Vedspisdebatten

vedspis

I kampen mot klimatet så spelar bioenergi en viktig roll. Inom EU så har ersättandet av fossilkraftverk med bioenergi av olika slag varit ett av de medel som jämte vind och sol skall få ned koldioxidutsläppen. Visserligen släpper även biobränslet ut koldioxid men tanken är att nya koldioxidbindande träd växer upp i de fälldas ställe och att det hela således – på sikt – utgör en sluten cirkel.

Det största problemet är emellertid de miljö- och hälsoproblem som är förknippade med ved- och pelletseldning. För vid sidan av den (ofarliga) koldioxiden så bildas det kväveoxid och små partiklar enligt Camilla Andersson, luftmiljöforskare på SMHI: ”Kväveoxider bidrar till övergödning, försurning och marknära ozon, medan de små partiklarna påverkar vår hälsa … Små partiklar utgör generellt en stor hälsorisk då de går att andas in ända ner i lungans alveoler, där gasutbytet till kroppen sker. Dessa föroreningar kan till exempel öka risken för hjärtinfarkt, och i allra värsta fall kan leda till en för tidig död. Vissa partiklar kan bidra till att man bli lungsjuk, och öka risken för astma.”

Så frågan är om det är en så bra idé att bygga en massa biokraftverk runt om i Europa. Enligt en artikel i Euroactivedör tusentals människor, ända upp till 40 000, per år i Europa på grund av detta.

Men de riktigt stora dödstalen, flera miljoner per år, orsakas av att fattiga människor i Kina, Indien, Afrika etc. lagar sin mat i öppna spisar inomhus. I en ny GWPF-rapport går folkhälsospecialisten Mikko Paunio till storms mot ett par artiklar i The Lancet som fördömer den industriella produktionen i u-länderna. Paunios argument är att vad fattiga människor främst behöver är inte att undvika kolproducerad energi centralt utan att få ut elektricitet till byarna så att de kan undvika den farliga inomhuseldningen.

OK. Här handlar det alltså om att väga olika ohälsosamma saker mot varandra och förespråka det minst skadliga. Det är enligt Paunio bättre att ha kol- och vedeldade kraftverk som producerar el istället för att ha öppen eld i stugorna. Det verkar rimligt.

Här i Sverige så handlar vedspisdebatten om ett beslut av Boverket att föregripa ett eventuellt beslut av EU 2020. Nya och strängare regler för installationer av gamla och nya spisar skall gälla redan i juli 2018 i Sverige. Vi skall ju alltid vara bäst i klassen.

Boverkets motivering: ”Koloxid är en gas som bildas vid ofullständig förbränning av kol och kolföreningar. Det kan vara skadligt att andas in för stora mängder av gasen och det kan leda till förgiftning. Utsläppen från vedeldningen beräknas bidra till att cirka 1 000 personer om året dör i förtid, enligt Naturvårdsverket. Ändringarna i Boverkets byggregler är ett steg mot införandet av kraven i EU:s ekodesignreglering som kommer att börja gälla inom de närmaste åren.”

Vi kan notera att det inte handlar om klimat och koldioxid den här gången utan om hälsofaran.

Protesterna har inte låtit vänta på sig, se t.ex. här och här.

Invändningarna mot Boverkets nya regler handlar om alltifrån mysfaktorn till beredskap. Det sistnämnda är naturligtvis inte oviktigt, för vad gör vi som har elspis när strömmen går? Vi har ju alldeles nyss fått höra hur viktigt det är att befolkningen förbereder sig på en kris i form av naturkatastrofer, sabotage eller krigshandlingar. Vi har också fått oss itutade att bioenergi är något gott eftersom det inte är fossilt och regeringens energipolitik har hittills gått ut på att satsa på bl.a. bioenergi.

Ja, det är inte lätt att hänga med i svängarna när det gäller klimat- och energipolitik. Nyss var t.ex. dieselbilar bra. Nu är de ondskan själv.

Visst kan det vara farligt och obehagligt med vedspis om den ryker in och om man inte vädrar. Och visst kan man ibland besväras av röken från eldningen i ett stugområde om vinden ligger fel. Men det ligger ju inte ens i närheten av de hälsoproblem som matlagningen i u-länder ställer till med. I allmänhet så brukar den lokala kommunpolitiken sätta upp ordningsstadgar för öppna trädgårdseldar och vedspisanvändning i tättbebyggda områden. Inget konstigt med det.

Det här är väl ett typexempel på en lokal fråga där hänsyn måste tas till om det handlar om tätbebyggelse eller landsbygd, hur vindarna blåser och vilka brandrisker det finns. Det är lite svårt att se – för att uttrycka det milt – varför Boverket, och än mindre EU, behöver lägga sig i. Men centraliseringsimpulsen för byråkrater och politiker är väl som vanligt alltför stark för att motstå.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sigge

  När det gäller stora pannor som som används i kraftverk och värmeverk så används samma system för rökgasrening som kolkraftverk har. Det är för att få ned partikelmängden. Vid fliseldade pannor så är partikelutsläppen ungefär en tredjedel jämfört med koleldat. Sammansättningen av partiklarna skiljer en hel del. Från biobränsleeldning så innehåller partiklarna i huvudsak kisel och kalcium. Från koleldning är det kisel, svavel och tungmetaller vilket gör partiklarna giftigare än från fliseldning.

  När det gäller kväveoxider så är det ingen större skillnad på utsläppen från koleldade pannor och fliseldade. Flispannor släpper ut mer koloxid och oförbrända kolväten än koleldade.

  Förbudet mot nybyggnation av biobränsleeldning i icke miljögodkända pannor får inte så stora konsekvenser. Inom stadsplanerat område så är det som regel idag att värmepanna eller kamin måste vara miljögodkänd. Det som är lite löjligt är att förbjuda vedspisar när man samtidigt tillåter öppna spisar. Många kommuner har förbud mot att bygga öppna spisar i tättbebyggt område.

 2. Jag undrar hur de kommer fram till att 1000 dör i förtid (och vad det egentligen betyder) pga vedeldning. Vi ska ju inte glömma att det är 5500 personer som dör i förtid pga dubbdäck, sen dör 500 av dieselavgaser och var tionde svensk av brist på motion, och fler dör av socker än av tobak.
  Jag kan bara konstatera att befolkningen alltså håller på att minska i alarmerande fart, och det är inte på grund av skjutningar.

  (Personligen tror jag att den främsta dödsorsaken utan jämförelse i sverige är inkompetenta politiker.)

 3. Sören G

  Vid grillning sommartid står röken tät i stugområdena och på campingplatserna.

 4. Lars Karlsson

  30 000 förtida döda/år pga biobränsle i EU , jämför det med noll döda i världen pga kärnkraft normalt ett år.
  Vad är det som skall avvecklas ?

 5. Arne

  Det begriper ni väl, att alla myndigheter måste säkerställa sin existens med att visa att de minsann tar klimathot och folkhälsan på allvar. IPCC kommer tex aldrig nånsin att backa på klimathotets inverkan hur mycket vetenskap som kommer sim bevis mot detta. Tio tusen anställda och en massa prestige motsäger ju detta. Vi får leva med detta tills folk öppet vågar säga vad de tycker om saken, och specifikt politiker.

 6. Kenneth

  Och alltihopa, baseras på en ytterst tveksam rapport.
  Inga studier är gjorda, utan allt baseras på antaganden.
  https://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b5144/1443172332789/IVL+B2197_Exponering_2010.pdf

 7. Lasse

  Brasa som förbjuds eller misstänkliggörs ger mindre mys.
  För några år sen propagerades för pelletseldning som alternativ till olja eller värmepump.
  De sålde lösningen som CO2 neutralt.
  Nu är det klart att det inte är denna lösning som gäller längre:
  http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luftfororeningar/Paverkan-fran-vedeldning/

  ”Utsläpp från vedeldning har dock en klimatpåverkan, då de sotpartiklar som kan bildas vid eldning absorberar värme i luften och när de landar på marken, särskilt på snötäckta ytor. Vedeldning är också en av de största källorna till att sot sprids norr om polcirkeln, vilket påskyndar snö- och issmältning i Arktisområde”

 8. Peter Stilbs

  Det här från Boverket är ju ren goja: ”Koloxid är en gas som bildas vid ofullständig förbränning av kol och kolföreningar. Det kan vara skadligt att andas in för stora mängder av gasen och det kan leda till förgiftning. Utsläppen från vedeldningen beräknas bidra till att cirka 1 000 personer om året dör i förtid, enligt Naturvårdsverket.”

  Har de inte ens kontaktat någon rimlig expertis i frågan?

  Kolmonoxid är fullkomligt harmlöst i låga koncentrationer. Omöjligtvis kan någon dö av det på det sätt som beskrivs. Giftverkan är bara att kolmonoxiden vid högre koncentrationer i inandningsluften utkonkurrerar syrets normala transportväg via Hemoglobinet i blodet. När man åter andas normal luft försvinner denna giftverkan och kolmonoxiden andas ut. Det är bara vid högre koncentrationer man kan förvänta någon följdskada.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_monoxide_poisoning

  Eventuell skada av vedeldning får härröras till sot, rök och oförbrända rester – dessa kan påverka känsliga personer. I extremfall kan man på vissa orter få inversion på vintern vid vindstilla, så all rök stannar kvar. Jag upplevde det själv några dagar i Bergen, Norge.

 9. Ivar Andersson

  #8 Peter Stilbs
  Jag tror att både Boverket och Naturvårdsverket har blivit berusade av sin makt att djävlas med befolkningen. Dags för verken att nyktra till och studera verkligheten i stället för att berätta sagor. Alla ämnen är farliga i fel koncentration.

 10. Christer Löfström

  Göran Pershagen på KI är lämplig startpunkt för den som vill bilda sig i miljömedicin.

 11. Björn

  När koldioxidsnacket inte räcker till då måste andra gaser som kväveoxider och partiklar föras in i debatten. Varför är man inte ärliga och säger, vi vill inte ha någon förbränning alls. Ved, gas och sopeldning är förbränning, men vill man förbjuda det också, då återstår bara elenergi. Om den inte skall komma från någon förbränning, finns bara kärnenergi. Var finns realismen och toleransen hos dessa verklighetsförnekare? Förstår de inte att tekniken går framåt och snart inom en nära framtid konkurrerar fusionsenergi och annan förbränningsfri teknik ut den nödvändiga förbränningsteknik som nu behövs för elgenerering, uppvärmning etc?

 12. mattias

  #8 Peter Stilbs
  Boverkets skrivning är ett utmärkt exempel på hur man lätt kan vilseleda en vetenskapligt okunnig allmänhet genom att blanda ihop effekter av koloxid och i nästa mening skriva om utsläpp vid vedeldning. Och så lite skrämselpropaganda på det. 1000 dödsfall…..

 13. Strumpan

  När jag var sjukskriven för några månader sedan låg jag till sängs och plöjde alla möjliga dokumentärer. En handlade om 1600-talets London.

  Minnet sviker mig lite men var och varannan dog ung pga av sotpartiklar. Det intressanta var att det gick att knyta detta till övergången från ved till stenkolseldning i bostäderna. Rent visuellt såg det ut som att miljön både inomhus och ute i staden blev mycket renare men denna renare rök innehöll betydligt mindre och därmed farligare partiklar för dåtidens människor.

  Vet inte riktigt var jag vill komma med detta men det ploppade upp i huvudet när jag läste detta inlägg…

 14. Kent S

  Angående fakta från The Lancet.
  Cristiana Figuera tidigare Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) nu medarbetare på The Lancet.

 15. Bim

  Peter Stilbs #8
  Jag förvånas mycket av att folk i allmänhet förväxlar koldioxid med sot. Det verkar ju även president Obama gjort när han vill lagstifta om att CO2 är en luftförorening. Men till och med en granne jag talat med ( som är läkare) om koldioxid utsläppen. Tro tusan man är orolig, påstod han. De skickar ju mängder av kol rakt ut i atmosfären.
  En läkare borde väl för tusan vet vad koldioxid är.
  När jag tänker på andelen koldioxid som finns i atmosfären ( fyra hundra miljondelar) så är ju det knappt en halv promille. Och ökningen från 300 PPM till 400 PPM är ju cirka 30% och det är ju en siffra som kanske skrämmer om man inte vet storleksordningen i förhållande till atmosfären. Jag brukar säga att , Spottar du i ett badkar så förorenar du naturligtvis vattnet. Spottar du en gång till så ökar föroreningen 100 %
  Vi har ju ökat koldioxid halten 100 PPM sedan 1850 talet. Alltså en tiondels promille.
  Hur kan knappt en halv promille CO2 i atmosfären vara en förorening.
  Om vi ligger i ett sovrum som inte har en öppen ventil så har koldioxiden i rummet ökat till cirk 2000 PPM på morgonen, beroende på rummets storlek och antalet personer som ligger där. Kanske ännu mer.
  Jag tror att får människor klart för sig propotionerna så vore det svårt att bedriva en sådan alarmistisk klimatpolitik, som görs. Om det alls gick att driva klimatpolitik.
  Likaså att skrämmas med smältande glaciärer. Vad hände om glaciärerna inte smälte? Då vore det ju inlandsis.
  Varför vara så väldigt rädd för om Grönlandsisen smälte. Och havsytan stiger sju meter. Det skulle ju ta ett antal tusen år. Låt oss säga femtusen år. Alltså 1,4 mm om året. Köp nya galoscher! Eller om ni blir tusen år gamla, köp tangabrallor och en badboll.
  Varför skall politiker ( som faktiskt verkar ha hål i huvudet) få bestämma vilket klimat vi skall ha på jorden? Det vore väl en demokratifråga om det gick att reglera klimatet.
  Dessutom, hur kan knappt en grads höjning av jordens medeltemperatur orsaka våldsamma orkaner, torka och skyfalll, när en knappt halv grads kallare klimat för hundra år sedan, också gjorde det?
  Eller menas det med det nya uttrycket för ”global uppvärmning” numera ”klimatförändring” att det inte spelar någon roll om det blir varmare eller kallare det är katastrof hur det än blir. I så fall borde det vara lika farligt med ett klimat som var konstant. Och då vore det ju ganska meningslöst att jaga koldioxid. Bättre då att jaga politiker med blåslampa.
  Simma lugnt och lev väl, och tack för att ni orkar hålla igång bloggen som är ett viktigt andningshål för furnuftiga människor.

 16. Karl Eider

  Kolla denna länk för att få lite perspektiv på partikelutsläpp i världen. Här kan man se hur det förnuvarande ser ut med partiklar på 2.5 µm och mindre. I Mälardalen finns det ca 20 µg/m3. På många andra ställer prata vi om 100 – 1000 µg/m3.

  Vi har haft upp det tidigare, att hur partiklarna ser ut och vad de innehåller är av stor betydelse. Antagligen är ”kantiga” partiklar mycket farligare än andra mer runda. Vilka ämnen de bär med sig spelar också roll.

  https://earth.nullschool.net/#current/particulates/surface/level/overlay=pm2.5/orthographic=11.28,35.12,771/loc=17.869,59.430

  Det man inser är att i områden med lös sand eller jord, så förekommer det mycket stora mängder. Man kan vara ganska säker på att livet på jorden har anpassat sig till detta faktum. D.v.s. det är inte troligt att vi är så känsliga för naturligt förekommande partiklar. Om det ska utgöra någon fara, måste de på något sätt skilja sig från de naturliga typerna. Som t.ex. asbest.

 17. Strumpan

  #16 Fortsätter mitt spår på saker jag hört men inte riktigt kommer ihåg. Det var ett arbete som handlade om rökning och varför vi människor klarar av att röka. Vi skulle ha anpassat oss revolutionärt att klara av rök bättre än de flesta andra djur pga av att vi levt med (ved)röken som en ständig förleslagare sedan vi lärde oss tämja elden. Vet inte hur mycket det ligger i detta.

 18. Christer Löfström

  ”Christiana Figueres will join as Chair of its High-Level Advisory Board. Much as she did with the Paris Agreement” (gäller aktivitet kring det Paunio kalla CC artikel)

  Johan Rockström är en av författarna till det Paunio kallar P artikel. Han är med som referens på både P och CC artikel..
  Flera från Umeå är medförfattare till CC artikeln.
  Jag läste båda artiklarna då de kom.

  Göran Pershagen, KI, lyser med sin frånvaro i artiklarna.

 19. Sören G

  Partilkar från vulkanutbrott är kantiga och glasartade. Människor tycks klara av att leva i asmolnen från vulkaner som vid utbtotted 2011 på Island. Det var då flygrtafiken fick ställas in i helea Europa.
  Det regnade vid ett tillfälle under den tiden och på ett takfönster hos mig landade partiklar från utbrottet på Island. Jag tog med ett till skolan där jag jobbade då och tittade på det i ett mikroskop. Då såg man verkligen att det var kantigt med sylvassa spetsar.

 20. Ann L-H

  Här finns det mer att hämta om PM 2,5 ”hotet”:
  https://www.klimatupplysningen.se/2017/07/13/pm25-hotet-annu-ett-korthus/
  ursprungligen från Mr Junk Science

 21. Karl Eider

  OT.

  Imorgon kommer ”Veteskapens” Värld på Svt2. Det ska handla om bl a förra årets extrema väderhändelser, som tydligen varit mycket värre än vanligt. Får se hur mycket lögner de kommer dragande med.

 22. Karl Eider
  Enligt Rapport börjar det med en jordbävning i Mexico city . Fantastiskt att den kunde uppkomma utan en El Nino! 😀
  https://www.svtplay.se/video/16722757/rapport/rapport-21-jan-18-00-1?start=auto
  Ca 06.30 in i programmet.

 23. Johan M

  Lite tankar om NO2 och hur farligt det egentligen är (plus barn med favoritbilen):

  https://liteperspektiv.blogspot.se/2015/10/nox-och-vw-mot-vaggen.html

 24. Slabadang

  Ha ha ha !!!! ”Galenskapsredaktionen” men …. va … fa….n? 🙂 Jordbävning i Mexiko och bränder i Portugal pga av ”klimatförändringar”? Vilken typ av hallucinogena svampar röker de på SVTs redaktion ? Så förb..t billig pseudovetenskaplig propaganda så man kvävs! Vi måste se till att den där rena skiten till public service läggs ner OMEDELBART! Läs ”Naturskadeexperten” Per Holmgren varför inte presentera honom som klimatclown av första graden istället?
  Läs sedan under artikeln ”SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant”
  Moahahahah moahahahah moahahahaha 🙂 🙂 🙂 🙂

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sa-paverkas-extremvadret-av-klimatforandringarna

 25. #8 Peter Stilbs#

  ”Har de inte ens kontaktat någon rimlig expertis i frågan?”

  Sanningen är nog att en alldeles överväldigande del av beslutsfattare och politiker inte har ett hum om fysik, kemi eller naturvetenskap i allmänhet. Detsamma gäller för kändisar som uttalar bestämda åsikter om det mesta och ”klimatförändringen” i synnerhet. I stället besitter de ett orubbligt hybris grundat på deras status och självuppfattning. De behöver inte fråga en expert.

  Någon gång under 70 eller 80-talet lyssnade jag till SR-program där 5 dåtida kändisar och politiker skulle förklara 5 olika fysikaliska fenomen. Frågorna var av typen: ”Varför har månen olika faser?” ” Varför är det enkelt att hålla balansen på en cykel i rörelse, men svårt när den står stilla?”. Jag minns inte längre de exakta frågorna och inte heller vem som deltog, däremot sitter det etsat i minnet hur absolut absurda svaren var, om de deltagande alls kunde svara. De bästa fick 1 eller 2 rätt. Idag skulle det inte förvåna mig om idag en liknande panel fått 0 rätt på alla frågorna.

 26. Lars-Eric Bjerke

  Tabellen nedan summerar några hälsoeffekter som orsakas av förlängd exponering av kolmonoxid.

  CO-nivå (ppm) Hälsoeffekter och övrig information
  0 normal frisk luft
  9 högsta tillåtna korttidsexponeringen (ASHREA)
  10-24 möjliga hälsoeffekter vid långtidsexponering
  25 högsta tillåtna medelvärdesexponeringen under en 8 timmars arbetsdag (ACGIH)
  50 högsta tillåtna exponeringen på en arbetsplats (OSHA)
  100 lätt huvudvärk efter 1-2 timmar
  200 huvudvärk, illamående, yrhet, trötthet efter 2-3 timmars exponering
  400 huvudvärk och illamående efter 1-2 timmars exponering, livshotande efter 3 timmar
  800 huvudvärk, illamående och yrhet efter 45 minuter, medvetslöshet efter 1 timme, död inom 2-3 timmar
  1600 huvudvärk, illamående och yrhet efter 20 minuter, död inom 1-2 timme
  3200 huvudvärk, illamående och yrhet efter 5-10 minuter, medvetslöshet efter 30 minuter, död inom 1 timme
  6400 död inom 30 minuter
  12000 omedelbara fysiologiska effekter, medvetslöshet, död inom 1-3 minuter

 27. Salasso

  Klimatsans

  http://klimatsans.com/2018/01/21/hundra-procent-fornybart-en-utopi-till-astronomisk-kostnad/

 28. Lasse

  Rapport från EONs satsning på 100%:
  https://www.eon.se/om-e-on/innovation/lokala-energisystem/direkt-fran-simris.html
  Noterar att fastbränslepannan ännu ej startats.

 29. Salasso

  Orimlig energiomställning

  http://www.energinyheter.se/20180108/19040/smartsam-energiomstallning-eller-ett-nytt-karnkraftverk

 30. Göran Fredriksson

  # 9 Ivar Andersson.

  Naturvårdsverket har inte blivit maktberusade, det har detta aktivistfyllda verk alltid varit. 1981 ville verket genomdriva ett installationsförbud för träbränsleeldning i småhus med en tomtyta om 800 kvadratmeter och mindre. Hugo Larsson (braskaminkonstruktören) uppmärksammade mig på det då jag var i en position att jag hade möjlighet att skapa en myndighetsopinion mot detta vilken ledde till att dåvarande energiminister lade åtgärden i runda arkivet.

 31. Kalle Kula

  #8 Peter Stilbs

  Du skriver: ”Kolmonoxid är fullkomligt harmlöst i låga koncentrationer”.

  Hur får du ihop det med wikipediartikeln som du refererar till, där det står:
  ”Chronic exposure to relatively low levels of carbon monoxide may cause persistent headaches, lightheadedness, depression, confusion, memory loss, nausea and vomiting.[40] It is unknown whether low-level chronic exposure may cause permanent neurological damage.”?

 32. SatSapiente

  #31

  Det vore bra om du tog med nästa mening i Wikipediacitatet också:

  ”Chronic exposure to relatively low levels of carbon monoxide may cause persistent headaches, lightheadedness, depression, confusion, memory loss, nausea and vomiting.[40] It is unknown whether low-level chronic exposure may cause permanent neurological damage.[25] Typically, upon removal from exposure to carbon monoxide, symptoms usually resolve themselves, unless there has been an episode of severe acute poisoning.[40]”

  Dvs. låga koncententrationer kan (may) ge de beskrivna symptomen, men vanligen(typically) går dessa över av sig själv om inte koncentrationen varit mycket hög (severe acute poisoning), dvs resonemanget motsäger sig självt.

 33. Roland Salomonsson

  Ingemar är alltid läsvärd.

  Men Bim:s komplettering är underbar!! Skall vi gissa att klimat-talibanerna fick blodstörtning om de läser och händelsevis någon förstår. I o f s något gott!