Goklany

De fossila bränslena, CO2, klimathotet och mänsklighetens Väl och Ve

Länk 2:  Video och text Indur M. Goklany har på GWPF sammanställt ännu en (1) ytterst läsvärd rapport kring konsekvenserna av användning av de fossila bränslena, atmosfärens ökande CO2-halt och frågan om hur det står till med ”klimatförändringarna”. Underrubriken beskriver innehållet väl, It´s time for some good news (2). I inledningen blir vi påminda om   →