Skolungdomsindoktrinering med Future Happiness Challenge

Katastrof

Ett sätt att få undersåtarna att anamma ett korrekt leverne är genom utbildningsväsendet. Ännu bättre är att få in sin propaganda i förströelser och förlustelser. En kombination av detta finns i dataspelet, Future Happiness Challenge, som producerats för Pedagogiskt Centrum i Göteborg. Spelet är “framtaget för att tillgängliggöra forskning om hållbar utveckling i städer”. Tanken har varit att visa hur våra livsval påverkar miljön.

Grundtanken kan tyckas spännande då det följer ett mönster från klassiska strategispel som Civilisation. Alla val vi gör har en påverkan. Med ohämmat slöseri av resurserna uppkommer problem. Med rätt val byggs framgång. Det är klassiska geografiska frågor som alltid legat mig varmt om hjärtat (som den geograf jag är). Målgruppen är högstadiet och gymnasiet.

Ät rätt!

I det här spelet handlar dock miljöpåverkan enbart om utsläpp av koldioxid och det är tydligt vilka livsstilsval som premieras framför andra. Det är där det hela blir problematiskt. För att vinna spelet och bli en lycklig samhällsmedborgare ska du bland annat cykla, bli vegan och bo nära din arbetsplats. Fel val ger upphov till farlig en uppvärmning och leder till lokala katastrofer. Då tvingas deltagaren omprioritera sina val

Spelet är tänkt att främja en vetenskaplig diskussion kring hållbar utveckling, skapa förståelse för vilka förändringar som behöver göras på individnivå, främja god hälsa och livsstilsval samt öka intresse för deltagande i demokratisk opinionsbildning.

Med andra ord vill man skapa aktivister som ska kräva den förändring som makthavarna har bestämt. Social ingenjörskonst och en medveten indoktrinering. Här handlar det inte om att på allvar ge eleverna verktyg till ett eget kritiskt tänkande och ifrågasätta premisserna. Här gäller en doktrinär syn.

Global Uppvärmning

I lärarhandledningen listas fakta och begrepp och den bakomliggande synen på klimatforskningen och jordsystemets gränser. Här fastslås om den globala uppvärmingen att: “Först och främst är det inte längre en fråga om åsikter eller spekulation: Det finns idag ingen som ägnar sig åt vetenskaplig forskning som inte anser att mänsklig påverkan är orsaken till den globala uppvärmningen.” Här nämns Rockströms nio planetära gränser och att dessa nu överskrids på ett antal områden. Man får också veta att vårt ekologiska fotavtryck i väst är alltför högt och måste korrigeras. Redan i augusti har vi förbrukat den årliga kvoten (Overshoot Day). Malthusianerna och “the Merchants of Doom” i Romklubben hade inte kunnat säga det bättre.

Lärarna uppmanas också att ge eleverna framtidshopp och ge förslag till aktion. Dessa kan exempelvis gå med i Peoples Climate March och ta del av Västra Götalandsregionens klimatprogram.

Finansieringen till spelet kommer från politiskt håll genom Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

Spelets innehåll beskrivs som att vara “vetenskaplig förankrat i rapporten Klimatomställning Göteborg. Denna rapport är framtagen av Mistra Urban Futures (inom projektet WISE – Well-being in Sustainable Cities) och handlar om hur samhället kan sänka utsläppen med 70-80 % till år 2050 för att nå tvågradersmålet. Denna presenterades på regeringskansliet i samband med att FN:s nya program för hållbar konsumtion förkunnades. Detta visar hur Global Governance fungerar och hur det hänger ihop med FN-systemets målsättningar. Think globally act locally.

Finansiärer till rapporten är Mistra (stiftelsen för Miljöstrategisk forskning), Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande), Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Det politiska uppdraget är tydligt. Det här har inget att göra med oberoende analys. Det är ett resultat av en politisk styrning från ovan och de direktiv som Sverige lydigt följer.

Huvudförfattare är Jörgen Larsson från Chalmers och Lisa Bolin från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. I rapporten framkommer att utgångspunkten helt och hållet är att sänka klimatpåverkande gaser. Det är den allena miljöboven. Så förenklad är ekvationen.

I rapporten har tre scenarior använts. Business as Usual, Dagens Klimatpolitiska Inriktning och den mer radikala Klimatomställningen. Det är ingen tvekan om vilket scenario som anses som idealt. Författarna anger att det är centralt att dagens mål uppnås för att säkerställa framtida generationers livskvalitet men att vi behöver gå ännu längre. Som vanligt med denna typ av politiskt sanktionerade rapporter saknas kritik mot utgångspunkterna. Allting tas för givet. Det har blivit religion av det. 

Deras slutsatser är dock att dagens åtgärder inte är tillräckliga och propagerar för den hårdföra Klimatomställningen. De anser att kraftiga styrmedel som det kan vara svårt att få acceptans för måste införas. Frågan är vad det innebär? Ekofascism? Stalinistiska omskolningsläger? Teknokratiskt kontrollsystem? Rapportens författare har haft förhoppningar om att dataspelet ska kunna öka engagemang och acceptans för den omställning “som krävs”. Här föreligger ingen objektivitet. Ungdomarna ska istället förmås att välkomna omställningen och politiskt kräva att att den genomförs. Det hela ger en unken eftersmak.

De som deltagit i utvecklandet av spelet och rapporten som ligger bakom är förstås övertygade och handlar i god tro. De bygger inte sina kunskaper på helhetstänk utan på resultatet från andras forskning och centrala direktiv från auktoritära politiska källor. Det hela visar också på behovet av alternativ. Det behövs mer än någonsin oberoende forskning och analys som kan agera motvikt. Annars är vi snart helt i händerna på den stora omställningens politruker.

Då återstår frågan. Hur har man dock lyckats med själva spelet?

Jag lät min 13-åriga dotter spela det. Hon tyckte dock att det var så ofantligt tråkigt och suckade av leda efter bara en spelomgång. Spelet var inte användarvänligt och instruktionerna var otydliga. Gränssnittet var av en förlegad karaktär som om det vore utvecklat på 90-talet. De tydliga pekpinnarna om hur man ska göra och leva släppte fram tonårsrebellen. Gissar att beställarna tänkt att spelet skulle tilltala en ungdomsgeneration av gamers. Tror dock att det hela slår tillbaka. Ungdomarna av idag är bortskämda med spel av en helt annan kvalitet. Fart, fläkt och storartad spelupplevelse. Det blir inte så häftigt när spelutvecklingen överlämnas till ett gäng torra byråkrater, forskare och myndigheter som ska försöka trycka ned sina doktriner och korrekthet i halsen på en. Det blir ungefär samma resultat som om den sura skolmatstanten skulle försöka sig på gourmetmatlagning. Betyg – 0

Länk till spelet för den som önskar testa och granska det: http://pedagogisktcentrum.se/fhc/

*Inlägget kom till genom ett tips från en läsare som arbetar som gymnasielärare.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann LH

  Tack Jacob. Påminner än en gång om vad som står i läroplanen för grundskolan:
  ”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.”
  Det var ändå en tröst att spelet inte verkade särskilt attraktivt.

 2. Ann LH

  Forts. Hela den Rockströmsinspirerade ”faktarutan” borde utgöra ett strålande underlag för kritisk granskning med en liten tävling ”Finn Flest Fel och Förvillande Formuleringar”.
  Gärna som hemuppgift så att föräldrar kan engageras.
  Efter uppföljning och sammanfattning bord klassens gemensamma utvärdering ges som uppföljande hemuppgift till eleveroch föräldrar att diskutera på hemmaplan.
  Men det faller naturligtvis på att arbetet leds av en kunnig lärare till och med i enkel matematik.
  Pedagogerna från Chalmers och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har i varje fall satt ihop ett enastående underlag för alla med intresse för kritisk granskning.

 3. Peter F

  Borde inte detta kunna vara en fråga för Skolinspektionen ? deras tillssyn borde väl även omfatta läromedlen.

  https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn–granskning/

 4. Jacob Nordangård

  Ann

  Det som är realitet är snarast antitesen till ditt citat från läroplanen. När jag läste geografi på universitetet för tio år sedan fick vi fortfarande höra att AGW var en av flera teorier om klimatsystemet och att teorin främst var understödd av myndigheter och andra officiella organ. Därefter började aktivisterna ta över korridorerna och rensa ut allt som stred mot läran. Minns hur man också föreslog att geografi skulle ersättas av ämnet hållbar utveckling. Tack och lov skedde inte det sistnämnda men det har inte hindrat att geografiämnet tvättats i det politiskt korrekta stålbadet.

 5. Lasse

  Vi vuxna som inte gillar spel med krångliga regler kan ju leka med riktiga siffror:
  Världsbanken har en portal som ger underlag för tankar om framtiden.
  Där kan man leka Hans Roslings favoritlek-siffergranskning. Eller en modern form av RISK.
  http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=global_map

 6. Bengt Abelsson

  Har man så dålig koll på procent och promille som visas är troligast resten också dåligt faktakollat.
  Kanske för myckt promille under författandet?

 7. Alienna

  Abelsson #6, Vilken procent/promille??

 8. Mats G

  Jag får ont i magen när jag läser det här.

 9. Alienna

  ’Global Warming Cultists go after Our Kids’ (12 min.)
  https://youtu.be/QCO48BnrXUE

 10. pekke

  Alienna #7.
  Bengt A. #6 har rätt vad jag begriper, i det inscannade dokumentet skriver de att 0,01 % är 1 promille, så vitt jag vet så är 1 promille = 0,1 %.

  Undrar hur deras vetenskapliga underlag ser ut om de får till sådana fel ?
  Förhandsgranskar ingen skriv- och matte-kunnig dokumenten innan de skickas ut ?

  Är de upplärda i dagens Pisa-skola ?

 11. Bengt Abelsson

  #7

  Från ”Fakta och begrepp”

  ” En promille (0,01%) …..” sic.

  I min bok är en promille en per tusen (mille) = 0,1%. Men det är kanske den nya matematiken?

  Nästa fråga är ju förstås promille av vad? Om CO2 ökar med en promille är det väl inte så hemskt, allså från 400 till 400,4 ppm.
  Tror man att det kan öka från 0,4 promille till 1,4 promille har man dålig verklighetsuppfattning.

 12. Christopher E

  #6,11 Bengt Abelsson

  🙂

  Skarpögt av dig. Säger allt.

 13. Evert Andersson

  När vi ändå är igång och räknar kan vi titta på siffrorna för hela larmet. Av atmosfärens koldioxid kommer 95 procent från land- och havsytan. Av de totala växthusgaserna är 5 procent koldioxid. Det mesta är ju vattenånga. Så 0,05 x 0,05 = 0,0025 eller 2,5 promille. Om det är vad mänskligheten bidrar med och vad vi tror vi kan styra klimatet med att minska, så är det då jag blivit övertygad skeptiker.

 14. John Silver

  A regular bowel movement är minst lika viktigt som a regular diet.
  Just saying.

 15. Peter F

  #3 forts

  Jag länkade hit och ställde frågan till Skolinspektionen om ett läromedel som detta uppfyller kravet på opartiskhet.

  Jag fick följande svar som betyder att det går att göra en anmälan.

  ”Är det en anmälan du vill göra? Vill du i så fall återkomma med vilken skola och kommun det rör sig om?
  I annat fall är det i första hand Skolverket du kan vända dig till med din förfrågan. Du kan bl.a nå de på upplysningstjansten@skolverket.se

 16. Guy

  Det är bra om barnen revolterar för att spelet är slött. Elakt sagt borde skolan tvinga dom att spela så skulle revolten bli ännu kraftigare.

  Med det här finns överallt. Råkade få syn på en bok som barnbarnen lånat från biblioteket. ”Lätt att läsa fakta” av Bonnier Carlsen. Boken heter ”Världens tuffaste djur”. Författare Jens Hansegård faktagranskat av Martin Bergman zoologiska Institutionen vid Stockholms Universitet. Gissa vad dom skriver om isbjörnarna? Det börjar med ” Den globala uppvärmningen……”

  Att skrämma försvarslösa barn är högsta mode. Modell tagen från alla dom som höll på med ” omskolning”.

 17. Peter F

  De sponsrade läromedlen utgör idag drygt 60 procent av alla läromedel. Det finns inget statligt organ som kollar det hela. Ytterst väljer varje lärare själv vilka läromedel hen vill använda. Skrämmande.

  https://www.google.se/?gws_rd=ssl#q=l%C3%A4romedel+klimat&start=0

 18. Allan Forsling

  Sverige kommer att bli, eller redan är?, ett land som Nordkorea har en del att lära av.

 19. JIMMY

  Det är talande för demokraturen Sverige där Studio Ett – nyligen beklagade sig för att Ungern vill fostra patrioter och kallar detta för propaganda.

  Men sedan omedelbart kör sig egna genomskinliga statsstyrda politiska MP medeltids Partiet propaganda om tåg och DDR klimatkompensera avlatsbrev resor till Paris väckelsemötet och ohållbara sjuka fantasier om spårgasen och ofarliga CO2!! detta skräp propaganda sänds just nu på SR r p1!!

 20. Slabadang

  WWF mot verkligheten 0-160 !

  Bonde lackar till mot WWFs ljugpropaganda och tar fram fakta.

  http://blogg.land.se/bonde-pa-riktigt/men-hur-mycket-vatten-gar-det-at-da/#.Vsy8D6CM0bE.facebook

 21. John Silver

  #20
  ”går åt”
  Går runt hetere.

 22. John Silver

  #21
  LOL
  Omedelbart efter min kommentar där så försvann hela bloggen! 404

 23. Bengt Abelsson

  # 20

  Jag öppnade och hittade en KTH-rapport som visade att en Irländsk ko har större ”vattenfotavtryck” än en svensk – trots att den Irländska i huvudsak bara går på grönbete.

  Som jag förstår har man ett begrepp som heter ”grönvatten” – som innefattar evotranspiration ( egen avdunstning?)

  På så sätt kan man visa på dessa 16500 liter vatten per kilo kött. Det verkar så dumt så jag undrar om jag verkligen förstått det rätt. Här finns KTH-skriften: http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A473616&dswid=917

  Så ju mer det regnar, destå större blir det underliga begreppet ”vattenfotavtryck”.

 24. John Silver

  #23
  ”Blått vatten ” är bara ”grönt vatten” en stund senare.
  Om de nu inte funnit abiotiskt vatten, vilket de knappast kan ha gjort, eftersom standardmodellen postulerar att vatten kommer från kometer.