Världen lägger på kol

Den som ytligt tar del av diskussionen om klimatpolitiken och dess nära framtid får intrycket att fossilanvändningen, och framför allt koledningen, är på tillbakagång för klimatets skull. I verkligheten är det inte så klart. På bloggen Vox.com on coal renaissance gavs nyligen ett budskap om raka motsatsen ( länk2) finns en artikel om den ökning av antalet kolkraftverk som planeras i världen. Det är bl a insamling av statistik från BP’s Statistical Review of Energy, men författaren hänvisar också till en artikel i PNAS med information om detta. Budskapet är att det byggs och planeras en stor mängd nya kolkraftverk i världen, f n 2 177 stycken. Det är ett häpnadsväckande högt antal, och författaren är noga med att statistiken innefattar hela skalan från planerade via projekterade till inledda byggprojekt. Han betonar därför att det är troligt att ett visst antal kommer att stoppas av lokala miljöopinioner, men samtidigt att tillräckligt många är så långt komna i byggnadsfasen att det är osannolikt att de inte skulle komma i drift. Figuren visar kolkraftens effekttillväxt i världen under de senaste decennierna.

Fig 1 kolet ökary-axeln visar den globala effektökningen i GW sedan 80-talet, och det är alltså inte endast så att den ökat netto, utan också så att denna ökning har tredubblats under det senaste decenniet. Ökningen har skett och pågår i första hand i länder som Kina, Indien, Vietnam och Indonesien. Bloggförfattaren gör tankeexperimentet att blott 1/3 av de projekterade kraftverken startas, och skattar enl IPCC’s modeller då den ökade koldioxidemissionen till att ensam kunna orsaka återstoden av de 2 oC man satt upp som gräns för den globala temperaturökningen.

IPCCs modeller må vara mycket tveksamma i sin förmåga att förutsäga framtiden, men jag kan inte hjälpa att jag är häpen över en annan aspekt. Nämligen, hur denna stora framtida ökning av CO2-emissionerna är praktiskt taget borttrollade i den offentliga diskussionen! I politiska dokument, media, näringsliv och folkrörelsebeskrivningen av klimatfrågan handlar det tvärtom om hur mycket CO2-emissionerna måste/kommer att minska till 2050 eller 2099. Ifråga om %-satserna för dessa minskningar kan det råda en viss oenighet, och beskyllningar bollas mellan olika parter. Man talar med förkärlek om hur många vindkraftverk det ena eller andra landet byggt. Man får det att låta som om Kinas många vindkraftverk borde vara ett föredöme för resten av världen, men om de mångdubbelt flera GW’n av kolkraft sägs inte många ord. Svenska media klandrar istället Svenska Vattenfall för dess investeringar i tyskt brunkol.

Den stora uppladdningen inför Parismötet är uppenbar för oss alla. AGW-sidan vill bereda opinionsläget för starka bindande överenskommelser, och varje chans tas tillvara för att påverka opinionen i denna riktning. Det får mig att undra hur tankarna egentligen går hos de centralt placerade ledarna och byråkraterna för Parismötet. Tror de själva på en verklighet med lägre CO2-emissioner, eller vet de innerst inne att det egentligen handlar om en ev kontroll av fortsatt ökade sådana? Jag vet inte, men befarar att det är frågan om ett gigantiskt självbedrägeri. T ex Rockström och Romson, tror de verkligen att det är fysiskt/praktiskt möjligt att minska CO2-emissionerna genom beslut i Paris, men att svårigheten är att förankra en politisk övertygelse hos tillräckligt många ledande personer. Det handlar endast om att vi måste vara tillräckligt ”goda” och engagerade. Det är ungefär detta våra ledare säger, så det vore en oförskämdhet att påstå motsatsen. Å andra sidan är data över dessa framväxande kolkraftverk, den ökande bil- och flygtrafiken mm övertygande bevis för att CO2-emissionerna inte kommer att göra någon brant nedåtgående sväng. Det är ofattbart att dessa pålästa personer inte skulle kunna dra de uppenbara slutsatserna.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sten Kaijser

  Bra C-G,

  vi behöver alla känna till sånt här.

 2. Michael

  OT. Noterar att Rockströms sommarprogram är det enda som producerats i både svensk och engelsk version, se sr.se. Man kan fråga sig vilka propagandistiska tankegångar som ligger bakom detta publiceringsbeslut.

 3. Peter F

  Mer kolfakta.

  ”Coal provides around 30.1% of global primary energy needs, generates over 40% of the world’s electricity and is used in the production of 70% of the world’s steel.”

  http://www.worldcoal.org/resources/coal-statistics/

 4. Lennart Bengtsson

  Tyvärr är de personer Du hänvisar till inte särskilt pålästa då tillväxten inom den fossila energikraften fortsätter i takt med befolkningsökning och materiell tillväxt. Det förnybara bidraget från vind och sol är fortfarande närmast försumbart. Det är bara att läsa IEAs Key World Energy Statistics som kan laddas ned och läsas av alla intresserade. Med dagens negativa och emotionella inställning till kärnkraft finns det få möjligheter på en tidsskala på 30-50 år att genomföra några genomgripande förändringar. Av denna anledning kommer sannolikt de fossila utsläppen även att öka ngt i Sverige. Men eftersom bidraget är så litet och mer än kompenseras av biomassans nettoökning spelar detta ingen roll. På sikt kan vi bara hoppas på länder som Kina och Indien och deras framväxande kärnkraft samt gradvis också på USA och Europa. Irrationella uppfattningar varar tack och lov inte i evighet. Orsaken att man ännu inte tar klimatproblemet på allvar beror på att ändringar man hittills haft inte är särskilt allvarliga och skulle ha inträffat ändå. Först när detta står entydigt klart att världen har ett verkligt allvarligt problem kommer man att ta itu med det. Idag har människorna andra betydligt allvarligare problem vilket är huvudorsaken till att så lite görs utan man föredrar att ha det som ett lämpligt konversationsämne för att fördriva tiden. Dessutom passar det utmärkt för media precis som annan slag av perverterad underhållning vilket blivit så populärt i vår moderna tid.

 5. pekke

  Ja, de ” gröna ” brukar ” glömma ” bort kol och gas när de säger att sol och vind ökar t.e.x. i Kina.
  Att kol och gas ökar ännu snabbare samt att kineserna kommer ersätta gamla lortiga ineffektiva kolkraftverk med renare och effektivare kol- eller gaskraftverk håller de tyst om samt att kärnkraften ökar i samma takt som sol och vind.

  Kineserna skall fördubbla sin elproduktion de närmsta årtiondena samtidigt som Indien tänker öka takten i sin utbyggnad av elproduktionen de närmsta åren och det är knappast sol å vind som man kommer att satsa på i första hand.

  Fast lever man i en grön fantasivärld så sopar man gärna fakta och sanningar under den gröna mattan och hoppas att ingen ser under mattan.

 6. Ingemar Nordin

  Tack C-G,

  Nej, det är nog så att våra ledande politiker lever i en låtsasvärld. Och/eller att man försöker slå i allmänheten att allt hänger på om Svensson slutar att äta kött och om vi kan beskatta bilismen ännu mer. Allt för att inbilla oss i Väst om att Parisavtalet är avgörande för klimatfrågan. Det enda som Parisavtalet kan vara avgörande för är om man skall lyckas centralisera makten över det kapitalistiska Väst eller inte.

 7. Lasse

  Tack -nyttig påminnelse om realiteten vi skall förhålla oss till.
  Därför är det så viktigt att ha koll på klimatkänsligheten.
  Kolkraft är smutsig i sin primitiva form men kan renas från svavel och andra utsläpp.
  Clean air act: http://www.epa.gov/air/caa/

 8. pekke

  Ingemar #6
  De största vinnarna på nåt ekonomiskt klimatavtal i Paris där Väst skall dela ut pengar kommer säkerligen Kina och Indien vara.

  De 2 var de som fått mest pengar via FN klimatkompenseringsfond/ UN Clean Development Mechanism.

  https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cers-pie-Oct-2012.svg

  https://en.wikipedia.org/wiki/Clean_Development_Mechanism#CDM_projects

 9. bom

  ”Om detta visar sig vara vad det verkar, så är det det första påtagliga beviset på främmande undervattenverksamhet sedan U137. Detta innebär i så fall en upprättelse för det svenska försvaret, som av många över tid påståtts ha inbillat sig undervattenshotet från öster, eller t.o.m. konspiratoriskt att de medvetet skulle ha letat ”budgetubåtar”, för att höja försvarsanslagen”

  OBS riktigt OT Gunnar Kj: s kommentar till ”Ryska ubåten” i NT. Om kolökningen tror jag att sådana som Romson verkligen tror att ökningen är en minskning. Nu har vi 15 åt tills hon inför sitt kolförbud 2030. MP lever i en avgrund av okunskap tillsammans med cp varibland Gunnar Kj.

 10. LBt

  Ja det är sorgligt att ”de grönas” drömmar om att våg, vind och sol skall frälsa världen får breda ut sig som följd av förnekelsens propaganda.

  Vi kan ha ett allvarligt klimatproblem och det är nu vi måste börja ta oss an detta om vi inte skall riskera samhällsekonomin och allvarliga framtida konsekvenser. Det enda effektiva sättet är kärnkraft vars projekttid emellertid är ett problem. Låt oss hoppas att Rossis kärnkraft kan ändra detta och neutralisera klimatskeptikerna/förnekarnas blockering av en sansad utveckling mot utsläppsbegränsningar.

 11. Thomas P

  Andra gånger får man läsa här på bloggen hur orealistiska IPCC:s högre prognoser är för att det inte finns tillräckligt med fossilbränslen eller hur det är onödigt att anstränga sig med att minska utsläppen för det kommer den tekniska utvecklingen att sköta automatiskt på lite sikt.

 12. Olav Gjelten

  Svenska folket har en 1800-talsbild på näthinnan vad gäller kol: de ser skorstenar som spyr ut sot i en omfattning som sannolikt bara funnits i några enstaka engelska industristäder för långt över 100 år sedan. Därför går det inte att ens nämna ordet kol i Sverige, till jättestor glädje för hopen av miljöfanatiker.
  Här är det nej till kol, nej till ved, nej till kärnkraft och nej till olja och gas.
  Återstår endast extremt dyra och ineffektiva energislag. Dessa hyllas upp till skyarna av våra makthavare.

 13. Skogsmannen

  OT.

  #9!

  Vidare, troligtvis 99 år gammal ubåt! 🙂

 14. Björn

  Det är både skrämmande och generande läsning det här. Det är skrämmande med politiker som inte leder oss utan förleder oss och att inför omvärlden, att dessa politiker är så fullständigt inkompetenta på alla områden. Det är en omöjlig tanke att vi som en spillra i världen, skall på fullt allvar stänga ner fungerande kärnkraft och samtidigt låta världens folkrikaste länder, obehindrat använda kol för elgenerering. Det är ju fullständigt haveri i våra politikers hjärnor om ingen högljutt protesterar mot denna irrationalitet. Hela klimatpolitiken bygger på att minska emission av CO2, men svensk energipolitik leder istället till det motsatta genom att stänga kärnkraften och därmed bli beroende av CO2-emitterande elgenerering. Dessutom tillåter man att världens folkrikaste länder som Kina och Indien mångdubblar sin CO2-emission genom en ofantlig expansion av kolkraftverk. Skall Tyskland bli exportör av brunkol till dessa länder?Dessutom finns det ingenting som bevisar att människan orsakar klimatförändringar. En klick politikerlierade klimatforskare styr vad som är ”sant”, men denna sanning har inte något med vetenskap att göra. Riktig vetenskap handlar om hypotesprövning inom vetenskapssamhället, men i klimatfrågan har detta överlåtits till politikerna. Detta är orsaken till den irrationalitet som utbreder sig kring klimatfrågan. Det är dags för alla parter att ta sina ansvar och inse att världen inte kan styras av icke världsligt förankrade idéer och hypoteser. Klimatfrågan är inte förankrad i verkligheten på detta sätt, därför måst hela dess grund omprövas och inte som nu, låter CO2 som drivande av klimatet, vara ett axiom.

 15. Alienna

  LB #4
  ” Orsaken att man ännu inte tar klimatproblemet på allvar beror på att ändringar man hittills haft inte är särskilt allvarliga och skulle ha inträffat ändå. Först när detta står entydigt klart att världen har ett verkligt allvarligt problem…”

  Vilket ’klimatproblem’?
  Vilka ’inte särskilt allvarliga ändringar’?
  Vilket ’verkligt allvarligt problem’?

 16. Slabadang

  Alienna!

  Du vet det är typ samma ”problem” som den ”debatt” som aldrig förts påstås vara över. Du vet man hoppar bara över hela beviskedjan och alla dess tillhörande steg.

 17. Sören G

  OT I kväll kommer ett program i Kunskapskanalen som heter Aktivismens tid. Det är en repris från dec 2014. I presentationen av kvällens program står: ”Vad är aktivismens pris? Roegshanda Pascoe utanför Kapstaden har fått fiender genom sitt arbete med klimatfrågan.” – Jag kollade lite. Det handlar om fattigdom och gängvåld. Sen har den här kvinnan en kampanj som heter ”A million green jobs”. Hon vill riva kåkstäderna och bygga nytt med ”gröna jobb”. Hon sa att hon är orolig för klimatförändringar och då visades ett klipp på en kraftig storm. Men själv pratade hon om ozonhålet.

 18. Någon kanske redan har lagt ut denna länk men om inte, väl värt att läsa
  http://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/energipolitikerna-famlar-i-blindo/

 19. John Silver

  Kolförbränningen är oförändrad i USA:

  http://www.thegwpf.com/moody-u-s-coal-power-capacity-to-remain-unchanged-for-now/

 20. John Silver

  #17
  Snälla Sören, sluta glo på TV, du kommer bara att bli konstig i huvet av det.

 21. AOH

  http://www.carrollcountytimes.com/columnists/opinion/other_voices/ph-cc-rothschild-072715-20150727-story.html

  ”….

  In George Orwell’s epic book, ”1984,” a nightmarish future is depicted in which government, largely through what’s known as ”Big Brother,” engages in ”doublespeak” to manipulate and deceive citizens. ”Lies are Truth,” and, ”War is Peace.” The government even manufactures an imaginary war as propaganda to justify misery inflicted upon citizens…..”

  Något för Åsa Romson inför Paris och andra här hos KU ( 🙂 ) att fundera över.

 22. Olle R

  Rcp 8.5 är det enda realistiska utsläppsscenariot, mänskligheten har ännu inte visat någon handlingskraft att avvika från det spåret.
  Inte så konstigt kanske, även många ” miljömedvetna” svenskar tror att det räcker att konsumera smart och källsortera. Vem vill avstå från status, SUV, motorbåten, snöscootern, stora villan och Thailandsresan?
  Få skräms av ett diffust hot som smyger sig på omärkligt och möjligtvis drabbar framtida generationer..

 23. Rider

  Hillary Clinton reser med stil mellan klimatmötena.

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3176630/Video-shows-Hillary-Clinton-boarding-private-jet-just-hours-launching-global-warming-push-s-using-FRENCH-aircraft-burns-347-gallons-fuel-hour.html

 24. Astrid Å

  Ja, va säger man…

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3176630/Video-shows-Hillary-Clinton-boarding-private-jet-just-hours-launching-global-warming-push-s-using-FRENCH-aircraft-burns-347-gallons-fuel-hour.html

 25. Rider

  Coming soon to a theater near you! Faced with the threat of Climate Change…

  ”The mad (not a) scientist”

  https://m.youtube.com/watch?v=ZF9Jrc6vjtY

  Paid for by Hillary for America.

 26. Lennart Bengtsson #4
  Uppriktigt sagt förstår jag inte vad ”de personer Du hänvisar till inte särskilt pålästa då tillväxten inom den fossila energikraften fortsätter i takt med befolkningsökning och materiell tillväxt. Det förnybara bidraget från vind och sol är fortfarande närmast försumbart. ” syftar på i mitt inlägg. Det handlar om det gap som finns mellan bild och verklighet när det gäller kolförbrukningens förändring. Befolkningsökningen spelar en roll – men det var inte poängen.
  /C-G

 27. Thomas P #11
  Nej tänk, så konstigt är det på KU att man kan få olika besked från olika skribenter.
  Dock vågar jag påstå att knappt någon har skrivit att kolet kommer att ta slut inom kort. T o m Kjell Aleklett, som inte brukar skriva här är försiktig i det fallet, även om en av hans doktorander skrev om saken i sin avhandling för några år sedan.

  /C-G

 28. tty

  PeterF #3

  ”coal….is used in the production of 70% of the world’s steel.”

  Fel. Skall vara 100 %. Försök att reducera järnoxid (=järnmalm) till järn utan kol. Och dessutom så är stål faktiskt definitionsmässigt en legering mellan järn och kol.

 29. LBt

  1380 C i 10 timmar varav 8 utan energitillförsel i ett litet rör med några grams bränsle. Rossis uppgifter brukar vara korrekta och nu är han dessutom en del av IH och underordnad Thomas Darden som knappast tillåter honom att fantisera fritt. Spännande men stålproduktion kommer fortfarande att behöva kol. Utsläppsrening?

 30. Thomas P

  Ribbing #27 ”Nej tänk, så konstigt är det på KU att man kan få olika besked från olika skribenter.”

  Det är inte alls konstigt. I grunden handlar ju denna blogg om att man är emot åtgärder mot AGW och då är alla argument mot detta lika välkomna oberoende av hur motsägelsefulla de är. Tror man fossilbränslena är på väg att ta slut behöver vi inte oroa oss för AGW för att utsläppen inte kan bli så stora, är tillgången närmast obegränsad är ingen idé att försöka göra något för andra kommer i alla fall bränna upp dem osv.

 31. Christopher E

  #30 Thomas P

  Är det därför ni som är för åtgärder mot AGW välkomnar alla argument oberoende av motsägelsefulla de är?

 32. Thomas P #30
  De flesta av oss på KU är mot tvingande och dyrbara åtgärder mot fossilbruket därför att vi inte anser att
  AGW-hypotesen är riktig.
  Så varför verkade du då förvånad i förra inlägg?
  /C-G

 33. Björn

  Thomas P [30]; Om man skall ta dig på orden, så reducerar du problemet till ren idioti. Det handlar om att det finns människor som intuitivt och med andra ingångsdata än de som tror på AGW, inser att antropogen CO2 med den emitterade mängd som anges, inte har egen potential att driva klimatet. Att tro något annat är att förneka klimathistoriens empiri.

 34. Björn-Ola J

  Tvärstopp för utbyggnad av vindkraft.
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article3920662.ece#comments
  Kärnkraftmotståndarna gör en stor affär av de olönsamma kärnkraftverken, men hade man kunnat spara pengar på att stänga vindkraftverk, så hade man gjort det också.
  Jag tycker mig i alla fall se många vindkraftverk som står stilla, antagligen för att det inte lönar sig att reparera dem.