Vincent Gray – skeptiker som expertgranskar IPCC:s rapporter

Vincent Gray har varit en flitig expertgranskare till IPCC-rapporterna som representant för Nya Zeeland. Han har en bakgrund som Ph.D. inom fysikalisk kemi. Han anser hela IPCC är en korrupt organisation.
Tidigare har vi skrivit om andra skeptiker – Syun-Ichi Akasofu, Richard S. Lindzen, Roy Spencer, Bob Carter och Nir Shaviv.
IPCC_AR4
Vincent Gray har nu uppdaterad sin rapport ”Spinning the Climate: IPCC”  [länk ] (pdf). Gray är mycket hård mot IPCC och hur de arbetar.
The IPCC is claimed by some to have provided evidence that the earth’s climate is harmed by
changes in the atmospheric concentrations of greenhouse gases. These claims are false. This
report explains how dubious observations and some genuine science has been distorted and
“spun” to support a global campaign to limit human emissions of certain greenhouse gases
which has no scientific basis and no proven capacity to forecast future climate.
Rapporten beskriver hur IPCC växt fram som en politisk organisation. Gray anser att Summary for Policimakers” egentligen är ”Summary BY Policymakers”. Även om några vetenskapsmän deltar så handlar de inte självständigt utan på order. Representanterna för de olika länderna är inte politiker utan representanter för de olika regeringarna och handlar också enligt order.
I IPCC draften 1995 fanns ett kapitel som heter ”Validation of Climate Models”. Gray påpekade att ingen klimatmodell någonsin validerats och han fick igenom en ändring så att det numera står Evaluation. Sedan dess har evaluation anväts vilket är ett framsteg. IPCC har också ändrat ”predictions” till ”projections”.
Vincent Gray tar också upp IPCC:s bluff med sannolikheter.
Virtually Certain: >99% probability of occurrence
Very Likely: >90% probability
Likely: > 66% probability
About as Likely as not: 33 to 66% probability
Unlikely: <33% probability
Very Unlikely: <10% probability
Exceptionally Unlikely: <1% probability
Även jag har tagit upp denna bluff tidigare. Siffrorna ovan är en ordmässig definition men när man i IPCC använder dessa ord så är det rent nonsens. Det är ett tyckande och har inget med matematisk statistik att göra.
Vincent Gray är en av de flitigaste granskarna av IPCC:s olika verk. Alltifrån den första rapporten till nu den kommande AR5. I AR4 publicerades kommentarerna efteråt. Inte för att IPCC ville det utan för att Steve McIntyre genom amerikanska lagar tvingade IPCC att offentliggöra dem. Vi tittar på två av Grays kommentarer.
9-458: Replace ”is very likely” with ”may be” [Vincent Gray].  Svaret [från IPCC editor] blev endast ”disagree” [ länk ]
9-668: Replace ”likely” with may have. Svar: Rejected. The reviewer provides no evidence or reasoning for suggesting this change. [ länk ]
Likely innebär enligt IPCC > 66%. Men när Gray inte kan bevisa att det inte är > 66% får det stå kvar fast > 66% inte finns bevisat någonstans. De flesta sådana här procentsatser bygger på gissningar eller privat tyckande av IPCC-representanter. Fortfarande efterlyser jag ett svar på hur man kommit fram till att det är >90% sannolikhet att den mesta av värmen kommer från människan . Det är ju den s.k. AGW-hypotesen. Greenhouse gas forcing has very likely caused most of the observed global warming over the last 50 years.
John McLean har granskat granskningsprocessen inom IPCC [ länk ]. Från tabell 5 ser vi att Sverige endast lyckades producera tio kommentarer. Det viktiga kapitel 9 i IPCC AR4 WG1 hade Sverige ingen kommentar till alls.
Referenser:
Spinning the Climate: IPCC
IPCC AR4 WG1
List of Reviewers and Review Editors
Working Group I Fourth Assessment Report Review Comments and Responses
Peer review? What peer review? Failures of scrutiny in the UN’s Fourth Assessment Report
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Tack, Per – av en händelse läste jag lite i Donna’s bok i går – det är ju rent otroligt vilken helkorrupt process IPCC och det politiska etablissemanget ägnar sig åt.

 2. tolou

  Om man anger
  ”I princip allt” motsvarar det väl 95%.
  ”Det mesta” så kan det innebära kanske 80%.
  ”Övervägande del” kan vara 66%.
  ”Mer än hälften” bör värderas som 55%. 
  ”Nästan hälften” 45%
  ”Delvis” 33%
  ”Mindre del” 20%
  ”Mycket liten del” 5%
  I AR4 skrev ju IPCC då att det var 90% sannolikhet att mänsklig påverkan var åtminstone 80% av uppvärmningen.
  Nu(IPCC AR5 SPM Draft) är det alltså plötsligt 95% sannolikhet att människan står för åtminstone 55% av den globala uppvärmningen.

 3. Snart kanske det är dags att skriva en liknande artikel om Briffa.
  I princip har han nu underkänt huvuddelen av de rekonstruktioner han använde sig av i AR4 och i Climategate-emailen framstår han ju som en potentiell avfälling från Den Rätta Tron.
  http://climateaudit.org/2013/06/16/briffa-condemns-mann-reconstructions/
  Eftersom RealClimate har uttryckt sitt gillande av Briffa et al. 2013 står Mann och Thomas P snart som ensamma försvarare av hockeyklubban.
  Det kan ju iofs vara så att RC inte förstått vad man har gillat eftersom det är ganska väl inlindat.
   
  Kampen går inget vidare TP!

 4. Lasse

  Av Sveriges(myndighets) 10 kommentarer så var det 6 som hamnade i området Paleoclimatologi.(kapitel 6) Kan det vara klyvöppningarna som togs upp?
  Det kan vara värt att notera att myndigheterna som SMHI och SGI har stora projekt som berör klimatområdet baserade på IPCC rapporter.

 5. Lejeune

  OT: Klimatunderhållning från ”down under”, detta betalas av Australiens skattebetalare, arma människor!
  http://climatecommission.gov.au/report/the-critical-decade-2013/

 6. Ann L-H

  Ju fler skeptiker Du tar upp är det märkligt att ett program som filosofiska rummet nu i helgen kunde sändas. Med tiden blir det här en allt större beundransvärd samling till skillnad från de uppblåsta ”science is settled -filosoferna”, som istället borde rodna av skam efter sitt senaste framträdande.  

 7. latoba

  Jag skrev  till Naturvårdsverket och frågade om dagordningen på IPCC-mötet i Stockholm i höst: Fick följandde svar:
  Angående fråga ”Hur ser dagordningen ut för rubricerade möte?”
   
   
  FN-mötet på M-bryggeriet är ett beslutsmöte i FN:s klimatpanel (IPCC) som ska ta ställning till kunskapsläget om klimatets förändring. Mötet är stängt för allmänheten. Journalister är inbjudna vid öppnandet av mötet, samt vid en presskonferens den 27 september. Stockholm stad ger en bankett för alla delegater under mötets öppningsdag. Naturvårdsverket håller på att sätta upp en hemsida där länkar till andra aktiviteter kan läggas in för aktiviteter som genomförs av andra myndigheter och organisationer.
   
   
  Eftersom det är ett möte för IPCCs arbetsgrupp I finns ingen agenda, mer än inledningstalen. Därefter tar arbetsmötet vid.
  Suck!

 8. Thomas P

  Ann, det handlar inte bara om kvantitet utan om kvalitet. Gray är en amatör av samma kategori som Pehr Björnbom eller Håkan Sjögren. Vetenskaplig bakgrund men inga specialkunskaper om klimatet. Däremot är det inget fel på självförtroendet, när Per säger att Gray ”varit en flitig expertgranskare till IPCC-rapporterna” är det snarast ett understatement, han fullkomligt vräkte in kommentarer (en sökning gav 1111 träffar på Gray!), men så tar det ju heller inte så mycket tid eller kunskap att skriva ihop ett ”Replace ”is very likely” with ”may be”” utan motivering vilket är så djupa de av Grays kommentarer jag sett är. Själv tycker jag den typen av massivt spam är oansvarigt, men jag misstänker att ni här inte håller med.
   
  Per hävdar att Sverige bara presterat 10 kommentarer (plus vad svenska forskare skickat in individuellt), men en snabb sökning på sidan Per länkar till ger 30 träffar.

 9. Thomas P 2013/06/17 kl. 20:41 Men Thomas. Ser du inte skillnaden mellan
  very likely = tro-ligen
  may be = kan ske
  Vad gillar du ordet probably då, antagligen? Och på vilka grunder antas något? Jag undrar som Perfekt hur du resonerar ibland, vill ju gärna förstå hur du nått dina insikter och vad du baserar din övertygelse på. Hjälp andra att begripa vad du menar, är du snäll. Ska man gå på tro eller handfasta fakta?

 10. Thomas P

  MrsM, givet IPCC:S definitioner, visst är det skillnad mellan ”very likely” och ”may be” men Gray ger ju ingen som helst motivering, han väljer bara systematiskt att genom hela rapporten tycka att man skall nedvärdera säkerheten i uttalandena. Det får han väl tycka, men varför skall IPCC bry sig om en amatörs omotiverade åsikter?

 11. Dom skall bry sig om alla vetenskapliga invändningar…speciellt som ”eliten” i motsats till ”amatörerna” haft så in i helsike fel. Skäms du inte att ösa på med auktoritetstro som du gör ThomasP ? Tro på eliten..det dog ut med skolastiken. Usch.

 12. Per Welander

  Thomas Palm: den är den som säger >66% (likely) som ska motivera varför det är så. Men Gray har rätt – det är mest tyckande och gissningar av lead authors. Osäkerheterna borde komma fram i texten.
  Och sen tycker du väl att alla som inte gillar IPCC och är skeptiker är ”amatörer”. Är Richard Lindzen också amatör? Roy Spencer?
  Men du kan väl svara på vad >90% kommer i den viktiga AGW-hypotesen. Varför är det inte >99% eller 65%?

 13. Slabadang

  Thomas P!
   
  Amatör? Du menar såna som forskar i AI och sånt eller har två olika hjärnhalvor för statistisk analys efter helt olika regler ch måttstockar? Va piissigt det måse kännas att gå ut som vetenskapens sanna tolkare till att bli avräknad att fatta lika litet som vilken faster Elsa i knäckebröhult som helst! Måste va jobbigt !!

 14. Thomas P 2013/06/17 kl. 21:30 
  Jo jag ser att det är lätt att vifta bort enkla frågetecken när man är van att tänka i högre sfärer, det är kanske en yrkesfara man löper när man fokuserar intensivt och koncentrerat, på gott och ont. Titta på Lars Jonssons tavlor; ofattbart vilken blick för detaljer, va? Men tror du inte han tar några steg bort från stafflit för att se helheten ibland? Kan det vara det vidare perspektivet som Vincent Gray uppmanar till, att dämpa larmen eftersom klimatet inte går att forska på som på fossiler utan liv, utan klimatet är ett ”work-in-progress”, har funnits i tidsrymder vi inte kan fatta och kommer att finnas längre än vi kan fatta? Ta ett stag tillbaka och försök se den stora bilden?
  Hur ett vårdslöst utnyttjande av själva vetenskapen som disciplin kommer att påverka t ex utforskning av våra rymder, som haven och dess ofantliga resurser av näringskällor som kan råda bot på världssvält, det kommer väl att visa sig, men jag tycker det är olyckligt att verkligt seriösa vetenskapligt sinnade kan gå med på till synes förhastade slutsatser om något så ”fickle” som klimatets reaktion på människans aktiviteter. Jag säger inte att vi skall ha carte blanche att gå runt med huvudet under armen och slösa som berusade, men det behöver jag väl inte påpeka att det finns en tid för både slösa och spara.
  Kan du hålla med om, Thomas, att vi idag vet tämligen mycket om både våra miljöer och vår egna natur som livsform, att det borde gå att bryta vanor om de inte längre tjänar ett syfte? För mycket av det goda är inte längre gott. Experter på piedestaler är inte lika dyrkade som förut nu när vi har möjlighet att kommunicera och utforska själva i bl a internet. Kanske om man är ”old school” bli man imponerad av titlar, men verkligt imponerande är de som tar modet riskera egna fördelar till fördel för sanningen.
  Eller har du något emot whisteblowers/skeptiker, Thomas?

 15. Thomas P

  Per, ”Är Richard Lindzen också amatör? Roy Spencer?”
  Nej, de är proffs.

 16. Ann L-H

  Thomas P 2013/06/17 kl. 20:41 Thomas, jag är mer förtjust i kritiskt tänkande amatörer än de renläriga som kan stå över både påkostande krimtänk och debatt när  ”science” ändå ”is settled”. Och kvantitet behöver inte nödvändigtvis vara motsatsen till kvalitet.   

 17. Thomas P
  Eftersom du vill leka auktoritetsleken så kommer här Einsteins efterträdare, Freeman Dyson och ger dig några  lektioner i klimatvetenskap:
  http://www.youtube.com/watch?v=fmy0tXcNTPs
  http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=JTSxubKfTBU&feature=endscreen
   
  En lång rad auktoriteter delar inte din uppfattning, varför lyssnar du inte på dem om auktoritetstro är så viktigt för dig?
   
  Inte 
   
  De statistiska metoder som används för att ”styrka” agw-teorin sågas av experter som vida överträffar de din sida stöder sig på som McIntyre och McKitrick.

 18. En sak till Thomas P,
  Hur var det med hatmailen, demonstranterna och ställen där det blivit obehagligt mycket varmare?

 19. I denna tråd försvarar alltså Thomas P IPCCs helt godtyckliga tyckande om hur ’sannolikt’ det är att diverse utsagor stämmer. Tom baserat på att andra, som inte blint sväljer ’åsiktsstatistik’, inte levererar de sannolikhetsberäkningar/uppskattningar som IPCC saknar och struntar i.
   
  Ja, det är den nivån klimathotsanhängarna har kvar: ’Bevisa att våra fantasifoster inte skulle kunna stämma … ’
   
  Och ingen bland dem i Sverige håller alltså högre nivå än Thomas …
   
  Och sen undrar de varför deras domedagssagor blir utskrattade bland allt fler.

 20. Ann L-H

  Stort TACK för numreringen!