Vår pessimistiska syn på verkligheten

timbrokoldioxid2
En liten rapport från Timbro som kom i denna månad tittar lite mer noggrant på svenskarnas syn på den allmänna utvecklingen. Det verkar som om media lyckas förmedla en bild som inte riktigt stämmer med verkligheten. Rapporten bygger på Demoskops djupintervjuer med 2 500 svenskar som ”förhoppningsvis” speglar samhällsmedborgarnas åsikter och attityder. Författaren sammanfattar resultaten av undersökningen som följer:
Svenska folket har överlag en pessimistisk syn på världens utveckling.
# En klar majoritet av alla svenskar tror att antalet undernärda är större nu än år 1980.
# En majoritet tror att den extrema fattigdomen ökat.
# 6 av 10 tror att utsläppen av koldioxid i Sverige ökat sedan år 1980.
# En majoritet tror att luftföroreningarna i EU-området tilltagit.
# 7 av 10 tror att mängden skogsmark har minskat i OECD-länderna.
Fakta pekar på det motsatta:
# Trots finanskrisen har antalet fattiga fortsatt att minska.
# I Sverige, och resten av EU, har luften aldrig i modern tid varit så ren som den är nu.
# Mängden skogsmark har ökat i OECD-länderna men det är Kina, som står utanför OECD, som står för den största ökningen.
# Samtidigt som Sveriges ekonomi vuxit kraftigt sedan 1990 har koldioxidutsläppen per person minskat.
# På ett område har utvecklingen gått åt fel håll de senaste åren: antalet undernärda har ökat, även om andelen har fortsatt minska.
Vad som är speciellt intressant är att 6 av 10 i Sverige tror att våra per capita utsläpp av CO2 har ökat sedan 1980 medan de i själva verket har minskat. Någon kan naturligtvis påpeka att om vi räknar utsläppen baserat på vår konsumtion, dvs även räkna med importerade varor, då stämmer säkerligen den bilden. Men det är naturligtvis inte det förhållandet som svaren återspeglar, utan snarare vårt dåliga samvete som göds av all information om CO2 och  ”galopperande” klimatförändringar. En del anser kanske att det är bra att vi tror detta, då blir mer benägna att acceptera strängare regler eller mer pålagor, vi får en högre acceptans för vindkraftverk etc. Det kan finnas en politisk poäng att folk har fel verklighetsuppfattning. Man kommer osökt att tänka på länder som Ryssland eller Vitryssland vars media är kontrollerad uppifrån eller snarare av självbevarelsedrift utövar självsensur.
Trots allt har tidningar och andra medier ”upplyst” oss svenskar om klimat, energi och CO2 med stor regelbundenhet de senaste decennierna varför okunskapen måste härröra från felaktig information. Det faktum att 90% har en tydlig uppfattning om hur mycket CO2 vi släpper ut relativt till 1980 visar på att vi har ”informerats” över öronen. Hans Rosling måste i detta avseende hedras för sina insatser att berätta för världen att allt faktiskt inte blir bara sämre. Sedan är det olyckligt att han annekterats av klimatalarmismen, ett område som han antagligen saknar större kännedom om.
Vi kan ju konstatera att TCS och andra skeptiska bloggar behövs som motvalskärringar i den strida strömmen av alarmistiska budskap. Kanske har vi inte alltid rätt, men Timbro-studien visar med all tydlighet att vi överskjöljts av felaktig information. Den naturliga frågan blir då, hur kommer sig detta, är den ”mastermindad” från olika miljöorganisationer eller från den gröna industrisektorn, kanske från politiker som kan vinna på frågan. Det är svårt att riktigt tro att svensken är så negativ i sin attityd att det enbart är enskilda negativa tolkningar av en balanserad information.
Författaren av rapporten är Johan Andréasson som är civilingenjör i Industriell ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola. Hans sammanfattande avlutande meningar är tankeväckande:
Människans historia är en historia om utveckling och framsteg. Människan är en problemlösare. Men låt då energin och kraften inriktas på att låta nya lösningar komma fram. För att kunna göra det behöver man en karta som överensstämmer med verkligheten.
Målet med rapporten är att bidra något till den utvecklingen. Världen blir bättre och bättre dag för dag. Med rätt insikt kan den bli ännu bättre, för alla.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Martin

  Folket ute i stugorna har goda skäl för sin pessimism.
  Våra politiker är inte särskilt framsynta och konsekventa. Det har människorna fått flera tecken på.
  Ta denna jakt på koldioxid samtidigt som Sydafrikas utbyggnad av kolkraftverk stöds ekonomiskt.
  Eller vindkraftsutbyggnaden i Norrland, där  sedan några dagar många vindkraftparker står helt eller delvis nedisade. Vindkraften producerar bara 6 % av installerad effekt, fast vindarna är goda.
  Lägg också märke till näringsministerns målbild om en befolkning på 40 milj invånare genom invandring, detta i ett energiläge, där vi tvingas importera elström, så fort det blir lite kyla.  
  Och vi förväntas dessutom avveckla kärnkraften.
  Och vilka förberedelser görs för att möta en kronisk oljekris som väntar inom 10-15 år?

 2. Med tanke på hur SVT sköter sitt åtagande är det inte konstigt att folk tror att det är elände alltihopa!
  Redan på sextiotalet fanns det de som mycket träffande beskrev hur det lät i nyhetssändningarna, och det har knappast blivit bättre nu?
  http://www.youtube.com/watch?v=VLeUmr2t3lI

 3. Ann L-H

  Tack för att du tar upp denna tråd! 
  Det är bara att konstatera att de krafter som ser människan och vår civilisation som jordens patogena virus efter hand har fått totalt genomslag i vår ”upplysta” västvärld. Vad ska man, som vanlig tittare och lyssnare tro, när media nu i decennier bredvilligt men ensidigt marknadsfört dessa krafters  aldrig sinande tänkbara och otänkbara hotbilder?    

 4. Detta är en viktig tråd. Jag har en rapport från Timbro nånstans som Johan Norberg skrev på samma tema för några år sedan. Samma nedslående resultat då som nu.

 5. S. Andersson

  Jag funderar på att dra SVT och andra MM-företag inför Haag-domstolen för brott mot mänskligheten. Finns här någon som vill vara med!

 6. Max

  Lustigt hur tankar går i stim. I går tog jag just upp hur bra Sverige ligger till i koldioxidligan med 5,3 ton/person/år utan att få credd.
  Det ”gröna” Tysklands värde är 10.1 ton, oljelandet Norges 10,5 ton och det vindkraftskramande Danmarks 8,4 ton. Danmark får dessutom skåningarna förmånen att stödja genom extra höga elpriser eftersom den danska vinden bara blåser när den vill. Exempelvis inte under köldhögtryck.

 7. S.A. #5.  Jag har redan dragit mitt strå till den stacken
  http://www.tjust.com/vit/2012/fisk.pdf
  men jag är inte tillräckligt mycket jurist för att kunna bidra till Haagdomstolen.
  .
  Jag önskar ändå lycka till eftersom massmedia och framför allt SVT här får ta på sig ett stort ansvar för desinformation och masspsykos.
  .
  Den kommande Salby-rapporten verkar kunna få IPCC att ramla som ett korthus.
  .

 8. latoba

  Hej!
  I går hade  SR ett telefonväkteri med statsministern. Jag visste inte om det men lyssnade i efterhand. Saknade någon av alla duktiga medverkande på TCS som frågeställare. Var det någon som försökte komma fram?
  http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=2870587&codingformat=.m4a&metafile=asx 

 9. Gaupa

  Detta är ett sorgligt fenomen. Många människor blir t.o.m arga, när man försöker förklara att mycket blivit bättre i världen.
  Media har ju en stor skuld i detta. De lever ju av ”eländesrapporterig”, även väderleksrapporteringen bygger ju på det.
  Värst är det att ungdomar blir deprimerade av detta.Många anser ju att människan är det ondskefullaste som finns och att jorden skulle må bättre om vi inte fanns.
  Visst borde det vara ett brott att sprida dystopi bland befolkningen!
  Min lokala papperstidning är något bättre och kan ha artiklar om positiva samarbeten med människor i hela världen. Människor som kommer från något Afrikanskt land för att se hur vi styr kommunen, sjukvård o.dyl. för att nämna ett exempel.
  Turligt nog så har många jobbat så här, bakom kulisserna, i många år. Därför har vi också en bättre värld idag, än tidigare. Tyvärr framkommer det aldrig.

 10. Jan

  #4 Ingvar Engelbrecht
  Johan Nordberg skrev också för några år sedan en artikel i DN som berör frågan
  http://www.dn.se/debatt/hogutbildade-mest-okunniga-om-miljo-och-fattigdom

 11. Lars Jonsson

  latoba
   
  Jag lyssnade på statsministern och tyckte han gjorde bra ifrån sig. Jag fick en känsla av att det var mest S sympatisörer som ringde in men han stod på sig. Jag var speciellt impad över att han inte försökte mörka att han hade en avsikt med att medels minskade bidrag få mer folk i arbete. Tyvärr kom klimatfrågan upp ett par gånger och där målade han delvis in sig i ett hörn. Det är svårt att se hur han skall under överskådlig tid kunna backa, men opinionen är delvis King i detta avseende. Han tar säkerligen en strategisk utgångspunkt här, om han skulle backa får han ett grinigt C på sig som kanske då hamnar under 4%, och tappar  en del röster till MP och andra partier. han ligger helt enkelt stadig t fast i klimatdoktrinen så länge som det har en fördel i nästa val och i opinionen. jag tror därvidlag att han gör en strategisk miss. Om någon skulle våga ta bladet från munnen och visa en större öppenhet i frågan skulle många väljare applådera. Det hade varit intressant att höra hans svar på några klimatfrågor.

 12. Lars Jonsson # 11
  Apropå politiker, så verkar det som om facklige Metallbasen Stefan Löfvén blir ny boss i det Socialdemokratiska partiet.
  Om det stämmer, så är det ju väldigt positivt. Metall har knappast gjort sig kända som vindkrafts -och -klimathysterikramare. Snarare tvärtom, man förstår hur viktigt det är med billig och säker energi……

 13. Sorry, glömde länken till mitt # 12
  http://www.dn.se/nyheter/politik/lofven-pekas-ut-som-ny-s-ledare

 14. Hmmm….ännu en länk om Lövfen. Sedan lovar jag att sluta tjata om honom….
  http://www.dn.se/nyheter/politik/gillar-karnkraft-men-inte-kvinnopotter
  …..”Löfven har bland annat gjort sig känd som kärnkraftsförespråkare och han har tidigare pekat ut ekonomisk tillväxt som huvudfråga för Socialdemokraterna.”…..

 15. Labbibia

  Här skall vi kanske inte diskutera Socialdemokratisk politik, men jag anser också att det är ett bra val. Om sossarna skulle ta ett tag i energipolitiken och klimatfrågan på ett pragmatiskt sätt, så skulle de säkerligen få med sig många människor.

 16. Lars Jonsson # 15
  Sorry, det blev kanske lite mycket…..
  Å andra sidan, vad är klimatscammen om inte just politik?
  Lite svårt att undvika ämnet……Och hellre en realistisk sosse än någon tossig centerpartist som svamlar om att rädda klimatet……

 17. Det är naturligtvis OK att diskuttera S ledarskapsfråga med vinkling på vårt ämne klimat och energi.

  Jag tror dock att ingen partiledare kommer att göra avbön i den närmsta tiden. Vad vi kan hoppas på är att man byter fokus och inte pratar 2 gradersmål och energipolitikens tredje ben. Jag tror de flesta metallare står stadigt på två ben.

 18. ”Och hellre en realistisk sosse än någon tossig centerpartist som svamlar om att rädda klimatet……”
  Amen ! 

 19. OR

  Någon som vet om det är likadant i andra länder? Nyhetsrapporteringen fungerar väl som eländesakut i större delen av världen.
  Visst är det märkligt att många tror att andelen svältande har ökat när det är så fantastiskt att det är tvärtom, särskilt med 60-talets svältalarmism i minnet.
  Vetenskapen som trosföreställning har jag kallat för ”dystopisk monoteism”: Det finns bara en sanning, och den är man förpliktigad att överge om det kommer någon bättre. Inom detta kräver hoppfullhet en ansträngning, eftersom hoppet inte alltid är logiskt.

 20. Måns B

  Lars
  Rapporten är ju intressant och efter att i flera år bland annat följt Roslings presentationer och Naturvårdsverkets rapportering om exempelvis luftkvalitet är jag inte särskilt förvånad.
  Att det ser ut som det gör i Sverige är ju heller inte så konstigt med tanke på att fokus på svensk industri successivt förflyttats från tung energikrävände produktion till kunskap, inovation och underhållning. Samtidigt har tekniken inom utsläpp från förbränning utvecklats inom såväl transport- som industrisektorn.
  Jag kan hålla med om att den inhemska debatten så väl politiskt som medialt varit väl inriktad på de nationella förhållanden, ibland inkluderas EU. Med tanke på att många av de kraftigast ökande ekonomierna i världen har 300% ökningar av sina utsläpp sedan 80-talet så borde naturligtvis konsumtionen vara det huvudsakliga diskussionsämnet när det kommer till klimatpåverkan. Eftersom mycket av övrig miljöpåverkan går hand i hand med CO2-utsläppen (särskilt i ekonomiskt kraftiga tillväxtzoner) så gäller detta inte bara klimatat utan i största allmänhet.
  Vill man leva klimatsmart (och miljösmart) borde man alltså i första hand konsumera svensktillverkade varor. Nu finns det förstås en statsisktisk bias i detta beroende på omställningen som jag tog upp i början. Lika väl så tycker även jag att det är något som borde fått mer uppmärksamhet i debatten än mycket annat som är uppe och som är medialt och politiskt hett…. även om frågan i stort inte är det i just nu… förutom här då.

 21. Måns B

  OR #19
  Kolla på data från Världsbankens utvecklingsindikatorer, där kan du själv jämföra vad som hänt i olika länder inom CO2-utsläpp livslängd, barnamortalitet, energiförbrukning osv.
  Det är rätt kul och spännande att se.

 22. Måns B

  Tack för en mycket intressant länk. Noterar att utsläppen per capita inte ökat sedan 70 talet, förutom under 2000-talet då Kina boomade iväg

 23. Folk är inte alls pessimister. Det är den skvea bild vänsterjournalister förmedlar i media som den ”late” köper som sanning mer eller mindre därav alla dessa fel gissningar.

 24. Ann L-H

  # 17 – Möjligen är det fokusbyte på gång inför Rio 20+ nu i juni. Från det ena flummålet till det andra, men med samma Agenda …  
   
  http://www.climatechangedispatch.com/home/9844-un-attempts-to-re-brand-climate-change  

 25. Karin

  Tyvärr är det inte de enda ämnena där vi serveras felaktig information! Vad har vi fått veta om Libyen, t ex? Visste vi att det, innan ”de humanitära insatserna”, var det mest välmående landet i Afrika? De låg på 53e plats i hela världen, och var t o m nominerade för en utmärkelse av FNs Human Rights Council!
   
  Hur många vet att NATOs ingripande baserades på lögner? Kadaffi-styrkor hade inte bombat Tripoli! Enligt Russia Today hade inte ryska satelliter detekterat några attacker, allt var lugnt!
   


  Inte heller oberoende källor, som varit på plats i Tripoli såg några spår av detta. Däremot såg de att NATO hade träffat flera civila mål. Inte rapporterades det i våra nyheter, tvärtom påstod de länge att de inte hade orsakat några civila offer!
   


  Den förre MI5 agenten Annie Machon säger här att NATO bombat Libya tillbaks till stenåldern.
   
  Om det nu vore så att majoriteten av det libyska folket vore så missnöjda med Kadaffi, då skulle det inte behövas att USA skickade dit 6000 soldater, (som nu så lägligt blivit över från Irak i december).
   
  Inte heller skulle den nya tillfälliga regeringen behöva ytterligare NATO-hjälp, eller hur? Betyder det att även svensk militär ska fortsätta  krig och mord på civilbefolkning? 
   
  Jag är mycket bedrövad att vi har blivit ett land som inte bara tolererar, utan även aktivt stöder en sådan politik!
   
  ”Världen blir bättre och bättre dag för dag. Med rätt insikt kan den bli ännu bättre, för alla.”
  Ja, det håller jag verkligen med om!  Därför tror jag att det är extra viktigt att vi är vakna och inte går med på fler krig!
   
   I december USA anföll Iran som klokt nog svarade de inte på attacken, för då är det stor risk att vi hamnar i ett världskrig! Varken Ryssland eller Kina tänker acceptera det, och Ryssland tänker inte acceptera ett Libyen 2 i Syrien, trots att USA försökt pressa dem i FNs säkerhetsråd. Det kan man läsa om i slutet av denna artikel, som jag postade till Slabadang härom dagen. Man kan också se hur USA genom årtiondena har hotat, mutat och pressat stater till att rösta för USAs ”interventioner”.
   
  Om vi, folket, inte accepterar det genom tystnad och passivitet så kan det ju inte ske! Det är synd att så många journalister har sålt sig så billigt! De inom Money Slave Media (M$M) som någon så påpassligt kallade det.
  Vi klarar det utan deras hjälp! 🙂  Man får bara anstränga sig lite mer för infon.
   
   

 26. Måns B

  Lars #22
  Jo det stämmer däremot så ökar  energiförbrukning ganska rejält per capita hela tiden (i princip en fördubbling sedan 70-talet) och världsbefolkningen har stigit med drygt 50% de senaste 30 åren.
  Så det är ju en ganska energiintensiv värld vi lever i just nu kan man säga.
  För min egen del undrar jag vilka energislag som vi inte ska nyttja i framtiden om denna utveckling fortsätter. Som jag ser det så är energitillgången den egentligt enda hårdvalutan i termer om tillväxt. Ur denna aspekten lägger jag inte in några klimat- eller miljövärderingar. Så jag har egentligen ganska svårt att se nån större poäng med korståg mot exempelvis vindkraft. Även om den kostar nu så leder investeringen i tekniktuveckling och det finns flera effektivare sätt att utvinna energi ur vinden än dagens möllor på gång.
  När man lägger in miljöaspekterna blir det naturligtvis mer komplext eftersom man då ställer olika värden om varandra. Särskilt blir det så om tillväxt och därmed för många upplevd framtida levnadsstandard ligger i en av vågskålarna. Men sett endast ur energisynpunkt så kommer vi att behöva ’nya’ sätt att producera energi i framtiden.

 27. Ann L-H

  Spännande länk men där uttalas att det enbart handlar om en ny förpackning med samma innehåll. Men det är ändock mycket anmärkningsvärt att man nu anser att ordet climate change inte längre säljer. Hållbar utveckling har ju ingen ha något emot, i ordets verkliga mening. Det viktigaste för dessa FN organ är nog att hålla förhandlingcirkusen i gång, till alla tänkbara vackra platser och med fina mål i sikte.

 28. Måns B

  Vindkraft är per se inte något jag har emot, om den kan göras effektiv och placeras på rätt ställen. Tyvärr fyller den inte något av dessa kriterier för närvarande.

 29. OR

  Måns B#21
  Jo, bra länk till Världsbanken. Ännu mera kul tycker jag är Hans Roslings ,men jag tyckte att frågan var varför världens tillstånd uppfattas så annorlunda än faktiska förhållanden. Finns det alltså liknande Timbros undersökning för andra länder? 

 30. Måns # 25
  Vindkraft förstör ju så fruktansvärt mycket, så stora ytor och förstör så mycket kapital. VKV måste byggs fem gånger större än den medelenergi de levererar. Det är inte billigt varken för plånbok eller natur.
  Till det kommer behovet av reglerkraft.

 31. Ingemar Nordin

  Jo, folk har en väldigt pessimistisk syn på de stora skeendena i världen, medan de ofta är betydligt mer optimistiska för sin egen del. Och det är till stora delar MSMs fel (från vänster till höger) att människor är så felinformerade om de stora skeendena. Stormedia har misslyckats kapitalt med sitt uppdrag att förmedla korrekta nyheter.

  En ljusning i mörkret är dock att alltfler skaffar sin information över nätet där de får en betydligt mer nyanserad och pluralistisk bild. (Jag såg t.ex. en mätning som visade att över 50% numera har nätet som främsta infokälla.) MSM, och journalisterna i Stockholms innerstad har nog gjort sitt skulle jag tro. Vi behöver inte de ytliga nyhetsuppläsarna längre, utan snarare de mer djuplodande reportagen av kunnigt folk.

  Varför denna pessimistiska syn på fattigdom, konflikter och miljö? Visst ligger det ideologiska faktorer bakom nyhetsflödet: Man VILL visa på hur industrialism, kapitalism, globalisering, konsumtion och energi är något negativt. Det är liksom ett axiom som ligger till grund för urvalet av nyheter på de flesta nyhetsredaktioner, inklusive Reuters och TT.

  Själv rycktes jag ur min dvala under sent 70-tal, då jag råkade läsa Herman Kahn om världens tillstånd, och sedan J. Simons bok från tidigt 80-tal ”The ultimate Resource”, där författarna verkligen gick igenom siffrorna. Vilken kick! Alla mina tidigare uppfattningar fick sig en rejäl knäck! Sedan har personer som Lomborg, Norberg, Mat Ridley och en del andra bara fullföljt denna viktiga upplysningstrend.

  Det tragiska är, kanske särskilt här i Sverige, att media och skolor bara traderar samma gamla skräckscenarier som vi sett så mycket av sedan tidigt 60-tal.

  I klimatdiskussionen så möts man ofta av denna halvt hysteriska och dystopiska syn på teknisk och ekonomisk utveckling. Man blandar ihop rader av helt olika frågor (konflikter, miljö, USAs krig i Afganistan, konsumtion etc) i en enda rödgrön röra och säger vildögt: ”Du ser, vi kan bara inte fortsätta så här! Det måste stoppas!” Och jag vet knappt i vilken ände jag skall börja för att bena ut och sätta igång med att tillbakavisa alla missförstånd och felaktigheter.

  Men det är strategiskt dumt, tror jag, att försöka reda ut alla dessa olika frågor på en gång. Bättre då att fokusera på en sak i taget, t.ex. klimatfrågan. och strunta i resten för tillfället. En sådan diskussion kan kanske få folk att tänka själva när det gäller alla andra problem där de hittills bara fått skolans och MSMs syn på det hela. Förhoppningsvis kan TCS ge ett litet, litet bidrag i den processen! 🙂

 32. DJ

  ”7 av 10 tror att mängden skogsmark har minskat i OECD-länderna.”
  ”Mängden skogsmark har ökat i OECD-länderna men det är Kina, som står utanför OECD, som står för den största ökningen.”
  Tittar vi på Sverige, övriga Norden, och i ökande grad i resten av taigabältet ser vi en kraftig omvandling av naturliga gammelskogar till plantager och industriskogar. I Sverige har andelen ”skog” ökat vilket till viss del beror på att till exempel många gamla åkar och hagar har planterats eller växt igen. Många träd innebär dock inte att det är skog ur ”naturlig” ekologisk synvinkel. Under de senaste 60 åren har 60 procent av Sveriges produktiva skogar slutavverkats och omvandlats till plantager och industriskog. Det har ändrat de ekologiska förutsättningarna i stor grad. För närvarande anses var tionde skogsart vara hotad. Fortsätter man i samma avverkningstakt kommer det inte att finnas kvar några gammelskogar i Sverige utanför dagens reservat om 20 år.
  Se den illustrativa bilden i följande artikel.
  Gammelskogars naturkvalitet försvinner
  Artdatabanken – Gammelskogen – snart bara i reservat
  Artdatabankens rapport – Tillståndet i skogen – rödlistade arter i ett nordiskt perspektiv

 33. DJ

  Jag kan tillägga att skogsnäringen ivrigt har plockat upp idén om att vi behöver öka uttaget ur skogen och intensifiera produktionstakten inom skogsindustrin för att motverka klimathotet.
  http://www.skogenochklimatet.se/

 34. Ann L-H

  # 30 – Du skriver ”Det tragiska är, kanske särskilt här i Sverige, att media och skolor bara traderar samma gamla skräckscenarier som vi sett så mycket av sedan tidigt 60-tal”. 
  Jag håller med dig men vill ändå sätta fingret på att ”skolorna” bara traderar …
  Där har läromedelsförlagen och deras redaktörer stor betydelse för fossileringen av gamla skräckscenarier. När media och läromedlen talar samma språk är det inte så lätt för den enskilde läraren att ”lämna hjorden”. För att bli ”ett får för sig själv” och gå mot strömmen krävs att man verkligen sätter sig in i de olika frågorna på egen hand och hur många har tid och möjlighet att på så sätt stå på egna ben?

 35. Ann L-H

  Asch – Det var Ingemars # 31 jag hade synpunkter på.

 36. DJ

  Visste du att du kan bekämpa klimatförändringarna med en smörkniv?
  http://www.skogenochklimatet.se/

 37. DJ

  Avsändaren till förra inläggets länkade kampanj är Skogsindustrierna.

 38. #24 Kommetar till Ann L-H
  Skolorna lever i flera fall i sin egen värld.
  Angående lärobökernas info om CO2. Från Spektrum Biologi för högstadiet s 187 ”Gaser som på det här sättet kan hålla kvar värmen i atmosfären kallas växthusgaser. Koldioxid är den viktigaste. Men även ozon, kväveoxider, metan, freon och vattenånga är växthusgaser”.
  Typiskt tar de med vattenånga på sista platsen. När jag får dessa elever på gymnasiet blir de förvånade över att höra att det är tvärtom.

 39. Ingemar Nordin

  Ann L-H #34,

  Jag håller helt med dig om att läromedlen är ett stort problem här. Det har ju blivit allt vanligare att läroböcker i t.ex. naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen innehåller skräckscenarier och annat stoff som uppenbarligen bara är till för att befästa en viss ideologisk och politisk korrekt syn. En bidragande orsak är säkert också att organisationer som WWF tillhandahåller en massa gratis ”undervisningsmaterial”:

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/03/19/wwf-utbildar-barnen-i-sin-varldsbild/

  Det vanliga är att materialet framhäver vissa fakta och håller tillbaka andra. Det den kunnige läraren då kan göra är naturligtvis att framhålla de saker som inte kommer fram i boken för att ge ett mer balanserat perspektiv.

 40. Karin

  Ingmar Nordin #31
   
  Jag håller med dig i allt du säger! Det är bara det att om världen nu är i ett så desperat förhållande att de styrande ser WW3 som den enda räddningen, så blir det kanske snarare diskussioner om att mäta plutoniumutsläpp och en eventuell atom-vinter. Då slipper vi definitivt den globala uppvärmningen på ett tag.
   
  Se gärna min länkar i #25. USA har skramlat länge för krig med Iran! Nu försöker man attackera dem för det Henry Kissinger uppmuntrade dem till att bygga på 70-talet, nämligen energiverk. Likadant angreps Saddam Hussein med påståendet om massförstörelsevapen (som han hade fått av USA men redan använt mot kurderna och Iran).
   
  Jag är inte pessimistisk, tvärt om, bara vi inte sväljer mer lögner och propaganda om att världen endast kan räddas via nya sanktioner och krigsåtgärder genom FN. Jag tänker inte stillatigande gå med på att Sverige utför fler krigshandlingar mot civila. Jag har skrivit på en lista där man vill anmäla vår regering för krigsbrott mot befolkningen i Libyen. Då har jag i alla fall inte låtit saker ske i mitt namn!
   
  Jag tror på människan! Det är politiken som är korrupt!

 41. Ingemar Nordin

  Karin #40,

  Som jag sa, så vill jag helst hålla mig till klimatfrågan. Men bara som en parentes så är världsläget beträffande krig och konflikter väldigt lugnt – sett ur ett historiskt perspektiv. Spänningar och väpnade konflikter är få och små. 🙂

 42. Karin

  Ingmar!
  Jag hoppas att du har rätt! Jag har så gärna fel!

 43. Karin

  Bortsett från felstavningen av ditt namn, vill säga. Sorry!

 44. Karin

  Ingemar #41
   
  Jag hoppas också att du inte enbart har fått din information från samma källor som så ensidigt rapporterar om den globala uppvärmningen!?  😉

 45. Ingemar Nordin

  En bra källa för väpnade konflikter är SIPRI. I sin senaste årsbok visas t.ex. ett diagram över perioden 2001- 2010
  http://www.sipri.org/yearbook/2011/02/02A 
  Trenden är svagt nedåtgående.
  De kommenterar också: For the seventh year running, no major interstate conflict was active in 2010. Over the decade 2001–10, only 2 of the total of 29 major armed conflicts have been interstate.
  Detta är visserligen bara en kort period. Ser man över en längre period, t.ex. från 60-talet så är det ännu tydligare att vi lever i en allt fredligare värld. Faktiskt.
  Därmed inte sagt att det finns pågående krig och allvarliga krigsrisker.

 46. Måns B

  DJ #32 +flera
  Klart att du har rätt i det här fallet. Skog i denna undersökning har ingenting med ’naturliga’ skogar att göra, eller dess utbredning. Det handlar till absolut största delen om industriproduktion. Precis som du säger så består ökningen i norden de senaste decenierna av att man platerat ängs- och åkermark med träd (allternativt att de vuxit igen sedan jordbruket upphört).
  Ska man vara helt korrekt så skedde dock den stora avverkningen av naturliga skogar i på 1800-talet och på tidigt 1900-tal. Den skog som slutavverkats de senaste 60-åren platerades ju då och det var då som det stora tappet av skogsarterna kom i Sverige.
  Att skogsindustrin nu använder klimatet som ett skäl för att inensifiera skogsbruket och även avverka i de sista naturskogarna är dock helt riktigt.

 47. Måns B

  Lars J #28 och Lars C #30
  Fast det beror ju också på vad som är allternativen. Skulle man exempelvis få för sig att i stället för vindkraft satsa på ’fracking’-gas. Vilket ju faktiskt sker på ganska stora ytor i delar av världen och finns dessutom planer på att propektera och utvinna i fler ären i Europa. Där kan man ju på allvar se effekter på stora områden. Möjligen är det billigt för plånboken men definitivt inte för naturen.

 48. Karin

  Ingemar #45
   
  Tack för länken!  
  Jag tyckte också att världen gick någorlunda framåt, tills 2011! Tyvärr har det året bevisat (vad jag redan misstänkte) att FNs insatser inte har med fred att göra!
   
  SIPRI-organisationen verka vara ännu en organisation som består av välmenande, aningslösa människor. De tycker att ”non-state actors” (NGOs?) och FNs säkerhetsråd borde ha mer att säga till om. Mycket troligt att de får sina uppgifter från just desamma. Man har inte märkt att allt som FN gör har en helt annan agenda än man tror. Men det blev möjligen Dag Hammarskjöld varse.
   
  Jag har under förra året märkt att det inte bara de gröna organisationerna som är ”hi-jackade”, utan även de humanitära.
  Om du är intresserad kan jag ge dig länkar som visar hur Amnesty, Libyan Human Rights och Human Rights Watch har ljugit. FNs atominspektion som halvljuger…  Uppgifter som FN använder för att skapa sanktioner, lägga embargon och inte minst: starta krig…
  Ser inte mönstret bekant ut om man jämför med IPCC, t ex? Vad får en att tro att det bara är klimatet FN/MSM ljuger om?!
   
  Länder som inte är ”lojala” mot USA/ NATO tycks alltid ha ”odemokratiska krigshetsare” som ledare… Intressant att både Kadaffi och Mahmoud Ahmadinejad har kritiserat säkerhetsrådet för att vara just odemokratiskt! Jag tycker kritiken är befogad!
   
  Varför var det inte tal om att FN skulle ingripa när Israel anföll ett skepp som var på väg med förnödenheter till Gaza, t ex?? (Eller alla attacker mot Palestinier som Israel gjort genom åren) Eller när USA bombade Afghanistan och dödade över 3000 civila på ett halvår?
   
  I FNs berömmande rapport om Libyen, som jag länkade till i #25 fanns det vissa ”rekommendationer” där Israel ansåg att Libyen skulle behandla minoriteter bättre och USA tyckte att man inte skulle utföra tortyr (inom territoriet, som de kvickt tillfogade som Brasklapp)!! Snacka om glashus!
   
  Här är ett citat av Dag Hammarskjöld:
  ”Det är lätt att skjuta över ansvaret på andra eller må hända söka förklaringar i något slags historiska lagar. Det är mindre lätt att söka orsakerna inom oss själva eller på ett område där vi alla bär ett betydande ansvar. Men ett sådant sökande är nödvändigt, ty till sist är det endast inom oss själva och på sådana områden, som vi kan hoppas att genom vårt eget handlande göra en bärkraftig insats för att vända utvecklingens gång.”
   
  Och det gör ni verkligen inom klimatområdet, här på TCS! Tack för det!! 🙂
   
  Världen blir definitivt bättre av ett skratt, det är dessutom fredag! Har du sett den här?
  Ducks blown of their feet by the wind