Varför klimatfrågan är så politiserad och polariserad

Ingen naturvetenskaplig fråga har blivit så politiserad och polariserad som klimatfrågan. Varför? I detta inlägg ska vi se att klimatfrågan har de ingredienser som gör att den passar perfekt för detta. Förenklat så vill politiska vänstern inta en alarmistisk ståndpunkt och högern tona ner eventuella problem orsakade av klimatförändringar. I detta inlägg används begreppen ”vänster” och ”höger”. Detta är en generalisering och förenkling vilket jag är medveten om.

Om klimatfrågan var rent vetenskaplig och opolitiserad skulle det inte finnas kopplingar till vänster eller höger. Den största orsaken till att klimatet går att politisera är att frågan inte alls är vetenskapligt avgjord och stora osäkerheter finns. Det handlar om prognoser för framtiden. Det politiska IPCC säger t.ex. att temperaturen med mycket stor sannolikhet kan stiga mellan 1.5 och 4.5 grader beroende på kommande händelser. Ett mycket stort temperaturintervall som är baserade på ovaliderade klimatmodeller.

En hel del naturvetenskapliga klimatforskare ifrågasätter IPCC:s prognoser och tycker att de överdriver. De stora osäkerheterna och att klimatforskarna rapporterar så olika gör att det finns utrymme att politiskt välja det man vill tro på. Man väljer det som passar ens egna politiska agenda och finner snabbt stöd för detta bland många forskare. Det gäller både vänster (klimatalarmister) och höger (klimathotsskeptiker). En parentes. Konsensus hör inte hemma i naturvetenskapen. Det finns inget att rösta om utan i vetenskap används bevis.

Vänstern har blivit klimatalarmister och varnar för att om vi inte vidtar drastiska åtgärder så kan problemen och följderna bli mycket allvarliga. Sen finns det klimatvetenskaplig okunniga personer som Greta Thunberg och agronomen Johan Rockström som fabulerar och tar till hot långt över vad IPCC säger i sina rapporter.

Greta_Thunberg_190822_face

Greta Thunberg

Greta Thunberg har blivit kopplad till AFA och stöder liksom modern Malena Ernman vänsterextremiströrelsen Extinction Rebellion. Greta har enligt modern den övernaturliga förmågan att kunna se den osynliga gasen koldioxid med blotta ögat. När det gäller Greta så har det hela en religiös prägel. Har varnas det för jordens undergång och det snart.

Den extrema vänstern gillar diktatur och här har vi Miljöpartisten Pär Holmgren och Anders Wijkman med flera som vill avskaffa demokratin. Genom att överdriva och ta en alarmistisk position så kan klimatfrågan användas i syftet att propagera för diktatur.

För de som vill ha regleringar, mer skatter och globalt styre passar den alarmistiska delen av klimatfrågan perfekt. Dessa kan sägas tillhöra vänstern. I Sverige är samtliga partier (utom möjligen SD) till ”vänster” i klimatfrågan. Vad Sverigedemokraterna står får jag inte grepp om – de är så tysta. Main Stream Media i Sverige har en ensidigt alarmistisk position. Ingen kan undgå att se att statstelevisionen, Bonnier- och Schibstedpressen kör en stenhård klimatalarmistisk propaganda. Titta på Rapport, Aktuellt och TV4-nyheterna så har de 1-2 klimatalarmistiska inslag var dagligen. Högern och riktiga klimatforskare som Lennart Bengtsson är bojkottade.

Vänstern gillar inte att debattera klimatfrågan medan högern vill ha debatt. Ett skäl för vänsterns debattvägran skulle kunna vara att de inte tror på sin egen valda vetenskap. De vet att den är svag. Ett annat skäl kan vara att klimatfrågan är helt politiserad och därför tror man inte att diskussion om vetenskapen gynnar den egna politiska agendan. Potemkinkulissen om att vi kan rädda jorden om vi gör stora uppoffringar får inte ifrågasättas.

potemkinkuliss_small

Bara vi slutar flyga, äta kött, slutar köra/äga bil, köper närodlat, höjer skatterna, bygger sol- och vindkraft så kommer paradiset och allt ordnar sig säger vänstern.

Utomlands ser det ofta annorlunda ut. I USA står republikanerna ofta på den klimathotsskeptiska sidan och väljer att tro på forskare vars rapporter visar på en mycket måttlig ökning av temperaturen vid ökade koldioxidutsläpp. President Trump är också klimathotsskeptisk och väljer att lämna Parisöverenskommelsen 2020. Överenskommelsen påverkar knappt klimatet och är extremt dyr för USA. Kina och Indien får däremot får drastiskt öka sina koldioxidutsläpp.  Det finns till skillnad från Sverige media i USA som är klimathotsskeptiska. Fox News är en sådan TV-kanal. Fox News är i USA långt större än CNN. Washington Times ett exempel på en klimathotsskeptisk tidning.

Parisöverenskommelsen innehåller krav på överföring av stora belopp från de utvecklade länderna till de underutvecklade länderna. Detta för att det påstås finnas en fiktiv skuld för tidigare koldioxidutsläpp. Högern är ofta mer nationalistisk och gillar inte detta. Politik och inte vetenskap.

Vänstern gillar socialism och ibland även kommunism. Regleringar av företag och mindre marknadsekonomi gillas av vänstern. Här sammanfaller vänsterns regleringsiver med de stora företagens syn på detta. Regleringar och komplicerade lagar gynnar de allra största företagen och gör att de lättare får en monopolställning. Ett klimatalarmistiskt scenario är en orsak att reglera mer. Google, Facebook och Twitter har visat sig stå till vänster.

I USA har Federal Trade Commission utdömt att Facebook ska böta $5.000.000.000. Organisationer börjar lämna Facebook för att de censurerar och kränker individens integritet. Igår var det den stora hälsosajten mercola.com som annonserade att de lämnar Facebook.

Högern sätter ofta individen i centrum. Vänstern, speciellt den gröna, är motståndare till att människor står högst upp i skalan.

Politikerna har nästan helt politiserat forskningen. För att få anslag måste man ha rätt åsikt och agenda. Skälet till att många pensionerade forskare är klimathotsskeptiker är att de inte är beroende av politikernas anslag. De kan tala fritt. Ett annat skäl att de är höger är att de upplevt kommunismen och sett hur hemskt den kan vara.

Klimatfrågan är om den alarmistiska sidan väljs ett perfekt medel för att hindra folk att flyga, äta kött, köra bil o.s..v. Just nu är förbud av kött på tapeten.

Philip_Botström_s

Philip Botström – ordförande i SSU

SSU har ett förslag att ta bort kött på äldreboenden i ”klimatets ”namn. Att de gamla ofta är undernärda bekymrar väl inte SSU. Nästa steg blir väl skolor och statliga myndigheter. Varför inför inte Riksdagen detta tokförslag först? Eller Kungahuset? Borde inte Nobelmiddagen vara rent vegetarisk? Kanske bara veganer ska kunna få Nobelpriset? Jag raljerar lite nu men det var oerhört svagt av SSU att ge sig på de svagaste på äldreboendena.

FN ska börja agera matpolis genom sin nya rapport om att kött är skadligt för miljön. Tro dem inte. Björn Lomberg skriver i USA TODAY att helt övergå till vegetariskt mat för resten av livet sparar bara 2% av utsläppen enligt en studie av svenska vegetarianer. Tyskland har ett förslag om en köttskatt om 19%. När kommer motsvarade till Sverige?

Enligt uppgift från Ingrid&Maria var det regeringen med Morgan Johansson, Isabella Lövin och Amanda Lind som genom en samlad aktion stod bakom Googles avstängning av SwebbTV. Enligt journalisten Ingrid Carlqvist källa var det klimatfrågan som var orsaken till avstängningen. Källan berättade att Lars Bern får ”regeringen att framstå som en samling skolbarn med övergurun Greta Thunberg i spetsen”.

Morgan_Johansson2

Morgan Johansson

Två av våra Klimatuplysningens skribenter, Elsa Widding och Peter Stilbs, raderades plötsligt tillsammans med övriga från SwebbTV där de intervjuats. Ett allvarligt ingrepp i yttrandefriheten om uppgifterna stämmer. Märkvärdigt är att riksdagspartierna och tidningarna har varit knäpptysta om detta övergrepp. I alternativmedia blev det storm. Efter fem dagar släppte Google på SwebbTV igen.

Anledningen till att klimatfrågan går så bra att använda av vänstern för sina politiska syften är just att vetenskapen INTE är avgjord och forskarna INTE är eniga. Koldioxidhypotesen – att mänskliga koldioxidutsläpp kommer att orsaka en farlig uppvärmning av jorden är bara en hypotes. Den existerar bara i klimatmodeller som inte validerats. Bevis saknas. Bluffen om 97% av forskarna har vederlags ett antal gånger.

Jag tillbringar några månader om året utomlands och försöker följa klimatdebatten i olika länder. Min uppfattning är att klimatfrågan nästan alltid är en icke-fråga utanför Västeuropa. I USA finns en politisk debatt men bland allmänheten är frågan inte viktig numera. Sverige och Tyskland är nog de värsta exemplen på grönt flum och förtryck i klimatets namn.

Hjärntvätten av svenskar har lyckats bra. Endast de som läser alternativmedia och/eller de som har en hög naturvetenskaplig utbildning tvivlar på de starkt överdrivna klimatlarmen. Här är en artikel på samma tema som detta inlägg.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mattias G

  Två starkt bidragande faktorer till polariseringen måste väl vara 1) möjligheten för rena amatörer att via internet nå en global publik och 2) människans inbyggda dragning till grupptänkande. Folk sitter i ring på nätforum och hetsar mot det de tycker illa om, utan att orka ta reda på hela bilden. Det är psykologiskt jobbigt att ta in komplexa resonemang, och då är det skönare för hjärnan att ta genvägar med hemmaritade grafer och önsketänkande.

  Man får nog hacka i sig att koldioxidutsläppen påverkar klimatet, även om det är många frågetecken och stor osäkerhet kring hur mycket. Sen är det kanske större oenighet om vad man ska göra åt saken i ljuset av kunskapsläget, men det är knappast en vetenskaplig fråga, utan just en politisk. Och att den frågan är politiserad är nog helt i sin ordning, för det handlar om värderingar.

 2. Daniel Wiklund

  OT I dagens Norrbottens kuriren är det en stor artikel om Greta. Den handlar om seglatsen till USA som startar idag. Artikeln är från TT så den lär finnas i alla tidningar. Gretas öde är ju tydligen viktig för alla att få reda på. Med på resan förutom pappan är filmaren Nathan G som följt Greta i ett år. Det kommer alltså mera och ännu mer om Greta. Om nu inte jorden hinner gå under.

 3. Tack Per,

  en enkel och klar analys!

 4. Ivar Andersson

  Sverige är extremt när det gäller klimathotet. Europaportalen redovisade igår (8/8) den senaste EU-barometern (juni) över de olika EU-ländernas invånares syn på EU och olika samhällsfrågor. Sverige utmärker sig som vanligt med en extremt stor oro för klimatet. Mediernas, debattörernas och politikernas extrema fokus på frågan kombinerat med den helt orimliga ”Greta-hajpen” i svenska medier har uppenbarligen haft effekt. Men trots detta är det ändå bara 48% av de tillfrågade svenskarna som anser att klimatfrågan är en av de två viktigaste EU-frågorna. Många svenskar verkar i likhet med mig ha en mer avslappnad attityd till ord som klimatkris och klimatkatastrof, och i EU i genomsnitt är det bara 22% som tycker klimatfrågan är en av de två viktigaste EU-frågorna.

 5. Daniel Wiklund

  Hur ser SSU på den just avslutade pilgrimsfärden i Mekka där varje pilgrim slaktar ett får, som sen ska ges till fattiga. Den muslimska högtiden Eid al adha som avslutas idag har också ritualslakt av får. Ingen köttskam där.

 6. Ann lh

  Tack Per! Vi har talat om grupptänkande och andra uteslutande faktorer och fenomen när det gäller klimathotsfrågan, men frågan är om inte Gretafenomenet leder till rätt association till den insnörda frågan.
  I dagens expressen visas hur hon nu på väg att borda den exklusiva segelbåten som med besättning ska föra henne till USA.
  Det är inte lyxigt, allt hon behöver är en säng och lite småsaker, enligt egen utsago.
  Men båten då? Vad är den gjord av? Koldioxidneutral? Och egen besättning skulle jag i varje fall kalla lyxigt.
  I en blogg i USA där man diskuterade Greta och hennes färd till USA föreslogs ett vikingaskepp med tillhörande roddare som enda någorlunda koldioxidfria färdmedlet.
  Lyxig båt med lyxig utrustning ses inte som exklusivt, mer Aspergerskt än så kan det knappast bli och hela etablissemanget hänger i god Aspergeranda på utan invändning.

 7. sl

  Klimatfrågan är ett vänsterpåhitt, den är till sin essens en politisering av privat konsumtion. Klimatet är bara ett höftskynke, det är möjligheterna att angripa andras existens som lockar vänstern.

 8. Ann lh #6: Båten Malizia II är inte det minsta koldioxidneutral. Jag har inte räknat på det men jag är övertygad om att båten per passagerarkilometer släpper ut långt mer CO2 än flyg. Båten har dessutom en motor på 377 kg att användas för att ladda batterierna till all elektronisk utrustning (kan även användas för framdrivning). Nu kommer man att säga att dieselmotorn inte används. https://de.wikipedia.org/wiki/Malizia_II

 9. Ivar #4: 48% som har klimatångest i Sverige är mycket. Sossarna har ett intresse att få bort fokus på de stora problemen i Sverige. Klimatet kan då bli den store fienden som enar och distraherar folket. Glömt blir stor brottslighet, flumskola, bidragsfusk av enorma mått, fattigpensionärer. Varför håller statstelevisionen på med snyftreportage om folk som råkat illa ut utomlands men Sverige glöms bort. Och så den eviga hetsen mot Trump och Putin.

  Motsvarande undersökning i USA visade att bara 5% oroade sig för klimatet. I stort inga alls. I alla undersökningar finns en felmarginal där folk antingen slumpmässigt väljer ett alternativ eller svarar det man tror ska vara det ”rätta”. Det att att statistiskt komma fram till önskat resultat beroende på hur frågorna ställs och undersökningen genomförs.

 10. Lasse

  Läste en bok om 1970 talets vänsterrörelse ,( Jan G)
  Där skildrades hur kampen organiserades och bevakades av samhällets ordningsmakter.
  Då stod vänstern för oordning och en fara för samhällets utveckling.
  Var finns detta motstånd idag?
  Vem försvar vår tillgång på tillförlitlig energi och våra möjligheter att bygga välstånd så vi kan segla med lyxbåtar till fjärran länder?
  Vem försvarar vår rätt att uttrycka andra åsikter?

 11. mattias

  #9. Frystorkad mat i två veckor för besättningen känns också energikrävande, men den är väl producerad med energikällor utan koldioxidutsläpp får man väl anta.

 12. Jan

  I stort sett samma politiska grupperingar som med moraliska övertoner länge drev migrationsfrågan ivrigt understöda av massmedia och ”kändiseliten” har nu bytt till klimatfrågan. Det gick ju inte längre att dölja att MPs migrationspolitik inte var vägen till paradiset och alla alternativen skulle var vägen till helvetet.

  Nu får vi se hur länge MPs klimatpolitik håller och när vi får se en upprepning av haveriet med migrationspolitiken. Hur som helst lär läxan även denna gången bli rejält kostsam.

  Angående båten Malizia II skulle det vara intressant att veta hur besättningen tar sig till och från båten. Misstänker att det blir åtskilliga flygresor som orsakar betydligt större utsläpp än om Thunbergskan skulle flyga över Atlanten.

 13. Sven

  Har just läst en uppdaterad version av Ernmans bok där det står på sidan 43: ”Greta tillhörde det lilla fåtal som kunde se våra koldioxider med blotta ögat. (Det osynliga. Den färg-, doft- och ljudlösa avgrunden som vår generation valt att ignorera. Inte bokstavligen förstås. Men ändå.) Hon såg hur växthusgaserna strömmade ut från våra skorstenar, svävade uppåt med vindarna och förvandlade atmosfären till en gigantiskt osynlig soptipp.”
  Vad jag förstår så är det som står inom parentesen jag satt dit ett tillägg jämfört med den tidiga utgåvan. Någon som kan bekräfta?

 14. Ivar Andersson

  #9 Per Welander
  Jag trodde att fler svenskar än 48% satte klimatfrågan högst och blev positivt överraskad men inte förvånad över att inom EU i genomsnitt är det bara 22% som tycker klimatfrågan är viktigast. Att klimathotet är en avledningsmanöver från regeringen hade jag inte tänkt på förut. Alltid något nytt att fundera på.

 15. Håkan Bergman

  #9,14
  I svenska undersökningar brukar man fråga om ”klimat och miljö”, självklart får man då dom siffror man vill ha.

 16. Sven #13: Så här står det i upplagan som jag recenserade. Sid 43:
  ”Greta tillhörde det lilla fåtal som kunde se våra koldioxider med blotta ögat. Hon såg hur växthusgaserna strömmade ut från våra skorstenar, svävade uppåt med vindarna och förvandlade atmosfären till en gigantisk osynlig soptipp.”

  https://www.klimatupplysningen.se/2019/01/10/recension-av-malena-ernmans-bok-scener-ur-hjartat/

  Barnet Greta Thunberg kan inget naturvetenskapligt om klimatet. Hon rabblar politiska floskler. Försöker du prata med henne får du zombie-liknande svar. Bilden ovan har jag tagit själv och jag har försökt prata med barnet Greta.

 17. Sven

  Per #16: Tack, jag ville bara dubbelkolla att det är en ändring i boken. Jag har inget till övers för Gretafenomenet.

 18. Björn

  Klimatfrågan är som handen i handsken för vänstern, för här ser man en möjlighet att få makt och införa planekonomisk styrning. Våra ledande politiker bidrar till denna planekonomisering genom sin alarmistiska och konformistiska hållning.

 19. Robert Norling

  Så länge vi tillåter att vi har politiker som är beredda på att ”gå över lik” för att tillskansa sig mera makt så kommer vansinnet att få fortsätta.
  Det finns alldeles för många ”nyttiga idioter” som låter sig utnyttjas och som kan tjäna en hacka på det som etablissemanget ser som ett sätt att stärka sina ambitioner för mer inflytande.
  Så länge vi har regeringspolitiker som kan stå i TV på en partiledardebatt och blåljuga för lättledda medborgare utan att ställas till svars så får vi nog räkna med att de fortsätter på den inslagna vägen.
  MP:s Isabella L. ”jorden håller på att brinna upp” är kanske ett av de värsta avarterna, men det finns hur många uttalanden som helst att referera till.
  Att på köpet avleda från den samhällsdebatt som skulle behövas för vårt lands utveckling och många nya sköna skattekronor är nog också starka drivkrafter för skrupelfria politiker.
  Media och politikerna går ju hand i hand och den massiva indoktrineringen pågår med tilltagande intensitet.
  Att våra ungdomar går på bluffen är inte så konstigt då de förutom all propaganda även blir itutade redan från dagisnivå om det ”hemska” hotet inför framtiden.
  De har ju också stora brister om väder och klimat som de lite äldre med minnet kvar kan referera till.
  Så vi som kommit upp lite i åren MÅSTE upplysa den yngre generationen om sakers tillstånd.

 20. Thorleif

  Tack Per,

  Allt bottnar som vanligt ner i MAKT! CO2 blev det perfekta instrumentet för vänstern att återta makt.

 21. Håkan Bergman

  Thomas Sowells Intellectuals and Society ger en bredare beskrivning av hur det fungerar, det här är inget nytt det är bara ämnet som varierar. Finns på Kindle och är en riktig tegelsten, jag läser och läser men procenten rör sig knappt. Uncommon knowledge ger en introduktion.
  https://www.youtube.com/watch?v=JyufeHJlodE

 22. Thorleif

  Rädsla är och har alltid varit maktens instrument att stärka makten.

  När det gäller EU vill ingen av våra professionella levebröds-politiker diskutera pågående smygfederalisering. MSM är lika tysta vilket i sig är en skandal.

  År 1999 efter svårigheten och motståndet mot euron från alla ekonomer yttrade den nya kommissionsordföranden Romani Prodi att det skulle komma ett tillfälle, dvs en kris, då man skulle ta nya steg framåt i förstärkningen av EU. Möjligheter som folket i medlemsländer hela tiden varit emot. 2009 och framåt kom detta tillfälle då man t.ex införde nya extrema bankregler m.m samt tvingade svaga euroländer fullständigt på knä med hjälp av IMF och ECB (inkl USA intressen) samtidigt som man efterskänkte mycket stora förlusttäckningar till banker och liknande privata institutioner. Behandlingen av UK och Brexit är precis samma medicin eftersom inget får hota ett framtida Förenta Staterna av Europa. Nu senast valdes en ny kommissionsordförande utanför det stadgade valprocessen från parlamentet. Att hon är för en fullständig skatteunion är välkänt.

 23. Peter F

  Greta har vänt tillbaka 2 ggr redan ! Undrar varför.

  https://www.windy.com/track-team-malizia-and-greta-on-their-journey-across-the-atlantic?50.388,-4.175,5,i:pressure

 24. latoba

  Ett sätt för oss klimathotsskeptiker att sprida lite sanningar smygvägen skulle kunna vara att lägga in en A4-sida med fakta i de tidningar och tidskrifter som finns på biblioteken. Antagligen skulle bibliotekarierna plocka bort sidan snabbt , men innan det hann göras kanske några hann bli upplysta. Vad tycks?

 25. Ingemar Nordin

  latoba #24,

  För mig som är lite barnsligt förtjust i civil olydnad låter det där som en utmärkt idé! (Min fru, som varit bibliotekarie och är allmänt rättrådig och laglydig, skulle vara mindre road. Men jag säger inget till henne.) 🙂

 26. Sören G

  Just nu. Lennart Bengtsson intervjuad i P1 med anledning av sin bok.

 27. Torsten Nilsson

  På tal om tävlingsbåten Maliza ,som är sponsrad av Bl a av BMW,sade dom på radion i morse följande:
  Då båten skulle vara så lätt som möjligt,fanns det inga toaletter ombord.

  Hur tänkte man där?

 28. Ann lh

  Lyssnade på Lennart Bengtsson i P1. Studio ett cirka 17.20.
  Bra! Han talade om att vi har gott om tid, att klimatkänsligheten verkar vara lägre än den än IPCC räknat på och med, att det gäller att vara realistisk och att tänka globalt! Sedan fick media lite välförtjänt klander.
  Han hade nog ställt vissa krav på intervjun för att ställa upp. Som sagt bra.

 29. Håkan Bergman

  Ann lh #28
  Tack, jo det var ett fall framåt för sveriges radio. På webben kommer LB in ca. 1:21:30.

 30. Och här är länken till Studio Ett där Lennart Bengtsson Intervjuas.
  https://sverigesradio.se/avsnitt/1319482
  När jag klistrar in länken kommer jag direkt till där intervjun börjar. Hoppas att det fungerar för er andra också.

 31. Kenneth Mikaelsson

  ** Kommentaren borttagen av då det är utanför ämnet. //Moderator **

 32. Sten I

  23# Peter F: Hur kan man se på den länken att dom vänt tillbaka 2 ggr?

 33. Peter F

  https://www.windy.com/track-team-malizia-and-greta-on-their-journey-across-the-atlantic?50.219,-4.570,5,i:pressure

  Du måste kolla hela tiden för att se vändninagarna

 34. Ulf

  Som jag sagt det är den vägen man måste gå. Att stödja forskare som LB med en sansad bedömning av ”klimatkrisen”. Att bara säga att det inte alls stämmer gör bara att man inte kommer fram överhuvudtaget i mediabruset.

 35. Lars Kamél

  Det är knappast en slump att klimatförändringar växte fram som ett påstått hot under samma tid som Sovjetimperiet låg i sina dödsryckningar. Kommunister och socialister tvingades inse att deras ideologier ger upphov till förtryck och diktatur samt inte ger särskilt mycket välstånd. Demokrati och kapitalism visade sig vara mycket bättre på att dra upp människor ur fattigdom.
  Kommunisterna och socialisterna slutade inte att hata kapitalism bara för det. När nu industrialism, kapitalism och marknadsekonomi tycktes orsaka klimatförstörande koldioxidutsläpp, fick de en ny chans. Snabbt hoppade de in i klimathotsrörelsen och tog över den. Därav kraven på global diktatur (som föreslås under andra namn, men det lurar ingen med lite förstånd), avindustrialisering och planekonomi för att lösa den påstådda klimatkrisen.

 36. tolou

  Denna länk går till Lennart Bengtsson på Studio ett
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=7280106

  Är dagens klimatdebatt för ”alarmistisk”? Hör Lennart Bengtsson berätta om boken och sin forskning

 37. Sören G

  Judith Curry kommenterrar denna artikel med ”The latest travesty in consensus ‘enforcement’, published by Nature.” Och med en länk med alla klimathostskeptiker som alarmisterna vill ha tystade.
  https://judithcurry.com/2019/08/14/the-latest-travesty-in-consensus-enforcement/#more-25088

 38. Frej

  Ja när Gudrun Schyman hoppar på klimattåget , då vet man vad det handlar om . Ja det kryllar av folk som aldrig gjort ett hederligt handtag i dom kretsarna . Det finns hur mycket pengar som helst att ta för sig av . Ett råttbo , vore intressant att veta hur och var alla pengar kommer ifrån . För dom vore inte där om dom inte fanns .

 39. Linds

  #36
  Nja, reporterns uttal av ”metrologins huvudstad” Reading var ju kass. Reportern, för journalist kan han väl inte ha varit med den dåliga påläsningen av READING, benämde denna hedervärda stad med helt felaktig betoning. Och Bengtsson lät gaggig och gammal tyvärr. All right, jag HAR läst boken. Den var väldigt vetenskaplig. Men när får vi en svensk rakryggad klimathotsskeptiker som även Greta kan ty sig till?

 40. AOH

  Appen ” Vessel Finder” visar också MALIZIA2 och track sen starten från Plymouth men visade ingen vändning, som den brukar göra med andra båtar.

 41. latoba

  Den som vill veta mer om båten som fraktar Greta kan läsa här:
  https://detgodasamhallet.com/2019/08/15/lars-hassler-svenska-tonaringen-greta-seglar-over-atlanten-for-att-minimera-miljoavtrycket/

 42. Thorleif

  Jag skulle vilja se journalisterna inom public media ställa ”de egna” mot väggen när det gäller IPCCs senaste utspel om behovet av kärnkraft som ”räddare av planeten”. MP har tydligen sitt ursprung ur Linje 3 från 70-talets slut. Men det är i stort sett helt tyst. Jag ser det som bevis på svaga journalister (ej objektiva) och ett MP som sätter makten långt före deras realpolitik inom sakfrågan. Politik som istället syftar mot klassiska vänsterfrågor uppblandat med extremism. Strategin är förstås att få med främst vanliga storstadsbor som tröttnat på stressen inom ekorrhjulet. Men det går inte så bra längre av opinionsundersökningarna att döma. Vanligt folk inser till slut vilka uppoffringar som kommer att krävas och sakta sakta börjar kanske opinionsläget i klimatalarmismen luta till vår fördel. Sämre tider med högre skatter etc brukar få folk att se nya perspektiv och då inte minst den egna plånboken. Kommer msm öppna upp debatten till slut? Svaret är ivf JA om vanligt folk börjar uttrycka misstro mot alarmismen lite oftare.

  Och ja, MP sitter i en rävsax när det gäller kärnkraften. De kan inte svika sin hjärtefråga. Hur ska de på ett trovärdigt sätt hantera detta och hur ska vänsterfolket inom media visa att de är värda skattebetalarnas tvångsfinansiering?

 43. Håkan Bergman

  Torsten Nilsson #27
  Vadå inga toaletter, dom har ju hela Atlanten för sig själva. Det är värre för lokförarna här på Nynäsbanan som är tvungna att skita i Handen.

 44. Staffan Lindström

  39 Linds
  Lennart Bengtsson-intervjuaren betonade väl inte ”Reading” så fel, men som sv. ”läsande” både i början och slutet av den sk. intervjun… Han undrade i slutet om det inte var dags att ta fram hårdhandskarna …. Jag vill fråga honom: HUR DÅ LILLE VÄN? Klimatdiktatur åt alla?? SR SVT är för överskådlig tid körda… Det finns fortfarande en del bra journalister typ Janne Josefsson men jag är inte alltför hoppfull just nu…

 45. Björn

  tolou [36]; Den länken var bra. LB uttryckte sig kort och kärnfullt och vältaligt. Jag kan inte minnas att jag har hört hans röst tidigare, men däremot har vi här på KU haft en del pingpong om det kaotiska systemet och solens roll i det hela.

 46. Fredrik

  Finns det någonstans beskrivet hur resan går till i mer detalj? Har de någon följebåt? Nu är jag novis när det gäller sjöfart men den sortens båtar är väl optimerade tävlingsredskap med små eller inga bekvämligheter för besättningen. Då är det ju konstigt att de lyckas stuva in 3 personer extra som inte bidrar (jag utgår ifrån att Greta, hennes far och fotografen inte är erfarna sjömän med erafrenhet av den här sortens seglatser) ellr vad anser ni?

 47. Fredrik #46: Hela resan är ett PR-jippo. För barnet Greta, båtägare och besättning. Tittar man på vart båten är på väg så är det söderut mot Atlanten på 40:e breddgraden utanför Portugal. Nöjessegling och inte snabbaste vägen men behagligast. Snart vattentemperatur runt 21-22 grader samt ganska svaga vindar runt Azoriska högtrycket. Frågan är väl om man går norr eller söder om högtrycket. Väderprognosen säger att högtrycket ska flytta sig lite norrut. Så jag gissar på söder om högtrycket så får de medvind och varmt vatten (25-27 grader). Fast längre väg. Men jag spekulerar bara. Vet inte.

  Greta, fadern och fotografen åker bara med. Inga problem för en nöjessegling i fint väder med besättningen.

 48. Fredrik S

  Vi skattebetalare kanske borde skicka hela MP-toppen till Las Vegas en vecka så de kommer in i matchen och har lite skoj. De kan ta Greta med sig också när hon blåst över.

  Frikort med tvång till The Heart Attack Grill i Vegas inkluderas.

  Lite kapitalism och animaliskt fett är nog vad de behöver.

  Lövin ser ju så allvarlig numera ut att det riskerar att bli permanent.

 49. Jojje

  Tycker Tony Heller förklarar det bra i alla hans youtube klipp, både varför och hur det går till.
  Jag har väntat på klimatvargen sedan 1986 men den verkar vara rätt skygg och inte hungrig.
  1999 efter 1997-1998 El Niño var man lite orolig. Det var 2-3 år efter det som hålen i jordensundergång via koldioxidhypotesen började synas smått.