Veckan som gick

Att klimatet är föränderligt är numera välkänt för de flesta. Kanske har det också så sakta framkommit att detta inte är något nytt. Däremot är det kanske inte alla som förstått att jorden under de senaste 150 åren fått ett bättre klimat, och att det inte är varmare som är hotet utan kallare.

Nåväl, så länge som klimat beskrivs som ”medelvärde av väder under 30 år” så är alla klimatförändringar långsamma, medan däremot klimatpolitiken, som all annan politik kan förändras från dag till dag, något som innebär att alla dessa klimatbloggar alltid har något att skriva om.

En av mina favoritbloggar är Climate Etc. (länk), som drivs av Judith Curry. Jag vill i detta sammanhang passa på att uttrycka min beundran för de som mer eller mindre på egen hand driver en blogg, sådana som Judith Curry, Pierre Gosselin och Anthony Watts.

I vilken utsträckning de kan försörja sig på sin blogg vet jag inte, även om en blogg med många läsare säkert får hyfsade annonsintäkter, men även om de därmed kan ägna inte bara obetald fritid, som Klimatupplysningens skribenter, utan faktiskt kan se sin verksamhet som arbetstimmar så är det ett stort arbete.

Judith Curry har då och  då ett inlägg med titeln Week in Review med undertiteln ”A few things that caught my eye this past week”. Där kan man se att även hon följer andras bloggar, varvid det intressanta är att hon även rapporterar om annat än klimat och att hon refererar både till bloggar som stöder IPCC och sådana som är skeptiska.

Den gångna veckan har hon hittat en del intressanta saker bland annat en på en annan av mina favoriter, nämligen Pierre Gosselins NoTricksZone (NTZ), där hon hittat ett inlägg om att världens näst största återförsäkringsbolag (ett försäkringsbolag där andra försäkringsbolag kan försäkra sig mot förluster på grund av exceptionellt stora kostnader, exempelvis på grund av naturkatastrofer), rapporterat att 2014 verkar bli ett ovanligt billigt år. Dessutom är det de kostnader som orsakats avkyla som varit de största. (länk)

Även om hon huvudsakligen ger länkar till klimatrelaterade sidor så kan det också dyka upp en del annat, såsom en länk till en artikel av Nassim Taleb (författare till exempelvis Den Svarta Svanen), där denne hävdar att stabilitet ger skenbar styrka. I sin artikel jämför han utvecklingen i Syrien och Libanon efter  den ”arabiska våren” 2011, och konstaterar att den ”starka staten Syrien” ligger i ruiner, medan det till synes bräckliga Libanon klarat sig oväntat bra. Själv kan jag inte låta bli att tänka på Kina och Indien, där det inte skulle förvåna mig om Indien om ett antal år kommer att visa sig ha klarat svåra kriser betydligt bättre än sin norra granne.

En annan länk som går till den engelska the Guardian handlar om att jordens sandstränder håller på att spolas bort – inte på grund av stigande havsnivåer, utan på grund av skyddsvallar och annat som byggts för att skydda dem. Förklaringen tycks vara att dessa sandstränder är ett naturligt skydd mot havet som oftast (med undantag av tsunamier och liknande händelser) dämpar inkommande vågor och fångar upp energin. Skyddsvallar och pirer kan visserligen ofta hindra vågorna från att översvämma städer och annat, men de kan inte på samma sätt som sandstränderna fånga upp energin.

Utan skyddsåtgärder så rör sig sanden fram och tillbaka, minskar på ett ställe, ökar på ett annat, tills allt blir som förut igen. Som så mycket annat får man väl konstatera att mycket som görs i god tro, får oanade och oönskade konsekvenser längre fram i tiden.

En annan blogg som också har ett brett perspektiv är the Global Warming Policy Foundation, som främst drivs av Benny Peiser. Där kan man exempelvis få läsa att FN:s klimatfond vill ha samma immunitet mot åtal som FN-tjänstemän och även diplomater har. Eftersom det är en nyhet som presenteras av Fox News, så åtföljs den av kommentaren att det är något som den amerikanska kongressen knappast kommer att tillåta.

Där kan man också läsa att forskare insett att isen i Arktis är motståndskraftigare än vad ”man” tidigare trott och att den totala mängden havsis nu är större än vad den varit sedan 1988.

Två bloggar som jag inte är ensam om att uppskatta är dels den ovan nämnda NTZ och den mest lästa av dem alla Watts Up With That (WUWT), driven av Anthony Watts.

NTZ rapporterar om en artikel ifrån Deutsche Klima-Konsortium, en grupp där flera av Tysklands ledande klimatforskare ingår. I den nya artikeln som inleds med att konstatera att 2014 varit ett varmt år i Tyskland, men eftersom det är den globala medeltemperaturen som är den viktiga, så noterar konsortiet att pausen fortsätter.

Pierre Gosselin är också elak nog att jämföra med vad samma konsortium i en recension av Vahrenholt-Lünings Die  Kalte Sonne, skrev i februari 2012, där de helt förnekar att naturliga variationer kan förklara de senaste decenniernas uppvärmning. I den nya artikeln spelar haven en huvudroll för att förklara pausen, men som PG påpekar, ännu har man inte velat svälja den riktigt beska medicinen, nämligen att medge att haven förmodligen spelade en mycket viktigare roll för uppvärmningen under 1900-talets sista decennier än vad ”den etablerade klimatvetenskapen” hittills velat medge.

PG avslutar sin recension av artikeln med att konstatera att eftersom vi just nu har en pågående El Niño så kan även 2015 bli ett hyfsat varmt år, men när det sedan kommer en La Niña så kan det bli en avkylning som fortsätter ett antal år framåt. Eftersom eventuella beslut som fattas i Paris nästa år inte ska börja verkställas förrän år 2020 så kan situationen i så fall bli besvärlig för dem som varit med om att fatta besluten.

Avslutningsvis så finns det en liten notis som ju även uppmärksammats av vetenskapsradion men  som drar ett löjets skimmer över delar av det som kanske kan kallas ”klimatforskning i vidare mening”. Några biologer har upptäckt att sibiriska jordekorrar ger ökad biologisk aktivitet i jorden, vilket skulle kunna leda till ökade utsläpp av växthusgaser. Det gäller att ha sinne för proportioner.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann LH

  Tack för ”veckan som gick”! Numera finns det ju ganska många intressanta klimatbloggar och ska man följa med ordentligt tar det tid, mycket tid.
  Det vore värdefullt om denna lilla tillbakablick blev ett stående inslag.

 2. Sigge

  Sten Kaijser skrev:
  >>klimat beskrivs som ”medelvärde av väder under 30 år”<<

  Om man redovisar tempermedelvärden för 30-årsperioder tillbaka i tiden.
  Ta och dela upp åren 1894-2013 i 4 perioder. Då ser man att det är den sista av perioderna som avviker starkt då det är mycket varmare. Jag har då mycket svårt att förstå varningarna om att det är på väg att bli kallare som Sten Kaijser skriver om. Det är lättare att förstå varningarna om att det blir varmare för att verkligheten har visat att det blivit varmare.

  Om det blir varmare så kommer glaciärer att smälta och haven värms upp. Blir klimatet 2 grader varmare så kommer havsnivån att öka med ungefär 1 cm/år. Det kommer att fortgå i tusentals år fast avtagande med tiden. Skulle det bli 4 grader varmare så skulle takten havsnivåökningen vara den dubbla. För att göra en jämförelse så var landhöjningen i norra Sverige nästan 1 cm/år fram till början på det här seklet.

 3. Thomas P

  När Sten talar om Kina och dess stabilitet bör han ha i åtanke hur många av världens blodigaste konflikter som ägt rum där. Att kinesiska ledare så fokuserar på just stabilitet har sina historiska orsaker, och tanken att de en dag misslyckas inte helt främmande. Sen tycker jag att jämförelsen mellan Libanon och Syrien verkar väldigt mycket körsbärsplockning. Det finns ett par hundra länder att välja på så genom att välja två kan man få stöd för i stort sett vilken tes som helst. Starka stater som överlevt svåra konflikter och svaga stater som totalt fallit samman.

  Stens sista kommentar om jordekorrar tyder på visst vetenskapsförakt. Äkta forskare bryr sig inte om huruvida lekmän kan tycka deras studier kan verka löjliga, de söker sanningen ändå, och Sten har knappast någon aning om huruvida detta är ett signifikant bidrag till kolbalansen vad han än tror om sin ”känsla för proportioner”. Varför skulle det vara löjligare att studera jordekorrar än t ex termiter som vi vet har en stor inverkan på metanutsläpp?

 4. Lasse

  #2 Sigge. 30 årsperioder ger perspektiv på klimatfrågan. Vi har den varmaste perioden just nu. Men att koppla detta till CO2 frågan är kanske förhastat.
  Vad annat har hänt kan man fråga sig?
  Vi har en period med global dimming som sträcker sig från 1958 till 1985 som sammanföll med en avkylning av jorden framförallt Norra Halvan. Takten var -0,002 grader/decade.
  Denna dimming har nu övergått i global brightening fas med uppvärmning som följd.
  0,29 grader/decade fram till 2000

  Hur det kommer se ut i framtiden kan vi bara gissa eller modellera. När modellmakarna försökte göra detta på ovanstående så fick de svårt! För de använde CO2 modellerna!

  Samma modeller som du tror havsnivån styrs med.

 5. Peter Stilbs

  Thomas P #3 – tty hade mycket klargörande information om dessa jordekorrar i en annan tråd häromdagen.

  I övrigt kan det vara hög tid att åminnas alla vetenskapliga bidrag till förståelsen av antropogen global uppvärmning via denna lista http://www.numberwatch.co.uk/warmlist.htm

 6. Hej Thomas,
  (grattis på namnsdagen förresten)
  att just Syrien och Libanon nämndes berodde på att först hade Judith Curry uppmärksammat Taleb, och eftersom jag är ganska road av just Taleb, så följde jag upp hennes länk. Att sedan Taleb nämner justSyrien och Libanon beror dels på hans intresse för ”sårbarhet” (fragility) dels på att han själv växte upp i inbördeskrigets Beirut.
  Att jag hakade på berodde på att jag länge haft en känsla utav att det är viktigt att åsikter får mötas i fri debatt – såsom sker i de flesta demokratier.

 7. Thomas P

  Sten #6 Jag förstår att du bara hänvisade till Taleb när du talade om Jordanien och Syrien, likafullt är det missledande.

  Peter #5 Jag hittade tty:s bidrag och visst hade han information om dessa ekorrar, men inte något motargument mot att de är värda att studera för sitt bidrag till kolbalansen.

 8. Lasse

  #7 Thomas Helt riktigt -studera gärna -men sätt det i ett sammanhang som tty gjorde. Klimathotet är en källa till ny kunskap just för att det är ett hot mot mycket, bla vår livsstil.
  Forskning är alltid välkommet, även om resursfördelningen lätt blir skev.
  Kunskap är också välkommen.
  Kan Krimkrisen vara en kunskapsfråga? http://blog.svd.se/historia/2014/12/20/varfor-gav-chrusjtjov-krim-till-ukraina/
  Ödmjukhet är nog också en bristvara!
  Vi vet ännu inte allt-även om propagandan säger motsatsen!

 9. Att klimatet brukar vara föränderligt är då inte känt alls för nuvarande klimat- och miljöminister Åsa Romson. Hon skriver debattartikel efter debattartikel om att klimatförändringarna REDAN är här. Som om det vore något nytt och tidigare okänt fenomen. Dessutom vill hon att vi ska sluta släppa ut klimat, så hon tror tydligen att klimat kommer till genom någon form av utsläpp.

  Sigge tror att havsytan snart kommer att stiga med 1 cm/år? Varifrån ska allt vatten som fyller på haven komma ifrån då? När de stora inlandsisarna smälte för 15-8 tusen år sedan, steg havsytan stundtals med 1 cm/år eller mer. Men sådana ismassor finns inte nu och det mesta av isen på Grönland och Antarktis befinner sig långt under smältpunkten hela året.

 10. Slabadang

  Den osynliga muren intill redaktionsbunkrarna rämnar under trycket från allmänhetens förakt!

  Jag vill först och främst tacka redaktionen på KU för att ni bevisat att public service numer är något helt annat än den vi tvingas betala licens för. Opartiskhet innebär att vi för höra motsatta argument och slutsatser i olika frågor där intellektuell hederlighet i kombination med ärlig kritisk granskning är de ingredienser som inte kan hoppas över i en demokrati för att vi skall kunna skaffa oss en uppfattning i alla frågor.

  Vi kommer att få en helt ny ordning eftersom journlaikstkpren bevisligen inte klarar av att reformera sig själv.Självförtroendet är så bottenlågt att debatten om det låga förtroendet för kåren är tabubelagt inom den samma. Det har gått så långt att vi kan sluta tala om lågt förtroende och istället tala om ett öppet växande förakt för kåren i sin helhet. Motåtgärden från journalistkåren har varit att sluta sig och isolera sig ännu tätare och stänga vredet till bunkern ännu hårdare och låtsas som ingenting händer.

  Hierta ordförande för det föraktade skrået journalisterna skriver en ledare där hon på nåt sätt verkar uppmärksamma den sedan trettio år bortglömda uppgiften och det journalistiska uppdraget. Insikten kommer när kaffet redan kokat över och när det luktar bränt från botten på kannan.

  http://journalisten.se/ledare/sanningen-ar-viktigast

  Journalisterna kommer inte klara av att reformera sig själva och kommer kvävas av syrebrist i sina bunkrar. De internetbaserade fria bloggarna växer i takt med det minskade förtroendet för journalistkåren. Det kommer helt nya initiativ och insikter i takt med att de börjar svimma i bunkern. Även inom kåren finns frustrerade krafter som mobbas ut av den rabiata kravallvänster som kapat media.

  Fortare än kvickt kommer allmänheten ställasig de grundläggande frågor som tigits ihjäl av journalistkårens egenintresse. Varför inte allmänheten får rösta fram grävande spadar eller journalistpris har sitt gibna svar bara man ställer sig frågan. SVT/SR är ju två bolag som totalt skiter i sina kunder och varför hela 93% av allmänheten inte har högt utan begränsat ned till inget förtroende alls för bolagen är inget kommunisten KFMLr ordförande i ”progtametik”eller Jan Axelsson eller någon anna av bolagens alla socialister och kommunister intresserade av att ta reda på.

  Det är våra politiker som sitter som ägare till dessa två perversiteter till PS-bolag och är därför de som har ansvaret för varumärket. Alla friska normala bolag gör kundundersökningar för att bibehålla och stärka förtroendet för varumärket.

  När Volvo frågar sina kunder om volvo lever upp den ”säkerhet” som är kopplat till varumärket anger 80% ”högt förtroende” . När SVT genom SOM-institutet frågar samma sak om ”opartiskhet saklighet och oberoende” är det SJU!! % ynka SJU PROCENT som anger ”högt förtroende”. Vi kan ju gissa att det är vänsterfascister miljömuppar och några sossar som spelar med i undersökningen? Det betyder att nte ens alla sossar har högt förtroende för den från allmänhetens insyn och påverkan helt avstängda påverkan dd själva organiserat.
  Du och jag och vem som helst förstår att det krävs en haverikommission när bara 7%av kunderna anger ´högt förtroende för ett bolag som säger sig stå för opartiskhet saklighet och oberoende!

  Politrukerna som kontrollerar SVT skiter naturligtvis på sig när dessa enkla sanningar läggs fram. Hela lögnen om SVT/SRs höga förtroende får sitt välförtjänta ansiktsplask. De dubbla hemmasnickrade benschmark de konstruerat blir genomskinliga. SVT och SR låtsas inte veta vad kunderna säger trots att de får lägga på luren i tittartjänst varenda dag för att folk är så förbannade att de skriker rakt ut i luren. Tittarreaktioner är som jag tidigare berättat hemliga interna dokument som redaktionscheferna högaktningsfullt organiserat systematiskt medvetet skiter i. Vad som drar ner förtroendet för 93% av befolkningen vet de så väl men vägrar anpassa bolagen efter eller erkänna.

  Vi vet ju nu med 100% säkerhet att vetenskräpsredaktionen är rödgrön hardcorepropaganda utklädd till vetenskapsjournalistik. Bemannad av rödgröna aktivister som klätt ut sig till journalister förändrar inte vad vi redan vet och inget sprattel eller saltomortaler får oss att släppa blicken från vad som är sant. Vi har idag tillgång till fakta observationer och alternativa analyser genom nätet, och inser också att ”granskningsnämnden” är en kuliss genomskinlig som löjlig plastfolie.

  Ingen yrkeskår kan köra sig själv så totalt i botten som journalisterna lyckats med!
  KU är ett av de viktiga luckfyllarna för det svikna journalistiska uppdraget.
  Hur klarar sig Socialstyrelsens dietråd i konkurrens med ”Kostdoktorn”?
  SMHIs klimatportal mot klimatupplysningens?
  SVT mot Avpixlat i invandringsfrågor?
  SVTs Bo Inge Andersson mot Lars Berns Antropocen ? (Vem outar vem?)
  Vem vågar och vill debatter och vem flyr undan debatter?
  Vem är stark och vem är svag när det gäller?
  Fötterna har redan röstat och det är bara huvudet som står still !

 11. ThomasJ

  Slabadang #10: Tack för en lysande informationsförmedling! 🙂

  Mvh/TJ

 12. Ann LH

  Slabadang! Än en gång en rungande slabadangare! Gott!

 13. Peter Stilbs

  Tack för värmande ord, Slabadang #10 …

 14. Sven Östholm

  Klimatupplysningen är intresseväckande läsning, men jag saknar ibland sådant som säkert är trivialt för er som länge ägnat er åt klimat och dess vetenskap.
  Föregående inlägg ” Klimatdebattens överdrifter har ett diagram 2. Hur är nollpunkten på för forcing W/m2 fastlagd? Uppenbarligen finns ett negativt område nedom noll så varför har noll placerats just vid ca temperaturminimum på 1800 talet? Valet borde ju representera någon slags jämviktstemperatur för en längre period.

 15. Kenneth Mikaelsson

  #14 Sven

  Politik….. bara politik

  http://stevengoddard.wordpress.com/2014/12/21/rewriting-the-past-at-the-ipcc/

 16. Kenneth Mikaelsson

  #14 lite mera..

  http://wattsupwiththat.com/2014/12/18/new-study-two-thousand-years-of-northern-european-summer-temperatures-show-a-downward-trend/

 17. Ingemar Nordin

  Dagens NTZ om hur man bedriver historierevisionism beträffande isutbredningen i Arktis – allt för att missleda allmänheten:

  http://notrickszone.com/2014/12/21/caught-red-handed-german-scientists-expose-geomar-institute-conscious-deception-of-the-public-on-arctic-sea-ice-trend-misleading-international-media/

  Av särskilt intresse för oss här på KU är ett citat från abstracten av en artikel av Lennart Bengtsson från 2004 där han indikerar ett samband med den Nordatlantiska Oscillationen och isutbredningen i Arktis.

 18. Skogsmannen

  Åter en klockren drapa från Slabadang i #10.

  Men en fråga som jag ställer mig ibland – hur står det till på tidningsredaktionerna idag sett ur ett marknadsperspektiv. Färre och färre läser tidningar i pappersform och fler och fler läser tidningar på nätet.

  Till och med grannbonden som jobbar efter samma kalender sedan 1973 (då dennes moder gick bort) har börjat läsa tidningar på nätet. Ett tag urskuldade han sig med att papptidningen i alla fall var bra att tända spisen med (”försök tända brasan med datorn du”), men nu har även han upptäckt att det är både billigare och bättre att köpa tändblock på Ö&B.

  Detta utbud på nyheter över nätet i kombination med alla reklamfinansierade nyheter har gjort tröskeln väldigt hög för folk i allmänhet att börja betala för dessa nyheter och på något vis är det nog för sent att försöka med betalsidor (klart att de försöker hålla skenet uppe, men hur bra går det egentligen?).

  Beträffande PS (SVT/SR) så lever väl dessa en minst sagt tynande tillvaro, hur utvecklas tittarsiffrorna? Kanske snart dags för slutförvaring av den kåren?

  Tror i det stora hela att vi närmar oss en Tipping Point för journalistkåren, om den inte redan är passerad…

 19. Johan M

  #14 Sven Östholm

  ”Hur är nollpunkten på för forcing W/m2 fastlagd? ”

  Nollpunkten för ”forcing” från koldioxid är lagd för dess inverkan vid en koncentration av ca 280 ppm – dvs den koncentration som hela klimathysterin bygger på att vi haft sedan urminnes tider till vi började leda med kol och olja.

 20. István

  Re # 10
  Vänsterns dominans över massmedia är total över hela Europa.. Försöker man skapa ballans då tar det hus i helsike. Som fallet i Ungern. Postkommunisternas andel av väljarkåren är under 20%. Dessutom delat i minst fyra inbördes konkurrerande partier. Men man fordrar 100% inflytande över media och kultur. Blir dom konkurrens utsatta så ropas det att mediafriheten är i fara. Det är censur och diktatur, när andra röster får höra av sig. Man behöver inte stänga, förbjuda, bötfälla någon media för ramaskri, den ultimata kränkningen är ju att andra röster får höras. Och kamraterna i övriga Europa ställer sig in i kören.

 21. Bo Carlsson

  Artiklar i dag i de flesta tidningar om ett bensinbolags inblandning av rapsolja i dieselbränslet, som visar sig sätta igen bränslefiltret i dieselmotorerna. Märkligt nog inte ett ord om detta i SVT, vad beror det på ?
  Det har ju skrivits en hel del om detta förut, åkerier har fått saneringskostnader på 100-tusentals kronor vid rengöring av tankar och bränslefilter.
  En svart sörja bildas bränsletanken av svamptillväxt i det dåligt förbrända rapsoljetillskottet.
  Det är ju en god tanke att minska vårt oljeberoende, men den pågående klimathysterin får ju inte drivas hur långt som helst, så att våra nödvändiga transporter påverkas negativt. Man har ju fortfarande minister Maud Olofssons ”etanoltrams” i färskt minne, och hennes affärer med den sk. ”Etanoljesus” som försvann efter fiaskot med fabriken i Norrland.
  Ser fram mot en artikel även i SVT om detta fiasko med rapsoljan

 22. Istvan !

  Det finns bara ett riktigt motmedel och det är att allmänheten ges makt över och anställer sina egna ”journalister”. När journalisterna får svara inför allmänheten som ägare och utser styrelsen och det är allmänheten som ställer villkoren för både policy och anställningsvillkor då är det slut med manipulativ kommunistmedia.” När inte allmänheten kontrollerar och ställer villkoren och utvärderingen av den så blir den kapad av det ena eller andra särintresset direkt! Folk är beredda att pröjsa för den media som tjänar dem istället för som tjänar på och över den.

  Read my lips!! Det är så den framtida gemensamma median kommer att finansieras och styras. Husse och hundförhållandet blir utrett och klart. Västvärlden över kräks man helst på journalistkåren och det innebär att det finns en mycket tydlig marknad för en media som sysslar med vad den skall. En ny värld där det är allmänheten som uppfostrar sina journalister istället för tvärtom. Det kommer att förändra precis allt! Medievarumärken som lyder under samma premisser kommer sopa banan med den nuvarande Gammelmedian.

 23. L

  Pär Holmgren intervjuades i SR/P4 idag och meddelade att 2014 är det varmaste året man mätt upp, både i Sverige och i hela världen. Åtminstone varmast på 500 år sa han. Visserligen bara en halv grad varmare, men han beskrev hur ”klimatförändringarna” påverkar Sveriges temperaturer. Han menar att uppvärmningen förflyttar sig en mil norrut varje år, så att vi i Stockholm nu skulle ha samma klimat som Skåne hade för 50 år sedan, eller att vi får dagens Skånska klimat om 50 år….

  Är det någon som tror på vad Pär Holmgren säger?

 24. Jimmy

  97 artiklar om den 97%-iga konsensusen.

  http://www.populartechnology.net/2014/12/97-articles-refuting-97-consensus.html

 25. Sigge

  #9 Lars Kamel

  Jag skrev inte att havsytan snart skulle stiga med 1 cm/år, utan när globala temperaturen ökat till 2 grader över vad den varit under förindustriell tid.
  Det mesta av havsnivåhöjningen beror då på att vattnet i havet blir varmare.
  Enligt IPCC kan 2-gradersgränsen i värsta scenariot nås runt år 2050. Annars så verkar forskarna överlag anse att jordens värmelagringskapacitet bromsar in uppvärmningshastigheten så det kommer att dröja många årtionden efter att koldioxidhalten nått jämviktsläget för 2 grader innan temperaturen gör det. Det som är problem är att forskarna är osäkra på vilken CO2-halt som är jämviktsläge för 2 grader höjd temperatur.

 26. Kenneth Mikaelsson

  Kan bara tala om att du kommer sakna de två graderna… väldigt snart..
  och konstaterar att du är på helt fel väg… det är inte svansen som gungar hunden..
  sen är det ju bara att beklaga att det är så många som inte har kapasitet att genomskåda lögnerna..

 27. Johan M

  #23 L

  ”att vi får dagens Skånska klimat om 50 år….”

  Som före detta Skåning, sedan många år Stockholmare, får man nästan klimatpanik – Skånska vintrar borde det finns någon skrivelse om i deklarationen om mänskliga rättigheter. Jag kommer börja klimatkompensera i morgon!

 28. Jan-Åke

  Sigge ! ”Forskarna är osäkra på vilken co2 halt som ger jämviktsklimatkänslighet för 2 º höjning” Förut var co2 3 molekyler av 10000 nu har vi 4 av 10000…..Under jura och krita var det 30-40 molekyler av . 10000 med ett frodigt växt och djurliv.

 29. Jan-Åke

  Koldioxid är ingen förorening.Det är livets gas och den lilla ökningen har redan börjat ge tex ökad växtlighet och bättre skördar.