CO2 – oskattbar och ofredad

CO2 än en gång:

Patrick Moore är numera ansvarig för Energy, Ecology and Prosperity vid Frontier Centre for Public Policy. FCPPs mål är att ”utveckla idéer som förändrar världen” och där har han publicerat artiklar, som borde kunna bidra till att åtminstone rubba rådande konsensus.

The Positive Impact of Human CO2 Emissions on the Survival of Life on Earth ställer invanda begrepp på huvudet och behandlades här under rubriken Återvinn CO2 – Rädda Biosfären. Moore menar att den CO2, som ligger begravd i de fossila bränslena måste upp till ytan. Denna energiskatt ska nyttjas och den CO2 som då frigörs kommer att pigga upp jordens svältfödda grönska och dessutom skjuta upp risken för en borttynande biosfär.

I Ocean ”Acidification” Alarmism in Perspective utmanar han återigen en konsensusuppfattning. Hotet om ”havsförsurningen” dök 2003 upp i miljörörelsens tidskrifter. Det var i samband med att Nature publicerade en artikel med budskapet att en förhöjd CO2 halt i oceanerna skulle kunna skada organismer med kalkskal. I det långa loppet skulle det kunna ge sådana störningar att hela näringsväven skulle kunna kollapsa.

Denna ”Global Warming´s evil twin” blev en ersättare eller ett komplement till det ifrågasatta hotet om CAGW. För en hotbild i det här fallet behövs inga eventuella tecken på en katastrofal antropogen uppvärmning, det enda som krävs är att CO2 -halten i atmosfären stiger och att pH-värdet i oceanerna kan beräknas sjunka.

Hur rimligt är detta hot? Moore nämner oceanernas betryggande buffertkapacitet, men går inte närmare in på den. Däremot påminner han om att koldioxiden ursprungligen kommer från jordens inre och att den under jordens tidiga historia utgjorde en betydelsefull del av atmosfären. Under Kambrisk tid, beräknas atmosfärens CO2 -halt ha varit flera tusen ppm. Det innebär att tidiga flercelliga organismer bör ha utvecklats i en miljö med högre CO2 -halt än dagens.

För 545 miljoner år sedan, började de första organismerna med kalkskal att dyka upp. CO2 bands i kalken och när skalen hamnade på havsbottnen sammanpressades de med tiden till kalksten. Naturligt nog sjönk atmosfärens CO2 -halt.

historical-co2-levels

En självklar fråga är hur en liten nutida ökning i oceanernas CO2-halt kan skada när de tidiga skaldjuren kunde bygga upp sina kalkskal i en miljö där atmosfärens CO2-halt var 10-15 ggr högre än i dag. Den frågan har inte uppmärksammats av dem, som varnar för hotet om ”oceanernas försurning”.

Och, hur förklarar ”försurningsaktivisterna” att det finns sötvattenorganismer, som kan producera kalkskal vid pH 4-5. Svaret är biologiska och biokemiska processer. Kalkskalsorganismerna har t.ex. en slemhinna, som kontrollerar pH-värdet nära ytan, lite av en parallell till mekanismerna i vår magsäck vars inre håller pH 1. Inte nog med att det bör ha funnits likartade system som hos dagens sötvattensorganismer redan hos de allra första skalbärarna. Biologin bjuder på flera mer eller mindre kända system för anpassning till nya och nygamla förhållanden.

Nutida populationer bär i sin genuppsättning med sig minnet av tidigare förhållanden, vilket gör att de är i ständig beredskap för att anpassas till eventuella förändringar. De flesta ryggradslösa, som har förmågan att bilda kalkskal, är dessutom kapabla till snabb anpassning genom att de en eller till och med flera gånger om året producerar mycket stor avkomma. Ju större avkomma desto fler mutationer. Förutom denna genotypiska mångfald i populationerna kan organismer med samma genuppsättning uppvisa fysiologiska skillnader i olika miljöer, s.k. fenotypisk plasticitet, vilket kan ses som en extra liten buffert. Många marina arter lever dessutom i kustområden där de, dygnet runt, år ut och år in, utsätts för stora variationer i både CO2 -halter och andra miljöfaktorer. Den beräknade sänkningen av framtida pH -värde ligger inom dessa naturliga svängningar.

Ja, varför skulle lite högre CO2 – halter i nutid bli störande för kalkskalorganismerna?

Det anses allmänt att oceanernas pH-värde sjunkit från 8,2 till 8,1 under de senaste 250 åren. Men, det finns inga tidiga mätvärden att stödja sig på, det finns inte någon global mätning av oceanernas pH ens idag och pH-värdet i oceanerna är inte heller enhetligt. Till havs varierar pH-värdet geografiskt mellan 7.5 och 8.4 eller med 0.9 pH-enheter och det förändras betydligt mer än med 0.1 enhet på daglig och årlig basis. Trots detta har ”försurningen” extrapolerats och försurningsaktivisterna hotar med att oceanernas pH-värde kommer att sjunka med 0.3 enheter till 2100.

I skolan fick vi alla lära oss att Humboltströmmen är rik på fisk. En självklar fråga i ”försurningsdebatten” är naturligtvis vad strömmens uppvällande djupvatten har för pH-värde. Svaret är enligt Moore mellan 7.7 och 7.8. Trots detta jämförelsevis låga värde produceras 20 % av världens fiskfångst i dess vatten och basen i näringskedjan utgörs bl.a. av coccolithophorer, d.v.s. organismer med kalkskal.

Bekymmer kring hela näringsvävens undergång på grund av ”havsförsurning” kan vi nog lämna över åt framtiden, medan det än en gång kan understrykas att kriget mot CO2, denna oskattbara molekyl, är ovanligt smutsigt.

greening

Ann Löfving-Henriksson

Oceanernas ”försurningen” i perspektiv:

https://fcpp.org/sites/default/files/documents/Moore%20-%20Ocean%20Acidification%20Alarmism.pdf

CAGW i perspektiv:

http://icecap.us/index.php/go/joes-blog/the_most_important_assumption_in_epas_co2_endangerment_finding_has_been_con/

De fossila bränslenas oskattbara värde:

https://www.klimatupplysningen.se/2015/11/16/cop-21-och-mansklighetens-val-eller-ve/

https://www.klimatupplysningen.se/2013/02/07/vad-stort-sker-det-sker-tyst/

https://www.klimatupplysningen.se/2016/07/11/atervinn-co2-radda-biosfaren/

Klimatkriget:

http://www.thegwpf.org/matt-ridley-the-climate-wars-and-the-damage-to-science/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingvar i Las Palmas

  Mycket bre genomgång Ann.
  All denna propaganda mot CO2 har ingen substans. Allt är ”hittepå” för att stödja en dubiös politisk agenda.

 2. Olav Gjelten

  Min fundering har i många år varit varför den lilla istiden är den stora normen för de gröna. Inget pris i världen är för högt för att vi skall tillbaka dit, tycks de mena.

 3. Lasse

  Tack Ann.
  Havens betydelse för liv på jorden är stor.
  CO2 och pH varierar betydligt något som bör studeras. Men varför skrämmas med det?
  http://www.pmel.noaa.gov/co2/story/WHOTS

 4. Björn-Ola J

  Jag har varit vid medelhavet vid ett par tillfällen i år, i vintras låg temperaturen på runt 12 grader i vattnet, i somras över 30 grader. Rimligtvis borde mängden kolsyra i vattnet variera efter temperaturen, hur påverkar detta vattnets PH-värde?
  Man tycker ju att PH värdet borde variera med temperaturen, men jag kan inte se att varmare hav har lägre PH värde än kallare, p.g.a. mer kolsyra. Hur funkar det egentligen? Är det buffertverkan som håller mänden kolsyra konstant oavsett vattentemp?

 5. tty

  Björn Ola J #4

  I princip bör kallare vatten ha lägre pH-värde (kan lösa mera CO2). I praktiken är det mycket mera komplicerat. Havsvatten har en mycket komplicerad kemi, och mängder av andra faktorer spelar in, t ex den biologiska aktiviteten, salthalten mm.

 6. tty

  #1

  ”All denna propaganda mot CO2 har ingen substans. Allt är ”hittepå” för att stödja en dubiös politisk agenda.”

  Inte riktigt. Snarare är det som någon sa om pengar: ”det betyder inte allt här i världen, på sin höjd 98 procent”.

 7. bom

  Väl tänkt och skrivet. Försurningsaktivisterna och ”den onda tvillingen” var fräscha och nya begrepp att tacka särskilt för!

 8. Sören G

  På den här artikelns facebboksida har en person skrivit följande:
  ”Ulf Stigson När ska ni fatta att då tog det 10.000 tals år att ske…
  Mot nu 50-100…. eftersom det aldrig tidigare skett med hjälp av människan…”

 9. Ingvar i Las Palmas

  tty #6
  >Inte riktigt. Snarare är det som någon sa om pengar: ”det betyder inte allt här i världen, på sin höjd 98 procent”.

  Fast först kommer makt. Mycket makt

 10. Peter F

  #8

  Undrar varför denne Ulf S aldrig dyker upp här ? Han kanske inte vågar !

 11. Slabadang

  Lbt får uppgifter!

  Hur många av dina 30 60 åriga ”trender” visar rätt i diagrammet ovan?

  Överkurs:
  Hur ser sambandet co2 temperatur ut för dessa ?

  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

 12. Lars Cornell

  Jag påminner om följande punkter i konferensen på Lidingö lördag 8/10,
  http://klimatsans.com/2016/09/27/klimatkonferens-810/

  Dokumentation från Martin Hovland, prof. em. meteorologi: pH- och temperaturavvikelser i djuphavet.

 13. Björn

  Jag börjar inse att Patrick Moore´s analys av CO2 ur historiskt perspektiv och konsekvens, som Ann här förträffligt återger (se även KU 2016-07-11), ger en trovärdig bild av utvecklingen. När man läser detta kan man börja undra hur det kan vara möjligt att klimatforskarna och politikerna fruktar en global uppvärmning mer än utsläckande av livet här på jorden. Svaret är att de överhuvudtaget inte förstår problematiken i grunden och detta är allvarligt. Åtgärder förstärker den katastrofala minskningen av CO2, vars minskning i sig är bundet av naturlagarna. Här kan människan ingripa och öka på CO2-emissionen och inte som nu, tvärtom.

 14. Sören G

  När har politikerna förstått problematiken?

 15. Lars Cornell

  #14 En del politiker förstår redan, men de är röstsvaga. Det är de som skriker högst och tror att de vet men ej vet som bestämmer och det är ett problem. Det gäller att ersätta samtliga Mp-politiker samt Löfven (S), Ibrahim Baylan (S) och Rickard Nordin (C) som finns i häxprocessens skränande kör som drivs av hörsägen och masspsykos.

  På medeltiden var det krav på bevis som fick slut på häxprocesserna. Så måste det gå till nu också.

  För närvarande har SD öppet mål precis som i förra valet. Men det kan tänkas att Anna Kinberg Batra tar med sig Alliansen upp på vägen och vandrar i mål tillsammans med SD redan före valet den här gången. Vi får se.

 16. Jan-Åke

  Mycket bra Ann !
  Försurningsaktivisterna brukar peka på Stora Barriärrevet,jag vet att det började byggas för 18-20 miljoner år sedan men hur var det med havets PH då ?

 17. Sören G

  När det gäller klimatforskarna finns det två typer, de som får anslag (för att stödja koldioxidhypotesen) och de andra vars forskningsresultat tystas eftersom det inte passar klimathotsreligionen.
  En massa andra forskare (som inte är klimatforskare) passar på att hänvisa till ”klimathotet” för att få del av forskningsanslagen.

 18. Ingemar Nordin

  Tack Ann. Som Peter påpekade i en tidigare tråd så bör väl de marina växterna gilla en höjd koldioxidhalt.

 19. John Silver

  Ursäkta, men vad menar du med ”CO2 än en gång”?
  Vad annars skulle det handla om? Metan?

 20. Ann lh

  # 19 John Silver, jag menade att det här inlägget kom direkt efter Peter Stilbs och att det kunde bli tjatigt. Alltså en liten, liten ursäkt. Men, vid närmare eftertanke så är det ju egentligen CO2 hela den här frågan handlar om och våra infallsvinklar är lite olika.

 21. Argus

  @#20
  Njae. Yep, för de som ifrågasätter logiken i *demoniserandet* av CO2. Absolut. Undertecknad är den förste att hålla med om det: är CO2s farlighet en myt som kan skingras, rasar – ju – hela det orimligt dyra och meningslösa (ur rationell aspekt) klimatsmarteriet.

  Men. För den *plethora* av aningslöst vilseledda Goda världsmedborgare är det futilt. Det har blivit en tro som intet rationellt biter på. Och vi ska också lägga till att många skapar sig makt och rikedom på Hotandet.

 22. John Silver

  Tja, när ni nu inte hade ryggrad nog att behålla det rätta namnet på bloggen, the climate scam,
  så hade ni ju kunnat gett den namnet Koldioxidupplysningen.
  Men det är kanske inte för sent än?
  Det jag vänder mig emot är er oförmåga att förstå hur man debatterar; trollen sopar ju golvet med er.

 23. Svend Ferdinandsen

  Det er som med Global opvarmning der blev til Klimaændring. CO2 kaldes nu forurening og for rigtig at skræmme kaldes det kul-forurening.
  Det lyder umiddelbart uskyldigt, men ord har meget større betydning end man tror, og disse ændringer er foretaget med en agenda.

 24. Sören G

  Är det att sopa golvet att tjat, tjata, tjata om och om igen med samma meningslösa kommentarer?

 25. Slabadang

  Moahahah moahahhah ”Ny studie av Kirsti Jylhä”

  ”Klimatförändringar är ett allvarligt hot mot människor, djur, och jordens ekosystem. Trots detta har effektiva klimatåtgärder dröjt, delvis för att det finns de som fortfarande förnekar att det finns ett problem. I en ny avhandling i psykologi har Kirsti Jylhä undersökt psykologin bakom förnekelse av klimatförändringar. Resultaten visar att individer som accepterar hierarkiska maktstrukturer har större benägenhet att förneka problemet.”

  http://www.uu.se/forskning/forskningsnytt/artikel/?id=7270&area=2,6,10,16,25&typ=artikel&lang=sv

  Ska hon forska om kopplingen mellan matematisk förståelse kritiskt tänkande logisk förmåga kopplat till ”klimatförnekelse” vetenskapen?

  Nä :” I am a PhD student at Uppsala University in Sweden. In my research, I often cite research that has been conducted at Victoria University. My PhD thesis will focus on the relation between sociopolitical ideologies and climate change denial”

  Idioternas vaktparad numer på väg in på våra universitet.

 26. Slabadang

  kolla Kirsti Jylähs twitterkonto!

  https://twitter.com/kirstijylhae

  🙂 🙂 : 🙂 :i 🙂 🙂

 27. Sigvard Eriksson

  # 25 #
  Nä nu dj…..lar!

 28. Lars Cornell

  #25 Slabadang
  Som (nästan) alltid har du rätt.
  ”… individer som accepterar hierarkiska maktstrukturer har större benägenhet att förneka problemet.”
  Det är ju precis tvärt om.
  De som accepterar FNs och IPCCs hierarkiska maktstruktur är de som i första hand här klimathotstroende.
  De som mer går på fakta och bevis anser att mer CO2 har större fördel än nackdel.
  http://www.tjust.com/2016/scientists-believe.pdf

 29. #25 #27

  Folk som känner att de måste ta till termen ’klimatförnekare’ håller inte högre nivå …
  Och de som anser att de måste göra det nu snart ett decennium efter att Peak-Gore är väl dessutom ca 10 år bakom kurvan ..

 30. Sören G

  Den stora massan har ju aldrig fått höra att det finns invändningar (minst sagt) mot påståendet om ett klimathot.
  Men de som har utbildning och borde veta men ändå håller fast vid klimathotstron borde en psykolog kunna förklara med att de skulle tappa ansiktet om de inser att de blivit lurade.

 31. tty

  #26

  Undrar om hon varit på Nya Zeeland, eller om hon har hittat fotot på nätet?

 32. Ingemar Nordin

  John Silver #22,

  Om du tycker att trollen sopar mattan med oss så kanske du skulle ta över bloggen? Eller, ännu bättre, varför inte starta en ny blogg?

 33. Ingemar Nordin

  Slabadang #25,

  Det rör sig om ännu en avhandling/studie som istället för att våga ta fatt i så tråkiga saker som de sakliga argumenten för eller emot ”argumenterar” mot alla som understår sig att ifrågasätta ortodoxin genom att psykologisera dem, diagnostisera dem, genusifiera dem eller sociologisera dem. Samma taktik användes under sovjettiden mot alla som vågade ifrågasätta marxismleninismen. Flera av dem satte man på mentalsjukhus. Detta verkar således vara ännu en doktorsavhandling i pseudovetenskap.

 34. Sören G

  #33 Ingemar Nordin
  Även vetenskpasmän som inte stödde Lysenkos galna läror om växtförädling sattes på mentalsjukhus, eller läger.

 35. Slabadang

  Jonas och Lars C
  KGB vet att de hjärntvättade inte fattar att de är lurade förrns de hör orden ”lägg an” inför exekutionspatrullen och vapnen är riktade mot dem.
  De är offer för manipulation och indoktrinering. De är bara nyttiga idioter den som indoktrinerat sedan vill bli av med fort som fasen eftersom de bevisat att de ej går att lita på och inte fattar vad det går ut på. När tioöringen till slut trillar mer så blir de extremt farliga för dem som lurat dem och därav patrullen!

  Den hierarkiska maktstrukturen FN – IPCC- EU är alltså vad hon tror på …… det blir så korkat att man faktiskt tycker synd om henne! Ja harrejavlar hur haspen helt kan gå upp i rök!

 36. sut

  Förlåt en fråga från en helt okunnig, men jag vill gärna veta hur co2 gas kan åka upp i stratosfären när den är ca 35% tyngre än luft och därför användes till att släcka bränder i fartyg etc därför att den sjunker nedåt och tränger undan all luft? Har ingen mer än jag märkt att det växer otroliga mängder sly efter våra vägar där co2 halten helt naturligt är hög. Denna sly producerar i sin tur mycket o2. Är det någon skillnad co2 från fossilt bränsle och co2 från bio bränsle eller sitter det någon uppe i himlen ex.vis någon politiker från MP eller SOC och talar om att den här co2 kommer från bio och skall inte värma upp jorden, men den här co2 kommer från en fossildriven bil och den skall värma upp jorden. Jag ser ingen skillnad i den kemiska formeln co2 från bio eller co2 från olja. Kan någon på ett enkelt sätt klargöra
  detta för mig därför att jag får inte ihop det????? Tackar på förhand SUT

 37. Håkan Bergman

  I slutna utrymmen med liten cirkulation lägger sig CO₂ på botten. Men i den fria atmosfären är det så turbulent så att alla gaser blandas i stort sett jämnt. Om det inte vore så skulle ju alla gaser i atmosfären vara skiktade.

 38. Slabadang

  SUT!

  Inte bara vid vägkanten. Hela planeten har blivit 13% grönare sedan 1983!!!!
  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/trend_big.jpg

  Ingenting SVT DN SVD LO MP S WWF NTF och andra ljugorgan vill att du ska veta eller förstå!! 🙂

 39. Ann lh

  # 36 SUT, den enda skillnaden jag kan se är att det är en politisk skillnad på samma sätt som att CO2 från västländerna verkar vara mer politiskt skadlig än den från tillväxtländerna, eftersom vi måste minska våra utsläpp medan de kan öka mångfalt och ändå få beröm för sitt klimatarbete.

 40. tty

  #36/37

  Det är faktiskt stora lokala skillnader i koldioxidhalten, även utomhus i synnerhet vid svaga vindar. Årstidsvariationen nära marken i skog kan vara så mycket som 100 ppm och ännu större lokala variationer är inte alls ovanliga. Det här är ett av problemen med att jämföra CO2-halter mätta enligt klyvöppningsindex med iskärnor eftersom de förra avspeglar den lokala CO2-halten just där bladet växte och när klyvöppningarna bildades medan ismätningarna mäter ett genomsnittsvärde utsmetat över en lång period, och det dessutom i en miljö nästan helt utan levande organismer.

 41. Slabadang

  ”Myter” om enstaka gigantiska vågor visade sig vara vetenskap!

  The birth of rogue waves can be physically explained through the modulation instability of water waves. In mathematical terms, this phenomenon can be described through exact solutions of the nonlinear Schrödinger equation, also referred to as “breathers”.

  https://wattsupwiththat.com/2016/10/03/researcher-succeeds-creating-a-controlled-rogue-wave-in-realistic-oceanic-conditions/

  12 minuter in på denna video faktiskt uppmätt freak wawe

  http://www.dailymotion.com/video/x225ztn_bbc-horizon-2002-freak-wave_shortfilms

 42. Peter Stilbs

  #41 – jag såg någon dokumentär på Discovery eller liknande redan för 10 år sedan – med samma (något löjliga) budskap = om man använder de fullständiga ekvationerna i modelleringen så ”förklaras” fenomenet med jättevågor väl. Och det ägnade man 50 minuter åt att älta fram och baklänges, innan man slutligen tryckte fram ”svaret”

 43. Slabadang

  Peter S!

  Jag har samma intryck av förklaringen alternativt bortförklaringen. Jag har lärt mig att kan de inte förklara så jag begriper kan så innebär det att den som föreläser inte heller riktigt begriper vad han/hon talar om. Jag känner igen ofullständiga svar på lukten och tilläggsteorier i synnerhet.. Men att monstervågor existerar och är mer frekventa än vad vetenskapen förväntat sig är ingen fråga längre.

 44. Slabadang

  Peter S! (tillägg)

  Bilderna från våglabbet där de generar vågor som påstås återskapa monstervågorna reser många frågor om förutsättningarna vid genereringen av vågorna. Eller vad säger du och var är ekvationen som skall beskriva fenomenet?

 45. Guy

  41 – 44

  Det har sin förklaring, åtminstone delvis i upptäckterna med tvåspaltsystemet och ljusets dualism. Vågor som förstärker eller tar ut varann.

 46. John Silver

  #32

  Ok, hur gör man?

 47. Ann lh

  SR P1 får alltsom oftast underhålla mej när jag förbereder dagens middag. Idag bjöd kulturradion på en känd, numera avliden författare Anna Kavan. Hon hyllades med en liten uppläsning av ett stycke ur hennes roman ICE från 1967. Det valda stycket handlade om ja gissa, klimatförändringar, men det verkade inte som om kultureliten förstått att det handlade om dåtidens klimathot, den inom en nära framtid kommande istiden. Uppiggande!

 48. Slabadang

  Ann LH ! 🙂 🙂 🙂 🙂

  Intellektuell lyteskomik är numer mainstream-media!

 49. Slabadang

  Håll ögonen på MSM i morgon!

  Assange har presskonfa i morgon kl 10.00. Wikileaks kommer berätta i vilken ordning och när de kommer släppa sina filer om Demokraterna och Hillary Clinton. Förväntningarna eller kalsongränderna är enorma med tanke på valet den 8e Nov.

  Både The Guardian och New York Post har tidigare blåst wikileaks och brutit avtalet med organisationen genom att mörka sånt som drar ner förtroendet för tidningarnas politiska hemvist. Med andra ord är de nu rökta för att kunna göra samma sak igen och det blir intressant att se hur Wikileaks agerar denna gång.

 50. Slabadang

  SVT har glömt lite av wikileaks avslöjanden ! 🙂 🙂 🙂 🙂

  Vilken patetisk djävla propagandaapparat SVT är. Vad saknas ?

  http://www.svt.se/nyheter/utrikes/snabbguide-wikileaks-storsta-lackor

  Ja bland annat denna release i år :

  https://wikileaks.org/clinton-emails/ Inget SVT vill att allmänheten upptäcker!

 51. Lasse

  #50 Vad som saknas?
  Kanske denna:
  http://www.svt.se/nyheter/utrikes/fredspris-for-klimatuppgorelse

 52. Ann LH

  Slabadang, tack för tipsen! Spännande tider.

 53. Lasse

  Lite om CO2 som tillväxtfaktor:
  Future increase in plant photosynthesis revealed by seasonal carbon dioxide cycle
  https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161003112208.htm

 54. Ann L-H

  Klimatavtalet anses vara i hamn och detta krig mot CO2 kröns sannolikt med Nobels fredspris i december.
  Men!
  Den för klimathotet helt nödvändiga ”hotspotten” går inte att spåra
  Klimatmodellerna avviker alltmer från verklighetens data
  Uppmätt klimatkänslighet är låg

  Överenskommelsen/avtalet innebär att
  I-länderna ska svältas ut och betala övriga världen för sina välståndssynder
  Tillväxtländerna har full frihet att tillväxa och flerdubbla sina koldioxidutsläpp så långt fram i tiden man kan skåda
  Utvecklingsländerna lämnas åt tillväxtländerna som ”råvarugivare”, men får inte själva använda fossila bränslen för sin utveckling. De kan möjligen se fram emot liten allmosa från klimatfonden då och då.
  Klimatpanelens högsta ledning deklarerar att det inte handlar om vetenskap utan om politik, dvs ”den stora omställningen” där målet är Global utjämning i FNs regi,
  Och, detta jublar våra politiker över från vänster till höger! Ju snabbare vi underkastar oss Schellnhubers ”Globala Demokrati” demokrati desto bättre och Media blundar
  Arma Värld!

 55. Ann L-H

  # 53 Lasse tack för länken. Ändå något att glädjas åt i denna märkliga värld där vad som helst tycks möjligt