Varför stöder staten klimataktivisternas hat?

Identitetspolitik och aktivism vid universiteten del 2

Ide, manus och presentation: Elsa Widding Foto och redigering: Ulf Gabrielsson

Det som sker i klimatpropagandans spår och det som jag pratar om i detta avsnitt är så obehagligt att jag nästan funderar på om det inte är början till en ”kulturrevolution” där man med hjälp av statlig finansiering börjat jaga intellektuella med avvikande åsikter?

Utveckling och framsteg förutsätter att man ifrågasätter och vågar gå på djupet, i frågan om klimatet handlar det om vilka förutsättningar som ligger till grund för slutsatsen att vi befinner oss i en kris. Vad får vi för samhället när det är näst intill är ett krav att skriva under på katastroflarmen? Hur kan det komma sig att ett okunnigt skolbarn som blivit vilselett av vänsteraktivister och utnyttjas i propagandasyfte kan höjas till skyarna av annars fullt fungerande och helt normala politiker? Varför är man inte mer intresserad av att förstå frågan och istället lyssna till dem som är experter inom grundegenskapernas som klimatfrågan bygger på?

Referenser: Häkkinen K, Akrami N (2014). Ideology and climate change denial. Personality and Individual differences, 70, 62-65.

Jylhä K, Akrami N (2015). Social dominance orientation and climate change denial: The role of dominance and system justification. Personality and Individual differences, 86, 108-111.

Jylhä K, Cantal C, Akrami N, Milfont TL (2016). Denial of anthropogenic climate change: Social dominance orientation helps explain the conservative male effect in Brazil and Sweden. Personality and Individual differences, 98, 184-187.

Avhandling: Ideological roots of climate change denial: Resistance to change, acceptance of inequality, or both? Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi. (2016) ISBN: 978-91-554-9621-0

Sveriges Radio, Vetenskapsradion den 1 september 2020 ”Maskulina normer – en fara för klimatet” https://sverigesradio.se/avsnitt/1562141

Jylhä, Kirsti, Psykologin bakom klimatskepticism och klimatförnekelse, video 18 december 2020, Institutet för framtidsstudier. https://www.iffs.se/kalendarium/iffs-… The talking climate handbook- how to have a climate change conversation,

Climate Outreach https://climateoutreach.org/reports/h… Sveriges Radio, Vetenskapsradion den 19 januari 2020: ”Ifrågasatt forskning – så skadas vårt förtroende”, https://sverigesradio.se/avsnitt/1639134

Elsa Widding

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Janne

  Det torde nog vara klart för de flesta – men erkänt av ganska få av dem – att klimat- och coronacirkusen inte har mycket med vett och insikt att göra utan desto mera med en världsomfattande plan där politiker inte bestämmer enligt eget förstånd utan enligt hemlig order ovanifrån för att lura in oss i en ödesdiger fålla. Massor av ”fakta” missbrukas för detta och mänskligheten skall stöpas om till en medgörlig skock utan egen vilja, i alla fall utan möjlighet att kunna handla enligt den. I Bibeln talas om de två träden i Eden: livets träd och kunskapens träd. Det senare ”trädet” är egentligen, riktigt översatt, ”vishetens träd” (etz ha-daat), som vi inte skall ”äta” av”! ”Lyd och gör som vi säger och fråga inte. Tänk inte själv, för det gör vi för dig.” (Att det trädet skulle ha med sexualitet att göra är bara en vilseledning.)

 2. Lasse

  Tack Elsa
  Dina videosamtal är bra.
  Den som presenterar tvivelaktiga teorier får stå ut med kritik.
  Det finns olika sätt att göra det på.
  Patrik Engellau lyssnade på ett skypesamtal om hur S skall bekämpa SD: https://detgodasamhallet.com/2021/02/24/patrik-engellau-brainstorm/
  Jag har försök få diskussioner med olika klimatförvillare med hög profil via mail. Oftast i en trevlig ton och med bra resultat-Jasså du menar så-om solens påverkan på temperaturen!

 3. Staffan Lindström

  Elsa, när jag klickade på SR-länken fick jag upp en YOUtubesida jag aldrig sett förut! Val att lämna sidan eller stanna kvar på YT!! ???
  Nåväl, Martin Hedman låter ju inte som skarpaste violinisten i orkestern, för att uttrycka det milt…
  Han låter hjärntvättad, som han haft korsdrag av Rousseau, Malthus och Marx säkert Oreskes och Gore också… Var det så här det började i Tyskland på 1920-talet eller SOVJETUNIONEN??
  Steget från socialdemokrati till socialfascism kan vara litet ibland…

 4. Lennart Bengtsson

  99 % av befolkningen kommer aldrig att begripa principerna för jordens strålningsbalans och klimat. Dom tycker det är för jobbigt. Att vara okunnig när det gäller fysik anses dessutom normalt. Ungefär lika många har aldrig hört talas om Stefan-Boltzmanns lag än mindre kapabla att härleda den.
  När det gäller de personer som nämnts i referenserna i detta inlägg kan de 99% höjas till 100%.

  Hur skall man då förhålla sig

  Efter ett stort antal tester vet jag att ytterst få likaledes begriper den speciella relativitetsteorin och ännu färre den allmänna relativitetsteorin. Man kan visserligen använda/svänga sig med orden men bakom orden finns dessvärre bara tomrum.

  Det finns endast två möjligheter

  1. Att man sätter sig på sin bak och utbildar sig grundligt i fysik
  2. Att man förlitar sig på den verkliga fackkunskapen.

  Det finns faktiskt flera som begriper fysiken även om man ibland kanske får vända sig till utländska källor. Utmärkta föredrag finns faktiskt på Internet liksom läroböcker.

 5. Lasse

  #3 Lennart B
  Jag är böjd att höja budet till 100%!
  Extremt svårt att förstå klimatets regulatorer.
  Att hänvisa till strålningsbalansen och ett diagram leder lätt fel när det finns så stora variationer beroende på atmosfärens och havens cirkulation.

 6. Jonas

  Tack för att du ifrågasätter universitetens kvasivetenskap.

  Jo, man kan undra hur detta kan få pågå. Historien visar ju att denna typ av nedvärderande människosyn kan sluta riktigt illa.

  Min bild är att det finns nån slags resonansbotten. Det verkar som att många människor upplever vår livsstil som ohållbar. Att vi rubbar nån slags balans, som hotar både vår egen och planetens framtid.
  Ibland tror jag att ”klimathotet” mer är symbol för dessa människor. Även om man kan bevisa att klimathotet inte finns så kommer de att tycka att vi måste ”ställa om samhället”. Tror att detta är en ganska begränsad grupp.

  Sen finns det en stor grupp som insett att det är bättre att hålla med än att argumentera emot. Verkar som de flesta av våra politiker hör till denna grupp. Troligen också makthavare i Universitetsvärlden.

  Jag tror att det enda som kan ändra på detta är att det bildas ett politiskt parti som tydligt tar avstånd från ”klimathotet” och ”klimatåtgärderna”. Alternativt att något av de etablerade partierna intar den hållningen (osannolikt).

 7. Pablo

  Sverige är redan koldioxidneutralt, svensk skog tar upp koldioxid i samma fart som vi släpper ut den. Alldeles bortsett från att atmosfären är ett kaossystem som innehåller 0,04promille co2. Det borde gå att skjuta hysterin i sank genom tålmodigt arbete, det borde gå att sprida enkla insikter likaväl som vänsterfascistisk ångestdesinformation.

 8. Mats Kälvemark

  #3 Lennart B och #4 Lasse.
  Håller med om svårighetsgraden att förstå komplicerade detaljer i det kaotiska system som klimatet representerar.
  Men alla skulle kunna komma väldigt långt med;
  1: Sunt bondförnuft som bör säga alla att det är något fel med klimathotarnas budskap om apokalyps om 10 år när hoten aldrig realiseras. Nya hot produceras, alltid ca 10 år framåt i tiden och inte de heller realiseras.
  2. Bedömning av proportioner och insikt att den pågående förändringen är helt hanterbar, 0,15 gr/decennium, ca 2 mm/år havsnivåhöjning. I Sverige på de flesta ställen sjunker havet netto pga landhöjningen.
  3. Se tillbaka på historien. Räcker att gå tillbaka till 1930-talet för att hitta liknande klimatförändring – utan fossil CO2. Samma många gånger längre tillbaka i historien.
  Även barn kan förstå dessa enkla argument och att de därför inte behöver ha någon klimatångest.

 9. Lennart Bengtsson

  Jag hoppas att huvuddelen av svenska folket fortfarande har kvar sitt sunda förnuft och ingen verkligen tror på allsköns stolliga undergångsberättelser. Detta ligger utanför vad jag försökte föra fram. Så länge det har funnits en mänsklig kultur har det ständigt producerats undergångsberättelser i så hög grad att de blivit en del av vår kultur speciellt när vi lever under relativt trygga förhållanden. Det politiska ledarskapet behöver hänvisa till diverse potentiella katastrofer för att styrka uppfattningen att det är tack vare deras insatser som vi de facto undvikit katastrofer. Det gäller därför att hålla grytan kokande och ständigt hålla undergångens spöke vid liv. 10 år är en perfekt tid. Tillräckligt nära för att skapa fruktan och tillräckligt långt bort för att lätt glömmas bort. Ingen vill bli påmind om misslyckade prognoser.

  Numera har nästan alla glömt klimatprognoserna för en förestående istid som var vanliga inte minst under 1970 talet.
  Numera räcker det med några veckor med kallt vinterväder för att vi får höra berättelser om en försvinnande Golfström eller ett sammanbrott av atmosfärcirkulationen i Arktis. Och så kommer mildvädret tillbaka och så är man tillbaka i den gamla ordningen osv., som man brukade säga förr i världen.

 10. Peter Lindkvist

  En perfekt storm utmärks ju av att man har ett antal faktorer som sam- och medverkar till att skapa en olycka. Som i en flygolycka. Var och en hade de inte inneburit nämnvärd utmaning men tillsammans bildar de en oundviklig katastrof.

  I Klimatolyckan finns ett antal samverkande faktorer. Personer med äkta miljöintresse, vänsterkruvade samhällsomstörtare, ungdomar som vet bäst, styrd forskning, en välfärdsstat som behöver dra in mer pengar (ledtråd: hur många ”klimatfarliga” saker är förbjudna och hur många är beskattade), ett media som är köpt av ovanstående välfärdsstat via public service samt övriga aktörers mediastöd.

  Så här ser laguppställningen ut. Det är alltså inte konstig att vi klimatrealister inte lyckas bryta igenom. Motståndet är både brett och kompakt men framförallt – det är till stora delar känslobaserat. Det tar den korta vägen till mottagaren via hjärtat. Och här kommer vi med knastertorra siffror som behöver hanteras i hjärnan. Jag som arbetat med kommunikation och påverkan i 40 år kan säga att det nuvarande spåret är dömt att misslyckas.

 11. Rolf Mellberg

  I följande film sitter ”inkvisitionens kommissarier” i en panel. (jodå, även själve chefsteologen Martin H) De får vid 57 minuter en fråga från en student vad studenterna ska ta sig till när själva geologiprofessorn ÄR KLIMATFÖRNEKARE !!!

  Mannen t.v. representerar VoF och har en tröja på vilken man kan läsa ”Jag är skeptisk” Ha ha ha…
  https://www.youtube.com/watch?v=Iy26LwgywiY&t=4733s

  Lennart:

  Skulle du inte kunna odla en kontakt med Anna Wåhlin. Jag har en känsla att hon har integritet och kompetens nog att ta en roll som sansad röst bland de som ”riskerar jobbet”. För att motarbeta det värsta överdrifterna i klimatpropagandan.

  I nästa länk anar man frustrationen hos journalisterna när det helt misslyckas med att få Anna att sjunga med i katastrof-kören. Hon håller sig lungt och sakligt till fakta. Beundransvärt!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=C14ODOR1yMw

 12. Lasse

  #6 Mats K
  Din punkt två räcker långt.
  Ännu har ingen kallat mig för något olämpligt eller velat ifråga sätta min skeptiska hållning efter det att jag visat denna graf. Den kan lugna debatten:

  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012

 13. Rolf Mellberg

  En ny svensk politisk strategi i klimatfrågan.
  —————————————————

  Vi har nu 1.5 år kvar till nästa riksdagsval och jag tänker så här:

  Naturen har gett vårt land ganska tuffa förutsättningar vad gäller energibehov, t ex kyla och långa avstånd. Ändå är vi nog redan bäst i världen av jämförbara länder.

  För många anda länder som USA, Kanada, Australien, Sydkorea, för att inte tala om gulf-staterna är det ju självklart så att de borde har ”varit lika duktiga som oss” sedan decennier. Om inte annat så för att planetens fossila resurser kan räcka längre.

  Ett politiskt budskap skulle kunna bli:
  Vi ska inte förstöra vår ekonomi med en massa huvudlösa projekt och åtgärder, Sverige måste gå varsamt fram. Många andra länder som står för en massiv dominans av utsläpp måste ta krafttag INNAN Sverige behöver se sig ha några ytterligare starka förpliktelser.

  Sveriges s.k. klimatpolitik måste villkoras och stå i rimlig relation till:
  1) Att andra länder närmar sig rejält Sveriges sedan länge föredömligt låga utsläpp.
  2) Att temperaturutvecklingen framöver utvecklas på ett alarmerand sätt,

  Det senare har hittills kunna ifrågasättas eftersom det inte går att avgöra hur mycket av senare decenniers temperaturökning som varit antropogent och hur mycket som varit naturligt.

  Vidare har många debattörer ägnat sig åt helt ovetenskapliga spekulationer om ”tipping points” där man fullständigt bortsett från möjligheterna till det rakt motsatta. Nämligen att högre temperaturer kan leda till uppdykande negativa återkopplingar.

  Självklart tänker man främst på M, KD och SD som tänkbara kanaler för en sådan kovändning.

  Men vi bör hålla i minnet att L börjar nog bli i desperat behov att hitta en stark publicitetsskapande ”selling point”.

  Möjligen så även S?

  En provokation:
  Sverige ska LÄMNA IPCC till dess att ett antal stora utsläppsländer reducerat sina utsläpp med minst 30%

 14. Simon

  #13 Rolf
  Bra inlägg. L skulle definitivt kunna plocka välbehövliga väljare på en sådan strategi då man ju redan är välvilligt inställda till bland annat ny kärnkraft.

 15. T Back

  Först ett stort tack till dig Elsa. Alltid intressant att läsa och lyssna på. Kämpa på för sanningen!
  Sen lite utanför ämnet, men när jag läser vad Alestig skriver i DN :https://www.dn.se/sverige/peter-alestig-har-medierna-antligen-borjat-ta-klimatkrisen-pa-allvar/, jag kan inte låta bli att gratulera SvD som blev av med honom.

 16. Jan-Åke

  Lennart Bengtsson.

  Läste på om Stefan Boltzmanns lag.
  Har även läst på om atmosfärsfysik.
  Erkänner att det är svårt.
  Inte ens FNs klimatpanel tycks veta hur ”stor” betydelse en ökning av atmosfäriskt koldioxid från 0,03 till 0,04 % av atmosfärsinnehållet hittils höjt temp, de anger 1,5-4 °C vid 0,056 %.
  Är detta att lita på ?
  Lutar själv åt att intern okänd naturlig variabilitet vida överstiger koldioxiden.

 17. Rolf Mellberg

  #16 Jan-Åke

  Får jag förtydliga:
  År 1979 kom man fram till att klimatkänsligheten ECS (dubbla CO2, håll sen allt annat stabilt och vänta i flera hundra år) ligger någonstans mellan 1.5 och 4.5 C. Efter 41 år stampar man på samma fläck! Om ca ett år får vi veta om man lyckats snäva ner det. IPCC kommande rapport AR6.
  Under en period sa man att det ligger mellan 2.0 och 4.5 grader. Orsaken till att man då gjorde en någon annan bedömning var inte vetenskaplig utan att Al Gore hade åkt runt och skrämt vettet ur folk.

  IPCC säger att man (”vetenskapen”) med 95% säkerhet kan säga att senare tids uppvärmning till mer än 50 % är av antropogent ursprung.
  Ingen ska påstå att ett sånt uttalande står på vetenskaplig grund, det är helt och hållet politik!!!

  Själv kan jag gissa att ECS ligger runt 1.5 d.v.s. sannolikt fördelaktig för mänskligheten. Men jag har inte sett någon övertygande dokumentation till varför den inte kan ligga ännu lägre, i så fall med hjälp av negativ återkoppling via molnen,

 18. Evert+Andersson

  #9 Lennart Bengtsson

  Jag vill tro att det finns lite hopp om allmänheten trots allt. Enkäten frågar alltid om ”miljö OCH klimat” och då vill ju de flesta vara rädda om miljön. Jag också. När en opinionsmätning nyligen frågade vilka frågor som allmänheten har högst prioriterade kom sjukvården, äldreomsorgen, skolan och alla välfärdsfrågorna med. Klimatet kom tydligen så långt ner att inte ens SVT ansåg det lämpligt att visa.

 19. Jan-Åke

  Rolf Mellberg.
  …kan bara instämma

 20. Anders Halfwordson

  Som alla förstår är de flesta inte klimatforskare och har för lite kunskap för att förstå strålningsbalansen i alla dess delar. Dörför får man lyssna på olika experter o försöka bilda sig en rimlig uppfattning. Ibland tycker man sig se en bedragare som när Al Gore påstår att ”kurvorna visar att det finns ett samband mellan koldioxid o temperatur”. När det visar sig att uppvärmningen går före koldioxidhöjningen. Då blir det 1 – 0 till skeptikerna. Det finns hur mycket statistik som helst men nog kokar det ned till frågan om hur en fördubbling av koldioxiden påverkar strålningsbalansen. Staffan Mörner, som ger intryck av att vara vederhäftig, skriver i sin bok ”Borde man oroa sig för klimathotet” att ”den direkta växthuseffekten av koldioxid ökar logaritmiskt,” .. Om det är riktigt borde vi inte oroa oss. Lennart Bengtsson, som också ger intryck av att vara vederhäftig, skriver egentligen ingenting om just detta i sin bok ”Vad händer med klimatet”. Eftersom Lennart Bengtsson skrivit en bok för icke fackmän är han säkert intresserad att sprida kunskap på det området. Det kan också hända att det finns utrymme för oenighet om detta (altså koldioxidens inverkan).

 21. Lasse

  https://www.youtube.com/watch?v=QYmm06ol0VQ
  Facebook gör samma sak som Chalmers.
  Förtrycker eller tar bort alla med andra åsikter om klimatet.
  Patric Moore har en ny bok i ämnet och fick ett inslag censurera.
  Han påstod att klimatet har ändrats!
  Som av en händelse fick man reklam från Gates efter sändningen.
  Fakebook avslöjas!

 22. Ivar+Andersson

  #13 Rolf M
  Att Sverige ska lämna IPCC är otänkbart. FN, IPCC, EU m.fl. är heliga förebilder för svenska politiker som aldrig har avvikande åsikter. Att FN och IPCC domineras av diktaturer har ingen betydelse.

 23. Pingback

  […] «Det store spranget fremover», var en politisk parole Folkerepublikken Kina brukte i perioden 1958–1961, for å bli en økonomisk og militær stormakt. Den kinesiske lederen Mao Zedungs uttalte mål var å forbigå den britisk tungindustri-produksjon per innbygger innen 15 år. For å oppnå dette, ble det fokusert på stålproduksjon. Lokale stålverk ble bygd i folkekommunene. Det førte til avskoging for å skaffe brensel til smelteovnene. Stålet viste seg å være lite brukbart og Kinas prosjekt endte i en katastrofe, som kulminerte med kulturrevolusjonen på slutten av 1960-tallet. Den svenske sivilingeniøren Elsa Widding gjør en slik sammenligning her. […]

 24. Rolf Mellberg

  #21 Ivar
  ”Att Sverige ska lämna IPCC är otänkbart”

  Att tänka tvärtom är inte otänkbart. Det var ju en avsiktlig provokation!!!

  Att vi goda svenskar vill uttrycka vår stora besvikelse i att vi gjorde vår ”CO2-läxa” för runt 30-40 år sen och att andra inte gjort alls tillräcklkigt (i att följa väldens lilla lilla stora ledarnation :-)) är en hållfast ide.

  Att lämna IPCC i ren protest (tillsammans med ett dussin andra länder) skulle mycket väl kunna vara den effektivaste metoden att påverka ”de stygga”.
  Chockverkan!

  Men mest syftande till en inrikes debatt naturligtvis.

 25. Daniel Wiklund8

  Du Elsa W spelar i elitserien. Kirsti J och Martin H spelar i division sex. När Kirsti pratar om kallhamrad och trångsynt beteende tror jag att hon projicerar. Jag trodde i min enfald att testosteron gör oss män maskulina, att det är helt i sin ordning. Har i en annan tråd gett dessa kvacksalvare rådet att skriva ut testosteronhämmande medicin till dom män som inte sympatiserar med miljöpartiets klimatpolitik. Då blir vi kastrerade, men det hjälper nog inte, vi har ändå samma uppfattning i klimatfrågan. Synen på klimatfrågan har inget med genus att göra. Det luktar Stasi om hela projektet.

 26. PK

  Elsa Widding öppnade mina ögon för klimatfrågan med ”Klimatkarusellen”. Efter att ha sett alla lögner från främst MP med sjuka isbjörnar etc under förra valrörelsen försökte jag sätta mig in i klimatfrågan. Den största lärdomen av hennes bok var hur komplex klimatfrågan är. Sen är det som ”40 år med arbete inom kommunikation” skrev ovan. Miljörörelsen är oerhört skickliga på att få ut sina budskap och lögner. Frågar du folk på gatan är det många som kan definiera en klimatförnekare (sic). Rörelsen klumpar ihop alla sådana med Trump, Bolsonaro mfl. Lite av en saga. Dock tror och hoppas jag sagan spårar ur med XR och andra militanta organisationer som kommer ta över stafettpinnen snart. Vår historia har visat att de som uttalar att demokratin är viktig oftast är de första att förespråka dess motsats. På lång sikt kommer domedagsprofetiorna naturligtvis försvinna. Men det är obehagligt att uppleva kraften i dem.

 27. Tudor

  Det är intressant att lyssna till Elsas citat av dessa aktivister. Språkbruket avslöjar så övertydligt att det handlar om vänsterextremister.

 28. Anders

  #21 Lasse. ”FAKEBOOK” 🙂 🙂

 29. Anders

  Det nya klimatsansade partiet skulle ha tusentals extremt kunniga spinndoctors och ideologier från KU, men hur många ansikten utåt? Partiledare? Glöm att L skulle våga ta den striden, då inte ens SD gör det! Nej, ett nytt parti måste det bli!

 30. Gunnar Strandell

  Peter Lindkvist #10 och PK #26

  Tack för mycket läsvärda kommentarer som tar fram grunden i det som ger mig bekymmer.

  Jag tycker att fler borde ifrågasätta de larm som kommer. I synnerhet när de avfärdats men dyker upp igen.

  Jag ser ingen mening i att analysera varför människor har olika syn på klimathotet för den kunskapen kan inte förändra själva hotet.

  Jag önskar att det blir lättare att se när hoten handlar om att skaffa sig makt att kuva sin omgivning.