Vilket land har miljöministern med de märkligaste idéerna?

Caroline Spelman 1819455c
England har nu tagit ledningen. Efter den mycket varma våren hävdar hon att landets WiFi-Internet och annat kommer att ta stryk i sommar, eftersom hon ser 40-gradiga värmeböljor framför sig, och påföljande strömavbrott.  Undrar vad MET Office tycker?
Botemedlet är att satsa 200 miljarder pund av skattemedel de närmaste åren för att bygga mer vindkraft etc så att man garanterat har minimum av energi när man behöver den som bäst.
Hm … Andreas Carlgren bidrog i alla fall till att minska sin egen klimatpåverkan genom att dra ur laddaren till mobiltelefonen i tid innan de tipping points som han varnats för av Johan Rockström.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Inge

  Vad skulle strömavbrotten bero på i så fall? Vill minnas att Corbyn spått en dålig sommar i England och då kan ju dåligt isolerade kablar och skåp släppa in fukt och ställa till det och då skulle damen kunna bli sannspådd på så vis. Annars inger hon inte såvärst förtroende med sina idéer!

 2. Peter Stilbs

  Inge – i ex USA har man en rakt motsatt elförbrukningskurva mot ex Sverige – mycket mer el går åt på sommaren än på vintern – för all luftkonditionering. Vid överbelastning märker konsumenten av ett fenomen som där kallas ”brown-outs” (svagare lampljus och små eller stora elförsörjningseffekter).

 3. Joel

  Jag suckade när jag läste artikeln som länken går till, men jag gapskrattade och myste när jag läste kommentarerna. Tänk er ett sådant kommentarsfält i DN eller SvD. Eller på UI. Moahaha…

 4. Helge

  Tycker vi ska ställa oss frågan var forskningen finns som säger att uppskalade gröna alternativ är miljövänliga? 100.000-tals 100-300 meter höga torn har givetvis miljöpåverkan.
   
  De få rapporter som finns tyder på en mängd problem där mer forskning krävs innan man vet,  bl.a visas negativ påverkan inom fågelbestånd, Fiskbestånd och att det påverkar klimatet både lokalt och globalt genom minskad och ökad nederbörd och temperaturer. Sen har vi säkert en hel del annat som påverkas utöver detta, det verkar dock saknas i medvetandet hos förespråkarna, dvs att skalar man upp småskalig produktion får det miljökonsekvenser som behöver värderas.

 5. Staffan Lindström

  4 Men likt Al Gore så står väl en fulltankad Learjet klar att flyga ner till villan i Algarve…!??? Notera att Algarves kust sällan har över 35C det hände dock juli-aug 2003, då var det dock upp mot 47C i inlandet…Apropå Portugal, missa inte deras skrytvals på Youtube… Sökord: Portugal Finland…

 6. Pär Green

  Skrämmande!
  I dagens DN debatt säger en annan klok:
  I Arktis går den globala klimatförändringen snabbare än någonsin.
  Temperaturen har redan ökat dubbelt så mycket som i världen i övrigt, skriver Carl Bildt
  Någon vet hur mycket temperaturen har ökat världen?

 7. 0,1 c …………………………

 8. OT
  Vad vi behöver är mer ingenjörer!!
  Det är en lång länk till en video om ingenjörskonst!
  http://dc132.file.qip.ru/flash/player.swf?file=http://dc132.file.qip.ru/img/135218468/cfbba8b3/dlink__2Fdownload_2Fx3UWWolQ_3Ftsid_3D20100723-132526-f1240c3b/preview.flv&image=http://dc132.file.qip.ru/img/135218468/cfbba8b3/aefc0a75_kak_kladut_relsi.flv&logo.link=http://file.qip.ru/video/x3UWWolQ/aefc0a75_kak_kladut_relsi.html&logo.hide=false&logo.file=http://dc132.file.qip.ru/images/logo.png&logo.position=top-left&plugins=sharing&sharing.link=http://file.qip.ru/video/x3UWWolQ/aefc0a75_kak_kladut_relsi.html&sharing.code=

 9. Tja, man kan ju ta vad som helst som är populärt och koppla det till ”klimatförändringarna” för att få uppmärksamhet. Här är några andra förslag:
    ”Klimatförändringarna hotar Schlager-EM.”
    ”Klimaförändringarna ger kris i skolan.”
    ”Fler pedofiler pga klimatförändringarna.”
    ”Klimatförändringarna bakom SAABs nedgång.”
    ”Klimatförändringarna orsakar vuxenmobbing.”
    Bara fantasin sätter gränsen.
  –Ahrvid

 10. Bim

  Ahrvid Engholm # 9
  Du glömde: Klimatförändringen gör att Maggies blogg går som Kalle när han jagar Hobbe. 😀

 11. Michelangelo

  Samma folk som med frenesi skall bomba Libyen sönder och samman.
  Det är ju åt h-e med en stat där alla medborgare får 1000 dollar imånaden vare sig man jobbar eller inte och har fri skolgång och där man med oljepengar bygger upp en infrastruktur för att bevattna öknen .
  Att man dessutom vill ha egen kontroll på sina naturtillgångar måste ju vara
  helt upprörande för alla forna kolonialmakter.

 12. Hayek

  Dessa tokiga miljöministrar illustrerar ett större problem. Regeringar har för vana att sätta folk som är från ”branschen” eller har ett specifikt intresse inom området på ministerposter. Detta gäller inte bara mijöministersposten. Jättebra kan tyckas men problemet är att de inte ställer de kritiska frågorna och oftast arbetar för att maximera anslagen till sitt område oavsett om det gynnar landet i stort eller inte.

 13. Bim

  Nytt inlägg från Dr Max. Alltid lika läsvärt.

 14. Bim

  # 10
  Angående Kalle och Hobbe. Jag hade tänkt skriva, går som tåget, men det funkar ju inte längre, tack vare den globala uppvärmningen.

 15. Pär Green

  REGERINGSKANSLIET
  Näringsdepartementet
  Statssekreterare Daniel Johansson
  Hej!
  Tack för ditt brev. Det är många som berörs av eller har synpunkter på elkostnaderna under den gångna vintern och jag vill ta chansen att återkomma till dig för att ge regeringens syn på saken.
  Dagens elmarknad är resultatet av en lång utveckling. Vi har gått från en situation kring förra sekelskiftet då enskilda personer utnyttjade vattenkraften i småskalig verksamhet, till en kraftfull storskalig utbyggnad av vattenkraft och kärnkraft under perioden ca 1950-1980. Därefter vidtog en fas av en gradvis koncentration av ägandet, och sedan i början/mitten av 90-talet en omreglering av systemet som innebär att ägandet av vattenkraftverk och andra kraftverk nu ligger i olika aktiebolag med både offentligt och privat ägande.
  Sedan omregleringen har det utvecklats en gemensam nordisk elmarknad där den samlade produktionen och förbrukningen ligger till grund för prisbildningen. Den nordiska elmarknaden är inte prisreglerad. Företagen som producerar el säljer sin el till den som är beredd att betala mest – precis som på vilken marknad som helst. Större elförbrukare och elhandelsföretag köper i sin tur el på denna marknad. Ungefär 90 procent av all el som förbrukas i Sverige handlas på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Elpriset är alltså idag marknadsprissatt. Elkunderna har en möjlighet att välja det elhandelsföretag som kan erbjuda de förmånligaste villkoren och kan välja mellan att ha ett rörligt pris eller ett fast pris, eller en kombination av dessa alternativ.
  Den situation som vi sett under den gångna vintern har inte varit normal. Veckorna 48-51 år 2010, det vill säga veckorna innan jul, kvalade in på topp 20-listan över störst veckovis elanvändning genom tiderna i Norden. Efterfrågan på el var alltså extremt hög. Parallellt med detta så stod några av de svenska kärnkraftsreaktorerna stilla – på grund av oplanerade stopp. Samtidigt hade vattenmagasinen i Sverige och Norge en betydligt lägre fyllnadsgrad än normalt på grund av lägre nederbörd än normalt under hösten men även på grund av ökad produktion med anledning av stillastående kärnkraftverk. Till följd av detta har det importerats mycket el till Norden och olika fossildrivna reservkraftverk har startats upp för att täcka upp effektbehoven.
  Sammantaget innebar detta att priserna blev höga i december 2010 och att elkonsumenterna med rörliga avtal fick extremt höga elräkningar för denna månad. Från december har kärnkraftverken haft en hög tillgänglighet men de låga fyllnadsgraderna i vattenmagasinen innebar att elpriset låg kvar på en hög nivå, ca 60 öre/kWh, för att nu handlas kring 50 öre/kWh. De extremt höga elpriser som vi hade i slutet av februari 2010 har dock lyckligtvis inte upprepats.
  Frågan är då vad vi ska göra för att undvika liknande situationer. Ett grundläggande problem är att den svenska elproduktionen i princip bara vilar på två ben – kärnkraften och vattenkraften. Om någon av dessa ben sviktar blir det ett underskott på el som innebär höga elpriser. För att minska denna sårbarhet vill regeringen bygga ett tredje ben i energisystemet i form av förnybara energikällor, så att vi i förlängningen kan frigöra oss från den mycket dyra och klimatskadliga fossila energin. Målet är att den förnybara elproduktionen ska öka med 25 TWh till år 2020 jämfört med nivån år 2002. Många gör bedömningen att Sverige i framtiden kommer att ha ett överskott på el. Det kommer att göra det tryggare för både hushåll och industri och kunderna kommer få stabilare och lägre elpriser.
  Vi måste trots detta alla inse att efterfrågan på el i dag är hög och att vi inte kommer tillbaks till de elpriser som gällde under till exempel 70-talet. Det finns även ett stort behov av att reinvestera i äldre slitna kraftverk och att bygga ny elproduktion. Ett högre elpris innebär att sådana investeringar kommer till stånd. De elpriser vi har i Sverige är inte heller högre än i övriga Norden eller jämförbara länder i Europa.
  Trots att jag tycker att elmarknaden i huvudsak fungerar så finns det flera saker som kan förbättras. På regeringens bord finns ett antal förslag som innebär både förbättrad funktion på elmarknaden och ökad insyn. Det handlar t.ex. om förslag om ökad förbrukarflexibilitet genom att ge möjlighet till timvis elmätning för fler kundgrupper. Därmed skulle det bli enklare för elkonsumenter att se när elen är som dyrast respektive billigast vilket ger ytterligare möjligheter till anpassning av konsumtionen och därmed sänkta elkostnader. Det finns därtill förslag kring hur introduktionen av småskalig elproduktion ytterligare skulle kunna främjas. Dessa förslag bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
  En annan sak vi gör är att se till att det inte finns den minsta misstanke om att marknadsmekanismerna i den nordiska, och i förlängningen den europeiska, elmarknaden prismanipuleras. Här överväger regeringen flera saker – bland annat om länderna i Norden ska skaffa sig en bättre insyn i exakt hur priserna sätts på Nord Pool Spot och om det behövs branschetiska regler för kärnkraftsindustrin i Sverige. Vi har också helt nyligen sett till att staten fått insyn i kärnkraftverkens styrelsearbete.
  Även utbudssidan är viktig. Det har förekommit spekulationer om att reaktorägare i Sverige tjänar på att låta reaktorerna stå stilla. Det finns inget som i dag tyder på att man avsiktligt låtit reaktorer stå stilla. Det är också glädjande att kärnkraftverken i princip levererar el till nätet på maximal nivå sedan januari 2011.
  Jag vill avslutningsvis tillägga att regeringens politik inom elmarknadsområdet inte går ut på att införa statlig prisreglering av den el som säljs och köps. Det är bäst att prissättningen sker inom ramen för en fungerande marknad, och det är det vi ska fokusera på. Det är heller inte aktuellt eller realistiskt, vilket en del av dem som kontaktat oss föreslår, att förstatliga elproduktionsbolagen.
  Stockholm i maj 2011
  Med vänlig hälsning
  Daniel Johansson
  ————————————————————————-
  Postadress: 103 33 Stockholm
  Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70
  Telefonväxel: 08-405 10 00
  E-post: registrator@enterprise.ministry.se
  Webb: http://www.regeringen.se/naring
  ————————————————————————-

 16. Hans Danielsson

  Jag har skickat meil till ett antal chefsredaktörer,baserade på Ingemars fantastiska sammandrag av ”Program för grön utopism”.I det sammanhanget kom jag in på EU och dess roll som pådrivare i klimatfrågan.Då hittade jag en deluppsats av en avhandling om EUs bioenergipolitik författad av Jacob Nordangård September 1969.Jag citerar ur hans uppsats
  Sidan 3.”Ett gemensamt mål för de ledande aktörerna(såväl organisationer,finansiärer och enskilda) var att de föreskrev en internationalisering och ett fördjupat överstatligt samarbete som en lösning på globa miljöproblem av detta slag.Detta kan enligt min tolkning ses som en bidragande orsak till att den Europeiska Gemenskapen tidigt,genom den brittiske diplomaten Chrispin Tickellls försorg,förde upp klimatfrågan på agendan och integrerade den i det politiska arbetet under 1980-talet.EU som är byggt på en ide´om transnationellt samarbete utgjorde en gynnsam grogrund.Flera av EU-kommisionens presidenter som Jacques Delors och Kevin Leydon var sedan själva medlemmar i Club of Rome,Aspen Institute och globaliseringsfrämjande nätverket Trilaterala Kommisionen.Slutsatsen är att EU och flera av de andra aktörerna i första hand inte agerat på grund av en genuin miljöoro utan att klimat-och miljöområdet varit ett av flera områden som har kunnat exploateras för att uppnå strävanden om ett utökat transnationellt samarbete och globala styrelseformer.”
  Från sidan 40. ”Jag vill påstå att skälet till att mänskligt framkallade klimatförändringar så snabbt definierats som en sanning och ett mål för EU att åtgärda mer har att göra med de tongivande aktörernas egna intressen om att skapa en världsordning med stärkta internationella instutitioner som de själva kontrollerar än en genuin oro för ett allvarligt miljöhot.Klimat/miljö/energipolitiken blir då mer ett verktyg för att förverkliga den europeiska idealstat (och ytterst världsstat) som hägrar exempelvis i Jacques Delors ögon”
  Nordangårds skrift heter  ”Thoughts leading to action” (ISRN-LiU-Tema-336-SE)
  Man kan ju undra över om inte ”lille Fredrik” också vill höra till de stora pojkarna och därför har Sverige högre klimatambitioner än andra länder ”och att vi skall gå före med gott exempel” någonting som kostar svenska skattebetalare oerhört mycket.
  Hans Danielsson

 17. Ingemar

  Tack Hans Danielsson. Jacobs eminenta uppsats är värd att uppmärksammas igen. Den finns på:
  http://www.tema.liu.se/tema-t/medarbetare/nordangard-jacob/dokument/1.177148/Thoughtsleadingtoaction3.pdf 

 18. Michelangelo

  #15# Föredömligt bra svar från regeringskansliet. ( om man bortser från tramset om klimatskadliga energislag)
  Synd bara att det tycks vara politiskt omöjligt att lägga ner subventionerna till den miljöskadande storskaliga vindkraften samt PV och i stället satsa på utbyggnad av Vindelälven och andra vattendrag som som bonus ger en minskad förgiftning av Östersjön.
  När det gäller energiförsörjningen i stort kommer nog våra barn och barnbarn undra över varför vi inte redan nu satsade på en utbyggnad av infrastruktur för gas.
  Skulle hellre värma mitt hus med billig naturgas , i stället för att som nu dyrt få betala för en geotermisk lösning med hög elförbrukning vid svinkalla vintrar.
  Men som konklusion – bra – väl insatt svar dock tyvärr inte vaccinerat mot vår värsta pandemi – klimatbluffsviruset.

 19. Kent Forssgren

  Per Green #15. Bra insats du gör. Men, intetsägande och till inget förpliktande skulle jag vilja kalla svaret från Regeringskansliet. Inte annat att vänta sig. Det är ju en underordnad till Maud Olofssons. Här antyds ingenting om att förändra prissättningen av el på ett för oss vanliga elkonsumenter gynnsamt sätt. Ingenting om att skapa en verklig konkurrens. Inget om att förändra direktiven till Vattenfall. Inget om att ta bort de s.k. miljöskatterna och avgifterna. Fast det vet vi ju redan. Politiker tar aldrig bort en skatt de infört. Möjligtvis döper de om den.

 20. Kent Forsgren #19
  Tjänstemännen har ett dilemma när de är tvingade att använda rätt tungomål när politikerna talar med dubbla tungor. Så är det nu, och så har det varit i många långa år. Minst i en mansålder…
  Inget vi kan ändra på, men möjligen kan det vara bra om fler fattar hur det fungerar.

 21. Rosenhane

  Uffe, du är helt makalös när det gäller att få till resonemang utan början och slut.
  En konstart i sig. Varför kastar du dig inte in i politiken?
   

 22. ThomasJ

  Fick samma svar från centerpartisten Daniel Johansson som Pär G. återger i #15 ovan. Innehållet drösar av elastiska ’Pravdas’ och kan inte betecknas annat än som oärligt snömos. Men så är också D.J. den första personen jag upplevt som via radion (i en P1-intervju ~ 1 månad sedan) givit inkompetensen ett ansikte…  
  ’Enda’ positiva, om man nu är nedranns vänligt sinnad, är att han öht. svarat.
  Arma Land!
  Mvh/TJ

 23. Pär Green

  ThomasJ # 22
  Uppmanar till mer krav och frågor, på svar angående fakta till ”makthavare”
  Men tanken kommer som en klar blixt, finns det någon kunskap hos makten?