfrågan.
  Han kommer ut med sina memoirer, och flera artiklar om dem i Daily Mail (tex länken ovan).

 16. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1349506/Left-wing-bias-Its-written-BBCs-DNA-says-Peter-Sissons.html?ito=feeds-newsxml
   
  Lite tillägg till Jonas N:s inlägg om Peter Sissons och hans kritik av BBC.

 17. Bertel

  Jonas N # 15
  Först stor tack för senast. Länken var mycket läsvärd och man kan undra, med all rätt, vart är journalismen på väg?
  Följande ord av Peter Sissons värmde dock i journalistisk vintermörkrer.
   
  ”Mitt intresse för klimatförändringar växte ur min oro för bristerna i BBC journalistik i att rapportera det. I mina tidiga och formativa dagar vid ITN, lärde jag mig att vi har en skyldighet att rapportera båda sidorna av en berättelse. Det är inte journalistik om du inte gör det. Det är nära till propaganda”

 18. Tack själv Bertel, det var trevligt, hela kvällen var lyckad!
  Japp, journalism verkar det gå utför med liksom mycket annat, och ersättas med rent tyckeri. Men fortf, sk miljöjournalister är värre än dom flesta. De är öht inte journalister, utan oftast bara ’engagerade’ och kompensera kunnande med att ’vilja’ desto mer …

 19. Thomas

  Skönt att se hur Peter Stilbs kritiskt granskar det han läser innan han vidarebefordrar det…

 20. Bertel

  Thomas # 19
  Du måste få vara glad du också, då och då, i bitande vinterkyla.  🙂

 21. Markus Gossas

  Hej Peter,
  som en del kommentatorer här visat så finns inget förslag från min eller Institutet för Framtidsstudiers sida om ”strypt informationsflöde på svenska Internet”. Om man läser i rapporten vad som står precis efter det Mikael Cromsjö väljer att citera ser man följande:
  ”Bör staten fokusera på att vidmakthålla rollen som pålitlig och central producent av kunskap? Det kan hävdas vara en av statens roller idag; genom institutioner som skola och universitetsväsende stödjer eller tillhandahåller och garanterar staten pålitlig (vetenskaplig) kunskap och reproducerar en etablerad verklighetsuppfattning. I ett mer fragmenterat informationssamhälle där nätet fångar allt större del av uppmärksamheten, och där allt större del av socialisationsprocessen och kunskapsproduktionen sker utanför räckvidden för det offentligas insyn kan den högre utbildningens institutioner utmanas. Men en stat som tar idén om att leverera pålitlig kunskap på för stort allvar riskerar att öppna för ett totalitärt samhälle. Kanske kan den sociala webben användas för att garantera samma kunskapsgrund som den kan innebära en utmaning mot? I Wikipedias sociala modell med användargenererat innehåll ökar informationssamhällets sårbarhet. Samtidigt hålls hotet i schack av en kritisk massa av ”wikipedianer”, hängivna användare och professionella amatörer som motverkar desinformation och ”infodemier” (se Zittrain 2008:137). Detta bygger på förhoppningen om goda intentioner hos användarna, och en ”epistemic strength in numbers” – det vill säga att många och nog kompetenta användare kan neutralisera de som försöker sabotera kunskapsbanken.”
  — slut citat —
  Var i detta står det att jag vill censurera Internet? Snarare står det ju att Internet kan utveckla egna institutioner som wikipedia som levererar tillförlitlig information. Tvärtom ser jag förslag i stil med registrering av bloggar som ett problem.
  mvh
  Markus

 22. Politikerna vill strypa Internet för att de ser sitt opinionsbildningsmonopol hotas. Gammelmedia spelar gärna med, för de ser sin affärsverksamhet hotas. Och vi ser hur de försöker på alla möjliga sätt, helst små steg i taget (det här om att koka en groda genom att höja temperaturen långsamt).
    Men jag har svårt att se att de kommer att lyckas i det långa loppet. Möjligheten att skydda sina informationsutbyten övertrumfar alltid möjligheterna att avlyssna den (om man vill och implementerar det, förstås). Inte ens de mäktigaste kvantdatorer kommer att kunna knäcka kryptering med s k one-time pads. Och pads kan man alltid utbyta via kvantkommunikation (linjer där man pga kvanteffekter upptäcker om någon försöker lyssna). F n lär det dock inte behövas. Inte ens NSA har kvantdatorer, så något i stil med PGP duger utmärkt.
    Det är iaf den teoretiska bakgrunden. BLir läget tillräckligt illa finns alltid metoderna att gå emot det.
    Men det betyder inte att de gamla makthavarna över informationen kommer att ge sig. Och de kan ställa till rejäl oreda under lång tid. Det gäller att bilda opinion FÖR informationsfrihet och personlig integritet. Vi skall inte svälja dumma argument om att ”jo, visst skall vi ha…vad hette det? – eh, ’personliog integritet’…eh, men på grund av terrorism och barnporr fattar ni ju att vi måste göra en del undantag. Bara några små undantag. Till att börja med…”
    Vi får hoppas på framgångar för Piratpartiet i nästa val. Det är de enda som tar dessa frågor på allvar. (Det finns en hel del förutsättningar för PP att rycka upp sig. Men det kan vi gå igenom någon annan gång.)
  –Ahrvid

 23. Erland

  Internet betyder att det finns en risk att vi väljer bloggar som stöder våra egna åsikter?
  Har vi inte alltid valt att läsa just de tidningar som stärker våra egna fördomar? Varför finns det annars partibunda sådana?

 24. Jag var förresten på Institutet för framtidsstudier idag, ett seminarium om ”Katastrofer och katastrofhantering”. Givetvis var förste huvudtalare någon som vek ut sig i det oändliga om ”klimathotet”. När alla kunnat se att den tidigare iofs mycket måttliga uppvärmningen (mest tilbakastuds från tidigare kallperiod) upphört sedan dussinet år, fick vi förstås höra att ”uppvärmningen går snabbare än någonsin”.
    Dock följde på det ett litet intressantare föredrag om geoengineering, där föredragshållaren (även om han drog en del AGW-klyschor) verkade förhålla sig försiktigt positiv till saken. Gott så! Därutöver var det föredrag och panel om krishantering ur mer byråkratiskt perspektiv (ointressant).
    Geoengineering är intressant, inte minst om vi går mot en ny istid! (Det är ett större hot! Att tryckas ned av 1 km is är något jobbigare än att ha 2 grader varmare…) Jag vet att en del avvisar  (av-isar…?) det, men det är oförnuftigt. Det finns för det första en rad olika metoder inom geoengineering, och alla kan inte vara dåliga à priori. Och för det andra är metoderna oftast på/avstängningsbara. Provar man något som inte blir så bra, stänger man av det. (Man kan sluta tillverka moln, vrida bort solspeglar, osv.)
    Men Institutet för ”framtidsstudier” (jag har gått på många av deras seminarier) har mig veterligt aldrig tänkt en originell tanke. Det är institutet för historie- och samtidsstudier. Jag vet som gammal science fiction-entusiast mycket mer om framtidsstudier än institutet som säger sig syssla med det. Detta institut (en gång grundat av Palme d ä, sonen är nu chef) är den gamla planekonomins bastion, drömmen om det planerade, politikerstyrda samhället. Man skriver rapporter om hur allt var så bra förr, och vi skall försöka återupprätta historien i framtiden… Att framtiden är dynamisk, oförutsägbar, ofta blir något man inte väntat sig, att det finns oändliga möjligheter via teknisk och ekonomisk tillväxt, osv, det får vi aldrig höra från Nostalgi- och Planinstitutet.
  –Ahrvid

 25. Björn Ola

  Just det här har jag varnat för förra året där flera länder i världen vill strypa tillgången till internet och dom möjligheter som internet ger.
  Våra friheter stryps långsamt in så att vi har mindre och mindre att säga till om. Den Svenska modellen på demokrati är nu borta med FRA lagen. Vart tog friheten till folket vägen och vart tog fritt tänkande vägen? 

 26. Torsten Wedin

  Arvid #23:
  ”Institutet för framtidsstudier”
  Kan man studera framtiden? Den kan man ju knappt sia om 😉
  När det gäller geoengineering tänker jag osökt på ”Vildhussen” dvs Magnus Huss som den 6 juni 1796 på fyra timmar tömde Ragundasjön på allt sitt vatten, varvid Storforsen torrlades och tystnade och Döda Fallet tillkom. Sveriges största naturkatastrof!
  Det är så lätt att förbise något. Stoppa alla försök till geoengineering. Planeten klarar sig bättre själv.
  Totte

 27. Om media, journalister och rapportering om ditten och datten…
  Det är många som vill styra vad som förmedlas, inte bara forskare.
  Inte lätt att vara journalist?
  Eller är det lätt om man är påläst?
  http://kairotillvarlden.blogspot.com/2010/12/en-fixares-frustrationer.html
  OK att det blev lite OT, men det är ju ändå hela tiden aktuellt.
  Det som inte är säljande på löpsedlar kan ju numera nå ut via Internet. Visserligen med ibland stora svårigheter i en del länder, men det som är skrivet når ut lättare den här vägen än via en pappersbunt.
  Och här är det lättare för den som tänker själv att sortera – på gott och ont.

 28. Totte:
    Jag tycker geoengineering kan vara en bra idé, om vi nu skulle upptäcka: Tuaan också, vintrarna blir bara svårare och längre, och snart brer inlandsisen ut sig…
    Och sedan beror resultatet på vilken metod man använder. Man kan inte a priori avvisa saken eftersom det finns många, helt olika metoder.
    Naturligtvis skall man göra förstudier, så att effekterna blir någorlunda de förväntade. Och så får vi komma ihåg att geoengineering är avstängningsbart. Skickar vi upp solspeglar eller -sköldar, man de vid behov vinklas bort. Gödslar vi världshaven , kan vi lika enkelt sluta gödsla.
    Jag tror att vissas rädsla för geoengineering beror på att de gått på myten om jordens system som ”oerhört känsligt”, så vid minstra mixtrande skulle det på något magiskt sätt ”tippa”. Jag menar att jorden tvärtom är tuffaste killen i kvarteret, men storra buffertar *mot* förändring. (Jorden har genom årmiljonerna evolverat för att tåla hårda stötar på alla möjliga sätt.)
    Risken är snarare att projekt misslyckas med att uppnå effekter, inte att effekter blir stora och farliga.
    Förresten har vi redan geoengineerat jorden. Genom att bygga städer och motorvägar och stora ytor med asfalt. Byta ut skogar mot odlingsytor. Dämma upp vatten. Osv.
  –Ahrvid
  Ps. Men sker inget annat med miljö, klimat el dyl än vad fallet är nu, finns däremot inget *behov* av geoengineering! Vi bör köra på som vanligt tills ev behov uppstår.

 29. Rolf

  Man får vara mer än lovligt paranoid för att läsa in det som Peter påstår om den här rapporten. Snarare varnar författarna för att Internet kan komma att tas över av krafter som vill begränsa informationen. Författarna själva pläderar över huvud taget inte för någonting, allra minst någon form av censur. Rapporten är tvärtom en intressant genomgång av olika processer inom både den offentliga och privata världen när det gäller IT-tekniken och hur den kommer att påverka vår vardag. En sak som författarna säger (utan att på något sätt hävda att det bör begränsas) är att nätet kan bli en tummelplats för diverse obskyra grupper, som inom sig ältar och sprider olika konspiratoriska eller andra icke-etablerade åsikter. Risken med detta är att subkulturer frodas, vilka sprider de egna vanföreställningarna om verkligheten. Ibland tycker jag mig tyvärr se sådana tendenser på The Climate Scam. Det senaste exemplet är tyvärr Peter (vars inlägg jag normalt uppskattar mycket) när han helt okritiskt för vidare påståenden från Cromsjö, som enligt andra inlägg är en virrhjärna. Därmed bekräftar Peter författarnas tes att nätet även ger möjligheter att sprida rena felaktigheter, som sedan byggs på in absurdum. Peter är ju forskare, professor gubevars, och borde veta bättre än att föra vidare åsikter, utan att kolla källan.
  Rolf

 30. Torsten Wedin

  Arvid Engholm #27:
  Nej, jag tycker att alla försök till geoengineering borde beläggas med lagens största straff, dvs livstids fängelse. Kanske t.o.m. arkebusering för att avskräcka. Människans begränsade intellekt klarar inte att genomskåda alla effekter av det man tror är idiotsäkert.
  Totte
   

 31. Torsten Wedin

  Ahrvid Engholm #27:
  Nu fixade jag h:et ochså.
  Det var två planeter som möttes en dag. Den ena sa: ”Fasen vad du ser hängig ut”.
  ”Ja”, sa den andra, ”jag har drabbats av homo sapiens”.
  ”Lugn”, sa den första, ”det går över”.
  Dina tankar om geoengineering gör att ovanstående historia kan bli sann.
  Totte

 32. Totte #31
  Kul att läsa hur den egna fantasin flödar … nästan så att den flödar över .. på nåt vis.
  Tråden började med förslag till Censur av Internet och slingrade sig vidare genom ett försök till att kommentera inte bara ”internetrapportörers” utan även andra rapportörers kompetens. 
  Men som ofta gick det över till humor och flams om annat.  🙂
  Det är väl därför det är så roligt att läsa här flera gånger om dagen.

 33. Markus Gossas

  Rolf,
  tack, du förstår vad jag menar!
  /Markus
   

 34. pekke

  På yr.no skriver man om La Nina och översvämningarna i Australien, Asien och Sydafrika och hör å häpna ! inte ett ord om klimatförändringar !!
  Kors i taket !
   
  http://www.yr.no/nyheter/1.7477983

 35. Totte:
    ”Människans begränsade intellekt klarar inte att genomskåda alla effekter av det man tror är idiotsäkert.”
    Nä, en art som går från skrangliga dubbeldäckare på medar till jetplan på 30 år, eller från exploderande raketer till att trampa måndamm på tio, har inte *så* begränsat intellekt. PÅ det stora hela har det mänskliga intellektet sedan den vetenskapliga revolutionen varit oss till gagn. Och är det något man faktiskt kan stänga av, och det läser ett problem som bör lösas, är nyttan klart större än risken.
  –Ahrvid

 36. Torsten Wedin

  Arvid #31:
  Men om man försöker manipulera hela planeten, då slutar det troligen med:
  ”Tänkte inte på det”! Game over!
  Allvarligt alltså!
  Totte

 37. pekke #34
  Är det inte just klimat dom pratar om? Och förändringar av klimatet?
  Eller kallar du företeelser som berör stora delar av klotets väder bara för väder?
  Dessutom kan man undra om du tycker att yr.no är en trovärdig källa?
  Med tanke på allt annat informativt dom förmedlat om väder och klimat…
  Gillar inte att börja tjafsa om att plocka körsbär, men det vore väl konstigt om alla som letar efter det man vill ha skulle missa det goda – om man säger så.
  Men yr.no är en bra sida för den som vill ha bra väderprognoser och hyfsat neutrala kommentarer om klimatet utifrån olika synvinklar.
  Norge har ju dessutom närhet till det som sker i Arktis och en god ekonomi.

 38. Torsten Wedin

  Arvid #31:
  Alla saker du beskriver som framsteg har innan det blivit framsteg varit misslyckanden. All utveckling kantas av misslyckanden innan det blir framgång. Men om vi misslyckas med planeten får vi kanske inget nytt försök.
  Totte

 39. CecilB

  ANNONym xxx #3 : Räcker det inte att via DNS rooten på internet stänga av subnät alternativt låta vissa nät inte ens vara åtkomliga till publika nät. Dvs. Låta maktens PC-datorer köra utan brandvägg. =)
  Jag tror UNA bombaren hade rätt. Lätt extrem i sitt uttryckssätt då. Datorerna skapar maktstrukturer som leder till totalitära samhällen (diktaturer). 1984

 40. Marcus det var väll för väl det!
  🙂

 41. pekke

  Uffeb
  Alltid lika munter.

 42. ThomasJ

  Alternativet till 1984 här, närmare idag ./. ~ ett år…:
  http://wattsupwiththat.com/2011/01/24/monbiots-prediction-1-year-to-go/
  Oder…?  😉
  Mvh/TJ

 43. Totte och Wedin:
  Det verkar som om ni inte lyssnar på vad jag sagt: geoengineering (de flesta sådana metoder jag vet om) är AVSTÄNGNINGSBAR. Provar man en metod och man märker en tendens åt att det inte blir som man tänkt, så trycker man på stopp-knappen och jorden går automatiskt tillbaka till ursprungsläge. (Jorden har har kraftiga buffertar som strävar mot ett visst läge.)
  –Ahrvid

 44. Lena Krantz

  Uffeb
  Norge har inte mer närhet till Arktis än vad vi har i stort sett.
  Det har däremot Danmark eftersom de har väderstationer på Grönland.
  Det handlar i det här fallet inte om geografisk närhet utan om organisatorisk närhet skulle man kunna säga.

 45. pekke #37
  Blev det för seriöst? Ville du ha en 🙂
  För övrigt tror jaga att jag är muntrare än många som känner sig fastkletade i hotet om någon sorts globalt maktövertagande med skumma motiv.
  Mer skummande än en flaska Ramlösa menar jag då. Inget ont om maggie, men det finns ju nu en hysteri om kolsyra som slagit över till en hysteri om det mesta. En sorts hysteri som kan göra att många dysterkvistar måste förgylla tillvaron med olika roliga undanflykter, som t ex roliga klipp från youtube, egna små skämt om allt och alla blandat med rent nonsens.
  Jag ler nästan hela tiden när jag läser och kommenterar här.
  Det är stor (ganska stor) underhållning tycker jag.
  Men visst är det svårt att få till en dialog om det som brukar dyka upp för våra ögon.
  Ungefär som ett fotbollsderby där det som händer på läktaren får större uppmärksamhet än det som sker på planen. Det handlade från början om fotboll, men övergick snabbt i en kamp om vilka som tilllhörde det bästa supportergänget… 🙂

 46. pekke

  Uffeb
  Läste du länken ?
  Såg du att det var WMO som pratade om La Nina ?
   

 47. Lena Krantz #44
  Mentalt så har människor i Norge en rackarns större närhet till Arktis än vi har som vänder ryggen åt de trakterna. Jag menar (bara bildligt) att Sverige som land liksom har nosen vänd åt söder och Norge som en ryggsäck med det ogästvänliga Arktis ovanpå – ungefär.
  När det gäller Danmark så ligger nog livet på kontinenten i resten av Europa och suger, samtidigt som norska fjäll och norsk olja skymmer sikten i den andra riktningen…
  Behöver väl inte fylla på med en smiley som visar att jag är glad ändå, eller?
  PS Dessutom tror jag att danskar i allmänhet tycker att svenskar skymmer sikten mer än vad norrmän gör. Kanske skingrades dimmorna lite när det nyss blev seger i handbolls-VM. Grrrrr….   DS

 48. Lena Krantz

  Uffeb
  Hmm…hur tänker du nu?
  För det första menade jag att Danmark mäter temperaturen betydligt närmare Arktis än vad vi gör och givetvis också att de människor som bor på Grönland gör ett större avtryck i Danmark än hos oss.
  Vad gäller Norge så verkar det som om du plötsligt glömt bort Golfströmmen eller?
  Men visst, den allra nordligaste delen av Norge är ju närmare Arktis men om du menar att den lilla strandremsan har ett kallare klimat än vad vi har i våra nordligaste områden så kan jag inte säga att jag vet att du har rätt. Inlandsklimat brukar ju innebära strängare vintrar på våra breddgrader.
  Inser att jag inte har förstått din poäng

 49. pekke #46
  Skojade du alltså från början? Var din referens till yr.no en ironi? Det missade jag.
  Men det är så klart att jag ser vad yr.no refererar till i sina nyheter. Det går att se en tydlig skillnad mellan vad som är egna meteorologers uppfattningar och vad som är referenser till andra nyheter. 
  En trevlig och bitvis pedagogisk sida som dessutom ofta har bra väderprognoser.

 50. L

  Lena K, det finns ingenting att förstå i Uffeb:s inlägg. Har aldrig funnits och kommer aldrig att finnas. Han är bara så fascinerad att hans knapptryckande hemma kan läsas av så många. Vad vi svarar honom saknar betydelse, ordtombolan bara snurrar vidare utan minsta eftertanke. Sorgligt.

 51. Lena Krantz #48
  Du är för härlig. Tänk om alla kunde vara lika ärliga.
  Någonstans började det uppstå ett missförstånd. Du pratade om temperaturmätningar och kontroll över mätinstrumenten, och jag halkade in på allmänt intresse för Arktis oavsett temperatur, fiskar och is…
  Men så kan det bli. 🙂

 52. tillägg #51
  … missförståndet kanske uppstod tidigare, men det tog nog sin kulmen när jag läste organisatorisk närhet som organisk närhet… och dessutom redan var inne på funderingar om andra kommentarer. Där det mänskliga, organiska och mentala så ofta tar över från sunt förnuft när det samlas många…

 53. L #50
  Det var länge sedan som jag frågade när jag råkade trampa dig på tårna, men det svarade du aldrig på.
  Jag har råkat ut för en del efterhängsna belackare på den här bloggen förr, men de flesta brukar så småningom bli mer toleranta, eller till och med lite som gnabbande kompisar. De som fattar noll av vad jag funderar över brukar sluta läsa och kommentera.
  Du är snart unik i det avseendet. Du hackar vidare trots att jag inte har nämnt dig vid namn (L).
  Du får gärna fortsätta, men det blir lite mästrande när du berättar för andra hur dom ska tolka vad jag skriver. De som har undringar kan undra själva.
  Du är nog en normalt klok och kul typ L, jag är uppriktigt ledsen över att jag irriterar dig så mycket, men det är inte riktigt så jobbigt för mig som det verkar vara en sporre för dig. 
  PS Var du med på festen i lördags så att man kan få en tydligare bild av L:et? DS

 54. Johan E

  Svalbard är norskt och där finns ett norskt polar institut. Bara som en påminnelse.

 55. Rolf

  Det finns en debatt om det fria internets vara eller inte vara. Mest diskuteras det i Austalien och Brasilien.
   
  Det otrevliga är egentligen att diskusionen överhuvud taget faktiskt finns. Av erfarenhet är det liktydligt med, att när slikt väl kommer till publik kännedom, då är avståndet inte så långt till nya regler och begränsningar.
   
  Där jag befinner mig är den största delen av den fria blogvärlden stängd. T.ex. WUWT med flera intressanta skribenter är helt avstängda för dem som inte vet hur man ska ta sig runt dylika skumma metoder. Därför är det är antagligen dags att lära folk hur man kringår stängda dörrar, och detta kommer förmodligen att bli viktigare inom snar framtid. I alla fall om politikerna får för mycket skit på sig via WikiLeaks eller liknande.

 56. Rolf!
  Var är du??
  När jag var tillfälligt i Dubai använde jag nån site i England som proxy för att kunna använda tex Skype. Fungerade bra

 57. A proxy server is a kind of buffer between your computer and the Internet resources you are accessing. They allow you to bypass firewalls and content filters and browse your favorite websites, without revealing your location (IP address)
  http://www.proxy4free.com/index.html

 58. Hej!
  Det fel som har hänt här är att ingressen till artikeln blivit felaktigt färkortadf och därmed syftar fel.
  Läs min orginalartikel här där det framgår att det är artikeln av Markus Gossas om konspirationsteorier och katastrofer på nätet som ligger till grund fär mina påstënden.
  http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1033