Vårtecken i dagens SvD

Svenska Dagbladet   Ledarsidan
Knappt hade jag hunnit önska ett vårtecken, så uppenbarades det. I en ledare i dagens SvD får förnuftet råda. Ivar Arpi  har modet att  ifrågasätta domedagsprofetiorna med de inledande orden:
 Under lång tid har det varit tätt mellan domedagsprofetiorna i klimatdebatten. Men det verkar som om vi har mer tid på oss än vad många alarmister har sagt. Temperaturen stiger nämligen inte som beräknat, trots att koldioxidutsläppen fortsatt att öka. Ny statistik som tidningen The Economist sammanställt i senaste numret (30/3) visar att temperaturökningen har uteblivit de senaste 15 åren.
Arpi diskuterar en rad frågor som vi här på TCS har försökt få gehör för under åren. Var det så klokt av Tyskland att forcera fram en avveckling av kärnkraften ? Arpi skriver;
 I Tyskland har elpriset stigit med 61 procent sedan 2000. Och en fjärdedel av priset utgörs nu av subventioner till förnyelsebar energi. Det innebär att 800000 tyska hushåll inte längre har råd med elräkningen.
Kopplingen mellan billig fossil el och ekonomisk utveckling kommenterar ledaren i SvD så här:
En realitet är att varken Kina, Indien, Brasilien eller länderna i Afrika kommer att avstå från tillväxt och fattigdomsminskning för att minska sina utsläpp. Kina har tagit 600 miljoner människor ur absolut fattigdom med hjälp av billig kol – inte dyr solenergi. Ingen demokratiskt vald ledare är beredd att offra jobbtillfällen och tillväxt för att kanske inom hundra år ha minskat utsläppen med någon procent.
Kanske våras det för förnuftet på våra större dagstidningar. Ledaren i SvD öppnar för en mer konstruktiv dialog kring energifrågan och den svenska politiken i syfte att påverka klimatet. Kanske blir det mer obekvämt att i riksdagens talarstol frankt påstå att vi skenar mot en fyragradig uppvärmning, som Gustav Fridolin i en av vinterns debatter. Han kanske inte läser vare sig skeptiska bloggar eller tidningar som visar på en annan verklighet. Politiskt tankegods från de större dagstidningarna torde dock vara svårt att undvika även för politiker som envisas att bära skyddslappar mot allt som motsäger att vi trots allt kanske inte skenar mot en klimatkatastrof .
Dessutom flög en ensam trana in över det sydgotländska alvaret denna morgon. Fåglarna ligger i Mellaneuropa och pressar mot kallluften i norr, och enstaka vågar ge sig iväg och trotsa kylan. Jag tror att det jäser och kokar underifrån även i klimat och energifrågan och små puffar av luft letar sig igenom den totala tystnad om sakernas egentliga tillstånd som rått under många år.  Arpi´s ledare är som en budbärare, ett löfte om en vår för förnuftet.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Iven

  Så glädjande att det finns en svensk journalist som vågar se och tala om  sanningen iklimatfrågan.
   
  Man kanske rentav skulle kunna fundera på att ompröva uppsägningen av SvD-abonnemanget… 🙂

 2. Christer Löfström

  Lars Jonsson
  Nu väntar jag på att du och övriga i SI klart och tydligt stöder min argumentation om elektricitet och rent vatten för de fattigaste, där kolkraft är den enskilt viktigaste vägen.
  Medupi + Kusile i ZA tillsammans ca 10000 MW.
   
  ”Given thar economic growth requiers manpower and brainpower, it seems plausible, however, that whenever that spark occurs, it is more likley to catch fire if women and men are properly educated, well fed, and healhty, and if citizens feel secure and and confident enough to invest in their children, and to let them leave home to get the new jobs in the city.”
  /Poor Economics sida 267 (In Place of a Seeping Conclusion)
   
  De som uppträder på den globala scenen nämner (nästan) aldrig att utan el och vatten så händer ingenting.
   
  Sverige är en liten nation, men en gång (70-talet) lyssnade världen på rösten från Sverige.
  Som konstnär har du stor möjlighet att genom din konst påverka, men då får du klydda till något annat än fåglar.
   

 3. Lasse

  Lite om CO2 och ambitioner som slog fel. Norge ligger efter USA och Canada.
  http://www.dn.no/energi/article2589707.ece

 4. Peter F

  P1 idag 13.15
  Obs
  : Teknikskeptiker kan inte lösa klimatproblemen
  Karim Jebari svarar Helena Granström: allt annat än teknikoptimism är naivt. Vi hör också Christer Sanne om att miljörörelsen behöver ändra riktning. Programledare: Fredrik Pålsson

 5. John Silver

  Patetiskt att Arpi bara får sin information från The economist.
  Låt oss mailbomba honom.

 6. Jimmy Frisell

  Men flyttfåglarna anländer allt tidigare om våren enligt en artikel av Roland Johansson på TT.  Huvudsaken är det allt varmare vinterklimatet.
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/flyttfaglar-anlander-allt-tidigare_8038942.svd

 7. Lasse

  Nu kapas klimatkänsligheten i klotet på P1.
  6 grader är kanske orimligt!
  Tyvärr är norska forskares rapport om minskad klimatkänslighet inte med i IPCCsammanställningen i år-den var för aktuell! (Marco Romokainen?)
  Men 15 år spelar roll-sen bröts klotet på grund av tekniska svårigheter! Det finns hopp för vår jord och för nyktrare IPCCrapporter framöver!

 8. Utmärkt att du tog upp detta glädjeämne Lars, och jag vill inte sprida smolk i glädjebägaren…

  Emellertid hörde jag för första gången på länge Erland Källén i P1:s Vetenskapsradio i morse från Reading dit han flyttat – och det blir man inte glad av.

  Nu talade han om att han och hans forskningsgrupp hittat oväntad värme på djupa vatten. Inte mätt förstås -men räknat på ett nytt sätt!

 9. Jimmy Frisell #6

  Hej, detta stämmer. Roland Johansson på TT är mycket engagerad i klimatfrågan och övertygad alarmets. Jag har läst rapporten helt snabbt och gör några preliminära noteringar. Rapporten är Ottenbys årliga rapport om vad som hänt under säsongen, det framstår som en rapprt om enbart just detta. Till att börja med så vet vi alla att det har varit varmare vintrar och tidigare vårar de senaste decennierna (generellt) och det stämmer att flera arter kommit tidigare vilket vore konstigt annars. Sef man på andra noteringar så kom arter från östra Afrika, som t.ex näktergal och höksångare senare under 2012 p.g.a torka på Afrikas Horn. Dominerande bland de arter som kommer tidigare är 1 gransångaren, där vår egen nordkiga gransångare minskat medan den kontinentala som kommit in (och övervintrar längre norrut) skapar en bild av 11 dagar tidigare. Sedan är det de Västafrikanska övervintrarna som kommit flera dagar tidigare. Med tanke på försening p.g.a torka kanske det delvis kan tolkas som att de kommit tidigare p.g.a att Sahel blivit grönare?, en spekulation men inte alls otänkbar. jag är övertygad om att många arter är ca 14 dagar försenade minst detta år, varför kanske redan nästa år statistiken har förändrats. Men det beror naturligyvis på hur april och maj kommer att te sig – vem vet. 

  Dessa typer av nyheter – cherrypeickade – har nästan alltid en mer varierad bild om man känner till bakgrunden och läser själva den ursprungliga artikeln/rapporten. Johansson väljer de rapporter som passar den bild som han självmåöat upp vaseende klimathotet. 

  Dock fåglarna kom under 90- och 00-talet tidigare än under 80- talet, det har ju bevisligen varit varmare vintrar för det mesta, även om pendeln tycks ha svängt.

 10. Slabadang

  De gröna khmererna på SR intervjuar klimatskojaren Rummukainen!
  Han har definitivt NOLLOheder i kroppen!! Han kläcker ur sig vilken gojja som helst!
  SRs vetenskräpsredaktion:
  I den efterföljande debatten har det också hävdats att hela den globala uppvärmningen skulle ha avstannat de senaste 10-15 åren, men det är fel, säger Markku Rummukainen.
  – Nej, det är inte så. Där man kan halka litet på villospår är att man inte har påmint sig att när vi säger den globala medeltemperaturen, så betecknar vi den globala, ytnära lufttemperaturen. Det beskriver inte hela klimatsystemets värmelagring eller förändring.
  – När det gäller klimatförändringar, och vad den förstärkta växthuseffeten gör, den här energiobalansen som jorden hamnar i, så går en stor del av den obalansen ner till havet. Det är bara en liten del av den obalansen som med detsamma hamnar, och visar upp sig i atmosfären.
  – Sedan har klimatsystemet den grundläggande egenskapen att havet och atmosfären hela tiden pratar med varandra. Och det varierar mellan åren om det är atmosfären som skickar mer värme till havet eller om det är havet som skickar mer värme till atmosfären jämfört med det genomsnittliga och normala.
  – Vi kan tex se att om vi tittar på den naturliga variabiliteten, hur atmosfären och havet pratar med varandra, så har det varit annorlunda på nittiotalet än sedan 2000. det fanns mer varma växlingar kan man säga på nittiotalet, och mer kalla växlingar ( på 2000-talet)
  – Sedan är det också väldigt lätt att se att om vi tittar på den senaste tio-tolv års perioden så är den väldigt, väldigt tydligt varmare än nittiotalet var, som i sin tur vara varmare än åttiotalet var, som i sin tur var något varmare än sjuttiotalet var. Så att det finns ingen avkylning på gång.

 11. C-G  #8

   

  Att Kjällén och hans grupp hittat värme i djuphaven, låter knappast som en nyhet, dylika påståenden har ju framförts tidigare genom Levitus  2012.

  Att Kjällén tagit fasta på detta och räknat om verkligheten är väl knappast något annat än väntat. men jag har inte hört programmet eller sett vad han gjort så kritiken bör väl vänta – men någon nyhet lär det ju knappast vara. Vi väntar med spänning på att höra hur den kalla mars månad egentligen kan räknas som varm. Vi får räkan med att det är många forskare som kommer att  kämpa för sina liv och forkningsmedel.

 12. Jimmy #6
  Att prata om 4 dagar tidigare tycker jag är lätt löjeväckande

 13. Slabadang 

  Enbart djuphaven kvarstår för att driva myten vidare, där kan ingen se eller höra hur vi alla går mot en tickande katastrof, bara Rummukainen, Kjällen och andra vet att tolka dess tecken. Om man ser på The global tropics på climate4you så kan inte jag se att ytan värmts upp sedan 1979, inte heller La Nina bältet, upp och ner, ingen långsiktig trend. Hur är det möjligt att en yta som inte uppvisar en trend ständigt pressar ner värmen i djuphaven. Och vilken lagringskapacitet finns där, hur länge kan detta ske, 10, 50 eller hundra år och därmed befria oss från all denna värme? Och om de nu skulle så göra, när kommer de upp? Om 500 år, eller 1000 och i vilket klimat befinner vi oss då, kanske blir det räddningen eftersom vi långsamt går mot kallare tider, eller?

 14. Slabadang #10
  Vilket underbart djefla svammel!!!!

 15. Ingvar #

  Lärkorna är 30 dagar försenade minst i år. Detta år kommer att gå till historien på denna sida av andra världskriget som den senaste våren i mannaminne. Climate disruption heter det visst och det är människans fel, alltihop.

 16. ThomasJ

  Hörde oxo Kjällén i morse + superbluffen Rummukainen (K’s forne närmaste lakej) senare i ’Klotet’ från vetephanskapsredaxen och, suck, sådan husse sådan hund bekräftades till fullo. Undrar eg. orsaken till K’s rätt plötsliga flytt från sin ’topp-positione’ inom blufferiverkstan här…?  🙄
   
  Nåväl, J. Curry tog nyligen upp Trenberth/Kjälléns (+en till) ’alster’ angående den påstådda i djuphavet ’försvunna’ värmen (…it’s a travesty) i ett mkt läsvärt inlägg – kommentarerna är riktigt bra!. Länk:
   
  http://judithcurry.com/2013/03/29/has-trenberth-found-the-missing-heat/
   
  Mvh/TJ 

 17. Palle136

  Money talks and BS walks:
  http://www.di.se/artiklar/2013/4/3/bp-saljer-vindkraftsparker/

 18. Ledaren i SvD var en stor överraskning! Jag mailade Arpi vid 10-tiden och varnade att han blir nog kickad för vad han skriver. Chefredaktöran är kanske på Påsklov!? Flyg till varmare trakter?

 19. Lasse

  Ang flyttfåglarnas tidiga ankomst så var det en tydlig förklaring-det beror på klimatförändringen-däremot vet vi inte varför de från Asien INTE förändrat sitt beteende.
  Havets djupare temperatur vet vi lite om. Men var det inte just de bojarna (Argus)som lagts ut som ledde till minskande havsytehöjningen pga mindre värmeinnehåll än förväntat mot djupen?
  http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/SeaLevelRise/documents/NOAA_NESDIS_Sea_Level_Rise_Budget_Report_2012.pdf
   

 20. Johan M

  Lars Jonsson  #13
  ”Enbart djuphaven kvarstår för att driva myten vidare,”  … man kommer nog dessvärre till månens baksida innan man helt ger upp hoppet 🙂 
   

 21. Slabadang

  Lars J!
  De har ingen som helst möjlighet att mäta med den noggrannhet de försöker påstå med joulgrafen. Den är en artefekt i alla sina led och i hela sin kedja.
  Klimathotarna befinner sig i fritt fall och glöm inte att utöver att någon uppvärmning inte kunnat upptäckas av vare sig ARGO bojar satelliter eller annan teknik så drar NOAA/JPLs korrigering av satellitdatan om havsnivåerna ett simpelt rakt streck över hela denna konstruerade bortförklaring. Av de återstående fjuttiga 1,5 mm i havshöjning så utgör GIA-korrigeringen hela 0,9 mm och är dessutom en blandning av äpplen och päron havsyta/havsvolym.
  De är helt enkelt rökta Lars!!

 22. Palle136

  Och ännu mer OT:
  http://www.atl.nu/lantbruk/25-000-d-da-djur-efter-sn-kaos

 23. JonasBsson

  Ingen demokratiskt vald ledare är beredd att offra jobbtillfällen och tillväxt för att kanske inom hundra år ha minskat utsläppen med någon procent.”
  Är det bara jag som inte hänger med på den här meningen. Våra demokratiskt valda vindflöjlar till politiker offrar vad som helst för att göra en liten grön minoritet till viljes medan ledare i länder som inte anses lika demokratiska gör allt de kan för att öka välfärden för sin befolkning.

 24. Ann L-H

  Ivar Arpi har nog fått ett och annat hurrarop idag. Även jag beskrev att vi sagt upp prenumerationen pga all missinformation i miljö- och klimatfrågor. Avslutade med just att det sr ut att våras. Hoppas ropen skalla så det hörs över hela redaktionen.

 25. JonasBsson #23
  Håller med om din invändning. Vad är det egentligen för fel på våra politiker??

 26. ThomasJ

  Ingvar E. #25:
  ”Makt korrumperar – absolut makt korrumperar absolut”.
  (Lord Acton ~ 1894?, tror jag…  😉  )
   
  Mvh/TJ

 27. orolig

  JonasBsson#23, Bingo! Delvis.
  Vi troglodyter ska inte försöka begripa lekar/”race” på högre nivå, utan lallande lita på att tryggare kan ingen vara, än en demokratisk barnaskara. Det är någon här som jobbar i en lök och säkert vet hur lökar fungerar som arbetsmodell. Yttersta lagren är vita projekt som tål granskning/kritik/ansiktet utåt, innanför hittar man de grå, och innerst svarta. Kostar mycket pengar att ha grå och svarta lager. Folk i löken får ritningar eller direktiv och drar sina strån till stacken, ingen vet hur saker koordineras längst in i de dolda lagren. No ”need to know”. BRICS är inga filantroper i första hand utan med i samma ”race” som den anglo-am. est. Den enda anledningen till att lyfta en befolkning till en högre standard är för att de ska kunna tävla i diverse ”race” mot andra ”big boys and their toys”/t ex privatiseringen av rymden. Hur är det man säger..follow the money? Eller i dag, follow the gold?
  http://www.strategic-culture.org/news/2013/02/07/imf-information-leaks-central-banks-gold-manipulations.html
  Andra artiklar av Katasonov – rutan till höger – belyser ”hidden systems of finance”.
  (Vem lyckades lägga vantarna på Ghaddifis 143 ton guld ska tro.)

 28. Peter F

  Vårtecken ? Hujedamig,,,nu sågar finnarna 80  km is i Torneälven pga  den sena våren för att slippa  en hemsk islossningen. Ja dessa klimatförändringarna.

 29. Staffan Lindström

  Suck… jaha Erland och Markku hur har er djuphavsvärme lyckats smyga förbi ARGO-bojarna helt obemärkt, som någon på WUWT undrade… Är det plagiarism om jag inte hittar det inom en timme?? 🙂 Återigen. för 6-7 år sen verkade Herr Rummukainen inte veta(?) vad en ”tropisk natt” innebar … vid mitt telefonsamtal… Behövs inga kanoter, knivar, hissar… 😉

 30. Bengt Abelsson

  Thomas J #16
  Från figuren i Currys blog – som kommer från Trenberth – ses att totala ökningen i värmemängd är ca 20*10^22 J under tiden 1958-2008 (50 år)
  Under samma tid har solen strålat in ca 1,3 *10^26 J så andelen ”gömd” i havet är ca 0,002.
  Temperaturökningen av dessa 20*10^22 J är  0,07 grader, eller 0,001 grad/år
  Mätosäkerheten före ARGO ? Ned till 2000 m djup ? +/- 0,1 grad vore jätteduktigt.

 31. Staffan Lindström

  Hmm…. Första gången jag ser eller åtminstone tror mig se att SMHI medger att E-4 från Norrtull till Arlanda orsakar tidigare barmark …:-) Kolla nog skillnaden mellan 2 och 3 april!! Då tar vi alltså ett djupt andetag och avskaffar bil tåg och flyg så vi får ännu senare NORMALA vårar… SMHI meddelar även att årets ismaximum i svenska vatten inte nåddes förrän 29 mars … 180000 km2 i runda slängar, förra senhetsrekordet så sent som 2008, men runt 50000 km2 bara då…

 32. Staffan Lindström

   { 03.04.13 at 19:15 }  …”Kolla NOGA” … —- 2008:s ismaximum nåddes 25 mars.

 33. Bim

  Kom ihåg en sak: Erland Källén är trendernas mästare. Han ser trender där ingen annan ser dom.
  Rummukainen kan tydligen tala med havet och även luften. Vilket språk de använder är superhemligt. Jag tror det är pappegojspråket.

 34. ThomasJ #26
  hmm. Visst är det så. Då kan man fundera över om det är bristen på maktdelning i den svenska författningen som lett till ”absolut makt”.
  Maktdelning i form av konkurrerande maktcentra som håller tummen i ögat på varandra

 35. Ingemar Nordin

  JonasBsson #23,

  Visst. det är en något yrvaken ledare från SvD. Som kanske inte helt greppar artikeln från The Economist, som i sin tur kanske inte helt greppar var den vetenskapliga diskussionen befinner sig (så t.ex. har artikeln i The Economist helt missat de allt starkare argumenten för solens inverkan).

  Men ändå; En eloge till Ivar Arpi som trots allt tagit sig tid att läsa internationell press. Inte dåligt för Norra Nordkorea!

 36. Jag skulle vara försiktig md att använda liknelsen norra Nordkorea, annat än på skoj. Visst upplever vi en form av konformism i svedala, en allmänt godkänd hållning som skall råda, och om inte är du inte välkommen in, du tigs ihjäl eller gås förbi. Men i Nordkorea är det gammal vanlig depotism som råder. Här väljer vi själva, med hjälp av media, vi har de ledare vi förtjänar.

 37. Ingemar Nordin

  Lars J #36,

  Som jag sagt i en annan tråd så är ”Norra Nordkorea” en skämtsam benämning och syftar på det åsiktsmonopol som råder i MSM. Du kanske inte är medveten om vilken åsiktskontroll som råder på debattsidorna på DN, SvD, Aftonbladet och Expressen. Eller I SR och SvT. Man tillåter bara inlägg som är konforma med regeringens och myndigheternas dogm. Det har fattats beslut på högsta ort att det är IPCC som är den enda källan till Sanningen. Alla avvikande åsikter kommer per definition från plattjordare, rättshaverister och dårar.

  Det spelar liksom ingen roll längre om vetenskapen är betydligt mer komplex och osäker än vad allmänhet och politiker har uppfattat. Svaret är alltid detsamma från alla ”debattfora”: Tyvärr, vi har inte plats för ditt inlägg.

  Precis som i Norra Nordkorea!

 38. Mikael

  Har Thomas P lagt ner sitt klimatkramande? Det är nästan så man saknar Sveriges svar på Bagdad Bob. De grönas klimatsponsrade pengar kanske tagit slut? Killen kan ju inte gärna jobba så hårt gratis?! Eller så blev det för varmt för honom. Klimatfolk lär ju kunna känna av den globala uppvärmningen. Lustigt då tempen stått still i mer än 15 år!

 39. ThomasJ

  Bengt A. #30: Och där finns la ingen (förutom då ’gänget’) som öht. tar hänsyn till någon form av mätosäkerhet…, oder?  😉
  Därtill kommer oxo det faktum, att de a) relativt per HAVSYTA fåtaliga Argos-bojarnas data fram till för ~ 2 år sedan var praktiskt taget ’top secret’ – icke desto trots ’byggdes’ allehanda hotscenarier avseende dels temp-ökningen i hafven, dels ’försurningen’ (=fullständigt kocko!) ’baserat’ på ’vetenskapligt’ samlad ’data’, b) som oxo framförts; hur i hela hum-humet har ALL denna ’värme’ kunnat ’smita’ förbi dessa bojar; N.B., även om de, som bekant, endast täcker en ytterst liten del av havsytan/-djupen… Anledningar till att Go Figure, plenty more…   😉
   
  Mvh/TJ

 40. HenrikM

  ÄNTLIGEN!

 41. ThomasJ

  Ingvar E. #34: Exactly: Maktdelning! Den ÄR deFacto non-existent i detta land (sarkastiskt, icke utan förankring, benämnt NorraNordkorea… 😉  ), och har givit mig anledning(ar), att under & till många års årsstämmor, formellt korrekt, lägga in motioner (som ’partiet’ uppmuntrat till!) gällande inrättande av dels en görligast opolitiskt Författningsdosmtol, dels återinförandet av det av O. Palme avskaffade s.k. ’tjänstemanna-ansvaret’. Avslutande mening i dessa motioner var: ”För att därigenom återställa förtroendet för Människor”. Måhända [troligast?] är denna ’avslutning’ grund för att de avslagits…?  😉
   
  Såg f.ö. nyligen en nedranns bra ’break’ i temat:
  ’You CAN [certainly] fool a part of the people all the time, and that’ll give you a very nice living.”  Travesterat från Lincolns berömda uttalande av cirkus-direktören Barum…  Go figure!  🙄 
   
  Mvh/TJ

 42. Gunbo

  Ingemar Nordin m fl som använder den ”skämtsamma” benämningen norra Nordkorea. Det är ett lågt och vulgärt ”skämt” som bara leder till mindre respekt för skeptiker.
   
  Jag läste i dag en artikel om en kille som lyckats rymma från Nord- till Sydkorea. I artikeln berättar han om sitt liv:
  Fram till sin flykt för sju år sedan hade den smalt byggde och tystlåtne 30-åringen inte upplevt något annat än den inhägnade lägerstaden, åtta mil utanför Pyongyang. Arbetet var hårt, isoleringen total, maten närmast obefintlig och hotet om omedelbar avrättning ständigt närvarande.
  Han fick se sin mor hängas och blev själv utsatt för brutal tortyr som har märkt honom för livet.
   
  Att jämställa ett av världens friaste land med denna diktaturstat visar på allt från dåligt omdöme till värsta fanatism.
  Men det är upp till er om ni vill tas på allvar i klimatdebatten eller om ni vill fortsätta benämnas förnekare, foliehattar och liknande.  
   

 43. pekke

  Den Europeiska marknaden för utsläppsrättigheter funkar knappast längre.
  http://www.spiegel.de/international/europe/european-co2-emissions-reduction-system-is-broken-a-892134.html
   
  Alla har väl hört talas som det s.k. Desertec, en solenergianläggning som diverse gröningar och EU-bossar drömt om i Sahara för el till EU  !?
  Det blir nog mest en dröm !
  http://www.spiegel.de/international/europe/competitors-and-local-opposition-threatens-desertec-solar-plan-a-892332.html
   
  NoTricksZone/P.Gosselin har noterat att även tyskspråkiga Spiegel börjar tvivla på UPPVÄRMNINGEN !
  http://notrickszone.com/2013/04/03/spiegel-stops-believing-hot-debate-over-climate-how-reliable-are-the-prognoses-growing-doubts-over-models/

 44. Sigvard E

  Ingemar Nordin 37
  Dagens inlägg och kommentarer har varit mkt intressanta, särskilt som det verkar ske in viss uppluckring i fråga om ”vetenskaplig consensus”. Jag vill dock ansluta till uppfattningen att det är olämpligt att åberopa Nordkorea som tillmäle och beskrivning av rådande debattförutsättningar, även om det menas skämtsamt. Det är inte troligt att som du skriver, ”Det har fattats beslut på högsta ort att det är IPCC som är den enda källan till Sanningen”. TCS som är så bra bör hållas för god för vulgäriteter. 

 45. orolig

  Gunbo #42,
  ”I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.”
  — Voltaire, (Attributed); originated in ”The Friends of Voltaire”, published 1906, by S. G. Tallentyre
  and a similar one from a letter:
  ”Monsieur l’abbé, I detest what you write, but I would give my life to make it possible for you to continue to write.”
  — Voltaire, letter to M. le Riche, February 6, 1770

 46. ThomasJ

  Förvisso lite ’OT’ men ändock i bäring mot ett ’vårtecken’, ref. Lewandowsky, Cook etCons, gällande den mödosamt och långa återmarschen till någon, åtminstone antydning av, sunt förnuft:
   
  http://retractionwatch.wordpress.com/2013/03/28/why-publishers-should-explain-why-papers-disappear-the-complicated-lewandowsky-study-saga/
   
  Vänligaen notera [speciellt] Barry Woods kommentarer, inkl. de länkar som anges…
   
  Mvh/TJ

 47. Gunbo

  orolig #44,
   
  ”I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.”
   
  Bra! Det är också ett av mina motton! 
   
   

 48. ThomasJ

  Tips: det är ingen helt dum idé att tillse sin egna ’nyhetsbevakning’ via en ’feed’ till: http://retractionwatch.wordpress.com . Why? Jo, där finns info i/kring/över allehanda ’papers’ som alltför ofta [suck!] bestämmer innehållet(?) i den s.k. ’nyhetsförmedlingen’ inom/hos ’publicum servicum’ & övrig [N-]koreansk-svensk Hjernevaskeriande… Go 4 it!  😀
   
  Mvh/TJ

 49. Tja det här bekräftar ju bara vad ni skrivit senaste tiden, SvD är bara skräp, det där med uppvärmningspaus har de helt fått om bakfoten, ni får sluta lura de stackars journalisterna med er antivetenskap, vetenskapen och sanningen kommer ju ändå att segra till slut, så varför spjärna emot?

 50. ThomasJ

  Sigvard E #44: Giv Akt, för böfvelen! Hur borstar du tänderna? BS!!
  Andas det för mycket? Sitter kalsongen rätt? Är Du [måhända] en bidragande ’skådespelare’ i det mest fenomenalt bevisande (dagligen) ’svenska-syndrom-diaognis-programmet’; ”RingP1” ?  Go figure, man…!  😀
   
  /TJ

 51. Håkan Sjögren:

  ThomasJ # 39 : Argos-bojarna har ju definitivt avlivat myten om att värmen hamnat i djuphavet. Då återstår bara två alternativa förklaringar till den saknade uppvärmningen. Antingen har ett fientligt UFO teleporterat värmen till månens baksida  eller så är det så att den beräknade värmen är resultatet av ett räknefel eller en felaktig instruktion till någon dator, till exempel att man lurat datorn till att tro på koldioxidmyten. Mvh, Håkan.  

 52. ThomasJ

  # 49: Och?

 53. tack för alla tänkvärda länkar och input från olika håll. fastnade för en kommentar på No trickZone, jag sammanfattar:

  På Mauna Loa där man uppmätt förändringen av CO2 sedan 1958 har det inte blivit varmare, utan snarare kallare. Kanske är det via vulkanen som värmen sugs ner i underjorden och sen pyser ut i djuphaven, kanske en ny räddningsplanka för Trenberth, Källen och de andra som tröstlöst och osjälviskt söker ”the missing heat”

  😀

 54. Ingemar Nordin

  Gunbo #42,

  Du behöver inte upplysa mig om förtrycket i Nordkorea. Det är en så grym och sanslös regim att man ibland undrar om den är totalt frikopplad från världen i övrigt. Att dess stackars invånare är helt isolerade från världen utanför är väl omvittnat, inte minst från sådana som lyckats fly till Sydkorea. För dessa flyktingar så har mötet med samhället i Sydkorea inneburit en total omvälvning av deras världsbild. Och mycket talar för att även ledarskapet lever i sin egen propagandabubbla. Kritiker betraktas som galna helt enkelt.

  En sådan isolering är direkt farlig. Och när jag ser hur likformig den svenska synen på klimatfrågan är, alltifrån forskningsråd och universitet, över myndigheter och  riksdagspolitiker, till alla de stora medierna så ger det mig obehagliga associationer. Ganska skrämmande faktiskt.

 55. Börje S.

  #51 Håkan
  Kan det inte vara så att det varma havsvattnet undviker att sjunka just kring ARGObojarna? Värmet kanske vill obemärkt smyga sig ner till havsens oändliga djup för att, enligt order, år 2060 kasta sig över oss alla, i överensstämmelse med den av Världsbanken beställda och vederbörligen till världspressen levererade undergångsvisionen från  Potsadaminstitutet?
   
  Och nu till lite OT. Läs det inte om ni har ont om tid.
   
  Det var dags att betala TV-avgiften. Jag uppmanades att betala för en (o)tjänst jag inte beställt. Vid rubriken avanmälan stod att jag gärna fick mer ingående beskriva anledningen till min avanmälan. Jag passade då på och skrev så här:
   
  Avanmälan
  Meddelande:
  Angående fakt 1020046543901760
   
  Tydligen har uppstått ett fel. Jag äger ingen TV-apparat.
  Men jag äger en dator med internetuppkoppling. 
   
   
  Enligt Regeringens prp 2005/06:112: 
  • ”Skyldighet att betala medieavgift skall dock inte föreligga vid innehav av sådan teknisk utrustning som endast genom anslutning till Internet tar emot utsändning eller vidaresändning av TV-program från SVT, SR och UR” 
   
   
  En TVapparat ska…”tekniskt sett vara en anordning avsedd för mottagning av rundradiosändningar förmedlar rörliga bilder.” 
   
   
  Se vidare
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/01/11/65e42afa.pdf
   
   
   
  En dator är i princip en räknemaskin. Jag använder min dator i egenskap av musiker och musiklärare för att producera musik. 
   
   
  Jag skänkte bort min TV för många år sedan. Anledningen var att jag med fredat samvete ville sluta betala avgiften. Och framför allt: Det pågår en totalt ensidig och många gånger direkt felaktig ”rapportering” kring klimatfrågan. 
   
   
  Så presenterar man i vetenskapsprogram(!) gång på gång den färglösa koldioxiden som gråsvart rök bolmande ur fabriksskorstenar. Man idkar förföljelse mot de som är skeptiska mot klimat”hotet” genom att sända program som beskyller dessa för att motta förmögenheter från ”oljelobbyn” och tobaksbolagen. Sådant kvalificerat skräp utsänds till råga på allt i ”utbildnings”kanalen.
   
   
  Public Service är miljöpartiets förlängda arm och dess främsta propagandamaskin.
   
   
  Jag vägrar betala för att bli bedragen av en sektliknande klimathotargrupp som genom att överdriva, mörka motsägande fakta och ofta genom att ljuga, grovt vilseleder lyssnare och tittare och därmed ställer till stor skada på allmänbildningen i landet. 
  Exempelvis nyhetsredaktionernas ”rapportering” av Potsdaminstitutets av Världsbanken beställda klimatkatastrof, just innan det meningslösa ”klimat”mötet i Doha Quatar. 
   
   
  Ingen i nyhetsprogrammen i radio nämnde en stavelese om att det var ett TÄNKT scenario. I stället bibringades vi uppfattningen att världen stod inför en temperaturhöjning på 4ºC med meterhöga havsnivåer. INGEN talade om att det finns INGET från aktuell statistik som tyder på att ett sådan scenario någonsin skulle bli verklighet. 
  Public Service ägnar sig sålunda till TOKALARMISM, likt JV:s undergångsvisioner inför gudasonens ankomst, komplett med tidpunkt och allt.
   
   
  Inga kritiker mot den påstådda ”konsensusen” eller t ex mot en viss vindkraftslobbande f d partiledares personliga inkomstprojekt släpps över bron. Vansinnesprojekt som koldioxidavskiljning granskas inte. Jag kan dra exempel hur länge som helst som visar att  PS är allvarligt infekterat av klimathotariepedemin.
   
   
  Ensidigheten i miljörapporteringen har fått mig att totalt tappa förtroendet för företaget och det gäller speciellt ”vetenskaps”redaktionerna. 
   
   
  Jag vägrar därför kategoriskt att betala Public Service (mer passande: Public Fraud) bara för att jag råkar ha en dator som arbetsredskap. 
   
   
  Med inte särskilt vänlig hälsning
   
   
  Börje S.
   

 56. ThomasJ

  Håkan #51: Pleeeeze.. Detta kan du la ta upp med mr.  havs-nivå-höjare-mästaren (enl. sina egna datormodelleras & flera, symbiotska ’körningar’, enl. skrivning till LstV:a Götaland, som genast angav ett min av 3.6 meter över 0-höjden för bygglov… gissa vilka konflikter detta dekret ger hos oss på en ö…) Marku Rummukainen (etCons)… oder?  😉  Du bor ju iaf närmare denna ’skunk’ än jag, eller hur?  🙄 
   
  Mvh/TJ

 57. Börje S.

  #56
   
  Jag skulle tro att det är Sten Bergström som är ansvarig för dylika projektioner av den framtida havsnivån.

 58. Gunbo

  Ingemar Nordin #54,
   
  ”Du behöver inte upplysa mig om förtrycket i Nordkorea.”
   
  Nej, det har jag förstått. Därför är det desto svårare att förstå hur man kan jämföra Sverige med Nordkorea.
   

 59. Börje S.

  Den försvunna värmen har, sägs det, dykt ner till under 2000 meters djup, passande nog precis nedanför ARGObojarnas nedre mätområde.
   
  Jag behöver sakkunnig hjälp här:
   
  På dagen värmer solen havsvattnet direkt samtidigt som atmosfären värms.
  Salthalten en bit ner ökar, eftersom en del av vattnet avdunstar. På så vis kan varmare vatten kanske sjunka, men det har väl inte så mycket med CO2 att göra? Ändras verkligen tätheten så mycket att vattnet sjunker trots det högre värmeinnehållet?
  Avdunstningen borde kyla havsytan och luften strax ovanför, eller?
   
  Under natten vid klart väder försvinner värme i atmosfären ut i rymden. Kan atmosfären samtidigt värma havsytan i nämnvärd grad? Är inte vattnets förmåga att värma luften större än luftens förmåga att värma vattnet?
   
  Hur blir det vid molnigt väder, då det understa luftlagret behåller större del av sin under dagen erhållna värme? Kan en påstådd lufttemphöjning p g a ökande CO2-halt märkbart förändra värmeutbytet från luft till hav, med tanke på vattnets mer än 1000 ggr så stora värmekapacitet?
   
  Jag har en känsla av att förhållandena är olika i tropikerna jmfrt med områden i närheten av polcirklarna.
   
  Tacksam om någon av de i saken insatta kunde reda ut mina okunniga undringar. Anders P kanske? Eller tty? Eller LB? Eller vem som helst som studerat havens och atmosfärens värmeutbyte.
   
  För egen del skulle det kännas bra om djuphavet kunde magasinera en del värme, som reserv inför eventuella kallare tider som möjligen kommer att drabba våra efterkommande.

 60. Börje S.

  Ytterligare en (dum?) fråga: Är ett vattenlager med annan temperatur verkligen så väl sammanhållet att det kan, om det har högre täthet, sjunka tusentals meter utan att det påverkas av omgivande vatten?
   
  Argobojarna har inte mätt någon större tempförändring under sina år i haven. På 300 meters djup lär temperaturen vara c:a 3ºC.
   
  Hur i helgoland kan den ”försvunna värmen” ta sig genom det lagret utan att smittas av den lägre temperaturen och beblanda sig med omgivningen? För mig verkar det vara rena trolleriet.
   
   

 61. Staffan

  Sverige Nordkorea?  Vi har det bättre, materiellt, än de flesta andra länder.
  ”The 2012 Legatum Prosperity Index”, med åtta variabler, visar det.
  Problemet är svenskarna.  Ni lever så att invandring blir nödvändig.
  Och kvinnorna…  I nio månader bär ni ett litet nytt liv inombords.
  Sedan, när ungen mest bara äter, skriker och sover, är ni hemma och tar hand om den.
  Men efter 18 månader får ni återvända till det riktiga livet,  jobbet.
  Skriva fakturor, eller vad det nu är.
  Se’n får ni nog räkna med att ungen har de ’rätta’ åsikterna.

 62. Christopher E

  Det var värst vilken tävling om vem är präktigast Ingemars lilla skämt om Norra Nordkorea ledde till. Det handlar ju bara om att pressen även i vårt (någorlunda om än inte helt) demokratiska land är ganska onyanserad med att ge en annan bild än den politiskt korrekta. Snälla Gunbo mfl, Ingemar menade nog inte att Sverige också hotar Guam med medeldistansrobotar… och du behöver inte offra ditt liv för Ingemars rätt att skämta heller, för den delen (#47) 😉
   
  Slappna av lite. Betyder detta att man inte ens får skämta med WWF:s kampanjer längre, och påpeka att Nordkorea har ”Earth Hour” året runt?
   
  Vad tråkiga ni är…
   
   

 63. Peter Stilbs

  Börje S #60 – visst är det trolleri att ”räkna fram” värmebalans ur havstemperaturer. CG Ribbing har ju sammanfattat problemen i några inlägg, ex här https://www.klimatupplysningen.se/2012/11/06/soderhavets-varmebalans/
  Det skulle fordras välsamplade mätningar ned på under tiotusendels grader för att ens matcha det ganska risiga underlag som ligger till grund för slutsatser om atmosfärstemperaturens utveckling.
  De som håller på med allt detta gör sig bara löjliga

 64. Slabadang

  Norra Nordkorea!
  Anders Nord(korea) basar över den journalistförening ”Miljöjournalisterna” som klockrent direkt utan någon annna förändring än att byta ut IPCC mot Kim il Sun, håller sin partilinje utan avvikelser och beskriver skeptiker på liknande sätt som NKs journalister beskriver opponenter som amerikanska spioner.
   
  Vi har inte heller kunnat välja in de medlemmar som styr över klimatrapporteringen och ej heller dess ordförande. IPCC är som Il Sun ofelbar och underbar och texter därifrån är som lag inskriven i sten. Vi lever inte i Nordkorea men Anders Nord(korea) med anhang tror och övar som de gör det och agerar därefter.
  Klimathotet är lika säkert som att Kim il Sung gjorde sjutton hole in one och en albatross när han spelade golf.
  Det är bara att kolla in rapporteringen så blir det ju glasklart att ”Klotet” är som direkt hämtat från sin Nordkoreanska förlaga.

 65. Gunbo

  Christopher #62,
  För mig är yttrandefrihet helig och jag skulle inte för ett ögonblick förbjuda ”skämt” som det om Nordkorea.
  Vad jag påpekade är att det är ett utmärkt sätt att ”kacka i eget bo”, att sänka sin trovärdighet. Sådana skämt går hem hos en klick likasinnade men alla som läser och deltar i diskussionerna här tillhör inte den kategorin.
   
   
  Om man i sin frustration över att inte få gehör för sin tro, ideologi eller liknande använder Nordkorea-skämt, drar paralleller till nazism och fascism eller kommer med grova påhopp både på personer och organisationer, ska man inte heller klaga över att man möts med avståndstagande.
   
  Debatten om klimatet, som är långt ifrån slut, förtjänar större saklighet. Att sänka den till den lägsta nivån av politiskt käbbel är, som jag skrev ovan, att ”kacka i eget bo”.
   
  Men kör på, ordet är ju fritt i Sverige – gudskelov! 
   

 66. orolig

  #65,
  Ceart gu leòr. (Sv: ok.) In my humble opinion, tillvaron blir tungrodd om man förväntas ta varje detalj så allvarligt och sig själv himla högtidligt.
  http://londoniscool.com/hyde-park-speakers-corner-freedom-of-speech-is-alive-and-well-in-london
  Sprang en runda med hunden Ängby-Grimsta tur retur och noterade att våren visst är här 🙂

 67. Labbibia

  Gunbo # 65
  När klimatoroade började kalla skeptiker för ”förnekare” så passerades gränsen för anständighet och sansad debatt. Det finns ett bra engelst uttryck för det där: ”What goes around, comes around”…..
   
   Termen ”Norra Nordkorea” är en överdrift naturligtvis, men den säger ändå något om dagens svenska MSM, som uppenbarligen kastat sin objektivitet, saklighet och balans  på den historiska sophögen när det gäller klimatfrågan. Småningom kanske förtroendet kan återställas, men det kommer att ta låååång tid, tror jag.
   När det gäller klimatfrågan vet vi ju att det inte bara skett i Sverige,  sannolikt startade den ensidiga klimhotspropagandan med BBC:s numera välkända möte, där de beslöt sig för att inte låta skeptiker komma till tals…

 68. Gunbo

  Labbibia #67,
   
  ”När klimatoroade började kalla skeptiker för ”förnekare” så passerades gränsen för anständighet och sansad debatt.”
   
  Jo, jag vet allt det där. Och det har sin förklaring i sårad stolthet och önskan att ge igen. Men det är sällan ens fel att två träter. Det har förekommit smutskastning på bägge sidor.
   
  När det gäller svensk MSM är de som amerikansk, engelsk och andra länders MSM. I övriga världens tidningar och TV-kanaler förekommer samma sorts sensationsartiklar och -program i klimatfrågan. Enda skillnaden är att i länder med större folkmängd finns det tillräckligt underlag för media som går på tvärs med den etablerade ”majoritetssynen”. Om det stämmer att ca 10% av svenska folket hör till den skeptiska sidan räcker det inte för att få en skeptisk tidning eller TV-kanal att gå runt ekonomiskt. 
   
  Jag håller med Anders Persson när han skrev att tidningar och andra media inte har någon skyldighet att vara ”objektiva”. I ett demokratiskt land med yttrandefrihet ska det väl inte behövas något kvoteringssystem för att alla möjliga och omöjliga idéer och teorier ska få exakt lika mycket uppmärksamhet? 
   

 69. Staffan

  Någon enstaka plusgrad på natten får Norrköping 11-12 april.  Och (kanske viktigare) det regnar 8-12 mm per dag då.  Norrmännen (yr.no) säger detta.  SMHI tror varken på plusgrader eller regn.
  Det finns varken knoppar eller blad här, idag.

 70. Labbibia

  Gunbo # 68
   
  Nu råkar det ju vara så att det i SR/SVTs  regler finns krav på att de ska vara ”objektiva och sakliga” och det kan nog ingen människa med åtminston normal begåvning påstå att de är när det gäller klimatfrågan?
   
  Att sedan tom statliga verk som Naturvårdsverket, SMHI mfl mfl övergår till att bli någon slags klimatskrämselpropagandamegafon ger ju vatten på kvarn för de som kallar Sverige för Norra Nordkorea.

 71. Guy

  Gunbo #68
  Allstå om någon sårar min stolthet så har jag rätt att ge igen genom att skymfa? Hota med avrättning, fängelse , prygel osv.  Men det passar sig inte med en ironiskt slängd jämförelse?
  Om någons stolthet tar skada så helledudane ändå. Du känner säkert till att stolthet har tagit livet av fler människor än pesten. Åtminstone tror jag det 🙂

 72. Gunbo

  Labbibia #70,
  ”Nu råkar det ju vara så att det i SR/SVTs  regler finns krav på att de ska vara ”objektiva och sakliga” …”
   
  Ja, det vet jag. Men skeptiker har intervjuats både i radio och TV. Skeptiska dokumentärer som TGGWS har visats.
   
  Men jag håller med om att det inte är lika ofta som ”andra sidans” företrädare. Jag tror det beror på att klimatskepticismen varit alltför nära förknippad med amerikansk högerpolitik som inte är speciellt populär i Sverige. Dessutom var den tidiga skepticismen rätt vårdslös med sina argument. Det var lätt att genomskåda agendan bakom argumenten. Senare tids skepticism (en del av den i alla fall) har mer seriositet och tyngd i sina argument. Men stämplingen av skeptikerna som en  marginaliserad grupp lever kvar och blir till en barriär.
   
  Därför reagerar jag på den hatiska retoriken med Nordkorea-jämförelser bl a, för den bygger barriären ännu starkare. ”Skämten” förstärker banden inom gruppen men marginaliserar den än mer i förhållande till omvärlden.
   
  Så här analyserar jag sakernas tillstånd. Rätt eller fel – 
   
  Så här uppfattar jag sakernas tillstånd. Rätt eller fel – jag vet inte.
   
   
   
   
   
   

 73. Bäckström

  Gunbo #72
  Så här analyserar jag sakernas tillstånd. Rätt eller fel –  
  Så här uppfattar jag sakernas tillstånd. Rätt eller fel – jag vet inte.
  Jag märker att du tycks tycka att det är alldeles utomordentligt jobbigt att inse  att de du normalt stöttar och som speglar din ideologiska sida, i den här frågan helt enkelt har fel.
   
  Det finns inga sakliga, logiska vetenskapliga argument för att att mänskligheten står inför en klimatkris.
  Och det vet du Gunbo. Ditt problem är ju snarare emotionellt. Inte är det vetenskapliga tankar som får dig att tvivla i alla fall.
   
  /Bäckström
   

 74. Gunbo

  Guy #71,
  ”Allstå om någon sårar min stolthet så har jag rätt att ge igen genom att skymfa? Hota med avrättning, fängelse , prygel osv.”
   
  Nej, det är ju det jag säger. Sårad stolthet eller självkänsla p g a att någon kallar mig förnekare och inte vill ta mig på allvar ska inte behöva leda till hämnd genom ännu värre skymfande tillmälen. Bara den som har svag självkänsla tar till sådant.
   
  ”Du känner säkert till att stolthet har tagit livet av fler människor än pesten. Åtminstone tror jag det”
   
  Nja, det känner jag inte till men visst ligger det någonting i det. Det är många som blivit knivhuggna eller skjutna till döds när de förolämpat sin baneman.
   

 75. Gunbo

  Bäckström #73,
   
  ”Det finns inga sakliga, logiska vetenskapliga argument för att att mänskligheten står inför en klimatkris.”
   
  Det vet varken du eller jag! 🙂

 76. Gunbo ..
   
  Du är ju bara för rar i din iver att urskulda klimathotstron och alla dess proponenter i alla lägen. Speciellt iom att du ibland vill framtställa dig själv som både objektiv och självständigt tänkande (och implicera motsatsen om skeptiker).
   
  Men TGGWS har aldrig visats på SvT, och ditt prat om att någon ”var …. rätt vårdslös med sina argument”?
   
  Vilken sida var du hävdade det om nu igen?
   
  Eller när du försvarar den ensidiga rapporteringen med: ”Det var lätt att genomskåda agendan bakom argumenten
   
  Ellernär du tar upp ngt om  ”den hatiska retoriken”?
   
  Är du alldeles säker på vilken sida du syftar på med allt detta, Gunbo? Eller är det bara ytterligare ett av dina numera oräkneliga försök att mha kålsuparteorier få det till att sammanhanget ställs på huvudet?
   
  Makalöst Gunbo … och lite gulligt också!
   
  🙂

 77. Bäckström

  jo, det vet både du och jag 🙂
  /Bäckström

 78. Gunbo

  Bäckström #77,
  Då får jag gratulera!

 79. Njae Bäckström …
   
  Gunbo vet faktiskt inte. Han förstår nog inte riktigt innebörden av ditt påstående. I hans värld är allting en fråga om tro. Om att tro på något eller någon auktoritet. Och allt han kan göra är att lyssna på vad olika indivder säger, tex om där finns vetenskapliga argument för en faktiskt kommande klimatkriser (eller inte) och klia sig i huvudet om undra om han skall tro på det.
   
  Därav också hans återkommande kålsuparteorier. För om hans sida har fel, gör fel, eller beter sig fel … då måste ju bara andra sidan också göra det. Säkert tom har börjat och/eller orsakat detta.

 80. Bäckström

  Gunbo.
  Du brukar ju hävda att du inte står på någon sida och alltid se saken så objektivt som det bara är möjligt.
   
  Men min fråga till dig är då. Hur många ifrågasättande kommentarer har du på tex UI:s webbplats?
  Eller Sceptical Science, eller Real Climate?
  Jag har nämligen inte sett dig kommentera någon annan stans än på TCS.
  Hur kommer det sig?
   
  T.o.m. vår vän Thomas Palm såg jag var inne på Olle Häggströms blogg och tillrättavisade honom när han fritt fantiserade om hurdan Roy Spencer nog egentligen var för en slags ondskefull människa och hur det nog faktiskt styrde all hans forskning.
   
  Hittills har jag bara sett en enda kommentar från din sida som överhuvudtaget riktar någon som helst kritik åt ”det andra hållet”. Det var din kommentar för ett par år sedan när climategate-mailen blev offentliga. Då skrev du:
   
  ”Om det är sant är det för jävligt”
   
  Vad hände efter insikten att det faktiskt visade sig vara sant?
  Jag har då inte märkt att du överhuvudtaget tar intryck av logiska argument.
  Därför tycker jag att du ska fundera över vad det är exakt som gör att du inte förutsättningslöst lyckas ta intryck av faktaargumentation. Kan det möjligtvis vara som så att det finns andra starka emotionella skäl som styr din förmåga att analysera fakta? Vilka är dessa?
  Fundera på det.
  /Bäckström

 81. Sigvard E

  Min 44 och flera andra
  Uppenbarligen är detta med Nordkorealiknelsen en het potatis att döma av antalet kommentarer i frågan. Som klarläggande till min 44 vill jag bara säga att jag inte lägger några moraliska aspekter på hur inlägg och kommentarer uttrycks. Ej heller vill jag ikläda mig rollen som ”ordningsman”. Jag menar bara att alltför yviga och nedlåtande råsopar mot motståndarna tar fokus från sakfrågorna och precis som vi ser i den här tråden göra stora delar av utrymmet till OT. Och att smutskasta politiker och MSM leder naturligtvis till att AGW-skeptikerna blir än mer marginaliserade. Ni fasta skribenter som väl kan sägas äga bloggen TCS kan inte veta vilka era läsare är. Jag tror att det är många ”vanliga ”, mäniskor, politiker och journalister som uppskattar den höga kompetensnivån och som använder TCS som källa till egen förståelse av ”klimathotet” och faktiskt utvecklar en egen skepsis mot vad som larmas i MSM. Det är då helt ointressant att ta del av käbbel om vem som är bäst insatt i Nordkoreas bedrövelser. Vi kan nog vara överens om att MSM:s hållning skapar ett demokratiunderskott i klimatfrågan trots att denna  brukar benämnas den största utmaning som mänskligheten står inför. Det blir iaf inte bättre av att vi retar upp MSM och politiker. Sakargument och uthållighet brukar löna sig i längden.  

 82. Bäckström

  Sigvard E #81
  Jag håller inte riktigt med dig här. Å ena sidan kan jag förstå dig. Det vore på ett sätt säkert mer korrekt om TCS höll en strikt vetenskaplig hållning i alla artiklar som publiceras här, som tex. Pehr björnboms bidrag vilka jag uppskattar alldeles extra mycket. Det skulle ge större trovärdighet som oberoende vetenskaplig maktfaktor än nu. 
  Men.
  Jag jag tycker och tror att anledningen att TCS är Sveriges största ”miljöblogg” är att den tvärsom är bred. Det är högt i tak här. Alla kan bidra på något sätt. Även om nivån ibland blir låg. Men det får man ta. Det finns faktiskt inget annat forum där det på ett konstruktivt sätt går att debattera klimatfrågan. Det  är därför sådana som jag och många andra hänger här.
   
  /Bäckström
   

 83. Framför allt vore ju föreställningen om att ’klimatdebatten’ först och främst handlar om en (natur)vetenskaplig fråga fullständigt och totalt missvisande …
   
  Den finns där. Också. Men det allra mesta handlar om pengar, makt, politik och önskan att få del av detta, och kontroll över dete och andra ..
   
  Tyvärr är det ett ganska vanligt knep från alla dem (absoluta majoriteten) som ’deltar’ i klimatdebatten av olika politiskt motiverade skäl:
   
  Att anklaga sina motståndare att de måste föra den debatten enbart och strikt i vetenskapen, och tom IPCC sammanställningar. Att de inte får delta i den politiska debatten.
   
  Den ’strategin’ är extremt vanlig på alla nivåer … Och handlar alltså ingenstans om vetenskap!
   

 84. Gunbo

  Bäckström #80,
  ”Hur många ifrågasättande kommentarer har du på tex UI:s webbplats?Eller Sceptical Science, eller Real Climate?Jag har nämligen inte sett dig kommentera någon annan stans än på TCS.Hur kommer det sig?”
   
  Du har rätt i att jag inte kommenterar på andra bloggar än TCS och det beror helt enkelt på att jag inte är inne på dessa bloggar. Jag vill inte bli påverkad av deras argumentation utan söker svar på mina frågor genom att främst läsa forskares artiklar och därefter kolla vad skeptiker på bloggar som TCS, Roy Spencer, WUWT, Judith Curry, Roger Pielke m fl har för motargument. 
   
  Min åsikt just nu (den varierar) är att det finns en del starka argument mot CAGW men inte p g a Climategate eller hockeyklubban eller IPCC:s miss ang. glaciärsmältning i Himalaya utan på framför allt osäkerheten kring klimatkänsligheten och andra osäkerheter som framgår ur vetenskapliga studier. Solens aktivitet tycks påverka temperaturen när man kollar bakåt i tiden så uppvärmningspausen nu kan ha med den att göra.
   
  Samtidigt finns det tecken som talar för att uppvärmningen åtminstone delvis har antropogent ursprung och att ingen, varken skeptiker eller alarmister med säkerhet kan veta hur det framtida klimatet kommer att bli. Oroande tecken är avsmältningen av Arktis havsis och de allt oftare förekommande värmeböljorna. 
   
  I mina kommentarer här protesterar jag ofta mot önsketänkandet, de alltför enkla  förklaringarna och framför allt bortförklaringarna av empiriska observationer som stöder AGW.
   
  Jag är också medveten om den politiska dimensionen i hela klimatdebatten, polariseringen som gör att man delar upp debattanterna i de onda och de goda.  Beroende på vilken sida man står på blir man ”persona non grata” eller välkomnas in i gänget.
   
  ”Därför tycker jag att du ska fundera över vad det är exakt som gör att du inte förutsättningslöst lyckas ta intryck av faktaargumentation.”
   
  Jag tar intryck endast av faktaargumentation men vad som anses vara fakta varierar i de olika lägren. Men så har det alltid varit i frågor som upprör känslor och hotar ens världsbild och trygghet.
   
  Men som sagt, jag är inte säker på någonting, har aldrig varit och kommer knappast att bli det.
   

 85. Bäckström

  Jonas #83
  Framför allt vore ju föreställningen om att ‘klimatdebatten’ först och främst handlar om en (natur)vetenskaplig fråga fullständigt och totalt missvisande …
   
  Precis. Det är ju faktiskt den största och viktigaste insikten som jag själv har kommit fram  till efter ett par års förkovrande i ämnet.
  Den önskvärt beställda vetenskapliga delen används för att ge tyngd åt ett förutbestämt ideologiskt/politiskt syfte, och svennebanan tror ju i mångt och mycket på vad som sägs på TV (fortfarande).
   
  /Bäckström
   
  /Bäckström

 86. orolig

  Jonas N #83, ja.
  Klimathotet är en trojansk häst. Hur den kommit till, vad syftet är och konsekvenserna blir, lär inte [få] komma på tapeten förrän alla blivit experter på riktiga hästar.

 87. Bäckström

  Gunbo #84
  Jag vill inte bli påverkad av deras argumentation utan söker svar på mina frågor genom att främst läsa forskares artiklar och därefter kolla vad skeptiker på bloggar som TCS, Roy Spencer, WUWT, Judith Curry, Roger Pielke m fl har för motargument.
  Det där tror jag inte riktigt på Gunbo. Jag tror att finns andra mycket enklare förklaringar till varför du just är här och stångas med oss. (Jag tycker iofs det är trevligt att du är här och ifrågasätter), men jag gissar på att det som tar emot för dig snarare är den politiskt/ideologiska delen, än den strikt vetenskapliga. Det hela har ju blivit en politisk vänster-höger-fråga, och därmed menar jag, ovetenskaplig per definition. Men det kan ju vara jobbigt såklart att få ihop det i slutändan.
  Själv har jag inga som helst problem att särskilja dessa två motsatsförhållanden, då jag inte står i någon ideologisk konflikt med vare sig hög klimatkänslighet eller låg klimatkänslighet och hur det eventuellt skulle kunna påverka mig och andra  i min vardag.
   
  /Bäckström
   
   

 88. Gunbo

  Bäckström #87,
  ”…men jag gissar på att det som tar emot för dig snarare är den politiskt/ideologiska delen, än den strikt vetenskapliga.”
   
  Delvis har du rätt! Jag tycker att politisk inblandning är förödande i vetenskapliga frågor, vare sig det gäller vänster- eller högerpolitik. Det leder just till den polarisering som vi nu ser i klimatfrågan. All forskning värderas utifrån hur den tjänar den egna politiska agendan. 
   
   
   

 89. Staffan

  ”Isutbredningen är rekord-sen.  Örnsköldsvik:  Så här länge har isen på Östersjön och Bottenhavet aldrig växt tidigare.
  -Vi har aldrig varit med om något liknande sedan mätningarna startade på 60-talet, säger isbrytarchefen Ulf Gulldne till Örnsköldsviks Allehanda.  (TT 5/3)

 90. Labbibia

  Gunbo # 74
  Du skriver: ”Sårad stolthet eller självkänsla p g a att någon kallar mig förnekare och inte vill ta mig på allvar ska inte behöva leda till hämnd genom ännu värre skymfande tillmälen. Bara den som har svag självkänsla tar till sådant”…
  Jaha. Svag självkänsla säger du….
   Och vad lider de klimathotsalarmister av som ger sina meningsmotståndare epitet som ”förnekare, plattjordare etc” av då?
   
  Har du ”analyserat” det? Om inte, varsågod!
   

 91. Staffan

  Livet i USA avslöjas nu av Nordkorea!  Youtube har filmen (4:31)!  Det är inte för roligt.  Men mot slutet ser man hur Pyongyang försöker hjälpa.
  Nu har man kaffe gjort på snö!  Det är tur att inte upphett(s)ningen slagit till med full kraft ännu, så att man måst avstå från det!
  ”North Korea exposes life in the USA”
  http://www.youtube.com/watch?v=0RlgyQ9EDCQ

 92. Gunbo …
   
  Njae, nu skarvar du allt igen … du argumenterar inte empiriska observationer för eller mot AGW … du argumenterar mest observationer för (ett redan inträffat) GW …
   
  Och påståendet: ”Jag tar intryck endast av faktaargumentation” skall väl närmast ses som en sjävlsuggererande besvärjelse.
   
  Mitt intryck är snarare att du, likt så många andra, mest är upptagna med att upprätthålla en världsbild man emotionellt har omfamnat för länge sedan .. (För inte så lång tid sedan ansåg du att värsta aktivist-insinuationer som tryckts i prasselpress utgjorde ’bevis’ för ’amerikanska industrins kampanj mot klimatforskningen’)
   
  Ochg ditt prat om ’politisk inblandning’ är ju också nästan alltid riktad åt helt fel håll. Du tar ju själv väldigt ofta till just sådant som ’argument’ för din sida. Beskyller andra för politisering, för att själv få hålla på med sådant oemotsagd. Vad var det nu du skrev om att ’där finns de som förnekar … (någonting) .. av ideologiska skäl för att förhindra nödvändiga åtgärder’
   
  Snacka om politiskt kackel Gunbo!

 93. Guy

  Gunbo#74
  Förstår du på flit fel eller kan du inte läsa/förstå din egen text?