WWF terroriserar ursprungsbefolkning i Kamerun

Baka

Alla ni som stöder den förment goda organisationen Världsnaturfonden (WWF), vet ni egentligen vad ert stöd går till? Kanske vore det idé att titta närmare på Världsnaturfondens aktiviteter innan ni okritiskt skickar in en summa till deras bankkonto.

Journalisten och bloggaren Donna Laframboise  har tittat närmare på en inlaga från Survival International  som berör de övergrepp som befolkningen i djungelområdena i södra Kamerun får utstå i Världsnaturfondens regi. Det är så upprörande att jag lägger upp hela hennes inlägg här:

Uppdatering: Obs, ett svar från WWF följer efter Donna Laframboises inlägg nedan.

WWF kan ha en vänlig panda som sin logotyp, men bland de fattigaste av de fattiga är de kända för något annat: våldsamma ligister som kallas eko-väktare.

Förra veckan skickades en skrämmande inlaga till Världsnaturfonden (WWF) av Survival International, en organisation som kämpar för mänskliga rättigheter hos ursprungsbefolkningar. Åberopande en procedur som normalt används mot multinationella företag, anklagar de WWF för att missbruka och trakassera regnskogsinvånare i Kamerun.

Kamerun är stor som Kalifornien och ligger på Afrikas västkust. Ungefär hälften av de 23 miljoner invånarna saknar grundläggande sanitetsfaciliteter, så risken att smittas av vattenburna sjukdomar är hög. Medellivslängden är 57 år, bland de kortaste i världen. BNP per capita i Europeiska unionen är $ 37 800. I Kamerun är den $ 3 200. Under de senaste åren, har Kameruns regering haft händerna fulla med att svara på Boko Harems terroristattacker nära gränsen landet delar med grannen i norr, Nigeria. Men grundläggande fri- och rättigheter var bräckliga långt tidigare.

Den sydligaste delen av Kamerun är tropisk regnskog och hem för ett inhemskt folk som kallas Baka. Tidigare kallades de pygméer, de är jägare och samlare som lever en halvt nomadiska tillvaro. Deras traditionella kost är jams, frukt, honung och vilt som kommer från skogen.

WWF, som är intresserad av att bevara regnskogar har hjälpt Kameruns regering att inrätta nationalparker. Men ingen av dem verkar ha gjort sig särskilt mycket besvär för att på förhand ta reda på i vilken utsträckning skogen varit aktivt brukad av Baka.

Survival International hävdar att fyra parker – grundade 2001, 2005, och 2014 – har nu ”uppslukat nästan allt av förfädernas territorium som Baka inte redan hade förlorat till skogshuggare, gruvarbetare och jordbrukare.”  9.200 kvadratkilometer har gjorts till ”statens privata egendom”. ”Mänsklig bosättning är förbjudet.”

Det är inte förvånande att Baka som lever i isolerade, till stor del icke läskunniga, samhällen inte nåtts av meddelandet. Eller att de inte lagt så mycket vikt vid det. Det är där som eko-väktarna som patrullerar parken kommer in.

Den formella inlagan hävdar att eko-väktarna har rekryterats, utbildats, utrustats och finansierats av WWF. Runt mitten av 2000-talet, blev de uppenbarligen anställda av regeringen och fick snart anklagelser om ”fysisk misshandel, rasistiskt beteende och korruption” på sig. Några av detaljerna i dessa klagomål som framförts till Survival International är otroliga:

Eko-väktarna … försöker ”skydda” miljötillgångar som till stor del är WWFs skapelse, och gör det ofta tillsammans med WWF-personal. I själva verket skiljer de flesta Baka inte på WWF-tjänstemän och eko-väktare.

… Eko-väktarna stöds ekonomiskt av WWF, och ofta transporteras de i WWFs fordon som drivs av WWF-personal till byar eller andra platser där de har trakasserat ”misstänkta” Bakas. De har även förhört misstänkta i WWF-byggda anläggningar.

… Nästan alla frivilligorganisationer som har haft kontakter med Baka … har rapporterat att eko-väktare regelbunden använder våld mot dem, och ett tydligt mönster har uppstått.

Eko-väktare sägs ofta riva de Bakaläger som de stöter på i en [nationalpark], och att de förstör eller konfiskerar den egendom de får fatt i.

De sägs ofta misshandla de Bakas som de fångar, och även hota att döda dem om de återvänder.

I byarna utanför [parkerna] framförs regelbundna klagomål som att … Baka-hyddor blivit olagligt genomsökta och att egendom beslagtagits. Baka har också hävdat att de har misshandlats under förhör, och flera sägs även ha dött av sina skador.

Den ursprungliga måltavlan för eko-väktarna var tänkt att vara storskaligt, kommersiellt tjuvskytte. Survival International beskriver detta som en svår och ofta otacksam uppgift. Kommersiella tjuvskyttar, när de har fångats, skyddas ofta av korrupta tjänstemän och inflytelserika vänner.

Bakas, å andra sidan, är försvarslösa, ett lätt byte. Så,

I ett försök att åtminstone ses göra något, har eko-väktarna ofta sökt efter ett enklare mål. Som den ekonomiskt och politiskt mest marginaliserade gruppen i landet så har Baka passat mycket bra.

Survival International hävdar att trots tidiga tecken på att Baka blev terroriserade så har WWF valt att gå vidare med fler parker

och att ställa sig i spetsen för det så kallade ”kriget” mot tjuvskyttar. De vidtog inga effektiva åtgärder för att skydda Baka mot de risker som detta krig sannolikt skulle utsätta dem för.

Låt oss vara tydliga: Baka är under attack – nu. De berövas sina förfäders landområden och traditionella livsstil. Politiker och WWF-aktivister har, med ett penndrag, gjort Baka till husockupanter och tjuvskyttar. Kameruns regering erkänner WWF som en ”gemensam förvaltare” av dessa nationalparker. Ett inlägg i juni 2011 på WWFs hemsida (som sedan har tagits bort) berättar om att WWF utbildar 50 Kamerunska tjänstemän så att de bättre kan fånga ”brottslingar” mot djurlivet och straffa ”brott” mot djurlivet.

wwf

Källa: WWF

Trots att man i en allmän principförklaring säger att WWF inte kommer att delta i projekt som inte ”i förväg har getts frivilligt och informerat samtycke av berörda ursprungsbefolkningar,” så är det precis detta som verkar ske här. Pågående repressalier av Baka är ingen hemlighet.

Survival International säger att WWF har uppmuntrat en ”vapen och vakter”-inställning till miljövården i Kamerun, och har ”aktivt stött utbyggnaden av en tungt beväpnad militär enhet som kallas Bataillon d’Intervention Rapide” (Rapid Response brigaden eller BIR). I september 2015, hävdar de, beväpnades eko-väktare med gevär i två av parkerna.

Survival International uppmanar allmänheten att skriva till chefen för WWF. De vill att WWF tar ansvar för detta fruktansvärda elände. I stället för att aktivt vidta åtgärder, står det, är WWF undvikande och samarbetsovillig. De vägrar att offentliggöra viktig dokumentation om parkerna och deras ledning, och de vägrar att offentliggöra resultaten av en undersökning som genomfördes 2015.

Banditer med vapen. Mot de mest marginaliserade, i ett av de fattigaste länderna i världen. Det är WWF: s idé om att göra världen till en bättre plats

Översättning: Ingemar Nordin

Här följer en kommentar/rättelse från pressavdelningen på WWF:

För WWF är det viktigt att det miljö- och naturvårdsarbete vi bidrar till aldrig leder till att människor kommer till skada eller att deras rättigheter kränks. Därför arbetar vi kontinuerligt med andra aktörer och organisationer för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras och att lagar och regler följs.

WWF har redan tidigare erbjudit människorättsorganisationen Survival International att samarbeta för att reda ut om det förekommit övergrepp i det område i Kamerun som pekas ut av organisationen. WWF har ännu inte nåtts av den anmälan om brister i projektområdet som Survival International gjort till OECD. Självklart kommer vi även att samarbeta med OECD om en undersökning tar vid.

 Vänliga hälsningar WWF

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann LH

  Om den övergripande ideologin är att människan ses som jordens patogena virus så kan mycket som är ”värre än man kunde ana” tillåtas.

 2. Ingvar i Las Palmas

  Miljöreligionens korsriddare skyr inga medel.

 3. tk

  Det fins en bra bok om WWF, PandaLeaks: The Dark Side of the WWF
  http://tinyurl.com/hhae92g

 4. Lasse

  Naturen mot människan.
  Vill man bevara naturen så är det väl människan som skall bekämpas.
  Kollade Kameruns befolkningsutveckling-fann att medelåldern är 18 år.
  Fann denna sida som visar att Kamerun är relativt stabilt land avseende befolkningsutveckling och landanvändning: Climat change knowledge 😉
  http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_vulnerabilities&ThisRegion=Africa&ThisCcode=CMR

 5. Kenneth Mikaelsson

  Är det något att undra över när man vet att organisationen startats av två Nazzar??
  Blir mest brydd över hur jä**a lätt lurade folk är… ”Men det är ju en så gullig panda på deras annonser så DÅ kan det ju inte vara så farligt”
  ”kungen är ju medlem så hur kan du påstå att det är något fel på den organisationen”(som inte det har varit Nazzar i den familjen)
  Några kommentarer jag minns när jag påpekat idiotin med att sponsra WWF genom postkods lotteriet.
  Säger bara det mitt förtroende för det mentala tillstånden av den Svenska populationen är numer riktigt lågt..

 6. Kenneth Mikaelsson

  Här kommer lite mera om vilken skara som ligger bakom organisationer som WWF och Green peace
  http://www.clubofrome.org/index.php/on-the-edge/
  Och dessa vill inte mänskligheten nått väl…

 7. Kenneth Mikaelsson

  Vill ni se en riktigt FUL fisk kolla in denne..

  http://www.clubofrome.org/index.php/full-member-21/

 8. Kenneth Mikaelsson

  Gaia’s Gurus

  ”In my previous article, the First Global Revolution, I outlined how the very influential members of the ’Club of Rome’ have decided that the Earth is facing an ”imminent ecological collapse” and drastic measures must be taken immediately to save Gaia from the destructive beast of capitalism. They claimed that a new enemy was required in order to unite humanity, ”one either real or invented for the purpose”, and that ”the threat of global warming” is the ideal crisis. In this article I will take a close look at these CoR members, and some of their close affiliates, and let them describe, in their own words, exactly what their world view is. One thing that immediately struck me when researching these men was how often they refer to the Earth as ’Gaia’, and speak of ’her’ as a real living sentient earth-spirit. They even call themselves Gaians.”

  http://www.green-agenda.com/gaians.html

 9. Ingvar i Las Palmas

  Kenneth #8

  Jodu.
  Ett gäng tvättäkta neomalthusianer

 10. Ingemar Nordin

  WWF är en industri och en stor maktfaktor både internationellt och nationellt. Här är några KU-länkar:

  ”Donna Laframboise är den kanske idag största experten på hur FNs klimatpanel, IPCC, blivit infiltrerad och styrd av de globala lobbyorganisationerna Världsnaturfonden och Greenpeace. I en serie artiklar på sin blogg har hon grävt i referenslitteraturen till IPCCs senaste rapport från 2007 och kunnat konstatera att c:a en tredjedel av referenserna inte alls är någon vetenskaplig, peer-reviewad, litteratur utan istället bygger på rapporter från dessa lobbyorganisationer.

  I sin senaste serie artiklar så avslöjar hon hur den största av dem, WWF, systematiskt rekryterat forskare och arbetat sig in i IPCC. De säger själva att de lyckats rekryterat 130 klimatforskare, varav de flesta samtidigt arbetat för IPCC.”
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/09/28/hur-wwf-infiltrerat-ipcc/

  Om Earth Hour och våra skolor. Direkt från deras nyhetsbrev 2012:

  ”Förra året deltog 930 förskolor och skolor i Earth Hour. Många började redan innan Earth Hour-kvällen genom att använda vårt utbildningsmaterial. I skolor över hela landet diskuterades klimatet. Många fördjupade sig i energifrågan och en hel del omsatte diskussionerna till konkret handling. Barn och ungdomar runt om i Sverige gjorde allt ifrån att släcka fler lampor till att påverka makthavare och andra i sin omgivning. I år ska vi göra ännu mer och bli ännu fler! ”

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/03/19/nyhetsbrev-fran-wwf/

  Här igen från 2014:
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/03/23/om-varldsnaturfonden-fick-makten/

  Per Welander tar upp barnindoktrinering och kungens roll:

  ”H M Konungen är ordförande i WWF:s svenska förtroenderåd och Kronprinsessan Victoria är invald. Förtroenderådet utser styrelse för WWF. Även Kungliga Vetenskapsakademin, Riksidrottsförbundet och Svenska Jägarförbundet finns med. Vet de vad WWF sysslar med? Står Kungliga Vetenskapsakademin också bakom detta?”

  https://www.klimatupplysningen.se/2014/03/28/wwf-hjarntvattar-sma-barn-nu-maste-kungen-lamna-organisationen/

  Världsnaturfonden (och Greenpeace) har mycket större makt och inflytande på våra barns – och även oss vuxnas – hjärnor än vad vi tror. WWF, som är världens rikaste gröna NGO, lägger enorma resurser på reklam. (Greenpeace- och WWF-reklam är dock bannad från denna blogg.)

 11. Ann lh

  Ponera att kungen och/eller kronprinsessan läser t.ex. den här bloggen regelbundet och därmed blivit skeptiska till de officiella klimathotarna och milj rörelsen. De fördjupar sina kunskaper och erbjuds en”hedrande” ordförandepost i WWF, men avböjer med motiveringen att de inte vill stärka dess agerande i t.ex. Kamerun/Baka eller understödja ett klimathot på osäker vetenskapligt grund.
  Vad skulle hända då?

 12. Ingemar Nordin

  Ann LH #11,

  WWF har lyckats bra i sin strategi att rekrytera kungligheter och andra som verkligen och uppriktigt månar om världens vilda djur. Låt oss inte glömma det. Men de flesta av dessa har sedan hamnat där genom att de litat på andra vänner och bekanta inom sin krets. Få verkar ha följt med i hur WWF utvecklats som en pengamaskin och ”merchants of godness” https://www.klimatupplysningen.se/2012/05/20/the-merchants-of-goodness/

  Om jag hade tillhört kungafamiljen så hade jag presenterat fakta om hur Världsnaturfonden utvecklats och frågat om Kungen fortfarande vill låna sitt goda namn och rykte till en sådan organisation. Det är ju trots allt ganska enkelt för kungen att avstå. Han behöver inte ens ange någon motivering. Kanske skulle det räcka med att hänvisa till vår konstitution som säger att kungen inte får blanda sig i politiken. Men jag misstänker att sannolikheten att någon i kungafamiljen läser vår blogg är liten.

 13. Olav Gjelten

  Kommentar borttagen

 14. Olav Gjelten

  Finns ingen hjälporganisation som kan se till att befolkningen får vapen för att skydda sig mot den gröna terrorn?

 15. Olav Gjelten

  Gällande bortcensurerad kommentar # 13
  Ynkedom att man inte ens på ett ironiskt plan kan få uttrycka vad man spontant känner inför en organisation som terroriserar och dödar ursprungsbefolkning på deras egen mark. Skäms!!

 16. Michael

  Nu påstås svenska laviner bli dödligare till följd av klimatförändringarna. Detta är ett område där jag besitter djupa kunskaper, och artikeln kan avfärdas som kvalificerat trams. Lägg särskilt märke till alla garderingar i texten. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/varm-sno-kan-ge-farligare-laviner

 17. pekke

  WWF har vuxit från en intresseorganisation till nån form av koncern/företag med diverse dotterbolag, skillnaden mot ett företag eller koncern som producerar säljbara produkter är att koncerner/företag som tillverkar produkter håller sina dotterbolag i ett stenhårt grepp !

  I en intresseorganisation så har man nog inte riktigt koll på vad de olika dotterbolagen gör i verkligheten bara de ger en vinst till moderbolaget, dotterbolagen styrs nog av personer som delar moderbolagets visioner men dessa har olika idéer om hur dessa visioner skall uppnås.

  Vi har ju sett hur det kan gå om dotterbolagen styr sig själva här i Sverige inom en viss arbetarrörelse och det är nog bara toppen på ett isberg !

  Leker man företag så gäller det att hålla koll på sina dotterbolag annars kan hela koncernen dras med i ett fall.

  Att WWF och andra intresseorganisationer hittills klarat sig från större kritik är tack vare att media anser att de är ” goda ”, men sånt kan förändras snabbt.

 18. Björn-Ola J

  O.t. Men en mycket bra artikel om debattklimatet.
  http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/vansterns-vralande-sabbar-debatten/

 19. pekke

  Björn-Ola #18

  Fast hon missade en sak,
  ” Gör tankeexperminentet att det i stället hade varit klimatforskaren Johan Rockström som hade suttit i morgon-tv och talat om behovet av sänkta koldioxidutsläpp ”

  J.R. är inte Klimatforskare, han är agronom och möjligtvis miljöforskare, att han har egenintressen i klimatforskningen gör inte honom till en klimatforskare.

  Det är problemet med dagens media, de är sprider rykten utan verkliga fakta på samma sätt som de anklagar att personer på diverse internetmedia utanför deras krets gör.

  J.R. ÄR INTE KLIMATFORSKARE !

 20. Ingemar Nordin

  OBS! Inlägget uppdaterat med ett svar från WWF. Det är bra om WWF upphör med att vara undvikande och samarbetsovillig efter det här inlägget av Donna Laframboise. Jag tror också att det är en god idé att skriva till chefen för Världsnaturfonden, både den nationella avdelningen och den internationella, och fråga vad i helsike de håller på med! Låt dem inte slippa undan med sin godhetsstämpel för att slippa en kritisk granskning.

 21. Astrid Å

  Här kan man skicka ett förskrivet brev till WWF

  http://www.survivalinternational.org/emails/southeast-cameroon