Vilka gynnas av klimatmärkning?

DN skriver idag att vi tagit det första steget mot en svensk klimatmärkning av livsmedel. Först ut är frukt och grönt, spannmålsprodukter, baljväxter och fisk och skaldjur. Märkningen ska visa på de minst klimatpåverkande produkterna i sin kategori. För att grönsaker som odlats i växthus ska kunna bli certifierade med klimatmärkning krävs att minst 80 procent av bränslet som används till växthusets uppvärmning ska vara förnybart. Det ställs också krav på värmeisolering.
Transporternas påverkan på klimatet är omdiskuterad. ”Transporterna är inte alltid en stor miljöbov”, säger Sören Persson, vd för Svenskt Sigill. Troligen kommer reglerna att inbegripa ett tak för koldioxidutsläppen under transporten.
Även förpackningar ska klimatmärkas. Mängden förpackningsmaterial ska minimeras. Plastmaterial ska inte innehålla polystyren eller expanderad polystyren, så kallad cellplast.
Låt mig nu stilla undra – vilka producenter kommer att gynnas av klimatmärkningen? De i rika länder eller de i fattiga?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jag tror att maggie har missförstått det där med märkningar. De är inte till för producenterna utan konsumenterna!
  För att en marknadsekonomi ska fungera i praktiken krävs det att konsumenterna får god information om vilka produkter de egentligen väljer mellan.
  Jag är själv för marknadsekonomin, men jag menar att det är självklart att konsumenterna ska få så god information som möjligt om vad de egentligen väljer att köpa!

 2. Tharand: Du menar alltså att Burkina Faso och Sierra Leone har råd att tillverka produkter som godkänns enligt ”klimatmärkningen”? Det är ju det jag menar. Jag ser det som ganska självklart att produkter tillverkade i väst kommer att gynnas.

 3. maggie: I nuläget så finns det väl ändå få multinationella bolag med säte i Burkina Faso eller Sierra Leone. Jag menar att multinationella storbolag inom EU mycket väl har råd att betala för ”klimatmärkning”. Om vi konsumenter kräver vår rätt till vettig information så kommer företagen villigt att betala den försumbara summa detta kostar i proportion till den stärkta trovärdighet för företagets varumärke som det ger.
  Hur konsumentskyddet i Burkina Faso och Sierra Leone ser ut i övrigt erkänner jag gärna att jag inte är särskilt insatt i, men jag tror inte att deras största oro är en klimatmärkning.

 4. Tharand: Helt klart har företagen råd att betala. Men om nu konsumenterna lydigt flockas till klimatmärkta varor från multinationella storbolag inom EU, kommer det inte då att påverka vår import från utvecklingsländer?

 5. Thomas

  SCB listar vår import från både Burkina Faso och Sierra Leone som noll. Hur kan den då minska?
  http://www.scb.se/templates/tableOrChart____142265.asp
  Vidare sökning tyder dock på att den siffran inte är helt korrekt:
  ”Dem Collective, Kuyichi och Switcher framhåller att de tillverkar kläder på etiskt godtagbara sätt. Dessa och liknande kläder säljs på Ekovaruhuset i Stockholm, Babuscka i Malmö, Minni ekoaffair i Göteborg och i världsbutiker. Smycken importerade enligt kriterier för rättvis handel säljs exempelvis i Burkina Faso Boutique i Stockholm, Butiken spegeln i Karlstad och i Tandådalens fjällkyrka.”
  http://sg.eddy.se/section.aspx?chapter=17&section=11
  Kanske inte är så dumt det där med märkning av produkter ändå…

 6. maggie: Skulle du vilja köpa en produkt där du inte har någon information om var den producerats? hur den producerats? vilka kemiska ämnen som ingår? om dessa har testats och anses någorlunda godtagbara?
  Jag skulle det inte – och det styr min konsumtion.
  Jag anser därför att producenterna måste anpassa sig efter vad jag faktiskt efterfrågar om jag ska köpa deras produkt – oavsett om varan produceras i Sverige eller Burkina Faso.
  Därför ser jag inte hur mer information till mig som konsument skulle missgynna företagen. Chansen att jag köper en rättvisemärkt produkt från Burkina Faso är måhända rent av större än att jag köper en liknande produkt utan märkningar från Spanien…

 7. L

  Det är riktigt, bara vi får det utlovade klimatet också!

 8. Detta är rent nonsens. I stort sett all tillverkning av någonting resulterar i CO2-utsläpp. Koldioxid är fortfarande än helt ofarlig gas som allt liv är beroende av men detta faktum beaktas naturligtvis inte.
  Klimatmärkning är bara ännu ett led i mer protektionism och de som förlorar på det är naturligtvis de fattiga länderna.

 9. P-O

  Skeptikern:
  ”Koldioxid är fortfarande än helt ofarlig gas som allt liv är beroende av men detta faktum beaktas naturligtvis inte.”
  Jag brände mig som f-n på ett block torris i labbet och då gashalten CO2 går över 8% i ett rum vill man gärna vara … i ett annat. Helt ofarlig är den inte.
  Annars instämmer jag till 100% 🙂

 10. Tharand: Jag instämmer i att ursprungsmärkning, innehållsmärkning etc. är bra för konsumenten. Jag köper själv så ofta jag kan och hittar rättvisemärkta produkter. Jag ställer mig däremot tveksam till just att produkter ska klassificeras efter sin ”carbon footprint”.

 11. Löjligt med alla dessa märkningar, dessutom så är det få som kommer att vara med då det mesta vi äter enligt detta infantila sätt är ”klimatovänligt”. Inte fan är man med om det sätts varningstrianglar på ens varor. Att relevant information så som var varan är producerad och innehåll, ursprungsland mm är en självklarhet som det har slarvats med. Att då lägga tid och kraft på sådant här tramsande är helt makalöst.

 12. Peter

  Spinner vidare på din fråga Maggie:
  Vem gynnas av rådande klimathysteri?
  Svar: Miljöpartiet.

 13. Christopher E

  Jag förstår att olika intressegrupper är intresserade av märkning och att det finns intresse för detta hos vissa konsumenter också. Då jag ytterst tror på marknadsekonomi och konsumentens fria val där efterfrågan styr har jag svårt att riktigt protestera.
  Dock är min egen inställning att många av dessa märkningar är ganska fåniga, och koldioxidmärkning nog den allra fånigaste. Självklart kan den sistnämnda fungera som ett protektionistiskt handelshinder, som svar på Maggies fråga.
  Det är också så, att det sällan finns absoluta sanningar, även där intentionen är den bästa. Det är långt ifrån självklart att tex. rättsvisemärkning alltid är långsiktigt bästa för arbetarna och odlarna. Vad som är miljö- och naturvänligt är inte alltid lätt avgöra. Mat från en högproducerande liten åker som besprutats, eller mat från lågproducerande ”ekologiska” fält, där man huggt ner biologiskt värdefull skog för öka avkastningen med ökad areal istället?
  Men det är väl tidens tecken att små märkningar ska stilla samvetet och avlasta konsumenten från att tänka själv.
  Varför stanna vid klimat, miljö och rättvisa? Jag kräver nu omedelbart nya märkningar för etiskt medvetna konsumenter:
  * Att företaget bland sina anställda och ägare ej har rökare, kvinnoprästmotståndare, homofober, medlemmar i vapenlobbyn eller ungdomar som visar underkläderna offentligt.
  * Att transporten ej skett med flyg eller inneburit överkörning av oskyldiga djur på landsvägen.
  * Att produkten ej odlats i ett land där regeringen försöker rädda liv genom att bekämpa malaria med DDT.
  Osv… det blir trångt på paketen…
  Min favorit bland existerande märkningar är KRAV. Den är stor, syns bra, och gör det lätt att undvika att av misstag handla grönsaker som ofta kostar nästan det dubbla.
  Men ändå, trots ironin här, måste jag erkänna att även jag handlar efter efter märkning! Prismärkningen…

 14. Peter

  Christoher E:
  ”* Att företaget bland sina anställda och ägare ej har rökare, kvinnoprästmotståndare, homofober, medlemmar i vapenlobbyn eller ungdomar som visar underkläderna offentligt.”
  Ej att förglömma ”klimatförnekare”… 😉

 15. L

  Hellre ”klimatförnekare” än ”bloggfördummare”…

 16. Anledningen till att ni inte vill ha CO2-märkning är ju naturligtvis att ni inte erkänner sambandet mellan Co2-utsläpp och global uppvärmning. Men det är argument nog i sig. Jag tycker bara att ni skjuter er själva i foten genom att börja tjafsa om att klimatmärkningar skulle skada u-länderna. Det är precis samma sak med etanolen och världssvälten. Koncentrera er på det ni vill bevisa istället…
  Eftersom jag köper grundinnebörden i IPCCs teori så tycker jag att en klimatmärkning vore bra. Naturligtvis är inte meningen att sluta sälja varor som på något sätt är CO2-beroende, men däremot ges konsumenten möjligheten att välja bort varor som t.ex. flygs hit från andra sidan jordklotet till förmån för varor som fraktats hit på mer energieffektiva sätt. Kan företagen ge information om hur många gram av olika ämnen de innehåller så kan de nog klara av att uppskatta sina CO2-utsläpp också. Jag skulle tro att många svenska företag har en ganska god bild av detta redan idag eftersom opinionen sätter press på dem att arbeta för ett hållbart företagande.
  skeptikern: å andra sidan beaktar du inte det faktum att koldioxid inte är nyttigt i vilka koncentrationer som helst. Salt (NaCl) är t.ex. också nyttigt, men för den sakens skull innebär det inte att det alltid är bra. Världen är mer komplex än så, det tror jag att de flesta av oss kan erkänna…

 17. Christopher E: varför skulle just klimatmärkning vara ett större handelshinder än andra märkningar?
  ”Men det är väl tidens tecken att små märkningar ska stilla samvetet och avlasta konsumenten från att tänka själv.”
  Jag håller absolut med dig om att konsumenten ska tänka själv och
  att märkningar på intet sätt är en garanti för samvetet. Däremot så är vi säkert eniga i att det är en omöjlig uppgift att kolla upp hur alla produkter man konsumerar har producerats – därför är märkning ett sätt att för organisationer som t.ex. Rättvisemärkt, KRAV och SNF att göra jobbet åt oss. SNF:s ”Bra Miljöval” är ju f.ö. inget som man kräver att företagen ska märkas med – det är något som företagen själva ansöker om att bli märkta med eftersom det ses som en konkurrensfördel!
  Naturligtvis är märkningar inte det bästa i alla fall, men det försöker de ju heller ej vara. De koncentrerar sig på en eller ett par kärnfrågor och sedan är det upp till konsumenten att avgöra vad som är viktigast.
  M&S i UK har f.ö. redan en märkning för varor som fraktats med flyg (vitt flygplan mot grön bakgrund). Om intentionen är att varorna är färskare eller att deras miljöpåverkan är större vet jag inte.

 18. Märkning, må vara svanar eller koldioxid handlar inte om märkning.
  Det är en del av indoktrineringen och hjärntvätten.
  Ni har nog alla varit på företagskurs och det är antagligen anledningen till att ni inte reagerar, fast ni känner igen fenomenet. Alla tillsammans..
  Å så behövs det några regler ( å optimalt, märken ) som man kan följa för att känna sej som en i gruppen (Alla tillsammans, vi håller ihop ).
  Å klimathysteriarrangörerna ( eller din företagsledning ) får tillräckligt många att sluta upp.
  Sen är det lätt att frysa ut dom andra, tills dom avger, läpparnas bekännelse. Det räcker. Så länge man har ett gäng fanatiskt troende, en tillräckligt stor grupp som inte tvivlar, men har lite skuldkänslor jämte mot fanatikergruppen för att man inte själv gör mer.
  Tror ni att någon av företeelserna
  ( miljö/växthusgasmärkning eller arbetsplatsen ) händer av en slump?
  Att man råkar göra det man gör. Att man av en slump kommer på en agenda.
  Det är nog det mest vetenskapliga du kan uppbringa i hela klimathoaxen. Har du inte förstått det, då har du en bit kvar till att vara en riktig cyniker med rimlig koll på verkligheten.
  Kom ihåg det jag skriver nu, om något år. När det här har arbetats in ordentligt.

 19. L

  Då vore det enklast att märka alla AGW-anhängare. En liten strut på huvet kanske..?
  Nej klimatmärkta varor låter som rena Grönköping. Är det meningen att man ska skämmas om man köper omärkta varor..? Ungefär som man ska straffas för att man har en SUV, även om den inte används utan står parkerad. Men det är ju lättare att ställa krav på andra än sig själv.

 20. P-O

  L:
  ”Då vore det enklast att märka alla AGW-anhängare. En liten strut på huvet kanske..?”
  Jag röstar på en propellerhatt ! Det går ju bra ihop med vindkraft i alla fall.
  http://www.crobike.de/en/werbemittel_bilder/promopeddler/10800/21934.jpg

 21. L

  Perfekt liten hatt. Då får vi se hur det är med konsensus på den kanten… 🙂

 22. Christopher E

  Tharand:
  ”Christopher E: varför skulle just klimatmärkning vara ett större handelshinder än andra märkningar?”
  Huvudsakligen på grund av transportarbetet. En sådan märkning gynnar lokalproducerade varor.
  Undantag finns, naturligtvis, jag har hört att svenskproducerade tomater använt mer energi än spanska (inklusive transport). Å andra sidan, svensk energi har nästan inga koldioxidutsläpp jämfört med spansk energi. Fast någon miljöaktivist protesterar då mot att konsumenten med koldioxidmärkning då styrs mot att välja varor från kärnkraftsländer… Så det blir svårt i affären – ska man välja en rättvis tomat, en ”koldioxidfri” tomat, en ekologisk tomat, non-GMO-tomat eller en non-nuclear-tomat. Eller ingen tomat alls? Och kom de ihåg att det är mer än 1000 ppm CO2 i tomatväxthusen för snabb tillväxt, det kan väl inte vara bra…? För koldioxid är ju en ”pollutant”, säger Al Gore.
  Vart jag vill komma fram till med detta förvirrade resonemang är att det finns sällan absoluta sanningar. Mitt grundproblem är inte en protest mot själva märkningen i sig, utan att märkningen handlar om subjektiva bedömningar. Väljer vi att följa märkningar är vi också i händerna på dem som gör bedömningen.
  Det gäller samma resonemang för märkning av el. Vad som är miljövänligt är olika för olika personer. För mig är kärnkraft miljövänligare än vindsnurror i flyttfågelstråk och på fjälltoppar, men många skulle säga precis tvärtom. Jag vill inte diskutera exemplet mer än så, jag bara konstaterar de olika synsätten.
  (De subjektiva bedömningarna är förresten min invändning mot hela miljödebatten. När folk skickas på kurser i ”miljövänlighet” är det utbildarnas ideologi som då gäller som enda sanning).
  För mycket allt dubiösare märkningar (och jag anser definitivt CO2-märkning hör till den kategorin) kanske också gör folk utmattade så att man missar någon märkning som kanske är bra. Delfinfri tonfisk har jag personligen tex sympatiserat med.

 23. P-O

  Kyrkan tycks i alla fall ha vaknat. ”Humanitär Tsunami” var för mig ett nytt begrepp. Kanske de kan ruska vett i politikerna ?
  http://www.kyrkanstidning.com/nyheter/krav_pa_krafttag_for_att_hejda_matpriser_0_5092.news.aspx

 24. P-O: haha!
  Tharand: Vi andas ju för bövelen ut koldioxid hela tiden. Ja visst, sitter man fast i en rymdkapsel utan fungerande syrefiltrering – på andra sidan månen som i Apollo 13-filmen så är kanske höga koncentrationer av koldioxid farligt men hur ofta händer det…
  Och varför ska jag erkänna sambandet mellan CO2 och global uppvärmning? Det mesta tyder ju på att sambandet är det omvända. Hur vore det om folk kunde erkänna sambandet med solen och global uppvärmning, något som är väldigt mycket rimligare och logiskt än våran futtiga produktion av CO2.
  Christopher E: Bra kommentar! Timbro sågade för övrigt rättvisemärkt i en rapport i vintras. Det låter väldigt bra att handla rättvisemärkgt men det gynnar knappast fattiga människor. Att dessa organisationer är kopplade till LO och socialdemokraterna gör det hela inte bättre…