De fossila bränslena, CO2, klimathotet och mänsklighetens Väl och Ve

A. Goklany

Länk 2:  Video och text

Indur M. Goklany har på GWPF sammanställt ännu en (1) ytterst läsvärd rapport kring konsekvenserna av användning av de fossila bränslena, atmosfärens ökande CO2-halt och frågan om hur det står till med ”klimatförändringarna”. Underrubriken beskriver innehållet väl, It´s time for some good news (2). I inledningen blir vi påminda om vad såväl FN-chefen och Hans Helighet Påven som C. Phillips på World på Economic Forum (WEF) har predikat om. De driver från varsitt håll den standardberättelse, som bland andra EUs politiker har underordnat sig och media papegojmässigt återberättar, den dystra visionen om såväl nutidens som framtidens klimathot vilken vi och våra oskyldiga barn och barnbarn ständigt matas med.

Goklany, använder klimatförändring, climate change (CC) synonymt med UNFCCCs växthusgasinducerad klimatförändring. Samtidigt påpekar han att vi inte får blanda ihop det vedertagna begreppet klimatförändring med fluktuationer i vädret och fortsätter, en sammanställning av väderdata måste täcka minst 30 år för att kunna få epitetet ”klimat” men, den borde helst omfatta två sådana klimatepisoder. Dessutom skriver han att det vore det önskvärt om en sådan sammanställning ringade in minst en, gärna fler, period(er), som beskriver någon betydande cirkulationscykel i atmosfären eller havet, till exempel AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation).

Rapporten går vidare med en väl dokumenterad kavalkad över hur det står till med det så kallade klimathotet vi levt under sedan decennier. Man kan kort och gott kan upprepa vad Ingemar Nordin skrev i sitt inlägg Corona en chans för en tuff klimatpolitik? (3), ”hittills så har världen faktiskt inte sett ett enda av klimathotets hot förverkligas någonstans”. Det är med andra ord svårt att vetenskapligt påvisa att den ökade halten av koldioxid i atmosfären har några storskaliga effekter på väder och klimat.

När det gäller påverkan på havsvattnet har det behandlats i länk (4).

¤¤¤

Rapporten handlar sedan i huvudsak om hur användningen av de fossila bränslena och atmosfärens ökade CO2-halt har påverkat mänskligheten.

Mänsklighetens allt ökande välfärd och förväntad livslängd följer i stort atmosfärens ökande CO2-halt, vilken kan ses som ett mått på användningen av de fossila bränslena. Intressant är att den förväntade livslängden inte verkar påverkas av de mycket debatterade små luftpartiklarna PM 2,5 med en diameter upp till 2,5 mikrometer (µ), som anses höra till de svåra luftföroreningarna (5). Möjligen är det hotet ännu ett korthus, som rasar när verkligheten granskas.

Det första hotet ute i stora världen som nådde min ungdoms värld var världssvälten. Den var i många områden katastrofal och jordens befolkning bara växte och växte. Den svenskfödde forskaren Georg Borgström (1912-1990) blev internationellt känd för sin berättigade oro för världens livsmedelsförsörjning. Hans böcker med rubriker som The Hungry Planet gav mer eller mindre bestående intryck världen över, inte minst i -60/70-talens miljörörelse, men historien stannar minsann inte där.

I rapporten anges att från 1961 till 2013 ökade världens befolkning från 3,1 till 7,2 miljarder, det vill säga en ökning med 133 %. Men, samtidigt med denna ofattbara ökning ökade tillgången till livsmedel per person i snitt med 31 % och dessutom visar satellitdata att jorden under det senaste halvseklet och framåt har blivit allt grönare.

Okänt och ofattbart, men Vad Hände?

greening 5

Ja, vad hände? Jo! Mänskligheten på den på många sätt ”hungriga jorden” hade tack vare innovationer och utveckling lyckats utvinna alltmer energi ur planetens enorma depåer av fossilt liv, kol, olja och naturgas. Vid förbränning av dessa energikällor, återvinns inte bara energi utan även CO2, växternas ”basföda” och dessutom skapas N-haltiga gödningsämnen, via förbränningens NOx. De ökade halterna av denna växtnäring har medfört att växtvärldens produktivitet har ökat globalt. Från 1982 till 2016 har återbeskogningen ökat medan vegetationsfattiga ytor blivit alltmer gröna och växternas samtliga delar rot, stam och blad har dessutom blivit kraftigare, inte minst bladen. Ökade CO2-halter i atmosfären ger dessutom växterna en extra bonus i och med att de kan hushålla bättre med både vatten och näringsämnen, vilket gynnat vegetationen i särskilt utsatta områden som i torrområden och på höga höjder.

Sedan ”klimatförändringarna” slog till i början av 1960-talet har  jordbrukets skördar globalt sett ökat än mer, främst i USA och Kina, men även i Indien och i de mindre utvecklade länderna. Naturligtvis har den ökande CO2-halten i atmosfären bidragit, men den största ökningen vilar på andra processer, som även de är beroende av fossila bränslen. Det gäller framför allt framställning av kvävehaltiga gödningsmedel, vilken bygger på Haber-Bosch-metoden. Förutom atmosfärens kvävgas används naturgas eller som i Kina främst kol. Som god tvåa lär de syntetiska pesticiderna komma.

Utvecklingen och effektiviseringen av jordbruket sedan 1960-talet har resulterat i att det 2013 producerades 2,8 ggr mera food energy, livsmedelsenergi, per ytenhet än 1961, medan jordbruksarealerna, trots den enorma befolkningstillväxten, endast ökade från 4,5 till 4,8 billion (miljarder) hektar (Bha). Utan jordbrukets effektivisering beräknas att det skulle ha krävts större jordbrukarealer än jorden kan erbjuda av möjligt jordbruksland för att försörja befolkningen med livsmedel (13.7 Bha).

De fossila bränslena är och har varit A och O för global greening och för den globala livsmedelsförsörjningen, de har bidragit till och till och med varit avgörande för att utplåna världssvälten och de har räddat enorma områden från att omvandlas till jordbruk. För första gången sedan människan började bruka jorden har behovet av jordbruksmark nu minskat. Den globala jordbruksarealen var som störst runt år 2000 och på många håll kan naturen nu återta sina revir, vilket gynnar de naturliga ekosystemen och biodiversiteten.

¤¤¤

Atmosfären beräknas sedan lilla istidens mörkaste tid ha värmts upp med drygt 1˚C. Om storleken på uppvärmningen och orsaken till den kan di lärde få tvista, somliga bedömer att det i huvudsak är en naturlig återhämtning efter den Lilla Istiden, medan andra menar att mänskligheten åtminstone delvis ska ”ställas till ansvar”. En växthusgasinducerad klimatförändring, climate change (CC) kan möjligen ligga bakom en del av uppvärmningen, men ”hittills så har världen faktiskt inte sett ett enda av klimathotets hot förverkligas någonstans”. Vad människan och de antropogena CO2-utsläppen däremot har åstadkommit är att jorden grönskar och att det pågår en process i vilken naturen återtar tidigare revir där människorna sedan länge härskat och sist men inte minst – mänskligheten som art mår Väl.

Vad är problemet?

 

Greta 2

Men, Ve och Fasa! Vad vill FN, WEF, Påven i Rom och våra klimathotsmedvetna småpåvar uppnå med sin gemensamma vision om ”nollutsläpp” och att locket ska läggas på för de fossila bränslena, vilka nu står för runt 80 % av den globala energiförsörjningen?

Slutnoten i rapporten är mycket intressant:

UK Met Office har avböjt GWPF´s erbjudande om att publicera en replik på Goklanys rapport som ett appendix i rapporten.

¤¤¤

Goklanys (GWPFs) rapport är mycket innehållsrik med ett otal grafer och andra illustrationer. Det vore välkommet om våra politiker och media tog till sig vad den förmedlar, istället för att ensidigt och okritiskt lyssna till klimat- och miljöhotsaktivister.

Ann Löfving-Henriksson

 

Länkar

 1. https://klimatupplysningen.se/nyttan-med-koldioxid/
 2. https://www.thegwpf.org/climate-emergency-claims-falsified-by-real-world-data/
 3. https://klimatupplysningen.se/corona-en-chans-for-en-tuff-klimatpolitik/
 4. https://klimatupplysningen.se/co2-oskattbar-och-ofredad/
 5. https://klimatupplysningen.se/pm25-hotet-annu-ett-korthus/

Goklanys rapport har blivit kritiserad av The Climate Feedbacks ”faktagranskare”, vilka snabbt fick svar på tal:

 1. https://www.thegwpf.org/fact-checking-climate-feedback/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. LTB

  Tack Ann för denna utmärkta genomgång. Bör skickas till alla politiska partier och alla stora MSM.

 2. Lasse

  Tack Ann L-H
  Realism behövs i en värld som blir allt bättre samtidigt som klimatnödläge sägs råda!
  Det är många som kämpar för att fler skall uppfatta nöden.
  Därför behövs lite realism som motvikt.

  Tyvärr är det många som lever på människors oro idag.
  SVD har en debattsida där några av dessa hör av sig för att propagera för sina metoder-med hänvisning till det allvarliga läget som flickan och Potsdam-professorn-agronomen väver samman.

  Många vill se bevis innan de agerar-då tillverkas det sådana av klimathotets NASAre:
  https://wattsupwiththat.com/2021/02/21/munging-the-sea-level-data/
  Satelliternas mätningar justerades och då fick vi accelerationen!

 3. Roland

  OT
  I dag så kom det 2st helsidor om klimatförnekelse i Norran tidningen med Kirsti Jylhä och Martin Hultman. Där klimatsans och stockholmsintiativet nämns. Står bla klimatförnekelse drevs från början av industrin bla.. osv

  ”Klimatförnekelse kopplas till viss maskulinitet”

  https://norran.se/bli-prenumerant/artikel/jdmz2wvj

  Att det kom två stora helsidor plus en framsidan i dagens Norran om detta trodde jag aldrig skulle komma i Norran

 4. Bim

  Ann, det är en fröjd att läsa dina genomarbetade kunniga inlägg. Jag blir glad helt enkelt.
  Det är kul att länka dom vidare. Inga gissningar och nya vetenskapliga teorier bara rena logiska fakta direkt från verkligheten.
  Tänk om ett enda av mainstream media tog in detta inlägg.
  Den är ett ljus i mörkret…för att Du är en stjärna. Tack för den. Nu skall jag länka den vidare.

 5. LTB

  Är de här klimatuppviglarna inte bara ett gäng influencers?

 6. Daniel Wiklund8

  Ännu ett intressant inlägg av dig, kanske för att du är feminin. Martin Hultman får väl se till att dom ”skeptiska” männen får äta testosteron hämmande medicin. Det har jag gjort i två år, mot prostatacancer. Jag har feminiserats rejält, men är ändå en ”skeptiker”. Vilket psykologiskt svammel från Hultman och Jylhä.

 7. Göran J

  Roland #3

  Jag försökte att läsa från din länk om vad Norran skriver men tänker inte att betala för den typen av artiklar. Du som har Norran kan väl tipsa redaktionen om Elsa Widdings senaste video där hon bl.a. tar upp problematiken med den typen av ”forskning” som Hultman et al står för.
  Här är länken:
  https://www.youtube.com/watch?v=Ce_iH7lRPUs

 8. Ann+Löfving-Henriksson

  # 4 Daniel, en mycket intressant kommentar. Återkommer om den lite senare.

 9. Stephen Wilks

  För dem som tycker det är svårt att läsa sådana här vetenskapliga texter på engelska, jag håller just nu på att översätta Indur Goklanys rapport till svenska. Den lär bli klar inom ett par veckor.

 10. Rolf Mellberg

  O.T.

  Igår uppmärksammades här på bloggen orimligheter i uppmätningen av aktuell is i arktis. Här kan man få en illustration av att de just nu har ett litet problem att tampas med:
  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/sea/SICE_map_extent_LA_DK_20210222.png

  Man kan dessutom undra om de senaste dagarnas ”kraftiga reduktion” av arktisk is verkligen var korrekt eller bara inledningen av samma fel?
  https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

  Jag har inte hittat några kommentarer vare sig på nsidc eller polarportal avseende problemet.

 11. Ann+Löfving-Henriksson

  # 6 Daniel, Du reflekterade över om mitt inlägg upplevdes som intressant för Dig för att jag ”var feminin”. Jag tror att kvinnor inte lockas att bli ”experter” lika mycket som män och då syftar jag på ett av mina favorituttryck som Valfrid Paulsen bjöd på under en föreläsning en gång för mycket länge sedan. (V. P. var Naturvårdsverkets förste GD)
  Han menade att en ”expert är en man som genom sina djupa detaljkunskaper undgår fel i detaljer på sin triumferande färd mot de stora villfarelserna.” (Repris!)
  Möjligen är det feminint att hellre försöka greppa varför världssvälten dunstade bort än att gräva ner sig i detaljer kring klimatkänsligheten t.ex.

 12. Ivar+Andersson

  Tack Ann L-H för en bra artikel.
  ”Vad vill FN, WEF, Påven i Rom och våra klimathotsmedvetna småpåvar uppnå med sin gemensamma vision om ”nollutsläpp” och att locket ska läggas på för de fossila bränslena, vilka nu står för runt 80 % av den globala energiförsörjningen?”
  Med ”nollutsläpp” vill dessa organisationer och småpåvar att svälten ska öka i världen. Med mer koldioxid och varmare klimat har svälten minskat och det vill man motverka. Förstår dessa organisationer och småpåvar vad de förespråkar?

 13. pa

  #10
  data verkar saknas för den tårtbiten

 14. Lars-Anders Burman

  Roland # 3
  Vi som känner till Norran vet att det blev ett ägarbyte slutet på 2019, vilket ordentligt har påverkat klimat journalistiken. Bara exemplet från 5 december 2020 säger allt, där samma journalist skriver en krönika med rubrik. Tusentals Skelleftebor kommer att dö under klimatkrisen. Bilden i artikeln visar på en översvämning i Umeå. Med andra ord vi förväntas drunkna på grund av klimatkrisen. Men i Skellefteå har vi en landhöjning på lite drygt 9 mm per år. Havsnivåhöjningen mäts via pegel i Ratan inte långt härifrån den visar på en jämn stabil havsnivåhöjning på 2 mm per år, sedan slutet av 1800 talet. Att Norran blivit klimatalarmistisk kan det bero på att den stora batterifabriken Northvolt byggs i Skellefteå ?

  Personligen försöker jag få in material i Norran under fria ordet. Där jag har en mer klimatpositiv syn. Verkar hopplöst.

  Att forskare tilldelas via Energimyndigheten 5,8 miljoner kr och via Formas statens utvecklingsråd 6 miljoner kr, för att göra en klassificering av klimatförnekare, när man inte samtidigt forskar på klimatalarmister gör mig väldigt konfunderad. Det känns lite som att alarmister är goda förnekare är dåliga. Fria åsikternas tid är förbi. Jag upplever att Chalmers forskning motverkar vår demokrati.

 15. L-A B #14,

  ”när man inte samtidigt forskar på klimatalarmister ”

  Såvitt jag vet så forskar man inte heller på klimathotsskeptiker. Jag har erbjudit att ställa upp som intervjuoffer men aldrig kontaktats – trots många påtryckningar. Och inte verkar de vara intresserade av våra bloggar och vad som skrivs där heller. Min gissning är att de mest hittar på grejer som passar deras fördomar. För sex miljoner skall de dra en visa som passar den gröna makten.

 16. Daniel Wiklund8

  # 11 Ann L-H. När jag läser dina inlägg tänker jag inte på att du är en kvinna. Bara på att dina texter alltid är intressanta, både till form och innehåll. Ofta kryddade med härlig humor. Nu är det ju så att hormoner bestämmer vilka melodier som spelas i våra kroppar. Estradiolet är oerhört kraftfullt, kan mätas i biljontedelar, testosteronet i miljarddelar. Man testade på möss. Om två hanmöss omgav en honmus kanske hon fick en extra dos av testosteron, då blev hon en bitch. Om två honmöss omgav en hanmus så kanske han fick en extra dos av östrogen, då blev han en playboy. Om två hanmöss omgav en hanmus så kanske han fick en extra dos av testosteron, han blev då en god fader. Nu gäller det här möss, men det kanske i viss mån kan överföras på oss. Då kanske Martin H är en playboy och hans kollega Kirsti J en bitch. Känner på mig att Ann L-H inte fått en extra dos av testosteron.

 17. LaCo

  #16 D.W8. Det var provokativt men intressant. Ett ämne väl lämpat för mer forskning för 5,8 + 6 miljoner kronor.

  Att påven omger sig av män det vet vi. Men vem omger FNs generalsekreterare António Guterres? Av Greta hann han inte få i sig många molekyler.
  Synintryck lär påverka män mer än kvinnor och ljud kvinnor mer än män. Kanske har vi en av flera nycklar där?

 18. Göran J

  På grund av Roland #3 inlägg skickade jag följande till Norrans Chefredaktör Helena strömbro Ershag

  Norrans Devis är följande : Kvalitetsjournalistik som du kan lita på – dygnet runt

  Hej Helena

  Den som har skrivit artikeln om klimatförnekelse i Er tidning har nog inte läst er devis eller förstår vad den innebär.

  För att du skall förstå min inställning till artikeln så ta en titt på vad Energiexperten Elsa Widding har att tillföra debatten om Klimatförnekelse.

  Klippet finns på youtube med följande rubrik och länk: Identitetspolitik och aktivism vid universiteten.

  https://www.youtube.com/watch?v=Ce_iH7lRPUs&t=31s&ab_channel=KlimatkarusellenElsaWidding

  Hej namn!

  Ulrika är väldigt tydlig i sin artikel med att hänvisa till vilken forskning som texten är baserad på. Artikeln handlar om mekanismerna bakom klimatförnekelser.

  Vi har använt tre källor som vi bedömer som mycket trovärdiga: Reuters Institut för studier av journalistik vid Oxfords universitet, forskningsnätverket Centre for Studies of Climate Change Denial och forskaren Kirsti Jylhä, som undersökt psykologiska mekanismer bakom klimatförnekelse vid Institutet för Framtidsstudier.

  /Helena

  Helena Strömbro Ershag
  redaktionschef och ansvarig utgivare

 19. Göran J

  För att du skall förstå mitt inlägg #18 så bör det tilläggas att jag fick ett snabbt svar från Helena på mitt mejl.
  Min tolkning av det är att hon faktiskt brydde sig om min kritik och ville försvara sig och sin tidnings reporter.

 20. Lars-Anders Burman

  #18
  Till dig Helena Strömsbro Ershag.
  Kvalitetsjournalistik innebär det att ni ligger bakom åsiktsförföljelse. Se pratbubblorna angivna, antar att de är forskningsbaserade, enligt vad ni påstår. Forskarna samt Norran använder dessa pratbubblor för att ringa in klimatförnekare. Ni stämplar s k klimatförnekare med dessa bubblor. Ex vis, en pratbubbla ”Huruvida det är naturliga förändringar eller förändringar skapade av människan, där finns ingen konsensus bland forskarna”
  Ett lästips till dig och din journalist.
  Bok med titel.
  Klimatförändringar naturliga eller antropogena. Bok skriven av 2 docenter och en fil.dr som undervisar i meteorologi på Göteborgs universitet.
  De skriver i sin bok i efterordet, till blivande meteorologer följande ordagrant angivet.
  Citat
  ”Trots alla de modeller och den datorkapacitet som vetenskapen idag har till sitt förfogande kommer mänskligheten inte förrän efteråt att veta hur klimatet förändras. Huruvida, eller på vilket sätt , människan på ett påtagligt sätt har bidragit till den utvecklingen kommer hon kanske aldrig att få veta”.

  Kan ni ta in text från mig i Norran. Där jag tar in en del text utifrån meteorologers kursmaterial.
  Även anger citatet ovan. Eftersom klimat handlar en hel del om meteorologi.
  Tack på förhand

 21. Robert Norling

  Jättesatsning på fossilfri ståltillverkning i Boden – 1 500 jobb till Norrbotten
  Företaget H2 Green Steel ska bygga en storskalig anläggning för fossilfri ståltillverkning i Norra Svartbyn utanför Boden. Stålproduktionen startar redan 2024 – och förväntas skapa runt 1 500 direkta arbetstillfällen i Norrbotten.
  Företaget anser att stålindustrin idag saknar förutsättningar för en snabb omställning till en storskalig fossilfri tillverkning – och därför vill de satsa på en fossilfri stålproduktion 2024.Det nystartade företaget har redan värvat ett tungt namn i industrivärlden. Henrik Henriksson, idag vd för Scania, kommer att leda företaget.
  – Klimatkrisen är vår tids största utmaning – och givet stålets stora påverkan på andra industriers resa mot hållbara lösningar är en omställning oerhört viktig. H2 Green Steel kommer vara med och accelerera denna viktiga förändring och göra svenskt stål världskänt, inte bara för sin kvalitet, utan även som världens grönaste stål. Det är spännande att få vara med från början och bygga upp Sveriges nästa exportframgång, säger Henriksson.
  Senast 2030 kommer H2GS att ha en årlig produktionskapacitet om fem miljoner ton stål.
  – Genom satsningen på fossilfritt grönt stål skapar vi ett hållbarare samhälle och bidrar till utvecklingen av vår region och vi ska nu kraftsamla med den kompetens som finns i närområdet. Att vi tillsammans med Luleå kan vara med och bidra till att revolutionera svensk stålproduktion känns väldigt spännande, säger Claes Nordmark.
  Norrbotten stål- och järnmalmsjättar SSAB och LKAB räds inte konkurrensen från uppstickaren H2GS.
  – Det här är en naturlig utveckling, säger Viktoria Karsberg kommunikationschef SSAB.
  SSAB producerar 8,8 miljoner ton stål om året globalt, varav 3,8 miljoner ton vid stålverken i Luleå och Oxelösund. Det nya bolaget H2 Green steel planerar för en produktion på fem miljoner ton årligen på Norra svartön i Boden.
  Inte ett endaste ord om var elen ska komma från.
  Men på goda grunder så får man anta att många snurror blir det.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/storskalig-anlaagning-for-fossilfri-staltilverkning-utlovas-till-lulea-boden
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/lkab-det-har-bekraftar-att-var-strategi-ar-ratt

 22. Torbjörn

  #10 Rolf
  ”Man kan dessutom undra om de senaste dagarnas “kraftiga reduktion” av arktisk is verkligen var korrekt eller bara inledningen av samma fel?”

  Jag tror inte att det var något fel, det har funnits liknande reduktioner genom åren speciellt vid den här tiden på året.

  Syns bl.a. på denna sida
  https://arctic-roos.org/

 23. Daniel Wiklund8

  När första spadtaget togs för Hybrit så sa man att det kommer att konsumera minst 10 procent av Sveriges totala elkonsumtion. Northvolt lika mycket el som luleåälvens totala produktion. LKAB-s satsning också enorma mängder el, liksom stålverket som nu planeras i Boden. Till det byggs just nu Facebooks tredje hall i Luleå, som också slukar stora mängder el. Kanske därför som förre landshövdingen Björn Nilsson tycker att det ska byggas tio Markbygden i Norrbotten. All denna gröna satsning, denna enorma jakt på koldioxidutsläpp måste ju leda till ett drömväder i framtiden. Eller en rad konkurser.

 24. SatSapiente

  #21 mfl
  Detta har behandlats tidigare här på KU. Argumenten mot denna satsning är fortfarande giltiga.

  https://klimatupplysningen.se/hybrit-fossilfri-stalproduktion-overgar-hybris/

  Det nya verkar vara att tidsplanen vässats. Full fart mot fiasko.

 25. SatSapiente

  #22 Torbjörn

  På den finska sidan står det ”No ice data” för de senaste dygnen. När isdata saknas rapporterar man ingen is överhuvudtaget, märklig presentation av istäcket kan man tycka. Isen försvinner inte helt plötsligt över en natt.

  https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/arktis-nu

 26. Torbjörn

  #25 SatSapiente
  Håller med om att det är konstigt, men det verkar inte vara lätt det här med satellitmätningar, oavsett om det gäller havsis, havsnivå, glaciärmätningar eller temperaturen

 27. Bim

  Kanske dags att påminna om denna betraktelse igen. Jag skrev den för något år sedan då jag fick höra om Hultmans uppdrag:

  På Chalmers Tekniska Högskola jobbar en man som heter Martin Hultman. Han skall utreda vad det är för fel i huvudet på människor som inte tror att klimatet är på väg bli ett dödligt hot mot mänskligheten, och att ökningen av atmosfärens koldioxid är boven i dramat. Detta är tydligen det uppdrag han har och som finansieras med tio miljoner skattekronor till att börja med.
  Förutsättningen för att klara ett sådant uppdrag är ju att han själv tror på hotet. Inte bara tror, han måste faktiskt veta.
  Varför skulle han annars slösa sin tid på det projektet.

  Att Hultman tror på hotet betyder inte att de som inte tror har någon defekt på sin hjärnor, eller inte har förmåga att tänka själva och är i behov av att utredas, även om hotet skulle vara sant, eftersom hotets vetenskapliga evidens är ganska osäker.
  För att ta sig an uppdraget måste vissa kriterier vara uppfyllda:
  Är hotet verkligt? Finns det tillräcklig tillförlitlig vetenskapliga bevis för antagandet att Jorden är på väg mot en klimatkatastrof?

  Att Koldioxid är en växthusgas kan man vara säker på.
  Jag tror ingen tvivlar på att molekylen CO2 hindrar viss långvågig strålning att lämna jordytan och stråla ut i rymden och därmed orsaka en viss uppvärmning.
  Så man kan nog utesluta att Martin Hultmans tänkta patienter går omkring och tror så.
  Det finns säkert ointresserade människor som inte vet något om det, eller inte bryr sig, men de protesterar inte heller mot klimathotet. De har ingen anledning att tvivla på någonting alls, eftersom de litar på att politiker, radio,tv och tidningar berättar sanningen för dem.
  Precis som Martin Hultman själv inte tvivlar på media och politikernas uppgifter. Så de kan ju inte räknas till Martin Hultmans patienter. De har ju samma uppfattning som honom.

  Hur skall då Hultmans patienter vara beskaffade för att bli utvalda till att bli objekt i Hultmans utredning?
  De måste vara personer som tänkt själva och satt sig in i vetenskapen och kommit till en annan uppfattning än utredaren Hultmans politiskt korrekta uppfattning.
  Alltså ha fel uppfattning, enligt Hultman, annars finns det ju inget att utreda?

  Men…Hultman har ett jättestort hinder på vägen.
  Som psykolog måste han ju sätta sig in i patienternas psykiska status, lämpligen genom undersökningar, intervjuer, elektroniska apparater eller helt enkelt genom att vanliga människor med bakvända klimathotspsykiska problem, frivilligt söker sig till honom för att få hjälp med sin brist på klimatångest.
  Annars måste Hultman själv söka sig till dessa“ klimatförnekare” direkt genom att kalla dom till sig, eller genom att sprida och göra reklam för sin verksamhet.

  Skulle Hultman få napp och få chansen att träffa några riktiga “klimatförnekare”. Alltså sådana som tvivlar på hotet, för att de tänkt själva, och satt sig in i det vetenskapliga tänket, kollat den vetenskapliga statistiken om jordens medeltemperatur, stormar, orkaners styrkor och frekvenser, havsnivån, korallrevens status, och issmältningen vid polerna, osv. Och därför skaffat sig en egen uppfattning om koldioxidens o-katastrofala inverkan på Jordelivet.
  Och dessutom! – Kan 400 PPM= en knapp halv promille koldioxid i atmosfären anses vara en “luftförorening, som president Barack Obamas påstod?
  Och kan man se denna knappt halva promille koldioxid ryka upp ur skorstenarna, virvla runt i luften och förvandla atmosfären till en soptipp? enligt Greta Thunberg. Till och med Påven, tror det, men han tror ju på mycket annat också. Det är ju hans jobb att tro.

  Då får utredare Hultman vara beredd på att träffa dessa människor som kallas förnekare och som sannolikt betraktar psykologen Martin Hultman, inte som psykolog utan som en patient. En med skattemedel, mycket välbetald patient.

  Ett märklig fenomen är att dessa människor som har tänkt själva oftast är äldre personer som uppnått pensionsåldern. Ofta gråhåriga äldre heterosexuella människor, har jag hört uttryckas av de som tror på klimatkrisen. Alltså, en speciell grupp av människor som då skiljer ut sig från den övriga befolkningen, enligt politiker och klimathotare i radio och tv och nästan all media.
  Att denna grupp av människor som jobbat färdigt och lever på sin pension skall underkastas hjärnkontroll av Chalmers Tekniska Universitet, är ju underligt.
  Men, så klart, tekniska universitet har ju gott om skjutmått och andra mätinstrument. De kan ju lätt sätta igång med skallmätning och har även tillgång till annan elektronisk utrustning att mäta hjärnfunktionerna med. De gjorde de ju redan på 1930 talet.

  Men då uppstår ju ytterligare ett nästan oöverstigligt problem för Martin Hultman. – Lagen om hets mot folkgrupp!
  Knäck den nöten! Hultman. Vi kanske ses.
  Med vänlig hälsning,
  Bim.

 28. Mats Kälvemark

  #21 Robert Norling
  Det kan bara finnas en enda tanke för de som driver detta projekt. Att från EU mjölka ut så mycket ”gröna” bidragspengar som det bara går för att sedan stänga ner på ett snyggt sätt när man konstaterar att det inte finns någon kommersiell marknad för produkter som är 30-50% dyrare utan prestandafördelar jämfört med motsvarande produkter från Kina, Indien etc. Hybrit var dödfött från början och nu blir det slagsmål om bidragsmiljarder som vi alla kommer att vara med att försörja direkt och indirekt via statskassan och våra skattemedel. Och allt drivet av en enfaldig och meningslös häxjakt på fossil koldioxid.
  Samma invändningar som för Hybrit. Se länk:
  https://klimatupplysningen.se/hybrit-fossilfri-stalproduktion-overgar-hybris/

 29. Daniel Wiklund8

  Har just läst en intervju med Maria Persson-Hulda, teknisk direktör på H2 Green steel. Hon säger att stålverket kommer att förbruka 12 terawattimmar, Sveriges totala förbrukning är 140 terawattimmar. Och att man inte har nåt avtal med nån kraftproducent eller malm leverantör. Men man lovar guld och gröna skogar.

 30. tty

  #10

  ”Man kan dessutom undra om de senaste dagarnas “kraftiga reduktion” av arktisk is verkligen var korrekt eller bara inledningen av samma fel?”

  Nej, det beror på vindarna. Kraftiga sydostliga vindar har packat ihop isen i Framsundet och drivit iskanten norrut vid Svalbard:

  https://earth.nullschool.net/#2021/02/21/0700Z/wind/surface/level/orthographic=-13.65,78.70,1261

  Och samtidig har nordostvindar packat ihop isen i Okhotska havet:

  https://earth.nullschool.net/#2021/02/20/2300Z/wind/surface/level/orthographic=137.72,56.77,1261

 31. tty

  #29

  ”Och att man inte har nåt avtal med nån kraftproducent eller malm leverantör. ”

  Ingen brådska. Det kommer även i bästa fall att ta årtionden innan det blir någon storskalig produktion av vätestål. Det är långt från en laboratoriebänk till en masugn.

 32. tty

  #21

  Uppenbart en skojarfirma. Tänk efter litet. Man skall alltså bygga:

  1. en storskalig elektrolysanläggning (plus kraftledningar som kan hantera 10% av Sveriges elproduktion)
  2. storskaligt vätgaslager (vilket aldrig gjorts förr)
  3. ett stålverk byggd på helt ny teknik (som heller aldrig gjorts förr)

  Och allt detta på tre år. Det går inte ens om man blir totalt befriade från allt vad miljöprövning och tillstånd heter.

  Det känns ungefär som ”Plantagon”, ett 30 våningars (!) växthus i Linköping där man skulle odla kinesisk kål (givetvis med grön energi). Man blåste 160 miljoner utan att ens sätta en spade i marken och konkade sedan med 40 000 i tillgångar.

 33. Lars Cornell

  tty #32. Jag delar inte din uppfattning. I de tre punkterna har du helt rätt. Men se det i vårt nuvarande samhälles, politikers och bidragssystems utgångspunkter så är det sagda inte helt fel.

  Om de tänker utgå från SMR med vätgas ur processvärme så behövs inte,
  1 – storskalig dyr hydrolys. Det ordnas med SMR+termolys.
  2 – Storskaligt vätgaslager behövs inte eftersom SMR producerar vätgas on-demand.
  3 – Ja, men de räknar nog inte med 3 år utan med 6 år.

  De ser att Hybrit kommer att misslyckas på grund av kombinationen
  [vindkraft+hydrolys+vätgaslager] som är fruktansvärt dyrt och ineffektivt.
  Där har de sin nisch eftersom de inte kommer att göra det misstaget (tror jag). Därför är de vinnare om de bara tillåts ljuga litet lagom (eller inte behöver berätta hela sanningen) i början.

 34. Karl Erik R

  Malm till Boden blir inget problem. LKAB kommer att leverera. Prissättning på malm baseras på leverans till Rotterdam. Om kunder ligger närmare så blir priset som LKAB erhåller högre. LKAB tjänar alltså mer på att leverera till Boden jämfört med att leverera till Rotterdam, eller ännu längre bort.

  Elektriciteten kommer inte att kunna vara löst till 2025, vilken lösning man än väljer.

 35. Ulf

  Angående Hultman så redogjorde han för sitt kartläggningsprojekt för några år sedan. Han hade inte börjat men hade redan klart för sig att klimathotsskeptiker var mer eller mindre nazister. Han är fullständigt frikopplad ifrån allt som har med forskning att göra.

  Angående fossilfria stålet. Satsningen är lätt att göra då den med all säkerhet kommer i huvudsak finansieras av skattebetalarna. Sveriges suboptimerade elsystem borgar nu också för att meningslösa projekt startas upp i Norrland pga superbillig energi. Emedan bolag i södra Sverige försvinner utomlands pga av att systemet klappat ihop.
  Suboptimeringspolitik som bygger på MP dumheter, stöttat av ”makten framförallt partiet, S.

 36. Robert Norling

  Basen för H2GS blir Boden–Luleå, en region som ”erbjuder unika förutsättningar för fossilfri stålproduktion”, enligt ett pressmeddelande från investmentbolaget Vargas som grundat det nya stålbolaget.

  Senast 2030 ska H2GS ha en produktionskapacitet på fem miljoner ton stål per år.

  ”Finanseringsbehovet i den första fasen uppgår till ca 25 miljarder kronor och kommer att finansieras genom en kombination av eget kapital och grön projektfinansiering”, skriver Vargas.

  Grön projektfinansiering vad är det. Pensionsfonder eller vi vanliga skattebetalare.
  Första fasen 25 miljarder och andra eller tredje??

 37. Anders

  Först tack Ann! Se vilka goa kommentarer Du har lockat fram!

 38. BD-Nille

  #32 tty och #34 K-E R
  Trovärdigheten faller ju platt när H2 Green Steel anger byggstart första halvåret 2022 och nytt banbrytande stålverk med valsverk i produktion år 2024…. Med vätgaselektrolysörer, vätgaslagring, och vätgasreduktion av DR-pellets!
  Samråd. MKB. Miljötillstånd. Det finns ju gränser för gräddfiler även för klimatet. Färdigt första utkast till samrådshandling sommaren 2022 kan i bästa fall vara möjligt..
  H2 Green Steel angivet elbehov 12 TWh/år = 1370 MW medeleffekt. Bara i fullt steg 1 år 2026 om jag fattat rätt. Norrbotten idag totalt 8 TWh förbrukning, 900 MW medeleffekt.
  Ytterligare en produktionsmatande 400 kV ledning till stamnätsstationen UT42 Boden/Svartbyn lär behövas utöver den befintliga från PK4 Messaure. Säg minst 5 års tillståndsprocess, därefter byggtid.
  En inblick i byråkratin för en ny kraftledning ges här:
  https://www.svk.se/siteassets/natutveckling/utbyggnadsprojekt/messaure—keminmaa/kompletterande-samradsunderlag-messaure-keminmaa.pdf
  Dvs SVK:s planerade 400 kV ledning Messaure-Finland längs den redan befintliga 400 kV ledningen Letsi-Finland. Nytt extra samråd har krävts hur SVK ska passera eller gå runt naturreservat som redan genomkorsas av nämnda befintliga 400 kV ledning. Det finns inga gränser för vilka merkostnader Länsstyrelsen i Norrbotten tycker är rimliga.
  Men, den där nya 400 kV ledningen till Finland har ju i nuläget bara till syfte att exportera elöverskott från Norrbotten till Finland, och sänka elpriset där (och höja elpriset i Norrbotten). Någon betydelse för driftsäkerheten i stamnätet har den ju inte.
  Om nu Hybrit, LKAB och nu också H2 Green Steel tillsammans ska mer än 10-dubbla elförbrukningen i Norrbotten så behöver ingen ny 400 kV till Finland byggas. Och inte heller SVK planerade förstärkning av Snitt 2 mellan SE2 och SE3 (Svealand) för 75 miljarder. Det är ju bra.
  Dock undrar jag hur det ska gå för Svealand och Götaland, SE3 och SE4, utan 7000 MW från Norrland och utan effektreglering från vattenkraften.
  Kanske det går att importera fossilbaserad kraft från Litauen, Polen, Tyskland och Danmark.
  Det där gröna stålet i Norrbotten blir väl då lite gråaktigt…

 39. Anders

  #38 BD-Nille. Bra inlägg! Vill lyfta en annan aspekt ang. Din kommentar ”Det finns inga gränser för vilka merkostnader Länsstyrelsen i Norrbotten tycker är rimliga.” Finns det inte en rätt omfattande luckurativ bransch som gör dessa ”MKB:er”, samrådshandlingar mm? Finns det aldrig några jävsmisstankar om stora exploatörer (med statliga kopplingar) som gör ramavtal med dessa konsultbolag? Vem granskar konsulterna? Är det deras kompisar på Lst eller NV? Som alla röstar på mp… Bara lite funderingar.

 40. #38 jättebra inlägg med substans.
  Ja, vad ska man säga? Först, trovärdigheten är så klart noll. Tidplanen är omöjlig. Jag har mark i närheten oh kan överklaga! Sen, då tänker jag på en upplyst press som kan ställa frågor. Finns inte. Twh, Mw och sånt är främmande djur för journalistutbildningen. Finns nog inte. Sen, Lst BD och landshövdingen med socionomutbildning. Tidigare politiker m. Visserligen med erfarenhet från riksdagens kulturutskott och sånt. Vad förstår hon om en värld med Twh, Mw, kraftnät och sånt. vi har en ding dong värld som inte för oss framåt.