Energieffektivitet inget självändamål

Niagarafallene
Häromdagen skrev några representanter för IVA en debattartikel i SvD. Där kritiserar man EU-förslaget att minska den totala energianvändningen inom EU. Det finns ”inget självändamål att spara energi i absoluta tal”.
Helt rätt. Energi finns det gott om i universum (årets understatement!), och människan blir allt bättre på att tämja och utnyttja den till mänsklighetens fromma. Men sedan framför de synpunkten att det däremot är väldigt viktigt att öka energieffektiviteten.  – Varför då kan man undra? Finns det ett självändamål i att använda energi effektivt? Är inte detta en fråga om nytta som måste vägas mot kostnader, och en sak som bäst lämpar sig för den enskilda energikonsumenten att avgöra?
Visserligen, medger författarna, så har en sådan energieffektivisering redan skett med c:a 1,3% per år mellan 1972-2010. Men man nöjer sig inte med att utnyttjandet av energi blir bättre av sig självt allteftersom teknik och tillverkningsproduktionen blir bättre. Nej minsann! Det här är en fråga av nationellt intresse: ”Ska vi lyckas nå visionen om ett energieffektivt Sverige måste näringsliv, offentlig sektor och konsumenter satsa. Och våra politiker måste se till att styrmedlen blir de rätta.” IVA har nämligen visionen av att energieffektiviseringen skall blir 1,8% per år!
Tyvärr verkar det här lismande inlägget från IVA mer att vara ett fiskande efter skattestödda ”satsningar” än ett seriöst försök att stoppa idiotiska EU-förslag. Hänvisningen till ett klimathot är bara ett svepskäl; dels därför att hotet om en förestående klimatkatastrof saknar vetenskapligt stöd, dels därför att det finns välkända och beprövade sätt att producera massvis med energi med lägre koldioxidhalt, t.ex. med hjälp av gas och kärnkraft. Jag tror, och hoppas, att IVA kan bättre än så här.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ThomasJ

  Uppfattningarna angående ’energieffektivisering’ [á la EU] går starkt isär,
  Hatterskan är ’nöjd’ över vad som ’åstadkoms’ i Bryssel den 15 juni:
  http://www.regeringen.se/sb/d/16265/a/195229
  Däremot är de oändligt mycket mer realistiskt och verklighetstroende polackerna av denna åsikt:
  http://thegwpf.org/international-news/5982
  Man kan bara hoppas att de kloka & förnuftiga polackerna ’vinner’ detta för hela Europa så avgörande viktiga ’slaget’.
  Mvh/TJ
  PS: ser med spänning fram emot att erhålla ett meddelande från bloggen att detta + evtl. andra inlägg/kommentarer publicerats. Korrekta kontaktuppgifter ÄR angivna…//DS

 2. ThomasJ

  Test

 3. Lars

  Nu vill Svate Axelsson förstöra Sveriges miljö med 100 % förnyelsebart.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fa-svenskar-vill-satsa-pa-ny-karnkraft_7271015.svd

 4. Ingemar Nordin

  ThomaJ #1,

  Polen, en ensam sansad röst bland skocken av EUs medlemsstater? Man får säga att EUs ledning ändå gör sitt bästa för att bryta sönder unionen 🙂

 5. Bertel

  Lars # 3
  Har öggnat genom alla svaren och blev glad, för de flesta av 217(för närvarande) kommentarer, sågar artikeln och många av svaren är förvånansvärt väl unerbyggda med kunskap och intelligent finess.
  Svantesson bör nog tänka var han sätter sin signatur i framtiden, ifall han är intresserad(dvs har en gnutta av självinsikt) av folkligt stöd för sin verksamhet, för jag tror inte att Svensk Naturskyddsförening överlever i längden, med denna typ av, illa dold, lobbyism och ledning, som bokstavligen ger f-n i naturskyddsfrågor. 

 6. HenrikM

  Bertel #5
  Jag antar att Svante aldrig kommer läsa kommentarerna till artikeln, om han mot förmodan läser dom är jag osäker om han förstår dom. Skulle han både läsa dom och dessutom förstå dom så skulle han i alla fall inte byta ståndpunkt, han är ute efter medlemmars pengar och driver en agenda endast med detta fokus, om det är bra eller inte för svensk natur struntar han högaktningsfullt i.

 7. Bertel

  HenrikM # 6
  Du har nog rätt gällande Svante, men det som gladde mig, var, att det fanns så många intresserade individer ang energifrågor som tog/tar sig tid att kommentera och att de innehåller mycke sakkunskap. Ger trots allt hopp om nyanserad debatt om vår framtida energiförsörjning, dvs Svante mm kommer inte äga frågan/tolkningsföreträdet.  🙂 

 8. HenrikM

  Bertel #7
  Man får hoppas att budskapet svensk vindkraftssatsning är fullständigt galen slår igenom på bred front, där har svenskt landskapsskydd gjort ett jättejobb. Men nu verkar bollen verkligen vara i rullning, Jag läste en artikel i ÖP (Centerpartiets huvudsakliga megafon), tom där verkar man nu sakta inse galenskapen med vindkraften…
  http://www.svensk-vindkraft.org/images/PDF/sv%20vind%20%F6ppet%20brev.pdf 

 9. Slabadang

  ingemar!
  Att sätta ett tak för energiförbrukningen är så korkat så man gråter. Hels tanken bakom är att man ser mängden energi som statisk och begränsad och att EU blivit en politbyrå är detta tänkande bästa bevis.
  Direktivet innebär att man söger nej till ny billigare och effektivare energiprodiktion och tittar endast på konsumtion.
  Alllvarligt talat Ingemar?? Vad ska vi göra åt dessa rena inkompetenta  idioter som fått makten över oss?
  Är det hit vi redan nått?
  Ineptocracy:
  http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.se&u=http://www.urbandictionary.com/define.php%3Fterm%3Dineptocracy&usg=ALkJrhgs6A9z1tcUPXryBIeieeOdN1YsCw

 10. John Silver

  Verkningsgrad hetere.
  Ingen begagnadbilhandlarengelska , tack.

 11. Istvan

  El och vatten anvandning star i direkt proportion till valfard och levnadsstandard. Att snala med vatten det ar lika tokigt som att snala med el. Jag vill inte vara utan mina hushallsmaskiner, min belysning och min dagliga dusch, samt vill spola toaletten efter varje anvandning. Det ger mig livskvalitet.

 12. Tålis

  Det finns undersökningar som visar att om man ”energieffektiviserar”, så ökar energiförbrukningen. Det och bl.a. en annan aspekt tas upp i: Energy efficiency increases energy consumption.
   
  Ett smakprov från länken:
  Well, these people may promote more efficient light bulbs and other things. But once the ”average” efficiency of the current ”basket of energy-consuming processes” increases N times, where N is a coefficient greater than one, they may say: you see, the efficiency is up, so it is natural for the energy prices to go up N times, too. Obviously, if the energy efficiency goes up N times and the energy prices go up N times, then everyone will probably spend the same money for the same amount of fun that requires fun.
  The increase of the energy price may be realized as an extra tax – that the promoters of the ”forced reductions of consumption” will simply insert into their pockets and use for whatever they consider ”proper” – usually for throwing it into the lavatory, as I will argue later. As the energy efficiency will keep on increasing, they will use the argument above to steal an ever greater portion of our money. This is the actual threat we are facing.
  How does it differ from the situation in which the energy taxes are not increasing – and in which we have argued that the aggregate energy consumption will go up? The difference is simple. In the ”free market” situation, the energy price won’t go up, and the money that is saved by the increased efficiency will be spent by the actual people, according to their desires. Their spending will be different than the spending chosen by the self-appointed ”saviors of the world” who believe that they have the right to steal any amount of money from you in order to ”save the planet”. In particular, the ”real people” will spend the money for lots of things that require energy, too.
  So the difference boils down to the question whether the people themselves – or self-appointed bureaucrats – decide what is good for the people and how the money should be spent. Needless to say, if it is the bureaucrats who decide, they will always be willing to waste your money for an arbitrarily absurd project. They will build solar power plants and wind turbines under the ground just in order to make the energy even more expensive. They don’t care whether their decisions make any economic sense.”
   
  Naturromantikernas syfte är dock inte ””energieffektivisering”, utan att stoppa människans framåtskridande. De inbillar sig att våra framsteg är problemet och/eller avskys!

 13. L

  Svante Axelsson passade på att synas i ABC-nytt när Stockholms Stad gick ut med att nya hus på stadens mark måste halvera sina uppvärmningskostnader. 
  http://svt.se/nyheter/regionalt/abc/hardare-byggkrav-i-stockholm
  Min bostad har en halverad uppvärmningskostnad, på papperet. Men i verkligheten skulle vi dö av syrebrist så vi måste släppa in frisk och på vintern kall luft, med fördubblad uppvärmningskostnad igen.
  ”Man får ingen fri lunch..” 

 14. Björn

  Ett modernt och fritt samhälle skall inte ha några begränsningar. Den enda begränsningsmekanismen är sunda handelsmekanismer och affärsprinciper där efterfrågan och tillgång tillhör spelets regler. Energieffektivisering och hållbar utveckling är mantran som används av de okreativa, eftersom deras världsbild begränsas av kunskaper inom naturvetenskaperna.

 15. SatSapiente

   Vi borde använda mer energi. Det finns hur mycket energi som helst. Vad som krävs för att få tillgång till den är att vi satsar ännu mer på att använda energi. Så bygger man välstånd, tillverkar produkter, skapar nytta och nöjen. Då ökar efterfrågan och då kommer lösningarna som gör det möjligt att ta till vara energi att bli upptäckta, uppfunna och lönsamma. Att snåla oss ur energiberoendet med en växande befolkning är som leken hela havet stormar, där det alltid är en stol för lite för att alla ska få vara med.

 16. Både EU och Naturskyddsföreningen är bra idéer som det har gått på tok med. I stället för att vara ett samarbete mellan självständiga stater, i syfte att undvika krig och underlätta ekonomisk tillväxt, har EU blivit en byråkratisk koloss som arbetar hårt för att EU-länderna ska bli bara fattigare och fattigare. I stället för att vara en förening för naturintresserade människor som vill att människan ska påverka natur och miljö så lite som möjligt men ändå ha det bra, har Naturskyddsföreningen blivit en propagandaorganisation för människor med ett grönt skal och en rödbrun agenda därunder. Både EU och Naturskyddsföreningen agerar ju numera som motståndare till mänskligheten och en god miljö.

 17. Istvan

  Energieffektivisering har vi ingenjorer hallit pa med i arhundraden. Anda sedan James Watts nya angmaskin med kondensor. Helt utan pabud fran beskaftiga politiker. Sa kommer det att fortsatta.

 18. Istvan #11
  samt vill spola toaletten efter varje anvandning. Det ger mig livskvalitet.”
  Mig ger det livskvalitet att inte spola utan direkt och så snabbt som möjligt återvinna det till livsmedel igen:
  http://www.skurupsborren.se/leversomjaglar.html