Världsbanken och Det Gröna Tyranniet vs Trump

Det övergripande målet för Världsbankens är att stödja den globala fattigdomsbekämpningen genom ”ändamålsenlig tillväxt”. Men, lever banken upp till målet?

energi globalt 2

Ett svar får vi i den av GWPF nyligen publicerade skriften av Rupert Darwall, ”The Anti-Development Bank The World Bank´s regressive energy policies”:

https://www.thegwpf.org/world-bank-abandons-the-poor/

Kanske är det en överraskande titel. Darwall förklarar den i korthet så här. FNs generalsekreterare Ban Ki–moon lanserade (2011) Sustainable Energy 4 Allinitiative (SE4ALL). Ett av målen där är att de förnybara energikällornas del i den globala energimixen ska fördubblas till 2030 – ”doubling the share of renewable energy in the global energy mix”. Året därpå (2012) fick Världsbanken en ny president Dr Jim Yong Kim, enligt Darwall utsedd av Obama.

Det dröjde inte längre förrän FN-chefen kom med ett erbjudande till Världsbankens nye president. De två skulle tillsammans fungera som ordförande för SE4ALLs rådgivningspanel. Det resulterade i att Världsbanken ingick i ett unikt partnerskap med FN, vilket snabbt gav frukt. Redan 2013 antogs målen i SE4ALL även av Världsbanken.

http://documents.worldbank.org/curated/en/745601468160524040/pdf/795970SST0SecM00box377380B00PUBLIC0.pdf

Mål förpliktar, Världsbanken tog till sig Den Gröna Anti-Kol agendan och investeringarna i kolkraft blockerades. På kort tid lades så grunden till att banken övergick från att vara en möjlig utvecklingsbank för jordens fattiga till att, som Darwall skrev, bli en Anti-Development Bank. I stället för att arbeta för ”ändamålsenlig tillväxt” skulle nu utvecklingens mjuka sidor som miljö, kvinnors rättigheter och att uppmuntra och stödja NGOs prioriteras.

Världsbanken inte bara slutade upp med att finansiera kolkraft, den favoriserade vind- och solkraft. Dessa intermittenta energikällor genererar lite energi, vilket innebär att de är förhållandevis materialintensiva. Dessutom är det svårt att återanvända materialen i dem när anläggningarna har gjort sitt. I Japan finns det t.ex., enligt Darwall, inga planer för hur uttjänta solpaneler ska tas omhand och hur kan det då se ut i utvecklingsländerna? Inte nog med att dessa dyra energikällor är opålitliga och materialintensiva, ju kraftigare utbyggnad av dem desto större blir efterfrågan på de metaller, som behövs till batterier och konstruktionsmaterial främst Al, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Mo, Zn, Ag, In, Li, Neodymium och andra sällsynta jordartsmetaller. Och, var finns de största tillgångarna på de mineraler, som innehåller de eftertraktade grundämnena om inte i Kina.

Det är många aspekter på effekterna av användningen av intermittenta energikällor, som har försvunnit i debatten och någon gedigen livscykelanalys kring el från sol- och vind har ännu inte stötts och blötts offentligt.

Ledare för utvecklingsländer uttrycker ibland sin frustration över världens orättvisa. T.ex. Nigerias finansminister, har påpekat att Västvärldens Industriella Revolution byggde på billig energi, men nu när Nigeria, som har gott om kol, vill utnyttja kolkraften för att utveckla landet blockeras det av De Gröna. Borgmästaren i Dhaka för sin del hade under ett möte i Davos lyssnat på en diskussion mellan Al Gore och Bangladeshs premiärminister. Borgmästaren skickade sedan ett öppet brev till Al Gore där han skrev: ”Medan de största utsläppen kommer från den industrialiserade världen är det ironiskt att ett kolbaserat kraftverk i Rampal har blivit kritiserat av en celebritet som du, glömsk av de knappa omständigheter, som vi lever under. Hållbar utveckling måste baseras på rättvisa och objektivitet”.

Obama förmodas inte bara ligga bakom tillsättandet av världsbankschefen 2012. Han har även haft sina fingrar med i spelet kring President Xi Jipings Asian Infrastrukture Investment bank (AIIB). Det har resulterat i att Kina och BRICS-länderna, med Världsbankens och Obamas goda minne, har grundat fristående fonder och banker, som New Silk Road fond och New Development Bank – BRICS-bank. De påverkas inte av De Grönas restriktioner, vilka hämmar Världsbanken och eventuellt även AIIB. Obama-administrationen och Världsbanken har på så sätt gett Kina med OBOR- och övriga BRICS-länder möjlighet att stärka tillväxtländernas geopolitiska inflytande genom att stödja energiprojekt, som Världsbanken genom partnerskapet med FN inte anser sig kunna finansiera.

Trump green mob

Men! Redan under valrörelsen 2016 talade Trump en del om att han ville ändra USAs kurs i klimat- och energifrågan. Många ansåg att det var ett vallöfte.

1 juni 2017 höll han sitt löfte. I sitt ”klimattal” i Vita Husets Rosenträdgård förklarade han att USA skulle lämna Parisöverenskommelsen. Senare samma månad levererade han nästa stora tal om klimat och energi, där han meddelade att USA ska bli självförsörjande på energi. Dessutom har Trump gång efter annan tryckt på att USA måste förbli en suverän stat.

Trumpadministrationen har även förklarat att USA ämnar stödja universell tillgång till pålitlig, hållbar och ren energi. Förutom det anser administrationen att de som stödjer Världsbanken borde kräva att banken både drar sig ur SE4ALL-initiativet och dessutom överger alla mål som syftar till att öka spridningen av intermittent förnybar energi, samt att den bör utveckla strikta kriterier så att det finansiella stödet för dessa förnybara energikällor endast kommer att användas i avlägsna områden där det är liten utsikt för att kopplas till nätet inom en tioårsperiod.

Kort sagt, Världsbanken måste återgå till vad den bildades för – global fattigdomsbekämpning genom ”ändamålsenlig tillväxt”.

Ann Löfving-Henriksson

Delingpole är som alltid uppdaterad och har mer att säga om detta:

http://www.breitbart.com/big-government/2017/11/06/delingpole-three-great-signs-trump-winning-climate-wars/

Och, missa inte länken till Peter Fosters recension av Rupert Darwalls Green Tyranny exposing the totalitarian roots of the climate industrial complex, där Sverige och Tyskland bedöms bidra med de äldsta och mest livskraftiga rötterna.

http://business.financialpost.com/opinion/peter-foster-how-trump-saved-freedom-and-democracy-from-the-climate-industrial-complex

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ThomasJ

  Bra skriv – som vanligt – Ann, tack för det ! 🙂

  Björn Lomborg nyligen om ’fönybart’:
  With the all the excitement for solar and wind, keep the perspective.
  The newest data from the International Energy Agency for 2015 shows that wind produced 0.53% of the world’s total energy supply.
  Solar PV (your standard solar cells) produced 0.13% of global energy supply. In total, solar PV and wind produced 0.66%.
  In the same year, 2015, the IEA estimates that the world spent $34 billion in subsidies for wind and $57 billion in subsidies for solar PV.
  When you hear much higher estimates, it is typically because you are told about a specific country at a specific time (e.g. when the wind was blowing steady for many days) and because you are being told the proportion of *electricty* which is only a subset of all energy use.
  And while 2015 is the latest global data available, using the IEA’s latest data and estimates for 2020, expecting all countries to live up to their Paris climate promises (the New Policy scenario), solar PV and wind for 2017 is likely going to be:
  Wind 2017: 0.68%
  Solar PV 2017: 0.24%
  In total, 0.92% of global energy.

  But just remember, global subsidies are similarly increasing from $91 billion in 2015 to $125 billion in 2017.
  So a billion dollars of subsidies bought 0.007 percentage points of solar and wind energy in 2015.
  In 2017 it still buys 0.007 percentage points.
  Yes, 2017 provided even more solar and wind (0.9%) but at an even higher subsidy cost.
  By 2040, with all nations living up to their Paris promises, the IEA estimate wind will contribute 1.88% and solar PV will contribute 1.03%, or a little less than 3% in total.
  Finally, remember that when someone argues that we spend lots of money on subsidies on fossil fuels – those are wrong, too. But stupid subsidies to fossil fuels don’t make it okay to hand out subsidies to renewables.

  Länk: https://www.facebook.com/bjornlomborg/

 2. Bim

  Ann! Du är stjärna, kunnig, klok, sansad. UG i en och samma person.
  Du och dr.Max är de som lärt mig mest om klimatvansinnet, det logiska tänkandet och att fundera över konsekvenserna av alla motåtgärder angående larmtramsen. Bra!

 3. Lasse

  Intressant Ann.
  Men vi lever i en tid där tillväxten är enorm, framförallt i de fattiga länderna.
  Här EU siffror:
  https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Produktion-och-Investeringar/Industriproduktion-/

  I Asien går det fortare.

 4. Arne Nilsson

  Just det här att de sällsynta metaller som behövs för ”omställningen till ett fossilfritt samhälle” idag till stor del kommer från Kina verkar miljövänner inte fundera särdeles mycket över. Tvärtom Kina framställs som ett föredöme. Såvitt jag förstår finns många av dessa metaller lite här och var, tex i Grännatrakten. Men, samma ”miljövänner” som vill att vi ska ställa om vill inte ha någon brytning i Sverige utan allt ska ske nånannastans. Där det inte syns för dem. Hyckleri är ett passande ord. Att dagens samhällen skulle kollapsa utan tillgång på energi bekymrar dem inte heller. Isabella Lövin flyger som en skottspole och kör dieselbil. Att föregå med gott exempel gäller inte för henne.

 5. Bengt Abelsson

  # 3
  Der är nog så att tillväxen där sker trots Världsbanken, inte tack vare.

 6. JIMMY

  Tack Ann måste jag också instämmande tacka, som delger och noggrant länk informerar, samt utan censur berättar om vad som händer i den verkliga verklighetens värld samt internet nyheter Trumpetar ut från världen utanför” (Hermetiskt DDR slutna MSM demokratur ankdammen Sverige )

 7. Peter F

  http://bishophill.squarespace.com/blog/2015/5/4/turning-our-backs-on-the-poor-josh-325.html

 8. Ann lh

  # 3 Lasse, jag har kikat på Din länk, men gäller den det jag skrev om?
  De länder som mitt inlägg framför allt handlar om är utvecklingsländer söder om Sahara, i delar av Sydostasien och andra mindre uppmärksammade länder som vi oftast är totalt omedvetna om. Det gäller inte tillväxtländerna dvs BASIC med OBOR- området eller det industrialiserade väst med Australien.

 9. Ann lh

  Peter F # 7!
  Tack, men om Du tittar noga på bilden ser Du att hjälpen kommer från AIIB, dvs den bank som Obama sedan dess har ”haft sina fingrarpå”. Enligt Darwall är det lite oklart om resultatet, dvs om den banken tillåts finansiera kol eller ej, men Obama har haft ögonen på den och BASIC-länderna har svarat med att bilda nya banker, fria från gröna fingrar.

 10. Mattias

  Ann, Intressant detta med materialintensiva energikällor – bra ord. Hur står sig vind och solenergi (och batterier som behövs för lagring) mot tex. kärnkraft? Den anses ju väldigt dyr att underhålla. Finns det någon som har räknat på hur mycket material som åtgår per producerad energienhet?

 11. latoba

  Ann, du är en pärla! Du hittar alltid något nytt och intressant att skriva om. Att Ban Ki–moon inte var någon höjdare har jag ju tidigt insett. Obama s anseende sjunker i mina ögon ju mer jag får veta.

 12. Ann lh

  Mattias 10, bra fråga! Omfattande livscykelanalyser för olika energikällor har sällan eller aldrig debatterats i media. Det finns oerhört mycket att ta hänsyn till. På petrokem.-industrierna i Stenungsund fanns för ett antal år sedan en anställd med uppgift att sammanställa en LCA över ett ”enkelt” tvättmedel. Personen i fråga menade att det skulle ta flera, flera arbetsår för att ens komma i närheten av en någorlunda tillförlitlig sådan.
  Men, detta med hur materialintensiv en energikälla är per producerad energienhet är intressant liksom hur stor areal som påverkas och inte minst detta med vilka svåråtkomliga ämnen som krävs och vem som kan sitta på dem vid kris. Varför inte sol- och vindförespråkare tagit upp frågan kan man kanske spekulera om. Det här hör ju ihop med de sociala kostnaderna som det heter, där de fossila bränslenas fördelar hittills inte diskuterats.
  Där tror jag att det kommer rejäla analyser, men frågan är när.

 13. Mattias

  #12 Det känns så märkligt att detta inte debatteras mer i samhället, där hållbarhet och hushållning med knappa resurser annars är populärt att diskutera.

 14. Olav Gjelten

  Det nya modeordet som politiker och andra gröna fanatiker använder varje gång de öppnar munnen är ”hållbarhet”.
  Olja och kol, som i värsta fall kan vara på upphällningen om si så där tusen år är således grovt omoraliskt att använda i denna enligt dem. Sällsynta metaller, som redan nu är på väg att ta slut går givetvis jättebra att tömma jorden på så att de över huvud tagit inte finns om något decennium eller så.
  Detta kallas visst grön omställning. Kanske för att kapitalismen och hela mänsklighetens ekonomiska framtid då kollapsar? Människan är ju enligt grön ideologi världens största skadedjur. Om några miljarder av oss går under är vinsten enorm har jag förstått.

 15. Björn

  ”Materialintensiva energikällor” är en bra beskrivning på de intermittenta sol- och vindkraftverken. Dessa energiomvandlare förstör våra miljöer och upptar stora ytor som blir oanvändbara för någonting annat nyttigt. Dessutom kort livslängd, dyra och verkningslösa större delen av årstiden. Hur står det till med våra beslutande politikers kunskaper?

 16. Lars Cornell

  #10 Mattias
  Jag räknade på det för några år sedan
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/03/24/myten-verkligheten/

  Det går åt 80 gånger mer betong i ett vindkraftverk än i ett kärnkraftverk (O2 och O3) per kWh räknat. Ungefär detsamma gäller för andra material som järn, koppar, neodym och plast.

  Indiens nya solkraftpark upptar en yta på 70 kvadratkilometer och levererar ca 1/10-del så mycket energi som ett kärnkraftverk som upptar en yta på ca en kvadratkilometer.

  Problemet med Baylan och hans Mp-influerade energipolitik är att han saknar förståelse för proportioner, jämför #1. Därför kan han inte uppfatta konsekvens, nytta och kostnader på rätt sätt. Det är mycket skrämmande.

  Tack Ann, det här var nyttigt.
  .

 17. Olav Gjelten

  # 15. Varför röstar vi fram de politiker vi gör när allt enligt sunt förnuft blir helt galet?
  Detta blir med stor säkerhet ett intressant ämne för morgondagens studenter.

 18. Ingemar Nordin

  Energitäthet har diskuterats mycket, exempelvis här

  https://www.masterresource.org/smil-vaclav/smil-density-comparisons-v/

  Där jämförs fossilkraft med vind- och sol (scrolla ned till tabellen)

  Kärnkraft är inte med, med dess energitäthet ligger förstås skyhögt över allt annat.

 19. Ann lh

  Termen materialintensiva energikällor är inte mitt, även om jag gärna sett att det vore så, det använde Darwall i sin analys.

 20. Håkan Bergman

  Ej att förglömma, speciellt solenergi åstadkommer stor ekonomisk skada genom att göra investeringar i baskraft olönsamma, och utan baskraft ingen verklig ekonomisk utveckling. I utvecklade ekonomier, som t.ex. Tyskland, har den förnybara elen lett till minskade investeringar i effektivitetsförbättringar i gamla kolkraftverk, man får ju ändå sälja elen till ett bra pris när det förnybara inte klarar att leverera.
  För en någotsånär bildad människa i t.ex. Afrika måste framtiden te sig deprimerande, kanske inte så konstigt att man blir klimatpolitiksflykting då.

 21. Lasse

  #8 Ann
  Nordkorea är vi kanske väldigt väl medvetna om-men de uppvisar en bra bild av energibrist-förutom allt annat de har brist på.
  https://www.nasa.gov/content/korean-peninsula-seen-from-space-station

  Gissar att de ligger bra till hos dem som vill släcka ner.
  ”These differences are illustrated in per capita power consumption in the two countries, with South Korea at 10,162 kilowatt hours and North Korea at 739 kilowatt hours.”

  Vad som inte framgår är att de använder öppen eld och biobränsle för sina hushållsgöromål vilket ger dem rekorddödlighet i luftföroreningar.

 22. Roland Salomonsson

  BRICS och dess internationella banksystem för investeringar har så stor efterfrågan att de inte hinner med att effektuera. IMF däremot får påtvinga sig uppgifter, då de lägger sig i nationers inre angelägenheter. Alla investeringar av BRICS bank utförs med personal från Ryssland/Kina/Indien.Därmed försvinner större delen av korruptionen och relativt snabbt kan en funktion överlämnas till ett mottagarland. Men denna metod ger långsiktigt mycket stort inflytande i mottagarlandet på bekostnad av USA och andra västländer. DETTA bekymrar Trump (och Globalismen). Det är därför Trump leder bort USA från Paris-överenskommelsen, men sitter kvar i s k fördelningskommittén. USA vill återta sitt långsiktiga inflytande inom u-länderna, vilket inte lär gå om man arbetar med IMF nuvarande policies.

  Hela världen vet att VÄLSTÅND är en produkt av tillgången till obegränsad, billig resp avbrottsfri energi, vanligen i form av elektricitét. Detta kan aldrig någonsin nås genom några vindsnurror eller solpanelparker. Paris-överenskommelsen ger sken av att verka för införandet av ett grönt, hållbart samhälle, men är snarare en Globalismens nykolonial teknik för att bibehålla u-länderna som förslavade. U-ländernas gräsrötter har genomskådat Globalismen, och söker nya partners, som ger dem vad de behöver. BRICS ger u-länderna kolkraftverk, stomnät för långväga el-distribution, sammanbindande vägsystem, stålverk, hamnar, broar, vilket är vad u-länderna främst behöver. Däremot bör världen kräva att senaste teknikerna för att minska resp helst helt ta bort förekommande MILJÖFÖRORENINGAR används – vilket u-länderna knappast lär motsätta sig. Oftast finns t ex mat inom regioner med hungersnöd, men vägnäten gör det omöjligt att samla in överskott, transportera detta till underskottsområden. BRICS gör alltså viktigare insatser än vad Röda Korset m fl hjälporganisationer i grunden utför.

 23. Roland Salomonsson

  Idag innehöll lokaltidningen mängder med lögnaktiga artiklar/ledare om fortsatt global uppvärmning. Klimatbedrägeriet fortsätter förmörka och Climate-Gate börjar nu ge resultat i att ”rätt” kalkyler kan presenteras (men alltså med ”förfalskad” grunddata).

  Bl a ondgjorde man sig över att att CO2-nivån höjts från 0,028% (f ö kan detta mätvärde vara fel, för lågt, då äldre instrument och metoder brukar ge sämre noggrannheter) till strax över 0.04% och påstår att öknar mm växer. Den insatte vet dock att inom vissa områden växer öknar, men inom andra områden minskar öknarna med avsevärt större ytor. Tack vare att ökad CO2 ger växtligheten möjlighet till effektivare nyttjande av befintligt sötvatten. De nämner heller inte att världens skördar mellan mätningarna har ökat med ca 30% och räddat världens befolkningar från (global) svält.

  Världen behöver m a o ÖKA CO2-nivåerna till det dubbla mot idag – d v s till de nivåer vilka utnyttjas av världens växthusodlare sedan länge!

 24. Ann lh

  # 22 Roland S., stort tack för breddning och fördjupning!

 25. Daniel Wiklund

  Läser på text-tv att koldioxidutsläppen ökar, det är mao dags för höjning av koldioxidskatten igen.

 26. Peter F

  AGW och CAGW måste vara det största vetenskapliga och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia vid sidan av religionerna (som ju sedan länge bara handlat om att styra folken till lydnad och underkastelse). Inte undra på att svenska kyrkan hoppat på CAGW när de tappar medlemmar.

 27. Lasse

  #22
  Det är därför huvudlöst av välutvecklade länder förbjuder satsningar på renare kolkraftverk.
  Polen fick inte använda pengar från EUs CO2 intäkter till ny kolkraft med modern rening.
  I Tyskland vill de gröna lägga ner kolkraften.
  Vem skall då utveckla ny reningsteknik?

  Utvecklingen går fort men det krävs energi för att ta del av den.
  Alla kan inte äta rå mat.

 28. ThomasJ

  Av intresse är också, att BRICS-länderna dammsuger marknaden på fysiskt guld att ha som backup för den planerade nya valutan. Därtill kommer, att både Kina och Ryssland är långt gångna i att bygga flytande kärnkraftverk, vilka avses kunna förflyttas till regioner med el-energibehov och med relativt enkla åtgärder kan försörja respektive med el. Ryssarnas projekt baseras på modul-konstruktion och bränsle är laddat för 30 års drift. Därefter byts modulen ut mot en ’fulltankad’. Vad gäller kinesernas projekt har jag hittills endast sett preliminära utkast. Dock ska man ha i medvetandet, att länderna, främst Ryssland, har mångårig erfarenhet från sjöburen kkv. Vilket iofs också USA har. Indien, även BRICS-medlen, är inne på liknande tankegångar, dock (ännu) inte havsbaserat men därför väldigt smart med moduler om ca 30 MW, 4-gen teknik, standardtillverkade typ löpande band = låga kostnader och kan vid behov kopplas samman. Prototyper lär vara klara inom kort… Intressent alle Mahl. 🙂

  Mvh/TJ

 29. Allan Forsling

  Påminner inte hela detta gröna konglomerat om socialism/kommunism på 60/70 talen? Var man vänster var man ”god”. Ville alla väl- utom dom rika. Och man skulle inte ha någon avvikande uppfattning, då var man inte för det goda, starka samhället. Och kommunismen krävde offer- miljoner människor. Och det gröna väldet kräver offer nu också. Människor dör, när de inte får den hjälp de verkligen behöver. Miljarder kronor slösas på det som istället hade kunnat rädda människor.

 30. Vad Ann skriver om det det Gröna Tyranniet stämmer precis och är förtjänstfullt, men det slutar inte där. Vi har också tvångsmarschen, påhejad av samma tyranner, mot det biologiska jordbruket. Som boende på landet och iakttagare av både traditionellt och biologiskt jordbruk, inser jag att det senare omöjligtvis kommer att kunna försörja oss med livsmedel. För vissa av denna bloggs kommentatorer kan jag upplysa om att livsmedel inte tillverkas från intet av snabbköpen, utan att de kommer från bönder på landet, som måste se till att grödan, liksom kreaturen, växer och kan skördas respektive slaktas.

  Jordens jordbruksproduktion stiger oavbrutet, både totalt och räknat per yta, med undantag för några få länder i krig eller med destruktiva regeringar. Likväl hävdar de Gröna Tyrannerna att allt jordbruk omgående måste befrias från växtskyddsmedel, konstgödning, dieseldrivna maskiner och GMO-växter. Resultatet blir garanterat svårartad livsmedelsbrist och svält, om import inte är möjlig. För de Gröna, är det ett förbiseende eller en förhoppning?

 31. Christopher E

  Såg precis TV4-nyheterna där Anna Lindmarker i sändning kallade Trump för ”klimatförnekare”. Sedan en radda lögner och feltolkningar där endast sierra Club och en reporter i fält fick stå betygandet om hur fel Trump har. Sol- och vindindustri kallades ”lukrativ” 🙂 . Att kolet minskar pga konkurrensen från naturgas visste de inte eller försökte dölja.

  Nordkoreansk TV-kvalitet på måndagskvällen alltså. Allt är som vanligt.

 32. Lars-Eric Bjerke

  Ann lh,
  Vattenfall har fullständiga livscykelanalyser av sin vattenkraft, vindkraft och kärnkraft enligt EPD-systemet. Det är på gång även för solkraft. De visar, som jag tidigare har påpekat, att Lars Cornells beräkningar enligt #16 inte är korrekta.
  https://www.vattenfall.se/foretag/miljo/epd/

 33. Ann L-H

  # 32 Lars-Erik Bjerke
  Tack för tipset.

 34. Ann L-H

  Senaste nytt från GWP, South China Morning Post skriver om det stora miljömässiga problemet med åldrande solpaneler.
  https://www.thegwpf.com/ticking-time-bomb-chinas-ageing-solar-panels-causing-big-environmental-problem/

 35. PJ

  re #32

  Efter en snabb titt på vattenfalls förenklade presentation och på den fullständiga på

  http://gryphon.environdec.com/data/files/6/11465/epd183_Vattenfall_Windpower_2015.pdf

  (bara en snabbkoll, jag gör inte anspråk på att ha analyserat detta i grunden) vill jag gärna få en kommentar angående resursåtgången främst gällande ”upstream” och ”core”.
  Det förefaller mig som om man kraftigt underskattar miljöpåverkan när det gäller brytning och förädling av -främst- sällsynta jordartsmetaller. T.ex. ser man på sidan 23 en sammanställning av vattenåtgången. Åtgången ”upstream” förefaller mig omöjligtvis kan vara så låg med tanke på den gruvbrytning som krävs .

  Kommentarer?

 36. Lasse

  Det pågår ett försök i Simris. Där testas ett vad som kallades ”offgrid” samhälle.
  EON ligger bakom försöket.
  Kul att följa:
  https://www.eon.se/samhaelle—utveckling/innovation/lokala-energisystem/direkt-fran-simris.html

  Min far berättade att han sålde in el till bönderna i södra Halland (EON) på 30 talet. Han hade svårt att övertyga dem om större anslutningseffekt. En lampa i ladugården a 15 W var de dock glada över att få.
  De hade klarat sig bra med sol och vind och ett batteri.
  (Fem kor och ett svin samt två anställda hade de också)

 37. Arne Nilsson

  #30 Lars Mellblom Jag har hela tiden haft klart för mig att miljörörelsen kraftigt vill minska jordens befolkning. Inte genom krig kanske utan genom massvält. Därför vurmar de så för det du skriver om. Småskalighet dessutom. Var det inte det som fick en fjärdedel av Sveriges befolkning att emigrera? Nu talar miljörörelsen om klimatflyktingar. Men vart ska vi fly? Idag yrar agronomen Rockström i SvD om att koldioxidhalten ökar. Jag tycker det är bra, då växer det mer, han tycker det är dåligt, allför många kommer att överleva ett tag till.

 38. Hasse Johansson

  #30 Lars M.
  Regenerativt jordbruk har inget med grön tyrrani att göra.Tvärtom.
  Hänvisar till FAO under FN. samt till Elain Ingman och Gabe Brown.
  Industriellt jodbruk är ett verkligt hot mot livet.
  Hasse Johansson

 39. Lars-Eric Bjerke

  # 35 PJ,
  ”Åtgången ”upstream” förefaller mig omöjligtvis kan vara så låg med tanke på den gruvbrytning som krävs .”
  Vattenfall har lång erfarenhet av livscykelanalyser och använder sig av ett certifierat system. Där ingår också att man har haft en extern och en intern oberoende granskare. Om du har några tveksamheter om resultatet tror jag att analytikern skulle uppskatta din kommentar. Så här säger man.

  ”For questions concerning this EPD®
  and for general information on Vattenfall’s work with EPD® contact Sara
  Nilsson, Staff Function Strategic Development, SE 169 92 Stockholm, telephone +46 8 739 50 00
  (sara.nilsson@vattenfall.com) or send an e-mail to epd@vattenfall.com.”

 40. Ann L-H

  Den här tråden handlar om de intermittenta förnybara energikällorna dvs sol- och vindkraft. Även om jordbruket är intressant ligger det utanför tråden. Vi har kommit in på sol- och vindkraftens LCA.
  Förra veckan hölls en konferens om energi i Heartlandinstitutets regi i USA. nu finns alla föredrag och PDF-filer att höra och läsa. När det just gäller de aktuella energikällorna hölls ett föredrag om dess okända kostnader. Mycket av intresse här ligger utanför rena LCAer. Här är länken till de PDF-filerna.
  Gå annars in på http://americafirstenergy.org/ för att få överblick och information om andra intresseområden.
  http://americafirstenergy.org/wp-content/uploads/2017/11/5A-Cost-of-Excessive-Regulation-Hartley.pdf

 41. Lars Cornell

  #32 LEB mfl.

  Tack för länken till Vattenfall. Men det som står där kan inte stämma, det är något lurt med de siffrorna.
  Resursförbrukning vindkraft 39 g/kWh
  Resursförbrukning kärnkraft 9,5 g/kWh
  Att resursutnyttjandet inte skiljer mer än en faktor 4 är ej trovärt. Först har vi resursutnyttjandet 25% för vindkraft mot 90% för kärnkraft. Sedan har vi energitäthet och konstruktion för högt vridmoment och låg fart vilket ger stora konstruktioner.
  De måste rimligen ha räknat fel på en tiopotens.
  Jag är på resa nu men skall fördjupa mig mer i det när jag kommer hem.
  Jämför med beräkningar i länken jag gav i #10.

  När det gäller bränsle blir det litet knepigt eftersom uran från skrotade kärnvapen används. Gruvbrytning behövs ej vid återanvändning av bränslet.

 42. Lasse

  #40
  Kanske kan bolaget Etrions öde vara av intresse.
  De satsar tillsammans med banker på solcellsanläggningar i stor skala.
  Nu är det Japan som skall ge lönsamhet. För en tid sen var det Sydamerika och innan dess Spanien och Italien i Europa.
  Problemet de har är att de inte är ensamma solcellsoperatörer. När solen skiner går anläggningarna lysande men priserna sjunker.
  Kvartal 3 gav en inblick : ”Värre ur bolagets synvinkel var dock att priserna på spotmarknaden, där Etrion säljer nästan två tredjedelar av sin produktion från chilenska Project Salvador, låg på mycket låga 0:007 dollar per kilowattimme. Som jämförelse erhåller Etrion omkring 0:10 dollar per kilowattimme för den del av produktionen som säljs enligt långa fasta avtal.”

 43. Sören G

  OT
  Hörde just på Lunchekot i P1. Rockström uttalade sigatt det redan har blivit stora skador av CO2-utsläppen på klimatet. Vilka skador då?

 44. Argus

  #43
  Debattklimatet på SVT, SR, SvD och DN mfl har tagit stor skada av koldioxid. Där håller jag med oförbehållsamt!

 45. Daniel Wiklund

  Jag har just varit ut på en lång cykeltur (för egen maskin) i ett fantastiskt väder. Strålande sol (strax ovanför horisonten), svaga vindar, ett par minusgrader. I natt kom det några cm snö som lyser upp novembermörkret. Om detta fina väder beror på för mycket koldioxid eller för lite eller på nåt annat vet jag inte, men Rockström kanske vet. Men om man vill genomföra skattehöjningar (koldioxidskatter) så är det enklare om man skräms med dåligt väder.

 46. Olav Gjelten

  Vår gamla statsminister, Juholt, borde vi nog omvärdera alla vi som inte gillade honom. Som ambassadör på Island erkände han nyligen någonting helt oerhörd uppriktigt för att vara svensk politiker. Han uttryckte farhågor med att Sverige är på väg bort från demokratin.
  Ett sådant exempel är när hela det officiella Sverige uttrycker sympati med halvkriminella, antidemokratiska rörelser som går mot USA:s folkvalda president så att demokratin delvis sätts ur spel i världens mäktigaste land.

  Den gröna rörelsen föddes ur kommunismen. Den ÄR kommunistisk och BESTÅR till stor del av folk som tidigare tillhörde kommunistiska rörelser före murens fall. Det borde vara en medborgerlig plikt att bekämpa sådana rörelser som utgör en extremt mycket större risk för vårt land än de pyttesmå ”högerrörelser” som hela tiden utmålas som ”det stora hotet”.

  Undrar förresten på om inte dessa ”högerextrema” rörelser och individer är de enda sanna demokrater vi har kvar i samhället och som fortfarande vågar stå upp för demokratin??

 47. Roland Salomonsson

  #28 – ThomasJ
  Kul att du tar upp just de nya trenderna inom kärnkraft. Bakgrunden är att Ryssland i verkligheten har hälften av världens kända oljetillgångar, men att större delen ligger inom Sibiriens tundraområden.
  F ö – du är väl medveten om att just olja numera är en förnybar resurs. Man har så många djupa oljeborrhål att man säkert kan säga att olja nybildas på stora djup – upp mot 10000 m och djupare. På de djupen har berget aldrig varit nära markytan och fått tillskott av kolmaterial, som hittills antagits vara grund för bildandet av olja – men detta utesluter inte att olja även nybildas på andra sätt.
  Åter till flytande kärnreaktorer. Ryssland har jätteproblem med att exploatera sina Nordsibiriska oljetillgångar. De kan inte bygga vägar tillräckligt snabbt för att transportera fram all tung material som behövs. För att komma ned under ”frostfrittdjup”, så måste man gräva enormt och vatten resp dynga flyter hela tiden in. Vägbankens inre fylls hela tiden med vatten/dyng och när tjälen slår till så kommer vägen att nästa tjällossning bli till moras. Värst är att när värmen kommer, så trycks ju tjälen under det ”frostfria djupet” igen – ja de flesta begriper vilka problemen är. Svårt att förstå för många.
  Vägarna dödas helt enkelt av tjällossningar och bär inte ens vintertid kontinuerliga tunga transporter. Alltså återstår sjötransporter, men dessa hade t o m 2016 årligen fastnat i för MYCKET havsis (officiellt från klimatbedragarna skräms man fortfarande med att havsisarna inom Arktis viker). Hur det gått 2017 har jag inte klart. En transport hade 2015 legat fastfrusen i 3 år. För att lösa energibehovet i den region man nu skall exploatera, så behövs således byggas kärnkraft, men materialet ligger infruset. Det är då tanken på att istället bygga ett flytande kärnkraftverk kommit upp. Beställningen ligger så vitt jag förstår i offertstadiet (förra årsskiftet?). Idéen bygger på att man sedan sågar/spränger sig fram de 50-100 milen genom isarna till platsen för placering. Sannolikt skall anläggningen sättas på grund i en strandzon och övergå till att vara stationär.

 48. Lasse

  #43 Sören

  Vår professor var besviken då han såg att utsläppen ökade igen.
  ” Jag ska villigt erkänna att jag var övertygad om att vi såg början på en trend där utsläppskurvan kunde böja av nedåt”
  Läser han inte rapporterna om hur utsläppen kommer att se ut eller tror han inte på dem?
  https://naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/klimat-och-luft/klimat/faktablad-snabbguide-till-ipccs-rcp-scenarier.pdf
  Eller kan det vara så att han försöker få lite media uppmärksamhet i samband med Bonnmötet!
  Det finns mer och mer utrymme för ny kolkraft i länder som saknar tillförlitlig elförsörjning-är väl slutsatsen av hans oro!
  Ren kolkraft får vi hoppas!

 49. Sören G

  I Vetenskapsradion i P1 handlade det om att en ny fästingart som går på hundar hade kommit till Sverige. ”På grund av den globala uppvärmningen” la man till. Varje förändring ska alltså skyllas på ”den globala uppvärmningen” som i sin tur folket har hjärntvättats bero på våra koldioxiutsläpp.

 50. Ann lh

  Hej alla!
  Ibland blir det en mängd inlägg som inte riktigt hör hemma varken på resp. tråden eller i vuxenvärlden. Det är verkligen roligt att läsa alla breddande och fördjupande kommentarer kring det som tråden var avsedd att handla om. Tack alla!

 51. Svempa

  Var i Milano igår och såg Sverige gå till VM. Under Sveriges nationalsång buade de italienska fansen så mycket att man inte hörde något av musiken. De var typ 97 % av alla åskådar . Med det hjälpte ju inte. Samma utveckling spås för de buande klimathotsalarmisterna!

 52. Lasse

  #50 Ann
  Fotboll måste väl i alla fall kvalificera sig för rubrikens ämne.
  Ciao Italia !

  Beträffande framtida utveckling så lär den komma med tåg från Kina:
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ny-sidenvag-klar-viktig-for-nordisk-handel

 53. tty

  #47

  ” På de djupen har berget aldrig varit nära markytan och fått tillskott av kolmaterial, som hittills antagits vara grund för bildandet av olja”

  Nonsens. Det finns sedimentärt berg på mycket större djup än så i många sedimentationsbäcken. Ta t ex the Louann Salt som bildades i mycket grunt vatten i nuvarande Mexikanska golfen under Juraperioden för ca 180 miljoner år sedan. Det ligger nu delvis mer än 10 km djupt:

  https://www.hgs.org/sites/default/files/GulfSPAN%20brochure%20onshore%20Line%2011500_new.jpg

 54. Thomas P

  Roland #47 Abiotisk djupgas finns det faktiskt, om än inte fullt så mycket som somliga (Se Dala Djupgas) trodde, men det där med olja bildad oorganiskt är vad jag vet en helt misskrediterad hypotes.

 55. Håkan Bergman

  Lasse #52
  Så bra, då kan kineserna skicka ännu mera post, det börjar väl bli trångt på flyget.
  http://www.nhohandel.no/netthandel/subsidiering-av-kinesisk-netthandel-article688-298.html

 56. Ingvar i Las Palmas

  Arne #37
  Så är det . Det finns mycket starka underströmmar av neomaltusianism i klimathotsprojektet. Har glömt hans namn men Obamas vetenskaps-tsar ville införa obligatorisk tvångssterilisering i utvecklingsländerna.
  Man kan med gott fog påstå att klimathotarnas flagga har texten ”Vi vill ha oljan och kolet för oss själva!”
  George Soros har köpt upp många kolgruvor och även finansierat sk. ”Gröna” organisationer. Inte f-n gör han det för att ”rädda planeten” !!

 57. Ingvar i Las Palmas

  Soros
  http://www.foxnews.com/us/2015/08/19/billionaire-george-soros-warms-up-to-coal-as-stock-prices-hit-bottom.html

 58. Guy

  Ser ut som Soros kör samma trick som han gjorde med valutan när han byggde sin förmögenhet. Med dom grönas benägna hjälp gör han kolet ointressant så att priset går i botten. Nästa steg är attt bestämma priset när EU och främst Tyskland (utan kärnkraft) behöver energi. Ja, Sverige fasar visst också ut kärnkraften.

 59. Ann lh

  Ingvar i LAS Palmas, Holdren tror jag Du tänker på.

 60. Thomas P

  Ingvar #57 ”The filing shows the purchases of 553,200 shares of Arch Coal for $188,000 and an investment of $2,254,000 into Peabody Energy”

  Oj, det var ju en enorm investering för en miljardär som Soros…

 61. Christopher E

  #60 Thomas P

  Lustigt att att en liten storlek på summorna aldrig bekymrat dig när ni ska försöka värka fram att ”Big Oil” sponsrat någon liten klimatstudie som inte föll alarmister i smaken någonstans. Kaffepengar mot miljarder och miljarder av alamistsponsring…

  Helt olika regelböcker i vanlig ordning.

 62. ThomasJ

  Ingvar # 56: Som Ann nämnde heter han Holdren och har även skrivit en bok, tror tillsammans med charlatanen Schneider i vilken han/de framförde att världens befolkning ej skulle överstiga 500 miljoner.
  H föreslog t,o,m, att man i USA skulle förse dricksvatten med p-piller-ingredienser… Jeez, sickna sick fools !

  Mvh/TJ