Verkligheten vs Klimatmodellen 1-0

För 1,5 år sedan tittade jag på SMHIs klimatscenarier (se här). Det bedrägliga med SMHIs klimatscenarier var att simuleringen började i mitten av 1900-talet så att de helt undvikit 1930-talets värmeperiod. Men nu har jag laddat ner klimatsimuleringar från Max-Planck-Institutet som borde likna SMHIs simuleringar. Och dessa simuleringar börjar redan år 1850. Jag är ingen expert på olika klimatmodeller, men den här är en sk CMIP5-modell med namnet MPI-ESM-LR. Man kan läsa mer om den här. Jag har bara tagit en körning av modellen. Eftersom det finns mycket ”slump” inblandat i modellerna kommer andra körningar att ge något annorlunda resultat.

Som vanligt jämför jag med Uppsala, eftersom vi har en lång och hyggligt pålitlig temperaturkurva därifrån. Se plottarna nedan:

Simulerad temperatur för Uppsala.
Simulerad årsmedel-temperatur för Uppsala 1850-2013.
Uppmätt temperatur för Uppsala
Uppmätt årsmedel-temperatur för Uppsala 1850-2013.

I modellens värld ökar temperaturen i mitten av 1900-talet och de riktigt kalla åren uteblir. I verklighetens värld var de varmaste åren på 1930-talet, och temperaturen varierar mycket mer slumpmässigt. Man förstår att SMHI har valt att börja sina simuleringar från mitten på 1900-talet, eftersom modellerna inte kan få fram 1930-talets värmeperiod. Men jag förstår inte att de forskare som jobbar på/för SMHI kan stå för detta bedrägeri. Det kan inte finnas någon vetenskaplig heder kvar i dessa kretsar.

Om vi plottar klimatmodellens temperatur som funktion av verklighetens temperatur, ser det ut som följer:

Modellerad temperatur som funktion av uppmätt temperatur.
Modellerad temperatur som funktion av uppmätt temperatur.

Det är ju rätt tydligt att modellen inte lyckas så bra. Dess prediktiva förmåga måste ligga mycket nära noll. Ändå är det sådana här modeller som SMHI använder för att förutsäga framtiden.

 

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Du har helt rätt Magnus när du skriver ”Men jag förstår inte att de forskare som jobbar på/för SMHI kan stå för detta bedrägeri. Det kan inte finnas någon vetenskaplig heder kvar i dessa kretsar.”

  Jag gjorde en studie av SMHIs svar till Riksdagen och den visar samma systematiska bedrägeri, se
  http://www.tjust.com/vit/2015/JO-SMHI.pdf

 2. latoba

  #1 Lars Cornell. Fick du något svar från JO?

 3. Sören G

  Att hjärntvätten av svenskarna varit effektiv inser man när man ständigt i debatter, som nu i Almedalen, hör politiker och andra hävda: ”Vi vet att våra utsläpp kommer att förorsaka allvarliga konsekvenser i framtiden om man inte genast slutar att använda fossila bränslen.” – Att IPPCC:s scenarier totalt har misslyckats känner man inte till.

 4. Lasse

  Hörde på nyheterna att SMHIs brandvarningar inte kan tolkas direkt utifrån den enkla siffra som SMHI anger. Brandmästaren vill hellre se grunddata.
  Statliga verken gör ofta riskkartering och kartering av olika slag. Nu har kommunerna och länsstyrelserna tröttnat och vill se nycklarna i stället. Hoppa över tolkningen och gå direkt på grunddata. Bra för den som är utbildad! Men det genererar mindre jobb.
  SMHIs prognoskartering är bara ett sätt att sälja sig.
  Rapport igår visade värmeböljan i söder och snön i norr. Det senare är mer ovanligt!
  Vi får se om Kebenekaises sydtopp växer i år?
  Ut i värmen!

 5. Ingvar

  Snyggt jobbat Magnus.
  När deras modeller inte ens kan göra ”hindcasting”, dvs visa hygglig samstämmighet med historiskt data data förstår jag inte hur man kan påstå något om framtiden. Det är närmast löjeväckande. Det är inte vetenskapligt. Det är makt och politik och då är ALLT tillåtet. Inklusive att ljuga folket som betalar deras löner rakt upp i ansiktet

 6. Lennart Bengtsson

  Magnus

  Intressant. Nu tycker jag förstås att modellen är riktigt bra eftersom den faktiskt simulerar den interna variabiliteten mycket bra tom för Uppsala enligt figuren. Det är inget dåligt resultat! Det finns ingen möjlighet att prognosers det varma 1930-talet. Sådana variationer liksom de senaste 20 årens obetydliga uppvärmning kan inte prognoseras. En trolig förklaring är en slumpartad process med då får man gå igenom ett antal simuleringar. Kanske man kan finna någon ensemble medlem som lyckas med detta? Det är sannolikt möjligt. Dessutom är de flesta eniga om att även på en 100-års skala är trenden i modellberäkningarna för stor vilket indikerar ett systematiskt fel i klimatmodellerna.
  Tyvärr är inte klimatmodellerna bättre än så här varför politikerna kunde ta det litet lugnare, men inget händer nu före Parismötet. Kanske efter. Problemet är att klimatinformationen har tagits över av aktivister som tyvärr inte vet mycket vad de pratar om. Klimatsimuleringar är inga prognoser utan endast simuleringar av i bästa fall möjliga förlopp.

 7. Lars Cornell

  #2. JO svarar att de inte tar upp ärendet. Per telefon fick jag sedan veta att de måste prioritera och inte anser sig ha kompetens för sådana ärenden.

 8. AG

  #6 Har jobbat själv med aerosolmodeller och kan ta till mig av vad du säger. Det finns oftast ingen annan möjlighet än att köra modeller då man inte vet de enskilda faktorernas värden eller riktning. Det jag vänder mig emot är att man baserar policys på modellresultat som om de vore facit och sanning. Man talar mycket tyst om osäkerheterna och vad modellerna egentligen är till för. Så skjut inte på modellerna utan på de som missbrukar dem!

 9. Peter F

  OT

  Sundsvalls tidning har publicerat följande råsop från SD ang. kärnkraften.

  http://www.st.nu/opinion/debatt/karnkraften-kan-inte-ersattas

 10. Olav Gjelten

  Jag har funderat mycket på hedersbegreppet gällande klimatforskningen. Det svaret jag kommit fram till är att olika tidsepoker alltid haft sitt eget ”rätt” och ”fel” i folks medvetenhet och som bara de färraste vågat ifrågasätta.
  Titta på vår media idag. Bara efter några få dagar med ljuvlig sommarvärme framhålls detta som ett bevis på ”ett skenande klimat”. Självklart inte ett ord om att vi i stora delar av landet haft den kallaste våren och försommaren sedan 1962.

 11. Magnus Cederlöf

  Lennart #6:
  Jag håller med. Egentligen har modellen gjort ett fantastiskt jobb att både fånga nivån på den absoluta temperaturen och den kortsiktiga variabiliteten för Uppsala. Men trenden i temperaturen har den inte lyckats fånga. Och därför borde man inse att just framtida trender inte heller kommer att bli korrekta.

 12. tty

  #11

  Nu är det ju så att ”trender” är mycket vanliga i autokorrelerade data (som t ex klimattidsserier). De kan se signifikanta ut vid en första anblick, men är oftast rent slumpmässiga.

 13. Magnus Cederlöf

  tty #12:
  Om ”trenderna” är helt slumpmässiga är de ju faktiskt helt omöjliga att förutse 🙂

 14. Peter Stilbs

  I går var det ett rätt långt inslag i 21-Aktuellt på SVT om ”översvämningsmygg” – som påstods spridas allt mer i landet pga det ökade regnandet och ”uppvärmningen” – inte ett ord om den ovanligt kalla våren och försommaren (tills för ett par dagar sedan)

 15. Slabadang

  Men Lennart!!

  Den interna variabiliteten är INTE BERÄKNAD utan HÄMTAD från tempserierna. Det är ju i ”projektionerna” det sedan skiter sig när de lägger till parametrar som ÄR TEORETISKT BERÄKNADE endast på klimatideologiska grunder.

 16. Slabadang

  Bästa sätt att förstå hur lite skit in får katastrofala konsekvenser för skit ut!

  http://wattsupwiththat.com/2015/02/24/are-climate-modelers-scientists/

 17. Mats G

  15
  Slabadang
  ”ÄR TEORETISKT BERÄKNADE endast på klimatideologiska grunder.”

  Exakt. Och när vi inser det så borde vi revidera vår hållning. Datamodellerna är pumpade med det vi vet. och då går det käpprätt åt…..

  Det borde ge oss insikter när vi gör långtidsprognoser.

 18. Lennart Bengtsson

  Slabadang och andra

  Detta har Ni missförstått. Klimatsimuleringen innehåller inga egentliga empiriska uppgifter utan har i princip beräknats från first principle. Det är faktiskt därför som det är anmärkningsvärt bra men naturligtvis inte på det sätt som det tyvärr uppfattats. Trender är notoriskt svåra då dessa beror på subtila processer som har stora brister. Det modellen simulerar är känt från observationer varför det praktiska värdet givetvis är begränsat. Omvänt kan man ju också säga att man kan reproducera klimatets naturliga variabilitet från grundekvationerna!
  Vår kunskap om klimatet är därför ungefär jämförbar med kunskapen om astronomin efter Newton

 19. Gunbo

  Lennart Bengtsson,

  Nu när vi har dig på tråden skulle jag gärna vilja höra din uppfattning om SMHI. Kan vi lita på dem eller är de bedragare som en del här ovan tycks anse?

 20. Nej LB, nu snackar du skit.

  K1imatmodellerna baseras alls inte bara på 1st principles. Där finns närmast ofattbarba mängder ad-hoc antaganden inbakade i dem. Eller hur tror du att du kan bestämma molnbildning, albedo, RH, havscirkluationer, aeorsolkylning mm från 1st principles!?

  Du kanske menar att de hyfsat väl kan beskriva vädervariationer … men det är en helt annan sak.

 21. Lennart Bengtsson

  Gunbo 19

  Hej

  Jag tycker Rossby gruppen är duktig och kompetent. Jag kan inte bedöma vad enskilda tjänstemän har yttrat då jag inte haft tillfälle att granska detta. Som alla myndigheter nuförtiden är SMHI mån att hålla sig till den officiella linjen vilket är IPCC, då de i stort saknar en oberoende kapacitet vilket för övrigt gäller för majoriteten av de meteorologiska instituten. De fackpersoner som kontaktades underhand hade inte heller några invändningar till KVAs klimatyttrande. Det är viktigt att notera att den inte är SMHI som pratar om havsnivåhöjningar på flera meter utan personer som Rockström och andra i den klimatpolitiska klanen. Detta är inte heller vad IPCC har sagt. Det finns säkert en övertro på klimatmodeller bland många, inte minst bland de som inte sysslar med modellering, och ytterst få har sysslat med detaljer i klimatmodellering som är kritiskt när det gäller uppvärmningen och har kanske inte alltid klart för sig hur bräcklig kunskapen här är. Som jag har sagt åtskilliga gånger det är den interna dynamiken som är det helt dominerande och jag är säker på att om Magnus producerar en fig som ovan för perioden före säg 1950 skulle den i stort sett se likadan ut. Ma n skall alltid ställa sig den enkla frågan hur kan vi avgöra att det har blivit varmare? Man kan inte betrakta tidsserier på några decennier och självklart inte för enstaka år utan det krävs perioder på 50 år eller mer. Här syndar inte bara lekmän utan även många i klimatsvängen ( där också flera är lekmän när det gäller baskunskap i klimatologi)
  SMHI gör så gott de kan och är enligt min uppfattning seriösa.

 22. Slabadang

  Lennart Bengtsson!

  Du är helt enkelt lurad om hur de jobbat när de uppenbarligen har kurvanpassat och haft mätserierna som facit att utgå ifrån. Det är en efterhandskonstruktion av tillämpad metodik de sålt in på dig och alla som jobbat med prognostiserande modeller vet exakt hur utvärdering/validering INTE får gå till. Klart att de inte vill berätta hur de jobbade egentligen , det hade ju liksom förstört hela showen.Problemet var ju för dem hur de skulle fuska /tuna till de faktorer historiskt som sedan skall ge den hockeyklubba de eftersträvade för framtiden. Resultaten är beviset på att jag har rätt!

  När 90 talets uppvärmning försvann from 1998 så sket det sig liksom direkt. Klimatmodellerarna gick all in på att uppvärmningsperioden var beroende av CO2 halten. EN chansning som nu enkelt och tydligt är påvisar det banala fusket som ligger bakom modellerna. Bekräftelsen på att GIGO gäller levereras av klimatmodellerna själva. Så här pinsamt enkel är sanningen om klimatmodellerandet och så går det när man inte har en övergripande kvalitativ kontroll på utveckling och utvärdering. High Chaparall är vad som gällt ! Yeeeiiiiaahhhhh!

 23. Lars Cornell

  Fråga till er som känner till klimatmodellerna, tar de tillräcklig hänsyn till det logaritmiska avtagandet och att vi nu ligger nära mättnad? När jag för några år sedan läste AR4 fick jag ett intryck av att de inte gjorde det. Bland annat fanns det flera angivelser av
  temperaturökning = rak funktion (utsläpp koldioxid i Gton)
  och det ger ju på tok för höga värden efter ganska kort tid.

  LB, om det finns behov av perioder på 50 år är det väl bara att gå tillbaka till 1965 så har vi en sådan period.

  Du skriver att Rossbygruppen är kompetent. Då måste de protestera öven det alster som skickats till Riksdagen, se #1 ovan. Har du hört någon från Rossby protestera? Nu vet man ju inte vilka personer och organisationer som står för vad i den rapporten, men som helhet är den ohederlig.

 24. Thomas P

  Slabadang #22 Vet du vad Lennart Bengtsson arbetat med under sin karriär?

 25. Ingemar Nordin

  Lars Cornell #7,

  ” JO svarar att de inte tar upp ärendet. Per telefon fick jag sedan veta att de måste prioritera och inte anser sig ha kompetens för sådana ärenden.”

  De tar inte ens upp ärendet. Saknar kompetens. Men för h-e, säger de samma sak om fejk inom, säg, IT eller storskalig finansiell brottslighet? Det finns väl bara ett svar till JO: Se till att skaffa den erforderliga kompetensen då!

  Jag kan inte fatta att JO, som är vår högsta rättsliga instans beträffande övervakningen av rättsväsendet, kommer med ett sådant nonsenssvar.

 26. Skogsmannen

  #7, #25!

  Varför kom svaret per telefon?

  Skriftlig fråga besvaras skriftligt, muntlig fråga besvaras muntligt osv.

  Begär att få den motiveringen skriftligt. ( 🙂 )

 27. Slabadang

  Lars Cornell!

  Angående den avklingande logaritmiska effekten av CO2 så är svaret både din fråga både ja och nej. De har helt enkelt kompenserat den avtagande effekten mest genom att klistra på vattenångan egenskaper den inte äger och tillräcklig klimatteologiskt korrekt anpassat den så att de får sin hockeyklubba. Utan den klimatteologiska förstärkningseffekten av moln/vattenånga … klimaalarmismus sint kaputt!

 28. Slabadang

  SVD om Almedalen

  Almedalsveckan i siffror
  24 345 735 Antalet nyhetsartiklar som har publicerats från Visby i svenska medier under veckan.

  8 735 921 Antalet av artiklarna som var skrivna av Expressens Niklas Svensson.

  0 Antalet faktiska nyheter i dessa artiklar.

  23 Antalet läsare av artiklarna som inte själva var på plats i Visby.

  78 046 Antalet komprometterande vänskaper som inletts mellan politiker, journalister och lobbyister.

  22 273 Antalet personer som Twitter-rasade över att Åsa Romson inte visste var Auschwitz låg.

 29. Gunbo

  Lennart Bengtsson,

  Tack för ett lugnande svar! Att KU:s egna klimatexperter vet ”bättre” visste man ju redan! 😀

 30. Thomas P

  Slabadang #27 Tusan vad smart den där Arrhenius måste varit som inkluderade vattenånga som positiv återkoppling enbart för att han förutsåg att hundra år senare ett antal grupper skulle producera hockeyklubbsliknande temperaturrekonstruktioner.

 31. Björn

  Det är inte bara att prediktiviteten är noll, folk får betala för denna värdelösa modellprediktivitet. Skamligt, ohederligt!

 32. Lasse Forss

  För några månader sedan frågade jag en klimatolog på SMHI vad det fanns för bevis på klimatförändring. Jag fick en länk till en sammanfattning av 9000 (tror jag) rapporter. Då bad jag om en graf på den globala medeltemperaturen mellan 1998 och 2014 och bad honom förklara vad som var allvarligt. Han svarade att så korta serier är ointressanta. Då bad jag honom skicka en temperaturserie med tillräcklig längd, och att han skull berätta vad som var allvarligt. Då skickade han länken med de 9000 rapporterna igen.
  Det är bara att konstatera. Deras jobb går ut på att mörka verkligheten.

 33. Daniel Wiklund

  Aha, där såg Thomas P chansen göra sig märkvärdig, och såna tillfällen missar han aldrig, trollerikonstnär som han är.

 34. Daniel Wiklund

  Väntar bara att Thomas P ska säga att Romson också är smart.

 35. Lars Cornell

  Visst är Th P ett nättroll, rätt charmigt troll faktiskt. Och för mig har han varit nyttig eftersom han fått i gång debatten och höjt min kunskapsnivå.

  Skogsmannen #26 ”Varför kom svaret per telefon?”
  För att jag ringde och frågade.

  #27 Slabadang. Ditt svar är otillfredställande – jag förstår det inte.

  #25 Ingemar Nordin
  ”JO svarar att de inte tar upp ärendet..” ”Men för h-e…”
  Du har rätt. Det finns anledning att på något sätt överklaga även om formell överklagan är omöjlig så måste det gå genom att anmäla på nytt.

  VEM? VILKA NAMN KAN JAG RÄKNA MED I EN NY ANMÄLAN (FÖRBÄTTRAD) TILL JO?
  http://www.tjust.com/vit/2015/JO-SMHI.pdf

 36. Lars Cornell

  #34 Daniel Wiklund
  ”… Romson också är smart.”
  Men medge att hon är rätt snygg och har en fertil utstrålning.
  (Trampade jag över gränsen nu?)
  Romson har en social kompetens som vida överträffar hennes tekniska kompetens.
  Den egenskapen delar hon med Rockström och Al Gore som hon gärna delar bo med.

 37. Kenneth Mikaelsson

  Nostalgi… 1990 och vi ältar samma skit om och om igen… trollet TP måste glädjas nått så jä*ulst denna rulle
  är ögon öppnande….

  https://www.youtube.com/watch?v=DGOMtTQFxh0

 38. Ingvar

  Lars C. #35
  Skriver på. Självklart.
  Fixa nånstans där man kan skriva på

 39. Slabadang

  Lars Cornell !

  Att både käka upp kakan och har den kvar. Alarmisterna kände väl till att CO2 inte av egen kraft kunde skapa något klimathot (bland annat på grund av den avtagande absorbtionsförmågan vid ökad halt i atmosfären). Så de fick helt enkelt hitta på en sekundär förstärkningseffekt och det blev vattenångan som gavs den fantastiska förmågan med en mot CO2 haltens avtagande effekt förstärka i ännu större omfattning. Att vattenångan bildar stora tussar på himlen med bländvit ovansida lämnades helt enkelt därhän. Antalet instrumentuella observationer som motbevisar vattenångans förmåga att förstärka och ”fånga” värme är av tung magnitud och alla satellitmätningar visar att när planeten värms upp så ökar och lämnar värmestrålningen samtidigt atmosfären snabbare, precis tvärtemot vad ”växthuseffekten” gör gällande.

  Tvärtom med vanligt sunt intellekt kopplat till orsak och verkan så är vattenångan tvärtom vårt ständiga alltid fungerande termostat och som förklarar varför havsytan i princip aldrig överstiger 31 C. Börjar havsytan nå 30-31 C så kommer det omedelbara avkylande svaret allt snabbare i form av molnbildningen och de vertikala luftströmmarnas transport av värmen upp till avkylning i de högre luftlagren tilltar samtidigt som molnens vita översida reflekterar solljuset tillbaka upp i atmosfären.
  Denna process kan vi se utspelas dagligen här vid ekvatorn där instrålningen är som starkast. Klart och soligt på förmiddagen regn och åskväder på eftermiddagen och kvällen ju högre yttemperatur ju värre åska och regn och ju lägre blir yttemperaturen efter processen. Om och om och om igen!!

  Man är så kräktrött på den alarmistiska psedovetenskapen att förrådet med bruna påsar är slut för länge sedan. Pajasen med tomatpalmen hör hemma i nån M Phyton sketch.

 40. Thomas P

  Lars #35 Kan tänka mig en och annan borta hos JO som ser dig som ett troll också.

 41. Sören G

  #39
  Havstemperaturen var konstant 28 grader i tropiska Atlanten när jag var på sjön ett tag på sextiotalet. Havstemperaturen runt ekvatorn blir tydligen inte mycket varmare än så p.g.a. molnbildningen med åtföljande åskskurar. Under perioder med högre global temperatur var det högre breddgrader som kom i åtnjutande av värmen, vilket alltså betydde ett jämnare klimat. Och mindre temperaturskillnader medför färre stormar. Att klimatzoner förskjuts är ju naturligtvis en resultat. Under det holocenska optimat när temperaturen i Skandinavien var ett par grader högre än nu var Sahara en grönskande skog. Vad skulle det vara för nackdelar med det?

 42. tolou

  Slabadang #39

  WOW!

  Exakt så skulle jag skrivit om jag kunde skriva som du.

  Och IPCC samt KVA (och Lennart Bengtsson) sitter fortfarande och hävdar att moln har netto positiv återkoppling, dvs. förstärker uppvärmningen.
  Detta för att undvika att prata om stabiliserande effekter och istället ge intryck av en skenande uppvärmning.

  Konsensus eller vetenskap? Det börjar bli hög tid att välja sida.

 43. Lars Cornell

  Tack Slabadang #39. Det var pedagogiskt så att även jag kan förstå. Men är det rätt? Det saknar jag kompetens att bedöma och tar det därför till mig som en trolig sanning tills vidare.

 44. Thomas P

  Sören #41 ”Och mindre temperaturskillnader medför färre stormar. ”

  På våra breddgrader drivs stormar till betydande del av den temperaturskillnad mellan pol och ekvator du beskriver. Närmare tropikerna har du och Slabadang rätt i att det finns en termostat över haven (dock inte över land). Det är bara det att den där termostaten tar sig uttryck i orkaner. Tröskeln för när tropiska orkaner bildas är vid ca 27 grader havstemperatur, och en orkan är, förutom allt annat, ett väldigt effektivt sätt att transportera värme från ytvatten ut i rymden. Sen har ju orkaner vissa andra effekter också…

  I övrigt är Slabadangs påståenden om vattenångan mest önsketänkande. Vattenånga bilda vita tussar säger Slabadang, vad han väljer att ignorera är att de där vita tussarna bildas först när vattenångan når mättnadstryck, vilket kräver mer vattenånga ju varmare det är. Högre temperatur innebär därför mer vattenånga i atmosfären och eftersom vattenånga är en växthusgas så fungerar den som positiv återkoppling. Något som som sagt redan Arrhenius insåg.

 45. Christopher E

  #44

  Och ”tropiska orkaner” har ökat jättemycket i antal/styrka med global uppvärmning, eller hur…?

  Förresten heter det tropiska cykloner om talar om dem generellt. Orkaner är en regional term. Lite ordmärkeri, kanske, det erkänns, men det är alltid bäst att använda rätt term för förståelsen.

 46. Sören G

  #44 Thomas P
  Men eftersom temperaturen vid ekvatorn hålls tillbaka p.g.a. termostaten så ökar inte antalet tropiska orkaner med ökat global temperatur. Det är vid högre breddgrader som man åtnjuter ett varmare klimat och globalt blir klimatet jämnare.

 47. Thomas P

  Sören #46 ”Men eftersom temperaturen vid ekvatorn hålls tillbaka p.g.a. termostaten så ökar inte antalet tropiska orkaner med ökat global temperatur. ”

  Men snälla du, orkaner är del av denna termostat! Inte just vid ekvatorn, där är corioliskraften för svag, men i området utanför.

 48. Hej Thomas

  Bra att du inser att H2O fungerar som en effektiv termostat …

  Men där är det inte CO2 som styr luftfuktigheten och termostaten där, Det du säger om ’positiv återkoppling’ är bara svammel. I tropikerna när det är varmt och fuktigt har extra CO2 noll effekt ..

  CO2:s effekt är mest påtaglig där det är kallt, torrt och mörkt …

  Men det visste du väl egentligen, eller!?

 49. tolou

  TP #44
  ”de där vita tussarna bildas först när vattenångan når mättnadstryck, vilket kräver mer vattenånga ju varmare det är.”

  Du gör en förenkling och antar att moln bildas helt från mängden vattenånga. Men det behövs kondensationskärnor också. Var kommer dessa ifrån, och hur varierar de över tid?

  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2014/07/contrails-nasa-langley-research-center-1024×8091.gif

 50. Daniel Wiklund

  Thomas P är på svammelhumör idag.

 51. Slabadang

  För att bevisa att Thomas P pratar rappakalja när han smackar på vagnen framför hästen!

  Vi kollar Thomas P mot observationer.

  Globala stormar:: http://coaps.fsu.edu/~maue/tropical/global_running_ace.jpg

  En tydligt avtagande trend och samtidigt ett mycket bra bevis hur temperaturen sjunker efter de år som de varit mer frekventa (se 1998) . Vi ser från satelliter hur orkanerna som en gigantiskt vit kylande molnskiva med stor värmetransport från ytan skruvar sig fram längs ekvatorns hav.

  Så vad är det vi ser om vi spänner hästen framför vagnen istället? Utöver den dagliga lite finare termostaten cykeln sol-moln-regn/åskväder kallt- morgon – varmare- moln – regn – åska – kallare molnens dagliga negativa feedback med ökning av den dagliga albedot dvs ökning av återstrålningen mot den högre atmosfären samt vertikal transport av värme från yta till troposfär.Orkaner skapar samma effekt och drivs av samma förutsättningar men tar en annan form och omfattning än de dagliga regn och åskvädren och drivs mer av långsammare skiftningar i havscirkulationen men konsekvensen blir den samma dvs avkylning.

  Den andra säkra slutsatsen vi kan dra är att antalet globala stormar minskar vilket då samtidigt blir ett bevis på att det inte förekommer någon global uppvärmning samtidigt som antalet åsk och regnväder inte heller ökat. Vi förstår samtidigt att när det blir varmare så klickar den naturligt förekommande och alltid fungerande termostaten in. Den övergripande återkopplingseffekten av vattenånga har genom detta inlägg med stöd av observationer bevisats vara negativ dvs kylande.
  Så Thomas P snackar helt enkelt ren dynga … Coreoliseffekten bla bla bla… mättnadsgrad .. bla bla bla
  när man som Thomas P inte fattar helheten så är det väl självklart att han går vilse i detaljer och försöker få andra att följa med till samma öde. Thomas får söka sällskap på den vägen på andra forum än här på KU.

  Vi kan samtidigt se den årligt vandrande klimatzonen i årstiden. Somrarnas värmeböljor med påföljande åskväder i Norden sprider den dagliga albedoökningen runt ekvatorn upp till Luleå!
  Så -…. klimaalalarmismus kaputtski sint!

 52. Slabadang

  Jonas N!

  Tack för bra argument! Genom K har vi fått ta del av massor och d faller i glömska vartefter. Repetition är ju kunskapens moder.

 53. Thomas P

  tolou #49 ”Du gör en förenkling och antar att moln bildas helt från mängden vattenånga. Men det behövs kondensationskärnor också. Var kommer dessa ifrån, och hur varierar de över tid?”

  Kondensationskärnor är normalt sätt ingen bristvara. När luftfuktigheten når en bit över 100% får man moln. Droppstorlek och därmed albedo och livslängd kan däremot påverkas en del.

  Din bild vet jag inte vad den har med saken att göra. Flygplan släpper ut vattenånga i den normalt extremt torra stratosfären, men det har inget med någon återkoppling från vattenånga att göra utan är en separat process.

 54. tolou

  TP #44
  ”Högre temperatur innebär därför mer vattenånga i atmosfären och eftersom vattenånga är en växthusgas så fungerar den som positiv återkoppling.”

  Ja, men förklara då för oss varför mängden vatteånga har minskat i takt med uppvärmningen?

  http://climate4you.com/images/NOAA%20ESRL%20AtmospericSpecificHumidity%20GlobalMonthlyTempSince1948%20With37monthRunningAverage.gif

 55. tolou

  Andelen moln har minskat & soltimmarna därmed ökat.

  https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2015/05/07/more-studies-on-sunshine-hours/

  Därför tycker IPCC och KVA att det borde blivit kallare och att vi får tacka co2 för att det istället blivit varmare.

  Jamen, tack då.

 56. Slabadang

  Toulo!

  Vi kan gemensamt garva åt alla uppenbara motsägelser i ”The Global Warming Story”. Att peka på alla observationer i diametral motsats till storyns förkunnare är som att mula de ”fina” alarmistiska mytspridarna med ren kattskit. När de försöker byta ämne så sitter fortfarande lukten och och kladdet kvar och det stinker fett om när de talar om ”det samlade kunskapsläget”. Vi tvingas lyssna till alla de som deltagit i denna globala viskningslek och som lämnat hjärnan hemma journalister och politiker i synnerhet.

 57. Thomas P

  tolou #54 ”Ja, men förklara då för oss varför mängden vatteånga har minskat i takt med uppvärmningen?”

  Känns det inte lite kymigt att hävda det och sen länka till en graf som visar på motsatsen? (Jag hoppas du noterade att skalan i de tre kurvorna är olika)

  ”Andelen moln har minskat & soltimmarna därmed ökat.”

  Och hur väl går det ihop med Slabadangs teori att ökad molnighet skall fungera som termostat?

  Oberoende av att man kan ha diskussioner om du väljer relevanta data så verkar du ha problem med att hitta sådana som stödjer den tes du vill driva.

 58. tolou

  TP #57

  Moln har netto negativ återkoppling, och verkar stabiliserande på temperaturutvecklingen. Denna effekt är starkare än återkopplingen från vattenångan. Omvänt leder minskad vattenånga & molnighet till en uppvärmning.

  Det är bara att suga i sig.

 59. Klimatmodeller kan inte göras enbart utifrån förstaprinciper, eftersom alltför mycket är okänt. Det okända ersätts i stället med parametrar som sätts utifrån modellmakarnas fördomar. Ingen är visst intresserad av att göra klimatmodeller som inte ger katastrofalt stor global uppvärmning när koldioxidhalten höjs?

  Klimatmodellerna klarar nästan inga jämförelser alls med verkligheten. De klarar globala medeltemperaturer på 1980- och 1990-talen, då modellerna först utvecklades, världen värmdes upp och modellmakarna förutsatte att uppvärmningen berodde på ökande halter av växthusgaser. De klarar inga andra årtionden. De förutspår en tropisk hotspot som saknas i verkliga mätningar. De förutspår en ökning av halten vattenånga och den saknas också i verkliga mätningar. Om de får till fluktuationerna år från år någorlunda korrekt, beror det väl på just förstaprinciper och att modellmakarnas fördomar då spelar liten roll.

  Jag har varit i kontakt med SMHI en gång. Det gällde varför flödena i Göta älv hade börjat variera mer på 30-talet. Svaret jag fick var att det nog berodde på att älven reglerades då. Jag förmodar att det finns folk som vill skylla på instabilare väder, orsakat av växthusgasutsläpp, i stället? Ökande variation i flöden borde hur som helst öka erosionen av älvstränderna, vilket ökar risken för ras, vilket i sin tur ses som ett bevis för att klimatet blir bara mer och mer instabilt för att halterna av växthusgaser ökar.

  Ofta när jag kollar verkliga orsaker till vad svenska medier anser vara bevis för vad ökande växthusgashalter ställer till med, finner jag att det nog är människors fel. Men att det absolut ingenting har med växthusgaser att göra. Det kan handla om byggande av dammar, ovilja att muddra, hög befolkningsökning eller något annat som ingenting har med växthusgaser och klimat att göra.

  Fast ofta har de påstådda förändringarna inte ens ägt rum. Medierna har bara hittat på. Eller okritiskt förmedlat vidare vad en lögnaktig klimatpanikmakare har hittat på.

 60. Daniel Wiklund

  Thomas P har i varje fall en meningsfrände, och inte vilken som helst, vice statsminister Romson. Det måste kännas tryggt.

 61. Sören G

  #59
  Som för ett par år sedan när det hade regnat ovanligt mycket i England och det blev översvämning. Man skylde på växthuseffekten, men det visade sig att man inte underhållit dammar och kanaler.

 62. Thomas P

  tolou #58 Du uttalar dig väldigt självsäkert för en som just haft så fel när du försökte komma med data som stödde dina teser. Nu proklamerar du för säkerhets skull hur det är utan att besvära dig med några argument. Sådant kanske fungerar internt i er sekt, men inte övertygar det några utomstående.

 63. Daniel Wiklund

  Stör det dig Thomas P att du inte är ensam här på bloggen att uttala sig självsäkert. Frågan är hur många du Thomas P övertygar förutom Romson.