Varmingarnas olika bortförklaringar till att globala uppvärmningen upphört

Vi har inte haft någon statistisk signifikant global uppvärmning på över 17 år. Detta är inte vad media eller Väder-Pär tutat i oss. Vintrarna skulle försvinna och haven skulle översvämma oss. Stadshuset skulle ligga under vatten – kommer du ihåg den bilden i Aftonbladet 2006? [länk] Rubriken var Stadshuset mitt i havet om 40 år. ”Om 40 år kan jordens medeltemperatur ha stigit med tre till fem grader på grund av alla utsläpp av växthusgaser” skriver Aftonbladet i samma artikel och hänvisar till någon okänd forskare.
Lita inte på svensk media och speciellt inte på Stockholmstidningarna och Svt. Vad de håller på med är att likna vid desinformation. I klimatfrågan ska du inte lita på politiker heller. Många (men inte alla) ljuger hejdlöst. Värst är Miljöpartiet och Centerpartiet.
När nu uppvärmningen upphört så kan inte varmingarna ta in att AGW-hypotesen är felaktig och klimatmodellerna som är ”beviset” också är felaktiga. Även om en ökad koldioxidhalt höjer temperaturen något finns inte den positiva återkoppling av vattenånga som antagits. De naturliga krafterna har större påverkan än vad varmingarna påstått.
Låt oss titta på varmingarnas olika bortförklaringar.
1. Låg solaktivitet
ssn_cycle24
I tidskriften Atmospheric and Climate Sciences finns studien publicerad som skyller på låg solaktivitet men att uppvärmningen kommer att komma igång igen. Studien heter Reduced Solar Activity Disguises Global Temperature Rise av Peter Stauning och finns att ladda ner på WUWT.
2. Haven åt upp uppvärmningen
Detta påstår inte mindre än Kevin Trenberth som är en av huvudförfattarna till IPCC-rapporten. Han säger att El Nino 1998 orsakade en förlust av värme från havsdjupet till havsytan som resulterade i en avkylning av havet. Vi pratar nu om Stilla havet. Nu går värmen tillbaka till djupet från övre havet och då kyls atmosfären av. [länk]
3. Kinesiskt kol orsakade pausen
Publicerad i proceedings of the National Academy of Science. Detta ska ”räddat” oss från uppvärmningen.  [länk].
4. Montreal Protokollet orsakade uppvärmningspausen
Det handlar om utsläppen av klorflourkarboner som bryter ner ozon. Men uppvärmningen kommer snart tillbaka.
5. Det har aldrig funnits någon paus
Uppvärmingen har funnits hela tiden med syns inte pga av ofullständiga data vid polerna. Läs Judith Currys analys av detta. [länk]
6. Vulkaniska aerosoler har bromsat uppvärmningen
Volcano
Liknar nr 3 men här handlar det om att små och medelstora vulkaner är boven. Solens instrålning blir blockerad högt upp. [länk]
7. Ändring av koncentrationen av vattenånga stratosfären
Vattenångan påstås ha minskat med 10% sen år 2000. Detta ska ha medfört att uppvärmningen bromsats med 25%. Publicerad i Science [länk].
Referens
Dessa hypoteser visar alla att IPCC och klimatmodellerna har haft fel. De klarar inte att modellera klimatet korrekt. Jag väntar fortfarande på att fler som Judith Curry ska säga – lägg ner IPCC! Klimatmodellerna klarar inte att avbilda klimatet och är värdelösa för prognoser. Efter decennier och miljarder av dollar kan de inte bevisa att människan ligger bakom uppvärmningen. [länk]
Det finns inga bevis eller någon grund att anta att det blir någon katastrofal uppvärmning framöver. För Sverige skulle det för övrigt göra gott med några graders uppvärmning. Tänkvärt när tågen står stilla i norr på grund av extrem kyla.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Utmärkt sammanställning, Per.
  Insikten att saker inte stämmer börjar också sprida sig till media – SEPP kommenterade just det ideologiskt AGW-troende Nature’s redaktionsartikel om saken så här:
  No Consensus? Nature magazine published an article by Jeff Tollefson on the failure of the earth’s surface to warm for the past 16 years that contained an interesting sentence: That has led sceptics – and some scientists – to the controversial conclusion that the models might be overestimating the effect of greenhouse gases, and that future warming might not be as strong as is feared. Could this be a first indication that Nature recognizes that there are qualified scientists who are skeptical of the work of the UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and the claim that human emissions of carbon dioxide (CO2) and other greenhouse gases are causing unprecedented and dangerous global warming? If so, is this an admission that there is no consensus as frequently claimed? One must be careful not to read too much into this sentence least that person be grouped with those military analysts who spent their cold war military careers looking for changes in Soviet policy by carefully dissecting sentences in the communist newspaper, Pravda.

 2. Jarek Luberek

  1:an är lite av en favorit. Efter att för några sedan ha rentav förlöjligat de som hävdat solens inverkan på klimatet så griper klimatfobi-gänget i halmstrået som de kastat så mycket skit på. Inte konstigt att det är lite svårt för dem att få grepp om folkopinionen efter detta.

 3. Lasse

  Kanske får vi lite mer information om solen ikväll i dagens vetenskapens värld kl 20 i TV1:
  http://www.svt.se/vetenskapens-varld/det-varas-for-solen
  I P1 så uppmärksammades en tysk undersökning där sediment visade att vi haft varierande klimat förr-med en vridning som tolkades som om klimatet har en tröghet där en kort köldperiod kunde återfinnas även 170 år( ca 3 ggr 60 !) senare.

 4. lennart bengtsson

  Hej
  Hela den sk klimatdebatten är en följd av vårt behov och svaghet för enkla förklaringar på komplexa processer. Att verkligheten är extremt komplex och endast delvis prognoserbar blir mer och mer uppenbart allt eftersom var förmåga till noggranna observationer har ökat. I fysiken gäller detta mestadels på tids och rumsskalor som ligger utanför den mänskliga erfarenhetssfären. Det finns dock flera undantag och dit hör väderprocesserna ( eller klimat som bara är summan av allt väder inom en period på 30-100 år). Det finns en sorts mental blockering inte minst i den västerländska kulturen att vägra acceptera detta vilket lämnat fältet öppen för allsköns märkliga hypoteser som mest bästa vilja i världen inte är falsifierbara. Emellertid ett flertal framsteg har dock gjorts. Vi har tydliga mätningar som visar på minskad instrålning vid omfattande vulkanutbrott (som Maunt Pinatubo) samt observationer över en långsam uppvärmning av hela jordsystemet som är konsistent med växthusgasökningen, liksom en ackumulation av kaloriskt värme som indikerar att jordsystemet är under fortsatt uppvärmning. Inga av de olika hypoteser/förklaringar som Per sammanställt ovan kan man bortse från men vissa är mer sannolika än andra. Men hela tiden måste man var medveten om interna processer som inte är förutsägbara och som dominerar på de flesta tidsskalor som är viktiga för oss människor och som vi måste lära oss att acceptera.
  LennartB

 5. Pär Green

  3 Lasse 2014/01/20 kl. 09:37
  ”Kanske får vi lite mer information om solen ikväll i dagens vetenskapens värld kl 20 i TV1:”
  Mycket mindre än ”kanske får vi lite mer information om solen”
  Är inte att förvänta sig och knappast något att slösa tid på!
  Programmet presenteras så här:
  Svenskt vetenskapsmagasin från 2014. Det våras för solen. Solen är på väg in i en extra aktiv period. Under 2014 väntas solfläcksmaximum som kan ge vackra norrsken i stora delar av landet. Men också magnetiska stormar som ställer till elavbrott och andra tekniska problem. I säsongens första ”Vetenskapens värld” får du lära känna vår närmaste stjärna på djupet.
  Medverkande: Victoria Dyring
  Avsnitt: 1 / 18 Produktionsår: 2014
  Ett nytt flumprogram ifrån Vetenskräpens värld.

 6. Björn

  Jag håller med föregående talare, ”Utmärkt sammanställning, Per”. Det vi ser är ett antal desperata uttolkare av utebliven värme, som verbalt försöker med tokiga bortförklaringar, lindra sin generande hållning i klimatfrågan. Självklart, utan sol har vi inget klimat, vilket senare sol- och rymdforskning försöker förklara. Det man inte tidigare har förstått är att det spektrala innehållet i UV-området varierar så mycket som det gör.

 7. John Silver

  Di jävvlana vet inte ens hur de ska ljuga längre:
  20:00
  Vetenskapens värld
  Svenskt vetenskapsmagasin från 2014. Det våras för solen. Solen är på väg in i en extra aktiv period.

 8. Rosenhane

  The times they are a-changin’….
  Förr hade vi folklustspelet Värmlänningarna och nu har vi Varmingarna, dock inte fullt lika lustiga.

 9. Rosenhane

  John Silver 7
  Ren sol- och vår mao. 🙂

 10. Astrid Å

  Pär Green # 5
  Nja, man skriver också så här idag, så det kanske blir sevärt ändå om de nu fått med detta.
  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/solen

 11. pekke

  Jordens klimat är beroende av vad som sker både innanför atmosfären och utanför, men klimatmodellerna
  behandlar klimatet som om det var ett slutet system där man bara ökar andelen växthusgaser och tror att det kommer att höja temperaturen allt mer trots att vårt klimat även är beroende av vad som sker utanför atmosfären.
  Blir omgivningen ” kallare ” så kommer även vårt interna klimat bli kallare i slutändan eftersom vi inte har nån intern värmekälla som vi kan öka effekten på som i ett hus.
  Pär G.#5
  Presentationen låter flummig ja !
  Vi har varit i Sol Max i drygt ett halvår nu och SC 24 är fortfarande den lägsta på drygt 130 år.
  http://solarscience.msfc.nasa.gov/images/bfly.gif
  När Solens magnetfält växlar polaritet så är vi i SolarMax, notera även hur magnetfältets styrka har minskat de senaste cyklerna, om det fortsätter så kommer SolCykel 25 bli ännu svagare än SC 24.
  http://www.leif.org/research/Solar-Polar-Fields-1966-now.png
  Den värsta solstormen man känner till i modern historia inträffade 1859 i SC 10, norrsken syntes på ställen där man normalt inte ser dessa, det skall påpekas att SC 10 hade en ganska medelmåttig aktivitet så det går inte att koppla hög aktivitet = kraftiga solstormar.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_storm_of_1859

 12. latoba

  Intressant sammanställning Per. En undring. Har alla dessa fenomen bara existerat de senaste 17 åren?
  De kanske är naturliga inslag som alltid har funnits och som reducerar betydelsen av koldioxidens inverkan på klimatet till mer eller mindre försumbar.

 13. Slabadang

  Tuggar igenom AR5 !
  Jag har just tittat på IPCCs redovisning av havsnivåerna. Min dom är hård och man kan dela in kritiken av redovinsingen under sina olika rubriker. Hur man totalt smaschar alla enkla pedagogiska grunder utgör den första generella kritiken. Det är helt fanatastiskt kul att se hur många OLIKA metoder skalor och enheter de blandar hej vilt och motiveringen till de redaktionella övervägandena eller vilka normer de jobbar efter är av naturliga skäl därför inte heller redovisade.
  Så de jobbar bevilsigen efter den motsatta målsättningen nämligen den att du måste sitta på stora fakta och förkunskaper för att kunna läsa igenom helhetsutvecklingen och vi får liksom läsa redovisningen baklänges och tänka ”hur presenterar man helst uppgifterna om havsnivåerna för att helheten INTE ska framgå” då först blir klippandet klistrandet färgsammanblandningarna de olika tidsenheterna och måttenheterna förklarade samt varför de blandar rekonstruktioner med mätdata/mätmetoder lika friskt och utan att redovisa övervägandena.
  Jag är nästan säker på att författarna har stor kunskap i presentationsteknik men de bevisar att de är ännu mer kompetenta i hur man nyttjar den för att åhörarna skall dra ingen eller fel slutsats om vad informationen egentligen säger. DVS Det händer absolut NADA med havsnivåerna vilket till slut framgår av den Picasso alternativt Salvador Dahli – ritade grafen allra sist i kapitlet.
  Det tillhörande fikonspråket är designat efter samma tydliga antipedagososka strävan som graferna.
  Oh shit hur långt åt helvete det kan gå med korrupta organisationer.
  http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_Chapter03.pdf
  Pedagogiskt är det väldigt lätt att göra en summering: Vi ber om ursäkt för att vi påstått att havsnivåerna accelererar då det inte existerar ETT ENDA spår av mänsklig påverkan i NÅGOT av mätserierna oavsett mätmetod sedan år 1850.
  Å de där Churh &White skall dras fram till vittnessbåset och dj—igt tydligt få redogöra för hur de kunde dra sina slutsatser efter att ha blandat helt olika mätmetoder med varandra utan att
  först kontollera skillnaderna i villkoren för dem FÖRST! Hela förfarandet är en gigantisk skandal i sig.
  Under satelliteran har satelliterna haft korta livslängder och vid varje byte av dem ( Topex Jason 1..2..3 ) så har skillnaden dem emellan varit större eller motsvarat de förändringar som uppmätts av de landsfasta tidvattenmätningarna. Varför dessa satellitinterna konvergeringsproblem inte redovisas och inte heller på vilka grunder justeringarna gjorts eller efter vilka beräkningar och utifrån vilka antaganden.
  Det här är inte vetenskap det här är ren klockren ankskit (sorry alla ankor!). Inte en enda seriös ingenjör skulle blanda data/mätmetoder/tidseneheter på detta sätt. Det är helt enkelt oprofessionellt och oaccetabelt!

 14. labota #12: Naturligtvis har dessa fenomen inte bara funnits i 17 år även om några varmingar insinuerar det. Om nu återkopplingen är svag eller kanske t.o.m. negativ blir temperaturstegringen pga av CO2-utsläpp liten. De naturliga krafterna får då en synligare påverkan.
  Men vi vet inte hur de naturliga krafterna påverkar. Vulkaner har man visst grepp om. Kaotiska processer finns, havsströmmarnas påverkan är ganska okänd o.s.v. Solen har stor korrelation med temperaturen men även här tvistar man. Vad man vet med stor sannolikhet är att IPCC:s modeller är felaktiga och kan inte ligga till grund för cirkelbeviset om katastrofal kommade uppvärmning (CAGW). Dags att göra reset och börja om med oberoende forskning. Politikerna bör göra en paus med alla ”klimatåtgärder”. Dessa har inte den effekt som man pratar om.

 15. ThomasJ

  Bra inlägg Per – Plenty txs! 😀
  Med ref till rekommendation hos/av J. Curry, länk:
  ( http://judithcurry.com/2014/01/19/week-in-review-12/ )
  vidareförmedlas en väl genomarbetad ’survey’ med uppmaning att dels delta i den (svara) dels skicka den vidare till andra [evtl.] intressenter. Direklänk:
  http://scef.org.uk/survey/index.php/524582/lang/en
  Mvh/TJ

 16. Ingemar Nordin

  Det är verkligen ett dilemma för ”varmingarna”. Om de förklarar den nuvarande platån med hänvisning till olika tänkbara naturliga faktorer, så faller deras ”bevis” för att det bara kan vara antropogent CO2 som kan förklara uppvärmningen 1980-1998. Deras ”bevis” hänger nämligen på att det inte finns några naturliga faktorer som är starka nog att påverka effekten från CO2.
  Detta är det dilemma som Shaviv pekat på redan för ett par år sedan:
  Han pekar också på ett dilemma här: För att förklara de låga temperaturerna på 2000-talet så måste modellerarna antingen räkna med en okänd faktor (t.ex. en inaktiv sol) som kan hålla temperaturen nere. Men då blir det svårt att hävda att man måste förklara det sena 1900-talets uppvärmning med huvudsaklig hänvisning till människans CO2-produktion om man inte visar hur denna okända faktor kan ha påverkat. Eller också så räknar man inte med en okänd faktor. Men då måste de erkänna att klimatkänsligheten är låg. Och då blir det problematiskt att förklara det sena 1900-talets uppvärmning med hänvisning till bara CO2-produktionen.
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/01/16/dilemma-for-agw-hypotesen/

 17. Ingemar Nordin

  OT: När skall våra svenska klimathotare (inklusive public service) börja skrika i högan sky över vad som händer i övriga EU-länder och i EU-kommissionen?
  http://www.thegwpf.org/eu-re-industrialization-important-climate-change/
  http://www.smh.com.au/business/carbon-economy/germany-eyes-cuts-of-a-third-to-renewable-energy-support-by-2015-20140120-313bx.html
  http://www.thegwpf.org/jon-snow-eu-energy-crisis-prepare-abandon-energy-targets/
  Klimatbubblan är på väg att spricka även inom dess sista fäste. Europa överger sin centralistiska väg för att minska CO2-utsläppen. Vind- och solindustrin får nedskurna subventioner. Klimatlobbyn blir av med sina bidrag, för nu vill man inte längre ha deras tjänster som lobbyister om man skall kunna rädda industrin.

 18. Åke N

  Rätta mig om jag har fel, men annonseringen av kvällens Vetenskapens värld påstår att solen för närvarande är mycket aktiv. Är det inte tvärtom?

 19. tty

  ÅkeN #18
  Visst, detta är den svagaste solcykeln på mer än 100 år, och toppnivån i cykel 24 är bara hälften mot vad den var för ett par årtionden sedan, men när har sådana petitesser stört Vetenskräpsradion?

 20. Åke N

  #19 tty.
  Är aktiv = svag eller inaktiv = stark? Språkbruket börjar (eller alltid varit) förvirrande bland AGW-folket.

 21. Peter F

  Men vad ?? Vetenskapen värld avslutade med lilla istiden mm och att en kallare värld kanske stod bakom knuten. Jisses det trodde jag aldrig.

 22. Håkan Bergman

  Vi kan väl säga att den är aktiv=stark för den här solcykeln, 24.
  Här ser man dom 4 senaste
  http://www.solen.info/solar/images/comparison_recent_cycles.png
  Och här finns arkiv för mera
  http://www.solen.info/solar/

 23. Vetenskapens värld i Svt var riktigt bra idag. Inga konstigheter. Solens möjliga påverkan på klimatet togs upp och även Lilla istiden. De t.o.m. sa ”Är vi på väg mot en ny istid?” 🙂

 24. Lars Karlsson

  Ja jag vet inte vad som gick åt Vetenskapens värld i kväll de tog också upp kärnkraft och ingen MP:are fick uttala sig , mycket märkligt.

 25. Ingemar #16: Alla dessa nya hypoteser är själva verket spikar i kistan på CAGW-hypotesen. Men det fattar inte många.
  Många fattar inte hur CAGW-hypotesen kommit till. Det är ett indirekt cirkelbevis där en återkoppling av en liten uppvärmning via koldioxid i modeller anpassats mot historiska värden. Dvs om koldioxiden tas bort så vips stämmer inte modellen mot historiska data alltså måste koldioxidutsläppen vara skulden till uppvärmningen. I modellerna antas att påverkan av naturliga processer är liten.
  CAGW-hypotesen är inte ett bevis utan fortfarande en hypotes. När nu temperaturen står stilla fast koldioxidhalten ökar stämmer inte modellerna och CAGW-hypotesen är falsifierad. En starkare naturlig påverkan raserar ju cirkelbeviset ovan.
  Jag hade ett långt samtal med professor Nir Shaviv om detta på klimatkonferensen i New York 2009. Shaviv anser att solen styr klimatet.

 26. Sören G

  Nu får hon vetenskapskärringen i vetenskapsradion dela ut kalkonpriset till Vetenskapens värld i SVT för att de sa att vi kunde vara på väg mot ett kallare klimat. Det var ju inte så länge sedan som hon delade ut ett kalkonpris av just den anledningen.

 27. Michael E

  Denna artikel http://www.noao.edu/staff/mpenn/PennLivingston_preprint.pdf studerar den långsiktiga utvecklingen av solfläckarnas magnetfält och hävdar att om extrapolerar en linjär anpassning av datan så implicerar detta att det knappt kommer att finnas några solfläckar i solcykel 25.

 28. ThomasJ

  Och på tal om ’Romsöners’ favvo-omställningsland…:
  http://www.thegwpf.org/panic-decision-germany-cut-green-subsidies-week/
  Go figure!
  Mvh/TJ

 29. Jimmy

  Lyssna till Dr Tim Ball som summerar hur och varför ”the climatescam uppstod”
  http://m.youtube.com/watch?v=53h73YVMcEs&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D53h73YVMcEs

 30. pekke

  Michael E. #27
  När solfläckarnas magnetfältstyrka hamnar under 1500 Gauss så blir de osynliga för vanliga teleskop/ögat.
  http://www.leif.org/research/Livingston%20and%20Penn.png
  Åke N.#20
  Solcykel 24 är just nu som mest aktiv, solmax, men det är den svagaste solcykeln på dryga 130 år, kolla den nedre delen av den här bilden där ser du aktiviteten för solcyklerna sedan slutet av 1800-talet.
  http://solarscience.msfc.nasa.gov/images/bfly.gif

 31. Sören G

  Följande meddelande dök just upp i min mailbox, och med en uppmaning att klicka på en länk längre ner (vilket jag naturligtvis inte gör:
  ”We are facing the biggest planetary crisis of our time. Unless we act now coral reefs will be gone forever, polar bears will only be in zoos, and our kids will live in a flooded and scorched mess of a planet. It is a terrible, real, and dangerous possibility.
  But we created climate change, and if we act now, there is another future, where people flourish and our cherished animals, lands and oceans are safe. In 48 hours, Europe will be the first region to announce its cuts to the pollution causing this crisis. If they set weak goals, we are in trouble, but if they are bold, then mega polluters, like China and the US, will be pressured to follow.
  Shockingly, with just days to go, European officials are caving to the oil and coal industry’s demands to keep contaminating. It’s up to us to change the stakes before it is too late — let’s all send a message now to the EU President Barroso and demand he puts our planet before the profits of a few. Click below to send an urgent message:”

 32. Om man nu accepterar att det är planeterna som via gravitation påverkar solen och det i sin tur påverkar klimatet på jorden (vilket jag gjort) så kan man fundera lite till. Tidvatten är ju ett resultat av månens påverkan. En rimlig hypotes är väl att de övriga planeterna i systemet påverkar oss också.

 33. Greger

  #3
  Knappast. Solens massa är 99 % av solsystemets totala massa (inklusive jätteplaneterna). Att månen påverkar jorden beror på månens, i det här fallet, omedelbara närhet till jorden. Eftersom gravitationen avtar med kvadraten på avståndet så påverkas jorden närapå ingenting alls. Bara astrologer tror på hypotesen du framför.

 34. Greger

  Ska naturligtvis vara # 32

 35. Ingemar Nordin

  Greger #33,
  Jag håller med. Solen är så ofantlig jämfört även med jätteplaneterna att det är svårt att tro att dessa kan påverka solen i någon högre utsträckning via gravitationen. De inre krafterna i solen själv överskuggar rimligen allt annat.

 36. hörnu grabbar.
  Var det inte så att de 19 astrofysikerna påstod att planeterna påverkade solen?

 37. pekke

  Wijkman och vänner drömmer om det gröna Sverige.
  http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=9A5E2D3DE854CC59702AB55E58F08BEE.rocco4?cid=25967591&rssId=25966331&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d8904220%26amp%3bnew%3dtrue

 38. tolou

  Jo men det är nog en tidvatten-effekt. Tänk ett vattenglas som du roterar lite fint och sedan roterar lite mer ett varv och sedan direkt lite mindre. Materien vattnet eller solplasman får väldiga vågrörelser.

 39. Sören G

  Solen rör sig runt barycentrum, solsystemets masscentrum, främst genom jätteplanetrnas inverkan. Enligt vissa teorier påverkar det dynamon i solen.

 40. Ingemar Nordin

  Ingvar E #36,
  Jo, men för att travestera Voltaire:
  Jag håller kanske inte med om vad de säger, men jag försvarar deras rätt att säga det.

 41. Det är vad jag menar. Om jätteplaneterna påverkar solen så lär de väl kunna påverka vattnet på jorden

 42. Eva

  Äntligen har alla mina skattepengar gjort nytta, precis som politikerna lovat – vi har satt stopp för den globala uppvärmningen!
  Det känns tryggt att det svenska skattesystemet fungerar.

 43. Lars Cornell

  LK #24
  Förklaringen kan kanske finnas här sid 6 sista stycket
  http://www.tjust.com/vit/2014/granska20140108.pdf

 44. Thomas P

  Greger #33 En liten korrigering, tidvattenkrafter avtar med kuben på avståndet så de blir ännu svagare än du skrev. Det är en kul liten räkneövning att uppskatta t ex hur stor t ex Jupiters effekt på jorden är jämfört med månens.
  Ingvar #36 ”Var det inte så att de 19 astrofysikerna påstod att planeterna påverkade solen?”
  Var har du fått det ifrån? Att de var astrofysiker alltså. De av dem jag känner till är inte mer astrofysiker än vad du är.

 45. Olav Gjelten

  Till alla er som tänker delta i årets val, kanske genom att rösta på det minst dåliga alternativet.
  När i ert liv har ni hört en politiker tolka de röster han/hon fick annat än som ett absolut stöd för den politik som han/hon står för?? Det minst dåliga alternativet finns överhuvudtagit inte i den värld som politikerna lever i.
  Den som lägger sin röst på S,V, MP, M, FP, C eller KD skall vara hundra procent medvetna om att den rösten räknas som STÖD för att Sverige skall gå FÖRE i den klimatpolitik som ni kanske till och med föraktar.
  Röstar ni på SD står det i bästa fall i stjärnorna vad de vill göra med alla de miljarder som klimatpolitiken kostar Sverige i dag.

 46. Ann L - H

  Jimmy #29 Stort tack för tipset. En bra sammanfattning från en som följt karusellen från början till nu – de yttersta dagarnas spännande upplösning …
  Tim Ball är verkligen värd att lyssna på!

 47. Thomas P #44
  briljant argument. De har i alla fall fått sina forskningsalster publicerade och samtliga rapporter handlar om påverkan från planeterna på solen. Och nog phaen vet de mer om astrofysik än vad jag gör.

 48. Ingemar #40
  🙂

 49. BjörnT

  Detta är väl ett intressant samband för den med ett öppet sinnelag:
  http://www.nature.com/polopoly_fs/7.14906.1389714879!/image/Warming.jpg_gen/derivatives/landscape_630/Warming.jpg
  Och var syns denna s.k. ”hiatus” i dessa data grafer nedan?
  Senaste 30 årens medeltemperatur enligt UAH:
  http://www.bilddump.se/bilder/20140104095005-83.233.174.89.JPG
  Samma data i ihopsummerade 5-årsperioders medel.
  http://www.bilddump.se/bilder/20140105073552-83.233.174.89.JPG
  Samma data men i rullande 5-årsmedelvärden:
  http://www.bilddump.se/bilder/20140108153410-83.233.174.89.JPG

 50. Astrid Å

  På svt, idag.
  http://www.svt.se/nyheter/varlden/klimatforskare-villradiga-vart-tog-uppvarmningen-vagen

 51. Holmfrid

  Noterar att solvinden från solen fångas i jordens magnetfält, som skyddar oss från skadlig strålning. Vad händer när magnetpolerna skiftar riktning? Sker skiftningen momentant eller kontinuerligt? Existerar ett tidsintervall när polerna är neutraliserade och jordens magnetfält dött (=0) under polbytet? Är vi då oskyddade vid ett kraftigt utbrott från solytan?

 52. Pär Green

  50 Astrid Å 2014/01/21 kl. 16:13
  Undrar vad Åsa Romson säger om detta?
  Vid förra veckans partiledardebatt slog miljöpartiets Åsa Romson på stort med klimatalarmismen. Hon säger att centrala Göteborg kan komma att översvämmas! Lyssna och förundras!
  Se det korta inlägget hon gjorde i partiledare debatten.
  http://thoralf.bloggplatsen.se/

 53. Guy

  Thomas P 44
  ”Greger #33 En liten korrigering, tidvattenkrafter avtar med kuben på avståndet så de blir ännu svagare än du skrev. Det är en kul liten räkneövning att uppskatta t ex hur stor t ex Jupiters effekt på jorden är jämfört med månens.”
  Är tidvattenkrafter annat än gravitationskrafter? Om inte så måste du gå in och korrigera Wiki för dom har fel uppgifter om Newton och gravitationen.

 54. BjörnT

  Guy #53. Du får nog läsa ordentligare. Tidvattenkrafter åstadkoms av differentialen , skillnaden, mellan gravitationskraften på en kropp med utsträckning i ett gravitationsfält; den del av Jorden som är närmast månen påverkas mer än den del som är längre bort.

 55. Astrid Å

  Pär Green # 54
  Mmm, det blir spännande att se hur detta utvecklar sig. 🙂

 56. Guy

  Björn T #54
  Jag är inte säker på vad du menar att jag skall läsa ordentligare. Jag har inte hänvisat till annat än Wiki. I fråga om tidvattenskraften var det en fråga jag ställde. Tyvärr så förstod jag inte ett dyft av ditt svar. ”Skillnaden mellan gravitationskraften och ….. vadå?

 57. BjörnT

  Guy #56. En länk skulle underlätta. Om du inte förstår vad jag skriver kanske du ska fundera över vad du förstår av en del andra saker det skrivs om också……

 58. Pär Green

  57 BjörnT 2014/01/21 kl. 20:31
  Återgå till din Excel, men vänligen presentera inte vad du tror dig komma fram till!
  Men vad har du för anledning att vara besserwisser och vara översittare gentemot Guy?
  Läs och fundera, men sluta med att vara en översittare, det klarar du inte av.

 59. Thomas P

  Ingvar #47 ” De har i alla fall fått sina forskningsalster publicerade …”
  Genom att starta en egen tidskrift där de recenserar varandras artiklar. Då kan man få vad som helst publicerat. Det var därför Copernicus lade ned den när de insåg vad det handlade om.
  Guy #53 Visst är tidvattenkrafter en följd av gravitationen, men det är en korrektionsterm. Huvudeffekten av månens gravitation på jorden, den som avtar som 1/r^2 är att accelerera hela jorden, men att hela jorden rör sig lika mycket är inget vi som befinner oss på den kan märka. Tidvattnet beror som BjörnT skriver på att månen påverkar den närmaste delen av jorden lite starkare än den mest avlägsna. Se den matematiska behandlingen i Wikipedia:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tidal_force
  Sista ekvationen visar på hur man får 1/r^3.

 60. JPC Lindström

  #49 Björn läs här (en snabb översikt av forskningsläget kring ”Hiatus”):
  http://fabiusmaximus.com/2014/01/17/climate-change-global-warming-62141/
  Du blir alltmer ensam om att förneka ”Hiatus”. Fokus inom vetenskapen är inte att bortförklara den, som du gör utan att faktiskt försöka hitta en rimlig förklaring. Man kan heller inte förklara föregående Hiatus från 40-talet ända in i 70-talet. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med aerosoler för detta. (”Fudge-factor” som Hansen har erkänt att det var). Varför är det så viktigt att CAGW måste finnas till varje pris?

 61. Gunbo

  Ingvar E #47,
  ”De har i alla fall fått sina forskningsalster publicerade och samtliga rapporter handlar om påverkan från planeterna på solen. Och nog phaen vet de mer om astrofysik än vad jag gör.”
  Liiite mer kanske de vet om astrofysik men 12 av de 19 forskarna har inte publicerat någonting i ämnet astrofysik. Här är deras forskningsområden:
  ”climate enthusiast Roger Tattersall aka ‘Tallbloke’” http://wattsupwiththat.com/2011/12/17/tallbloke-to-take-to-torts/
  Tallbloke: I’m a qualified engineer and a graduate of the History and Philosophy of Science.
  Roger Tattersall, HNC [Higher National Certificate] Mechanical and Production Engineering, Leeds Metropolitan University (1985); B.A. History and Philosophy of Science, University of Leeds (1988); Customer Services manager, Vital online Ltd. (2000-2004); Fundraising Coordinator, Yorkshire Air Ambulance (2006-2008); Digital Content Manager, School of Education, University of Leeds (2009-2013)
  Kommentar på WUWT: ”HNC [Higher National Certificate] is a 1-year vocational certificate not a degree.”
  Nils-Axel Mörner, geologi
  Hans Jelbring BSc, meteorologist, Stockholm University, Civil engineer, electronics, Royal Institute of Technology, Stockholm, PhD, institution of Paleogeophysics & geodynamics, Stockholm University
  I R Wilson, Publications: 2 | Citations: 7, Fields: Geosciences
  Artiklar: Kaolin and halloysite deposits of China, Kaolin and halloysite deposits of Brazil
  P Hejda, Chemical Physics & Material Physics
  Ole Humlum, Professor of Physical Geography
  David Archibald, is a Perth-based scientist working in the fields of oil exploration, medical research, climate science and energy.
  Harald Yndestad, Fields: Plant & Animal Science, Oceanography
  Don Easterbrook, Professor Emeritus of Geology, professional interests: Glacial climate change, Glacial geology, Quaternary geochronology Geomorphology, Environmental geology
  John Casey, president of the Space and Science Research Corporation
  Space and Science Research Corporation
  P.O. Box 607841 * Orlando, FL 32860 http://www.spaceandscience.net
  G Giorigi, 1 artikel: Earthquake and volcano ”predictability” vs. crustal diagnosis. Spacetime scale sizes and error bars. Societal information and moral responsibility issues. New Concepts in Global Tectonics NEWSLETTER
  Henriksson G., arkeoastronomi
  Föredrag: A Neolithic Lunar Calendar on the Island of Gotland in the Baltic Sea
  Calendars,
  Artikel: Symbols and Orientations, Legacies of Astronomy in Culture

 62. Pär Green

  60 Gunbo 2014/01/21 kl. 21:50
  Var är du vill framföra?

 63. Guy

  Thomas P #59
  Jag missförstod dig tydligen. Du talade om tidvattenkrafter och jag uppfattade det som gravitationskrafter. Därför ställde jag frågan: ”Är tidvattenkrafter annat än gravitationskrafter?” Mitt misstag 🙂

 64. Gunbo

  Pär Green #61,
  Det jag vill framföra skrev jag tydligt i min kommentar #60.
  Ingvar E skrev:
  ”Och nog phaen vet de mer om astrofysik än vad jag gör.”
  På vilket jag svarade:
  ”Liiite mer kanske de vet om astrofysik men 12 av de 19 forskarna har inte publicerat någonting i ämnet astrofysik.”
  Alltså tolv av de nitton forskarna har ingen kompetens inom astrofysik.

 65. BoE

  BjörnT #54
  Du säger: ” Tidvattenkrafter åstadkoms av differentialen , skillnaden, mellan gravitationskraften på en kropp med utsträckning i ett gravitationsfält; den del av Jorden som är närmast månen påverkas mer än den del som är längre bort”
  Förklara då så man begriper hur detta går ihop med nedanstående faktum: (Från Wiki) .
  ”Tidvatten avser variationer i havsvattnets nivå med perioder på ungefär ett halvt dygn. Månens (och solens) gravitation orsakar flodberg på båda sidor jordklotet. Dessa vattenansamlingar rör sig över havets yta eftersom jorden roterar kring sin axel.”
  NB:….PÅ BÅDA SIDOR OM KLOTET….Hmmm.
  Läsa på var det visst….

 66. Sören G

  65#
  Jorden och månen rör sig runt systemets gemensamma gravitationscentrum. Jorden beskriver alltså (liksom månen) en banrörelse. En kropp i banrörelse befinner sig i fritt fall mot gravitationscentrum. (Fast den hela tiden rör sig runt den.) Eftersom den befinner sig i fritt fall så innebär det att den accelererar. Om kroppens utsträckning är stor relativt avståndet så innebär det att kroppen dras ut i riktningen av kraften.

 67. Sören G

  Kraften från i det här fallet månen är alltså större på den del av jorden som är närmast månen, vilket gör att jorden dras ut.
  Gravitationskraften från solen på jorden är mycket större, men p.g.a. Solens mycket större avstånd blir skillnaden i påverkan på jordens båda sidor mindre.

 68. BjörnT

  JPc Lindström #60.Här finns en utmärkt förklaring till ” Man kan heller inte förklara föregående Hiatus från 40-talet ända in i 70-talet.”:
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/01/20/varmingarnas-olika-bortforklaringar-till-att-globala-uppvarmningen-upphort/#comments

 69. BjörnT

  Äsch fel länk i#68: Det här är den rätta.
  http://www.nature.com/polopoly_fs/7.14906.1389714879!/image/Warming.jpg_gen/derivatives/landscape_630/Warming.jpg

 70. BjörnT

  BoE #65. Du kan ju fundera på varför tidvattnet har flod två ggr per dygn och inte en gång om det berodde på gravitationen (enbart).
  Jag föreslår att du liksom Guy läser hela Wikipedialänken. http://sv.wikipedia.org/wiki/Tidvatten

 71. Perfekt

  Jag gillar 7:an bäst. då kan jag stryka ännu en positiv feedback eftersom vattenångan inte ökar enligt modellerna.
  Molnfeedbacken strök jag för länge sedan och för ett tag sedan strök jag också albedominskning till följd av minskande is. Anomalin i Antarktis, vilket är det som räknas just nu, är drygt en miljon kvadratkilometer, vilket Turkey och polarturisterna fick erfara.
  Är det något jag har glömt?

 72. Mats G

  Det är väl så här det blir -when nothing is settled. Det blir en fråga om tycke och smak. Känns ganska naturligt att man avvaktar med avgörande beslut i ett sådant osäkert läge. Eller vad säger ni politiker och andra med för den delen.
  Normalt väntar man på bättre beslutsunderlag. En del säger att det är bättre att ta ett felaktigt beslut än inget beslut alls. Jag vet inte om det alltid stämmer. Har man möjlighet att vänta om läget inte är klart så bör man göra det.

 73. Thomas P

  Mats G #72 ”Har man möjlighet att vänta om läget inte är klart så bör man göra det.”
  I det här fallet innebär att vänta dock att vi fortsätter ökande mängder CO2 i atmosfären, dvs att om det är ett problem vilket det mesta talar för så blir det allt värre medan vi väntar. Som jag ser det är det ett misstag att tala om att man kan vänta med att fatta ett beslut. Att fortsätta med utsläppen är ett beslut på precis samma sätt som att minska dem.

 74. s

  Norska vädertjänsten http://www.yr.no/nyheter/1.11487109
  ”Oppvarmingen av jordkloden fortsetter sin langsiktige trend. 2013 var blant de varmeste som er målt siden 1880, ifølge nye tall fra den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA.”
  Vad är det för konstigt med det?
  ”– Ikke tvil på klimaendringene
  Temperaturen begynte for alvor å stige på 60-tallet, og menneskeskapt forurensning og brenning av fossile drivstoff har ført til at CO2-innholdet i atmosfæren er på sitt høyeste på 800.000 år, ifølge NASA.”
  På 60-70-talet var vi ju på väg mot en ny istid. Temperaturen sjönk. CO2 halten var lika hög för 13000 år sedan som nu enligt storleken på klyvöppningar från fynd av blad från mosse i Blekinge (Rapporterat i vetandets värld i P1 i maj 2013.
  ”Schmidt peker likevel på at en utflating i oppvarmingen som begynte i 1997, fortsetter. Han og Tom Karl i den amerikanske hav- og atmosfæreadministrasjonen (NOAA) vet ikke hva pausen skyldes, men peker på vulkanutbrudd, forurensning, manglende solstormer og naturlige variasjoner som mulige forklaringer.”

 75. Sören G

  Din kommentar inväntar granskning.
  Norska vädertjänsten http://www.yr.no/nyheter/1.11487109
  ”Oppvarmingen av jordkloden fortsetter sin langsiktige trend. 2013 var blant de varmeste som er målt siden 1880, ifølge nye tall fra den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA.”
  Vad är det för konstigt med det?
  ”– Ikke tvil på klimaendringene
  Temperaturen begynte for alvor å stige på 60-tallet, og menneskeskapt forurensning og brenning av fossile drivstoff har ført til at CO2-innholdet i atmosfæren er på sitt høyeste på 800.000 år, ifølge NASA.”
  På 60-70-talet var vi ju på väg mot en ny istid. Temperaturen sjönk. CO2 halten var lika hög för 13000 år sedan som nu enligt storleken på klyvöppningar från fynd av blad från mosse i Blekinge (Rapporterat i vetandets värld i P1 i maj 2013.
  ”Schmidt peker likevel på at en utflating i oppvarmingen som begynte i 1997, fortsetter. Han og Tom Karl i den amerikanske hav- og atmosfæreadministrasjonen (NOAA) vet ikke hva pausen skyldes, men peker på vulkanutbrudd, forurensning, manglende solstormer og naturlige variasjoner som mulige forklaringer.”

 76. Mats G

  Thomas P
  ”det mesta talar för så blir det allt värre medan vi väntar.”
  Det är väl det här hela klimatdebatten kokar ner i.
  Frågan var och en måste ställa sig. Duger det med ”det mesta talar för”. För mig duger det inte. Jag vill ha mer på fötterna innan triljardbelopp världen över investeras. Annat känns vårdslöst.
  Och absolut, vänta är också ett typ av beslut. Jag anser det är ett klokare beslut. Att chansa vilt i en sådan här fråga är inte seriöst.
  Säg att du investerar halva dit sparade belopp på tigerfällor. Skulle du åtminstone inte försäkra dig om att det är en tiger som stryker omkring. Tänk om det är granens katt du fångar. Det skulle ju kännas lite fånigt. Och andra sidan om din hund blir uppäten av tigern utan att du gjorde nåt så skulle du bli ledsen. Förmodligen skulle du köpa en ny hund efter ett tag och köpa fällor.
  Vet inte varför jag gjorde denna utvikning. kanske ett tigerhotet är lättare att greppa för någon än klimathotet.
  Att skrika ”Vargen kommer” är som bekant en dålig idé om det nu inte finns en varg.
  Så. varför är beslut baserad på kunskap en dålig idé?
  Jag kan förstå att för vissa att erkänna för sig själv att svaret på vissa frågor är ”Jag vet inte”. man skall inte vara rädd för den. Tvärtom. Den skapar nyfikenhet och gör så att vi vill ta reda på saker.

 77. Peter Grafström

  #17 Ingemar Nordin
  Håller med om kritiken som en del av er riktar mot osakliga argument inom klimathotsagendan.
  Men både ni och varmingarna undviker helt att nämna ngt om den geoengineering som pågått under den tiden som temperaturen planat ut. Troligen i linje med E Teller et al’s sunscreen publicerad 1997-98.
  Ingemar Nordin svarade på min kommentar om detta vid en tidigare artikel att geoengineering inte hör hemma på denna blogg.
  Det vore intressant om det ändå gick att öppna diskussionen om detta här.
  Argumentet för att ta upp det är att det inte skulle pågå om det hade en liten inverkan. Det skulle inte gå att utvärdera om man inte störde systemet påtagligt. Och att den ekonomiska prognosen från nämnda forskare var kostnadsbesparingar på 100-1000 ggr jmf med CO2 minskning.
  Om ni tar upp detta och överväger möjligheten att geoengineering har en påtaglig (och fn kylande) inverkan kommer ju slutsatserna beträffande CO2 s LÅNGSIKTIGA inverkan bli mer osäkra.
  Kortsiktigt är det fortfarande lika sant att de som stöder klimathotsagendan har överdrivit CO2s betydelse.
  En del tar ovan upp att jorden skulle kunna tänkas ha en buffrande inverkan dvs fungerar som termostat.
  För att kunna dra några såna slutsatser beträffande de senaste 17 åren måste man ha eliminerat möjligheten att det är geoengineering som medvetet styrs just som en termostat. Det är ett naturligt mål rent ingenjörstekniskt att söka efterlikna egenskaperna hos en återkopplad sk PI regulator. Dvs man monitorerar klimat data och tillför sunscreen partiklar i stratosfären i enlighet med ett dataprogram som innehåller en proportionell del och en integrerande del. Dvs har minne för tidigare indata. Termostatverkan är precis det man vill uppnå.

 78. Mats G

  #76
  ”geoengineering”
  Min egen hemmasnickrade övertygelse är att vi kan lita på moder Jord. Jorden är en naturlig engineered planet.
  Jorden är en naturlig regulator det har historien visat. Om man nu litar på isborrproverna och andra geologiska fynd som har skapat den bild som ger oss klimatet under väldigt lång tid.
  Sen finns det naturliga fenomen som stärker den bilden.
  Människan har just nu inte den kunskapen att kontrollera klimatet. Tvärtom så skulle nog saker och ting förvärras om man försökte med nåt. Det är klokare att låta bli.
  Det innebär inte att man inte skall ta hänsyn till miljön för det.

 79. Thomas P

  Mats #76 ” Att chansa vilt i en sådan här fråga är inte seriöst.”
  Det du föreslår är just att chansa vilt. Att chansa på att större delen av världens klimatforskare har fel och att effekterna på klimatet blir mycket mindre än vad dessa anser.
  ” Skulle du åtminstone inte försäkra dig om att det är en tiger som stryker omkring.”
  Jo, men nu är det ju så att folket som vet mest om tigrar visserligen inte sett tigern, men har sett vad de anser vara tigerspår, träd med klösmärken från något stort djur etc. Däremot finns det en massa personer som tycker tigerjakt verkar dyrt som högljutt talar om för alla som vill höra på att det säkert inte finns någon tiger därute.
  ” Och andra sidan om din hund blir uppäten av tigern utan att du gjorde nåt så skulle du bli ledsen.”
  Och om det istället är du, dina barn eller din granne som blir uppäten?
  ”Att skrika ”Vargen kommer” är som bekant en dålig idé om det nu inte finns en varg.”
  Att ignorera ropet när vargen faktiskt kommer visade sig heller inte vara någon bra idé.

 80. Mats G

  Thomas P
  ”Att chansa på att större delen av världens klimatforskare har fel”
  Mitt problem att det jag har sett hittills inte imponerar. För mig är underlaget inte trovärdigt. Det spelar ingen roll hur många de är. Vetenskap är ingen demokrati. jag bedömer bara klimatvetenskapen på samma sätt som jag bedömer alla andra vetenskaper. Om man nu vill kalla sig för vetenskap så känns det ’fair’.

 81. Mats G

  Thomas P
  Du funderar kanske nu varför jag kommit till en sådan slutsats.
  Vi börjar nu komma farligt nära mitt expertis område.
  Jag har en barnslig förtjusning i processerna hur olika typer av vetenskaper växer fram. jag har inte forskat själv men genom dessa böcker jag läst i ämnet så anser jag har någon form av kunskap hur det går till.
  En av metoderna som används är att vetenskapliga experiment skall kunna återskapas av oberoende forskare.
  Om vi nu går till prognosmodellerna för klimatet så är det lätt att se att så inte är fallet. Ingen återskapande och ännu värre ingen objektivitet. Istället motsatsen. Subjektivitet har används.
  Iom att jag designar prognosdatabaser i andra sammanhang så har jag viss förståelse vad prognosmakarna pysslar med.
  Och, jag kan säga med stor säkerhet att om mina designer skulle vara lika bristfälliga som det jag har sett klimatprognosdesignerna har gjort skulle jag vara utan jobb.
  Om jag har förstått rätt så bygger hela klimathotsidén på att dessa prognoser stämmer.
  Två saker sänker den idén. ej möjligt att återskapa experimentet och objektiviteten.
  När klimathotsvetenskapen kommer med den kvaliteten så kan jag ta mig en ny funderare. Tills dess så håller jag fast vid min position.

 82. Pelle L

  Peter Grafström #77
  Det finns en särskild sammanslutning som är väl lämpad för dessa funderingar, den heter MP.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5554459
  http://kkuriren.se/nyheter/vingaker/1.1554491
  Enda inträdeskravet är att man kan vika ihop en huvudbonad av aluminiumfolie 😉

 83. Thomas P

  Mats #81 ”En av metoderna som används är att vetenskapliga experiment skall kunna återskapas av oberoende forskare.”
  Det finns en del vetenskapsgrenar som fungerar så. Om en kemist blandar ihop två kemikalier förväntar man sig att nästa kemist som blandar ihop samma kemikalier på samma sätt skall få samma resultat. Det finns också en hel massa vetenskaper som inte fungerar så. Geologer, paleontologer, astronomer etc kan i mycket begränsad omfattning genomföra några experiment och eftersom vi bara har en jord är reproducerbarheten dålig.
  Vad är det egentligen du kräver när du talar om klimatforskares möjlighet att återskapa experiment? Man kan skapa oberoende klimatmodeller och få resultat som är långt ifrån identiska men ändå ger samma oroväckande trend. Allt ifrån enkla endimensionella modeller till paleoklimatologiska studier tyder på att CO2 ger upphov till avsevärd uppvärmning.
  Din anklagelse om bristande objektivitet är i sig så subjektiv att jag inte förväntar mig att få någon klarhet i den.
  Ditt problem är att du som du säger inte forskat själv, du har bara läst tillrättalagda skildringar av hur forskning idealt skall gå till. Tyvärr är det nästan aldrig så i verkligheten även om en del vetenskapshistoriker gillar att sopa sådana detaljer under mattan.
  ”Och, jag kan säga med stor säkerhet att om mina designer skulle vara lika bristfälliga som det jag har sett klimatprognosdesignerna har gjort skulle jag vara utan jobb.”
  Det är mycket möjligt. Felmarginalerna skiljer sig mellan olika områden och det görs ingen hemlighet av att osäkerheterna på klimatområdet är stora. Om du kom körande i hög fart på en kurva runt en bergvägg i halt väder, skulle du kräva en exakt modell för hur hög hastighet du kan ha utan att köra utför stupet, eller skulle du acceptera att man inte kan säga exakt var gränsen går men att det nog ändå är bra att sakta ned?
  Du säger att vetenskap inte är någon demokrati, och det är helt riktigt. Din och de andra på den här bloggen som inte har någon fackkunskap inom områdets åsikter har ingen vikt i förhållande till vad fackmännen kommit fram till. Det verkar snarare som du tvärtom försöker hävda att vetenskap är en demokrati där allas röst skall väga lika tungt oberoende av kunskap.

 84. Gustav

  Thomas P, #83:
  ”Om du kom körande i hög fart på en kurva runt en bergvägg i halt väder, skulle du kräva en exakt modell för hur hög hastighet du kan ha utan att köra utför stupet, eller skulle du acceptera att man inte kan säga exakt var gränsen går men att det nog ändå är bra att sakta ned?”
  Beror inte det på vad ”kostnaden” för att sakta ner är? Du kanske har din dotter i baksätet som håller på att föblöda och en beäkning som väldigt exakt talar om hur stor chansen är att köra ut för stupet kan vara extremt värdefull. Mig veterligen kör de flesta för fort på motorvägar och riskerar därmed livet på sig själva och andra. Varför gör de så tror du? Är det för att de inte känner till riskerna eller anser att risken är liten och vinningen större?

 85. Pär Green

  83 Thomas P 2014/01/22 kl. 17:21
  ”Det finns en del vetenskapsgrenar som fungerar så. Om en kemist blandar ihop två kemikalier förväntar man sig att nästa kemist som blandar ihop samma kemikalier på samma sätt skall få samma resultat.”
  Bygger på att nästa kemist blandar exakt lika!
  Inom Klimatet finns inga säkra uppgifter som kan visa bevis på mänsklig påverkan.
  Med skit in blir det skit ut, oavsett vem som blandar till vätskan.
  Under lång tid har olika klimat-kemister o övriga enbart blandat till sin egen vätska!
  Resultatet har blivit en soppa som likaväl kunde varit gjord på en spik!
  Mängder med människor har blivit förda bakom ljuset, resultatet är att finns många som är så rädda, att de är beredda att ta till vilka dumheter som helst!
  Se bara på föräldravrålet!

 86. Thomas P

  Gustav #84 ”och en beäkning som väldigt exakt talar om hur stor chansen är att köra ut för stupet kan vara extremt värdefull.”
  Visst är den det, problemet är att när du väl kan få fram en sådan beräkning har du sedan länge passerat kurvan så då blir den bara av teoretiskt intresse. Du har redan facit om det gick eller inte.
  Jag tror säkert att det idag finns en del på Boeing som gärna skulle vetat bättre i förväg alla problem med Dreamliner, men sån är verkligheten, man satsar en massa pengar och ibland blir det fel.

 87. Peter Grafström

  #82 Pelle L
  Det är bland dem som hittills undgått att uppmärksamma den faktiskt pågående geoengineeringen samtidigt som de söker förstå klimat problematiken som debatten behövs.
  Läs gärna i st E Tellers sunscreen dokument. Han torde ha mycket hög status bland höga beslutsfattare i och med att han spelat en betydelsefull roll inom militär teknologin.
  Han var redan 1957 inne på CO2 problematiken, men då fick han inget gehör.
  Det anmärkningsvärda som gör att jag går in i diskussionen är att båda sidor ignorerar geoengineering som en faktiskt pågående verksamhet.
  Man måste övervinna rädslan att inhämta ny kunskap annars stagnerar man och det blir sekterism av det hele. På nätet finns nästan alltid seriös debatt om för eliterna känsliga frågor nedtyngd av en del lättviktigt gods. Det är inte så svårt att filtrera om man själv har seriösa avsikter.
  Observera att i nedanstående artikel i Wall street J skriver Teller att det inte är klarlagt att det finns ngt klimathot och klagar på att USA är beredda att spendera 100miljarder dollar/år på ett problem som kanske inte finns och föreslår därför en billigare lösning.
  Sunscreen for Planet Earth by Edward Teller. Wall street J october 17 1997
  http://www.hoover.org/publications/hoover-digest/article/6791
  Den referensen är till för en icke teknisk läsekrets av ekonomiska beslutsfattare och kan vara mer skeptiskt vinklad. Själva forskningen som tyder på att han egentligen ser allvarligt på det finns i
  Global Warming and Ice Ages: I. Prospects for Physics-Based Modulation of Global Change, E. Teller et al., August 15, 1997
  carnicominstitute.org/articles/teller.pdf
  Vad beträffar peer reviewed forskning som redogör för den faktiska omfattningen så känner jag inte till ännu om det finns, däremot att forskare som sökt forskningsanslag för att dokumentera det blivit nekade. Även om Bill Gates satsade några millioner dollar för undersökningar med spridning av svavel för klimat styrning för några år sen så har verksamheten omvittnats sedan långt dessförinnan av så många seriösa observatörer att det utanvidare skulle räcka som vittnen i en rättegång om det funnes lagar mot manipulering av klimatet. I rättssammanhang kräver man ofta mer än ett vittne men det behövs ingen elitstatus när det handlar om ögonvittnen.
  Och antalet ögonvittnen som sett saker som inte kan förklaras som normalt fungerande flygverksamhet utan som bara passar in på tolkningen geoengineering torde vara mer än 10000- tals världen över.

 88. Håkan Sjögren

  latoba # 12 : Du skriver ”De kanske är naturliga inslag som alltid har funnits och som reducerar betydelsen av koldioxidns inverkan på klimatet till mer eller mindre försumbar.” Koldioxiden inverkan på klimatet är helt försumbar den är till och med noll och det är anledningen till alla bortförklaringar. Vi vet att temperaturen ökade 0,7 grader på hundra år samtidigt som halten koldioxid ökade med omkring 40 %. Ingen del av de 0,7 graderna har man kunnat visa beror på koldioxiden. Nu har vi under 17-18 år släppt ut mängder med koldioxid men temperaturen har inte höjts utan snarare minskat. Detta visar att koldioxid inte är någon ”växthusgas ”. Det finns överhuvud inga sådana gaser. Det är en skröna från artonhundratalet. Mvh, Håkan.

 89. Peter Grafström

  #88 Håkan Sjögren Ingemar Nordin och andra som i likhet med klimathotshetsarna inte noterat pågående geoengineering som jag nämner om på #77 och #87
  När man som Håkan drar slutsatser av vad som hänt de senaste 17 åren bör man vara uppmärksam på följande faktiska omständigheter.
  1997 offentliggjorde Teller sitt förslag att med flygplan sprida miljontals ton elektriskt ledande metallpartiklar i stratosfären för att motverka GW
  Kort efter Tellers presentation började allmänheten observera en frenetisk förekomst av chemtrails. År 2000 medgav CBS News att vetenskapsmän prövar drastiska lösningar på GW genom att manipulera atmosfären i massiv omfattning. CBS bekräftade att planen att fylla atmosfären med små partiklar skulle avleda tillräckligt med solljus för att framkalla GC (global cooling)
  CBS News Eye on America Report : Cooling the Planet in two parts: 1-15-01 and 1-16-01.
  ….
  Ett Hughes Aircraft patent från 1991bekräftar att sunscreen partiklar går att sprida mha jetmotorer.
  US patent 5003186; Stratospheric Welsbach Seeding for Reduction of Global Warming, Hughes Aircraft Company, issued March 26, 1991.
  En lärobok i naturvetenskap för public school beskriver sunscreen projektet med orden jet flygplan som drivs med ’richer fuels’ skulle avge partiklar till atmosfären och därigenom skapa en sunscreen. Logon på planet lyder Particle Air. Uppenbarligen är en spridning meddelst vanliga flygplan som ändå flyger det naturliga och detta skall skolbarnen vänja sig vid.
  Secondary school text book: Science I Essential Interactions, published by Centre Point Learning, Inc. of Fairfield, Ohio. See ”Chemtrail Sunscreen Taught in Schools,” William Thomas
  http://www.infowars.com/articles/science/chemtrail_sunscreen_taught_in_us_schools.htm

 90. Ingemar Nordin

  Peter G #89,
  Det finns massor med geoengineeringsförslag. Jag tror t.o.m. att vi har tagit upp en eller annan för diskussion. Ofta är det ganska påhittiga saker som kommit fram – som speglar i rymden, förvaring av CO2 i marken, gödning av haven med järn och konstgjorda träd som absorberar CO2. Men inget av dem verkar vara i närheten av att kunna genomföras i praktiken. CO2-förvaring är väl det som prövats mest men det faller både på att det är ekonomiskt hiskligt dyrt och på att det förmodligen är förenat med stora risker för både människor och miljö.
  Att det skulle pågå någon global, hemlig spridning av elektriskt ledande partiklar av (förmodligen) miljontals flygplan låter mer som en skröna.

 91. Peter Grafström

  #90 Ingemar Nordin,
  Det var inte miljontals flygplan som gör uppstigningar speciellt för geoengineering. Som du ser av fallet med läroboken som artikelförfattaren William Thomas berättar fadern till en 7de klassare att barnen undervisades om att vanliga passagerarflygplan kan sprida partiklarna vid normal drift genom att partiklar har tillsatts till bränslet. Och eftersom mängder av observationer har gjorts liknande den som nämns från år 2000 världen över så är det rimligt att man tänker sig världens flygbolag fördela uppgiften sinsemellan. Eller man kanske ska säga att det är världens leverantörer av flygbränsle som skall fördela uppgiften?
  Teller nämnde i ett fall att det krävdes kanske 20% påspädning av atmosfären /år dvs man kan dela antalet ton med 5 för att få årsmängden som måste lyftas. 1 miljon ton fördelat på alla passagerarplan bleve i medel ungefär 60kg/plan. Men när det kommer genom bränslet blir det alltså mer individuellt anpassat
  Emellertid har kommersiella flygbolag avtal med USAs militär som inbegriper spridning av partiklar för sekretessbelagda ändamål och det är troligt att dessa dedicerade uppdrag utnyttjar mycket större lastkapacitet. Vanliga flyglinjer ligger inte jämnt utspridda över jordytan och det kanske behöver kompletteras med speciella flyguppdrag för de utanförliggande delarna av världen.
  Någon skröna är det avgjort inte, däremot finns inga säkra uppgifter om hur stor effekten är.
  Men det är inte rimligt att man skulle göra sig detta besvär om det inte hade ansenlig inverkan.
  Därför är det mera rimligt att se temperaturutplaningen de senaste 17 åren som en följd av dessa aktiviteter än att vifta bort det. Dvs man bör inte låta sig invaggas i tron att jorden har en naturlig termostat av den senaste periodens data.
  Ingemar, detta med att du inte tror på hemliga aktiviteter är naivt. Eliterna har alltid olika budskap till olika grupper. Endollarsedeln bär den engelska texten ’In God we trust’ riktat till massorna men på latin står det ’Ny sekulär ordning’ riktat till fåtalet. Eliterna är informerade om geoengineering. Vi får kämpa oss till den insikten.

 92. Gustav

  Thomas P, #86:
  ”Jag tror säkert att det idag finns en del på Boeing som gärna skulle vetat bättre i förväg alla problem med Dreamliner, men sån är verkligheten, man satsar en massa pengar och ibland blir det fel.”
  Nu är detta bara analogier men jag anser ändå att Boing gjorde rätt som byggde flygplanet även fast det kanske funnits misstanker under vägen. Har man inget tydligt och klart att luta sig emot så måste man ju köra runt kurvan? Annars kommer man ingenstans och kan vara ängslig för både det ena och det andra.
  Jag tror absolut att det skulle vara möjligt att få fram bättre mer säkra prognoser inom klimatvetenskapen men jag tror inte det är möjligt under nuvarande regim där antalet hjärnor som tillåts arbeta med prognostisering är starkt begränsade. Det är typ peer review och att man ska ha rätt åsikter som gäller. Varför inte göra som vanligt och utnyttja maximal hjärnkapacitet? Du kanske vet hur IBMs helpdesk fungerar och vad de har för hjälpmedel? Just det- bara google! Det funkar inte att bygga en manual baserat på experter, den blir inte tillräckligt omfattande och dessutom kan experterna aldrig tävla med ”haveristerna/nördarna” när det gäller ambition.

 93. Mats G

  Thomas P #83
  ”Ditt problem är att du som du säger inte forskat själv, du har bara läst tillrättalagda skildringar av hur forskning idealt skall gå till.”
  Jag inser att det är en brist i sammanhangen jag hoppas det inte diskvaliserar mig totalt att föra ett resonemang om det.
  Mina styrkor ligger väl snarare i att jag kan analysera statistik och kreera prognoser.
  När det gäller klimatvetenskapen så baserar det väldigt mycket på prognoser.
  ”Din anklagelse om bristande objektivitet är i sig så subjektiv”
  Ibland undrar jag om din brist att försöka förstå är medveten. Men jag skall försöka förklara så gott jag kan.
  För att få en korrekt prognos så använder du dig enbart av historisk data som du samlat in. Här är det avgörande att du har så korrekt och stort material som möjligt. Sedan för materialet skapa prognosen. Om du börjar ha personliga åsikter på hur prognosen borde eller inte borde vara så är du rökt.
  Det jag har läst och det ser man även i resultatet så har man gjort detta grundläggande misstag. Man vill nå ett resultat med sin prognos. Man leder sin prognos till målet. Man låter inte prognosen tala om för dig var du skall gå. Du talar om för prognosen var den skall gå. Här i ligger det subjektiva momentet alldeles uppenbart. Jag kan sträcka mig så långt att det är oärligt. I annat fall är det inkompetent.
  Det finns också uppgifter. bl a här, att statistiken har blivit falsifierad och även mätdata eller grunddata. Då finns det ju inte en chans att prognosen kan bli rätt.
  Du skriver att de visar en trend. Du envisas med att massa fel kanske blir ett rätt. Om man backtrackar, vilket man gör för att se om en prognos är av bra kvalitet eller inte, så är de helt fel. Borde det inte säga dig något? Borde det inte tala om vilken kvalité prognoserna är av?
  Jag har svårt att förstå hur man kan backa upp påstående som trender när prognoserna uppenbarligen är felaktiga.
  ”Vad är det egentligen du kräver när du talar om klimatforskares möjlighet att återskapa experiment?”
  Om du har ett gäng prognoser och de spretar åt alla möjliga håll så säger det mig att det finns problem. Jag kan även misstänka att IPCC inte tagit med prognoser som motsäger deras argument. Om man verkligen skulle ta med ALLA prognoser hur skulle det då se ut. Det skulle spreta mer och trenden och snittet skulle se annorlunda ut.
  Så det jag kräver är lite hederlighet och ärlighet samt att man omprövar vilken kvalitet klimatprognoserna har. Gör man sk backtracking så är de helt fel. Här krävs det lite självkritik lite varstans skulle jag tro.
  IPCC har alltså haft en bild vart man vill komma och använt prognoser, forskning som stödjer den tesen. Allt annat har dissats som nonsens. Det är inte så jag anser forskning eller vetenskap skall gå till. Men vad vet jag. IPCC vet förmodligen bättre, eller?

 94. Mats G

  Så min allvarligaste kritik är egentligen att de fortfarande inte är klara med grundforskningen när det gäller klimatvetanskapen. Först måste det avklaras. När det är gjort , då kan du kanske göra tillförlitliga prognoser. Det kan ju vara bra att veta hur de olika inbördes parametrarna påverkar varandra.

 95. OK, här kommer igen metaforer och uppmålade skrämmande bilder om ’hög fart’ och ’halt väglag’ och ’bergvägg’ eller ’stup’ precis ’bortom kurvan’, eller alla ’tecken’ som ’folket som vet mest om tigrar’ har sett, och att vi ’chansar’ och ’tar stora risker’ om vi inte gör som dessa (påstådda) gurus säger att vi måste ..
  Men det är som sagt analogier och rena leken med ord bara. Liksom pratet om tex:
  ”… att chansa vilt. Att chansa på att större delen av världens klimatforskare har fel och att effekterna på klimatet blir mycket mindre än vad dessa anser”
  Med några få (potentiellt oseriösa) undantag utalar sig inte ’världens klimatforskare’ om vare sig några stup eller tigrar eller vilda chansningar och jättelika faror som lurar bakom hörnen/kurvan. Iaf inte i egenskap av klimatforskare. De flesta har också ganska måttliga uppfattningar om hur stora dessa effekter kan tänkas bli. Och om de börjar prata om ’politiska åtgärder’ är de definitivt ute på en helt annan spelplan.
  Häri ligger i stort sett alla klimatalarmisters gigantiska tankefel. Alltså även bortsett från att tankekedjan bygger på makalösa överdrifter och dito ’förhoppningar’ i varje enskild del:
  Även om ’klimatforskarna’ skulle anse (och ha rätt) att mer CO2 påtagligt (mätbart) påverkar klimatet, följer av detta inte vare sig att
  a) Effekterna av detta (netto) är negativa eller tom farliga och ev katastrofala, samt
  b) Även om effekterna (netto) är negativa, följer ingenstans att detta också nödvändigt medför att man politiskt och med alla medel skall försöka undvika sådana förändringar, och dessutom inte heller
  c) Att bara för att man säger (politiskt) att man skall åstadkomma något specifikt, att det också uppnås eller ens kan uppnås genom politiska åtgärder. Eller att det inte får helt andra och ofta långt värre konsekvenser.
  Typer som Thomas P, förutom att de överdriver dett gissade klimathotet makalöst i precis varje led, hoppas alltid över denna helt centrala del av deras ’argumentation’. Istället låter det ständigt som ovan (#79):
  1) ’Kliamtforskningen är väldigt enig om att AGW finns … ’
  .
  .
  .
  .
  2136) Alltså är precis vilka politiska tokigheter och agendor som någon av alla dessa vänsterstollar, aktivister, flumpolitiker, FN-byråkrater, GONGO-agendor mm förordar befogade, och vi behöver inte ens fundera över vad de ev kan åstadkommer eller ifrågasätta riktigiheten detta, konsekvenserna eller motiven. Eller ifrågasätter du kanske punkt 1) Är du en sån ’förnekare’?

 96. Anders L.

  Ingen uppvärmning på 17 år … tja, det är ju ett sätt att beskriva det – om man vill dölja vad som faktiskt händer. För de 16 varmaste år som hittills har uppmätts har alla inträffat under … de senaste 17 åren.
  ALLA år på 2000-talet har faktiskt varit varmare än ALLA år på 1900-talet (med 2 undantag – det famösa 1998, som ju är det år som alla körsbärsplockande klimatskeptiker hänger upp sina trender på – samt 1999.)
  Man måste vara i besittning av gigantiska matematiska skygglappar för att inte kunna tillgodogöra sig dessa elementära fakta.

 97. Sören G

  96# Anders L.
  Det är just det sättet att förskjuta fokus som alarmisterna får det att låta som om uppvärmningen fortsätter. – Fakta är att temperaturen ökade under vissa perioder under 1900-talet, men har stått stilla under 2000-talet. D.v.s. när man kommer till översta trappsteget och fortsätter ut på ett plant golv så är man ju kvar på samma nivå. Golvet är ju plant!

 98. ClaesL

  AndersL.., jag måste bara få fråga var du grävt fram den statistiken.
  Är det officiell statistik över jordens medeltemperatur du hänvisar till?
  Personligen misstänker jag att det är egenuppmätt statistik från termometer uppstucken någonstans där solen inte skiner.
  Någon har feber och det är inte Tellus.

 99. Peter Grafström

  Sören G’s kommentar #97faller inom ramen för det som är passande ton för en konstruktiv debatt och argumenterar i min mening framgångsrikt.
  Claes L utdelar i #98 ett helt onödigt slag under bältet som inte tillför något av värde.

 100. Mats G

  ’tja, det är ju ett sätt att beskriva det’
  Ett annat sätt att beskriva det hela är att värmen har gömt sig i havet.
  ”Man måste vara i besittning av gigantiska matematiska skygglappar för att inte kunna tillgodogöra sig dessa elementära fakta.”
  Jag tror inte här det är problem. Det är vilken slutsats man skall dra av givet den information och fakta som finns.

 101. m

  #100
  Det var adresserat till
  #96
  Anders L.

 102. Håkan Sjögren

  Jonas N # 95 : Du skriver ”klimatforskningen är väldigt enig om att AGW finns.” Detta ser jag som ett bevis för ”klimatforskningens” blindhet och låga trovärdighet. AGW hävdar ju att 40 procents ökning av halten koldioxid i atmosfären under hundra år orsakat 0,7 graders uppvärmning utan att ha kunnat bevisa att ens någon del av de 0,7 graderna orsakats av ifrågavarande gas. För närvarande ligger temperaturen oförändrad eller minskande efter 17-18 års kraftiga utsläpp av koldioxid. Ser man inte det är man blind. Titta på termometrarna i stället för på alla bortförklaringarna! Mvh, Håkan.

 103. Håkan, det du citerar från mig var en parafrasering av Thomas, och många andras ’argumentation’ av vad som skulle följa ifall deras hypotes skulle vara (iaf delvis) korrekt.
  Poängen jag gör är att allt (väldigt mycket) de argumenterar därefter inte på något sätt följer av deras (antaget korrekta) premiss.
  PS Jag vet inte om AGW verkligen hävdar att CO2 orsakat 0.7 °C, men det finns de i hejarklacken som önskar att det vore så, ja DS

 104. Peter Grafström

  Håkan Sjögren #102 liksom Jonas N #103 har ännu inte uppmärksammat att geoengineering för kylning av atmosfären intensifierats under den tiden som temperaturplatån etablerat sig. Ett utkast till ett förslag år 2000-2001 från IPCC läcktes som till innehållet överensstämde med ett Hughes Aircraft patent från 1991. Det går ut på att sprida 10miljoner ton aluminium partiklar i stratosfären för att kyla klimatet. Flera år innan dess pågick sådan aktivitet redan bl a utförd av USAFs stratotankers KC-135 KC-10 C-130 ch andra liknande plan vilket har bekräftats av höga ansvariga civila myndigheter.(USA och dess allierade dit även vi räknas är de länder där persistenta contrails har observerats sen 1998 – när Kroatien blev Natomedlem började observationerna komma även därifrån) (Militären har även andra tänkbara syften med utsläpp av andra ämnen som underlättar för att böja av radar signaler så att det går att se förbi horisonten och det finns bevis både för Al och dessa andra)
  World Meteorological organization klagade 2007 över att världens regeringar kör på för fullt med geoengineering utan att forska om konsekvenserna.
  En del av dem som länge intresserat sig för dessa företeelser tror att de miljöintresserade som varnar för GW tiger om geoengineering i vissa fall därför att de inte vill ge draghjälp åt dem som är för geoengineering. Dvs en del av dem som kanske har samsyn med Jonas N inser att geoengineering pågår men tiger för att de tror att det blir värre om man talar om det.
  Utöver avsiktligt optimerad geoengineering tillkommer det faktum att det är fullt möjligt att låta normalt arbetande flygmotorer släppa ut smutsigare avgaser än nödvändigt. Med ’rätt sorts’ smuts ökar moln bildningen.
  Om endast H2O och CO2 kom ut från flygplanen är det otänkbart att kondensstrimmor av den typ vi ser dagligen skulle hänga kvar så länge. Det vore endast frågan om små fibrer av is som i den torra luften snabbt skulle övergå till gasform. Endast partiklar bestående av många molekyler kan tjäna som kondensationfrön för molnbildningen. Normala molns kondensationsfrön på lägre höjder lär vara biologiskt material. Vore det helt fritt från mångmolekylära partiklar i atmosfären skulle molnbildningen minska kraftigt.
  Nästa gång ni ser väldigt länge kvarhängande kondens strimmor från vanliga trafikflygplan fundera då över om detta verkligen är optimalt fungerande jetmotorer/bränslesammansättningar som producerar dem.
  Eftersom det alltså redan finns en sån ’naturlig’ geoengineering är steget inte långt till att ’förbättra’ verkan genom dedicerade tillsatser eller möjligen avsiktliga snedstämningar av förbränningen som alstrar mer kondensationsfrön.
  I en tidigare kommentar #89 nämns att före 2006 7deklassare i USA får lära sig att GW kan bekämpas genom tillsatser av partiklar till flygplanens avgaser med logon Particle Air på flygplanet.

 105. Håkan Sjögren

  Peter Grafström # 104 : Tidigare har jag betraktat ”geoengineering” som ren science fiktion och jag tror fortfarande inte att det Du beskriver kan ha påverkat temperaturen, men helt säker är jag inte. Mvh, Håkan