Varmt som på vikingatiden

Klimatet på jorden är varmare än vad det har varit under de föregående århundradena men vår värmeperiod är bara en i raden. Varma perioder byts mot kallare med jämna mellanrum.
Klimatet på vår jord har varierat en hel del sedan den senaste istiden. Forskare försöker rekonstruera vilken temperatur det har varit på olika platser. Före 1850 finns det väldigt få temperaturmätningar från instrument och före cirka 1660 inga. För att veta vilken temperatur det har varit tar forskarna hjälp av bland annat borrkärnor från inlandsisar, lerlager, pollen, årsringar från träd och även historiska källor när sådana finns. Sådana mätvärden kallas för proxydata.
Dessa rekonstruktioner visar att vi har haft flera värmeperioder. Under de senaste 2000 åren kan man tydligt se två sådana värmeperioder. En var som varmast under 200-talet och en annan var som varmast under 900-talet. Det var under den varma perioden på vikingatiden som nordbor koloniserade södra Grönland och reste till Nordamerika.

Vetenskapens väg till vetskap

Hockeyklubban

1999 publicerade Michael E Mann tillsammans med två kollegor, ett försök att rekonstruera klimatet med hjälp av årsringar från träd. De kom fram till att klimatet under det senaste årtusendet på Norra Halvklotet inte hade varierat särskilt mycket förrän det allra sista århundradet. Rekonstruktionen de fick fram bildade en liggande hockeyklubba där skaftet motsvarar 900 år och bladet de senaste 100 åren. Grafen kallas för hockeyklubban just för sin likhet med en sådan. Hockeyklubban fanns med i Al Gores film ”En obekväm sanning”, på framsidan av Världsmeteorologiska organisationens årsbok 2001 och också på en framträdande plats i IPCCs rapport om klimatet som kom 2001.
 Graf 1
Manns hockeyklubba. Den svarta linjen är rekonstruerad temperatur, det gula intervallet visar osäkerheten och den röda är uppmätt temperatur.

Senare forskning

Anders Moberg publicerade en artikel 2005 tillsammans med några kollegor. De fick fram en ny graf med hjälp av trädringar men också andra proxydata. Resultatet blev att skaftet på hockeyklubban inte längre var rakt. Istället syntes två stora variationer, den medeltida värmeperioden och en kallare period, Lilla istiden.
 Graf 2
Mobergs temperaturrekonstruktion från 2005. Den heldragna linjen är rekonstruerad temperatur, den gröna är uppmätt temperatur
Fredrik Charpentier Ljungqvist publicerade 2010 en studie som gick längre bakåt i tiden. Rekonstruktionen av temperaturen på Norra Halvklotet 2000 år tillbaka i tiden visade ytterligare en kall period före den medeltida värmeperioden och ytterligare en värmeperiod före den. Vår tids värmeperiod har en något lägre temperatur enligt proxydata men något varmare om man lägger in uppmätta temperaturer.  
 Graf 3
Ljungqvist temperaturrekonstruktion från 2010. Den heldragna linjen är rekonstruerad temperatur, den prickade är uppmätt temperatur
Fler data och förfinade metoder har gjort rekonstruktionerna allt mer robusta och visar att temperaturen de senaste 2000 åren har varierat en hel del, i alla fall på norra halvklotet. 

Forskning om södra halvklotet

Södra halvklotets klimat under de senaste två tusen åren är svårare att rekonstruera. Det beror på att det är mycket mer av ytan som består av hav.  Det finns inte heller några skriftliga källor som i ord kan berätta för oss om hur klimatet var. 
De proxydata som finns visar inte samma enhetliga uppvärmning som på norra halvklotet. Från södra delen av Sydamerika har exempelvis en rekonstruktion gjorts som visar att den medeltida/vikingatida värmeperioden har varit senare där medan den kallaste perioden var samtida som den på norra halvklotet (Lilla Istiden). Andra data från exempelvis Antarktis visar istället att variationer i klimatet på södra och norra halvklotet sammafaller.  
2012 gjorde Raphael Neukom tillsammans med Joëlle Gergis en sammanställning över alla proxydata som finns och hoppas att detta arbete skall bli en startpunkt för forskare och medföra ett ökat intresse för att jobba vidare med hur klimatet har varierat på södra halvklotet.
 Likartat mönster på norra halvklotet
I en studie, publicerad 2012 visade Fredrik Charpentier Ljungqvist med kollegor att klimatet har varierat ungefär likadant över hela norra halvklotet. Det mönster som man kan se visar att Grönland var ännu varmare på 900-talet än i vår tid. Norden och Europa hade ungefär samma temperatur då som vi har nu. På 1600-talet var det riktigt kallt på hela Norra halvklotet.
Ljungvist högupplösta
1900-talet som helhet sticker inte ut från mönstret men de senaste 20-30 årens globala uppvärmning är svår att förklara utan människans utsläpp av växthusgaser, menar forskarna.
Vilka faktorer och processer ligger bakom de stora svängningarna i forntidens klimat?
Som de skriver på DMIs sida om klimatet i forntiden:
Hvis vi vil vide, om vi ændrer klimaet, så må vi vide, hvor meget det ændrer sig af sig selv” (Om vi vill veta om vi ändrar klimat så måste vi veta hur mycket det ändrar sig av sig självt).
Det är väl en rimlig begäran
 
 
 
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bengt

  Det finns en stor global studie med ca. 350 delstudier över hela världen.
  http://www.co2science.org/data/timemap/mwpmap.html
  Bara ca. 10 visar på en att den medeltida-värme-perioden (MWP) var svalare dagens värmeperiod (CWP) och ett hundratal att den var varmare. Övriga att den var ungefär lika varm eller bara att det fanns en värmeperiod. (En rolig studie var från Kina där man studerade mängden gräshopps-svärmar antecknade i gamla arkiv. Varma somrar ger färre svärmar. MWP syns tydligt, men inte hur varmt det var.)
  Studier finns med från alla kontinenter utom Australien.
  Slutsatsen är helt klar MWP var global och varmare än nu.

 2. Ann L-H

  Tack Lena – visst vill vi veta! 
  En fråga i sammanhanget. Studier av koldioxidhaltens betydelse för växtligheten visar att vedväxter svarar mycket bra på en ökad koldioxidhalt. Det visar sig speciellt i årsringarna. I vilken utsträckning har det kommit upp i debatten kring hockeykurvan?  

 3. Lars W

  OT litet förskott på fredagsroligt….
  Möte i föreningen optimistiska pessimister
  http://heltnormalt.dk/striben/2013/01/17

 4. Bim

  Bra fråga Ann L-H
  Tydligen kan ökande CO2 halt och icke stigande temperaturer samsas ganska bra enligt de senaste 16 åren.
  Trädringarna säger i så fall inget, eller i vart fall lite om temperaturen.
  Klart att Michael Mann måste skicka en hel del dunkla e-mail till sina klimatsmarta kollegor för att inte bubblan skall spricka.
   
  Lite OT men ändå relevant i sammanhanget var Uppdrag Gransknings avslöjanden om barnfattigdomen i går. Det visar tydligt att normalt sansade personer som sitter i chefspositioner och inte har något personligt ansvar kan driva en lögn in absurdum utan att själv upptäcka att de är helt ute och seglar. Jag tycker det liknar klimathysterin på pricken. Tex. tvågradersmålet som plötsligt blivit fyragradersmålet trots att det egentligen borde heta nollgradersmålet. 
  Inte konstigt att Dr Max tröttnade på hela skiten. Människor i stora intresseorganisationer övergår snabbt från tänkande individer till rena zombierna.
   

 5. Kalle

  Det verkar finnas en väldigt distinkt temperaturökning omkring 1700, snarlik den vi sett i slutet på 1900-talet, enligt Ljunqvists data. Går den att förklara på något sätt? 

 6. Bim

  Kalle # 5 
  Självklart går det.
  Naturligt onaturliga svängningar.
  Så har vi täckt in allt.
  Rationellt tänkande. 😀

 7. Datum då man öppnade slussarna (= när det var isfritt) vid Lilla Edet, Göta Älv visar på snabb uppvärmning under 1700-talet.
  (”Ed” är plats där man drar båtar över land. Stora Edet var Trollhättan. ”Trolla” betyder också att dra båt på land.)

 8. Bengt

  England hade en ökning av medeltemperaturen från 1695 till 1740 på 2,5 C, dvs en mycket kraftig förändring och långt kraftigare än 1970-2000. Alla förändringar kan förklaras med solen.
  Piers Corbyn i England gör väderprognoser utgående från solen och har 85% träff på sina prognoser. Så det är inte bara klimatet som följer solen utan även vårt väder. CO2 har inget med saken att göra enligt honom. Kampanjen mot CO2 är politisk, precis som IPCC är ett politiskt organ.

 9. tty

  Kalle #5
  Den abrupta uppvärmningen ca 1720 är mycket markant och i Uppsalas temperaturserie som börjar 1722 är 1724 fortfarande det varmaste året av alla. Den troligaste förklaringen är att ”the Maunder Minimum”, då det solfläckar praktiskt taget inte observerades några solfläckar alls på 60 år upphörde 1715.
  Det här har för övrigt en viss bäring på Linné. I många år har man gjort sig rolig över hans, som man tycker absurda, försök att odla mullbärsträd och andra sydliga arter i Sverige, men faktum är att under hans yngre år så var klimatet väl så varmt som idag, när man som bekant gör allvarliga försök att odla vin i Sydsverige.

 10. Lars Jonsson

  Lena
  Bra artikel, ibland behöver vi minnas hur AGW-historien ser ut. Det vore dock bra för jämförelsen skull att som en nollpunkt visa på de grafer som föregick Manns hockeyklubba, då de mest liknade Charpentiers, jag menar allt hade varit frid och fröjd om inte Mann och Jones skruvat till sina data, utan att gammal hederlig vetenskaplig metodik fått råda. Kanske hade Sverige rustat sig för snövintrar, tågen gått o.s.v. Nu står Sverige handfallet när de cykliska svängningarna följer sina naturlagar. Tänk om vi varje vår tänkte att nu har klimatet blivit varmare, nu kan vi dumpa dubbdäcken, vintrar är ett minne blott. 

 11. Jimmy Frisell

  Men Lars, #10, varför ska Sverige rusta sig för snövintrar?
  I Godmorgon Sverige i morse säger en av programledarna tillsammans med meterologen Mats Andersson att  ” vi kan slå fast, svart på vitt, att det blivit varmare på jorden”   eftersom medeltemperaturen i Sverige varit över det normala i 36 år. (enligt SMHIs klimatindikator)
  Mats säger att ” majoriteten av alla forskare säger att detta visar på att vi har en global uppvärmning”
  http://www.svtplay.se/klipp/966048/varlden-blir-lite-varmare
  När vädret presenterades senare får vi se hur kallt det är i hela Sverige just nu, ingen AGW-uppvärmning i vinter i alla fall.
  Själv köpte jag ett par längdåkningsskidor i julas.
   

 12. Björn

  Lena, väldgt bra och bildande! Som du skriver så fanns inga temperaturmätande instrument före 1660, vilket innebär att vi bara kan förlita oss på proxydata. Fredrik Charpentier Ljungqvist som jag tror räknas som en paleoklimatolog, har intressanta studier kring förhistoriens människor och klimat.
  Med tillräckligt bra metoder för framtagande av proxydata, kan det mycket väl visa sig att det t.o.m var varmare kring 900-talet här på våra latituder. Frågan är faktiskt öppen och ännu obesvarad. Men om vi ser till 1600-talets kyla så finns fakta om solen kring Lilla istiden och Maunder minimum, då solen var fläckfri, vilket innebär frånvaro av optiskt synbar magnetisk aktivitet. Denna magnetiska aktivitet som AGW-gänget inte vill ta i ens med tång kan också kanske förklara den kalla vinter som nu råder här på norra halvklotet. Den magnetiska aktiviteten, även fast vi nu går mot maximum i denna solcykel 24, så blir den bara hälften så stor som den föregående. Hur vi än vrider och vänder oss så är det solen som lyser på oss och värmer och inte CO2.

 13. Bim

  Vad är det som gör människor så positivt fascinerade av rädda världen och undergångshot. Ungefär som missionärer som skulle rädda ”vildarna” från sitt syndiga liv.
  I GP var det en artikel för några år sedan som jag svarade på. Men något svar fick jag naturligtvis inte.
  EN DRÄNKT STAD av
  Munira Music
   
  Jag läser just det stora uppslaget i GP om att stan kommer att drunkna i vatten på grund av den globala uppvärmningen, får jag förmoda att ni menar. Men efter som den i stort sett  avstannade för tio år sedan så får jag väl gå med på uttrycket  “klimatförändringen.” Jag vet egentligen inte vad klimatförändringen står för.
   
  Klimatet är ju inte statiskt! Har aldrig varit statiskt, det kommer naturligtvis att fortsätta förändras som det alltid gjort. Om det kommer att bli varmare eller kallare i framtiden vet varken du eller jag.
   
  Men det viktiga med detta scenario är ju tidsperspektivet. När räknar ni med att vattnet har stigit 2,3 meter?
  Talar vi om tio- tjugo år eller 100 år eller rent av 500 år? Detta är en viktig fråga och utan svar på den så är hela artikeln rent svammel.
   
  Låt oss anta 20 år alltså 11,5 cm /året ungefär?  Inte ens möjligt. I vart fall inte på grund av CO2. utsläppen.
   
  100 år då? …Alltså 2,3 cm /året.  Säkert inte möjligt det heller om orsaken skall vara koldioxidutsläppen.
   
  500 år? Alltså 0,46 cm / året. Ja, det kan vara möjligt om den antropogena mängden koldioxiden vi förmår släppa ut hade förmågan att höja temperaturen tillräckligt.
   
  Men det scenariot faller på att koldioxidens förmåga att höja jordens medeltemperatur följer en logaritmisk kurva som gör att en fördubbling av CO2 från dagens 380 PPM till 760 PPM kan ge cirka 1 grad C  temperaturhöjning. Uppgifterna går lite isär, men max 1.4 grader  stämmer nog hyfsat. Förstärkningseffekter är diskutabla kan lika gärna vara negativ som positiva.
   
  Då måste du du också veta att våra utsläpp på 100 år endast är 100 PPM efter som en jord utan CO2 inte hade hyst något liv. Vi räknar ju höjningen från 280 PPM
  Jag tror vi får elda på som stollar för att dubbla mängden CO2. Troligen tog all olja, kol och skogar slut innan vi uppnådde 760 PPM.
   
  När vi tänker oss en havsnivå 2,3 meter högre på 500 år så bör vi tänka på att Göteborg är knappt 400 år gammal. Tre hundra år av dessa var ganska primitiva, byggtekniskt, jämfört med i dag.
   
  När den senaste inlandsisen smälte och vattnet steg 120 meter så tog det mellan 8-10 tusen år. Alltså 1,5 cm /år. Det gick med andra ord ganska lugnt och sansat till.
  Ger det inte dig, Munira, en tankeställare?
   
  Du är ju  researcher och borde börja rota lite mer om varför klimathotet alls existerar. Du kan ju börja med att kolla vad The Club of Rome, Maurice Strong och Hans Joachim Schellnhuber är för några. Eller varför inte kolla vad för idéer som frodas i Tällbergs Foundation med Bo Ekman som frontfigur. Där kan du lära dig vad som styr, visserligen inte klimatet men klimathotet.
   
  Med vänlig hälsning
  osv.

 14. Pelle L

  Bra Lena Krantz, en utomordentlig framställning!
   
   
  men jag har en liten fråga:
  Du skriver om Manns hockeyklubba ”den röda [linjen] är uppmätt temperatur”.
   
  Är det verkligen uppmätta temperaturer?
   
  Är inte en hel del av kurvans lutning resultatet av att man har justerat ner temperaturdata från 1900-talets första hälft?

 15. Helge

  Bim #4
  Har de något annat val idag? Vi har anammat den amerikanska ”kulturen” att en befattning är en roll och har ingenting med dig som privatperson eller verkligheten att göra. Lyckas du utföra rollen väl, gör du ett bra jobb. Om det sen är 100% fel spelar ingen roll, en väl utförd roll ger bonus och en bra CV.
  Tycker man missar att större delen av de senaste 10.000 åren har det varit varmare än idag, utan tröskeleffekter, se t.ex atlantisk tid, en varm period som varade i 3000 år http://sv.wikipedia.org/wiki/Atlantisk_tid
   

 16. Labbibia

  Tack för en bra artikel Lena!
  ”Våra” hjärntvättade MSM-journalister borde tvingas läsa på om fakta som dessa.

 17. AOH

  Karin Bojs – DN – 02.12.2012
   –Vår bild av klimatet blir allt klarare —
   Det var nog det här  hon tänkte på:  🙂 🙂 🙂
   
  http://www.washingtontimes.com/news/2013/jan/17/global-warming-apocalypse-canceled/
  –Global warming apocalypse cancelled–
   
  ”….. One of these years, the upcoming end of the world from global warming is going to be officially canceled, to be replaced by a new apocalypse, which I predict will be called “acid oceans,” or something like that…….”

 18. John Silver

  Temperatur i ett geologiskt perspektiv:
  http://hockeyschtick.blogspot.co.uk/2013/01/global-warming-geological-perspective.html

 19. Jensen

  Uppmätt temperatur? Ja,Ja!
  Hälften av den , under senaste 30 åren , i USA ,är uttryck för urbanisering.
  Förresten, temp. i stora delar av stratosfären är även manipulerad. Shit in, shit out som modellerarna tillämpar.
  Que sera ,sera.

 20. Mikael Wrande

  Tänk om en polis skulle basera rättegången i en domstol på vad den anklagade påstår. Utan att själv ta reda på sanningen, fakta eller verkligheten. Varför fråga en lögnare? Du kommer garanterat inte få veta på sanningen. På samma sätt kan vi kritiska inte acceptera den minsta ”sanning” från IPCC eller UI. Vi måste ifrågasätt allt. Speciellt slå hål på deras lögner. Vi måste ha folk som är helt ekonomiskt oberoende ifrån klimatmaffian. Tyvärr tycker jag att vi sväljer mycket av deras påståenden här på TCS. T ex om klimatkänsligheten, växthuseffekten osv.