1,5-gradersmålet, EU och ”den globala hunden”

Ekonomen och historikern Rupert Darwall är författare till The Age of Global Warming: A history från 2013 och Green Tyranny: Exposing the totalitarian roots of the climate industrial complex, 2017 (länk 1 och 2). Nu bjuder han på en liten aktuell och bred beskrivning av klimatfrågan i ”The Climate Noose – business, net zero and the IPCC´s anticapitalism” (noose, strypsnara).

Screen-Shot-2020-04-27-at-11_07_13

https://www.thegwpf.org/content/uploads/2020/05/The-Climate-Noose-1.pdf

Snaran lades tämligen obemärkt ut 1992 i UNFCCC, klimatkonventionen när mänskligheten fick i uppdrag att undvika skadlig antropogen inverkan på klimatsystemet. Europeiska regeringar översatte det till 2-gradersmålet. Varför just 2-grader? Det vilade inte på vetenskap och man kan verkligen fråga sig hur de såg på uttalandet från den tidigare chefen för UNFCCC Yvo de Boer:

”Shutting down the whole economy is the only way of limiting global warming to 2˚C”.

Drog de europeiska regeringarna åt snaran i blindo? Kunde de vara medvetna om vad detta skulle kunna leda till? Hur som helst utvecklades uppdraget till grupptänkandets Grupptänk, The Climate Scam.

1995 vid COP-1 klubbades det så kallade Berlinmandatet. Det innebär att endast Annex I länderna, det vill säga västländerna, ska krävas på minskande utsläpp av växthusgaser, främst CO2. CO2-bidraget från Annex I länderna kontra världen i övrigt diskuteras sällan i medierna, men illustreras här:

Screen-Shot-2020-04-27-at-11_23_11

Västs avveckling kommer inte att få den globala hunden att gunga, (efter Darwall).

Frågan om reduktion av utsläppen fick nytt liv när de ”små ö-staterna”, (Aosis), varnade för att de skulle kunna dränkas om inte 2-gradersmålet hölls. Varningen kom lämpligt nog just inför COP-mötet i Köpenhamn 2009, där nya globala krav på utsläppsminskning skulle ha spikats. Enligt Darwall är varningen en briljant soundbite, även om den till 100 % är felaktig. Redan på Darwins tid var det känt hur korallöarna växte till. Köpenhamnsmötet kraschade eftersom BRICS-ländernas Kina, Indien, Brasilien och Sydafrika krävde att löftet från Berlin 1995 skulle hållas. De vägrade acceptera att deras utveckling skulle hämmas på grund av klimatfrågans restriktioner.

Inför COP -mötet i Paris 2015 upplyste Kinas kommunistparti världen om att de arbetade med att rena luften. Vid närmare betraktande innebar det att rena från synliga föroreningar. CO2 talades det tyst om, alltför få noterade detta och meddelandet hyllades i klimathotskretsar. Dessutom förhandlade president Obama och Kinas president Xi om att lägga fram ett förslag till en ny global klimatöverenskommelse. I den lovade Kina att minska sina CO2-utsläpp. Minska sina CO2-utsläpp? Nja, i förhållande till kostnaden för energiproduktionen, (to decrease carbon dioxide per unit of economic output), vilket är ett annat sätt att uttrycka effektivisering. Med dessa halvt bedrägliga uppgifter skulle Kina kunna fortsätta att öka sin kolanvändning och sina CO2-utsläpp och efter sin egen bedömning pika CO2-intensiteten runt 2030. På så sätt skulle ”klimatet räddas” och de båda världsledarna hyllades stort. (Se även länk 3 och 4).

Som ett resultat av ”hotet mot ö-nationerna” började man under Parismötet 2015 tala om 1.5 -gradersmålet. Enligt IPCC kräver det nollutsläpp av CO2 till 2050, total omställning av ekonomin och övriga viktiga sektorer i samhället samt inte minst någon form av styrning av en global planekonomi. Darwall påpekar att med möjligt undantag av EUs medlemsstater är suveräna stater inte villiga att överlåta sin auktoritet till supranationella organ.

Parisöverenskommelsen accepterades eftersom den byggde på nationernas egna bedömningar (INDC) och inte något top-down mål. Vid nästkommande klimatmöte ska nationerna visa upp hur de fullföljer sina respektive åtaganden.

De från Paris-2015 hyllade ”klimaträddarna” i Kina har fortsatt att kraftigt bygga ut sin energiförsörjning där kol spelar huvudrollen och CO2-utsläppen fortsätter att öka. När nuvarande kända projekt är avslutade kommer de nya kraftverken att ha ökat Kinas kolkraftskapacitet med 25 % och genom Belt and Road Initiativ (BRI) är Kina dessutom inblandad i 240 koldrivna projekt i 25 länder, oklart hur mycket Kina kan ta del av dem. Utvärderingen kommer att visa om kravet på en halvering av de globala totala utsläppen till 2030 är realistiskt eller om det mest blir som ett midnattsvrål till månen, skriver Darwall.

¤¤¤

I avsnittet ”The moral case for kapitalism”, resonerar Darwall kring kapitalismens förmåga att förbättra mänsklighetens levnadsvillkor kontra IPCCs syn på saken.

Kapitalismen bygger på en ständig press på företagen, vilket tvingar fram innovationer. Konsumenterna avgör efterfrågan. Företag och innovationer, som inte är livskraftiga slås ut och ytterst styr politiken med lagar, som bestämmer över företagens rättigheter och skyldigheter. På så sätt sker en kontinuerlig utveckling där konsumenterna i grunden är pådrivande. Darwall hävdar att kapitalismen är det enda ekonomiska system, som genererar långsiktig ekonomisk tillväxt, utveckling och välstånd.

IPCC däremot ser kapitalismens förändring av mänskligheten villkor som fiende till planeten och betraktar därför de fossila bränslenas betydelse för den industriella revolutionen och den mänskliga miljön endast som kostnader. Detta synsätt styr deras ekonomiska beräkningar bland annat analyserna kring cost-and-benefit och SCC, kolets sociala kostnader. IPCCs slutsats blir, inte överraskande, att de fossila bränslena gör större skada än nytta och kan, ur deras speciella perspektiv, rättfärdiga kampen för 1,5 -gradersmålet, med dess skrämmande konsekvenser för hela mänskligheten.

Darwall skriver att i en rationell värld skulle detta mål, snaran aldrig ha antagits, men när det kommer till klimatpolitik är det knappast rationella resonemang som dominerar. Detta uttalande styrks i avsnittet Holes in the IPCC climate science där bland annat klimatmodellerna och klimatkänsligheten behandlas.

¤¤¤

Många förväntar sig att corona-pandemin kommer att röja väg för genomförandet av The Green Deal. Det är inte Darwalls åsikt. Han skriver att Kinas kommunistregim hädanefter kommer att betraktas med den djupaste misstänksamhet, (se även länk 4). COVID -19 viruset kom från Kina. Kinas ledare undanhöll nyheter om spridningen och virusets överförbarhet och ledarna fortsatte att ljuga officiellt genom att sprida rykte om amerikansk inblandning vid pandemins start. Uppfattningen om Kina som pålitlig partner, vilket lanserades i samband med Paris-2015, förstördes slutgiltigt av det virus, som de kunde och borde ha hindrat att spridas.

Kinas grannar måste efter pandemin stärka sina ekonomiska och nationella säkerheter, men störst konsekvenser på sikt kommer relationerna mellan Kina och USA att få. Oavsett vem som vinner höstens val har president Xi´s ambitioner om förhandling mellan likasinnade grusats . Kinas uppförande i samband med coronakrisen rättfärdigar dessutom att president Trump förkastade tidigare tvåpartikonsensus, vilken Trump ansåg vara till USAs nackdel både ekonomiskt och strategiskt. Om Trump blir vald blir rivaliteten mellan Kina och USA mer öppen, vilket kan leda till helt nya internationella relationer och världen får större problem att oroa sig för än The Climate Scam.

Rupert Darwall avslutar med: ”The tail of the Western decarbonisation isn´t going to wag the global dog. To attempt net zero would indeed be a profound and brutal decision – in favour of extinction on the world stage”.

Nog har våra ” klimaträddare” här i landet och i EU en hel del att tänka på.

Ann Löfving-Henriksson

Länk 1 https://www.klimatupplysningen.se/2013/10/12/the-age-of-global-warming-a-history/

Länk 2 https://www.klimatupplysningen.se/2018/01/09/eus-kulturrevolution-vs-det-fria-ordet/

¤¤¤

The ”Truth about Kina” lanserades inför Parismötet 2015 och ”The Road from Paris, China´s climate U-turn” inför COP-mötet i Katowice 2018. Rapporterna ger inblickar i det geopolitiska spelet kring Kinas energipolitik och klimatfrågan. The Road from Paris avslutas med orden: China´s promises and propaganda are no longer believed.

Länk 3 https://www.thegwpf.org/new-report-the-truth-about-china/

Truth-about-China

Länk 4 https://www.thegwpf.org/content/uploads/2018/12/China-U-Turn.pdf

Screenshot-2018-12-11-10_25_11-813x1024

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Ann för din analys och värdefulla länkar! Dokumenterat seriösa och pedagogiska prognoser för den globala energiförbrukningen fram till 2040 kan studeras i nedanstående länk. Se speciellt sammanfattande kommentarer och stapeldiagram på sidan 7.
  https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2019.pdf
  Man prognostiserar att världen energibehov kommer att växa med en tredjedel fram till 2040, vilket motsvarar en takt som är lägre än de gångna 20 åren. Förnybar energi växer snabbast bland energislagen, men ändå kan konstateras att absolutnivån på de fossila källorna kol-olja-gas är storleksordningen 10% högre 2040 jämfört med 2020. Sett över de globala regionerna sker huvuddelen av tillväxten av behovet inom Kina, Indien, övriga Asien och Afrika. Inga av länderna i detta tillväxtblock tar Parisavtalet på allvar. OECD ligger kvar på ungefär samma nivå och Sverige tar på sig ledartröjan för att vara bäst i klassen. I varje fall Isabella Lövin lever i den fasta övertygelsen att alla kommer att följa Sveriges exempel. Ett grundskolebarn kan dock lätt konstatera hur utopiska de utsläppsreduktioner är som läggs fast i Parisavtalet.
  Se även:
  https://www.klimatupplysningen.se/2019/10/28/den-omojliga-parisoverenskommelsen/

  Prognosbilden har inte dramatiskt ändrats sedan 2015. Redan innan bläcket hade torkat efter signeringen av Parisavtalet kunde därför ett barn med grundskolekompetens säga att utsläppsreduktionerna på 40 respektive 60% för att nå 2 respektive 1,5 gradersmålet är helt utopiska

 2. Bim

  Tack Ann.
  Jag tycker dina inlägg har tyngdpunkten på de grunläggande problemen med klimathypen.
  Det är inte global uppvärmning som är den stora faran för mänskligheten. Där har vi ju tydligt fullskale prov. Det värsta är att vi har fullskaleprov på klimatåtgärderna också. Där ligger faran.
  Att politiker får sköta vetenskapen är ju ren katastrof. Så fort politiker petar i frågor de inte begriper så går det åt helvete. De klarar ju inte ens att ha en fri press. De tål ingen kritik eller granskning, då blir ju vetenskapen också politisk. Detsamma som korkad.
  Väldigt viktigt att du tar upp detta, problemet med AGW är politiskt. Om vi vanliga människor inser det så byter vi ut politikerna och låter vetenskapen bli fri.

 3. Staffan Wohrne

  Coronan har medfört mycket lidande och en för tidig död för många äldre multisjuka. Men den har även fört med sig ett klimatexperiment som vi realister bara kunnat drömma om. I ett huj står nästan alla flygplan på marken, privatbilismen har minskat drastiskt i omfattning liksom nyttotransporterna på vägarna. Industrin har slagit tvärstopp. Kort sagt-de mänskliga utsläppen av koldioxid har minskat drastiskt över hela världen. Det verkar som om dessa effekter kommer att hålla i sig länge, förmodligen året ut. En tillräckligt lång period för att kunna göra realistiska mätningar. Enligt alarmisterna skall ju minskade mänskliga koldioxidutsläpp medföra en kallare planet. 2 gradersmålet skall ju nås via minskade utsläpp från mänskliga aktiviteter. Nu bör vi få en tydlig indikation på hur det blir.
  1) Enligt alarmisterna skall nu jordens temperatur minska som följd av drastiskt minskade mänskliga koldioxidutsläpp. Min teori är att jordens uppvärmning kommer att fortsätta med en dryg grad per hundra år som den gjort sedan 1850-talet.
  2) Enligt alarmisterna skall nu koldioxidhalten i atmosfären minska. Det borde vara lätt att kontrollera bl.a. genom mätningarna på Mauna Loa på Hawaii. Min teori är att det inte kommer att bli någon påvisbar förändring. Senast såg det normalt ut.

  Om det blir som jag tror står hela alarmistgänget inklusive våra politiker med brallorna nere.

 4. Jonas

  Är det något asiatiskt land som följer Paris avtalet ?

  Verkar som om asien inte tror på AGW. Jag har svårt att tro att Kina (eller nåt annat asiatiskt land) inte bryr sig om en klimatkatastrof. De vill nog inte ha en sån. Däremot tror jag inte att de tror att CO2 orsakar en klimatkatastrof.
  Jag tror att Kina inte ”orkar” diskutera med en massa lallande gröna alarmister (= EU politiker). Tror de tar den enkla vägen ur, och säger några icke förpliktande floskler bara för en goda stämningens skull.

  Tycker att vi i Europa går som ”katten kring het gröt” runt denna fråga. Varför tror inte asien på AGW ?
  De bevisar ju genom sitt handlande att de inte tror på den.

  Svenska politiker pratar som om att vi först ska fixa våra egna CO2 utsläpp, sen ska vi ta tag i asien-frågan. Patetiskt ! Indirekt säger man ju att vi fattar bättre än vad de gör.

  Det verkar inte som tanken att de kanske fattar bättre än oss dyker upp (i alla fall inte i en svensk politikerhjärna). Det kan ju faktiskt vara så att de tänker rätt, och att det är vi som borde lyssna på dem.

 5. Lasse

  Tack Ann
  Önationernas rädsla för stigande hav kan förstås om man ser på Atollers låga profil och höga tryck på små sötvattenresurser i en växande befolkning. Det är attraktivt att bo där.
  Det verkar vara något stigande nivåer, men variationerna är av en annan dignitet: http://www.bom.gov.au/oceanography/projects/spslcmp/data/monthly.shtml
  Men detta har inget samband med CO2 utsläpp.
  Det framgår med all tydlighet i denna graf:https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=680-140

  I Sidneys hamn har variationen i vattenståndstrenden mätts under hela 1900 talet.
  Max erhölls 1950 !

 6. Tack Ann och Tack mats för ytterligare material i frågan. Och man kan ju fundera även på vad som kommer att ske om det fortsätter, det som nu indikeras, dvs att vi går mot ett 60-talsklimat alt en liten eller större istid. Klarar sig vetenskapsfolket, politiker och journalister från att handfast bli ställda till svar för sitt bedrägeri och finns det öht underlag för internationellt samarbete när allt spruckit. Vem törs lita på någon? Skadorna kommer inte att bli små, gissar jag.

 7. Ulf

  Svar 4

  Kina har väl allt att vinna på att väst klär sig i tagelskjorta och utvecklas sämre än Kina. Är ju därför Trump lämnar klimatöverenskommelsen. Kina gillar att köpa billiga bolag i Europa. Nej Kina tror förstås inte på klimatkatastrof eftersom den så uppenbart inte finns. Men naturligtvis vill man utnyttja den till fullo. Kina kommer inte ifrågasätta klimathotet förrän frikortet gått ut. Det var väl år 2030 om jag inte minns fel.

 8. Håkan Bergman

  Vi får väl se hur Kina klarar sin ekonomi om, när vi börjar ta hem tillverkning.

  https://www.svd.se/usa-vill-ha-halvledarfabriker-pa-hemmaplan/i/senaste

 9. pekke

  Håkan B. #8

  Tittar man på Sveriges skriande brist på olika typer av skyddsmaterial för diverse personal i dessa corona-tider så tror jag att vi skulle inte klara av att tillverka sånt som köps från Asien nu.

  Det måste finnas mängder av olika företag i Sverige som kan tillverka större delen av de skyddsmaterialen som vi har behov just nu, men det verkar inte ske av nån anledning.
  Mycket märkligt.

 10. Robert Norling

  En mycket lång vinter kan bli döden för tusentals renkalvar
  ”Inom rennäringen är oron stor att årets långvariga vinter i norra Sverige ska leda till att tusentals renkalvar dör.
  Vajorna närmar sig kalvningssäsong, men i stora delar av svenska fjällen ligger ovanligt mycket snö kvar – och utan barfläckar riskerar nyfödda kalvar att frysa ihjäl.”

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/lang-vinter-kan-bli-doden-for-tusentals-renkalvar

 11. Lasse Forss

  Största anledningen till att COP-mötet i Köpenhamn havererade var Climatgate som avslöjade hur Climate Research Unit tillsammans med andra forskningsorganisationer fuskade. Ett festligt mail kom från ett universitet i Sydkorea som använde CRU som exempel på undermålig forskning. Det har relativt nyligen gjorts en doktorsavhandling som visar på rent bisarra inslag i ”forskningen”.

  SMHI hade skickat mail till CRU där man förbjöd CRU att sätta SMHI:s namn under de dokument som SMHI skickat eftersom dessa hade förfalskats. När jag påpekade detta för Erik Kjellström, SMHI, så fick jag en skrivning från chefsjuristen som sade att det hela var ett missförstånd.

 12. Ann lh

  # 11 Lasse Fors, intressant! Den förklaringen verkar i och för sig trolig, men jag har inte hört den tidigare.
  Min huvudsakliga information i de här sammanhanget har jag från Darwall och såvitt jag minns nu har han inte skrivit om det.
  Vilka skulle dragit i bromsarna om det inte var BRICS-länderna?
  I länk 2 finns det mer om detta.

 13. Ingemar Nordin

  Lasse F #11,

  Jag är liksom Ann lh lite tveksam till om Climategate var viktig för haveriet i Köpenhamn. Visst blev det känt då, men brydde sig delegaterna om det? Jag tvivlar. Däremot fanns det ett motstånd redan från början, och sedan lång tid tillbaka, från BRIC-länderna som var tydliga med att de inte ville gå med på några avtal som innebar begränsningar för deras del.

 14. Ann lh

  # 11 o 13 Nu har jag gjort en snabbrepetition av de kapitel i Darwalls The Age og Global Warming som gäller Köpenhamn 2009. Mastiga och många sidor, men ytterst lite om Climate Gate. Köpenhamnsmötet handlade om bindande avtal gällande utsläpp och vad väst än försökte komma med för skrivelser så genomskådade G77-länderna det med BASIC-länderna i spetsen. Berlinmandatet gällde allt annat förkastades. Enligt denna källa.
  Lasse har Du annan info är jag nyfiken på den.

 15. Håkan Bergman

  Mark Lynas skrev i Guardian om det här omedelbart efter mötet.

  https://www.theguardian.com/environment/2009/dec/22/copenhagen-climate-change-mark-lynas

  För en gångs skull får man väl tro honom, han satt med i mötet, vill minnas som förhandlare för Maldiverna, resultatlös dock.

 16. Ann lh

  # 15 Håkan B.
  Artikeln från The Guardian visar vilket kackalorum det var under mötet, men något som anknöt till Climate Gate hittar jag inte vid hastig genomläsning.
  Climate Gate handlade om mera om vetenskapliga eller snarare icke-vetenskapliga frågor. Deltagarna på Köpenhamnsmötet verkade inte ifrågasätta IPCCs uppgifter. De tongivande och styrande brittiska politikerna gjorde vad de kunde för att Climate Gate inte skulle förstöra mötet. T.ex. Gordon Brown, hade bara några dagar innan Köpenhamnsmötet förklarat att ”We Know the Science , we Know what we must do”. Vi kan inte låta detta möte störas av Anti-Science, Flat-Earth Climate Sceptics. Andra talade om klimatsabotörer.

 17. #3 Staffan Wohrne,
  ”Enligt alarmisterna skall nu koldioxidhalten i atmosfären minska.”

  Även i coronatider är utsläppen av koldioxid mycket större än vad hav och växtlighet tar upp, så halten i atmosfären fortsätter att öka, men i något långsammare takt.

 18. Mats Kälvemark

  #17 Lars-Eric
  I ”The Global Carbon Cycle” ursprungligen presenterad i figur 7.3 i IPCC 4 framgår följande fakta.
  Med självklarhet ingår i cykeln både avgasning och upptag för både land och hav. Fossilt är ca 3,6% av den totala emissionen, resten svarar land och hav för. Förvisso svarar land och hav även för upptag, men IPCC säger själva att osäkerheten i siffrorna för land och hav är av storleksordningen +/- 20% vilket innebär att osäkerheten är ca 5 ggr större än de fossila utsläppen. Så man kan inte vara tvärsäker om någonting här. Sedan har vi här på KU ofta kommenterat den repetitiva ”sågtandningen” i realtid på Keelingkurvan. Där ser man en nästan momentan förändring av halten i takt med att naturen ”andas” i vår-höstcykler. Så om fossilt är den absoluta huvudanledning till den obrutna ökningstakten vi ser i Keeliingkruvan så skulle vi självklart vid det här laget se en minskning med en magnitud som motsvarar de av Coronapandemin minskade utsläppen. Men det gör vi inte…..
  Se för övrigt : https://www.klimatupplysningen.se/2019/05/13/vad-kan-vi-egentligen-utlasa-ur-keelingkurvan/

 19. VI kan nog räkna med att koldioxidhalten kommer att börja sjunka snart — det gör den ju varje år. Säkert kommer några att hävda att det beror på nerstängningar världen runt.

 20. Rolf Mellberg

  Ursäkta att jag lägger in en OT-kommentar här men en ofantllig politisk corona-bomb kan komma att brisera som kan få följdverkningar på många sätt, t ex inom klimatpolitiken.
  Det handlar om malariamedicinen, där tiotusentals liv kan ha föreläsare varav hundratals bara i Sverige.
  https://wattsupwiththat.com/2020/05/11/distributed-denial-of-hcq-to-covid-19-victims/

 21. Ann lh

  # 20 Rolf M. Du behöver inte be om ursäkt för att Du lyfter upp den artikeln! Tvärtom, tack för att Du gjort det.
  Artikeln är mycket intressant och behöver ventileras. Jag har inte orkat rota i den här frågan, men känt att det ligger en hel del fulspel där. Tack och jag hoppas på debatt.

 22. Anders

  #17 Lars-Eric Bjerke. Intressant och ganska avgörande uppgift Du för fram! Men vilken är källan? Utveckla gärna Dina tankar så att jag förstår. Sedan, en mer allmänmänsklig följdfråga. Menar Du, mellan raderna, att vi ”måste” skruva åt ekonomin och våra liv ytterligare (än vad som nu sker) för att CO2-nivåerna på Hawaii ska kunna vända nedåt? Hur långt bakåt i utvecklingen ”behöver” vi gå tror Du? Eller, förresten, är Du helt säker på att CO2-halterna på Hawaii inte är kopplade till havens temperatur istället?

 23. Ingemar Nordin

  Rolf M #20,

  Jag läste din länk. Intressant om vänsterpressen är emot chloroquine därför att Trump spekuleratde om att det kunde vara en verksam medicin mot Corona och mildra effekterna. Men hur effektiv är egentligen den medicinen? Har den testats? Hur ser svenska myndigheter på den?

  De flesta av oss har ju inte fått Covid-19, och kommer kanske aldrig att få det. Men OM man skulle få det så är det ju ändå av stort intresse om man kan dämpa sjukdomsförloppet. Så i väntan på ett effektivt vaccin om 1-2 år så får man förlita sig på dämpande mediciner som redan finns.

  Nikotin skall vara bra har jag hört så jag fortsätter med en pipa och lite snus. Bara för säkerhets skull 🙂

 24. Daniel Wiklund

  Enligt Lars-Eric B fortsätter koldioxidhalten att öka. Trots det, får jag klä på mig ordentligt när jag är ute och cyklar. Det är tufft just nu, både virus och ökande koldioxidutsläpp. Nu fattas det bara att det blir ett världskrig. Domedagspredikanterna har bråda dagar just nu.

 25. foliehatt

  @ Daniel Wiklund, #24
  och ovanpå det kan jag lägga att det kom snö idag.
  Dj****gt ovälkommet!!

 26. jensen

  Historiskt låga temperaturer i år för maj. Såväl NH som SH samtidigt. Men det tar väl lång tid för att även oceanerna skall kylas, så att det märks på Keeling.

 27. #22 Anders,
  ”Menar Du, mellan raderna, att vi ”måste” skruva åt ekonomin och våra liv ytterligare (än vad som nu sker) för att CO2-nivåerna på Hawaii ska kunna vända nedåt? Hur långt bakåt i utvecklingen ”behöver” vi gå tror Du? ”

  Vi har de senaste åren släpp ut ca 9 GtonC/år till atmosfären och haven plus växtligheten på land har netto i medel tagit upp ca 4 GtonC/år. Netto ökar alltså atmosfärens koldioxidhalt med ca 5 GtonC/år. Detta stämmer hyfsat med mätningar av luftens koldioxihalt, med atmosfärens minskande syrehalt, med havens försurning (minskande basiskhet) och med den ökande biomassan på land. Vi får gå tillbaka till 1950- talet för att få balans mellan utsläpp och upptag. Vi behöver dock inte gå tillbaka så långt för att CO2-nivåerna ska gå neråt. De räcker nog att minska utsläppen från 9 GtonC/år till 4 GtonC/år, som är kolsänkas storlek vid dagens koldioxidhalt i atmosfären.
  http://earlywarn.blogspot.com/2018/08/global-carbon-sink-holding-up-so-far.html#more%20.

 28. Daniel Wiklund

  Lars-Eric B. Koldioxidutsläppen är för mig inget farligt. Det finns betydligt farligare saker än koldioxid. Det är ett gigantiskt bedrägeri att satsa miljarders miljarder på att minska koldioxidutsläppen. Min sömn störs inte av minskade eller ökade koldioxidnivåer.

 29. Peter F

  OT Varför är Anthroposene och Lars Bern tyst ?

 30. Daniel Wiklund

  Lars-Eric B skriver ”Vi får gå tillbaka till 1950-talet för att få balans mellan utsläpp och uttag. Vi behöver dock inte gå tillbaka så långt för att CO2-nivåerna ska gå neråt”. Det var väl tur det. Jag minns både 50 och 60-tal. Inget som jag direkt vill ha tillbaka. Vilket jobb som krävdes för att genom vedeldning hålla huset varmt, och ha tillgång till varm vatten. Minns att man tvättade i ån, i varje fall sommartid. Och transporterna skedde med cykel, och ibland moped. Eller med buss. Men vad gör man inte för att få lägre nivåer av CO2.

 31. Rolf Mellberg

  #18 Mats
  Och Lars-Eric B m.fl

  Jag håller med Lars-Erik i denna ideligen återkommande CO2-budget fråga!
  Men Mats, utbytet mellan hav och lutf måste ses på ett lite annorlunda sätt.
  Man ska nog se atmosfären plus en del av biosfären (sådan biomassa som snabbt återgår till atmosfären) plus ythavet (som byter CO2 med atmosfären fram och tillbaka med kort tidskonstant) som en tredelad ganska sammanhängande mängd. Det är från denna CO2-mängd som flödet är riktat ner mot djuphavet.
  Jag menar att Keeling fortsätter uppåt men i något långsammare takt att djuphaven har en mycket stor kapacitet kvar att absorbera, att mer CO2 i luften kan nog ge en viss uppvärmning men att Grand Solar Minimum kanske get ännu mer av kylning framöver.

 32. foliehatt

  Klimatpolitiska rådet är på krigsstigen igen.
  Förra gången de tog sig ton i media handlade det om att de ansåg sig få för lite betalt för den position det innebär att sitta i ett statligt politiskt råd.

  Denna gång skriver de en debattartikel i DN med budskapet att de minsann ska hålla tummen i ögat på regeringen och se till att statliga pengar endast går till verksamheter som är förenliga med Sveriges klimatmål – klimatramverk – klimatlag. De skriver uttryckligen att vissa branscher ska gå i graven med Coronakrisen så att andra kan uppstå.

  Utan några som helst kalkyler redovisade.

  Den där klimatlagen är draksådd. Lagar med stora inslag av generella och övergripande appliceringsmöjligheter kan vara livsfarliga att stifta. Det är lite som med skatter. Det är införandet av dem som ska bekämpas med näbbar och klor. När de väl är införda kommer skatteuttaget endast att öka. Någon som kommer ihåg den tillfälliga omsättningsskatten?

 33. Rolf Mellberg

  #21 Ann
  #23 Ingemar

  Mer om klorokin-kampen i USA
  https://www.prnewswire.com/news-releases/coronavirus-victims-die-while-government-hoards-medication-observes-the-association-of-american-physicians–surgeons-301051960.html

 34. Ann lh

  # 32 foliehatt, tack.
  Det klimatpolitiska rådet visar med all önskvärd tydlighet upp precis det det här tråden handlar om. Det visar upp det totalitära The Climate Scam som varken bryr sig om frihet, demokrati, den mänskliga miljön, ekonomi eller vetenskap – allt för visionen om omställning till en enda värld.
  Resultatet blir att ”vi” utplånas från världsscenen medan ”den globala hunden” tacksamt tar emot när vi inte längre försöker vifta på dess svans.
  Darwall uttryckte samma sak redan i The Age of Global Warming. Han avslutar där med att fråga om västs ”mind” – med sina fria demokratier och ”vår mänskliga miljö” – kommer att utgöra en betydande del i världen fram till slutet av århundradet.
  Nu efter knappt ett decennium har han skärpt frågan och talar om att ”vi” med genomförandet av 1,5-gradersmålet kommer att utrotas från världsscenen. Det fria ordet i frågan är sedan länge utrotat.
  Klimatpolitiska rådet har makten medan media och våra politiker har lämnat Walk Over till våra arma barn och barnbarn.

 35. Gunnar Strandell

  foliehatt #32
  Klimatlagens tillämpning bygger på att man vet hur olika verksamheter påverkar klimatet.
  Klimatpolitiska rådet anses ha den vetskapen trots all den osäkerhet som finns.

  Paret Stalin/Lysenko skulle säkert blivit imponerade om de fått möjlighet att se konstruktionen och att den uppfattas som demokratisk och genomförs av den humanistiska stormakten. 🙁

 36. Ann lh

  # 33 Rolf M., sent, sent omsider ett stort tack för länken.
  Har svenska myndigheter uttalat sig om detta?