VOF mer välförtjänt som årets förvillare

VOF Newsmill
Stockholmsinitiativet tackar för utmärkelsen på Newsmill:
”Vi är på ett sätt tacksamma för utmärkelsen som Årets Förvillare. Hade detta varit medeltiden så hade vi förmodligen blivit brända på bål. Istället får vi en utmärkelse som är ägnad att håna och stämpla Stockholmsinitiativet socialt i medias och i VoFs egna ögon. Det kan vi leva med. Men med tanke på att det inte verkar som om styrelsen i föreningen Vetenskap och Folkbildning är så särskilt väl insatta i den vetenskapliga frågan om klimatet, och dessutom brutit mot föreningens syften att värna om god vetenskap och en öppen diskussion, så kanske vi inom Stockholmsinitiativet istället borde lämna över utmärkelsen till styrelsen. Ni har förtjänat den bättre.”
Gå gärna in på Newsmill och läs artikeln. Kommentera och milla!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. fogge

  Sanningen är väl att när motargumenten tryter och ingenting tycks gå ”den rätta vägen”, så tar man till billiga tjuvknep.

 2. I alarmistkretsar påstås det att förra året kunde bli den varmaste hittills men tidigare har vi ju hört klimathotsskeptiska vetenskapsmän som sagt att jordens medeltemperatur faktiskt sjunkit lite i flera år. Hur är det egentligen? Nån som vet hur de mäter?

 3. kalle Strokirk #2
  Bra fråga från en sann skeptiker. Ska bli kul att läsa alla svar du får.

 4. Ingemar

  fogge,
  sanningen är nog att det inte bara handlar om ”billiga” tjuvknep. En del av dem är rätt dyra. Det har lagts ned stora summor på reklamfirmor, PR-proffs, tidskrifter, bloggar, och TV-program för att bygga upp strategin mot skeptiker, alltsedan i början på 2000-talet. Det har varit en medveten marginalisering och smutskastning, det kan man se om man går några år bakåt i tiden för hur man velat framställa ”deniers” eller ”contrarians”. Ständiga, irrelevanta kopplingar till Big Oil och tobaksindustrin. Försök att fösa in alla skeptiker i en politisk eller religiös fålla. Jämförelser med platt-jord-teorier och kreationism. Oreskes senaste bok är bara en i en lång serie av kampanjmaterial. VoF har fallit pladask i detta smutskastningsträsk.

 5. Bengt Abelsson

  #2
  Ole Humlum på siten ”climate4you” redovisar många temperaturmätserier. En visar värmeinnehåll i oceanerna med NODC .
  Omräknat från värmemängd till temperatur har temperaturen 0-700 meter stigit, sedan 1979, med 0,01 grad. Sedan 2003, när ARGO-bojarna driftsattes, ses en mycket svag minskning, med kort mättid.
  Han visar även lufttemperaturer, satellitmätningar och markstationer. En läsvärd site.

 6. Gunbo

  Kalle Strokirk #2,
  Än har ju inte december månads globala medeltemperatur räknats fram men så här skrev Roy Spencer (UAH) när han publicerade temperaturen för november:
  ”2010 is now in a dead heat with 1998 for warmest year, with the following averages through November:
  1998 +0.538
  2010 +0.526
  December will determine the outcome, but remember that the difference between the two years is not statistically significant.”
  Vi får vänta några dagar ännu på slutgiltigt resultat. 

 7. Bim

  Kalle Strokirk.#2
  Jordens medeltemperatur är ett konstigt begrepp som ingen kan upplysa dig om. Inte ens Uffeb, hur roligt han än tycker det skulle vara.
  Jordens medeltemperatur har ju stigit i takt med CO2 utsläppen. Om man kollar Michael Mann:s hockeyklubba så syns ju tydligt att temperaturen rusat rakt upp från 1900 och fram till 2010:talet,  förutsatt att man undantar den medeltida värmeböljan. För annars blir det ju ingen hockeyklubba utan en hängmatta.
   Nu är det ju så att denna rusande globala värmebölja finns ju nästan bara vid polerna efter som det är där den gör mest skada. Isarna smälter och Arktis isbjörnar och Antarktis pingviner håller på att utrotas förutsatt att man inte känner till att 1970 fanns det bara 5-6000 isbjörnar medan det nu finns 25000 och att kejsarpingvinerna mår bra och fryser häcken av sig som vanligt.
  Att isar smälter är inget nytt. För tjugo tusen år sedan var större delen av Europa täckt av is som smälte ner under en period av 10-12000 år. Havet steg 120 meter och bland annat östersjön bildades.
  Då fanns det isbjörnar i arktis eftersom arten bevisligen är minst 120000 år gammal. Antarktis och Grönland smälte inte av någon outgrundlig anledning. Troligen på grund av att solinstrålningen har en väldigt flack vinkel vid polerna.
   Men just nu så är jorden så vansinnigt varm att till och med Antarktis is smälter i allt snabbare takt trots att den högsta uppmätta teperaturen är -13,7 grader. Medeltemperaturen är -50 och vintertemperaturen -70 och har varit så låg som -87 grader. Men issmältningen beror  enbart på koldioxiden efter som det inte finns någon annan förklaring.
  Jordens medeltemperatur har inte sjunkit utan tvärtom stigit i allt snabbare takt så att den nu är uppe i 0,7 grader över normaltemperaturen vilket den varit de senaste 15 åren och förklaringen kanske Uffeb kan svara på. Jag kan det i vart fall inte.
  De kalla vintrar du upplever just nu beror också på den globala uppvärmningen efter som tusentals forskare och politiker lever på att det förhåller sig så.
  Det enda sättet att få jordens medeltemperatur att stanna på nuvarande nivå, minus 0,7 grader, som jag kan komma på vore att lägga ner IPCC och förbjuda politiker att syssla med klimathot och stifta lagar mot globala hot som skadar och ger våra skolbarn klimatångest. Detta borde bli en målsättning kommande år 2011.
  Gott Nytt Iskallt År, alla. 😀 
   

 8. L

  Mycket bra skrivet på Newsmill. Redan att VoF har en sådan utmärkelse år ett lågvattenmärke om man ska sprida vetenskap och folkbildning. Ett elitistiskt moras.

 9. Ingemar!
  Utomordentligt väl skrivet!!!

 10. Mycket bra skrivet, Ingemar!

  Samtidigt vill jag dock framhålla att det finns oseriösa ”klimatskeptiker”, eller i varje fall människor som påstår sig vara det, som sprider rena osanningar och villfarelser. När detta uppmärksammas får naturligtvis alla klimatskeptiker skulden, kanske inte helt oväntat i vår generaliserande värld.

 11. Bim #7
  Du skriver roligt.
  ”Jordens medeltemperatur är ett konstigt begrepp som ingen kan upplysa dig om. Inte ens Uffeb, hur roligt han än tycker det skulle vara.
  Jordens medeltemperatur har ju stigit i takt med CO2 utsläppen.”
  Å ena sidan menar du att jordens medeltemperatur är ett konstigt begrepp som ingen kan förklara, å andra sidan tycks du veta att den stigit i takt med utsläpp av CO2…
  Hur menar du när du funderar över global medeltemperatur? Och hur menar du med utsläpp av CO2?

 12. Pingback

  […] (med det osannolika namnet Daniel Enestubbe) listar både Maggie Thauersköld Crusell och The Climate Scam som ”Årets kvinna” respektive ”Årets blogg” i ett blogginlägg där han summerar 2010. […]

 13. Jag instämmer med tidigare kommentatorer att detta var bra skrivet!
  (och snälla Uffe, gå inte på den lätta finten och börja ytterligare en meningslös diskussion)

 14. Pelle L

  Uffeb #11
  Det kalla ironi.
  Förklaras här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ironi
  Fast du kanske också var ironisk.

 15. maggie #10
  Jo det finns en hel hoper av okunniga ”skeptiker”. Bra att dom får göra sig hörda, men tråkigt att dom ofta bara uppträder anonymt.
  Ungefär som det engagerade slöddret på en fotbolls- eller hockeymatch.
  Inte för att jag upplevt den sortens slödder här, och det var en tillspetsad liknelse.
  Men visst blir det ibland en slagsida mot en uppdelning i estradörer och publik.
  Både här och i annan media.
  Att vi inte står inför ett katastrofalt klimathot är nog allom bekant nu. Men allt som kopplas till ett nyvaknat intresse för klimat, väder och växthus är ju inte lurendrejeri.

 16. Ingemar

  maggie #10,
  Visst generaliserar massmedia och inbegriper SI i sin inlärda schablonisering av skeptikerna. UI gör det uppenbarligen, liksom en del i VoFs styrelse, se deras blogg http://www.vof.se/blogg/ och Forum (där tonen oftast är mycket hets och rå) http://www.vof.se/forum/.
  Jag tror tyvärr att väldigt få journalister orkar sätta sig in i klimatfrågan utan litar mer på dessa schablonbilder, vilket per automatik för över på SI. Hur förklarar man annars stormedias ointresse av att föra fram den betydligt mer balanserade diskussion som vi exempelvis har här på TCS? Jag tycker inte att SI skall behöva bära hundhuvudet, eller ens köpa, dessa schablonbilder av ”skeptiker” som finns.
   

 17. Ingemar

  #15,  ”hätsk” , skall det vara.

 18. Bra skrivet, Ingemar .. men jag menar nog att VoF inte förtjänar sitt eget ’pris’, inte ens deras styrels. Av samma anledning!
  Religiös tro är dum, rent ut idiotisk om den menligt påverkar ens handlingar. Däremot går det inte att ’vinna’ en argumentation mot religiösa, än mindre dogmatiskt (och fanatiskt) religiösa. Det enda som händer är att de godtrogna blir ledsna, och de mer dogmatiska skapar högre skyddsvallar kring sig och blir med sektlika.
  Angående VoF har det länge varit tydligt att några av de mer religiöst klimathotstroende aktivt försökt påverka föreningen åt precis detta håll. Olle H:s många skriverier som alltid har haft udden riktag mot dem som inte sväljer klimathotstramset har varit tydliga. Går man inte på VoF:s blogg finns där otaliga hänvisningar till UI (och nästan inget annat), vilket ju i sig blir till självmål
  Vad vi åser är den metoden aktivister alltid har försökt med när sakläget inte stödjer dem, de försöker upphöja sin synpunkt till ’auktoritet’ genom att inrätta olika organisationer eller få organisationer att utfärda dekret. Och den delen brukar de vara ganska framgångsrika med.
  I fallet klimathotet har de framgångsrikt fått WWF, GreenPeace, Naturskyddsföreningen och många liknande organisationer med på tåget (vilket ju inte förvånar). Men här har de dessutom lyckats få ett eget FN-organ inrättat, och med hjälp av det fått med sig både massor av partier/politiker, samt journalister och media samt vunnit inträde i otaliga andra organisationer, komunalförvaltningar, föreningar osv.
  Det är bara förljdriktigt att de också försökt få diverse ’akademier’ att ställa upp och skriva under på FN-dekreten. Och som vi alla vet har sådant skett, ibland aktivt pådrivet ngn  enskild ordförande (som inte är kunnig i frågan) och nästan undantagslöst utan att medlemskadern har tillfrågats eller varit involverad. Jag är säker på att det har gått till på samma sätt i VoF.

 19. http://thegwpf.org/
  det är officiellt. Englands kallaste vinter på 120 år och god tvåa sedan 1659 då mätningarna började

 20. Peter Stilbs

  Utmärkt Ingemar.
  Rakt i Solar Plexus.
  Man hoppas VoF-styrelsen har folkvett att skämmas.
  Tyvärr tror jag inte det.

 21. Lena Krantz

  Ingvar Engelbrecht #19
  På samma sida fanns denna artikeln:
  http://thegwpf.org/the-observatory/2127-global-warming-temperature-rise-may-be-less-than-predicted.html

 22. Ingemar

  Jonas N #18,
  men jag menar nog att VoF inte förtjänar sitt eget ‘pris’, inte ens deras styrels. Av samma anledning!

  Det där var väl ändå ett bakvänt sätt att resonera 🙂 Men i övrigt håller jag med dig om analysen av att VoF blivit infiltrerad av AGW-kramare.

 23. magnus

  Ingvar E
  Hur stor del av jordens yta täcks av England? Inte ens hälften av storbrittannien ju ( 🙂 )
  Är inte Englands medeltemperatur jättesvår att beräkna och framför allt – på vilket sätt är den egentligen relevant för det globala klimatet.
  Finns det ingen statistik över temperaturen globalt för denna vinter?
  (hint hint )

 24. Det är roligt värre på UI / VoF
  Nu har en Magnus (Westerstrand?) skrivit till Smålandspostens ansvarige utgivare(*) och hävdat att Maggies utmärkelse där ”är en skymf mot svenska kvinnor, vetenskaplig etik och demokratiska värderingar
  För att hon nämligen ”driver klimatförnekelsebloggen The Climate Scam och har dessutom kopplingar till Stockholmsinitiativet” som ju inte smickats av VoF:s utmärkelse!
  Som sagt, dessa stackars gossar har inte mycket att komma med om klimatförnekelse och skymf mot demokatiska värderingar(!?) är vad de måste ta till.
  (*) Westersrand har en historik av att skriva arga brev till tidningsredaktioner krävandes att skeptiska synpunkter på IPCC mm inte skall framföras eller diskuteras där.

 25. Jonas N: Svarade Magnus följande:

  Exakt på vilket sätt anser du att min utmärkelse är en ”skymf” mot svenska kvinnor? Kan du förtydliga? Jag tycker att din formulering gränsar till kränkande.

 26. Ann L-H

  Ingemar – suveränt som vanligt!     

 27. Bim

  Uffeb # 11
  Hur tänker du själv när det gäller global uppvärmning som enligt Rockström, Axelsson och en hel del andra ”experter” går fortare och fortare trots att ingen kan säga att den överstiger dessa 0.7- 0,8 grader som har stått som norm i många år. Vi talar här om tiondelar av en grad.
  Jag frågade en gång en s.k expert hur mycket jordens medeltemp. hade stigit nu, efter som det går fortare än vetenskapen trodde. Jag fick svaret att frågan var dum och att det inte gick att svara på det eftersom det mäts med 30 års intervaller. Då uppstår ju frågan automatiskt, hur tusan vet du då att det går fortare och fortare?
  När lögner når en viss gräns blir de till slut roliga utan att det var avsikten. Lögnarna framstår som dumma. Börjar de sedan ändra och dona med förutsättningarna för att bevisa sin tes (slut på Vasalopp, inga vintrar mer osv. Men plötsligt beror kalla vintrar på AGW) så behöver de inte bemötas med respekt. När någon ljuger en rakt i ansiktet har man faktiskt rätt att bli förbannad.
  När jag var ung så var sanning viktig. När någon började skarva så vred vi på skärmmössorna en liten bit. Forsatte ljugandet så vred vi en bit till och så höll vi på tills ljugandet upphörde och skärmarna var riktade bakåt.
  Jag tror nog att du, Uffeb, försöker förstå och se det positiva i alla människor. Det kan ju var ett tilltalande men samtidigt lite naivt drag.  Det finns människor som totalt hämningslöst skor sig på andras rädsla för uppdiktade hot. Världshistorien kryllar av exempel. Just nu kryllar det ordentligt.

 28. Lena Krantz

  magnus #23
  Intressant nog har den globala medeltemperaturen gjort ett litet ras den senaste veckan. Just nu är det inte varmare än så långt man kan knappa sig fram på årsbasis (1998).
  Hur det blir framöver får vi se men även du är ju säkert medveten om att vi har haft ett El Ninó år under 2010. Så kommer det inte att vara 2011 varför det blir ett oerhört intressant år.

 29. Adolf Goreing

  #19 #21 utmärkt referens ni hittat! Den helt klart viktigast i år ;).
  Här är från conclusions i artikeln publicerad i Natural Science
  ”In this paper we learned:
  1) The Earth experienced the Little Ice Age (LIA) between 1200-1400 and 1800-1850. The temperature during the LIA is expected to be 1C lower than the pre-sent temperature. The solar irradiance was relatively low during the LIA.
  2) The gradual recovery from 1800-1850 was approximately linear
   
  , the recovery (warming) rate was about 0.5°C/100 years. The same linear change contin-ued from 1800-1850 to 2000. In this period, the solar irradiance began to recover from its low value during the LIA.
  3) The recovery from the LIA is still continuing today.
  4) The multi-decadal oscillation is superposed on the linear change. The multi-decadal oscillation peaked in about 1940 and also in 2000, causing the temporal halt-ing of the recovery from the LIA.
  5) The negative trend after the peak in 1940 and 2000 overwhelmed the linear trend of the recovery, causing the cooling or halting of warming.
  6) The view presented in this paper predicts the temperature increase in 2100 to be 0.5°C ± 0.2C, rather than 4 C +/- 2.0C predicted by the IPCC. ”
  HUR kan man påstå att ”the science is settled” eller att det finns tillräckliga bevis för att dra slutsatsen att människan driver klimatet?
   

 30. Snurra min jord-du får inte ge dig!

  Snömos,snömos,goda vänner!

 31. Ann L-H

  # 24 I insikts- och åsiktssammanhang brukar jag inte bry mig om ifall det är män eller kvinnor som agerar eller uttalar sig, men Maggie jag har följt Din blogg från allra första tiden och jag beundrar Din mjuka styrka. Det känns riktigt, riktigt bra att som kvinna få sola sig lite i Din glans.
  Det vore intressant om Magnus kunde utveckla kritiken till Smålandsposten och ge sin definition på vetenskaplig etik.

 32. Maggie, bli inte kränkt, bli stolt!
  Att du talar och andra kommenterar är ett hot mot ’demokratiska värderingar’ i somligas ögon.
  FN vill ju också få att slippa relgionskritik (dvs ’hädelse’) inskrivet i dom mänskliga rättigheterna. Du kränker helt enkelt Magnus (och andras) relgionsfrihet när du inte böjer dig för dess läror, skrifter och förkunnares ord …
  Enligt somligas skruvade synsätt alltså! 🙂
  Bim, bra formulering:  ”Just nu kryllar det ordentligt”  🙂

 33. Pehr Björnbom

   
  kalle Strokirk #2,
   
  Angående frågan om temperaturens utveckling, om det varit en uppvärmning eller avkylning under det sistlidna decenniet, så har jag hittat en del information om detta:
   
  Phil Jones har behandlat frågan i en BBC-intervju:
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8511670.stm
   
  C – Do you agree that from January 2002 to the present there has been statistically significant global cooling?
   
  No. This period is even shorter than 1995-2009. The trend this time is negative (-0.12C per decade), but this trend is not statistically significant”.
   
  Vad Jones säger är alltså att utvärderingen av mätningarna siffermässigt visar en minskande temperatur 2002 – 2009 men att denna period är alldeles för kort för att man på en signifikansnivå av 95% skall kunna dra slutsatsen att temperaturen i verkligheten har sjunkit.
   
  Trenberth och Fasullo (2010) har ett diagram med löpande tioårsmedelvärden av temperaturen som också visar en nedåtgående tendens, men där mellan 2004 och 2009. Se figure 1 på slutet av manuskriptet, den nedersta tjocka heldragna röda kurvan märkt Tscf:
  http://www.cgd.ucar.edu/cas/Trenberth/trenberth.papers/Tracking%20Energyv5.pdf
   
  Den norske klimatprofessorn Ole Humlum har en intressant behandling av temperaturtrender på sin webbsajt:
  http://www.climate4you.com/GlobalTemperatures.htm
   
  Välj länken ”Global temperature trends” och skrolla ner till det andra diagrammet uppifrån som bygger på Hadley CRUT.
   
  Man kan som synes representera temperaturtrender med hjälp av polynom i stället för räta linjer. Gör man det så visar trendlinjen en böljande natur och under sistlidna decenniet ser man en nedböjning i trendlinjen på motsvarande sätt som i ovannämnda kurva av Trenberth och Fasullo.
   

 34. Christer Liss

  Maggie #10
  Och det finns seriösa forskare som stödjer CO2 hypotesen också, inte att förglömma eller förtiga.
  Har du försökt få Lennart Bengtsson att skriva på TCS, han verkar vara både seriös och ”moderat” i klimatfrågan.
  Sedan vore det ju utmärkt om du kunde förmå din devota läjungeskara att skriva kommentarer som handlar om det ämne som skall kommenteras. Kommentarerna har en tendens att till slut flyta ut till en dimridå med sakinnehåll av homeopatiska mått.

 35. Ingemar

  Maggie #25,
   
  Magnus arga brev till Smålandposten är inte kränkande. Det är bara patetiskt. Vilket jag för övrigt tror att Smålandspostens redaktörer, liksom läsarna på VoFs blogg, fullkomligt inser. 🙂

 36. Ingemar

  Christer Liss # 34,
  Det är naturligtvis så att det finns forskare som stödjer CO2-hypotesen. Många av dem är värda all respekt. Problemet är de alarmister som till varje pris vill tysta alla seriösa klimatforskare som inte gör det.
  Om du med ”devot lärjungeskara” menar alla kommentatorer här så tycker jag att du gör ett klart övertramp. De som kommenterar här är för det allra mesta självständigt tänkande människor och mycket insatta i klimatfrågan. Och de förtjänar full respekt från din sida.
  Beträffande kommentatorernas benägenhet att inte hålla sig till ämnet så antar jag att du skämtar – det är som att få en flock professorer att gå i räta led. Tro mig, jag har försökt. 🙂

 37. Lena Krantz

  Adolf Goreing  #29
  Visst är den intressant men det står också att forskaren är uttalat ”skeptisk” så man undrar ju samtidigt hur mycket genomslag hans rapport får?

 38. Ingemar, de flesta läsare på VoF:s bloggpost i ämnet är ju UI-medlemmar!  Självinsikt har ju inte varit deras starkaste sidan, milt uttryckt  🙂
  Men för övriga tror jag att din förmodan stämmer. Och redaktioner är väldigt vana vid att få in stollebrev som uppmanar dem att förkunna den rätta läran och enbart den …

 39. Christer Liss

  Ingemar #36
  Nej med devote lärjungar menar jag många av de som t.ex. kommenterade inlägget om VoF´s utnämning. Jag tror det blev över 300 inlägg till slut och det handlade om allt möjligt utom själva sakfrågan, den skamliga utnämningen. För en okunnig som försöker följa både själva publiceringen och dess kommentarer så kan det bli lite onödigt jobbigt.

 40. ThomasJ

  Asså, jag blir urförbannad över vem som öht tecknar denne ’magnus w’s’ lönebesked (som ’doktorand’..) Vem är det? Namn, person-nummer, rank & position – måste la vara offentligt, oder?
  Göran L.: här kan du la bidraga med lite info… oder?  😉
  Mvh/TJ

 41. ThomasJ

  Vem betalar Magnus’ hyra, m.m.? :mrgreen:
  Mvh/TJ

 42. Göran Fröjdh på VoF klockrent till sign ’Magnus’
  ”Magnus – medeltiden ringde och ville att du skulle komma hem.”

 43. Rosenhane

  Jonas
   
  Kul uppslag 😉
   
  ”Rockström och gänget –  dinosaurierna har ringt och sökt er” 🙂
   
  Eller
   
  ”Pachauri – ismannen har sökt dig. Han undrade vem som stängde av värmen”

 44. bom

  #41   Förmodligen Big oil och tobaksindustrin :-).

 45. Magnus (inte VoFaren)

  Man kan skönja att slaget är vunnet då de (AGWarna) börjar bete sig som förlorare, vilket vi nu ser exempel på dagligen.
  Språk är viktigt. Låt vända på begreppen lite och använda andra termer i framtiden (jag gör inte anspråk på att ha kommit på begreppen)
  1) NCC = Natural climate change
  2) Förnekare = förnekare av det faktum att förklaringen till CC huvudsakligen och på ett avgörande sätt är naturlig.

 46. Magnus #23
  England hade blivit utlovad en mild vinter av Met Office. Det kan man kalla total felprognosticering.  Pierce Corbyn hade helt rätt i sin prognos.  Global medeltemperatur är inget som finns. Det man kallar global medeltemperatur är ett medelvärde (antar jag, förmodligen vägt på nåt sätt) av utvalda temperaturmätställen

 47. Lena #21
  Jo den var också intressant

 48. magnus

  Ingvar E
  Jag tror inte att att Met office hade ”lovat” någon något speciellt väder (80% sannolikhet var det någon som sa vill jag minnas). Om man trodde det förstår jag att man blev besviken, men då kan man nog bli besviken över en hel del här i livet.
  Att det finns en ”Youtubemeteorolog” som lyckades träffa rätt imponerar faktiskt inte på mig lika mycket som det verkar göra på somliga andra här.

 49. magnus

  Det man kallar global medeltemperatur är ett medelvärde (antar jag, förmodligen vägt på nåt sätt) av utvalda temperaturmätställen
  Samma med Englands ”medeltemperatur” antar jag.
  Kan vi då enas om att det faktiskt varit kallt i England?

 50. Pehr Björnbom

   
  Ingemar,
   
  Magnus arga brev till Smålandposten är inte kränkande. Det är bara patetiskt”
   
  Detta är ju ett brev av den sort som brukar skrivas av rättshaverister. Så egentligen borde benämningen klimathaverist passa här 🙂
   

 51. magnus

  Thomas J #40
  Asså, jag blir urförbannad över vem som öht tecknar denne ‘magnus w’s’ lönebesked (som ‘doktorand’..) Vem är det? Namn, person-nummer, rank & position – måste la vara offentligt, oder?
  Snubben går att googla så det är väl bara att du sätter igång och – ja gör vaddå egentligen?
  Får inte universitetsanställda ha åsikter vid sidan av (tänk efter nu lite…..)

 52. Magnus (Inte …)  #45
  NCC är ju bra! Fast det är ju ett byggbolag. Fast det spelar ju ingen roll. Förnekare tycker jag har för dålig klang rent generellt

 53. Magnus #48
  ———-snip ————-
  Att det finns en ”Youtubemeteorolog” som lyckades träffa rätt imponerar faktiskt inte på mig lika mycket som det verkar göra på somliga andra här.
  ————-snip————
  Ha, ha den va kul
  Du får nog ta och läsa på lite innan du kommenterar Corbyns prognoser. Du verkar inte ha en aning om hur träfffsäkra hans prognoser varit under några år. Så innan du uttalar dig i förklenande ordalag så rekommenderar jag dig att göra lite efterforskningar. Det har du uppenbart inte gjort.

 54. Klimatförnekelsebloggen,tala om ordvrängare,det slår mest bakåt av
  honom själv,låter som ’UI anhängarnas språkbruk’sånt smutskastande
  har ingen verkan  eller trovärdighet.
  ALI.K

 55. Oseriösa klimatskeptiker är en förhållandevis liten grupp mot vad AGW
  alarmister,som dessutom har en urskillningslös uppmärksamhet dessutom i media hittils,framför allt i Sverige.
  Propagandan från AGW rörelsen är så mycket större,än vad skeptiker
  förmår göra sig hörda.
  Man hör mycket mer dumheter från AGW rörelsens sida.
  Dessutom använder ord som’ förnekare’ till all kritik av AGW’s betydelse
  för vår Jords klimat.
  Klimat och Vetenskaps förnekare hör man endast som svar, man lyssnar inte till motargument om AGW betydelse.
  Man har bara färdigkonstruerade svar ,utan någon giltighet.
  De borde vara glada att CO2 inte är ett hot för människan på vår Jord.
  Men man är mest intresserad att upprätthålla ’klimathotet’ istället.
  Det är mycket avslöjande av deras tänkesätt.
  ALI.K.

 56. magnus

  Ingvar E
  Hur träffsäkra är egentligen Corbyns prognoser? Kan du visa någon undersökning där någon faktiskt försökt att mäta detta objektivt?
  Jag har läst på om Corbyn och vet att han har hållit påbetydligt längre än Youtube har funnits. Och visst kan det vara så att han har hyfsad koll på vädret, men jag har inte sett någon trovärdig undersökning som talar om att hans metod faktiskt skulle fungera bättre än någon annans i det långa loppet.
  När hans prognoser slår fel så får det inte lika stort medialt intresse antar jag.
  Och vad menar du egentligen med att en väderprognos är ”rätt” eller ”fel” (undantaget extremfallen alltså)

 57. Magnus #56
  Han har till motsats till Met Office hyfsad koll på vädret.  Jamen då så.

 58. magnus

  Om du inte gillar Met office, varför inte prova YR.no eller SMHI
  När man ser att de inte har samma prognoser så inser man  (i alla fall jag) att det bara rör sig om prognoser.
   
   

 59. Har inget med ”Gilla” att göra. Poängen är att Met Office är infiltrerat av klimatalarmister och det påverkar deras sätt att göra prognoser. Met office är en AGW-trumpet

 60. Dan

  Uffeb #15:
  ”Jo det finns en hel hoper av okunniga ”skeptiker”. Bra att dom får göra sig hörda, men tråkigt att dom ofta bara uppträder anonymt.”
  Kul att se detta skrivet av signaturen Uffeb.
  Jag antar följaktligen att det är ditt fulla namn.
  Uff i förnamn och Eb i efternamn?

 61. Dan: #60 Du vet väl att det bara är skeptiker som måste framstå med sitt rätta namn? 😉

 62. Dan

  Jo, det verkar så.
  Får erkänna att för min egen del beror signaturen på att jag ibland -men låt det stanna mellan oss- skriver på arbetstid…

 63. Dan #60 #62
  Jag känner mig inte lika hemlig som många andra här eftersom jag har en länk till min lilla dagboksblogg (där jag till och med finns på bild ibland…)

 64. Dan

  Uffeb:
  Du ska slippa undan med en varning den här gången. 🙂

 65. Pingback

  […] Antroposofiska Vidarklinikens vårdcentral i Järna står i skottgluggen för VoF:s kritik. Ja, hellre det än klimatskeptiker, för där blev det snarare oVetenskap och antiFolkbildning. […]