Varmare hav = starkare cykloner?

Kerry Emanuel var den förste som menade att det finns en länk mellan global uppvärmning och starkare cykloner. Hans kritiker ansåg dock att studiens data var otillförlitliga. Nu bekräftas dock resultaten av en ny studie som publiceras i dagens Nature.
Det är James Elsner, James Kossin och Thomas Jagger som tror sig ha funnit en klar länk mellan varmare hav och starkare cykloner. I artikeln som beskriver studien i EurekAlert sägs bl.a:

”As seas warm, the ocean has more energy that can be converted to tropical cyclone wind,” Elsner said. ”Our results do not prove the heat-engine theory. We just show that the data are quite consistent with it.”

Emanuel’s theory is that the intake of warm air near the ocean surface and the exhaust of colder air above the cyclone is what drives a hurricane. Other factors being equal, the warmer the ocean, the warmer the intake of air. This heat-engine theory of how hurricanes increase their intensity is well accepted, but there are many environmental factors, such as wind shear, that might prevent a hurricane from strengthening, Elsner said.

While Elsner said the heat-engine theory might explain how tropical cyclones intensify given that everything else is the same, he noted, ”We still do not have a complete understanding of why some cyclones intensify, sometimes quite rapidly, and others don’t.”

Både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter rapporterar naturligtvis om de nya studieresultaten. Och båda har låtit Erland Källén kommentera.

DN: ”Det här är en studie av hög kvalitet och resultaten stämmer med tidigare rön om att de riktigt starka orkanerna, så kallade 4- och 5-stormar, ökar i antal, kommenterar Erland Källén som är professor i dynamisk meteorologi vid Stockholms universitet.”

SvD: ”Det innebär en ökad sannolikhet att de starkaste cyklonerna träffar befolkade områden. Risken är större att effekterna blir kraftiga när det väl händer, än att de blir mer måttfulla, säger Erland Källén.”

En sak förstår jag dock inte riktigt. Att utifrån premissen att orkanerna blir starkare dra slutsatsen att det ökar sannolikheten för att de drabbar befolkade områden är väl ändå en smula ovetenskapligt. Skulle de starkare orkanerna ha ett starkare ”sjätte sinne” och större illvilja?
SvD:s Susanna Baltscheffsky skriver också  att ”Atlantens medeltemperatur har stigit med cirka 0,5 grader. Om den blir ytterligare 0,5 grader varmare kommer antalet cykloner med vindstyrkor över 51 m/s att öka från 13 till 17 per år, enligt rapporten.” [bekräftas av AFP] Den uppgiften bör dock tas med en nypa salt. Klimatmodellerna har sina begränsningar.
AFP skriver därför mycket riktigt:

”The new study adds several caveats: it says the ranges of uncertainty are still large and notes that its calculations do not factor in changes in solar radiation or the state of the El Nino system, a big factor in the turnover of ocean warmth.”

Elsners studie har även kommenterats av Chris Landsea (i New York Times) som är skeptisk till länken mellan varmare hav och fler starkare cykloner.

Christopher W. Landsea, a science and operations manager at the National Hurricane Center in Miami who has been skeptical of the connection, said the statistical methodology in the new study was excellent, but questioned the underlying data, particularly corrections for data over the Indian Ocean prior to 1997 when there were fewer satellites observing the storms.

Dr. Landsea also said that the increase in Atlantic hurricanes arose from natural variations when decades of active hurricane seasons are followed by decades with few hurricanes. The current period of active hurricane seasons began around 1995.

“The paper has some elegantly calculated statistics, but these are generated on data that are not, in my opinion, reliable for examining how the strongest tropical cyclones have changed around the world,” Dr. Landsea said.

New York Times rapporterar att även Thomas Knutson är kritisk till studien.

Dr. Thomas R. Knutson of the National Oceanic and Atmospheric Administration’s Geophysical Fluid Dynamics Laboratory in Princeton, said the 26 years of data is too short for long-term conclusions. “One is left with a very suggestive result and a very interesting result, but it’s not a definitive smoking gun for a greenhouse warming signal on hurricanes,” he said.

Men detta tas naturligtvis inte upp av varken Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet. Är vi förvånade?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christopher E

  Jag tror på Landsea i det här fallet. Även om principen att tropiska cykloner får sin energi från varmt vatten och därför rimligen får mer energi om vattnet blir varmare är helt sund, överskuggas denna effekt sannolikt av andra faktorer.
  Det behövs ju andra faktorer än bara varmt vatten för att få en cyklon. Bildas det inget tropiskt lågtryck spelar det ingen roll hur varmt vattnet är. Vilket visas av att det finns varma vattenområden i världen utan cykloner.
  Vissa studier tyder dock på att under globala uppvärmingsförhållanden minskar just de förhållanden som förutom varmvattnet behövs för orkanbildning (vertikal temperaturgradient och vindskjuvning). Men då detta är modellberäkningar ska de naturligtvis tas med en rejäl nypa salt både åt ena och andra hållet.
  Längre analyser av cyklonfrekvens och styrka hämmas av att vi inte vet tillräckligt mycket om dessa värden före satelliteran. Av analyser från den del av cyklonerna som når land (lite säkrare data där) förefaller dock variationen vara så stor och så oberoende av temperatur att det inte går att dra några slutsatser ännu om samband.
  Tycker mig dock förstå att denna senaste studie är mer balanserad än vad en framställs i media och av politiskt korrekta meteorologer.

 2. Christopher E

  Maggie: För att ändå försvara Källén något, OM en större andel cykloner blir starkare, så ökar sannolikheten för att de samhällen som ändå skulle träffas av en cyklon träffas av en starkare sådan.
  Sedan ökar konsekvenserna av cykloner i framtiden i vilket fall som helst, även om de inte blir starkare utan antas vara oförändrade, så länge vi materiell tillväxt och numerär befolkningstillväxt…

 3. Thomas

  Det som ofta glöms är att cykloners destruktivitet inte bara bestäms av den maximala vindstyrkan utan också av deras diameter. Hur påverkas den av högre temperaturer?

 4. Thomas: Hmm, intressant fråga. Har du möjligen ett svar?

 5. micke

  En annan faktor att räkna in med hur det drabbar befolkningen är väl hur människorna sprider ut sig geografiskt? Det är ju regioner som regelbundet drabbas av cykloner men folket har därför historiskt bosatt sig på relativt säkra platser. Med fler och fler människor blir det ont om yta och de som inte har råd får lov att bosätta sig på mindre fördelaktiga ställen, t.ex mer låglänta och översvämningsbenägna?

 6. Lars

  Jag skriver här även om det kanske inte direkt har med cykloner att göra.
  Jag roade mig med att jämföra NSIDC:s grafer för jan resp aug för 1979; 2007; 2008 på en och samma skärm, kräver lägst 1600×1200 för att kunna ses samtidigt.
  Det som slår mig är att såväl utbredning som koncentration är rätt lika i jan, aningen större 1979, medan aug skiljer en hel del. Hur tolkar man det.
  Här ser man också att det finns mer is 08 än 07. Men det visste vi innan och det kan ju vara en tillfällighet kopplad till La Nina. De närmaste åren ska det bli spännande att se vart det tar vägen.
  http://nsidc.org/cgi-bin/bist/bist.pl?annot=1&legend=1&scale=50&tab_cols=6&tab_rows=3&config=seaice_index&submit=Refresh&mo0=01&hemis0=N&img0=extn&mo1=08&hemis1=N&img1=extn&mo2=01&hemis2=N&img2=conc&mo3=08&hemis3=N&img3=conc&mo4=01&hemis4=N&img4=anom&mo5=08&hemis5=N&img5=anom&year0=2008&year1=2007&year2=1979&.cgifields=no_panel

 7. Lars

  Notera att även 1979 var Berings sund öppet i augusti.
  Och att det inte ens förra vintern så var det i närheten av öppet.
  Tvärtom så var där något mindre is i den regionen 1979 än de 2 sista vintrarna.

 8. Thomas

  Maggie, nej jag bara konstaterar att diametern är en parameter som diskuteras förvånansvärt sällan trots dess betydelse. Kanske är den väldigt svår att förstå och sopas därför under mattan?

 9. Thomas: Jag ska se vad jag kan hitta om storlek vs. varmare hav. 🙂

 10. Lars

  http://www.mastereducate.com/artiklar/meterologi/orkaner.htm

 11. Peter Stilbs

  Allt är bara så typiskt för DN och SvD (läs: Bojs & Baltscheffsky).
  Vad jag minns så visar Argoprojektets 3000 utlagda bojar också på en svag havsavkylning – till AGW-propagandisternas förtret.
  Och i morse erinrade jag mig re Thomas’ påhopp på oliktänkande i frågan om en mer utjämnad temperaturskillnad mellan ekvator och poler (ett troligt resultat om man verkligen har ökad växthuseffekt från
  CO2) att Richard Lindzen, MIT bestämt hävdar att det i så fall ska minska förekomsten av ”oväder” och ”stormar” – inte tvärtom. 
  Jag minns inte exakta ordalydelsen, men hans utsago gick ut på att detta är ganska självklart, men inte önskvärt i AGW-propagandistiskt syfte – ”… so, of course, they tell you the opposite…”. Jag tror detta finns i Dokumentären The Great Global Warming Swindle.
  Jag har f.ö. flera klasser större förtroende för Lindzen än för Thomas’ mentorer … 😉

 12. Thomas

  Peter, du har helt rätt i att Lindzen är precis lika lömsk i sitt argumenterande som du. När han pratar till kollegor är han exakt, men när han skriver debattartiklar gör han gärna en snabb glidning från att tala om orkaner, som om något bör bli starkare, till att tala om tempererade stormar, så att den ej initierade läsaren får intryck av att alla oväder skall bli svagare. För den delen är det inte självklart att tempererade stormar skall bli svagare mer än det är självklart att orkaner skall bli starkare. I första approximationen är det vad man väntar sig, men temperaturgradienten mot polerna är inte den enda faktorn som styr intensiteten.
  Om du istället för att leta auktoriteter som påstås stödja din sak läste något om hur orkaner drivs skulle du inse att du snackar i nattmössan när du drar upp temperaturgradienten mot polerna.

 13. Claudius

  Rörande temperaturen i haven, och färska uppgifter om förekomsten av solfläckar och solfläcksperiodiciteten, se  http://www.global-warming-and-the-climate.com , en intressant hemsida som drivs av Per Strandberg, Norge. De uppgifter han just har lämnat understryker vikten av solforskning. Märkligt att IPCC, meteorologskrået m fl har så svårt att inse att solen måste vara en aktör med betydande, för att inte säga avgörande!, inverkan på jordens klimat. – Vem var det egentligen som hittade på det här med CO2?

 14. Peter Stilbs

  Claudius: Jag har på min bokhylla en remarkabel bok av Herman och Goldberg, utgiven av NASA 1978, och nytryckt 2005 : ”Sun, Weather and Climate”, ca 360 sidor.
  För att fortsätta med konspirationsteorierna, Thomas, så drogs 1978 års upplaga snabbt in – James Hansen kanske vet varför 😉 – och den har först nyligen åter blivit tillgänglig…

 15. Thomas

  Peter, från Amazon:
  ”Since the book Sun, Weather, and Climate was first published in 1978 as a NASA Special Publication, it went through two printings at GPO, and in 1985, was reprinted by Dover Press in its ”series of outstanding scientific reprints.” It was also translated into Russian and published in 1982 in Leningrad and into Chinese and published in 1985 in Beijing. The testimony of its continuing relevance and usefulness is given by the new reprint issued in April 2005, by the University Press of the Pacific.”
  Jag har ingen aning om innehållet i boken, men att den skulle dragits in genom någon sorts konspiration är uppenbarligen nonsens.

 16. Peter Stilbs

  Thomas – sorry – Du verkar ha rätt i detta med att den nytryckts flera gånger – det var en bekant som en gång för några år sedan hävdade att den dragits in av NASA – men uppenbarligen – som Du erkänner – har många inte en aning om vad som gjorts om Solen och klimatet. Det är bara koldioxiden som gäller.

 17. Cladius (nr 13) – vem var det som hittade på det här med koldioxid skriver du. 
  Debatten har flera rötter. En av de starkaste och mest livskraftiga är den del av miljörörelsen som anser att ”industrisamhället” måste bort för att planeten ska räddas. Maurice Strong som planerade och ledde FNs miljökonferens i Rio hör hit. Han menade att han till och med har ansvar för att se till att nedmontera ”industrisamhället”. De enskilda regeringarna kan inte övertygas och därför måste det ske via en global institution – dvs FN (IPCC). Det effektivaste sättet att få bort ”industrisamhället” är att strypa dess energitillförsel därav koldioxidhysterin (och kärnkraftsdebatten). Dessa ideologer anser att dess uppdrag är så stort att man kan manipulera med sanningen. En sammarbetsvillig  massmedia kan sedan trumma ut valda delar av dess budskap och ”medvetandegöra” opinionen. 
  Visst ser det ut som om han och hans megafoner kommer att lyckas men sitt uppdrag…

 18. Thomas

  Claudius, en mer korrekt beskrivning än Jannes konspirationsteori är att det var Joseph Fourier som kring 1820 insåg att gaser kunde värma jorden, John Tyndall identifierade 1859 koldioxid och vattenånga som gaser med denna effekt och Svante Arrhenius gjorde 1896 de  första kvantitativa beräkningarna på effektens storlek.

 19. Peter Stilbs

  Claudius:  Gröna / Röda – inget nytt under solen…
  The establishment of socialism in capitalist nations requires only targeting their supply of energy.
  Vladimir Ilyich Ulyanov
  (alias ”Lenin”; 1870-1924)
  Och så har vi ju Putin och andra …. 
  Men man vet inte riktigt vart dagens Ryssland syftar genom att vifta med sina nyvunna muskler – knappast mot kommunism – snarare revanschism och en ny dröm om ett mäktigt Ryssland….   

 20. Magnus S

  Jag tycker hela diskusionen om mer eller mindre cykloner är ganska ointressant, det är bara en eventuell följd av en eventuell framtida uppvärming.
  Vad som är intressant är vad som till övervägande delen styr global temp. Dvs solen eller männsiskan.  (Personligen tycker jag att bara redan i frågeställningen inser man det orimliga i det ena alternativet)

 21. Thomas

  Peter, om vi nu skall leka med citat från Lenin:
  Communism is Soviet power plus the electrification of the whole country”. De som är för elektricitet är smygkommunister 🙂

 22. Christopher E

  Thomas skrev:
  ”Det som ofta glöms är att cykloners destruktivitet inte bara bestäms av den maximala vindstyrkan utan också av deras diameter. Hur påverkas den av högre temperaturer?”
  Spontant måste väl storleken vara beroende av hur lågt trycket är i centrum i förhållande till omgivande lufttryck och tätheten på gradienten. Så ju djupare trycket är – ju starkare cyklon – desto större diameter.
  Jag kan inte komma på någon direkt påverkan av temperaturen utöver om den alltså gör cyklonerna ”starkare” via varmare vatten.
  En annan intressant fråga är hur cyklonernas banor förändras vid klimatförändring – naturlig eller inte.
  Ytterligare en sak att notera är att cykloner inte bara är negativt. Min hustru är född på Mauritius. Där är man helt beroende av att cykloner bygger på vattenmagasinen under säsong för att klara resten av året. Där är man mer rädd för år med få cykloner, som jag upplevde där 1998, och flera vattenmagasin var tomma.

 23. Peter Stilbs

  Kerry Emanuel lär a reverserat sin tidigare åsikt för ett halvår sedan:
  http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=61433
  via arbetet
  ftp://texmex.mit.edu/pub/emanuel/PAPERS/Emanuel_etal_2008.pdf

 24. Claudius

  Janne (17) och Thomas (18): Tack, jag gillar båda era svar om vem som skapade CO2-spöket. Tyvärr ligger det förmodligen en hel del i Jannes resonemang, även om Thomas´ uppgifter är vad som kan inhämtas i något seriöst uppslagsverk.

 25. Claudius – om du vill veta mera om den rot jag skrev om kan Du gå in på NRSPs hemsida (Natural Resources Stewardship Project) och läsa vad klimatprof. em. T Ball har att säga om saken. Uppgifterna hämtade jag bl a från hans artikelserie i Kanada Free Press. De finns att hämta på ovanstående hemsida. Dessutom kan jag varmt rekommendera boken Scared To Death From BSE to Global Warming Why Scares Are Costing Us the Earth (Christopher Booker & Richard North). Hela boken är skrämmande intressant och handlar om sådant som våra grävande journalister inte förmedlar. Kapitel 14 Saving the Planet Global Warming: The New Secular Religion ger en fyllig bild av bakgrunden till hysterin.

 26. Claudius

  Tack, Janne. Christopher Booker har en artikel i Telegraph.co.uk den 31 augusti, ”The ´consensus´ on climate change is a catastrophe in itself”. Mycket läsvard.