Vem kan segla förutan vind

Waterfront

Den 22 – 23 oktober arrangeras årets vindkonferens under temat Förnybar el – framtidens exportvara? på Stockholm Waterfront Congress Center.  Är du medlem kostar entré, seminarier samt lunch och kaffe bägge dagarna 5990 kr och 7990 om du inte är medlem. Första kvällen anordnas en middag till det facila priset om 1100 kr per person.  Arrangör är Svensk Vindenergi som är branschorganisationen för vindkraft.

I programmet finns punkter som ”Nya tider kräver nytt ledarskap” där Kristina Person berättar om vilket ledarskap som krävs för att klara utmaningarna för miljön och ”Svensk elexport till Europa för klimatet och tillväxten” där man frågar sig vad som krävs för att göra Sverige till en viktig elexportör? Det finns också lite mer psykologiserande punkter som ”Den beslutsfattande hjärnan där Katarina Gospic berättar om varför det kan vara så svårt att vara modig och ”Mänskliga beteenden:vad människor säger och vad de gör” som sägs bli en spetsig genomgång av vår kultur och vår framtid framförd av Ida Hult.

De kommer att ha diskussioner angående framtiden och hur utbyggnaden ska finanseras i framtiden. Kommer elcertifikaten att vara kvar?

Jag ser inte en enda punkt där de tar upp frågor som handlar om hur verken förstör natur- och kulturlandskapet eller hur många sällsynta rovfåglar och fladdermöss som riskerar att dödas. Jag ser inte heller punkter där de tar upp de rent tekniska problem som industrin har när verk går sönder och man monterar ner verk för att de inte är lönsamma att reparera.

Huvudsyftet för organisationen Svensk Vindenergi är att främja utvecklingen av vindkraft i Sverige. Målet är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Lite som att skriva ”vi gör det här för att rädda världen”. Nej, ni gör inte den här utbyggnaden för att rädda världen, ni gör det för att tjäna pengar precis som vilken industri som helst

Någon diskussion där man diskuterar om vindkraft verkligen är långsiktigt hållbar finns inte på programmet. Kanske skulle deltagarna läsa på lite om varför vindkraften i Sverige istället inte är långsiktigt hållbar som i debattartikeln Vindkraft är ingen frälsare.

 • Vindkraft är inte ekonomiskt hållbar, står inte på egna ben och låser kapital som skulle kunna användas på ett bättre sätt
 • Vindkraft är inte miljömässigt hållbar då nyetablering innebär stora ingrepp i naturmiljön och slukar stora materialresurser.
 • Vindkraft är inte socialt hållbart eftersom den inte fungerar för de människor som bor i dess närhet. Den skapar mycket stora störningar i människors livsmiljö både i deras hem och friluftsliv.

Om delar av vår nya regering får som de vill riskerar vi att få en utbyggnad flera gånger om mot den vi har idag. Kan vindindustrin inte ens bära sina egna kostnader lär denna segelskuta tappa styrförmågan förr eller senare och gå på grund. När vindindustrin går i kvav vill i alla fall inte jag ha några pengar investerade där.

Här är några intressant filmklipp om just kostnader runt vindkraft och hur stor bristen på transparans kring redovisningen av dem är.

Vindkraft kan orsaka konkurs
Kostnader för vindkraft mörkas

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Daniel Wiklund

  ”Vad människor säger och vad det gör” heter en av föreläsningarna. Där ska en etnolog prata, ett spetsigt föredrag. Här skulle det väl passa bra med Romson, där hon får förklara hur det kan vara att inte göra som man säger: ). En hjärnläkare är också inbjuden, och vid fikat ska brain food serveras. Det verkar som att dom har tänkt att det behövs lite bearbetning av våra hjärnor för att vindkraften ska kunna genomföras, kanske nya hjärnor krävs i denna förnybara tid.. Man häpnar över hur osmarta förespråkarna för vindkraft är.

 2. Det är verkligen häpnadsväckande att man t.o.m måste ta till en hjärndoktor för att få fart på verksamheten. Som filmerna visar har man inte bara lurat miljön och de boende man har dessutom lurat markägarna som riskerar att stå med svarte petter när verken står där oanvändbara efter det att verksamhetsutövaren gått i konkurs. Sistnämnda är en fråga man undvikit som pesten – jag vet, jag har själv försökt lyfta frågan i markägarsammanhang.
  Vem har hittat på att el är en Europeisk företeelse? Är det inte så att el skall vara så ”närproducerad” som möjligt? Varför frångår man denna princip som är så viktig med t.ex. livsmedel? Eltransporterna lämnar, minst sagt, stora och miljöförstörande spår efter sig som dessutom kostar mycket i form av räntor, avskrivningar och inte minst elförluster.
  Leva som man lär vare! Åsa – grön diesel i båten, koppar på båten.

 3. Satsa på vindkraft är inte modigt, utan bara dumt! Pengarna och materialet används effektivare om det satsas på något annat energislag (utom solpaneler).

  Med en massa vindkraftverk i landet, behöver massor av el exporteras de få gånger det blåser lagom mycket i större delen av landet. Inte bara exporteras, utan desperat dumpas till de som är beredda att ta emot den. Kanske måste vi till och med betala andra länder för att ta emot elen? Blir det något betalt för den, lär det bli långt under kostnaden för att producera elen, i alla fall.

  Det finns inte alls några förnybara energislag, eftersom alla behöver ändliga resurser för att producera värme, el eller rörelse (av till exempel bilar). Det är ett budskap som sakta behöver nötas in i makthavares och vanligt folks hjärnor. Beslut om vad vi ska satsa på, borde handla om att använda pengar och material så effektivt som möjligt, inte att slösa bort dem på energislag som råkar ha förnybara ”bränslen” men i övrigt är rent resursslöseri!

 4. För ett par dagar sedan skrev jag om ett liknande möte i Helsingborg.
  Får man bifoga en (tänkt) komplett lista över kapten Haddocks tillmälen på skurkar och banditer? Sötvattenspirater är en av favoriterna.
  https://www.frihetsportalen.se/2014/10/bedragare/

 5. Urban Sandberg

  På detta möte finns en naturtillgång som min hobby använder. Kork till spöhandtag. Det lär finnas i mängder.

 6. Ann LH

  Om Kristina Persson är densamma KP som nu är vår framtidsminister, som har den ovanliga förmågan att självskåda osedvanligt långt ner i forntiden och som tillhör de mera välsituerade familjerna kring Storsjön så vore det intressant att undersöka eventuella kopplingar till vindkraftsindustrin.
  Någon som tror sig veta?

 7. Bim

  Urban Sandberg #5

  😀 😀 😀
  Vi borde exportera kork.

 8. Bim

  Samt importera hjärn.

 9. pekke

  Ann LH.
  Det är samma KP !

  http://www.globalutmaning.se/global-utmanings-ordforande-kristina-persson-nytt-stadsrad

  http://www.globalutmaning.se/tag/kristina-persson

  Spindelnätet tätnar.

 10. Peter Stilbs

  Hemsk byggnad, förresten – ser ut som några staplade engångs aluminiumlådor för matändamål…

 11. Peter F

  http://www.globalutmaning.se/global-utmanings-ordforande-kristina-persson-nytt-stadsrad

 12. Peter F

  Global utmanings finansiering

  Finansiering
  För närvarande är följande företag och organisationer partners och finansiärer till Global Utmaning: HSB, Riksbyggen, Skandia, Frejas Fond, Vattenfall, Vision, Fastighetsbolaget Diös, SIDA, Justitiedepartementet och E.ON. – See more at: http://www.globalutmaning.se/about#sthash.t5Q5iF0h.dpuf

 13. Peter F

  Kristina lär nog få lämna ordförandeuppdraget i Global utmaning. Eller….?
  Ett förbud mot bisysslor finns i 6 kap. 9 § andra stycket regeringsformen. Det
  går ut på att statsråd inte får utöva allmän eller enskild tjänst. Statsråd får
  inte heller ha uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för
  honom eller henne

 14. Daniel Wiklund

  Ser att Ida Hult ,som ska föreläsa på konferensen, är en trendsättare. Har bl a föreläst om att företagare ska se positivt när de anställda är ute på sociala medier under arbetstid. Istället för att förbjuda det ska man fråga vad det är man pratar om på sociala medier och hur det kan utveckla produktionen. Det är väl ingen hemlighet att de mest populära sidorna på internet handlar om porr och spel. Vindkraften ska bli trendigare, vem vet, vindkraftverken kommer att bli mer färgglada, varför inte regnbågens färger, kan hockeyföreningen Kiruna If så kan väl vindkraftsägarna.

 15. Lars Cornell

  #7 Bim
  Näe, det vore korkat. I Västervik gör de tvärt om. Dagens VT berättar om att man till sitt nybyggda kraftvärmeverk importerar avfall från England.
  http://www.vt.se/nyheter/arkiv.aspx/varmeverket-importerar-avfall-7876572.aspx

  I England hade man att välja mellan kärnkraft och biokraft, det blev biokraft. Men i England och hela Europa är biobränsle en bristvara. Det går åt två gånger Danmarks yta att förse ett sådant kraftverk med bränsle. Därför måste man importera flis från USA och bygger en enorm infrastruktur med specialbyggda fartyg och järnvägsvagnar för det. Tre enorma lagerbyggnader, de största i världen, skall lagra en buffert av bränsle som har lågt energiinnehåll i förhållande till kol och därför kräver stora och svårhanterliga (farliga) volymer. De som bor i Virginia gråter och är arga och sörjer sina skogar och vackra landskap.

  I Västervik byggdes det ett kraftvärmeverk på parollen förnybar energi. Tanken var, kan man förmoda, att bränslet skulle komma från närområdets skogar. Och så importerar man bränsle från England! Det är den gröna tankens konkurs och en energipolitisk katastrof som många varnat för. Vi ser ju med förskräckelse hur det gått i Tyskland. EUs grönfärgade energipolitik har havererat.

  Någon mil från Västervik fanns det en pelletfabrik. Den stängdes för två år sedan på grund av brist på råvara.

  Vi lär oss nu, the hard way, att det som är grönt ej är hållbart.

 16. Björn

  Vindkraften är historiens största miljöförstörare och inga politiker reagerar. Hur är det möjligt? Denna föråldrade teknik är helt obehövlig, men ändå byggs dessa med våra politikers påhejande. Var finns förnuftet? Att försörja megasamhällen med intermittent elkraft är huvudlöst. När det inte blåser måste ersättningskraft träda in. Meningen med vindkraften har varit att ersätta fossilkraften, men det korkade i sammanhanget, är att när det inte blåser, måste denna fossilkraft kopplas in igen. I logikens namn är det då bättre att låta denna fossilkraft verka tills vi uppfinner andra stabila och kontinuerliga elalstrare. Kärnkraften finns redan och dess fjärde generation är redan igång på andra håll i världen. Den är både ”hållbar” och CO2-fri. Vad väntar ni på, S+Mp? Rädda vårt land från denna hemska miljöförstöring som vindkraften utgör!!!!

 17. Olav Gjelten

  ”FÅGLAR OCH MÖSS DÖDAS AV VINDKRAFTEN”. Miljön har aldrig sett till individen, bara arten. Därför kommer ni kommer aldrig att omvända miljövänner med hänvisning till att individer dödas, vare sig om det är djur eller människor.
  ”DYRT OCH INEFFEKTIVT”. Miljövännerna ser inget bättre. Då kommer mindre pengar att finnas för annan konsumtion. Det de kallar ”belastningen på jordens resurser” blir mindre. Allra helst skulle människosläktet minskas till ”en hållbar ekologisk nivå” , 30 000 personer säger någon – men det stödet uppfattar miljövännerna själva att de ännu inte har stöd nog för att kunna genomföra.
  KORT SAMMANFATTNING. Riktiga miljövänner ser aldrig till individer, bara till den ekologiska helheten, där exempelvis ebolabakterien har lika värde som den människa bakterien angripit.

 18. pekke

  Björn #15
  I EU har man tydligen börjat begripa det.

  http://www.svd.se/naringsliv/eu-svangde-om-brittiska-subventioner-av-karnkraft_3994293.svd

  Det skall påpekas att brittisk vindkraft till havs får mer än 100 £ MWh i garantipris.

 19. AOH

  http://www.globalresearch.ca/re-examining-global-warming-global-chilling-vs-warming/5406958

  Några kloka ord av professor Takeda

  ”…..Summers will be hotter, winters colder. Net balance?….”

 20. Evert Andersson

  Inte nog med Kristina Persson. Margot Wallström är också senior rådgivare i organisationen. En organisation som åtminstone funderar kring någon sorts global regim / demokrati som kan ta hand om klimatutmaningarna om länderna själva inte begriper att göra det.

 21. Evert Andersson

  Inte nog med Kristina Persson. Margot Wallström är också senior rådgivare i organisationen. En organisation som åtminstone funderar kring någon sorts global regim / demokrati som kan ta hand om klimatutmaningarna om länderna själva inte begriper att göra det.

 22. bom

  Perssoninvest omsätter fyra miljarder per år men Kristina har parkerat aktierna hos syskonen. På Sven Persas tid (född ca 1900 död nittio år senare) började han verksamheten som hästhandlare men så kom han över Volvoagenturen för Jämtland och på den vägen är det. Spånskivor fastigheter och skog. Ett tag (ca 1970 till 85 kallades han Svenne Bärsa som hela Norrlands bryggerikung). Han fick fem barn varibland Kristina. Hennes bröder är nog hyggligt begåvade (åtminstone är dom inte såsseministrar!).

 23. Richard Bernström

  ”Förnybar el framtidens exportvara” är temat för konferensen. Vindkraftbranschen vill alltså utnyttja utpekade riksintressen för vindbruk, områden som anses viktiga för elförsörjningen ur nationell synvinkel, för att exportera elen. Och dessutom dra nytta av de svenska elkundernas subventioner av vindkraften genom elcertifikaten. Hur dumma får vi svenskar bli?

 24. Björn

  Richard Bernström [23]; Jag håller med: ”Hur dumma får vi svenskar bli”? Vindkraftsel som produceras på svensk mark och till stor del finansierad med skattemedel som tas ut i form av elcertifikat, CO2-skatt, höjda elnätsavgifter och spotpriser, skall exporteras till kontinenten som handelsvara. Allt detta på grund av en vansinnig idé om att vi kan rädda världen från en global uppvärmning. Inte en enda av dessa aktörer som deltar på konferensen kan tro på sådana stollerier, men däremot förstår de att utnyttja den godtrogenhet som finns bland politiker och allmänhet. Att exportera el i den omfattning som det är frågan om, handlar om enorma HVDC-system mot kontinenten, vilka vi själva här i Norden inte har behov av. I detta sammanhang är Mikael Odenberg som är generaldirektör för Svenska Kraftnät, ett trumfkort på konferensen. Han är alltså generaldirektör för vårt stamnät, alltså 400 kV-nätet som är en förutsättning för inkoppling och export av elen från olika delar av landet. Ett liknande stamnät i Tyskland är snart på väg att haverera på grund av alla krav på inkopplingspunkter från all vindkraft. Skall vi dessutom här i kalla Norden riskera haverier i vårt stamnät på grund av vindkraftsstolleriet? När skall någon sätta stopp för dessa stollerier?

 25. Helge

  Lite OT.

  Elpriserna i Tyskland har stigit med 92% sen 2000. Men en förhållandevis stor del av prishöjning går till mellanhänderna.

  http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/strompreis-ist-seit-2000-um-92-prozent-gestiegen-a-996197.html

 26. AG

  #21 Margot gör sig trots allt bäst i Sverige. Hörde en intervju med henne där hon pratade engelska. Jag vred mig av skam. Inte ens en nybörjare har ett så svengelskt uttal. ”Väll, ajj fink dät Israäll schod nått täll åss vatt todo. Vi vill do vatt vi vant ännyväjj!”. Blev däremot positivt överraskad av Löfven. Umgicks avslappnat med engelskan. Jag erkänner att jag underskattade honom innan där.

 27. Lasse Forss

  Tack Lena,
  Ja trodde att jag hade förundrats färdigt men det finns tydligen nya ”rekord” att slå. Jag tänker på bortmyglandet av att markägaren kan få stå för rivningen av vindkraftverken. Nu får mina Fb-vänner reda på hur det förhåller sig.

 28. Mats G

  26
  AG
  Lite imponerad faktiskt att du lyckas förmedla den usla engelskan på så bra sätt.

 29. Helge

  Vind är klart överskattat, nu har enligt Björn Lomborg Tyskland , som har satsat hissnade 130 miljarder dollar, insett att det där var kanske inte så klokt.

  http://www.slate.com/articles/news_and_politics/project_syndicate/2012/02/why_germany_is_phasing_out_its_solar_power_subsidies_.html

 30. Ingemar Nordin

  Hela geschäftet med s.k ”förnyelsebar energi” bygger på att de statliga subventionerna sedan 35 år skall fortsätta att flöda in och att energipriset ökar. Istället ser vi hur stat efter stat i Europa drar ned på betalningarna till vind- och solkraft och att energipriset sjunker. Världen översvämmas t.ex. av olja just nu och oljepriset sjunker som en sten.

  Bara ekonomiskt okunniga, som t.ex. våra förvaltare av pensionsfonderna, skulle satsa på förnyelsebart i det här läget.

 31. L

  #29, helt rätt, men artikeln var om solkraft för ett par år sedan.

 32. f.d. Salasso

  Lätt match! Vindcharlatanerna är lätt att avslöja! Hela branschen vilar på en grund av luft och lögner. Om vi hjälps åt och avslöjar dessa bondfångare kan vi få vinden att vända. Fria Vindar lyckades få Slitevind AB på knä och detta utan silkesvantar. Deras varumärke är krossat och i Österbotten kastar man nu ut bluffföretaget OX2 som skämt ut sig där. Vår kamp fortsätter för en annan tog vid när Slite backade! Info på www friavindar.se

 33. Håkan Bergman

  Helge #25
  Tyskarna ska ändå vara glada att dom kan se galenskapen på elräkningen. Vi hat ju ett ”marknadssystem” i form av elcertifikaten, hur mycket tror du att du betalar för vansinnet? Elcertifikatskostnaden som specas på din elräkning? Nej, dom är smartare än så, elcertifikaten slås ut på alla varor och tjänster du konsumerar, varje svensk, ung som gammal, elräkning eller inte, betalar i genomsnitt 350:- per år i subvention till ”förnybar el”.
  https://www.energimyndigheten.se/Press/Pressmeddelanden/Annullering-av-187-miljoner-elcertifikat/

 34. Lars Cornell

  Jo du Håkan #32, det där räcker inte långt. Snarare 3000:- per hushåll betalar vi just nu för vindkraftvansinnet och fullt utbggt blir det mer än 6000:- per hushåll och år.

  http://www.tjust.com/vit/2014/myter.pdf
  .

 35. Bengt Abelsson

  Spännande tider (OT) men ändå:
  E-cat testad – ger energi men hur????

  A copy of the 3rd Party Report has been released and is now posted at the web site Sifferkol.se

  Link: http://www.sifferkoll.se/sifferkoll/wp-content/uploads/2014/10/LuganoReportSubmit.pdf

  Key findings: COP of COP of 3.2-3.6 over a 32 day period and isotopic change in nickel and lithium was found to have changed substantially after run.

  The authors conclude, “Once again, even in the most conservative scenarios, we have values that allow us to conclude that the reactor studied here may not be considered a conventional source of energy.”

 36. Idag är Jonny Fagerström ledarskribent tillsammans med Björn Törnkvist i Trollhättan och Vänersborgs tidningar

  http://ttela.se/asiktdebatt/ledare/1.3492753-dyr-konstgjord-andning-for-vindkraft

 37. Pelle L

  Lena Kranz #36

  À propos ledaren du länkar till i #36

  Jag har aldrig förstått det där att man säljer el till ett pris under 0,00 kr/Kwh.
  Borde man inte flöjla turbinerna så de stannar bara?

  Eller är det så att man får sina subventioner ändå, och subventionerna är större än det negativa elpriset?
  Så att man får in mer pengar genom att betala för att ge bort elen för att subventionerna (elcertifikaten) väger upp det hela, så att det till slut blir en positiv affär?

  Ja, vi svenska skattebetalare står verkligen med lång näsa 🙁

 38. Björn-Ola J

  Elforsk kommer att satsa vidare på forskning om kall fusion!
  http://www.elforsk.se/LENR-Matrapport-publicerad/

 39. Björn-Ola J

  Ehttp://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3854541.ece

  Elforsks VD skriver i Ny Teknik:

  Elforsk tar nu initiativ till att bygga upp en samlad svensk forskningssatsning. Mer kunskap behövs för att förstå och förklara. Låt oss engagera fler forskare i att söka belägga fenomenet och därefter förklara hur det fungerar.

  Magnus Olofsson, vd Elforsk

 40. Björn-Ola J

  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3854541.ece

  Förhoppningsvis fungerande länk.

 41. Olav Gjelten

  Ingemar # 30 ”…världen översvämmas av olja just nu….”
  Undrar vad som är hållbarast vind eller olja? Om homo sapiens sapiens fortfarande finns kvar den dag då oljan sinar eller vinden ej längre finns får väl se.
  I alla händelser är miljö- och klimatdebatten runt millennieskiftet år 2000 glömt sedan tusentals eller miljontals år.

 42. Olav Gjelten

  AG # 26
  Du skämms över svenskar som inte pratar bra engelska?
  Varför accepterar vi överhuvudtagit engelskan som som ett språk som står över alla andra. Bara i Europa finns åtminstone tre språk som är större än engelskan.
  Engelskan blev det det är i dag på grund av erövringar på 1700- och 1800-talen. Om svenska försvarsmakten kunde få alla miljarder vi varje år lägger på engelska språket skulle vi i framtiden lätt kunna göra svenskan till det världsspråk som engelskan är i dag.
  Det vore väl tidernas besta svenska investering???

 43. Erik

  http://narrskeppet.blogspot.se/

 44. Helge

  #37 Pelle L

  Enligt tysk lag så får vindkraftverk alltid producera, andra får reglera. Det får en mängd konstiga effekter när det blåser i hela landet, och i Danmark.

 45. Errbe

  Pris 8.000:- plus hotellnatt, traktamenten och resor blir storleksordningen 12.000:- per person.

  Har några andra än offentliganställda råd att spendera så mycket ? Plus, förstås, vindkraftfolket, som lever på subventionerna. Får NGO:s kommunala bidrag för att delta ?

  Nån som vet ?

  Mej stör det grymt, att våra subventioner skickas till Tyskland, eftersom vi inte behöver vindkraften själva. Vilka väljare har röstat för det ?

 46. Olav Gjelten

  Errbe # 45
  De flesta är nog beedd att hålla med dig, men sedan agerar de på ett sådant sätt att galenskapen får fortsätta.