Viss argumentering på TCS i dag ?

larsenwrong

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  Den var bra oss insekter emellan!

 2. Mats Jangdal

  Aha! Det är en bugg nånstans. 😉

 3. Dan

  Vad är det den där faktorn kallas; den man måste addera, subtrahera, dividera, multiplicera sitt svar med för att få rätt resultat?
  Jag vet att den kallas något… 🙂

 4. Jonas B

  Dan > Är det inte Finnegans konstant?

 5. I V8 och jänkebilskretsar heter det ”Imposantfaktorn”.
  🙂

 6. Christopher E

  Under mina studieår kallades den ”Skinners konstant”. När jag googlade för att kolla mitt minne, såg jag några lagar till som är direkt tillämpliga på AGW-forskarna:
   
  Skinner’s Constant:
  That quantity which, when multiplied by, divided by, added to, or subtracted from the answer you get, gives you the answer you should have gotten.


  Maier’s Law:
  If the facts do not conform to the theory, they must be disposed of.
  The Golden Rule of Arts and Sciences:
  Whoever has the gold makes the rules.
  Segal’s Law:
  A man with one watch knows what time it is. A man with two watches is never sure. (watch=olika mätmetoder för temperatur, CO2 mm)

 7. tty

  The law of cybernetic entomology:
  There is always one more bug.
   

 8. tty

  Ett annat namn på Skinners konstant är ”Fudge Factor”. Detta är väl numera den korrekta klimatologiska termen eftersom den användes helt öppet i den kod som läcktes från CRU i Climategate.