Vindindustrins ekonomiska kris är självförvållad

Självförvållad
Föreningen Svenskt Landskapsskydd: Vindindustrin beskriver nu själva hur vindkraftsägarnas kalkyler totalt fallit samman. Trots detta så fortsätter man propagandan för att få in pengar till nya projekt. Att oseriösa vindkraftsexploatörer tillåts använda glädjekalkyler utan att myndigheterna reagerar är oroande och måste få ett slut.
Läs Föreningen Svenskt Landskapsskydds nya artikel på Newsmill. Artikeln bygger på det öppna brev vi skickat till Regeringen.
Kommentera gärna!
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Hoppas vi kan få upp vindkraftsutbyggnaden till debatt vid nästa val. Jag har på senare tid varit intresserad av tre vackra fastigheter, varav ett visade sig ha en större samling vkv mitt i synfältet, nästa hade bara ett, än så länge och det tredje hade en planerad vindkraftpark med nära 200 stycken över 200 meter höga torn som skulle täcka hela horisonten, med sitt snurrande, dånande och blinkande dygnet runt.
  I inget fall sa mäklarna någonting innan, men jag skulle inte betala en krona för dessa tidigare värdefulla hus. Det måste vara katastrof för alla som drabbas av vindkraftens oerhörda miljöförstöring.
  De politiker som ruinerar vår vackra natur, turistindustrin och alla närboende, måste få stå till svars, röstas bort, innan det är för sent. 
  Speciellt som ingen av dom räknar med att behöva ta ansvar för att montera ner skrotet och börja återställa landet om 20 år. 

 2. benke

  Jg citerar: ”Att oseriösa vindkraftsexploatörer tillåts använda glädjekalkyler utan att myndigheterna reagerar är oroande och måste få ett slut.”
  Jag tycker att det är mer oroande att myndigheter reagerar överhuvudtaget. Vi vet ju hur okunniga politiker och byråkrater är. Så varför önska att myndigheter skulle reagera?! De som borde reagera är de som upplåtit mark till dessa fantasifoster. Den som bor granne med någon som har satt upp en stor fläkt skall stämma denne. De som varit idiotiska nog att godkänna ett vindkraftverk på sin mark har att betala mängder av pengar till sina grannar. 

 3. Skogsmannen

  OT!
  Svante Axelsson har yttrat sig igen! Kommentarerna är inte nådiga!
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fa-svenskar-vill-satsa-pa-ny-karnkraft_7271015.svd  

 4. ANNONym xxx

  Svante Axelsson måste vara clownen nummer ETT. Ifall han var en representant för vindsnurrelobbyn så skulle man kunna tolka det som en subjektiv partsinlaga. Som representant för Naturskyddsföreningen borde han avgå pronto.
   

 5. pekke

  I Jamtarnas land har man börjat uppmärksammat vindkraftens baksida.
  http://op.se/lanet/ostersund/1.4811175-140-miljoner-i-bidrag-till-agarna-bygden-far-knappt-400-000
   
  http://op.se/lanet/ostersund/1.4811228-vindkraftsprojekt-gar-i-sta-och-vindparker-hotas-av-konkurs

 6. Martin

  Pekke nr 5
  De där två artiklarna i Östersundsposten kommer verkligen överraskande. Denna centertidning har tillhört de som med verklig hänförelse skildrat industrialiseringen av skogslandskapet och fjällen i turistlänet Jämtland-Härjedalen.
  Kan verkligen en tillnyktring vara på gång inom centerrörelsen? Det vore häpnadsväckande.

 7. Martin

  Frågan är hur etablerandet av ny vindkraft påverkas av EU direktiv för minskad energikonsumtion. Det förhandlades fram 14 juni och förankrades hos EU s energiministrar fred 15 juni.
  http://www.europeanenergyreview.eu/site/pagina.php?id=3316
  Enligt KVA ska Sverige minska sin energikonsumtion med 26 % intill år 2020, övriga EU minskar 20 %. För Sveriges del handlar det om 83 TWh, dvs mycket mer än vad vattenkraften producerar. Detta ska ske på 8 år i ett läge, då energikonsumtionen i genomsnitt stigit 1,2 % per år.
  Bevekelsegrunden är enligt EU-direktivet klimathotet, behovet att mildra effekterna av skuldkrisen och en önskan att minska energiimporten.
  Åtgärden är gåtfull, då länder utanför EU strävar efter ökad energiproduktion. Turkiet talar om att bygga 23 kärnreaktorer som ett exempel.
  Rimligen bör behov av ytterligare elström från vindkraft minska efter införandet av direktivet, om jag uppfattat KVA rätt.
  http://www.kva.se/sv/pressrum/Pressmeddelanden-2012/Odesdigert-beslut-for-Sveriges-energipolitik/

 8. Börje S.

  #7 Martin
  Man kan undra vad vi har för förhandlare i EU. Att gå med på att den nation som har de lägsta CO2utsläppen ska reducera mer än de som släpper ut mest, det är rent landsförräderi.
  Speciellt upprörande är det med tanke på att den värme CO2 möjligen orsakar orsakar är minimal och mer till nytta än till skada.
  EU har gett sig fan på att köra duktiga Sverige i botten, det är naturligtvis orsaken. Och våra EU-representanter ställer upp: Oh va härligt! Piska oss mer!!
   

 9. Utlandssvensk

  Skogsmannen nr 3
  Efter 81 kommentarer finns ingen som stöder Svante Axelsson i kärnkraftsfrågan.
  Det verkar föreligga en märklig åsiktsskillnad i Sverige mellan makteliten och vad jag uppfattar som vanligt folk. Hur kan det ha blivit så här?

 10. Lars

  Tack Jonny Fagerström för att du lyckades få in en insändare i min lokaltidning Norra Skåne mot vindkraften , det är en centertidning som ständigt förespråkar vindkraft och nerläggning av  kk.

 11. Inge

  Så länge kärnkraften går bra och det finns vatten i magasinen i norr kommer vi att ha låga elpriser vilket kommer att hålla nere investeringsviljan i Sverige och Norge.

 12. Lejeune

  Only in UK:
  ”I anticipate subsidies… will come down to zero over the next few years and should have disappeared by 2020, since these forms of energy are gradually becoming economic without the need for subsidies,’ he told Terry Stewart, president of the Dorset branch of the Campaign for the Protection of Rural England.”
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2160594/Subsidies-onshore-wind-farms-end-2020.html  
   

 13. pekke

  I USA börjar Vindindustrin också få stora skälvan för att man funderar på att dra ner på subventionerna:
   
  http://www.masterresource.org/2012/06/wind-layoffs-starting/