Vivere non est necesse, bloggare necesse est

Ban ki moon
Hej alla kära TCS-läsare,
Tiden går och klimatet förändras med eller utan mänsklig påverkan. Som några av våra kommentatorer nämnt så har ett antal insatta personer som anser att det finns en tendens att överdriva människans påverkan på klimatet skrivit ett öppet brev* till FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon och framfört sin åsikt. Även om inte alla TCS:s skribenter finns med bland undertecknarna så hittar vi åtminstone Ingemar Nordins namn bland undertecknarna.
Själv gläder jag mig just nu åt att den av IPCC utlovade klimatförbättringen gjort en liten paus – för min del får förbättringen gärna vänta till efter årets Vasalopp – ja med tanke på att jag gärna vill åka till så räcker det tills vidare med om somrarna i Sverige blir lite varmare –  fast kanske inte riktigt som i Qatar. Tur att man inte behöver vara med i där.
Och, vad menas med dagens rubrik – ingenting annat än att jag egentligen inte har tid att skriva dagens inlägg, men som antyds av titeln. Vi på TCS vet att bloggen fyller en funktion så även om vi inte alltid har tid att skriva ett tungt och viktigt inlägg så ska våra trogna läsare alltid ha någonting nytt varje dag.
Och därmed vill jag framför allt ha sagt att gårdagens inlägg nog tål att kommenteras även idag.
 
* Politiska ingrepp som syftar till att reducera utsläpp av CO2 har sannolikt inget inflytande på det framtida klimatet. Policys bör fokusera på förberedelser för, och anpassning till, alla skadliga klimathändelser oavsett orsak.
November 29, 2012
Mr. Secretary-General:
Den 9:e november i år sade du till Generalförsamlingen: “Extremväder som beror på klimatförändring är den nya normalen … Vår utmaning kvarstår, tydlig och brådskande: att reducera utsläppen av växthusgaser, att stärka vår anpassning till … allt större klimatchocker … och att nå fram till en juridiskt bindande klimatöverenskommelse till 2015 … Detta bör vara en av de huvudsakliga lärdomarna från orkanen Sandy.”
Den 13:e november sade du vid Yale: “Vetenskapen är tydlig; vi bör inte slösa bort någon tid på den debatten.”
Följande dag, i Al Gore’s “Dirty Weather” Webcast, talade du om ”fler allvarliga stormar, värre torkor, större översvämningar”, och avslutade: ”För två veckor sedan kom orkanen Sandy in över den östra kusten i USA. En nation såg då verkligheten bakom klimatförändring. Återhämtningen kommer att kosta tiotals miljoner dollar. Kostnaden för overksamhet kommer att bli ännu högre. Vi måste reducera vårt beroende av karbonutsläpp.”
Vi undertecknare, kvalificerade i klimatrelaterade frågor, vill hävda att den nuvarande vetenskapliga kunskapen inte stödjer dina påståenden.
Engelska Met Office släppte nyligen data som visade att det inte skett någon statistiskt signifikant global uppvärmning på nästan 16 år. Under denna period, enligt U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), så ökade koldioxid (CO2)– halten med nästan 9% och utgör nu 0,039% av atmosfären.  En utebliven global uppvärmning kan inte ha orsakat extrema väderhändelser under de senaste åren. Om, när och hur en uppvärmning av atmosfären kommer att ske igen är okänt. Vetenskapen är inte entydig. En del vetenskapsmän påpekar att en nära naturlig avkylning, kopplad till variationer i solaktiviteten, också är en klar möjlighet.
De “allt större klimatchocker” Du har nämnt skulle bli värre om världen svalnar än om den blir varmare. Klimatet förändras naturligt hela tiden, ibland dramatiskt. Hypotesen att det är vårt utsläpp av CO2 som har orsakat, eller kommer att orsaka, en farlig uppvärmning har inget stöd i empirin.
Frekvensen eller styrkan hos extrema väderhändelser har inte ökat. Det finns inga bevis för att farliga väderrelaterade händelser kommer att inträffa oftare i framtiden. FNs internationella klimatpanel säger i sin Special Report on Extreme Weather (2012) att ”det saknas en attribuerbar klimatförändringssignal” i trenderna för förluster från extremt väder. De fonder som idag används för att försöka stoppa extremt väder bör därför istället inriktas på att stärka vår infrastruktur så att den kan motstå dessa oundvikliga naturliga händelser, och för att hjälpa samhällen att återbyggas efter naturliga katastrofer såsom den tropiska stormen Sandy.
Det finns inget sakligt skäl för den kostsamma och restriktiva politik som föreslås vid FNs klimatkonferens i Qatar. En rigorös analys av opartiska observationsdata stödjer inte de prognoser om en framtida global uppvärmning som gjorts i datormodeller, vilka nu har visat sig överdriva uppvärmningen och dess effekter.
NOAAs rapport “State of the Climate in 2008” försäkrar att 15 år eller mer utan någon statistiskt signifikant uppvärmning skulle visa att det finns en diskrepans mellan observationer och förutsägelser. Sexton år utan en sådan uppvärmning har nu bevisat att modellerna är fel enligt deras konstruktörers eget kriterium.
På basis av dessa överväganden så ber vi Dig att Du avstår från att exploatera sorgen hos de familjer som mist liv eller egendom i den tropiska stormen Sandy genom att göra grundlösa uttalanden om att mänskliga influenser orsakade stormen. Det gjorde de inte. Vi ber Dig även att Du medger att policyåtgärder av FN, eller av de undertecknande nationerna i UNFCCC, som syftar till att reducera CO2-utsläpp troligtvis inte på ett signifikant sätt kan påverka det framtida klimatet. Klimatåtgärder bör därför fokusera på förberedelser för, och anpassning till, alla farliga klimathändelser oavsett orsak.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Hans H

  Men Karin Bojs oroar sig i dag i DN över det sura havet fast det är basiskt, vi kan börja oroa oss för småkokande is och alkohofri sprit snart om klimatet förändrar vetenskapen i denna skrämmande takt.

 2. Det var ett väldigt bra brev. Hur kommer det att behandlas? Jag skojar inte. Självklart förstår jag att FN försöker lägga det till handlingarna. Men rent formellt? Förväntas han svara? Skall det handläggas av någon?
  Vad händer där i FN egentligen? Dom kan väl inte slingra och ljuga hur mycket som helst? 

 3. Labbibia

  Mycket bra!
  Har detta öppna brev skickats till våra stora tidningars redaktioner? SvT? SR?

 4. Lars Jonsson

  Mycket bra brev, borde skickas till de stora tidningarna
   

 5. Inge

  Eftersom klimathotet är till för att öka FN:s makt så går det spårlöst förbi. Det skall mer till.

 6. Peter Stilbs

  Ett liknande brev med samma adressat sändes också för några år sedan – jag tror det var runt COP15 i Köpenhamn. Jag var en av undertecknarna då. Ingen respons utåt vad jag minns.

 7. Peter F

  OT
  När kung Bore nu tagit greppet över landet och vårt behov av el är som störst är det skrämmande att se vad lite el vindkraften bidrar med. Försumbart helt enkelt. http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Kraftsystemet/

 8. Peter Stilbs

  2009 års obesvarade brev nämnt i #6 finns här
  http://www.globalclimatescam.com/2009/12/open-letter-to-secretary-general-of-united-nations/
  (uppdaterat och korrigerat)

 9. Labbibia

  Peter F # 7
  Nu ska du inte krångla till saken genom att komma dragandes med en massa  fakta! 😉
  (fritt översatt från ett av Groucho Marx odödliga citat)

 10. Bra med en svensk översättning Sten!.
  Har skickat länk till riksdagsledamöter och några tidningsredaktioner.
  Fler borde skicka sådana mejl. Jag har en hyfsat fräsch addresslista till riksdagsledamöterna som kan laddas ned från http://www.maieutic.com,
  Finns i högerspalten bland länkarna

 11. latoba

  MP är på gång i dagens SvD:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/borgs-fel-att-ek-far-aka-tomhant-till-doha_7719922.svd
  Borde vi skicka en tacksamhetens tanke till Anders Borg?  Det kanske finns hopp om något vettigt även i svensk ”klimatpolitik”! 

 12. Peter Stilbs

  Labbibia #9 – jag har hört en variant där befälet upplyser de värnpliktiga om att ”ni tror ni begriper det här, men vänta bara tills jag förklarat det för er!”  
  Sorry, Jonny för detta  😉 

 13. Lasse

  #11 Vad jag förstår så är Bolund arg för att Regeringen utöver 1% målet inte uppfyller de löften som gjorts för specifika CO2 åtgärder till fattigare länder.
  Det vore bättre att visa var pengarna gör för nytta först. Vi har tagit på oss mest kostnader för CO2 utsläppen och har lägre utsläpp per capita än något annat land i liknande utvecklingsfas.
   

 14. Sten Kaijser

  Till Ingvar och alla andra vill jag tala om att  det är inte mig ni ska tacka för översättningen – jag hade inte tid att göra den igår, men vi som står bakom TCS har ju inget annat än vår lojalitet mot varann att ta till när det kärvar. Det är Ingemar som ska ha tack för översättningen (vilket härmed är framfört)
   
  Och till Peter – det skulle vilken matematiker som helst kunna framföra – jag tar med stolthet åt mig 🙂

 15. #3, #4, #10
  Jag skickade länk + sammanfattning i fredags till DN, SvD, Agenda, svt och ett tiotal landsortstidningar. Men det är bara bra att fler trycker på.
  Tack för den fulla översättningen Sten. 
   
  125 vetenskapsmän har nyligen skrivit till FN’s generalsekreterare och hävdat att det inte finns något vetenskapligt underlag för gjorda påståenden. Kan 125 oberoende tunga vetenskapsmän av facket ha fel?
   
  RE: Brev till FN’s generalsekreterare
  http://opinion.financialpost.com/2012/11/29/open-climate-letter-to-un-secretary-general-current-scientific-knowledge-does-not-substantiate-ban-ki-moon-assertions-on-weather-and-climate-say-125-scientists/http://opinion.financialpost.com/2012/11/29/open-climate-letter-to-un-secretary-general-current-scientific-knowledge-does-not-substantiate-ban-ki-moon-assertions-on-weather-and-climate-say-125-scientists/
  ————————————————
  I ett öppet brev till FN’s generalsekreterare Ban Ki-Moon går 125 vetenskapsmän till attack mot den vilseledande propaganda som spridits inför det pågående mötet i Qatar. Det finns ingen vetenskap som styrker generalsekreterarens påstående om klimatförändringar, koldioxid och orkanen Sandy skriver gruppen och fortsätter (i sammandrag) 

  Vi, kvalificerade i klimatrelaterade frågor, vill påstå att aktuella vetenskapliga rön inte styrker dina påståenden.
  Englands motsvarighet till SMHI har nyligen släppt data som visar att de senaste 16 åren har det inte skett någon uppvärmning. Detta trots att koldioxidhalten under den tiden steg med 9% till 0.039% av atmosfären. Den globala uppvärmning som inte har skett kan inte ha förorsakat något extremt väder de senaste åren. Vetenskapen är oklar om framtiden. Vissa forskare påpekar att naturlig kylning, kopplat till variationer i solen, också är en reell möjlighet. Den ”ännu större klimatchocken” som du nämnt, skulle vara ännu värre om världen svalnar än om den värms. Klimatförändringar sker naturligt hela tiden, ibland dramatiskt. Hypotesen att våra utsläpp av koldioxid orsakar farlig uppvärmning stöds inte av bevis.
   
  Det finns ingen skälig orsak till de kostsamma politiska beslut som föreslås vid klimatkonferensen i Qatar. Analys av objektiva observationer stöder inte prognoserna som är överdriva. Du bör inte utnyttja den misär hos familjerna till dem som förlorat liv och egendom av stormen Sandy och avstå från att hävda att mänsklig påverkan orsakat den stormen. Vi ber dig bekräfta, att de politiska åtgärder som föreslås för att minska CO2-utsläppen sannolikt ej kommer att ha något inflytande på det framtida klimatet.

  De 125 vetenskapsmännen, varav några är svenska, är inte något hopskrap utan tungviktare inom klimatvetenskap. 
  Lars Cornell
  0493-67074
  lars@wesee.se
  ————————————————
   

 16. Lasse

  Chatta med Anna Lindstedt ang första veckan i Dohar i DN nu.
  http://www.dn.se/chattar/chattrum1

 17. Björn Törnvall

  Tillägg till Peter F:s inlägg nr 7:
  Nu får vi än en gång ett handfast bevis för vindkraftens bristande samhällsnytta, när den behövs kan den inte leverera. Därför startas nu den oljeeldade effektreserven, som tillfälligt driver upp spotpriset för elen till mycket höga nivåer. Vad säger alla de, som hävdar att vi skall bygga ut vindkraften för att ersätta kärnkraften nu? Suck………

 18. Tudor

  #8 Peter Stilbs
  Du verkar ha länkat fel. Det var väl detta brev du menade? Du finns med som 121:a namn.
   http://www.globalclimatescam.com/2009/12/open-letter-to-secretary-general-of-united-nations/

 19. ThomasJ

  Pointman har, som vanligt, ett bra ’take’ i frågan – speciellt ’Sandy’. Här:
  http://thepointman.wordpress.com/2012/11/30/how-tropical-storm-sandy-became-a-frankenstorm/
  Intressant vore att erfara (om öht) reaktioner på/över brevet från respektive tidningsredaxer och riksdagspolitiker…  😉
  Mvh/TJ
    Mvh/TJ

 20. Peter Stilbs

  Tack Tudor #18 – jag vet inte vad som blev fel – jag bara kopierade länken – den ser ju korrekt ut, men pekar tydligen på något annat

 21. Peter F

  Lasse #16
  Jag fick inte genom en enda fråga. Typiskt.

 22. Peter F

  Lasse #16
  Jag fick inte genom en enda fråga. Typiskt.

 23. Kul att läsa kommntarerna på
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/borgs-fel-att-ek-far-aka-tomhant-till-doha_7719922.svd
  Inte många tappra klimatlarmare inte.
  🙂

 24. bom

  #23 Ingvar E!
  Vad är det vi bränner på bistånd per år? En siffra 38 miljarder far genom huvudet? Eller är det kostnaden för ett dysfunktionellt försvar? Hur som helst får det väl för faen räcka snart. Att nu i detta kärva läge kräva mer kan väl bara en idiot till miljöpartist komma på? Bistånd sa någon är att ta resurser (pengar) från våra fattiga och ge till de rikaste (diktatorerna) i utvecklingsländerna. Ja Rockström betalas ju också via SIDA och vad fan får vi för det? Hur många uteliggare frös ihjäl i natt här hemma? Om biståndspengarna fick stanna i landet och finansiera ”flyktingkarusellen” så kanske vi kunde hjälpa våra utslagna också (och pensionärerna? och få en sjukvård värd namnet i ställeför en apparat att berika politiker med! ****!!!).

 25. bom

  34 miljarder år 2010!
  http://www.regeringen.se/sb/d/12432/a/136913

 26. Jan E M

  Björn Törnwall #17
  Än så länge står oljekondensverket i Karlshamn still. Öresundsverket, som är ett naturgaseldat kraftvärmeverk i Malmö är i drift.
  Öresundsverket är ett gaskombiverk med 440 MWe och 250 MW värme. Det verket är en bra kombination med vindkraft, då det kan starta upp på några timmar.
  Öresundsverket är deet första fossileldade kraftverk i Sverige som som börjar producera el om brist finns.
  Biobränsleeldade kraftvärmeverk har varit igång i några veckor. Den här veckan kommer nog flera att gå för full effekt dygnet runt.

 27. bom.
  Jo inte är det kul inte. Det blir fler och fler som lever på skattepengar utan att tillföra något positivt till skattebetalarna. Staten borde koncentrera sig på att se till basics fungerade bra och att administrationen är effektiv. Som det är nu innehåller administrationen massor av imperiebyggare istället Om et är nånstans som Parkinsons lag är övertydlig så är det ju inom staten
   
   
   
   
   
   
   

 28. Lasse

  DN chatten med Anna Lindstedt var väldigt intetsägande. En signatur Dander frågade om läget nu är allvarligare än tidigare baserat på nya uppgifter om temperaturnivåer och havsnivåökningar. Visst svarade Anna!
  Han fick oxå med ett klargörande om havsnivån-där ökningen varit stabil sen 90 talet-varför är det inte känt?
  Jo men det har vi vetat länge svarade Anna.
  Jag slår vad om att Dander hade en fråga till som dock blev obesvarad. En fråga om de senaste 15 årens temperaturnivåer!

 29. Lasse

  #22 En signatur- Dander fick igenom två frågor som hängde ihop.
  Är alarmen om ökningen av temperaturen och havsnivån allvarliga nu?-Svar ja.
  Är ni förvånade över den jämna havsnivåutvecklingen sen 1992?-Svar nej.
  Gissar att en tredje fråga låg i luften: Är temperaturförloppet med 15 års konstant temperatur förvånande?

 30. Tålis

  Ingvar Engelbrecht 27
   
  Läste boken ”Peters princip” då den kom ut, hade inte fyllt körkort då. Passar ännu bättre än Parkinsons lag på alla byråkratier. Kopierat från Wikipedia:
   
  ”Innebörden av Peters princip är att alla framgångsrika medarbetare i en hierarkisk struktur kommer att befordras till sin högsta kompetensnivå eftersom de har visat sig vara bra på det de gör. Efter detta kommer de att befordras till sin inkompetensnivå.
  Följdsats 1: Om tiden och antalet trappsteg är tillräckliga kommer varje anställd att klättra till och stanna på en nivå högre än hans kompetens medger.
  Följdsats 2: Med tiden kommer alla befattningar att innehas av någon som är inkompetent att sköta uppgiften.”
   
  Minns att det fanns ett svenskt tillägg, ungefär: Äldre män som uppnått sin inkompetensnivå börjar åka Vasaloppet…

 31. Thomas

  Lars #15 ” Kan 125 oberoende tunga vetenskapsmän av facket ha fel?”
   
  Skämtar du? Har du i huvudtaget  tittat på vilka som skrivit på det där uppropet? De flesta är vare sig ”tunga” eller ”av facket”. Skall man köra med auktoritetsargument får man i alla fall leta reda på några auktoriteter, inte bara folk med överdrivet självförtroende.

 32. AOH

   
  http://www.klimaretter.info/doha/meinungen/12581-altmaier-verzweifelt-gesucht
   
   
   
   ”…..Anfang voriger Woche hatte Altmaier noch angekündigt, beim Gipfel notfalls auch ohne Polen eine Verschärfung des europäischen CO2-Einsparziels von 20 auf 30 Prozent durchsetzen zu wollen…..“
   
   
   Tysklands miljö-energiminister Altmeier  pratatde stort innan Doha att han skulle kämpa för att
   
  EU höjer utsläppsmålet från 20 till 30 %  trots motstånd från bl.a. Polen.
   
   
   
   P.g.a att hans och Frau Merkel:s parti CDU håller stämma i Hannover i dessa dagar kommer han inte till Doha förrän tidigast onsdag kväll. På stämman skall han förklara för sina partivänner hur han skall lyckas med energiförsörjningen i Tyskland utan kärnkraft och med så lite kolkraft som möjligt.
   
   
  Men har Lena Ek rätta modesjalen på sig fixar hon nog det nya målet själv i Doha.
   
   
  Tips:Titta på reprisen  eller SVT –Play: AGENDA med Camilla Quarfort / Lena Ek. ( ca 23.30 )  
   
   
  När LE blir lite ilsken ser hon nästan ut som Al Gore ☺☺☺☺
   

 33. Mikael

  Thomas, 30: Vilka auktoriteter åberopar du? Du kritiserar bara och kommer inte med några egna vettiga bevis. Trodde du skulle dra dig tillbaka från debatten som du sa. Men du håller inte ens dina egna ord.

 34. ThomasJ

  Ingvar E. #23: Tack för SvD-länken. Riktigt uppmuntrande att läsa kommentarerna, de allra flesta iaf…  he-he…  😉 
  Här en riktigt uppmuntrande artikel, via ’Vildmarkens Blog’:
   http://bloggar.expressen.se/jimmy/2012/11/medlemsskap-i-framtiden/
  Mvh/TJ

 35. Thomas #31
  Du läste väl Nordins artikel om hur det gick till när man fick 97% koncensus? 
  I jämförelse med Världsbankens underlag är de 125 imponerande. 

 36. tty

  Thomas #31
  Hur klassificerar du t ex Syun-Ichi Akasofu, Arthur Chadwick, Joseph D’Aleo, Craig  Idso, Leif Kullman, Ferenc Miskolczi,  Nils-Axel Mörner och Fred Singer. Är de “lättviktare” eller “utanför facket”?

 37. Thomas

  Lars #35 Om vi nu struntar i allt fingerpekande att ”dom andra är lika dumma!” tycker du själv att Lord Monckton, Ingemar Nordin eller Fred Goldberg för att ta några ur högen är några tunga klimatforskare? Listan är mer notabel för alla som inte skrivit på typ Wibjörn Karlén, Richard Lindzen eller Roy Spencer.
   

 38. Skickade in följande fråga till SvDs chatt om klimatets hälsoeffekter. Tror ni den kommer med?
  Jag upplever att media har intagit en extrem position i klimatfrågan. Man kan verkligen påstå att den ensidiga propagandan allvarligt påverkar min hälsa. Hur ska jag göra för att stå ut med dessa extrema överdrifter om kommande klimatkatastrof som dagligen florerar i media? Några tips?

 39. Ann L-H

  A pro pos miljardflödet till EU och FN. 
  Margot Wallström, en gång vår miljöexpert i EU, citerades i The Independent 19 mars 2000: ”Kyoto ”is not about whether scientists agree, it is about economy, about leveling the playing field for big busines worldwide”. Likartade uttalanden är inte svårt att finna från andra källor.
  Dennis Amber gav 17 februari 2011 ut The United (socialist) Nations – Progress on – Global Governance, via Climate Change, Sustainable Development and Biodiversity. På dryga 30 sidor redogör han för synliga steg i processen från Stockholmsmötet 1972 och fram till idag när vi ser resultatet i all sin glans. http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/ambler_un_governance.pdf 
  Nätverksbyggandet började i skymundan långt tidigare, mötet var väl förberett eller som Jacob Nordangård skriver i sin avhandling ”Alla vägar leder till Rom”. 
  Vad spelar Kyotoavtal för roll när vi redan lovat bort miljard efter miljard till FN och hela det internationella nätverket av parasiter?
  I Nordangårds avhandling speciellt kapitel 12 ”Mot en global styrning av miljöproblem” beskrivs nätverket. De har hela världen i sitt grepp! Sista meningen i kapitlet ”Att sedan ifrågasätta grunderna till detta kan betyda ett uteslutande från den dominernade policygemenskapen och att resurserna till överlevnaden stryps”.        
    

 40. Slabadang

  Thomas!
  Jämfört med dina gubbar i hockeyteamet så är ingen av de undertecknade avslöjade som medvetet oärlig eller oprofessionell typ den teatraliska martyren och klimathistorieförfalskaren M Mann. P Glieck Jones Trenberth Dessler Hansen och alla de andra avslöjade gökar du kallar ”experter” så är ”klimatforskare” mer ett skällsord och en kränkning av dem som fortfarande försöker försvar de vetenskapliga metoderna inom samma fack.
  Med Salby Humlum Singer Lindzen McIntyre Spencer Pielke Curry Christy Koutsoyannis Montford Easterbrook Naviv Svensmark Lûning Verenholt mfl mfl så kan man känna sig både oerhört stolt och trygg. Det är helt befriat ifrån den ”bullshit” dina gubbar lassat ur sig tonvis av.

 41. Slabadang

  Ann LH!
   
  De har sprungit bakom ryggen på hela världen och man kräks nästan av vetskapen om hur skendemokratins demokratur redan är etablerad. Vägen fram till världsdikaturen är redan utstakad organiserad och finansierad. En internationell stadskupp är genomförd utan att fråga folken. Den politiska eliten har gjort gemensam sak med internationella företag och gröna khmerer och våldtagit demokratierna med sina grytor så långt ifrån skattebetakarnas och röstsedlarnas räckvidd att de lika gärna skulle kunna vara placerade på Pluto!

 42. Slabadang

  Klimathotet var bara en fasad!!
  En skendebatt…..man spyr!!

 43. ces

  Thomas problem med klimatforskarna var att han inte kände till dom och då kan dom inte vara välkända. Det är nämligen Thomas som avgör vilka som är ”godkända”.

 44. Thomas #37
  Jag känner ingen personligen, men har läst vad Nordin skrivit. Jag tycker att han har bra förmåga att bedöma kvaliteten.
  När man blivit så gammal som jag får man en viss förmåga att läsa mellan raderna och att se bakom orden.
  När du pratade om elektroner i ett klot insåg jag direkt, att det där behärskar du inte.
  Jag är rätt bra på att räkna men skulle jag börja räkna ph och av det dra slutsatser skulle jag hamna fel. Därför gör jag inte det. Det hoppas jag att någon annan snart kommer att göra åt mig, har du förslag på vem?
   
  Det som skiljer ”ena gänget” från ”andra gänget” är utgångspunkterna.
  Ibland klarar jag av att förstå argumenten men inte alltid. Då är det inte argumenten som väger tyngst utan SÄTTET att argumentera. Allt handlar ju om positiv återkoppling, finns den eller finns den inte? De som extrapolerar linjärt blir jag med automatik misstänksam mot.
   
  Det finns ytterligare en skillnad som är viktig.
  En del uppvisar auktoritetstro – jag säger det här – tro på mig för jag vet. Du har en sådan attityd och på det reagerar jag instinktivt negativt.
  Jag kräver att kunna förstå själv. Ofta klarar jag det ibland inte. 

 45. Slabadang

  Nu blir det glasklart varför partiindustrin ville föra in EU i vår grundlag!
  De avvecklade vår självständighet som nation med dessa två bokstäver införda i grundlagen. Det är väl självklart varför grundlagsutredningen inte diskuterades annat än partieliterna emellan skulle folkket fatta vad som planerades hade de gått man ur huse. Det var en förutsättning för att kunna underställa oss den kommande världsdiktaturen. De har planerat länge, de har varit strategiskt uthålliga och steg för steg har de banat vägen utan att kommunicera målbilden för väljarna allt har skett utanför vår insyn och bortom vår medvetenhet.

 46. Ann L-H

  Slabadang – Och Sveriges samlade politikerkår leder nyttiga-idioter-ligan med hästlängder. Finns det ingen möjlighet att få upp detta byk till ytan så att folk får klart för sig hur grundlurade vi är?

 47. Gunbo

  Lars Cornell #15,
   
  ”Den globala uppvärmning som inte har skett kan inte ha förorsakat något extremt väder de senaste åren.”
  Det här är ett påstående som jag inte förstår. Även om temperaturen inte stigit under de senaste 10-16 åren ligger den på i stort sett samma nivå. Det innebär ju att det fortfarande är lika varmt.
  Enligt Roy Spencer var skillnaden mellan 1998 och 2010 praktiskt taget noll. Han skrev:
  WHO WINS THE RACE FOR WARMEST YEAR?
  As far as the race for warmest year goes, 1998 (+0.424 deg. C) barely edged out 2010 (+0.411 deg. C), but the difference (0.01 deg. C) is nowhere near statistically significant.
   
  Varför skulle inte den här värmen kunna orsaka extremväder på samma sätt som värmen på 30-talet orsakade ”the dust bowl”, mer regn och smältande is i Arktis? Som vi vet var det ju lika eller nästan lika varmt i stora delar av norra halvklotet då som nu. 
  Det här gäller ju oberoende av vad värmen beror på.         
     

 48. Peter F

  Ragnar #38
  Mina frågor går inte genom. Verkar vara en genomtänkt strategi att ge henne katastroffrågor.

 49. Ann L-H

  Forts – Ordet klimatregim måste utredas ordentligt. Såvitt jag förstår kan hela den nakna sanningen avslöjas om detta lilla oskyldiga begrepp grundligt analyseras.

 50. Bertel

  Lite OT
  Fick fram en fråga(skrev fler men detta var mest ”neutral”) till Svante Axelsson på Aftonbladets chatt i dag.
  Jag skrev.   ”Natur(skiffer)gasen håller på att rita om hela världens energiutvinning och kommer i sikt halvera USA,s utsläpp av koldioxid. Hur ser du på detta”? 
  svante axelsson svarade 
  ”Gas kan i vissa läggen vara ett steg bort från kolet som oftast är värre.men Skiffergasen orsakar mycket problem också med grundvatten och annat och det går åt mkt energi att utvinna den. Det känns som en onödig parantes. Det finns idag utvecklad förnybar energi som fixar att ersätta fossila bränslen och energianvändningen kan halveras – det är svaret”
  Skifffergasen, som håller på att rita om hela världens energikarta, betraktar han som en parantes?     

 51. L

  Ann L-H, det var väl ungefär ”klimatregim” som man pratade om på ett Tällberg forum för några år sedan? Förutom Bo Ekman vill jag minnas att det var Jan Eliasson, Anders Wijkman och Johan Rockström som hade långtgående idéer om hur man till och med skulle sätta in militär mot såna som vågade bryta mot de globala regler man ville införa i klimatets namn.

 52. Thomas

  tty #36 Du hittar bland alla dessa namn några legitima klimatforskare, även om jag blir lite förbryllad att du drar upp Miskolczi mest känd för en absurd artikel om hur klimatkänsligheten är noll. Större delen av personerna är dock ren utfyllnad. 
   
  ces #43 problemet är inte de jag inte kände till utan många av dem jag känner till…
   
  Lars #44 ”En del uppvisar auktoritetstro – jag säger det här – tro på mig för jag vet. Du har en sådan attityd och på det reagerar jag instinktivt negativt.”
   
  Du citerade just gillande ett brev som hade som huvudpoäng ”Vi, kvalificerade i klimatrelaterade frågor, vill påstå att aktuella vetenskapliga rön inte styrker dina påståenden.” Ett rent auktoritetsargument av den typ du låtsas ogilla. Du fyllde dessutom på med ”Kan 125 oberoende tunga vetenskapsmän av facket ha fel?” trots att du alltså inte hade en aning om huruvida de vare sig var tunga eller av facket. Vad du än reagerar negativt på, inte är det auktoritetstro. Det är snarare det att jag är av annan uppfattning än dig du har problem med.
   
  ”Jag tycker att han har bra förmåga att bedöma kvaliteten.
  När man blivit så gammal som jag får man en viss förmåga att läsa mellan raderna och att se bakom orden.”
   
  Det är många som tror det, men det stämmer sällan. Att någon låter trovärdig säger absolut ingenting om huruvida han har rätt eller inte. Kunskap och övertalningsförmåga är två helt oberoende talanger. Läser jag mellan raderna på dig ser jag mest confirmation bias: den som säger det du redan tror är trovärdig och argumenterar sakligt, den som inte gör det är arrogant och opålitlig.
   
  ”När du pratade om elektroner i ett klot insåg jag direkt, att det där behärskar du inte.”
   
  Eller i alla fall att en av oss inte gjorde det…
   
  Du undrar om någon skulle kunna göra den där pH beräkningen. Är du inte medveten om att vi har två pensionerade kemiprofessorer på detta forum, och ingen av dem hoppade in för att ge dig stöd trots att de annars älskar att hitta fel i det jag säger. Funderat på varför?

 53. Ann L-H

  L – Jag håller med, men det intressanta vore om Lena Ek och andra i sammanhanget drivande politiker kunde förmås att beskriva för oss alla vad de lägger in i begreppet. Står hon för att hon säljer ut vår frihet och relativa välstånd utan att bry sig om att fråga om det är det vi vill.
  Tällberg Forum är ju en del i detta omfattande nätverk för Global Governance, som någon skrev, gick det inte att med socialismen fick de gå omvägen via lämpliga miljöhot för att nå världsherravälde. Och om inte målet redan är nått är det nära.
  Tänk det otänkbara, en ettrig agendareporter, som inte gav sig förrän Lena Ek tvingats förklara begreppet. Det vore nå’t, kanske både folket och media skulle vakna.

 54. bom

  Kan  det bero på att det är ett myckt komplext problem med en hel drös obekanta månntro? HavspH alltså!

 55. ”Kemiprofessorer”, jag har noterat det, jag har funderat på varför och jag vet inte svaret. Vet du? Mörner är ju också i det facket ungefär.
   
  Du har rätt i ”kan 125 ha fel”, men jag säger ju inte att de har rätt utan jag sätter ett frågetecken bakom.
  ” … övertalningsförmåga  …” Jag har verit både försäljare och politiker och känner till knepen rätt bra. Som Palme en gång skrev i sitt manuskript ”argumenteringen svag – höj rösten” och det är nog det knepet som Världsbanken mfl tillämpar just nu. Argumenten är svaga – öka därför från två till fyra grader. 
  http://www.vt.se/opinion/debatt/?articleid=6637537
   

 56. ThomasJ

  AOH #32: Tack för länken. Här en läsvärd funderixieren över Doha-köret, på tyska:
  http://www.cicero.de/salon/doha-und-der-religioese-klimawahn/52733
  Mvh/TJ

 57. ThomasJ

  Bertel #50: Jo, nog gör han sitt för att upprätthålla sitt nick: Svamle Snaxelsson, alltid…   😉
  Bra/kul att du åtminstone fick fram en fråga…  😀
  Mvh/TJ  

 58. Thomas

  Lars #55 Min gissning är att båda två inser att pH sjunker (även om de nog menar att det inte har någon större praktisk betydelse, vilket dock är en bra bit utanför deras specialistkompetens). Jag hade en kort diskussion med Peter om absorption av CO2 i haven där vi föreföll rätt överens om hur det fungerade.
   
  ”men jag säger ju inte att de har rätt utan jag sätter ett frågetecken bakom.”
   
  Var frågetecknet tänkt att syfta på ”oberoende tunga vetenskapsmän av facket” också, för det lät inte så?
   
  Om du går på Palmes citat, vad tycker du om Slabadang? (eller Monckton m fl) Tonläget är ju rätt högt från båda sidor i debatten.
   
  Vi får väl hoppas att Världsbanken har fel. Snart kommer IPCC:s rapport som har lite större vetenskaplig bredd. De fyra graderna handlar heller inte om att Världsbanken tror att det kommer bli så mycket varmare utan att det finns en ej försumbar risk att det kan bli så illa.
   
  Artikeln du länkade till var i alla händelser väldigt osaklig. ”Arktis is blåste bort i en veckolång storm” Isen hade försvunnit under många år. Hade den inte gradvis blivit tunnare år för år hade den där stormen haft lika lite inverkan som liknande tidigare stormar haft. ”Nu har ismängden nästan återgått till det normala.” Ytan är nästan normal, men den är mycket tunnare, dvs mängden is är mycket mindre vilket lär visa sig nästa sommar. ”Antarktis is vuxit både till yta och tjocklek och nu är större än någonsin” Den nådde precis en rekordnivå en dag eller två i somras, nu är den lika mycket ”nästan återgått till det normala” som Arktis. Skillnaden är att eftersom Antarktis havsis nästan helt smälter varje år så kan man inte ha samma uttunning år efter år som vi sett i Arktis.
   
  ”I sanna vetenskapskretsar ifrågasätter man alltmer de alarmerande prognoserna.”
   
  Åter ett sådant där auktoritetsargument du säger dig hata. Det är rentav ett anonymt auktoritetsargument där du inte säger något om vilka dessa ”sanna vetenskapskretsar” är.

 59. L

  Thomas, nästa IPCC-rapport väntas i oktober 2014, men Summary for Policy Makers lär redan vara ute på remiss hos världens politiker…

 60. Slabadang

  Thomas!
  Den som har dragit upp tonläget heter FN Al Gore med sitt patatiska påstående om att vetenskapen är fastställd med miljarder bakom sig har han spridit sina lögner och fega obefogade attacker mot skeptiker. Man måste fan ha en egen kanon under armhålan för att försvara sig mot och höras i denna kakafoniska klimnathysteriska samordnade övergrepp. Med tanke på de spelregler den internationella klimatmaffian satt upp att skeptiker är alldeles för artiga!!

 61. Pelle L

  L #59
   
  I god pragmatisk anda ritar man ju alltid kartan först,
  och förändrar sedan bilden av verkligheten så det stämmer.
   
   
   
  Kommer nog snart i Google Maps också   🙂

 62. Börje S

  #59 L
  Jodå, innehållet i SPM 2014 redogjordes det för av en FNtjänsteman redan för 2 år sedan under veckan när klimathotsmånglarna var på ”firmafest” i knark och prostutitionsparadiset Cançun och skrev på petitioner mot H2O 

 63. Håkan Bergman

  OT, har vi redan överbelastat nätet, vi har ju bara 13-14 minus ? Nå jag klarar mig, ett par kilometers marginal till Fortums nät. Nyss 41000 utan el, sen hux flux 81000.
  http://www.fortum.com/countries/se/privat/kundservice/avbrottsinformation/aktuellt-driftlage/pages/default.aspx 

 64. Börje S

  #61 Pelle L
  ”Även en karta kan ha fel” sade den tappre soldaten Svejk och valde den andra vägen. 

 65. Pelle L

  Slabadang #60
   
  Jag funderar över det här fenomenet att ”klimathotarna” så konsekvent vägrar att ställa upp i offentliga debatter om vetenskapsläget.
   
   
  T. ex. måste en tungviktare i klimatvetenskapen som Lennart Bengtsson, för att nå ut till ett större auditorium, skriva på den obskyra bloggen https://www.klimatupplysningen.se/  för att få fram sitt budskap.
  Tidningar och etermedia vägrar att publicera hans och andras synpunkter.
   
  En öppen debatt mellan en ”klimatalarmist” och en sansad vetenskapare förefaller helt otänkbar.
   
  Hur länge har journalistmaffian tänkt sig att det här förhållningssättet skall hålla?
  De hasar sig längre och längre ut på en gren, som förr eller senare kommer att brista. Då blir det inte särskilt roligt för våra journalister.
  De börjar ju redan gapa om ökade statsbidrag till sin subversiva verksamhet.
  Ser sig lite nervöst omkring efter fallskärmar och flytvästar.
   
  Men när de skriver om ekonomi talas det ganska ofta med nedlåtande förakt om ”kvartalsekonomi”.
  Vad sysslar de med själva: Kvartalsklimatvetenskap?

 66. Staffan Lindström

  { 03.12.12 at 16:39 }
  Svante Axelsson ALL ENERGI ÄR ”FÖRNYBAR ” det gäller bara att ha tålamod…. Mal gärna mjöl i väderkvarnar men fördärva inte hela kontinenter med vindkraftverk. PUNKT… Om det är meningen att vi dvs mänskligheten INTE ska överleva den fossila eran … Bryr sig planeten {inlägg på MP-mupparna i SvD… George Carlin RIP OR whatever…} Näppeligen… EGOHYBRIS är smittsamt …

 67. Peter F

  Kommentar från Ulf P Ulf P: ] Just nu i kylan står vindkraften för 1,7 procent av landets elproduktion. Tror du på allvar att vindkraften är et framtidsalternativ ?
  måndag 3 december, 2012 15:49 Ulf P
  15:51
  Bengt-Anders Johansson:
  Vindkraften i kombination med besparing, effektivisering, vattenkraft, kärnkraft och andra förnyelsebara energikällor samt nya tekniska landvinningar tror jag kommer att trygga vår elförsörjning
  Ja här var det helgarderat

 68. Staffan Lindström

  { 03.12.12 at 17:33 }
  Pelle L … LB kan säkert bemöta detta själv men eftersom jag vet att människor läser bloggar väldig selektivt… Lennart Bengtsson skrev på SvD Brännpunkt 29 december 2011,  naturligtvis bemött av Rockström och Wijkman ett par veckor senare… 

 69. Staffan Lindström

  Pelle L … det finns bara en tungviktare i klimatvetenskapen och det är Naturen …. surprise surprise!! Men återigen,  mänskligt tålamod och livsspann har varit för korta ….

 70. Thomas

  L #59 WG1 som beskriver hur mycket varmare det kan bli beräknas bli klar september 2013 och första utkastet kom redan i slutet av förra året.

 71. Pelle L

  Äsch, vad jag egentligen tänkte skriva, fast tankarna spårar hela tid ur värre än stockholmståget till Storlien var:
   
  Jag undrar varför klimatalarmisterna aldrig vågar ställa upp i en öppen debatt.
   
  Inser de själva att deras argument är så ihåliga att slaget är förlorat på förhand?
   
  Är deras enda chans att vinna ”opinionskriget” propaganda, propaganda, propaganda.
   
  Är det så illa  🙁
   

 72. HenrikM

  Just nu producerar Gotlands vindkraft 1% av elförsörjning på ön: http://vindstat.nu/stat/Gotland24h.htm

 73. Håkan Bergman

  Mera elände,  nu ligger bredbandet, Comhem, nere här på Södertörn, antagligen pga strömavbrottet hos Fortum.
   

 74. Om FN:s attack på Internet:
  http://www.pjtv.com/?cmd=mpg&mpid=113&load=7767

 75. Thomas #58  Pelle #71
  ”De fyra graderna handlar heller inte om att Världsbanken tror att det kommer bli så mycket varmare utan att det finns en ej försumbar risk att det kan bli så illa.”
   
  Ja, det finns även en risk att det kommer att bli kallare.
   
  Har du någonsin frågat dig, varför allarmister inte vågar (eller vad det nu är) ställa upp i debatt.
    

 76. Pelle L

  Staffan Lindstörm #68
   
  Det är inte liksom det som jag avser med öppen debatt.
   
  Ett inlägg, och så får den ”rätta” sidan komma med en replik för att ställa saker och ting till rätta.
   
  Höger vänster om marsch!
   
  Debatt?

 77. HenrikM #72
  Nu är Gotlands vindkraft nere i = 0%
  Vindkraft står nu för 2% av Sveriges produktion (trots 15 miljarder i bidrag varje år) och kärnkraft 35%.
  Priset är uppe i 60 öre/kWh i hela Skandinavien utom SydNorge 40 öre. 
    

 78. HenrikM

  Lars Cornell #77
  De som hävdar att man alltid kan räkna med 6% av vindkraften är nu helt enkelt motbevisade. Vindkraft är och förblir meningslöst i Sverige.
   

 79. Ingemar Nordin

  Gunbo #47,

  ”Den globala uppvärmning som inte har skett kan inte ha förorsakat något extremt väder de senaste åren.” Det här är ett påstående som jag inte förstår.

  Kanske beror det på min något hastiga översättning. Men eftersom det inte skett någon större förändring av den globala temperaturen under 15 år, så är det orimligt, ja ohederligt, att påstå att enstaka stormar under de sista åren (t.ex. Sandy) skulle bero på en fortsatt uppvärmning. Det skulle också kunna tilläggas att eftersom frekvensen och styrkan på extremväder (tornados, orkaner, stormar, översvämningar, torkor etc) inte har förändrats särskilt mycket sedan 1900-talets början (och dessutom t.o.m. minskat på senare år) så är ett sådant påstående än mindre rimligt.

  Det finns ingen påvisbar korrelation mellan extremväder och en global temperaturökning. Utan det här är bara fria fantasier hos samvetslösa media och sådana som Ban-Ki-Moon.

 80. Gunbo #47 IN #79
  Det är en tid sedan nu, men jag minns när meterologen i TV fick frågan och svarade ”Nej, om det finns en tendens så är det snarare färre stormar nu”.

 81. Lars

  Carl Schlyter  är verkligen rolig idag ,han är orolig för att olje/kol bolag skall förlora i värde .
   Det var mer befogat att vara orolig för Vestas som tappat ca 95 % av börsvärdet mfl vindkraftsbolag .
   http://www.di.se/artiklar/2012/12/3/klimatbubbla-pa-marknaden/

 82. Lars

  Hatt: ”Kraftigt höjda elpriser om MP får bestämma”
  http://www.di.se/artiklar/2012/12/3/hatt-kraftigt-hojda-elpriser-om-mp-far-bestamma/
   

 83. Perfekt

  SvD, morgonutgåvan av Aftonbladet nådde idag nya bottennivåer. Det var länge sedan jag slutade prenumerera på eländet, en nätsidan är proppad med klimathysteri. Bland ”höjdpunkterna” kan nämnas att isbjörnarna snart är utdöda: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/genomsnittlig-temperaturhojning-i-varlden_7717134.svd
  Polarbearscince.com har dock en annan bild av läget.

 84. Staffan

  #83:  SvD.se:s ”isbjörnskarta” fanns tryckt i lördagens klimat-fasa.  I Sverige skulle årsmedeltalet öka 5º, vilket väl låter trevligt. Längst i norr 16º varmare!  Jaha.  Och i New York 10-12º.  Jaså.
  Får jag åter nämna RSS’ världskarta som visar den faktiska förändringen 1979-2011.  Plus 0,6º per decennium som mest (kring Baffin Island).  En minskning…  men nu börjar jag bli tjatig.  Det där har ni hört.
  http://www.remss.com/data/msu/graphics/tlt/medium/global/msu_amsu_channel_tlt_trend_map_v03_3.png

 85. Peter Stilbs

  Thomas #37 – vem som inte skrivit under är ganska irrelevant. De har troligen inte blivit tillfrågade. Själv var jag med på 2009 års lista av underskrivare, men inte hört något om 2012:s innan den kom.

 86. Staffan

  ”Köttkonsumtionen måste minska med 25 procent till 2020”, slår Grön Ungdom fast på SvD.s debattsida idag.  Annars brinner vi upp!  (Lustigt, har kofisar så stark inverkan?  Eh?)
  Och nertill på samma web-sida länkas till:
  ’Så höjs temperaturen världen över’
  ’Hotet: Fyra grader som förändrar allt’
  ”Katastrofal framtid för mänskligheten”  (Agronomen, prof Rockström!  Kan han mista sin lön, eller vad?)
  ’Forskare: ”Delar kan bli obeboeliga”’ (Prof L Olsson, LUCSUS)
  ’CHATT: Hur påverkas hälsan av klimathotet?’
  ’Ek hoppas teknik ska lösa tuffa miljömål’
  –  Lördagens (1 dec) pappersupplaga hade dessa, eh, ”inlägg”.
  Ack ja.

 87. Thomas

  Peter #85 Att du inte blev tillfrågad är en sak. Du har ju ingen dokumenterad kompetens i klimatfrågor utan hör bara till utfyllningen för att nå upp till imponerande antal namn. Du är så okänd att inte ens censorerna på wikipedia hittat artikeln om dig och plockat bort den 🙂 Med tanke på hur få forskare med någon större tyngd i klimatfrågan ni har är däremot frånvaron av så många av dem notabel. 

 88. Ingemar Nordin

  Thomas #87,

  Du pratar i nattmössan igen. Sådana här protestbrev skrivs på initiativ av någon, eller några få personer som håller i pennan. Undertecknarna får komma med förslag förstås, men det här tyckte jag var väl formulerat och balanserat från början.

  Vilka initiativtagarna skickar ut brevet till hänger väldigt mycket på vilka de råkar ha i sina kontaktnät, inte vad det står i Wikipedia, eller någon annanstans. Så frånvaron av namn säger absolut ingenting.

 89. Kommenterade på Svd Artikeln om att ”S vilseleder om Centerpartiets…”
  Inlägget kom in direkt. Efter en halvtimme när jag kom tillbaks var det spårlöst borta!
  Höll lite koll på ”antalet kommentarer”. Det var upp till 48 för att strax därefter falla till 46.
  Har även lagt in en kommentar om detta. Får se om den blir kvar.
  Gott råd.
  Om du lägger jobb på att formulera en kommentar skriv den först på eget media och spara!

 90. Börje S

  Thomas J m fl
  Jacob Nordangårds förstudie Thought leading to action laddade jag ner för nåt år sedan, Maggie tipsade.
  Men är det den fulla avhandlingen ni pratar om här? Jag har för mig att någon tipsade, men nu kan jag inte hitta inlägget med adressen.
  Kanske kan den som lade ut adressen i så fall lägga ut den än en gång? 

 91. Ingemar Nordin

  Börje S #90,

  Nordangårds avhandling finns här:

  http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:572917

  Han disputerar den 14:e december.

 92. Fortsättning om SvD Censur.
  Även mitt inlägg där jag frågade varför mitt inlägg helt sonika raderats bort raderades bort.
  Antalet kommentarer var uppe i 48 för att sedan falla till 44! Så inte bara jag blir utsatt för radering utan kommentar!
   

 93. Vilket pinsamt brev, tar TCS avstånd från Nordins deltagande? 

 94. Stig M. 93
  Vad refererar du till????

 95. Stig M.
  Eller menar du att TCS skulle ta avstånd från Ingemar Nordins deltagande i brevet till FN?
  Och att brevet är pinsamt??
  Då är allt ditt inlägg bra mycket mer pinsamt. Huga!

 96. Jaha mitt inlägg nummer 3 till SvD där jag upprepade frågan om varför mitt första inlägg censurerats bort blev också bortcensurerat.
  Jag har skrivit ett mejl till Lena Samuelsson på SvD om händelsen.

 97. Gunbo

  Ingemar Nordin #79 och Lars Cornell #80,
  Det råder delade meningar om orkaner och tromber blir fler när temperaturen stiger och jag tror själv inte att Sandy var orsakad av AGW. Men när det gäller värmeböljor som i Europa 2003, Ryssland 2010, USA 2011 och 2012 verkar de misstänkt lika de som förekom under 30-talets värmeperiod. 

 98. Pelle L

  Gunbo #97
   
  Och det skulle vara ett bevis på vad?
   
  Att klimat/väder ändrar sig så att det som hände på 1930-talet också kan hända på 2000- eller 2010-talet?
   
  Så originellt!
   
   Vilka är de delade meningarna menar du?
  Hittar du något stöd för starkare, värre hemskare om väderfenomen annat än i kvällspressen?

 99. Thomas

  Ingemar #88 ” Sådana här protestbrev skrivs på initiativ av någon, eller några få personer som håller i pennan.”
   
  Vilket väl också säger en del om tyngden i dem. Att du anser dig  höra till någon grupp ”kvalificerade i klimatrelaterade frågor” tyder på avsevärd hybris.

 100. Ingemar Nordin

  Thomas #99,

  Du byter ämne, och går från att hävda att avsaknaden av vissa namn har betydelse till ad hominem.

 101. Thomas

  Ingemar #99 Du valde att lyfta fram en liten aspekt av mitt tidigare inlägg. vJag anser mig ha sagt vad som behövs om just denna. Den typ av auktoritetsargument jag citerade i #99 är en form av ad hominem, så kom inte att klaga på att jag synar med att konstatera att du inte har de kvalifikationer du försöker ge sken av där!

 102. Ingemar Nordin

  Thomas #101,

  Du diskuterar hela tiden bisaker istället för innehållet i brevet:

  1) FN-chefen missbrukar vetenskapen genom sina påståenden om Sandy och extremväder (om det är medvetet eller beror på att han inte är ”kvalificerad i klimatrelaterade frågor” kan diskuteras). 

  Håller du med eller inte?

  2) Istället för att använda klimatfondernas pengar på att föra ett meningslöst krig mot koldioxidsutsläppen (med alla de negativa konsekvenser som detta för med sig), så föreslår vi att medlen skall användas i förebyggande och uppbyggande åtgärder mot extema väderhändelser (oavsett vad de orsakas av).

  Håller du med eller inte?

 103. Staffan

  DN just nu:   ”Nu varnar SMHI för ännu mer snökaos:  Upp till 20 centimter nysnö väntas under dagen. Varnar halva Sverige.  Flera trafikolyckor i snökaoset. Kraftigt snöfall och is ger svår situation.”  —  (Fast vi vet ju alla att i Bromma är det upphett(s)at…)
  Och Pillan gläds:   ”Yxbacken kan snart öppna.  Alpint, Norrköping: Snökanonerna går för fullt i Yxbacken och man hoppas på att snart kunna öppna. – Nu hoppas man på en riktigt tidig säsongsstart.  (NT)
   

 104. Joel

  ”Räven simmar över sjö-ön, räven simmar över sjö-ön…”