Willgert och Bern om klimatet

Mikael-Wilgert-Lars-Bern-foto-SwebbTV

Svensk Webbtelevision tar ofta upp  kontroversiella frågor som sällan debatteras i den vanliga televisionen. Så här presenterar de sig:

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.
Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt- och religiöst obundna.

Klimatfrågan penetreras av Mikael Willgert i en serie intervjuer. En ofta återkommande gäst är tekn. dr. Lars Bern. Men även vår egen professor Peter Stilbs har varit intervjuad.

Den senaste intervjun med Lars Bern handlar (förstås) om IPCCs rapport om hur illa det kommer att gå för planeten om vi inte genast investerar biljontals (10*12) dollar varje år på att fasa ut den fossila energin. Länken till TV-inslaget och en sammanfattning finns på deras blogg.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingvar i Las Palmas

  Man undrar.
  Vart tar dessa biljontals dollar vägen???
  En del går naturligtvis till windsnurror, solpaneler och subventioner till eldrivna fordon men ändå!!
  Pengarna försvinner ju inte!!

 2. Ingvar i Las Palmas

  Tänkte till en gång till.
  Det är naturligtvis också pengar som inte skapats pga av tex restriktioner

 3. Håkan Bergman

  I det korta inslaget från SvT – ”… FNs rapport … slog ner som en bomb…”
  Grabbarna, och tjejerna, på Not The Nine O´Clock News blir gröna av avund.

 4. Björn

  Från bloggen kan man läsa: ”Erika Bjerström talar om en systemkollaps och samhällskollaps…..”. Ja, om man genomför allt som klimatalarmisterna vill, då får vi en ”systemkollaps och samhällskollaps”.

 5. Ulf

  Kommunisterna sticker nu upp sina fula trynen. Åsa Linderborg går till generalangrepp mot Hans Rosling med förevändning klimatfrågan. Naturligtvis handlar det som vanligt om det ekonomiska systemet. Han är förstås numera i praktiken försvarslös. Den här typen av smutsigheter börjar alltid långt ut på extremistsidan men jag förutser att hans namn nu kommer att dras runt i diket av alla klimatfanatiker. Rosling var ju intresserad av fakta och inte klimatfantasier. Hela angreppet är både vedervärdigt och sorgligt.

 6. Ingemar Nordin

  Ulf #5,

  ”Kommunisterna sticker nu upp sina fula trynen.”

  Både kommunister och nazister ogillar optimistiska budskap. Den ena sidan för fram klimathotet. Den andra sidan fruktar att rasblandningen skall störta samhället i fördärv. Båda lutar sig mot förment vetenskap om än av lite olika datum. De är dock helt eniga om att det behövs ett radikalt systemskifte.

 7. Ulf

  Ingemar 6

  Visst är det så men ruttenheten är extra allt i att angripa någon som inte kan försvara sig. Även om det är kommunistiska galenskaper så sväljer tyvärr massan allt för mycket av dravlet. Förhoppningsvis sprider sig inte förtalsviruset men tyvärr finns det alltför starka indikationer på det.

 8. Carl-Axel

  Tv kritiskt tänkande och klimat, då går mina tankar i dag till Åke Ortmark som har lämnat jordelivet. I dag skulle han inte haft en möjlighet att ställa kritiska frågor utan att blivit bannlyst från riksmedia. Vad jag förstår så hamnade han i en total medieskugga precis som så många andra som inte är klimattroende.
  Att bli 89år är en aktningsvärd ålder och vi som har en bit kvar tills dess får försöka föra öppenhetens fana vidare.

 9. Lars Cornell

  Utmärkt. Det är sådana program som saknas i SVT.
  Jag sände följande e-mail till Konstitutionsutskottet 2018-18-08
  Konstitutionsutskottet Dnr 2543-2017/18
  För information: Klimatpolitiska rådet

  Ensidighet, politisk propaganda och faktoider återkommande inslag SVT

  Anmälan:
  http://www.tjust.com/2018/klimat/charlatan.pdf
  För den som varit med några år är det uppenbart att det ensidiga inslagets tillkomst är ett journalistiskt otillåtet och ofta upprepat agerande inför valet.

  Regeringen beslutade på 1960-talet att nyhetsprogrammen skulle sträva till ”stimulerande konkurrens” med kanalklyvning 1969. Den stimulerande konkurrensen har nu försvunnit, okunnighet och ensidighet dominerar.

  När charlataner i stället för riktiga vetenskapsmän upprepat tillåts föra ut sin propaganda blir svenska folket och dess politiker ett okunnigt folk. Det är ett hot mot vår demokrati. Jag hoppas att nästa Regering och Riksdag ser till att åter dela upp SVT i två konkurrerande delar för att återfå kompetens, saklighet och mångfald.

  Lars Cornell

  Granskningsnämndens svar dnr 18/02660:
  ”En ordförande i granskningsnämnden har läst din anmälan och beslutat att den inte ska leda till en granskning.”

 10. Robert N.

  Fick detta mejl för att eventuellt kommentera SVT:s yttrande, då jag anmält ett inslag i Rapport om en familj som fått fly in till slummen i Dhaka på grund av klimatförändringar.
  Då jag inte är så insatt i förhållandena i Bangladesh kanske det finns någon med mer info på Klimatupplysningen som kan hjälpa mig med ett vettigt svar som jag kan formulera.

  Hej,
  Yttrande i ärende 18/01500 från SVT för kännedom och eventuell kommentar senast den 1 november 2018.
  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Gedda

  SVT:s svar
  Till Granskningsnämnden
  Stockholm, 2018-08-02

  Sveriges Televisions yttrande i ärende 18-01500, Rapport, SVT1, 201804-29, kl. 18.00, inslag om översvämningar i Bangladesh. Sveriges Television har getts möjlighet att yttra sig över om inslaget överensstämmer med kravet på saklighet mot bakgrund av de invändningar som anmälaren fört fram.
  Inslaget Inslaget sändes i Rapports 18-sändning. I det så kallade ”löpet” sade programledaren följande: De stigande vattenmassorna tog deras hem – allt fler flyr klimatförändringarna.
  När inslaget påannonserades låg en grafik i bild som löd: Klimat – Vattenmassorna tog deras hem.
  Inslaget löd enligt följande:
  Programledare: Klimatförändringarna börjar märkas allt tydligare på vissa delar av jorden, bland annat i Bangladesh. Varje dag tvingas tusentals människor fly den stigande havsnivån och de svåra cykloner som drabbar landet gång på gång. Och många av dem har ingen annanstans att ta vägen än till slummen i huvudstaden Dhaka.
  Reporter: Välkommen till Korail, Dhakas största slumområde. Hit flyttar varje dag nästan 2 000 personer och många av dem är både vittnen och offer för klimatförändringen.
  Shahinur: Alla är drabbade. Vi bodde intill floden så vi drabbades hårdare än andra. För vattnet i floden forsade fram.
  Reporter: Shahinur och hennes familj har bytt det egna lilla jordbruket mot ett skjul på en trång stinkande platå i utkanten av slumområdet.

  SVT Programetik/FS
  2 (3)

  De skjul som familjerna bodde i visades i bild. Ett barn berättade om att hon gick i skolan och Shahinur konstaterade att hon inte ville prata om det som hade hänt eftersom barnen blev så ledsna. Därefter visades bilder, tagna från en helikopter, på översvämmade landmassor.
  Reportern: Floden tog deras hem. Det platta landskapet i södra Bangladesh åts upp bit för bit av floden. Deras levebröd, det bördiga landet, blev till sist en naggad liten dypöl. Och snart tog vattenmassorna också deras hus.
  Shahinur: Floden drar med sig och förstör allt. Och jag har förlorat allt.
  Reportern: Bangladesh är inklämt mellan Himalayas mäktiga sluttningar och den triangelformade Bengaliska viken. Och när temperaturen stiger smälter glaciärerna och havsnivån pressas upp. Och här blir det varmare år för år.
  Shahinur: Vi har flyttat till Dhaka och lever fattigt här. Så här lever vi.
  Anmälan Inslaget har anmälts av sex personer som sammanfattningsvis ifrågasätter sakligheten i påståendet att Bangladesh drabbats av översvämningar på grund av klimatförändringar. Enligt anmälarna beror inte översvämningarna på klimatförändringar utan på hur Bangladesh är beläget och uppbyggt.
  SVT anför Inslaget i Rapport handlade om hur människor i Bangladesh drabbats av ständiga översvämningar, som blivit allt värre de senaste åren. Antalet internflyktingar i Bangladesh stiger hela tiden och uppgår i dag till 2 000 per dag som flyttar till överbefolkade slumområden när gamla boplatser inte längre är beboliga. Syftet med inslaget var att berätta om de människor som drabbats och visa den förtvivlan många familjer känner när de förlorat allt i översvämningarnas spår.
  Orsakerna till översvämningarna i Bangladesh är, precis som anmälarna påpekar, flera. Enligt SVT:s meteorolog Pererik Åberg har temperaturen i landet stigit med 0,5 grader sedan 1958. Till följd av temperaturökningen faller mer regn i landet. Detta bidrar till att översvämningarna blir fler. Men det finns också andra orsaker till de stigande vattennivåerna i landet, som kontinentalplattornas sammanstötningar, vilket leder till en naturlig landsänkning.
  I inslaget redovisades endast klimatförändringen som orsak till översvämningarna. Redaktionen valde därför att sända ett förtydligande i Rapport 19.30 2018-04-30, dagen efter att det nu anmälda inslaget sändes. Förtydligandet löd:
  3 (3)

  ”Och så har vi ett förtydligande. I Rapport i söndags sände vi ett inslag om översvämningarna i Bangladesh och vi vill förtydliga att vattennivåerna stigit som en följd av temperaturökningen men också den naturliga landsänkningen.”
  Med hänsyn till detta förtydligande kan SVT inte finna att inslaget strider mot kravet på saklighet.
  Sveriges Television AB

  Thomas Nilsson
  Kanal- och tablåchef

  Detta är en e-kopia av dokumentet. Originalhandlingen med namnunderskrift alternativt

 11. Michael E

  Jag tror att den polarisering i media som skett, bl.a. i frågor om invandringen, feminism och klimatfrågan, är kopplad till två saker.

  Branschen genomgår just nu en teknologisk revolution där gamla affärsmodeller inte längre håller och mediakonsumenterna överger därför traditionella kanaler för att tillgodogöra sig information via bloggar, internetbaserade mediekanaler, Youtube, etc. Det gör att MSM söker sig mot mer högljudda och extremare uttryck och åsikter för att behålla en allt minskande andel av konsumenterna.

  Till detta kommer att universiteten, speciellt i de humanistiska och de samhällsvetenskapliga fälten, frångår sökandet efter sanningen till strävan efter att förändra samhället som målet och meningen med utbildningen. D.v.s. journalisterna utbildas till att bli aktivister.

  Båda dessa fenomen reducerar nivån på debatten och leder till en stigmatisering av alla åsikter utanför en smal åsiktskorridor. Det urholkar förtroendet för MSM vilket accelererar den ofrånkomliga förändring av medielandskapet.

 12. Lars Kamél

  #10: Jag skrev nyligen ett inlägg om just Bangladesh: https://www.klimatupplysningen.se/2018/10/07/bangladesh/
  Jag såg inte inslaget i Rapport, men det verkar bara handla om lögner. Lögner om att skylla naturliga och normala förändringar i ett floddelta på klimatförändringar och stigande havsnivåer.

 13. #9
  #10

  Granskningsnämnden och MSM är på samma sida. Man kan lika gärna skicka sina synpunkter direkt till journalisten eller programmet. Att skicka i mail kan vara bra många ggr då man kan cc’a till chefen och andra auktoriteter också när det är speciella individer med stort ego man har att göra med.

 14. Håkan Bergman

  Michael E #11

  Tack och lov så är det så funtat här i livet att folk som inte har en plan B är dömda att förlora. Kan du se en plan B hos alarmisterna, inom såväl som utanför medierna? Självklart kan man inte ha en plan B om man tror sig kämpa för planetens överlevnad. Vi kan glädja oss över att alarmisterna verkar vara i total avsaknad av insikt i den problematiken.

 15. Michael E

  #14 Håkan Bergman Nej, jag kan inte heller se att någon plan B finns hos klimatalarmisterna och det kanske är därför som tonläget skruvas upp ju mer det visar sig att det inte finns särskilt mycket att oroa sig över. Däremot är jag övertygad om att det kommer att skapas något nytt hot efter att klimathotet spelat ut sin roll. Det tycks som att några är i något sorts behov av att ha en apokalyptisk katastrof att varna för, ungefär som forna tiders predikanter.

 16. Håkan Bergman

  Michael E #15
  Just så, hotet falnar höj rösten. Men, för att ge lite cred till klimatalarmisterna, det blir svårt att hitta ett hot som ens kommer i närheten av klimathotet. Klimathotet har ändå en kärna av vetenskaplig sanning, växthuseffekten existerar, CO2 är en växyhusgas. Och den lilla kärnan används för att klistra etiketter som klimat- och eller vetenskaps-förnekare på människor som ifrågasätter konsekvenserna av en ökad CO2-halt eller åtgärderna mot en ökad CO2-halt. Demagogin har gått så långt att det idag är lättare att hitta en skeptiker som förstår växthuseffekten och CO2s roll i den än att hitta en alarmist med samma kunskap. Sen kommer vi till klimathotets verkliga klubba, skatter, vill du hota med nåt se till att hota med nåt som går att beskatta så har du politikerna med på tåget. Nej nästa hot lär dröja, men det finns mer att analysera om energi- och el-marknaden, jag återkommer om det.

 17. latoba

  #13 PA
  Tyvärr är det nog så att journalister och programledare kanske svarar första gången man kommer mailar t ex om tokigheter i inslag om klimatet men om man skriver fler gånger med synpunkter de inte vill höra så åker mailet direkt i papperskorgen. Svara slutar de i alla fall att göra.

 18. Guy

  Håkan B # 14

  Klimatfalsifieringen går så långsamt, av naturliga orsaker, att det inte behövs en plan B. Det hela glider bara sakta vidare till mindre och mindre tills det överröstas av följande häxjakt, förlåt, alarm, alltså vetenskapligt grundade ”värre än någonsin”.

 19. Robert N.

  # 12 Lars Kamél
  Tack för länken, ska skicka ett yttrande till granskningsnämnden.

  En fråga.
  Enligt SVT:s meteorolog Pererik Åberg har temperaturen i landet stigit med 0,5 grader sedan 1958. Till följd av temperaturökningen faller mer regn i landet. Detta bidrar till att översvämningarna blir fler.
  Du eller någon som vet hur mycket nederbörden ev. ökat i området.

 20. Håkan Bergman

  Guy #18

  Nja, om man inte är kamikaze ska man nog ändå ha en plan B, om den i det här fallet skulle var ett nytt alarm så vill det till att det alarmet når upp till eller helst överträffar klimathotet. Jag har svårt att se ett sånt alarm.

 21. Lars-Eric Bjerke

  #19 Robert N.

  Årsnederbörden i Bangladesh har ökat från 2300 mm till 3000 mm mellan 1958 och 2007. (Figur 5)

  https://www.researchgate.net/publication/225363113_Trends_in_extreme_rainfall_events_of_Bangladesh

 22. Johan M

  #21 Lars-Eric Bjerke

  Man kan också säga att årsmedelvärdet är helt slumpmässigt fördelat och de små förändringar som man skulle kunna skönja i sammanhanget är helt betydelselösa.

 23. Sören F

  LEB#21 hehe, du fick raskt till en dubbling av den ökning figuren visade 😮

 24. Guy

  Håkan B # 20

  Du har nog rätt i det. Att få till stånd ett globalt alarm kan vara svårt. Dom lokala alarmen är lokala som namnet säger. Det skulle förutsätta att man hittar en lämplig kemikalie som människan har spritt/använt och som nu ”upptäckts” vara synnerligen farlig för planeten. Alla tidigare har varit rätt så lokala. Till exempel svavel, dioxiner, ddt, fosfor etc. Freonerna fungerade bra för dom hade direkt pekuniärt stöd.

 25. Lars-Eric Bjerke

  #23 Sören F,

  Du har rätt. Figuren visar 14 % ökning i nederbörd mellan 1958 och 2007.

 26. Håkan Johansson

  Mikael Willgert gör mycket intressanta intervjuer, tänk om svenska folket fick se och lyssna på hans intervjuer. Lars Bern är mycket påläst i olika vetenskapliga frågor och det är inte första gången de samtalar med varandra. Själv är jag upprörd över all idioti som SVT sprider, jobbat med miljö och energi hela mitt liv, var på teknisk kemi Chalmers samtidigt med Lars Bern. USAs president Donald Trump har nu folk med Lars Berns åsikter som sin rådgivare i energifrågor/global warming. 300 vetenskapsmän och ingenjörer skickade ett upprop till Trump att lämna det dåraktiga Paris avtalet. Själv gjorde jag detsamma. Jag såg också det stolliga inslaget från Liberia. Att man kan komma på idén att anlägga en kåkstad på en sand udde med havet som närmaste granne! Det var förstås synd om människorna där, att ingen har stoppat tokigheterna. SVT informerar svenska folket med, här ser vi vad som händer då havsnivån stiger! SVT är en kanal som borde avvecklas, just nu är en kanalen direkt samhällsskadlig. I USA har man slaktat regleringar på löpande band och den ekonomiska utvecklingen överglänser Europa, en man kan ta åt sig äran. Globalisterna har TDS, Trump Derangement Syndrome och vänsterfolket klarar inte av att stoppa Trump, här har dom äntligen en tungviktare som motståndare. Det skrämmande är att mycket rikt folk som Soros öser in pengar på den Demokratiska sidan i USA i valet om några veckor, men väljarna i USA ser ut att genomskåda agendan. Folk påverkas ju mentalt av allt ljug och indoktrinering som SVT sysslar med, situationen i USA är näst intill lika illa, men folket är inte lika lätta att indoktrinera. Jag jobbade i Soviet Unionen 1984 och försökte under flera månaders tid få min tolk att förstå att nedskjutningen av den Syd Koreanska jumbon var ett nidingsdåd, det gick inte att flytta hennes position, det var ett spionplan. Svenska politikers, inom 7 partier i aspekten Global Warming är i paritet med denna dams hjärnsläpp, har man hört en osanning tillräckligt många ggr tror man på det. De är indoktrinerade och totalt okunniga. Jag är genuint orolig om Sveriges framtid, min oro är att vi har en politisk klass som med sina dåraktiga energibeslut kan sänka Sverige. Jag var på tre massafabriker på Sumatra, det skakade vid ett flertal tillfällen!, en geologisk katastrof typ Torabora kommer troligtvis inträffa igen, det har vi ingen beredskap för. Det vi skall vara rädda för har vi ingen planering för. Sveriges politiska förfall är mycket omfattande.

 27. Robert N.

  Tack för hjälpen, angående Bangladesh.
  Ett svar på SVT yttrande är skickat till Granskningsnämnden.