Vindkraften kommer att kosta 300 miljarder

Ingen felräkning1
Läs min debattartikel i dagens Ny Teknik.
DEBATT. ”Vindkraften kommer att kosta 300 miljarder fram till 2035. Det är bara ren matematik”, skriver Jonny Fagerström, i en replik till Göran Sidén och Jonny Hylander.
Vindlobbyn är tydligen djupt frustrerad över att det kommit fram att kostnaden för vindkraftsutbyggnaden kan komma att kosta samhället 300 miljarder kronor till år 2035.
Med olika krumbukter försöker man krypa ur fällan. Men – hävdar man att kostnaden blir lägre så hävdar man samtidigt att:

 • Man inte kan eller ska bygga ut vindkraften till 30 TWh år 2020 och vidmakthålla stöd till 2035
 • Att stödnivån avsevärt kan understiga 35 öre/Kwh
 • Att stödet till vindkraft till havs är tillräckligt som det är idag

Jag tror inte att vi får något erkännande i någon av punktsatserna ovan, detta eftersom det kring alla tre punkterna pågår en omfattande lobbying. Bla hävdar vindlobbyn att ”om den politiska viljan finns kan vi bygga ut vindkraften till 30 TWh år 2020”. Politisk vilja = mer subventioner. Man hävdar också att nuvarande ekonomiska nivå är för låg för att bankerna skall bevilja lån till vindkraftsprojekten. Man vill som det heter ”öka ambitionerna i elcertifikatsystemet”. Man vill också dubbla stödet för vindkraft till havs och/eller skapa ett särskilt stödsystem för havsbaserad vindlkraft, ett stödsystem som ”bryts ut” ur nuvarande elcertifikatsystem.
Man hävdar också att det inte behövs någon ytterligare reglerkraft, tvärtemot vad Svenska Kraftnät anser i sin utredning ”Storskalig utbyggnad av vindkraft”. Behovet av ett utökat ledningsnät och reglerkraft är bara det beräknat till 25 miljarder kronor (Svenska Kraftnät)
Gå gärna in och kommentera på Ny tekniks debattsida.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. vem

  Skillnaden mellan effekt och energi
  Ett exempel: Ett vattenkraftverk brukar leverera full effekt under ca 4000 timmar per år, dvs produktionen blir 2 x 4000 = 8000 MWh per år om vattenkraftverkets maximala effekt är 2 MW. Utnyttjningstiden 4000 timmar är en beräknad tid som resulterar i samma mängd elenergi per år som i verkligheten då kraftverket används längre tid men inte alltid vid full effekt.
  Ett vindkraftverk brukar bara leverera full effekt under ca 2500 timmer per år och då blir produktionen 2 x 2500 = 5000 MWh per år om vindkraftverkets maximala effekt är 2 MW.
  I det svenska kraftsystemet är energi det viktigaste därför att vattenkraften ger utmärkta möjligheter till effektreglering tack vare vattenmagasinen. Därför blir utnyttjningstiden av avgörande betydelse för värdet av prduktionen från ett kraftverk. I det svenska kraftsystemet har kärnkraftsverken normalt de längsta utnyttjningstiderna och ger följaktligen mest energi i förhållande till effekten!
  Maud O har tillsatt en utredning om villkoren för vattenkraften som reglerkraft, underordnad vindkraft. För att nu producerande vattenkraftsanläggningar skall klara sig ekonomiskt skadeslösa som reglerkraft, måste vattenkraftsproducenten tillföras ersättning till marknadspris för minskad elproduktion, när det blåser. T ex Pite Markbygdens 4000 MW (brutto) skall producera ca 8.8 TWh/år , eller 2300 fullasttimmar över året. Reglerkraften från Lule älv skall kompenseras för 23% av sina 4350 MW produktionsbortfall till en kostnad av 4800 milj. kr/år vid 55 öre/kWh spotpris. Samtidigt får Vindbolaget via elcertifikat 35 öre/kWh för samma mängd el (= 3054 milj. kr/år) – alltså mina vänner ni får betala 90 öre/kWh som subvention utöver ordinarie elpris 55 öre/kWh. Sammanfattningsvis belastas elkunderna med (3054+4800 + 4800) milj. kr/år på elräkningen för detta arrangemang. Enda trösten i eländet är att de 7.8 miljarderna för 8.8 TWh fördelas över alla kundernas 145 TWh. Dock har Alliansen ambitionen att tredubbla vindelen till 2020 och då pratar vi om 24 miljarder kr/år som extra subvention för arrangemanget.
  Politiker tycks inte vilja förstå hur vår elproduktion går till i dag och hur konsekvenserna blir i framtiden för vår livsmiljö, hälsa och elpriser. Ett parti vill avveckla kärnkraften den dag Sverige producerar den el vi behöver. Men, det gör vi redan i dag, tack vare kärnkraft och vattenkraft.. Samma parti vill ersätta kärnkraften med vindkraft. För klimatets skull säger man. Vad blir konsekvensen av detta för skattebetalarna, villaägarna och miljön? Katastrofal.
  Regeringen vill öka antalet vindkraftverk genom skattesubventioner och höjda elpriser för både privatpersoner och företag. Varför skall inte vindkraften konkurrera med andra energislag genom sina egna fördelar, kan man undra? Svaret är enkelt. Därför att vindkraften inte kan konkurrera med andra produktionssätt. Vindkraft är det dyraste produktionssättet av el. Och allra dyrast är havsbaserad vindkraft. Vindkraftbolagen lever gott på skattesubventioner och elbolagen, ofta är det samma ägare, på s.k. elcertifikat (ytterligare en s.k. miljöskatt) och det som kallas och marginalelprissättning. D.v.s. elbolagen får ta betalt för vad den dyraste produktionen kostar även om den endast ingår med en liten bråkdel i den el som levereras till kunden. Detta alltså även om det är vattenkraft, vilken är den billigaste elen att producera, som för tillfället råkar stå för huvuddelen av elen. Och koldioxidfri om nu detta skulle vara ett argument. Således vill alla elbolag alltid ha en liten andel vindkraft i sitt lager.
  Politiker talar inte om ett annat fundamentalt begrepp för elproduktion från vindkraft: reglerkraft. El måste i princip produceras i det ögonblick den skall konsumeras. Vi elkonsumenter vill ha en stabil tillgång till el och vårt elnät klarar inte av för stora variationer i eltillförsel. Det blåser som bekant inte alltid. Därför måste all vindkraftsel som ansluts till vårt nationella stomnät ha en backup med en lika stor produktion av annan typ, reglerkraft som termen lyder. Denna reglering måste kunna ske snabbt och flexibelt. För Sveriges del är det framför allt vattenkraft som används.
  Reglerkraften som behövs t.ex. för de 1101 vindkraftsverken i Piteå kommun motsvarar produktionen från två av dagen kärkraftsreaktorer alternativt att vi bygger ut vattenkraften i två av våra orörda älvar. Ett annat alternativ är import av el. Då handlar det t.ex. om kolkraft producerat av statliga Vattenfall från Tyskland. Vad är vinsten för klimatet med detta Maria Wetterstrand? För Vattenfall blir det förståss vinst.

 2. Kent Forssgren

  Nu kommer konkurserna i vindkraftsindustrin
  http://www.newenergyworldnetwork.com/renewable-energy-news/by-technology/wind/wind-energy-specialist-skykon-goes-bust.html
  Wind energy specialist Skykon goes bust. 7 January 2011
  Danish wind solution provider Skykon has entered into administration, its CEO Jens Pedersen told NewNet. The company, which suspended payments in October, has operations both in mainland Europe and the UK. Pedersen confirmed the business had gone bankrupt

 3. Jan-Erik S.

  Hmm…Ksotnade blir således ca 35000:-/person i sverige eller
  140 000:- för en familj med 2 barn.
  Kul.

 4. Jan-Erik S.

  Kostnaderna…skulle det vara.

 5. Kent Forssgren

  Österlentidningarnas redaktioner har upptäckt sitt vandaliserade landskap. Vilket uppskattas av läsare. Redaktionerna på SVD och DN i Stockholm har förståss ännu inte sett ett vindkraftverk i verkligheten. Än mindre förstått hur det är att bli granne med ett sådant.
  http://www.ystadsallehanda.se/sjobo/article1348628/Vindplaner-faringr-baringde-ros-och-ris.html
  Kritiken från närboende mot de planerade vindkraftverken öster om Bjärsjölagård fortsätter. Men naturskyddsföreningen är nöjd med vad som gjorts och ställer sig positiv till verken.
   http://www.ystadsallehanda.se/tycktill/article1347169/Dags-att-syna-vindkraftsfiaskot.html
  När ska den sjuka varbölden vindkraft spricka? Varför är svensk press så rädd för att beröra vindkraftsproblemet
   http://www.ystadsallehanda.se/inrikes/article1338730.ece#comment-120071238
  Gå inte för nära ett vindkraftverk så här års. Is som lossnar från vingarna kan bli livsfarliga projektiler.
   http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1317537/En-opartisk-vindkraftgranskning-tack.html
  En opartisk vindkraftgranskning tack.

 6. Kent Forssgren

  Vind för miljarder. Upprop till skogsägare.
  I dag finns 1 400 landbaserade vindkraftverk. Om tio år ska de vara 6 000 – med en sammanlagd årlig arrendeintäkt på cirka en miljard.
  Är du en av skogsägarna som drastiskt kommer att höja avkastningen på din fastighet?
  http://www.skogssallskapet.se/skogsvarden/2010_2/sv18.php

 7. Kent Forssgren

  För de som inte är helt insatta i vindkraft. Basfakta.
   http://sv.wikipedia.org/wiki/Vindkraft_i_Sverige
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Vindkraft
  Våra två drivande ministrars tjänare, Energimyndigheten har 12 miljarder till förfogande, varav en inte oansenlig del kommer vindkraftsindustrin till godo.
  http://www.energimyndigheten.se/Om-oss/Var-verksamhet/Framjande-av-vindkraft1/
  Energimyndigheten är expertmyndighet för vindkraft. Vi stödjer och underlättar en kraftig expansion av vindkraften i Sverige. 
  http://www.naturvardsverket.se/sv/Verksamheter-med-miljopaverkan/Energi/Vindkraft/Vindval/
  Energimyndigheten finansierar Vindval som en del i myndighetens arbete med att främja vindkraften. Naturvårdsverket driver programmet.
  Myndighetsuppbackningen är massiv.
  https://www.vindlov.se/sv/Om-Vindlov/Myndigheterna-bakom-Vindlov/
  Vindlov är en webbplats om tillstånd för vindkraftverk som Naturvårdsverket och ett 20-tal andra myndigheter och organisationer samarbetar om.
   
   

 8. Michelangelo

  Som fattig Svensk kunde man tidigare åtminstone känna sig som miljönär. Men med de ingrepp på naturen, såväl i flora som fauna, som Big Wind kräver så utarmas man även där. Förutom att man dessutom skall bli utsugen ekonomiskt så skall  Sveriges redan fattiga befolkning  tvingas att göda de stora drakarna som EON, Fortum, Vattenfall.
  En jättelik enkelriktad fördelningspump. Nu vill LRF även begränsa allemansrätten. Markägarna tjänar 150 000 :- / år och vinkraftverk utan att röra en fena . När kommer folkupproret ? Inte utan att man saknar en person som Stig Malm som skulle kunna leda ett sådant. Den här utvecklingen kan absolut inte gynna den arbetande, skattebelastade befolkningen. Var finns den hållbara energipolitiken ? Vart är landet på väg med allt högre skatter på bilar, fordonsbränsle, energi för uppvärmning och el ?
  När det slutar  att löna sig att ta sig till jobbet för de närande så rasar världen för de tärande. 
  Riktigt förbannad kan man väl bli hur EON slösar med sina övervinster med att sätta ut annonser där befolkningen uppmana
  att stänga av sin TV helt och inte bara till stand by. De TV-apparater jag har drar ca  1(en) w i standby. Vem sllösar mest , jag eller Eon ?  

 9. Kent,
  Man kan inte komma ifrån att det är en intäktsmöjlighet för landsbygden. Det är inte så lätt att höja avkastningen på en landsbygdsfastighet. Jordbruket är kraftigt reglerat och skogsbruket är styrt av se stora skogsbolagen. I det perspektivet är onekligen ett sätt att öka avkastningen.
   
  Frågan är bara om det är värt det. Eller som det uttrycktes i ett engelskt landsortsmagasin: han kanske får pengar att gå på puben för, men har får ingen att prata med. Jag tror att många ställs inför det dilemmat – och avstår. Dessutom är det oklart hur säker avkastningen är. Garantier mm. är bara en bluff. Delägarskap tveksamt.

 10. Peter Stilbs

  Utmärkt igen, Jonny.
  Noterade med viss förundran att ett av de större elbolagen just gått ut med stora annonser, där man påpekar att vindkraftverken i Sverige tar hand om den elförbrukning alla apparater i stand-by-läge står för … Inte särskilt mycket, alltså.

 11. Michelangelo

  #10# Vilken skillnad mot Chevrons annonsserie i The Economist:s senaste nummer.
  ”1.Big oil should support small business; 2.Oil companys need to get real;3. Fighting aids should be corporate policy , och svaret till alla we agree. Så vinner man heartshare. Bravo Chevron! Bu för svenska elbolagens annonsserie just nu. Ett rejält bottennapp !Byt elbolag nu !

 12. Kent Forssgren

  Wolter. Jag håller med dig. Inga garantier att lita på. Metoderna i dag är desamma som gårdagens baggböleri för skogsägarna. Min släkt i Jämtland blev avlurade vår skog på detta sätt. Rivningskostnaderna som det handlar om, miljonen per verk glömmer man gärna att nämna när man lockar.
  Sen de förtjänster som kan bli, dessa skall skattebetalarna och elkonsumenterna betala. Vi kanske hellre skulle betala för att komma som turist till orten.
  Glöm inte heller dom närboende som får betala med sin hälsa. Vindkraftssyndromet talar exploatörerna eller myndigheterna inte om. Ljud lägre än från ett kylskåp heter det. Våra forskningsresultat visar att fåglar normalt undviker ett vindkraftverk heter det också. Tyvärr har kungsörnarna som blir halshuggna inte förstått detta. I deras sinnevärld var det träd. 
   
  Jag bifogar två länkar till som beskriver konsekvenser för människors hälsa och för djurs liv. Titta på filmsekvenserna av fåglar som dödas. Läs beskrivningar av hur människor nära vindkraftverk mår.
  Man blir gråtfärdig. 
  http://www.epaw.org/
  http://www.iberica2000.org/ES/Articulo.asp?Id=1875

 13. Michelangelo

  Komplement till 11
  En riktigt bra annonskampanj.
  http://www.chevron.com/weagree/

 14. Inge

  Vattenkraften ska som sagt vara reglerkraft åt vindkraften. Men med så låga vattennivåer vi har nu skulle det inte fungera om vindkraften byggs ut som planerat och det samtidigt skulle råka blåsa dåligt i hela landet.
  Sen kan jag förstå att regeringen går ut med skattesänkning igen. Det kommer förstås från ökade energiskatteintäkter. Landsbygden med långa resor blir förlorare. Igen.

 15. Slabadang

  Skit bra Johnny!
  Hur många klimathotsmiljonärer har skapats genom skattesubventionerl?
  Hur många miljarder har Centern tagit från svenska svenska folket och stoppat i sina nära särintressens fickor?
  Har Svenska folket råd med Centern i Alliansen?
  Gillar även sossarna förmögenhetsöverföringen från folket till LRF Vindkraftsindustrin och de gröna kapitalisterna?
  Är det något parti i riksdagen som ser en poäng med billig säker el eller är ett så krångligt och dyrt system som möjligt att eftersträva?
  Får vi någonting annat än dyrare och osäker el för alla miljarderna?
  När vindkraftsbolagen går i kk vem tar kostnaderna för avvecklingen finns medel likt de för kärnkraften avsatta för sin avveckling/slutförvaring?
  Har riksdagen faställt någon övre gräns för hur stor del av en normal hushållsekonomi som skall gå åt till att värma bostaden?
  Är klimat och energiskatterna ett omvänt substitutet för de höga marginalskatterna på 80 talet?
  Kommer vi mäta av de framtida klassskillnaderna genom att avläsa inställd temperatur på hemmens termostater ? ( Ha ! Har ni bara 14,4 C hemma vicka fattiglappar! Själv har jag 20,3 C) 
  Ska man i så fall ransonera elen för att utjäna klassklyftor och social orättrvisa? (Glöm det där förresten Cargren WWF och SNF kan uppfatta det som ett tipsI) 
  Kan man kräva att alla riksdagsmän har ett IQ över hundra och skriva in det i våra grundlagar? (Om inte i så fall varför?)
  Ilsk? De kan hoppa upp och låsa in i bankfacket direkt! 🙂

 16. Jonny repeterar bara det han tidigare publicerat utan att bemöta den välförtjänta kritik han fått för sin beräkning. Konstigt att NyT tar in sånt här men han får nog svar från någon mer insatt. SI tappar trovärdighet för varje gång någon SI:are uttalar sig. Senast var det LB på newsmill som gick lös på bl.a. Montreal-protokollet (CFC-Ozon) med sina egna ostyrkta gissningar.

 17. Kent Forssgren

  Tyck rätt om vindkraften. Storebror ser dig.
  http://tobbeiteckomatorp.blogspot.com/2010/12/tyck-ratt-om-vindkraften-storebror-ser.html
  måndagen den 27:e december 2010
  ”Statliga myndigyheter övervakar internet för att snabbt slå till mot personer som tycker fel om tex vindkraften. Detta fick jag erfara när jag skrivit en rykande kritisk blogg om vindkraftens baksida, att den inte behövs för vår energiproduktion, att den lever helt på subventioner, att den är farlig för människor och djur som vistas för nära den och att det finns en risk att små vindkraftsbolag som kör slut på sina pengar inte får råd att, eller vill, städa efter sig när maskinen man lyft upp på en extremt hög påle faller för ålderssträcket och blir utsliten. Detta är åsikter man inte får ha utan att kontaktas av myndigheterna. I mitt fall kontaktades jag av Kajsa Olsson som påstod att hon uppmärksammats på mina felaktigheter av en person vid något möte eller konferens. När jag ville veta vem denna person var hade hon plötsligt glömt detta. Några minnesanteckningar, vilket är standard när man jobbar vid en offentlig myndighet var det inte tal om. Jag skulle endast rätta in mig i ledet och ta emot en rättelse utan att komma med några synpunkter. Hela mailutväxlingen, vilken torde vara offnentlig (enl sista mailet) kan ni läsa här:”
  Vilket århundrade och vilket land lever vi i?
   

 18. FcH

  Än en gång så höjer jag hatten för Jonny! Vem som helst som har en räknedosa kan se att Jonny har rätt. Vi har nu ett skurkarnas paradis.

 19. Micke Johnsson

  Kent Forsgren #15
  1984 heter en viss Orwell bok. Så vi är väl där någonstans  🙂

 20. Peter Andersson

  Ja, Jonny är sannerligen värd alla lovord för sin energiska kamp mot vindkraftsvansinnet. Tyvärr räcker det inte för att vända skutan. Alla som delar Jonnys åsikt måste ta ansvar för att väcka den lokala opinionen innan det är för sent, vilket det dessvärre redan kan vara. Vindkraften är ett av de pris som statsministern visat sig beredd att betala för att ha kvar (C) i båten.
  Detta har gjort realisterna som genomskådar vindkraften har hamnat i en djävulsk politisk situation; en borgerlig allians som är beroende av Centern som i sin tur behöver LRF. På andra sidan har vi sidan har vi socialdemokratin famlar i mörkret och delvis är beroende av stöd från kommunisterna och miljöpartiet. Vad har de då gemensamt? Jo, ett behov av stöd från en inbillad vindkraftsvänlig majoritet. Utöver detta elände har vi den usla vindkraftslobbyn som agerar helt utan moral och bara har den egna penningen för ögonen. Summa summarum: en fruktansvärd häxbrygd av makt och inflytande.
  Det som är riktigt glädjande är att lokalpressen i Skåne tycks börja vakna, men det måste till mer. Det måste väckas en riktig folklig vrede kring detta. De som drabbats runt om i landet måste kontakta lokalpressen och SVT:s regionala nyheter. Endast på så sätt kan allmänheten få upp ögonen för vad som pågår. På sikt sätter detta även tryck på de centerpartistiska gräsrotspolitikerna som till sist måste backa.
  Ska situationen ändras måste opinionsarbetet i första hand rikta sig mot centerpartistiska lokalpolitiker som på längre sikt kan påverka partiet.

 21. Slabadang

  Kent Forsgren!
  Klimatdikturen är redan på plats och det är dags att bilda en proteströrelse och ett nytt återdemokratiseringsparti. Enligt vår grundlag så har våra myndigheter enligt FS §9 en laglig skyldighet att vara opartiska och sakliga.
  En lag som myndigheter och regering ger blanka faan i.Allt som är förknippat med klimathotet får håriga bockfötter och det råder ett tydligt undantagstillstånd i hela den demokratiska kedjan när det gäller allt klimatrelaterat. Energimyndigheten har alltså heltidsanställda åsiktspoliser som inte ens drar sig för att kontakta avvikande åsikter.
  När konsensus inom alla partier råder så åker alla demokratiska tryggheter sans vett och rättigheter ut genom fönstret.
  De har planerat det här länge den gröna världsfascismen är redan införd och att läsa instruktionerna till AR 5 i kombination med dessa lögner redan innan den kommit ut.
  AFP:
  UNITED NATIONS — United Nations leaders will demand ”concrete results” from the looming Cancun climate summit as global warming is accelerating, a top UN organizer of the event said Monday.
  Robert Orr, UN under secretary general for planning, said the next Intergovernmental Panel on Climate Change report on global warming will be much worse than the last one.
  Hur kan han veta det innan rapporten ens är skriven?
  Representatives from 194 countries are to meet in the Mexican resort city of Cancun from November 29 to December 10 for a new attempt to strike a deal to curb greenhouse gases after 2012.
  Orr told reporters that negotiators heading for the Cancun conference ”need to remind themselves, the longer we delay, the more we will pay both in terms of lives and in terms of money.”
  Hur kan han veta det redan innan rapporten är klar? Det ingår som en av uppgifterna för AR5att utreda detta!
  He said UN Secretary General Ban Ki-moon would make it clear to world leaders in Cancun ”that we should not take any comfort in the climate deniers’ siren call.”
  Vilka förnekare är det han åsyftar? Fler av de som deltagit i IPCC är ju ledande ”förnekare”?

  ”The evidence shows us quite the opposite– that we can’t rest easy at all” as scientists agree that climate change ”is happening in an accelerated way.”
  Jasså du?En ren skär lögn eftersom vi kan bevisa motsatsen.

  ”As preparations are underway for the next IPCC report, just about everything that you will see in the next report will be more dramatic than the last report, because that is where all the data is pointing.”
  Han måste verkligen läsa ur ett färdigskrivet manus.Behövs forskarna överhuvudtaget? Allt är ju redan klart på förhand!

  The fourth IPCC assessment released in 2007 said that global warming is ”unequivocal” and mainly caused by human activity.
  Its next report, involving contributions from thousands of scientists around the world, is due in 2014.
  De skall alltså bara skriva på in blanco?!
  With many countries fearful of a repeat of last year’s bitter Copenhagen summit failure, Orr said that progress is possible in Cancun.
  If governments ”understand the peril that their populations are in, it is much easier to get over the political hurdles to do what you have to do,” he said.
  Har du en spypåse?
  The United Nations wants breakthroughs on verifying deforestation and financing to combat the lost of tropical forests.
  Efforts to speed up technology transfers to combat global warming and financing projects to slow the phenomenon could also be advanced, Orr said.
  Javisst ja stålar var det!
  Thirty billion dollars of emergency funding over three years was agreed at Copenhagen and a UN panel on how to raise 100 billion dollars a year from 2020 has already delivered its report.
  The panel recommended taxes on carbon emissions and international transport, including air tickets.
  Orr said no one should expect ”the final deal” in Cancun.
  Ska vi gissa vem han tycker ska få rätt till skatteintäkterna?
  But he said: ”The time has come for some decisions on issues and therefore we do want some concrete results.”
  Ska vi bara säga nej tack?

 22. Peter Andersson #18
  Tja inte vet jag…
  http://osunt.wordpress.com/2011/01/10/pa-jonnys-begaran-kalkylen-som-den-borde-sett-ut/

 23. Peter Andersson #18
  En sak till… jag tycker att mycket av det du säger om vindkraftens intressenter och Centerpartiet är riktigt, men jag tvivlar på att det går att vända utvecklingen ”underifrån”. Då försvinner ju väljarna.
  Du måste nog agera på ett sätt som lockar nya väljare genom att påpeka hur topparna i partiet (och då menar jag i först hand MO) har släppt alla funderingar på vad som är rimligt och rätt, och bara bevakar sin egen karriär. En karriär som innebär att åka snålskjuts på ett annat parti. Ett parti som borde få chansen att klara sig på egen hand utan hjälp av smått löjliga marionetter…

 24. tty

  Uffeb #20
  Uträkningen du hänvisar till är helt absurd. Den förutsätter att vindkraften lyckas ta ut genomsnittligt spotpris för den el den producerar vilket i sin tur förutsätter att man kan producera elen då den behövs, vilket är just vad man inte kan.
  I själva verket finns det planer på att betala ut ytterligare bidrag till vattenkraftägarna för att de INTE skall producera el när det blåser och därmed förstöra spotpriset för vindkraften.

 25. Slabadang

  tty vaken än?
  Du har koll! Var finns beräkningarna bakom orsaken till den höjda havsnivån.Varifrån kommer vattnet? (utöver värmeexpansionen).
  Det går liksom inte ihop för mig när jag ser den tjatigt enformiga havsnivåhöjningen sedan 1850 och sätter den i relation med larmen om allt snabbare smältande glaciärer och grönlandsisar.

 26. Slabadang, nästan hela havsytehöjningen är termisk expansion (sedan lilla istiden) den kan nog fortgå i ungefär samma takt ett antal decennier till. Glaciäravsmältningens bidrag är noll (med korrekt antal värdesiffror). Grönland kan ha bidragit i den tredje kanske. Dvs totalt irrelevanta nivåer.

 27. Kent #12
  Vad jag förstår ser Länsstyrelsen till att det avsätts/garanteras medel för en eventuell nedmontering. Låter bra, tänker många men så är det inte.
  Om Länsstyrelsen anser att verket måste monteras ner går man först på operatören. I det läget handlar det sannolikt om ett konkursat bolag. Då går man på markägaren. Om markägaren inte klarar av det, dvs. gått i konkurs, har Länsstyrelsen möjlighet att kalla in sin garanti. Det är vad jag kallar taskig risk för markägaren.
   

 28. Micke Johnsson

  Jonny!
  Jag är inte så insatt i kostnaderna kring vindkraften(vilket för mig är en parantes)men siffran på 35 öre/kwh i subventioner verkar svår att förklara eller att hitta på energimydigheten eller någon annanstans. Hade varit bra med en förklaring för vindkraftsmaffian hävdar 0,8 öre vilket är en markant skillnad.

 29. Lars W

  I dagens prasselutgåva av GP finns denna debattartikel av Prof Stefan Yard.
  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.526575-atergang-till-billig-el-i-det-narmaste-omojligt
  I GP 8/1 finns en insändare under Fria ord under titeln
  ”Vindkraften – gökungen i energiboet” av prof em Ulf Lindblom
  mkt saklig men skarp. Syns tyvärr ej i elektron upplagan.
  Lam replik av  Lise Nordin energipolitisk talesperson MP i dagens tidning.
  Kanske någon med bättre teknisk utrustning kan scanna in dessa artiklar till TCS -läsares förnöjelse alt förargelse?

 30. Hayek

  re. Micke
  Såvitt jag förstår så är 0.8 öre vad vi betalar på varje kwh i Sverige oavsett hur den produceras, dessa går till vindkraften och blir 35 öre per producerad kwh. Är det någon som är insatt i exakt hur detta system fungerar så förklara gärna!

 31. Kent Forssgren

  Wolter. #27. Jag har inte sett uppgifter på någon garanti. Typ bankgaranti. Jag har däremot varit med och krävt detta i ett ärende. Utan svar. Jag känner till ett ärende där kommunen kräver att markägaren skall ansvara och bekosta nedmontering.

 32. Hayek

  En fråga som jag skulle vilja få utrett är hur elproduktionen från vattenkraften påverkas när den alltmer används som reglerkraft till vindkraften. Vad jag förstår så är det oundvikligt att den genomsnittliga produktionskapaciteten från vattenkraften minskar ju mer vindkraft vi får, frågan är dock hur mycket? Har någon simulerat detta baserat på data från tidigare år?
  Den obekväma sanningen för vindmaffian är att de i praktiken ersätter ren och billig vattenkraft med dyr och miljöförstörande vindkraft.

 33. Labbibia

  Har ni sett vad Lotta Gröning skrivit om vindkraften?
  Hatten av för henne!
  Vansinnig satsning på vindkraft
  ”Jag börjar tycka att energipolitiken är ansvarslös. Elpriserna skjuter i höjden. Det är inte bara vanligt folk som drabbas, människor som inte har råd med elräkningen. Utan också företag. Nyligen stängde elintensiv industri ner verksamheten eftersom elpriset var så högt. Det var helt enkelt olönsamt. Då ska vi betänka att Sverige ändå har en stor fördel när det gäller energin. Vi har vattenkraften, vi har ställt om vår energi mot en grönare el och vi är inte så beroende av olja och kol. Det är bra bas.
  Men även folket som faktiskt äger Vattenfall och som blivit helt överkörda av avregleringar och privatiseringar måste ha något att säga till om. Vattenfall gör miljardvinster och vad går tillbaka till folk och näringsliv? Istället håller vi på med en vansinnessatsning på vindkraft. Det är motbjudande och vindkraften förstår naturen i dess omgivning och blir ett hot mot människor och djur. Lägga dem i havet där ingen drabbas är för dyrt säger expertisen. Nej FY fabian vad jag börjar bli arg”

 34. Michelangelo

  Hallå¨alla debattörer
  Ni har väl inte missat denna:
  Patrick Moore: Confessions Of A Greenpeace Founder
  #The truth is Greenpeace and I had divergent evolutions. I became a sensible environmentalist; Greenpeace became increasingly senseless as it adopted an agenda that is anti-science, anti-business, and downright anti-human. This is the story of our transformations. “
   
  I believe:
  – We should be growing more trees and using more wood, not cutting fewer trees and using less wood as Greenpeace and its allies contend. Wood is the most important renewable material and energy resource.
  – Those countries that have reserves of potential hydroelectric energy should build the dams required to deliver that energy. There is nothing wrong with creating more lakes in this world.
  – Nuclear energy is essential for our future energy supply, especially if we wish to reduce our reliance on fossil fuels. It has proven to be clean safe, reliable, and cost-effective.
  – Geothermal heat pumps, which too few people know about, are far more important and cost-effective than either solar panels or wind mills as a source of renewable energy. They should be required in all new buildings unless there is a good reason to use some other technology for heating, cooling, and making hot water.
  – The most effective way to reduce our dependence on fossil fuels is to encourage the development of technologies that require less or no fossil fuels to operate. Electric cars, heat pumps, nuclear and hydroelectric energy, and biofuels are the answer, not cumbersome regulatory systems that stifle economic activity.
  – Genetic science, including genetic engineering, will improve nutrition and end malnutrition, improve crop yields, reduce the environmental impact of farming, and make people and the environment healthier.
  – Many activist campaigns designed to make us fear useful chemicals are based on misinformation and unwarranted fear.
  – Aquaculture, including salmon and shrimp farming, will be one of our most important future sources of healthy food. It will also take pressure off depleted wild fish stocks and will employ millions of people productively.
  – There is no cause for alarm about climate change. The climate is always changing. Some of the proposed ”solutions” would be far worse than any imaginable consequence of global warming, which will likely be mostly positive. Cooling is what we should fear.
  – Poverty is the worst environmental problem. Wealth and urbanization will stabilize the human population. Agriculture should be mechanized throughout the developing world. Disease and malnutrition can be largely eliminated by the application of modern technology. Health care, sanitation, literacy and electrification should be provided to everyone.
  – No whale or dolphin should be killed or captured anywhere, ever. This is one of my few religious beliefs. They are the only species on earth whose brains are larger than ours and it is impossible to kill or capture them humanely.
  Dr. Patrick Moore is a co-founder and former leader of Greenpeace and chair and chief scientist of Greenspirit Strategies Ltd. in Vancouver. His new book, Confessions of a Greenpeace Dropout: The Making of a Sensible Environmentalist, is available at http://www.beattystreetpublishing.com
  http://www.thegwpf.org/opinion-pros-a-cons/2185-patrick-moore-confessions-of-a-greenpeace-founder.html
   

 35. Kent Forssgren

  Hayek #32. Och en fråga till Johny. Jag har inte sett en verifierbar sammanställning över utfallet av kostnaderna för att bygga ett vindkraftverk av i dag i normalstorlek, på land resp till havs. Där vill jag se allt: nödvändiga vägar, transporter, nya nät, tranformatorstationer, markarrenden, garantier för rivning, fonder för reparationer och buddgeterade kostnader för underhåll etc. Samt kostnaderna för den reglerkraft som behöver byggas. Redovisad på samma sätt. I fallet Markbyggden så räcker det inte med befintlig tillgänglig kraft. I synnehet inte är bolagen säljer ut vattenkraften på sommaren till Norge och kontinenten.
  En följdfråga är. De normalt redovisade kostnaderna för de olika produktionssätten, där havsbaserad vattenkraft ligger högst, är inte den enligt mina tankar ovan, missvisande. I kostnaderna borde även kostnaden för att bygga reglerkraften vara med. Men så vill man givetvis inte redovisa vindkraftens kostnader. Då kanske inte ens en Centerminister kunna argumentera för den.

 36. Kenneth

  # 24,
  TTY du har verkligen inte koll, åtminstone inte på hur elproduktionsmarknaden fungerar. Även en storskaligt utbyggd vindkraft kommer att fungera som baskraft (pga låga driftkostnader) vilket gör att vindkraften alltid producerar till spotpris, precis som vattenkraften gör idag. Vattenkraften kommer att få ett större värde på marknaden som reglerkraft varför andelen baskraft från vatten kommer att minska (och det har inget med bidrag att göra). Även kärnkraften har en potential som reglerkraft (idag endast baskraft). I tex Tyskland positionerar man just kärnkraften som det energislag som ska reglera svängningarna i vindkraften.
  Läs också gärna det inlägg om prisutveckling som hänvisas till i #29.
   

 37. ThomasJ

  Michelangelo #34: Tror P. Moore och M. Chrichton skulle utgjort ett nedranns bra team:
  http://sharpgary.org/ChrichtonCommonweal.html
  Mvh/TJ

 38. ThomasJ

  Hayek #30: Här är en utomordentligt informativ sida över hur elmarknaden s.a.s. fungerar… not!
  http://www.dubu.se/index.htm
  Mvh/TJ

 39. Holmfrid

  EU producerar sin el till 80% från kol och gas. Det skall minska till 60% till 2020 och till 20% år 2050, då temp stigit med 3 grader och vi inte behöver nån uppvärmning utan kylning i stället enligt AGW.
  Tyskland vill att Norge skall leverera 60000 MW reglerkraft till sitt vindsnurrelandskap. (Jfr Sveriges max 26000 MW i jan 2010).  Norrmännen är förundrade, för de vackra norska dalarna skulle spolas ut i havet av sådana effekttoppar, där vattennivån i magasinen skulle variera 10-tal meter inom dygn.  EU står inför en kris med den energipolitiken, där Sverige dras in med stenhårda krav på elleveranser genom Maud O´s nya kablar (6 st).  I Sverige försvåras utbytet av de 10 kärnkraftsreaktorerna genom de 300 miljarder kr till vindsnurror som dränerar finansmarknaden – det är Maud O´s bidrag (=giftpiller) till framtidens energiförsörjning. 
  Olkoluotos 2 reaktorer, i dag världens bästa (95% verkningsgrad), byggdes av Asea Atom, som drevs ur landet av sossarna. Hitachi äger i dag teknologin.  Vi har dom politiker vi förtjänar

 40. Lars C

  OT om etanol G2
  http://biofuelsdigest.com/bdigest/2010/12/29/lanzatech-rentech-clearfuels-technology-taurus-energy-sekab-renewable-energy-group-win-technology-of-the-year-awards/

 41. Kent Forssgren

  Peter Andersson #20. Jag tror som Uffeb, att påverka Centerns väljare genom att delge dom hela bilden av vindkraften leder till att dom lämnar C. Jag försökte inför valet en annan väg. Att ge moderaternas ledningsgrupp ett tips. Klimatlarmsbubblan är på väg att spricka. Vindkraften som motiveras utifrån den, kan inte stå på egna ben utan skattesubventioner. Ni som förfäktar marknadskrafterna se till att i energipolitiken ta bort regleringar, skatter och avgifter så att vi får en konkurrens värd namnet. Många villaägare går snart i konkurs pga elräkningarna. Och många förlorar arbetena när elintensiva företag lägger ner eller flyttar bort från Sverige pga för dyr el. Ta tag i detta. Erkänn felen i den tidigare politiken och ni blir inget parti i en allians. Centern åker ut. KD kommer ni få mer er om ni vill. Ingemar Vänerlöv KD har lagt en motion 2009 om klimatlarmsbubblan. Läs den. Den räcker. Lägg fram den tillsamman nu. På andra sidan blocket behöver ni inte vara rädda för Miljöpartiet. Dom har satsat allt på klimatlarmen. När folk förstår vilka hycklare dom är så är ni och vi av med dom. Räcker inte detta så dela ut aktierna i Vattenfall till Svenska folket. Med nya direktiv om el till självkostnadspris kommer ni få alla svenska villaägare som väljare. Förvalta sedan detta nya förtroende för svenska folkets bästa. Ni kommer att sitta ensamma vid rodret i många mandatperioder framåt.
  Vad hände? Ingenting.
  Jag börjar ana att makten över oss finns inte i Sverige. Slabadangs #21 beskrivning av hur FN´s politrucker dikterar nästa vetenskapliga klimatrapport är en så vedärvärdig läsning att jag frågar mig igen. Vilket århundrade och i vilken värld befinner vi oss i? Har Moderaterna kapitulerat? Eller är de med i att sälja ut vår demokrati till en av politiker i FN styrd världsstat. Räcker det inte med alla tysentals byråkrafterna i EU. Vad är betalningen till Moderaterna för det?

 42. Vart tar Cap and Trade pengarna vägen?
  http://www.360investgroup.com/mailouts/carbon_credits_20110110/?campaign=wizemail&dm_i=F2A,CAQM,1YYXJD,YUOR,1

 43. Kent Forssgren

  Vi har en bundsförvant till. Försvarmakten säger åter nej till en vindkraftsanläggning. Jag gillar motiveringen. ”Vi har hemliga anläggningar där som vi inta kan avslöja”. Men fortsätt gärna så. Ni har säkert hemliga anläggningar över hela Sverige.
  http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/article1349814/Forsvaret-sager-nej.html

 44. Kent
  🙂

 45. Nostradamus

  Ulf Nilssons krönika i Expressen idag:
  ”Samtidigt som man är på väg att frysa fingrar och tår av sig fortsätter man att babbla om Global Uppvärmning. Många av de värsta olycksprofetiorna har redan motbevisats av verkligheten men många forskare – som vet hur det går till att skaffa sig statliga anslag – fortsätter att hetsa. Alla politiskt korrekta personer klagar över bilen – vanligt folks viktigaste frihetsmaskin! – och de hemska charterresorna.

  Att yla om
  Global Uppvärmning – ofta med hjälp av direkt falska argument – under den hårdaste vintern på minst hundra år är fräckt och motbjudande, men de debattörer som har motstridande åsikter trycks ner av både politiker och medierna. Om verkligheten inte vill anpassa sig till det politiskt korrekta blir det värst för verkligheten.
  ”Experterna” erkänner aldrig att de möjligen kan ha felbedömt situationen. Prestige och forskningspengar står på spel och yppar någon tvivel så går det fint att köra över honom eller henne.
  Vi lever med andra ord i en för all del rätt mild diktatur, men diktatur likafullt.
  I dubbel bemärkelse är vi insnöade…”
  http://www.expressen.se/kronikorer/ulfnilson/1.2286503/ulf-nilson-visste-de-ansvariga-inte-att-vi-i-sverige-har-nagot-som-kallas-vinter

 46. Holmfrid

  Re #35, Kent Forsgren,
  I Svenskt Landsskapsskydd hemsida finns Perssons utredning om Pite markbygdens utbyggd vindkraft till 3500 MW (brutto) redovisad. Nödvändig reglerkraft ca 3000MW tillkommer.  142 miljarder kr för 9 TWh redovisas där.
  Re #40, 
  Intressant att spekulera i politiken.  Jokern i leken är nog SD, som med högutbildade riksdagsmän (25% civilingenjörer) och skickliga strateger, nog kan effektuera ett nyval, när opinionssiffrorna passerat 10%, C under 4%, sossarna mot 20%.  Nyckelpartiet i energipolitiken är Fp, som först visade på kostnaderna för vindkraft.  Mp blir ofarligt med de nya språkrören – en gnällspik som jesusfigur och en avdankad hemmaekonom,  två stolpskott i politiken. 

 47. Fråga: När blir det revolution i ett land?
  Historien visar: När folket upplever att de styrande inte går folkets väg.
  Man kan fundera lite mer runt det här.
  – När det finns för många ”skikt” upp till de styrande.
  – När de styrande har för många speciella privilegier
  – När skatterna blir för höga
  – När ”basbehov” beskattas hårt

 48. Kent Forssgren

  Holmfrid n#44. Jag delar din hypotes om potentialen med SD. Har varit i kontakt med dom i söder. Vi har samma syn på vindkraften. Det blir lätt så i Skåne där verkligheten finns invid knuten. Snart mäktar dom kanske med ännu en stor fråga som enagerar människor. Tänk om sunda förnuftet får mer plats i politiken. Folk i ute i stugorna har mer av detta än vad politikerna tror.

 49. vem

  Kent Forssgren # 12
  En fin naturfilm, eller inte!


  http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/193197/

 50. Bertel

  OT Ulf Nilson ger en rejäl känga till klimatalarmister i sin krönika.
  http://www.expressen.se/kronikorer/ulfnilson/1.2286503/ulf-nilson-visste-de-ansvariga-inte-att-vi-i-sverige-har-nagot-som-kallas-vinter

 51. Kent Forssgren

  Vem #47. Den är mycket bra och mycket skrämmande. (Näsudden på Gotland ser likadant ut. Och havs- och kungsörnar halshuggs där också på löpande band.) Norrmännen som har både vattenkraft och olja samt en fantastisk natur. Vindsnurrorna kommer att avskräcka varenda besökare. Och de boende själva. Vad skall de njuta av? Hurtrigrutten, val- och havsörnssafaris är bara att lägga ner. Betänk på nästa plan som redan har kommit långt: enorma vindparker till havs längs hela Norges kust. Norska folket är tydligen lika undanfallande som vi svenskar mot detta vansinne.
  Glädjande med Lotta Gröning i Expressen, Labbibia #33. Jag fick in en lång kommentar som förklarar vindkraftens roll för elpriset och konsekvenserna pga bristen på politisk vettig styrning av elmarknaden.

 52. bom

  Får man komma med ett förslag inför den 22. Jag förklarade ju för någon tid sedan alla 349 lagstiftarna för mentalt undermåliga och fick rättvist nog på skallen för det. Ni som vet bättre välj ut några av de bättre exemplaren så bjuder vi kollektivt in dem till kvällen den 22. Om alla ca 40 som kommer satsar en 50lapp var och livar att inte idiotförklara gästerna under hela kvällen så kan vi visa att vi som grupp inte är de samhällets fiender som UI vill utmåla oss som utan att vi tvärt om är ett gäng som kan skrinna åttor kring en valfri kommitté utvald ur Mensa. En grupp som vill se en energipolitik som är byggd på ”riktig” vetenskaplig grund och inte på rosenröda drömmar om ett obefintligt utopia och som inte är i strid med både ekonomiska fakta och och erkända nautlagar.
  Om jag skall spåna om gästkandidater så är Arkelsten en. En annan borde vara någon miljöpartist som väger tungt och inte sitter fast i deras drömmars moras av rena idiotier. Skam till sägandes kan jag inte tänka upp en enda god kandidat. Tänk om vi kunde gifta ihop m och mp (där mp (och även m förresten) skulle sluta upp med att driva rent sammhällsfarliga projekt som nu). En grönorange allians med stor majoritet. Nä det är otänkbart för mp skulle ju tappa de femtio % av sin valmanskår som är den grund på vilken de står om de plötsligen skulle get real.
  Bjud in några väl valda gäster och förvandla ett internt möte för inbördes beundran till ett riktigt frälsningsmöte! Låt oss få något gjort en gång!

 53. bom

  Och det skrevs fort så ursäkta stavfelen t ex sammhällsfarlig.

 54. Kent Forssgren

  Vad stoppar journalister från att göra sitt jobb?
  Lotta Gröning har säkert läst nedanstående artikel i sin? medlemstidning. Elbolagens ledningar har gjort ett strategiskt misstag. Elräkningarna föregående vinter och nu ännu värre denna vinter går inte spårlöst förbi. När folk förstår att det är manipulationer och trixande med spelregler som våra politiker har bjudit elbolagen på, börjar det äntligen mullra. Undersökande journalister sätt i gång och gör ert jobb. Som Karin Bångman så insiktsfullt skriver i sin artikel, det gäller att vara först. Detta gäller också er. Ni har hur många scoop som helst som väntar på er.
   
  http://www.journalisten.se/debatt/25740/vad-stoppar-journalister-fran-att-goera-sitt-jobb
  15 december 2010.
  Förra året beslutade regeringen att det ska byggas en ny industri i Sverige. Det finns inte någon efterfrågan på det som ska produceras och teknik som ska leverera fungerar inte, vilket gör produktionen nyckfull.
   
  De nya industrianläggningarna kommer att kosta svenskarna 300 miljarder, förmodligen 600 miljarder eller kanske till och med 900 miljarder i extra skatter. Ingen vet för industriplanen saknar riktlinjer och begränsningar. Det är vilda västern därute.
   
  Det gäller att vara först om man ska tjäna pengar, den som är sist in är torsk. Det vet de privata bolagen som ska tjäna pengar på bidragen. En sådan här affärsmodell fungerar givetvis inte långsiktigt. Bubblan kommer att spricka. Men det är trots allt bara pengar som vi svenskar förlorar på något som inte behövs och som inte fungerar.
   
  Fakta och bevis finns som bekräftar ovanstående påståenden. Värre är dock att de nya industrierna innebär stora ingrepp i naturen. De ska nämligen ligga i den svenska landsbygden och på flera håll i natursköna områden där det bor människor. Här är prislappen inte ens mätbar i pengar. Här handlar det om ökade koldioxidutsläpp och bestående skador i unika kulturmiljöer och våra svenska fjäll när vägar ska byggas för att ge utrymmer för den nya industrins monstruösa teknik som inte fungerar i kallt klimat.
   
  På nära håll har jag följt hur dessa industrier planeras och drivs fram i högt tempo av politiker, många med egna privata affärsintressen i den bransch som nu ska tankas med bidrag. Här finns också privata bolag som gör allt för att sprida lögner och osanningar om det som händer, som också gör allt för att tysta kritikerna och manipulera lokala politiker och journalister. Den nya branschen har en effektiv lobbyorganisation på plats, på hemsidan framgår det att deras syfte primärt är att påverka politiker och journalister så att de statliga subventionerna blir så stora som möjligt till den nya industrin.
   
  Man kan lugnt säga att lobbyisterna hittills lyckats bra. Om alla ansökningar som redan finns för en utbyggnad av den nya industrin tillåts så kommer flera hundratusen svenskar att få se sina livsbetingelser total förstöras. Ingen svensk kommer att gå skadelös ur regeringens nya affärsrörelse som bygger på bidrag och subventioner som ska betalas av svenskarna. Våra pengar går till en produktionsapparat som saknar fungerande teknik och till spekulativa bolag som ser en möjlighet att tjäna pengar på bidrag. Sämre affärsidé går inte att hitta.
   
  Jag var med i Debatt på SVT och med de reaktioner som jag fått från tittare efter sändningen så inser jag att människor runt om i Sverige är förtvivlade och panikslagna över det som händer. Människor ligger sömnlösa. De demokratiska principerna är fullständigt satta ur spel i kommunerna, den nya branschen styrs av en stark lobbyorganisation, politiker med snäva ekonomiska intressen och privata bolag som ska tjäna pengar på bidragen.
   
  I detta sitter den vanliga människan i kläm. Tydligare kan knappast en David mot Goliat kamp bli, något som vi journalister normalt sett gillar att spegla. Men när det gäller den här frågan är det tyst. Nästan knäpptyst. Förvånansvärt och märkligt. Inte ett enda samhällsprogram, inte ett enda djuplodade debattprogram har granskat metoderna i den nya industrin eller lyft problemen som den medför. Att granska och spegla de politiska besluten och effekterna av dessa, både ekonomiskt och för individen tillhör journalistens arbetsuppgift. Men uppenbarligen undantas vissa ämnen. Uppdrag granskning på SVT har resurserna och det ingår i public service uppdraget att sakligt och faktamässigt granska stora samhällsförändringar som skadar ekonomin, miljön och människors hälsa.
   
  I vindkraftsfrågan är de helt tysta.
   
  Jag vet att redaktionen inte missat frågan. Uppdrag gransknings redaktion har redan fått mängder av samtal och mejl från oroliga och förtvivlade människor, som vill berätta om vad de utsätts för. Vinklarna saknas inte och avslöjandena kan bli hur många som helst. Men något hindrar er? Är det möjligen så att sanningen om vindkraften är för obehaglig? Eller inte politiskt korrekt? För den journalist som sätter sig in i ämnet är bluffen uppenbar, jag har själv gjort resan. Eftersom jag är en sanningssökande journalist vill jag givetvis veta varför riksmedier och public service inte granskar vindkraftsutbyggnaden.
   
  Mejla mig och berätta vad det är som stoppar er från att göra ert jobb i den här frågan, jag utlovar källskydd.
   
  Karin Bångman
   

 55. Jan-Erik S.

  Bom #50:
  Jag tror de flesta politiker inser klimatbluffen eftersom de själva rider på den.
  Härliga skattemiljarder som hägrar för dem.

 56. Jan-Erik S.

  KF #52:
  Istället för ”vilda västern” borde det stå vilda vänstern 🙂

 57. bom

  Och med tanke på Rockis och Svamlis bör agronomer portas! Oduglig råvara!

 58. Jan-Erik S.

  Ett tankeexperiment.
  Ponera ett vindkraftverk i blickfånget på 1 km.
  Vi antar att rotordiametern är 60 meter.
  För att inse hur oerhört störande detta är så kan man jämföra med att ha en roterande vindsnurra på 60 cm diameter 10 meter från där du befinner Dig. 
  Ponera därefter att den sitter så att solen tidvis ligger i linje med ditt blickfång.
  Oerhört stressande och förstörande då blicken, vare sig man vill eller inte, söker sig dit.
  Och detta är vad som just nu genomförs i sverige…

 59. ThomasJ

  OT, men nedranns kul… och träffande:
  http://noconsensus.wordpress.com/2011/01/10/cartoons-are-fun/
  Mvh/TJ

 60. Kent Forssgren

  Jan-Erik S. #56.
  Just detta som Lars Jonson och Jan Troell beskriver så insiktsfullt: http://www.dn.se/debatt/skandal-att-myndigheterna-struntar-i-manniskors-oro
  För att avläsa och uppleva ett landskap måste vi låta blicken landa i en punkt, den så kallade flyktpunkten som låter vår hjärna avläsa avstånd och teckna perspektiv, det vill säga orientera sig i rummet. I öppna landskap blir det ofta en avlägsen punkt som krönet av ett berg, en vik eller dunge i fjärran.
  Ett vindkraftverk med snurrande rotorblad drar alltid till sig vår blick och vi kan inte etablera denna flyktpunkt, vi kan med andra ord inte avläsa landskapets visuella värden. Landskapet förlorar därmed sitt värde som landskap. Detta är en biologisk funktion hos vår hjärna. Vi kan göra experimentet att se ut över ett landskap och aldrig låta ögat fixera eller vila i en bestämd punkt, mycket snart infinner sig en påtaglig stress som tvingar oss att avskärma oss från synbilden.
   
  Här ett påtagligt bevis för värdet med en tvärvetenskaplig belysning av klimatfrågorna.
   
  Ett par tillägg.
  1. Dessa snurrande vingar i solljuset åstadkommer ljusreflexer. Dessa reflexer kan vara så störande att närboende måste ha persienner för fönstren hela dagarna. Hos känsliga personer kan blinkandet utlösa epilepsi.
  2. Den som inte redan vet. Gissa med vilken hastighet vinspetsarna kan röra sig med, beroende på rotordiameter och vindstyrka givetvis. Över 300 km/h. Fåglar, som man kan misstänka tror att det är trädgrenar som rör sig i vinden, har ingen chans.
   

 61. jag

  Bertel: Ulf Nilson har poänger angående att vissa inte verkar inse att vi har vinter i Sverige. Och de som uttalat sig om att global uppvärmning skulle leda till att svenska vintrar försvinner har förstås fel (har heller inte sett dylik argumentation från seriöst AGW-håll). Men uttalanden som ”att yla om GlobalUppvärmning – ofta med hjälp av direkt falska argument – under den hårdaste vintern på minst hundra år är fräckt och motbjudande” vittnar endast om okunnighet, både om skillnaden mellan lokal och global och om vad som de lokala konsekvenserna blir av en förhöjd global medeltemperatur. Uttalanden som Ulfs är, om något, motbjudanden – framförallt i en värld där allt fler drabbas av de klimatförändringar som blir en följd av global uppvärmning. Snacka om snäv världsbild och att tala utanför sitt ämnesområda (en snabb googling avslöjar Ulfs kunade m klimatvetenskap). Ännu mer sorgligt att kommentarerna på Expressen (och här) bara hejar på och applåderar, utan att se Ulfs bristfälliga argumentation. Men det är väl som vanligt: att det är tillfredsställande att meddels ”sunt förnuft” avslöja experterna, och att det är välkommet med alla argument som förvillar debatten, vettiga eller ej.

 62. Joel

  Bom #50:
  ”Om jag skall spåna om gästkandidater så är Arkelsten en. ”
  Apropå Arkelstenskan, igen.https://www.blogger.com/comment.g?blogID=3020424761300324558&postID=8506904034935346057&isPopup=true
  http://arkelsten.blogspot.com/2009/11/fredrik-reinfeldt-gor-skillnad-for.html
  lalalala…

 63. jag

  Såg förresten någon här (eller i en anna tråd från nyligen) som kritiserade IPCC för att de inte kan säga något om framtida klimatförändringar till 100%, och att de således inte är att lita på.
  Ja vad ska man egentligen säga om dylika uttalandet. Är de verkligen på allvar?
  Själv hade jag varit med skeptisk om någon sade sig kunna förutse framtida klimatförändringar till 100%.

 64. Heder Karin Bångman!!

 65. L

  ”jag”, om du tror att Ulf Nilson har en ”snäv världsbild” så vore det intressant om du kan säga någon som har en bredare….
   
  Hans krönika ska inte ses som ett expertinlägg, utan som just en krönika.

 66. Jan-Erik S.

  KF #58:
  Jo, de uttryckte det mycket slående och bra.
  En idé vore kanske att bygga småsnurror och placera ut dom hos snurreanhängarna och/eller till de som kommer att drabbas?
  Det kanske får upp ögonen.

 67. Jan-Erik S.

  Eon har en helsida i Sundsvalls tidning idag.
  De påstår att elektronik i standbyläge förbrukar ca 2% av sveriges totala elförbrukning och ca 10% av hushållselen i ett normalhushåll!!!
  Vidare att det motsvarar uppvärmningen av 160 000 villor.

 68. Jan-Erik S.

  Forts. #65.
  Hur många villor finns det i Sverige?
  Ponera 1,6 miljoner.
  Det skulle innebära att om 10 hushåll slår av all hemelektronik från standbyläge så skulle dessa 10 hushåll klara av att värma upp en villa.
  Man tar sig för pannan.
  Har idiotin inga gränser?

 69. bert

  #66
  Skilj på hushållsel och el för uppvärmning.
  Hushållsel är ca 5000 kWh och el för uppvärmning 15000 kWh.
  Men jag håller med om att det är märkligt att man håller på som man gör. En parallell till lågenergilampor och hur man räknar på dem. Ibland tror jag att det är för attslå blå dunster i ögonen på folk så att man inte fokuserar på de verkligt väsentliga källorna för besparing. En av de största är faktiskt fläktar.

 70. Sign ’jag’
  Jag tror att Ulf Nilson syftar på all den dynga vi får läsa/höra i media och tidningar. Och där har han ju 100% rätt.
  Dina spekulationer över vad Ulf N kan om mer detaljerade saker i den mindre oseriösa klimatdebatten är ovidkommande (oavsett om de är rätt eller bara delvis).
  Som så ofta har du bekymmer med att andra uttalar sig i klimatdebatten på ett sätt som du inte finner håller tillräckligt hög nivå (eller bara för att de inte tar upp dina käpphästar). Och du verkar inte inse att skälet till att folk höjer rösten, engagerar sig, skriver krönikor och insändare, bloggar mm, är just för att AGW-proponenterna har betett sig så (som du fördömer) i ett decennium eller mer …
  Det är en väldigt ensidig inställning.

 71. tty

  ”Det skulle innebära att om 10 hushåll slår av all hemelektronik från standbyläge så skulle dessa 10 hushåll klara av att värma upp en villa.”
  Fast å andra sidan så blir det ju värme av standby-elen, så åtminstone under vinterhalvåret så måste de här tio hushållen ju elda på lika mycket mera med något annat.

 72. Thomas

  Jan-Erik #64, när Thatcher skulle knäcka gruvarbetarfacken öppnade hon upp för dagbrott av kol. Som hämnd tog några fruar till gruvarbetare och skaffade prospekteringsrätt för en kolgruva på den ansvarige ministern, Heseltines, gods. Sen gick de dit och började gräva. Var det något sådant du tänkte dig? Vad sägs om ett litet oljeborrtorn på tomten för dem som vill ha bil, eller att gräva en urangruva i miniatyr hos de som gillar kärnkraft?

 73. Jan-Erik S.

  bert #69:
  De skriver faktiskt ”Det motsvarar uppvärmningen av 160 000 villor”!!!
  Lågenergilampor betalar sig bara när man förbrukar energi för KYLNING av utrymmen.

 74. Jan-Erik S.

  tty #71:
  Helt rätt…samma med vanliga glödlampor…omvandlas ju till värme det mesta av energin.
  Vi bode lantligt förr. Ett pumphus vi hade försågs med värme via 1-3 st. 100 Watts lampor beroende på kylan.
  Billigt och effektivt. 

 75. Sign ’jag’ #63
  Jag har mycket svårt att tro att någon kritiserat IPCC för det du antyder. Jag tror faktiskt ingen alls gjorde argumentet så som du hävdar. (För det hade onekligen varit stolligt)
  Problemen med IPCC angivelser av sannolikheter och hur säker man är på olika saker är av en helt annan natur. Och de är mycket allvarliga och graverande … (Och Olle Häggström lär aldrig beröra dem)

 76. ThomasJ

  Naturskyddsföreningen m.fl. agerar för vindkraftsindustrin – mot miljön.
  Regeringens agerande vad gäller vindkraft styrs uteslutande av Centerpartiet. Till sin hjälp med att gynna vindkraftsintressenterna har de två ministrarna Energimyndigheten, Boverket, Energiinspektionen, Svenska Kraftnät och inte minst Svenska Naturvårdsföreningen. E-myndighetens generaldirektör heter Tomas Kåberger som driver ren propaganda för vindkraft. E-myndigheten förfogar över 12 miljarder kronor, varav en betydande del kommer vindkraftsindustrin till godo. http://www.energimyndigheten.s/
  Tomas Kåberger har ett eget förflutet i industrin. Bl.a. som ordförande i Vindenergi Väst AB,
  Tomas Kåberger är expertråd och styrelseledamot sedan länge i Svenska Naturskyddsföreningens. Hur påverkar detta SNF? http://sv.wikipedia.org/wiki/Tomas_K%C3%A5berger
  T.K. har en årslön om ~ 1,2 mio + div. benefits + konsult- /rådgivararvoden. Och ph**n vet till vem han sålt (om?) sina aktier i Vindenergi Väst AB…
   
  …Naturskyddsföreningen är påhejande nöjd med ’utvecklingen’ och ställer sig positiv till planerade vindkraftverken i nästan hela landet (där finns ett fåtal lokala SNF-föreningar som insett vansinnet.)
  Boverket är oxo handläggande myndighet för VKV, bl.a. håller de sedan ~ 5 år tillbaka på att ’utforma’ säkerhetsavståndskrav, hittills dock utan synligt resultat… Därtill beslutar B-verket om diverse projektstöd i miljonskala (förutom de projektstöd som E-myndigheten bidrar med…). Boverket anser emellertid sig ej vara ansvarig för att EU:s tvingande Maskindirektiv efterlevs, nejdå, se det är ett annat bord, det! Listan kan göras mycket lång…
   
  Jösses, sicken megatjock, maffialiknande korruptionssoppa detta lands medborgare tvingas simma i!  Grrrr…  😡
   
  Att det lönar sig rejält att vara med i el-gänget visar följande cc från Vattenfalls 2009 års årsredovisning, not 49, sidan 115:
  Styrelsen
  Under 2009 har styrelsens ordförande Lars Westerberg uppburit ett arvode på 580 TSEK (387).
  Till övriga ledamöter har utgetts arvoden med sammanlagt 2 294 TSEK (2 551) fördelat enligt tabellen ovan. Av det ovan redovisade beloppet har till de fem ledamöterna i det inom styrelsen inrättade
  revisionsutskottet utgetts arvode med, för helt år, 70 TSEK (70) vardera för dem som inte är anställda i Vattenfall och med 13 TSEK (13) till den arbetstagarledamot som under 2009 haft detta uppdrag.
  Koncernchefen Lars G Josefsson, som är koncernchef och tillika verkställande direktör i Vattenfall AB, har för 2009 uppburit lön och annan ersättning, inklusive värdet av bilförmån, med sammanlagt 12 048 TSEK (12 048). Från och med 2005 har koncernchefen inte någon rörlig lönedel. Lars G Josefsson, som är född 1950, har 60 år som ordinarie pensionsålder. Josefsson har en pensionslösning som vid lönerevisionen 2008 frystes med den pensionsmedförande lön som gällde 2007, vilket var 8 645 TSEK som räknas upp med KPI. Vid lönerevisionen 2009 erbjöds Josefsson ett belopp på 500 TSEK, som han själv fritt fick förfoga för löneökning och pensionspremie, varvid allt valdes som pensionspremie. Tjänstepension kommer således att utgå med 65% av den nämnda pensionsmedförande lönen uppräknad med KPI till 65 års ålder (5,7 MSEK/år). Därefter utgår pensionsförmåner motsvarande ITP-planen och därutöver utgår komplettering med 32,5% av den del av lönen som överstiger 30 prisbasbelopp. Den sistnämnda kompletteringen är tidsbegränsad fram till 80 års ålder. Efter 76 års ålder avtrappas denna med en femtedel varje år för att upphöra helt vid 80 års ålder. Detta motsvarar 2,9 MSEK/år mellan 65–75 års ålder, och efter avtrappningen 0,5 MSEK per år efter 80 års ålder. Pensionsåtagandet ovan täcks med löpande premieinbetalningar till försäkringsbolag. Förmånerna är oantastbara, det vill säga ej villkorade av framtida anställningar. Josefsson har intjänat 52 MSEK av pensionsutfästelsen och det totala åtagandet uppgår till 59 MSEK. Härutöver gäller värdet av den tidigare nämnda pensionspremien (0,5 MSEK), som Josefsson valt vid lönerevisionen 2009. Enligt anställningsavtalet har koncernchefen vid uppsägning från Vattenfalls sida rätt till avgångsvederlag motsvarande maximalt 24 månadslöner. Avgångsvederlaget kan dock längst utgå till avtalad pensionsålder. Avgångsvederlagets storlek ska beräknas med utgångspunkt från den fasta lön som gäller vid tiden för uppsägningen. Vid ny anställning eller inkomst från annan förvärvsverksamhet ska avgångsvederlaget reduceras med belopp motsvarande ny inkomst eller annan förmån under den aktuella perioden. Avgångsvederlag utbetalas månadsvis.

  Mvh/TJ

 77. Olaus Petri

  Thomas, åker du runt i USA så finner du i vissa områden småskaliga oljepumpar på hustomter. Pittoreskt. Fanns det olja under Täby hade vi nog sett sådan där också. 😉

 78. Michelangelo

  #73# Energi kan inte förbrukas.

 79. bert

  janerik #73
  Det innebär att vansinnet är 3 gånger större än jag trodde. Ingen måtta alls

 80. Michelangelo

  #67# Man får hoppas på en massflykt från EON.

 81. Kent Forssgren

  Beträffande gästkandidater den 22:a. Tveksamt om det är bra idé och i så fall om skall vara någon politiker. I så fall en partiledare! Inget parti har direkt gjort sig förtjänta av detta. En journalist vore i så fall kanhända bättre?
  Vi kanske skall vara mer fria att smida arga planer! Å andra sidan är det inte fel att träffas en gång så här utan annat syfte än att vi inspireras och lär känna något personerna bakom inlägg och kommentarer. Var det inte så Maggie hade tänkt?

 82. Jan-Erik S.

  tty #71: Jo, men se det vansinniga i deras annonskampanj.
  En normalvilla drar ca 25 000 kWh/år i uppvärmning.
  160000×25000=4 000 000 000 kWh.
  Enligt Eons resonemang så innbär det att varje hushåll (ca 3 miljoner) förbrukar ca 4 000 000 000/3 000 000=1333 kWh/år bara på att ha elektronik i standby-läge!!!
  Har 2 datorer och 2 TV-apparater själv.
  Att dessa skulle dra 1333kWh/365 = 3,65kWh/dygn är löjeväckande.
  3,65/24= 150W/h enligt Eon.
  I verkligheten mindre än 6 W/h dvs en överdrift med ca 25 ggr.
  Dessutom…allt omvandlas till värme som tty redan nämnt.

 83. Jan-Erik S.

  Michelangelo #78:
  Rätt…den omvandlas till värme. Tror de flesta vet vad jag menade ändå då man säger energiförbrukning.

 84. Jan-Erik S.

  Thomas #72:
  Hehe…du går från klarhet till klarhet.

 85. Jan-Erik S.

  Eons reklamkampanj finns på deras hemsida.

 86. Peter Stilbs

  Ulf Nilssons inlägg i Expressen i dag var verkligen notabelt. Nostrodamus #45 tipsade först om det. Jag läste UN:s artikel först nu. Högeligen anmärkningsvärd!
  Läs den!

 87. Jan-Erik S.

  Korrigering #82:
  Jag skrev i slutet:
  ”3,65/24= 150W/h enligt Eon.
  I verkligheten mindre än 6 W/h dvs en överdrift med ca 25 ggr”.
  Egentligen är överdriften oändligt stor då i princip alla hus/lägenheter värms upp så här års.
  Standbyeffekten omvandlas ju till värme vilket reduceras konventionella uppvärmningen motsvarande.
  Men det visste Ni nog redan 🙂

 88. Jan-Erik S.

  TIPS!
  P1  pratar om energipriser just nu.

 89. Vi borde sätta upp en plus-lista för de tidningar som på något sätt öppet kritiserar den förda sk ”klimatpolitiken”
  De jag minns  är Ystads Allehanda och nu Expressen. Kan jag få tips på flera? Det är ett rätt bra argument att ta upp när man skall förklara för människor som bara hör och läser MSM

 90. Kent Forssgren

  Ingvar. Bra idé. En tio-i-topp lista en gång per månad? Sen förmedlar vi länken härifrån till alla tidningar. Och tv-kanaler. Så kan dom börja tävla!

 91. Kul idé Kent!
  Lite mer om vad som påverka klimatet:
  http://wattsupwiththat.com/2011/01/11/something-topical-2/#more-31134

 92. Ture Marklund

  Med risk att förlora huvudet påstår jag föjlande utifrån Svenska kraftnäts system Cesar statistik och vad jag själv får betal i El-certifikatavgift:
  För 2010 får vind ca 3,8 miljarder motsvarande ca 1,14 kr per KWh. 2010/jan tom nov)är snittpriset 297,80 kr per El-certifikat
  Om vi till 2035 uppnått 30TWh har vind erhållit ca 350 miljarder och snitt subvensionen 2010-2035 blir då 0,80 öre per KWh
  Om Jonny F önskar kan detaljberäkningen skickas honom
  Skogsarbetaren

 93. We can all predict weather!!
  Go, Go, Go!
  http://joannenova.com.au/

 94. Jan-Erik S #73
  Lågenergilampor betalar sig bara när man förbrukar energi för KYLNING av utrymmen.
   
  Eller för oss som värmer husen med billig ved. Just nu värmer min julgran huset. Den är inte vattnad på ett tag för att brinna bra. De flesta julgranar transporteras många mil för uppeldning, min 4-5 meter. Många skulle kunna ta hand om sin gran själva och ändå ge Lions en tjuga eller två. Innan jag hade skaffat braskamin var det jordisering som gällde.

 95. Jan-Erik S.

  Skickade detta mail till Håkan Wikström precis med anledning att de nu har fler läsare än Aftonbladet.
  Tänk om vi kunde få Expressen på vår sida!
  En win-win-situation som inte minst Expressen tjänat på.
  Grattis till återtagna läsare.
  Tror jag vet anledningarna varav den största ärEr Ulf Nilsson som med rätta ifrågasätter klimatbluffen.
  Jag vet att många lämnar papperstidningarna då de får en mer rättvis journalistik beträffande klimathotet och vindkraftverkens tillkortakommanden från andra håll.
  Jag är fullständigt övertygad om att om Expressen skulle visa Kejsarens nya kläder inom ovan nämnda områden så skulle pappersutgåvan och nätläsarna öka dramatiskt.
  Fortsätt med detta!
  Avslöja vindkraftslobbyns och klimatalarmisternas skumma ärenden.
  Rekommenderar även Er att besöka TCS (The Climate Scam) där sveriges utan tvekan mest sakkunniga finns.
  Lycka till!!!
   
  Med vänlig hälsning
  Jan-Erik S.
  Häng gärna på….kul om vi kunde få Expressen på vår (svenska folkets) sida.

 96. http://www.climatechangedispatch.com/
  The BBC serves Freedom of Information request (FOIA) on UK Government over weather forecast failures secrecy in worst winter for 100 years.
  In an almighty battle to salvage credibility,  three British government institutions are embroiled in a new global warming scandal with the BBC mounting a legal challenge to force ministers to admit the truth. Sceptics ask: Is the UK government’s climate propaganda machine finally falling apart?

 97. Oj vad ni jobbar och står i…
  Hoppas att vi alla får glädje av slitet.

 98. Micke Johnsson

  Jonny eller någon annan!
  Kan någon förklara var de 35öre/Kwh som Jonny hänvisar till skulle jag bli väldigt glad. Om man som jag är mindre vetande i vindkraftsfrågan så kan det vara bra att trycka upp detta i huvudet på folk. Jag tycker idag att vindkraften är odemokratisk och därför gillar jag den inte, plus att det ser för jävligt ut och stör människor och djur i dess närhet. Så någon borde väl kunna visa en sida eller stycke där dessa 35ören blir bekräftade.
   

 99. ThomasJ

  Joel #62: Håller med till fullo! Arkelstenskans attityd, för att ej nämna hennes kompetens o/e öppenhet att öht. ta till sig ngn som helst form av info utanför ’religionen’, är bedrövlig (milt uttryckt).  🙁
  Mvh/TJ

 100. ThomasJ

  Micke J. #98: Kolla in länken jag refererade till i #38.
  Mvh/TJ

 101. Ingvar Engelbrecht #93
  Jo det är lätt att förutspå väder.
  Det vanligaste knepet är att kolla väderrapporterna eller molnen och hitta tillfällen där det blir ungefär som idag.
  Ett annat vanligt knep är att lära sig lite mer om hur vädret fungerar och våga gissa med längre framförhållning än yrkesverksamma meteorologer.
  Med en lagom årstidsanpassad prognos så missar man inte speciellt mycket. Och i hälften av fallen blir det rätt. Har man stuckit ut huvudet och gissat på något extremt så sjunker sannolikheten för träff, men berömmen blir desto större när gissningen blev rätt. Och missarna är det knappast någon som gör stor affär av.
  Jag för min del gissar att fortsättningen på vintern blir ganska normal med tanke på att NAO tycks ha återtagit ett ganska normalt förhållande.
  Hur det blir med sommaren är det ingen som vet, men med ett stundals stabilt högtryck över södra Ryssland, och Baltikum, som då och då växer in över Skandinavien, så kan det bli en kanonfin sommar för den som gillar sol och värme.
  Att som amatörintresserad använda Excell för att göra prognoser känns som att försöka oskadliggöra en pansarvagn med hundratusen hagelgevär.
  När det handlar om väder.
  Klimatförändringar är något helt annat. En långsam och knappt mätbar förändring som kanske bara kan mätas i tiondelar av grader över en lång period är svår att mäta och fatta.
  Jag läste någonstans om grodan som kastades ned i kokande vatten. Jösses vad den sprattlade för att hoppa ur kastrullen.
  Groda nummer två fick simma lugnt i behagligt tempererat vatten medan kastrullen stod på spisen. I den kastrullen var det lugnt nästan hela tiden innan det blev helt lugnt.
  Ursäkta om jag refererar till okända källor, som berättar om äckliga experiment, men på nåt sätt är det intressant att fundera över hur vi ser olika på olika saker.
  Jag tycker bra om vindkraft, men tycker att det blivit hysteriskt orättvist med subventioner och övertro i ett industrisamhälle med massor av privat och obebyggd mark. Det luktar partipolitik för att värna om väljare.
  Jag tycker att det är bra med vindkraft i delar av världen dit elnätet inte når.
  Några exempel:
  Landsbygd i delar av Afrika, små isolerade öar här och där.
  Ni som funderar över det globala har nog betydligt fler exempel än jag.
  Och kärnkraft… oj vilka nya löften vi fått om den slutliga lösningen (fler och fler blir dom). Jag var länge fascinerad, men börjar bli smått besviken på mig själv. Jag menar hur lättlurad jag var.
  När ska någon presentera prislappen för en seriös satsning på ny kärnkraft?
  Prislappen för satsningen på vindkraft i Sverige har vi ju fått (även om den inte är helt accepterad av alla).
  Hur ser en rejäl och vettig satsning på ny kärnkraft ut? Någon som vet?
  Så att man kan jämföra…
  För övrigt anser jag att vindsnurror är fula och bidrar mest med oväntade och intressanta extraintäkter för markägare.
  Och det där med reglerkraft har jag fattat (som gammal elingenjör). Bästa alternativet är vattenkraft.
  Där är det ju så att det behövs mer vattenkraft om vindkraften (och annat kortsiktigt väderberoende) ska hoppa in när det fallerar. Men om vindkraften gör att man kan ladda vattenmagasinen ibland så är det ju bara bra.
  Just nu lär det vara lågt i många magasin. Hoppas att vi har tillräckligt många snurror för att de ska kunna fyllas på.
  Annars jäklar. Tunna vattenmagasin och tvärstoppade jättekraftverk.
  Otäckt.
  Jag vet inte hur det blåser och snurrar just nu, men en och annan dammlucka kanske kan hållas stängd för att ladda vattenmagasinen inför sommaren och nästa vinter…

 102. Micke Jonsson #98
  Du fick en länk från ThomasJ som svar på din fråga.
  Bra länk – tror jag – kanske lite anpassad till det bdskap som Björn vill förmedla, men annars rätt mycket informativ.
  Men tror du att ThomasJ har läst och förstått frågan eller vilket svar som efterfrågas?
  Det kan vara så, men jag tvivlar eftersom han bara hänvisar vidare.
  Och så blir det ofta. Om man inte kan eller vet själv så lutar man sig mot någon som tycks ro i samma båt. Och slipper fler frågor.
  Det bara är så!
  Så kunde det heta förr, men med skriven text så krävs det lite mer.
  Hade jag kunnat svara så hade jag gjort det. Du får väl traggla dig igenom Björns sidor på dubu … som ThomasJ refererade till.

 103. Slabang ”21”
  ”De har planerat det här länge den gröna världsfascismen är redan införd”.
  Jag börjar bli trött på att epitetet ”fascismen” används i tid och otid. Det låter så billigt. Vad har den gröna rörelsen för motiv som kan betecknas fascistisk och inte tex. kommunistisk  eller maoistisk ?  Kan du förklara skilnaderna ?.

 104. h. farr #103
  Bra fråga! Även om det ofta använts även andra benämningar som inkluderat kommunister, muppar, klimatizter, o s v, så tycks facsister vara mer rumsrent äckligt på något vis… mer PK liksom.
  Frågan var inte ställd till mig, utan till ”grundaren” av en framtida svensk variant på propaganda-TV modell FOX eller snarare Pyjamas-TV. Så jag borde inte lägga mig i.
  Men nyfiken och lyhörd som jag är så kunde jag inte låta bli.
  Nåja du får nog ett bättre svar eller kommentar från ”Slabbadang” själv – vad det nu är för en optimistisk figur.

 105. L

  Uffeb, att det är lågt i vattenmagasinen beror på att man sålde vattenkraft till andra länder när priset var högt tidigare på säsongen. På så sätt kan man trissa upp elpriset nu när vi måste dra igång reservkraft. De tre elbolagen samarbetar för att maximera vinsterna, inte tillhandahålla billig elkraft. Titta på gårdagens Aktuellt.

 106. L #105
  Är det så illa? Jag trodde nog att det till största delen berodde på dålig påfyllning i magasinen.
  Men, som jag nämnt tidigare, det är naivt och okunnigt att låta marknadskrafterna husera fritt på en marknad där kunderna inte enkelt kan välja en alternativ produkt.

 107. ThomasJ

  #102: Exclusively, only for the one and only:

  Elcertifikat
   
   
  Systemet med elcertifikat infördes i Sverige den 1:a maj 2003.
  Eftersom det medför stora kostnader att bygga och sätta igång nya kraftverk som drivs med förnybara energikällor, har de små möjligheter att konkurrera med etablerade kraftverk som drivs av andra billiga energikällor. Därför infördes elcertifikaten för att nya kraftverk som använder förnybara energikällor ska kunna få extrainkomster. Vidare ville staten dra in alla statliga medel för uppförande– och igångsättande-bidrag och istället låta oss konsumenter betala dessa medel direkt via elfakturorna.
   
  Som förnybara bränslen eller källor räknas:
  · Solenergi
  · Vindkraft
  · Geometrisk energi
  · Biobränsle
  · Vågenergi
  · Vattenkraft (här finns dock vissa begränsningar)
  Numera anses äntligen inte torv vara förnybart bränsle.
  För varje 1MWh (1000kWh) får producenten av förnybar elenergi ett elcertifikat av staten. Detta certifikat kan producenten sälja. Denna extra inkomst syftar till att producenten av förnybar elenergi får ett ekonomiskt bidrag för att bättre kunna konkurrera på marknaden.
   
  Alla elproducenter är skyldiga att redovisa elcertifikat som täcker en viss procent av sin elproduktion. Procentsatsen bestäms av Energimyndigheten. År 2007 var den siffran 15,1%. Procentsiffran varierar år från år.
  2008     16,3%
  2009     17,0%
  2010     17,9%
  2011     17,9%
  2012     17,9%
  2013     13,5% (ändrat från 8,9%)
  2014      14,2%
  2015      14,3%
  2016      14,4%
  2017      15,2%
  2018      16,8%
  2019      18,1%
  2020      19,5%
  2021      19,0%
  2022      18,0%
  2023      17,0%
  2024      16,1%
  2025      14,9%
  2026      13,7%
  2027      12,4%
  2028      10,7%
  2029      9,2%
  2030      7,6%
  2031      6,1%
  2032      4,5%
  2033      2,8%
  2034      1,2%
  2035      0,8%
   
  Det här innebär att en elproducent som endast producerar elenergi med till exempel olja är skyldig att köpa elcertifikat motsvarande 15,1% av hela sin produktion under 2007, den så kallade kvotplikten.
   
  Enligt lagen om elcertifikat är följande kvotpliktiga:
  · Elleverantörer som levererar el till elanvändare.
  · Elanvändare i den utsträckning som de använt el som de själva har producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen.
  · Elintensiva företag (men de allra mest elintensiva företagen är befriade från elcertifikatavgiften).
   
  Alltså är vi vanliga konsumenter enligt lagen om elcertifikat inte kvotpliktiga. Därför behöver inte var och en av oss denna tråkiga administration. Det gör istället elproducenterna och leverantörerna. Men de tar betalt av oss konsumenter för detta.
   
  Ett exempel:
  Mitt eget hus med uppvärmning av direktel förbrukar 11.000 kWh/år (11MWh/år). Elleverantören (Vattenfall) behöver köpa elcertifikat som täcker 15,1% av denna konsumtion (år 2007). Det blir 1,661 elcertifikat (15,1% av 11MWh).
  Vattenfall debiterar huset 3,28 öre/kWh (årsgenomsnitt 2007) för elcertifikaten. För husets totala elkonsumtion under 2007 debiterar Vattenfall 361 kronor (3,28 öre/kWh gånger 11.000 kWh).
  Medelpriset per elcertifikat på marknaden för elcertifikat under samma period var 195,40 kronor enligt Svenska Kraftnät. Mina elcertifikat kostade då 195,40*1,661=324,56. Alltså debiterade Vattenfall 11,2% överpris.
   
  Ett argument elbolagen eventuellt kan använda är att man inte kan köpa delar av elcertifikat.
  I husets exempel ovan skulle jag behöva köpa 2 hela elcertifikat. Den verkliga kostnaden skulle då bli 390,80 kronor för år 2007.
  Men elbolagen redovisar sin kvotplikt för hela sin försäljning per år i en klump, alltså inte per hus. Därmed kommer elbolagen att behöva köpa ett elcertifikat som inte kan utnyttjas fullt ut för hela sin årsproduktion.
  Kostnaden som blir över på det elcertifikatet skall då fördelas över alla elbolagets kunder.
  Därför är den verkliga kostnaden för det enskilda husets elcertifikat, när administrationen sköts av elbolagen, mycket nära 1,661 elcertifikat enligt exemplet ovan.
   
  Anledningen till att jag använt 2007 års siffror är att efter 1:a januari 2008 behöver elbolagen inte redovisa för hur mycket man debiterar oss kunder för elcertifikaten. Elcertifikatpriset är numera inbakat i elpriset.
  Nu kan elbolagen öka priserna hur mycket som helst utan någon som helst kontroll.
   
  Du kanske tänker att ett och annat öre ökat elpris inte är så mycket att bråka om när vi tittar på hela priset vi betalar för elenergi. Men om Du tittar från Vattenfalls perspektiv blir det stora siffror. För varje ett-öring per kWh Vattenfall kan öka priset ökar Vattenfalls inkomst med cirka 650 millioner kronor på årsbasis (2007 års siffror) bara i Sverige !!!
   
  Enskilda konsumenter kan sköta administrationen av elcertifikat själva.
  Men för oss är det en massa arbete och kostnaden blir högre för att vi var och en måste då stå för kostnaden för den överskjutande delen av ett inte fullt utnyttjat elcertifikat.
  För elbolagen däremot är det minimalt med arbete eftersom allt sköts av datorer.
   
  Vi kan i alla fall konstatera att det är vi konsumenter som, via elräkningen, betalar alla kostnader av elcertifikaten, inte elleverantörer eller elproducenter. Priset på elcertifikaten bestäms återigen på ”marknaden” där vi konsumenter inte har någon som helst inverkan. Det är bara för oss att betala och se glada ut.

  (citat från Dubu)
  PS: Övertygad om att Micke J. har klokskap att själv ta till sig de intressanta och detaljerade informationerna på reffad sida. Vad gäller # 102 är emellertid detsamma i allra högsta grad tveksamt. //DS
  #102: Duh! 😮
  //TJ

 108. — tillägg #106
  Där inte marknaden har full frihet finns inga sunda marknadskrafter.
  Men å andra sidan avser man nog mest fritt flyttbar kapitalförräntning när man talar om fria marknadskrafter numera.
  Kunder är något underordnat och besvärligt som kostar stora pengar att manipulera via reklam.

 109. L

  Uffeb, då har du nog missuppfattat vad marknadskrafter betyder…

 110. h.farr
  Det är inte så stor skillnad egentligen eftersom samtliga dessa -ismer hade tydliga gemensamma drag. Eko-fascism är nog bara det mest inarbetade, och begreppet beskriver vissa strömningar inom miljö- och eko-rörelsen ganska väl.
  De uttryck som UffeB räknar upp (utom möjligen ’klimazister’) beskriver andra saker som också förekommer under grön skepnad. Hans svammel om propaganda-TV eller FOX har inget alls med saken att göra.

 111. L #109
  Nej då. Du behöver inte vara frågande på den punkten.
  Tillgång och efterfrågan handlar inte bara om tillgång och efterfrågan. Det handlar också om en viss jämförbar kvalitét i det som erbjuds och efterfrågas. Du vet det där med skillnaden mellan äpplen och päron…
  Ibland är kapitalmarknaden så stor och intressant att själva ”pengarna” betyder mer än hur de uppstod.
  Om du är nationalekonom så har du ett intressant ämne att borra vidare i.
  Är du företagsekonom så är det nog jobbigt med alla konstiga hänsyn som måste tas till den snabba teknikutvecklingen och investerarnas otålighet.

 112. L

  Uffeb, har du den minsta aning om vad du bubblar om…?

 113. L – Det där var en retorisk fråga … 🙂

 114. L

  Jonas N, så sant.

 115. L #112
  Ja absolut! I många stycken har jag faktiskt det.
  Och vad ditt hackande betyder kan jag också ana.
  Lite poserande inför publiken kanske. Men det är bara som jag kan ana..
  De kanske finns något klokt och kunskapsutvecklande i dina små inhopp… 😉

 116. L

  Uffeb, du kanske ändå ska läsa in vad ordet marknadsekonomi betyder?

 117. ThomasJ #107
  Rackarns vilket jobb du la ned på att visa hur ditt elpris för uppvärmning av bostaden ökat med några hundringar.
  ”Stick och brinn” brukar man säga, men jag säger:  sitt inte och frys.
  Men nu är det väl lite mildare så att du minskar utgifterna med några kronor? Eller blåser det nere hos er?

 118. L #116
  Man bör bredda sitt vetande och inte fastna i gamla definitioner när det gäller ekonomi…
  Jag vet vad marknadsekonomi traditionellt anses handla om, annars hade jag inte diskuterat ämnet med dig. Jag vet också att kapitalism och marknadsekonomi är olika begrepp som inte har ett skvatt med varandra att göra. Eller hur?

 119. L

  Uffeb, då är det lite märkligt att du ständigt pratar om marknadskrafter i motsatt mening. Vore det inte bättre att skriva vad saker betyder än raka motsatsen? Man kan ju få intrycket att du inte vet bättre.

 120. Kent Forssgren

  ThomasJ #37. Synnerligen läs- och tänkvärt av Michael Crichton. Alltid värdefullt med perspektiv på den egna tillvaron. Om att betrakta miljörörelsen som en av alla religioner. Med och utan fundamentalister. Om religionernas uppkomst och miljörörelsernas uppkomst. Om Edens lustgård för respektive rörelse. Har den funnits? Kommer den att uppnås ? Ur ett antropologiskt perspektiv. Vi här är en miljörörelse. Dock inte fundamentalister. Vi borde alla läsa denna betraktelse. Detta då vi inriktar oss på och argumenterar emot miljörörelsens fundamentalisters uppfattning om klimatlarmen. Enligt Michael Crichton kommer vi aldrig få dessa att ändra uppfattning. Man byter inte religion utan vidare.
  ”….So it’s time to abandon the religion of environmentalism, and return to the science of environmentalism, and base our public policy decisions firmly on that.

  Vårt mål här eller hur?

  http://sharpgary.org/ChrichtonCommonweal.html

 121. L #110
  Knepigt med det här formatet.
  Men att jag skulle ha använt det i motsatt mening tvivlar jag på.
  Så fel kan man inte stava.
  Men hur läsaren uppfattat det man skrev får man ju inte alltid veta.
  Vi avslutar där.

  Men jag fortsätter helt OT:
  Det finns några få här som då och då dyker upp på scenen för att ”förvränga” det man nyss skrev. Varför vet jag inte riktigt, men antagligen handlar det om någon sorts kontaktbehov, eller behov av bekräftelse inför all publik…
  I enstaka fall avslutar jag då omedelbart diskussionen eftersom den blir totalt ointressant för publiken.
  Och vinnaren kan snabbt utses.

 122. L

  Uffeb, då ska jag påminna dig nästa gång du påstår att marknadskrafter styr vår konsumtion.

 123. Bertel

  jag # 61
  Du skriver ”Ulf Nilson har poänger angående att vissa inte verkar inse att vi har vinter i Sverige. Och de som uttalat sig om att global uppvärmning skulle leda till att svenska vintrar försvinner har förstås fel (har heller inte sett dylik argumentation från seriöst AGW-håll). Men uttalanden som ”att yla om GlobalUppvärmning – ofta med hjälp av direkt falska argument – under den hårdaste vintern på minst hundra år är fräckt och motbjudande” vittnar endast om okunnighet, både om skillnaden mellan lokal och global och om vad som de lokala konsekvenserna blir av en förhöjd global medeltemperatur”.
  Jag blir glad av krönikörer som skriver vad de upplever, därav länken.
  En fråga till dig ang loka och global klimat. Påverkar inte global temperaturhöjning hela jordklotets temperatur inklusive Sverige?
  Vi anatar att temperaturen globalt höjs ca 4 grader på hundra år(en av många alternativa prognoser från IPCC som grundar sig på antropogena koldioxidutsläppen,s effekter på klimatet) så påverkas väl hela jordklotets temperatur, inklusive Sveriges, eller kommer det finnas länder eller än större enhetliga områden som kommer att vara opåverkade(ha sk lokal temperatur i hundra år)?

 124. István

  Re ”Jag” #61
  Uttalanden som Ulfs är, om något, motbjudanden – framförallt i en värld där allt fler drabbas av de klimatförändringar som blir en följd av global uppvärmning.
  DU. Kan du ge exempel på drabbade?
  Är det isbjörnarna du tänker på? Eller något annat som vi med säkerhet vet om?

 125. Staffan D.

  Wind farms don’t work in the cold: UK’s vindfarmer stannade nästan helt under kölddagarna i december.  Turbinerna stod praktiskt taget stilla;  arbetade till mindre än en hundradel av kapaciteten.  Det finns 3153 turbiner i 283 vindfarmer, som tillsammans kan ge 5,2 gigawatt.  Men den kallaste dagen, 20 december (-5.6C), gav de 59 megawatt.  Den 21 december (-5.2C) gav de 20 MW.   Och den 30 december 25 MW.   It’s no use waiting for turbines to keep us warm as the snow returns
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-1345233/Its-use-waiting-turbines-warm-snow-returns.html

 126. Pingback

  […] av alla energislag utom de ineffektiva fågelhackarna som vi prompt ska subventionera med hundratals miljarder. På lång sikt blir konsekvenserna förödande – när industrierna lämnar landet får en […]

 127. Lars S

  Det sägs att vindkraften skall byggas ut till 30TWh till år 2020. Hur skall det gå till? År 2009 (senaste statistiken från SCB) producerades 2,5TWh vindkraft. Under åren 2006-2009 ökade vindkraften med 0,5TWh/år. Med den utbyggnadstakten skulle det ta 55 år innan vi når 30TWh! Alternativet är naturligtvis 6-dubbla utbyggnadstakten vilket nog inte är ett realistiskt alternativ.