Vad säger forskarna?

I gamla tider fanns det ett antal olika klimattyper, såsom inlandsklimat, kustklimat, arktiskt klimat, medelhavsklimat m.fl. och vi fick lära oss om nordost- och sydosstpassader, och om monsuner som svepte in från Indiska Oceanen över främst de södra delarna av Asien. Det fanns också geologer som intresserade sig för hur jorden sett ut innan det fanns människor. Efter att Darwin gett en vetenskaplig teori om hur livet på jorden utvecklats genom naturligt urval innebar en förståelse av äldre livsformer också ett studium av vår egen förhistoria.

Det fanns också atmosfärfysiker som studerade jordens energibalans, oceanografer som studerade haven, polarforskare som studerade polarområden och så fanns det meteorologer som så småningom blev allt bättre på att förutsäga hur vädret skulle bli ett antal  dagar framåt. Inom alla dessa discipliner fanns det de som intresserade sig för olika förändringar som ägt rum under historisk eller förhistorisk eller rent av under årmiljoner eller årmiljarder.

Däremot fanns det knappast några som kallade sig klimatforskare. Allt detta började förändras under andra hälften av 1900-talet, Dels fanns det tidigt de som i Tyndalls och Arrhenius’ efterföljd intresserade sig för atmosfärens koldioxidhalt vilket ledde till observatoriet vid Mauna Loa på Hawaii, dels hade man ju noterat att jorden tycktes ha blivit varmare under första halvan av 1900-talet. Att det sedan blev något kallare under några decennier bidrog också till ett ökande intresse för möjliga klimatförändringar. Det bör i det sammanhanget påpekas att lokala förändringar inte var något nytt, utan något som var väl känt exempelvis i Arktis. Det nya intresse som så småningom växte fram var ett intresse för hela jorden.

Det som verkligen möjliggjorde sådana studier var dels utvecklingen av allt kraftfullare datorer, dels satelliter som övervakade hela jorden. Samtidigt fanns det ett antal forskare som var genuint oroliga för att de ökande halterna av koldioxid i atmosfären skulle leda till en farlig uppvärmning. Två av de viktigaste av dessa forskare var Bert Bolin i Sverige och James Hansen i Förenta Staterna.

Med gemensamma ansträngningar och politiskt stöd lyckades de skapa IPCC med Bert Bolin som dess förste ledare. Sedan ökade anslagen till all vetenskap som på något sätt kunde hävda att den var relaterad till studier av klimatet. Det allra viktigaste var dock att de metoder som meteorologer använt för att prognosticera väder utvecklades till ”general circulation models” (GCM) som skulle beskriva vädret över hela jorden. Eftersom dessa modeller har en tendens att spåra ur efter några veckor så gällde det att lägga in korrektioner och annat så att man skulle kunna köra dem för långa tider – s.k. klimatsimuleringar. I dessa modeller så lades det in en uppvärmning på grund av ökad koldioxidhalt och ända fram till slutet av 90-talet så blev det också en sådan uppvärmning som modellerna förutsade.

Därmed var klimathotet etablerat och forskningsanslagen strömmade in. Modellerna förutsade en fortsatt uppvärmning och att denna avstannade efter år 2000 tolkades bara som ett hack i uppvärmningskurvan. Under de senaste 20 åren har nu ”klimatforskarnas” antal ökat lavinartat”. Så vilka är det som kallar sig klimatforskare?

Det är i huvudsak tre grupper. Dels finns det några som arbetar med klimatmodeller, dels finns det dem som på olika sätt försöker att med hjälp av olika former av data dra slutsatser om hur klimatet utvecklats i äldre tider och slutligen finns det ett stort antal som ägnar sig åt att förutse vad som kommer att hända i naturen när det blir varmare. Tyvärr är det den sistnämnda gruppen som kommit att bli de som hörs mest i debatten.

Det handlar alltså om forskare vars hela forskning förutsätter att det ska bli varmare. Så länge som denna grupp är de som medierna i första hand vänder sig till när de har frågor om klimatet så kommer svaren att bli desamma.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann L-H

  Sten Kaijser – det här är så enkelt och klart och tydligt skrivet att var och en bör förstå innehållet. Kan Du inte hjälpa Jonny att få sin dröm åtminstone delvis uppfylld genom att få det publicerat i någon större tidning? 

 2. Sten Kaijser, du inleder:

  ”I gamla tider fanns det ett antal olika klimattyper, såsom inlandsklimat, kustklimat, arktiskt klimat, medelhavsklimat m.fl. …”

  Vad mig anbelangar så finns det fortfarande olika klimattyper. Är det någon ny forskning som påvisat att det numera bara finns ett enda klimat, eller vad menar du?

 3. Håkan Sjögren

  Sten Kaijser : Tack för en ypperlig sammanfattning av läget för ”forskning” om klimatet. Mvh, Håkan. 

 4. Björn

  Intressant exposé och analys. Man kan uttrycka det som så att de forskare som försöker hålla sig framme med alla medel för att stå i rampljuset, når sina framgångar genom cherry picking. Det är ju faktiskt fråga om ohederlig forskning som de håller på med. Det är dags att avslöja dessa forskningsbedragare.

 5. Ann L-H

  # 2 Mitt inlägg #1 var inte heltäckande. Var och en gäller inte Uffeb.

 6. Pehr Björnbom

  En utmärkt artikel. Tack Sten, jag håller med Ann L-H i #1 att den borde publiceras i någon större tidning.
   
  Jag skulle vilja tillägga att det finns ändå mer klimatrelaterad forskning som bygger på att det ska bli klimatförändringar genom koldioxidutsläppen. Det är all den forskning som avser att få fram energiteknologi av olika slag med inga eller låga koldioxidutsläpp. Jag har själv varit verksam inom sådan forskning innan jag gick i pension.
   
  Där finns väldiga satsningar på forskning och utveckling där en del dessbättre kommer att vara nyttiga även med ett klimathot som inte är något sådant. Dessutom får man trösta sig med att forskning och utveckling ofta leder till viktiga spin offeffekter, dvs. de visar sig nyttiga på ett helt annat sätt än man från början avsåg.
   

 7. Bäckström

  Kristallklart Sten!
  Huvvet på spiken.
   

 8. Hej Uffeb,

  visst finns det fortfarande de som när  det gäller en fråga om klimat ”någon annanstans” omedelbart frågar sig vilken klimattyp som råder där. Jag kommer t.ex. ihåg att i Sydafrika så talade man om att i sydvästra kapprovinsen så har de ”medelhavsklimat”, d.v.s. milda regninga vintrar och torra somrar – vilket passar bra fpr vin

  MEN idag är det så att vad de flesta tänker på när de hör om ”klimat” är ”klimatförändring” eller ”global uppvärmning”. Det var bättre förr 🙂

 9. magnus

  Att det var annorlunda förr är ju inte precis något bombsäkert argument mot att ingen förändring har skett

  eller missar jag något? 

 10. Peter Stilbs

  Utmärkt igen Sten. Ett oberoende mått på kvaliteten är om man lyckats reta upp Piprökaren (se vänsterspaltens inlänkar) – jag har inte lyckats på länge – men väl Ingemar….

  Vill minnas att en guide på Gran Canaria påstod att beroende på var man var på ön fanns det fyra klimat – huga vilka klimatförändringar det måste vara möjligheter till där 😉

 11. Hej magnus,

  nej du missar nog ingenting. Det som jag anser vara bombsäkert är att människors uppfattning om vad ”klimat” handlar om har förändrats

  (att det blev något varmare under 1900-talet tror jag också är sant om det nu var den förändringen du tänkte på).

 12. JT

  Intressant papper angående ”hacket” 2000 som kan tänkas kommer att användas som argument från alarmismhåll mot den uppmätta avstannade temperaturökningen:
  Grant Foster & Stefan Rahmstorf ”Global temperature evolution 1979–2010” Env. Resarch Letters, 6 december 2011.
   
  http://iopscience.iop.org/1748-9326/6/4/044022/
  Fulltextlänk: http://iopscience.iop.org/1748-9326/6/4/044022/fulltext/
   
  De anser sig ha renodlat ”the true global warming signal” från temperaturmätserier från land: ASA/GISS, NOAA/NCDC, HadCRUT och satellit: RSS and UAH 1979-2010 genom att filtrera bort kända ”korttidsvariationer” från MEI (Multivariate El Niño Index), vulkanutbrott i form av AOD (aerosol optical thickness data), samt TSI (Total Solar Irradiance).
  Resultatet är att de fem mätserierna blir mycket väl övrrensstämmande med en princip linjär temperaturökning 1979-2010 och att den senaste decenniets ”hack” i temperaturökningen är helt borta.
   
  ur Conclusions:
  ”Perhaps most important, it enables us to remove an estimate of their influence, thereby isolating the global warming signal. The resultant adjusted data show clearly, both visually and when subjected to statistical analysis, that the rate of global warming due to other factors (most likely these are exclusively anthropogenic) has been remarkably steady during the 32 years from 1979 through 2010. There is no indication of any slowdown or acceleration of global warming, beyond the variability induced by these known natural factors. Because the effects of volcanic eruptions and of ENSO are very short-term and that of solar variability very small (figure 7), none of these factors can be expected to exert a significant influence on the continuation of global warming over the coming decades. The close agreement between all five adjusted data sets suggests that it is meaningful to average them in order to produce a composite record of planetary warming. Annual averages of the result are shown in figure 8 http://ej.iop.org/images/1748-9326/6/4/044022/Full/erl408263f8_online.jpg. This is the true global warming signal.”
   
  Verkar det övertygande eller är det bara statistikmanipulering med önskat resultat av Foster & Rahmstorf?
   

   

 13. Hej JT,

  jag har tänkt kommentera den artikeln i mitt nästa inlägg. Tack för länken.

 14. L

  JT, om signalen är stadigt linjär sen 32 år blir det ingen hockeyklubba…

 15. Adolf Goreing

  #12 at lägga in statistiska filter på det sättet är annars vad alarmister anklagar skeptiker för att göra. Spontant bortser man lite väl snabbt från AO och NAO osv. Fortfarande har man tydligen kvar balansakten mellan aerosoler (ej vulkaniska) och CO2 som är minst sagt tvivelaktig. Författaren har fått kritik förut bl.a från detta gäng:
  http://www.esrl.noaa.gov/psd/people/gilbert.p.compo/CompoSardeshmukh2007a.pdf

 16. JT

  #13 ser fram emot o läsa den.
  Jag är inte nåt statistikäss så jag kan inte riktigt säga bu eller bä men dock anar jag en viss självgodhet och tydlig bias åt AGWism hos författarna. Bla genom uttryck som: ”Despite the unequivocal signs of global warming, some public (and to a much lesser extent, scientific) debate has arisen over discrepancies between the different global temperature records” samt deras flitiga upprepande av slutsatser från IPCC 4AR.

 17. Jan E M

  Vad forskarna säger är solklart. Koldixden gör klimatet varmare.

  Klimatförvillarna försöker vränga till det med att skriva att det bara är några fåtal kufar som lyckats lura hela världen att det är så.

  Om det nu är så att Hansen och Bolin lurat världens befolkning så måste alla andra forskningsinstitut som sysslar med klimatforskning också ha gjort det.

  http://climate.nasa.gov/evidence/

  Ljuger NASA:s hemsida om klimatet?

 18. Jan E M: Har du aldrig hört talas om flockmentalitet och opportunism? Inte heller äldre tiders rasforskare, lysenkoister eller malthusianer ljög i strikt mening; de trodde fullt och fast på det de sysslade med och lurade först och främst sig själva.

 19. Sten Kaijser #8

  Oj vilken glidning…

  ”MEN idag är det så att vad de flesta tänker på när de hör om ”klimat” är ”klimatförändring” eller ”global uppvärmning”. Det var bättre förr ”

  Jo det kanske är så, men vi som är mest intresserade av vetenskapen och nya kunskaper om atmosfär och väder, hur ska vi hitta nya infallsvinklar?

  Jag har sagt det förr, men det tål kanske att upprepas…

  Klimat är inget annat än vädermönster under många år.
  Att det handlar om kustklimat, inlandsklimat o s v beror på att läget på klotet för vindar, lågtryck och högtryck får olka konsekvenser för det lokala vädret.

  Här i Idre är  det inte långt till Bergen i Norge, Men gissa om det skiljer i väder! Oj, oj, oj…. och det har inte med planeter, solsystem eller Piers Corbyn att göra.

 20. L

  Uffeb, ”Klokast är den som vet vad han inte vet.”

 21. Rickard Berghorn  #18
  ”Har du aldrig hört talas om flockmentalitet och opportunism?”

  Kul fundering.

  Hur ställer du dig själv till flocken?
  Vad anser du är opportunt att länka till i den här flocken?

  Du har nog en mängd egna tankar och funderingar om samhället, men får inte fullt ut det utrymme du skulle vilja ha här.

  Du utnyttjar alltså flocken för att locka fler till dina idéer som du hoppas ska bli populära bland fler.. ;–)

 22. L #20

  Klokaste enradaren från dig någonsin….

 23. Jan E M

  Richard Berghorn #17

  Har du inget bättre att komma med än att jämföra med rasforskning? 

  Så kan man alltid göra att jämföra med rasforskning om man inte gillar forskarnas resultat.

 24. Olle M

  Jag tyckte tyvärr inte att det här var någon vidare bra redogörelse. Det som skett på senare tid är att nätverk (internet har bara eixterat i 20 år) och gränsöverskridande forskning bedrivs. Forskare med olika bakgrund arbetar i projekt och deras teser sätts samman till synteser. 

  Jag skulle snarare säga att medias alarmism stämplar alla som bedriver forskning inom området som ”klimatforskare” trots att de i sin vardag är geologer, naturgeografer o.s.v.

  Vad man tänker på när man hör ett ord beror helt på vilken utbildning man har, det är väl knappast något nytt?

  Dock håller jag med om att begrepp bör hållas isär när saker ska förklaras för allmänheten. Detta betyder ju i helhet dock inte att vi har en global uppvärmning och att det finns tillräckligt med data för att bestämma om uppvärmningen är helt/delvis antropogen. Vad forskningen pekar på vet vi ju alla vid det här laget. 

 25. Olle M

  ”Det som skett på senare tid är att nätverk (internet har bara eixterat i 20 år) och gränsöverskridande forskning bedrivs.”

  Ursäkta för dålig mening. Katten stör mig. Det jag menade var att forskningsvärlden, markant har ändrats på senare tid. Klimatforskning har även gått hand i hand med datorns utveckling då det krävs beräkningskapaciteter utöver vår egen förmåga. 

 26. Jan E M: Vi talar om en princip här, finns ingen anledning att tramsa om Godwins lag. Det är ganska lätt att förstå vad det är för problem jag förklarade – att det finns gott om flockmentalitet och opportunism också inom forskarvärlden.

 27. Pehr Björnbom

  Jan E M #17,
   
  Jag tycker inte att NASA:s hemsida säger mer än att koldioxidhalten har stigit och att temperaturen har stigit.
   
  Att temperaturen har stigit ser man på mätningarna, och man ser att det har skett minskning av havsis i Arktis på somrarna, det har skett en del avsmältning av inlandsisarna på Grönland och västra Antarktis samt av glaciärer. Ökad havstemperatur och avsmältning leder till ökad havsnivå. Men detta är sådant som sker oavsett av vilken orsak temperaturen stiger så därför kan detta inte bevisa att det är koldioxidhaltens ökning som är orsaken.
   
  Den ökade temperaturen leder också till fler värmeböljor och minskade köldknäppar och fler skyfall. Minskning av köldknäppar är för övrigt positivt och leder till att många liv sparas.
   
  Det finns ingen vetenskaplig grund för att annat extremväder beror på ökad koldioxidhalt. Ökad temperatur leder enligt klimatmodellerna till färre stormar och färre men intensivare orkaner men något sådant samband har ännu inte observerats, om jag förstått saken riktigt.
   

 28. Tomas

  Modellerna förutsade en fortsatt uppvärmning och att denna avstannade efter år 2000 tolkades bara som ett hack i uppvärmningskurvan.
   
  Passar bara på att åter påminna om att det inte riktigt stämmer att uppvärmningen avstannat. http://tamino.wordpress.com/2011/01/02/hottest-year/

 29. Pehr Björnbom

  Tomas #28,
   
  Det är också intressant att två av databaserna hos Wood for trees visar en trend nära noll sedan 1997, de senaste 15 åren alltså:
   
  HadCRUT3 har trenden 0,02 grader per tio år.
   
  RSS har trenden 0,01 grader per tio år.
   
  Temperaturen kanske gör ett hopp uppåt snart. Men det är väl bättre om den inte gör det.
   
  Jag kan tänka mig att om klimatkänsligheten skulle vara verkligt låg (vilket dock bara några få forskare som Lindzen och Spencer hävdar) så kanske det dröjer länge innan temperaturen börjar stiga igen. Vi får vänta och se helt enkelt.
   

 30. Wannabe ekosof

  Tomas #28
  Ok. medeltemperaturen stiger (kanske). Sedan när? Var syns accelerationen pga CO2 och eventuella positiva feedbacks? Är/var en acceleration förväntad eller inte? Fanns det en LIA? Fanns det en MVP?
  Finns det någon miljöparameter som människan följt upp som inte korrelerar i tid och därmed med samhällets (&vetenskapandets) utveckling?

 31. Bäckström

  Tomas #28
  Tamino? 🙂
  Giss 🙂

  RSS har uppenbarligen problem?, antagligen driftingproblem som förnärvarande inte på ett korrekt sätt justerats för. Jag tror dom visar för låg temp. Vänta ett år eller så ska ni se.

  UAH och CRU-temp? (ja faktiskt), inger störst trovärdighet.
  Gå in på Ole Humlums eminenta sida: http://www.climate4you.com och kolla på justeringarna som är gjorda över tid så ser du ett tydligt mönster. Då ska du fundera över varför dessa justeringar görs i vissa tempserier och inte andra. Sen kan du komma tillbaka och ventilera.

 32. Bäckström

  Förresten.
  Vart är den riktiga ”Thomas”?
  Tog anslagen för klimatargumentation på skeptiska bloggar slut lagom till Durban?

   

 33. Bäckström

  UAH-siffrorna för november!
  +0.12

   

 34. Åke N

  Bäckström #32. Har också funderat på var Thomas tagit vägen. Jag tror inte han är pensionär som jag är och ändå var han aktiv överallt.

 35. Bäckström #32
  Han kanske tröttnade på ”klimatet” i Sverige och finns här i Las Palmas. Skall hålla utkik
  🙂

 36. Bäckström

  Ingvar din lyxpensionär!
  🙂

  Här är det +1 grad och duggar järnspik! 

 37. Bäckström!
  Pensionär. Ja.
  jobbar som fan.  Ja
  Uppdragsprogrammering på distans och egna tradingprojekt. Men visst tusan är det bättre att sitta här och jobba än i det väder som du beskriver.

 38. Bäckström

  Ingvar!
  Men håll med om att du sitter där och låtsasmyser.
  I själva verket skulle du ge en tusing för ett knäckebröd och en inlagd sill 🙂
   
   

 39. Bäckström!
  Har haft besök från Sverige.
  2 helrör OP så jag klarar mig ett tag. Inlagd sill finns. Saknar bara knäckebröd men det finns substitut.
  Nu skall jag gå ut och äta världens förnämsta hamburgare gjord av oxfile-puts. Stor saftig och aningen röd inuti. Fritas och sallad  5.50 EURO. Och Sangria. Utomhus.
  Hade det så bra!!
   

 40. Håkan Bergman

  Men i morgon är det fredag, och den här  fredan tar vi en kanadensisk whiskey! Solidaritet mina herrar!

 41. Bäckström

  ingvar…
  Nä nu jävlar!
  Nu öppnar jag min Skåne och snappsar och sjunger Helan går och tar på mig en lustig hatt och äter kräftor pussar kärringen under julstjärnan och passar på att ta mig ett dopp bland yppiga blonda dalkullor i tjärnen intill!

  Så det så! 
  Vad säger du nu?
   

 42. Wannabe ekosof

  Asså. Var de någe jeedrans wånnåbi thomas jag ställde frågor till?

 43. Ivh

  Jag skriver inte så ofta här längre. Jag har tröttnat på alla personangrepp. Främst då på politiker, forskare och andra utomstående som inte deltar i debatten.
  Den här gången är på gränsen till förtal av Bert Bolin och James Hansen.
   
  Utöver att det är nästintill förtal så är det rena faktafel också. Den globala temperaturökningen har inte avstannat, Perioden 2006-2010 var 0,18 grader varmare än perioden 1996-2000. Perioden 2001-2005 var bara 0,02 grader svalare än den senaste perioden. Men att påstå att temperatur ökningen avstannat bara för att den tillfälligtvis minskat stämmer ju inte.

 44. IVH#
  Jordens temperaturer har en variation  på 10-25grader C,vi har
  ännu ca15-16 graderC,Jorden är inne i en ’kal fas’ännu.
  Geologiska data ur historien av Jordens temperaturer visar på det.
  Hansen har pendlat från istid till global värme och har drivits av
  nån slags oro,även misstro mot  av vetenskap.
  Så mycken påhopp,tycker jag denna blogg inte ägnat sig åt.
  ALI.K.

 45. Wannabe ekosof

  Inte jag heller skriver ofta här. Men jag har inte tröttnat på politiker, forskare och andra utomstående som inte deltar i debatten. Varför kasta stenen på de minst irriterande?
  Temperaturen ökar sedan 1800 talet, ok. Men var är den exponentiella ökningen? Var är katastrofen?

 46. Ivh

  Jag skriver inte heller så ofta här längre. Men att du skulle störas av alla personagrepp i debatten klingar väldigt ihåligt ..  

  Speciellt om du pratar om Hansen, som vill ha folk dömda  för brott mot mänskligheten .. 

  Och siffrorna du beskriver emotsäger på intet vis observationen att den påstått kommande/pågående globala uppvärmingen inte syns alls

  För tillfället iaf. Dvs även det var ihåligt! 

 47. Stickan no1

  Du med mig skämta aprillo, Ivh?
  ”Främst då på politiker, forskare och andra utomstående som inte deltar i debatten.”
  Vi skriker ju att de skall delta i debatten. De förvägrar oss att debattera det som de själva är vår tids största fråga. De vill diktera med likasinnade inte debattera med oliktänkande. Totalt samhällsfarligt och otidsenligt i en demokrati.
  ”Den globala temperaturökningen har inte avstannat”…”Men att påstå att temperatur ökningen avstannat bara för att den tillfälligtvis minskat stämmer ju inte.”
  Det blev inte rätt där va? 😉

 48. Manns Hockey Stick har en nästan identisk graf med Solens fläckars graf med historiska fläck intensitet,Solens fläckar har studerats under lång tid av människan på vår Jord.

  ALI.K.
   

 49. Bäckström

  IvH
  Hur lång period av ickeökning av temp anser du vara relevant i klimat diskussionen.

  Jonas N!
  Va kul att se dig här igen, din gamle räv.
  Thomas är ju borta, så då kan väl du och jag fajtas lite?

  Jag påstår:
  Världsregering är faktiskt något som i åtminstone någon gång i framtiden är helt naturligt och logiskt.
   

 50. LBt

  Sten K,
  vad försöker du egentligen säga och skulle temperaturökningen ha avstannat? 1998 var ett extremt varmt år, trots detta var 2005 ännu varmare och 2010 i sin tur det hittills varmaste året. Roar man sig dessutom att bortse från 1998 blir år 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 och 2010 varmare än alla tidigare år. 2011 kommer snart att foga sig till samlingen.
  Det som stör mig mest är att detta vet du mycket väl.

 51. Den norske klimatforskaren Humlum har en utförlig artikel om Arktis och Grönlands klimat,han är ändå klimatforskare som är seriös.
  ALI.K.

 52. Bäckström

  LBT
  Nu läser du GISS tempdata. Jag föreslår att du i din argumentation använder dig av tempserier vi kan ta på allvar.
   
  Ta medelvärdet mellan IPCC:s CRU + UAH Mark-satellit, ska du finna att 1998 var det varmaste året.

   

 53. Jordens temperatur är på nedgång från 1997, toppar av värme säger inte mycket.
  ALI.K.

 54. magnus

  Pehr #29

  Det är också intressant att två av databaserna hos Wood for trees visar en trend nära noll sedan 1997, de senaste 15 åren alltså:

  Någon speciell anledning att just välja 1997 som startår.

  Bara ett årtal taget på måfå?

  För att en 15 års trend är det mest relevanta. Förstås. Där har vi förklaringen. 

  För så måste det vara.  Eftersom du är med i stockholmsinitiativet. Då står du för sunt förnuft.

   

 55. Bäckström

  LBT
  Andra halvan av 2011, samt första halvan av 2012 ser ut att bli lika kallt som 2008, så det var också fel igen Vi är nu inne i botten av en La Nina! Säger det dig något?

  Källa:
  http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps/execute.csh?amsutemps

   

 56. Bäckström # 41
  Jag är fullständigt tillintetgjord!
  Tröstar mig med lite mandeltårta (Från IKEA här på ön)

 57. Sten Kaijser

  Käre Ivh
  det jag skriver om BB och JH är att de båda var genuint oroliga och att de med visst politiskt stöd lyckades skapa IPCC – jag förstår inte hur du kan få det till personangrepp?

 58. Sten Kaijser

  Ivh igen

  jag nämner också Darwin, Tyndall och Arrhenius – jag hoppas att du inte tycker att det också var personangrepp …

 59. Tomas

  Pehr, #29:
   
  Det är också intressant att två av databaserna hos Wood for trees visar en trend nära noll sedan 1997
   
  Och som vi tidigare konstaterat så är sådana perioder inte på något sätt något nytt. Finns en bra illustration på http://www.skepticalscience.com/going-down-the-up-escalator-part-1.html
   
  Bäckström, #31:
   
  Tamino?
  Giss
   
  Menar du att diagrammen automatiskt skulle vara felaktiga eftersom det är Tamino som står bakom dem? Nja, isf får du nog säga exakt vad som skulle vara fel.
   
  Jag bytte förresten ut GISS-datat mot UAH, för att se om det gorde någon skillnad. Och det gjorde det inte. http://www.woodfortrees.org/plot/uah/from:1979/plot/uah/to:2000/trend
   
  PS: jag är en alldeles riktig Tomas! 🙂

 60. Vi borde vara tacksam för den värme vi fått del av från NAO bl.a,
  vi i Skandinavien har haft flera värme toppar,men dessa är bara
  gynnsamma för växlighet mm.
  Varma höstar och dels vintrar är en fördel ur energisynpunkt,inget
  att beklaga sig över.
  Glöm ej missväxten i Sverige under första hälften av 1800 talet.
  Visserligen har vi där också drabbats av vulkanutbrott på Jorden,
  under denna period av historien.
  ALI.K.

 61. Bäckström #40. Bra förslag. Skall som specialisten på alkoholhaltiga drycker på hörnet har kanadensisk whisky

 62. Bäckström

  Ingvar!
  spisar just nu en LP-skiva med ABBA, Dancing Queen. Samtigt som jag tar fram en VHS med Hylands Hörna och kollar in när Per Oscarsson strippar, och sen kom en film som hette ”Sommaren med Monika” med Jarl Kulle och Harriet Andersson, men nu börjar det suga i magen? Ooo ja Kalles Kaviar på en nattmacka och Bullens Pilsner Korv kan nog stilla hungern. 

  Nä nu, går jag ut kollar in det nordiska ljuset.
   

 63. Jag går och knyter mig. Orkar inte ens lyssna på Ellington, Oscar Peterson, JATP på Spotify.
  Natti!

 64. Wannabe ekosof

  Hej alldeles riktiga Tomas!
  När började temperaturen stiga och varför? När?!

 65. Bäckström
  Last Comment!
  Nordiska ljuset???
  Ten and out

 66. Pehr Björnbom

  Tomas #59,
   
  Den senaste femtonårsperioden med en mindre eller lika liten temperaturtrend enligt HadCRUT3 var 1963 – 1977 (det är en avsevärd skillnad mellan femtonårsperioder och tioårsperioder i detta avseende). Denna period inföll under det tidsintervall ungefär 1940 – 1980 då temperaturen sjönk.
   
  Detta kan du se om du tittar på figur 3b i följande artikel av Liebmann med flera (2010):
  http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/2010BAMS3030.1
   
  Artikelförfattarna har kartlagt alla temperaturtrender i alla tidsperioder i hela temperaturserien HadCRUT3.
   

 67. Bäckström

  Hej Tomas!
  Anledningen att jag inte är ett fan av Giss är av flera orsaker.

  1. Extrapolering
  det betyder att man beräknar, (läs hittar på ett medelvärde) mellan två stationer utan att ha faktiska data och simulerar ett medelvärde). Det är väl ok om dom står ett par mil från varandra, men kanske inte när man korsar en punkt från Grönland till Kina och avgör vad det är för temperatur på nordpolen?

  Jag läste också en undersökning för ett par år sedan hur denna extrapolering de facto fungerade, avsnittet belyste norra delen av Afrika, det visade sig att de avgjort största tempökningarna visade sig vara mittemellan de faktiska stationerna, alltså, inte där man hade praktisk mätutrustning utan där man använde sin algoritm.

  2. Giss drivs av James Hansen.
  Mannen som1988 sa att delar av Manhattan skulle stå under vatten runt 2010 om vi inte vidtog drastiga åtgärder. Det är mannen som också hävdade med klimatsimuleringar att det skulle vara ungefär 2 grader varmare 2010 pga antropogen påverkan i form av Co2 utsläpp i atmosfären.

  Kontenta med facit i hand:
  James Hansen är en lurendrejare, och hade fel och ska således tas med 5 nypor salt med vad han säger. ”Egentligen borde han sparkats och satts i fängelse för trolös mot huvudman”. Men istället är det denna man som fått förtroende till att driva ett statligt sanktionerat tempinstitut.

  3. Äsch räcker det eller? Jösses. tänk till lite nu!
   

 68. Bäckström

  Ja ja
  Trolöshet mot huvudman heter det, och inget annat.
   

 69. Ivh

  Sten Kaijser
   
  Du påstår felaktigt att temperaturökningen avtagit samtidigt som du gör narr av forskare som redan på 70-talet varnade för att koldioxidhalten varnade för global uppvärmning. Du antyder att de lyckades starta IPCC på ett ohederligt sätt.
   
   
   
   

 70. Daniel F.

  Ivh #69,
   
  Du och dina klimathotsföhopparvänner är bra tröttsamma. Ta en titt på temperaturkurvan. Vilken dataserie som helst går bra. Titta på den. Noga. Om du inte ser att den planar ut de senaste 10-15 åren kan jag rekommendera eniro.se (sök på optiker).
   
  Sedan kan vi älta fram och tillbaka hur det kommer sig. Vad det beror på. Vi kan skruva med siffror och göra ”justeringar” så att man kan hoppas att det egentligen blir varmare än vad kurvorna visar.
   
  Men att påstå att temperaturen stiger lika kraftigt nu som för tjugo år sedan är bara dumt. Ingen tar det på allvar.

 71. Gunbo

  Pehr B #66,

  Varför välja just RSS? Tittar man på UAH blir trenden de senaste 15 åren denna:
  http://www.woodfortrees.org/plot/uah/plot/uah/from:1997/trend

  Varför skulle just RSS vara sannare än UAH? Jag tror inte att Roy Spencer försöker få upp temperaturtrenden.

  Hade vi diskuterat 15-årstrenden för ett år sedan hade den sett ut så här enligt Hadcrut:
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3vgl/from:1996/to:2010/trend/plot/hadcrut3vgl/from:1980

 72. Gunbo

  Daniel F #70,

  Ta dig en titt, noga, på: http://www.woodfortrees.org/plot/uah/plot/uah/from:1997/trend

  och berätta vad du ser.  Om du ser att den planar ut de senaste 10-15 åren kan jag rekommendera eniro.se (sök på optiker).

 73. Sten Kaijser

  Hej igen Ivh
  jag förstår inte hur du läser mitt inlägg
  men kanske är du inte ensam om att läsa på ditt sätt
  varifrån du får att jag gör narr av forskarna på 70-talet?
  varifrån får du att jag ”antyder att de startat IPCC på ett ohederligt sätt” ??
  Vill du läsa in sådana saker i vad jag skriver så kan jag inte hjälpa dig.
  mvh Sten

 74. Gunbo

  Sten Kaijser #73,

  Jag håller med dig om att din behandling av Bert Bolin och Janes Hansen var objektiv och saklig. 

 75. Daniel F.

  Gunbo #72,
   
  http://www.woodfortrees.org/plot/uah/plot/uah/from:1997/trend/plot/uah/trend
   
  Du glömde något att jämföra med. Ja, trenden är avtagande. Tar du med alla serier ser det ut så här:
   
  http://www.woodfortrees.org/plot/wti/plot/wti/from:1997/trend/plot/wti/trend
   
  Jag ser en tydligt avtagande trend. Tar du med hela 1900-talet blir det ännu tydligare:
   
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3gl/from:1900/plot/hadcrut3gl/from:1997/trend/plot/hadcrut3gl/from:1900/trend
   
  Vad ser du? Accelererande uppvärmning?

 76. Pehr Björnbom

  Gunbo #71,
   
  Det finns en skillnad mellan de olika databaserna. I nuläget är det så RSS att HadCRUT3 visar en temperturtrend för de sista 15 åren som är nära noll (0,01 och 0,02 graders temperaturökning per tio år). UAH och GISS visar en högre trend omkring 0,1 grader per tio år om man räknar på 15-årsperioden. Men med något kortare perioder blir även deras trender mindre så skillnaden skulle kunna utjämnas med tiden om nuvarande tendens i temperaturutvecklingen fortsätter.
   
  Jag anser därför att denna situation är intressant, att två av databaserna har fått så låga femtonårstrender. För HadCRUT3 framgår ju vidare av en artikel av Liebmann med flera (2010), som jag påpekat ovan i #66, att en så låg femtonsårstrend inte förekommit senare än under perioden 1963 – 1977.

 77. Gunbo

  Daniel F #75,

  Du skrev: ”Om du inte ser att den planar ut de senaste 10-15 åren kan jag rekommendera eniro.se (sök på optiker).”

  Allt beror på vad du menar med planar ut. Jag håller med om att temperaturen inte accelererar men den ligger inte plant de senaste 15 åren utan stiger något.

 78. ThomasJ

  Tja, vad säger forskarna? På WUWT tar Archibald upp en nyligen ’reviewad’ studie av bl.a. prof. Humlum. Mycket läsvärd om än ’rather scary’:

  http://wattsupwiththat.com/2011/12/16/polar-amplification-works-both-ways/

  Länk till dokumentet finns i artikeln.

  Mvh/TJ

 79. Daniel F.

  Gunbo #77,
   
  Då får jag rekommendera ordboken innan optikerbesöket. 😉
   
  Plana ut betyder gå mot att vara plan. Vad skulle det annars betyda?

 80. Tomas

  Wannabe ekosof, #64:
   
  När började temperaturen stiga och varför? När?!
   
  Den uppvärmningstrend vi sett de senaste årtiondena inleddes på 70-talet, och beror enligt mig huvudsakligen på ökad CO2-halt.
   
  Pehr, #66:
   
  Att perioden 1997 fram tills nu visar en svag uppvärmningstrend i vissa mätserier beror förstås till stor del på en extremt kraftig El Nino 1998. Bara genom att förskjuta 15-årsperioden ett år får man f.ö. en helt annan trend, vilket visar att denna analysmetod kanske inte är den mest robusta. http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3vgl/from:1979/plot/hadcrut3vgl/from:1996/to:2011/trend
   
  Bäckström, #67:
   
  Tack för att du klargjorde att du hade problem med GISS, och inte med Tamino. (Visserligen har du fel när du hävdar att Hansen sa att ”delar av Manhattan skulle stå under vatten runt 2010”, men låt oss inte gräva ner oss i detaljer.) Oavsett trovärdigheten i GISS-datat borde du nöja dig med min länk i #59, där jag använder mig av UAH-data och får samma resultat.

 81. Gunbo

  Pehr B #76,

  ”Det finns en skillnad mellan de olika databaserna. I nuläget är det så RSS att HadCRUT3 visar en temperturtrend för de sista 15 åren som är nära noll (0,01 och 0,02 graders temperaturökning per tio år). UAH och GISS visar en högre trend omkring 0,1 grader per tio år om man räknar på 15-årsperioden.”

  Jo, så är det. Frågan är varför du väljer de temperaturserier som visar lägst trend och jag väljer de som visar en högre trend. 😉

  Tack för länken till en intressant artikel. I inledningen står det som så många gånger påpekats:

  ”Trend estimates can change dramatically by including or excluding a few years at either end of the time series, particularly when computing from relatively short time series.”

  Vidare skriver de:

  ”We also examine recent cooling trends that have received widespread attention in various parts of the press and other public media. We find that such short-term trends occur often, lack statistical significance, and should therefore not be interpreted as indicstive of longer-term trend.”

  Men framtiden (10-20 år till) får utvisa vad den långsiktiga trenden blir.

 82. Gunbo

  Daniel F #79,

  Jag har konsulterat ordboken och du har rätt! 🙂

 83. Pehr Björnbom

  Gunbo #81,
   
  När Liebmann med flera (2010) diskuterar recent cooling trends så måste man hålla i minnet att de resonerar utifrån sina resultat, titta speciellt på figur 3b som är tydligast.
   
  Deras resultat går fram till och med 2009. Situationen har ändrat sig betydligt nu när vi har två år till. Om man på femtonårsperioder i figur 3b så ser man hur trenden rasar neråt och gör man en extrapolation så pekar den faktiskt på att trenden skall bli så låg som den nu faktiskt är (att göra en sådan extrapolation för framtiden är naturligtvis ytterst tveksamt men här gör jag extrapolationen mot bakgrund av att vi nu vet vad trenden för 1997 – 2011 faktiskt har blivit).
   
  Du skrev:
   
  Jo, så är det. Frågan är varför du väljer de temperaturserier som visar lägst trend och jag väljer de som visar en högre trend.
   
  Ja, den frågan är utanför mitt kompetensområde. Det är en fråga som en psykolog bäst kan svara på förmodar jag 🙂
   

 84. Pehr Björnbom

  Tomas #80
   
  Även trenden för sextonårsperioden 1996 – 2011 är anmärkningsvärt liten nämligen 0,1 grader per tio år (0,01 grader per år).
   
  Jämför med trenden för hela perioden 1979 – 2011 som är 0,15 grader per tio år.
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3vgl/from:1979/plot/hadcrut3vgl/from:1996/to:2011/trend/plot/hadcrut3vgl/from:1979/trend
   
  Dessutom så följdes ju El Nino 1998 av en stark temperatursänkning påföljande år så jag frågar mig om hänvisningen till denna El Nino verkligen är ett relevant argument. El Nino och La Nina räknas ju som varma och kalla faser av en oscillation som kallas ENSO. Det ligger i sakens natur att en oscillation sker runt ett medelvärde.
   

 85. Jan E M

  Pehr Björbom #76

  Hur läser du diagram. På 10 år så har teperaturen stigit med en bra bit över 0,10 grader oavsett vilket institut du väljer. Om du tar medeltal ett antal år (minst 5) i slutet på 90-talet och jämför med medeltalet för lika lång period 10 år senare.

  För att få de resultat som du påstår så måste man jämföra de två senaste 5-årsprioderna som är efter varandra. Då är det felaktigt att påstå att man räknar på en tioårsperiod, för det är en femårsperiod.

 86. Jan E M

  Daniel F #70

  Det är nog du som skall gå till en optiker! Den utplaning du talar om existerar inte men uppvärningen har möjligen gått långsamare de senaste 6-7 åren. Inte 10-15 år.

 87. Daniel F.

  Jan E M #86,
   
  Ytterligare en som inte vet vad ”planar ut” betyder. Jag har redan slagit upp det åt Gunbo. Svaret står i #79. Varsågod. Det var så lite så.
   
  Titta på de diagram jag länkar till i 75.
   
  Tempkurvan planar ut sedan 10-15 år tillbaka. Vare sig ni vill eller inte. Det kan bero på en mängd saker (vi vet inte exakt vad). Möjligen gömmer sig enorma värmemängder i djuphaven. Kanske stiger värmen till atmosfären senare och eldar upp vår civilisation. Vi får se.
   
  Men de senaste 10-15 åren har temperaturkurvan planat ut. Punkt!

 88. Gunbo

  Det finns flera tioårspreioder där temperaturen ”planat ut”  tr ex från 1979-1989: http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3vgl/from:1979/plot/hadcrut3vgl/from:1979/to:1989/trend/plot/hadcrut3vgl/from:1979/trend

  Man kan också ta en tioårsperiod strax efter det varma El Niño-året och får då den här trenden:
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3vgl/from:1979/plot/hadcrut3vgl/from:1999/to:2009/trend

 89. Pehr Björnbom

  Jan E M #85,
   
  Jag tycker det verkar som du har missförstått vår diskussion här. Pröva att läsa igen.
   
  För HadCRUT3 gäller att den linjära trenden för 1997 – 2011 är 0,002 grader per år eller 0,02 grader per tio år.
  För 1979 – 2011 är motsvarande trend 0,015 grader per år eller 0,15 grader per tio år:
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3vgl/from:1979/plot/hadcrut3vgl/from:1997/trend/plot/hadcrut3vgl/from:1979/trend
   
  För RSS gäller att den linjära trenden för 1997 – 2011 är 0,001 grader per år eller 0,01 grader per tio år.
  För 1979 – 2011 är motsvarande trend 0,014 grader per år eller 0,14 grader per tio år:
  http://www.woodfortrees.org/plot/rss/from:1979/plot/rss/from:1997/trend/plot/rss/from:1979/trend
   
  Trenderna varierar från månad till månad. Om man tar bort en månad blir trenden för 1997 – 2011 för både HadCRUT3 och RSS 0,004 grader per år (0,04 per tio år) men det är fortfarande en mycket låg trend.
   
  Trenderna har alltså minskat i stor omfattning, med variationer mellan databaserna, mest märks det hos HadCRUT3 och RSS, jämfört med den betydligt större trenden från 1979 – 2011 som är den period sedan mätningarna började som har haft högst trend. Men denna högsta trend är ändå ganska måttlig, dvs. omkring 0,15 grader per tio år.
   

 90. Gunbo

  Nu tryckte jag för snabbt på Submit.

  Fortsättningen ska vara: Man kan alltså få vilka trender man vill på tioårsperioder eller t o m 15-årsperioder beroende på vilka år man väljer som start- resp. slutpunkt.

 91. Daniel F.

  Gunbo #88,
   
  Ja. Och? Har jag sagt att trenden inte planade ut mellan 79 och 89? Nej. Däremot finns det gott om människor som inte kan ta i sin mun (eller tangentbord) att vi även för tillfället befinner oss i en dylik utplanande fas. 
   
  Vidare så är trenden mellan 1999 och 2009 lik förbannat mer plan än den tidigare:
   
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3vgl/from:1979/plot/hadcrut3vgl/from:1999/to:2009/trend/plot/hadcrut3vgl/from:1980/to:1999/trend
   
  Problemet med detta är naturligtvis att ni AGW-förhoppare inser att det är problematiskt med en långvarig utplaning av tempkurvan samtidigt som CO2-halten stiger och stiger. Skillnaden mellan er verklighet och den observerade verkligheten blir större för varje år som går.
   
  Det är förmodligen därför det är lättare att prata om tidigare platåer än att erkänna att vi just nu befinner oss i en…

 92. Pehr Björnbom

  Gunbo #88,
   
  Det är en betydande skillnad mellan tioårsperioder och femtonårsperioder enligt artikeln av Liebmann med flera (2010) om trenderna i HadCRUT3.
   
  Titta på figur 3b som visar trenden i form av temperaturökning för en period av viss längd (dvs. grader per tio år för tioårsperioder och grader per femton år för femtonårsperioder). Trenderna för tioårsperioder oscillerar mycket mer än trenderna för femtonårsperioder.
   
  Femtonårsperiodernas kort oscillationer är betydligt mer utjämnade jämfört med tioårsperioder och man ser en långsiktigare oscillation som börjar på noll i början på 1970-talet sedan med kvarvarande effekter från utjämnade korta oscillationer stiger till ett maximum på drygt 0,4 grader per femton år omkring år 2005. Därefter rasar trenden och är alltså nere omkring noll igen.
   

 93. Gunbo

  Daniel F #91,

  ”Det är förmodligen därför det är lättare att prata om tidigare platåer än att erkänna att vi just nu befinner oss i en…”

  Visst ligger det någonting i det du säger. Vi är alla styrda av önsketänkande i större eller mindre grad. Skeptiker triumferar över att trenden planat ut, stannat av eller t o m är nedåtgående medan ”AGW-förhoppare”, som du kallar dem, påpekar att sådant hänt tidigare och att alltför stora växlar inte ska dras på en tillfällig utplaning.

  Det finns andra exempel på skillnaderna i skeptikers och ”AGW-förhoppares” önsketänkande. De senaste två årens kalla vintrar hos oss ansågs av många skeptiker som bevis på att AGW var bullshit. När man påpekade att det var betydligt varmare i andra områden var det få som ville erkänna det. I år har vi haft rekordvarmt (hittills) men då påpekar skeptiker (en del åtminstone) att det är betydligt kallare i andra områden. Konsekvent? 

 94. Gunbo

  Pehr B #92,

  ”Det är en betydande skillnad mellan tioårsperioder och femtonårsperioder enligt artikeln av Liebmann med flera (2010) om trenderna i HadCRUT3.”

  Jo, håller med om att femtonårsperioder med en utplanad trend är mer sällsynta än tioårsperioder. Men som sagt beror mycket på vilka temperaturserier man använder och i vilket syfte. Det är möjligt att temperaturen inte kommer att stiga längre utan tvärtom sjunker och det är lika möjligt att den fortsätter stiga.
   Ingen vet.

 95. Pehr Björnbom

  Gunbo #94,
   
  Det är möjligt att temperaturen inte kommer att stiga längre utan tvärtom sjunker och det är lika möjligt att den fortsätter stiga.
  Ingen vet.
   
  Jag håller med. Detta är också min åsikt.
   

 96. Pehr Björnbom

  Gunbo #93,
   
  De senaste två årens kalla vintrar hos oss ansågs av många skeptiker som bevis på att AGW var bullshit.
   
  Men när vi hade några varma vintrar så var det inte skeptiker utan våra myndigheter som producerade bullshit och vi fick betala med våra skattepengar:
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/02/16/visdomsord-fran-naturvardsverket/
   
  😉
   

 97. Gunbo

  Pehr B,

  Ha, ha! (skrattar åt bilden). Ja, människan spår och Gud rår.

 98. Gunbo

  De senaste två årens kalla vintrar hos oss ansågs av många skeptiker som bevis på att AGW var bullshit

  Nu skarvar du bra friskt igen, lika mycket som Olle Häggström faktiskt. Jag kan inte minnas att en enda använde ordet ’bevis’ …

  Det är en ganska ful ovana hos dig, att inte hålla dig till sanningen.

 99. Slabadang

  Hastigheten i förändringen är viktig!

  Tempkurvan skall jämföras med CAGWalarmismen. Det blir en jobbig läsning för alla katastroftroende. IPCCs katastrofscenarier blir alltmer tydligt falsifierade och därmed följer CO2s betydelse som både orsak och verkan på temperaturen.
  Att tempkurvan planar ut samtidigt som ”utsläppen” av CO2 ökar är jobbigt för CAGWtroende att inse och än värre att erkänna. Oddsen förändras drastiskt ochj allt tidigare propaganda om ”I allt snabbare takt” kan vi lägga längst in på lagret för ”moderna myter”. Denna sanning gäller även propaganda skrämseln numero UNO dvs havsnivåerna.

  Det djäligaste med havsnivåpropagandan är ju att den är baserad på rekonstruerade överlappningar av olika mätmetoder. Jag vill härmed bekräfta Mörners invändingar med hjälp av de senaste satellitmätningarna som likt tempdatan nu planat ut och mer pekar på den tråkigt stabilt odramatiska höjningen som skett sedan LIA. ”Stuket” på kurvan är pinsamt långt ifrån Algorismen och vårt lilla klimathotets eget lilla ”Knutby” som huserar i SVTs lokaler ute på Gärdet under falskyltningen ”Vetenskapsredaktionen”.

  Dra själva ut trendlinjen under Jason 2s gula mätperiod så kan ni garva åt alarmismen hela vägen till Statoil.

  http://sealevel.colorado.edu/

  Vår mest avancerade satellit att mäta havsnuvåer är ENVISAT vars kurva ger skeptiker lite extra hormoner.  (Gula linjen:)

  http://c3headlines.typepad.com/.a/6a010536b58035970c01538e2495fa970b-pi

  Så nu börjar lagret för moderna myter bli fullt.

 100. Gunbo

  Jonas,

  Det finns många olika skeptiker med olika åsikter i olika frågor. Jag skrev många skeptiker – inte alla!

 101. Bertel

  Gunbo # 100

  Nu får du, för en gångs skull, ge dig, eller komma med bevis, eftersom du antyder, att vi som är  kritiska gällande AGW-hypotesen på denna blogg, skulle ha lyft dessa kalla vintrar som bevis(dra inte resten av världen i diskussionen)?

  Ironiska inlägg, jaaaa, men som bevis, nej, eller är jag helt fel underättad, trots att jag läser bloggen dagligen som du?  

 102. Slabadang

  Gunbo!

  Som psykolog …. vad heter det när man blockerar alla intryck som går i strid med individens själv´och omvärldsbild? 🙂

  Du måste förstå att det finns befogt att med att skadeglädjens hånflin med stöd av observationer  få de hybriska världsräddarnas klimatistiska politbyrå att skuva på sig och bli allt svettigare i pannan. De tog på sig ett ansvar de nu försöker fly ifrån genom att försöka flytta målstolparna på vilka grunder man får och kan dra slutsatser.

  Allt var ju så djävla bråttom pga av att allt gick åt helvete ”i allt snabbare takt” inför alla klimattalibanska toppmöten. Kan du ge mig ett enda exempel eller citat från någon inom hela klimatnoblessen som sa att uppvärmningen eller havsnivårhöjningen kunde ske i ”allt långsammare takt” de närmsta femton åren 1998? var har alla de argumenten tagit vägen? Var har alla de personerna tagit vägen?

  Nån polett som ramlar ned?

 103. Bertel

  Slabadang # 102

  Kan inte svara för Gunbo men för egen del, och ja, det blev inte bara en polett som ramlade, utan hela rekvisitan.   🙂

 104. Gunbo

  Bertel,

  Gå tillbaka ett år i diskussionerna här på bloggen eller WUWT eller många andra bloggar.

 105. Gunbo

  Slabadang #102,

  ”..citat från någon inom hela klimatnoblessen som sa att uppvärmningen eller havsnivårhöjningen kunde ske i ”allt långsammare takt” de närmsta femton åren 1998?”

  Vem är klimatnoblessen?
  Det fanns flera forskare som menade att en längre period av inaktiv sol skulle komma att sänka temperaturerna. Det fanns också de som menade att en negativ PDO har en liknande effekt. 

 106. Ja, Gunbo

  Du skrev ”många” jag skrev (att jag minns) ”inte .. en enda” som talade om detta som ’bevis’ 

  Tdigare påstod du att folk som medvetet far med osanningar inte är att lita på, samt dessutom att du försöker vara objektiv …

  Som jag sa: Det är en ganska ful ovana hos dig, att inte hålla dig till sanningen.

 107. Slabadang

  Gunbo!

  Kul hörru! 🙂

  Nu behöver du bara leverera någon länk eller citet från aktuell tidsperiod för att bevisa att du har någon grund för ditt påstående. Flyttade målstolpar för tidsperioden därefter är av NOLL värde. Jag kan expandera tidsperioden fram till köpenhamnsmötet för att ge dig en bäöttre chans. Länk eller citat Tack! 🙂

  Lycka till!!

 108. Slabadang

  Gunbo!

  Kul hörru! 🙂

  Nu behöver du bara leverera någon länk eller citet från aktuell tidsperiod för att bevisa att du har någon grund för ditt påstående. Flyttade målstolpar för tidsperioden därefter är av NOLL värde. Jag kan expandera tidsperioden fram till köpenhamnsmötet för att ge dig en bäöttre chans. Länk eller citat Tack! 🙂

  Lycka till!!

 109. Håkan Sjögren

  Daniel F # 87 : Föreställningen om ”enorma värmemängder” som tycks ha gömt sig eller teleporterats till havets botten bygger på att vattenånga och koldioxid är så kallade ”växthusgaser”. Eftersom föreställningen om ”växthusgaser” är obekräftade gissningar, som har avviats vetenskapligt, finns det inga ”växthusgaser” som kan binda värme och påverka temperaturen. Mvh, Håkan.

 110. Bertel

  Gunbo # 103

  Ironi är svårtolkad, men ironin kan inte tas som antydan på bevis.

  Jag bad dig om avhållsamhet i att dra in bloggar utanför TCS i din retorik, eftersom jag har modest kunskap vad som skrivs i Kinesiska, Indiska, Brasilianska, Sydafrikanska, Sudanesiska, mm skeptikerbloggar(fast du verkar vara belevad i hela världens bloggosfär och kan uttala dig/tolka skeenden i frågan om hur man använde våra kalla vintrar som bevis).

 111. Gunbo

  Poängen med det jag skrev i #93: ”De senaste två årens kalla vintrar hos oss ansågs av många skeptiker som bevis på att AGW var bullshit. När man påpekade att det var betydligt varmare i andra områden var det få som ville erkänna det. I år har vi haft rekordvarmt (hittills) men då påpekar skeptiker (en del åtminstone) att det är betydligt kallare i andra områden. Konsekvent?” var inkonsekvensen i argumentationen.

  Men utan att bemöta den poängen som dessutom var ämnad att visa hur vårt önsketänkande styr oss, hänger ni upp er på ett enda ord ”bevis”! Ja, ja man kunde väl inte vänta sig annat.

 112. Gunbo #111

  Jag har ju också läst den här bloggen i några år och förstod precis vad du menade.

  Tidigare var medeltemperatur på klotet bara strunt för många, men det kalla och snöiga vädret hemma togs på större allvar.

  Nu när det är milt och regnigt hemma så har plötsligt jordens medeltemperatur blivit mer intressant…

 113. Gunbo

  Uffeb #112,

  Tack, det är bra att åtminstone någon förstår poängen i vad jag skrev. 🙂

 114. Gunbo!
  Jag vill att du förklarar varför du blir lyckligare om hypotesen om CAGW visar sig vara sann än om den är falsk.

  Om du anser att den är sann tycker jag att du skulle gå i täten på TCS när det gäller att kräva att de som driver frågan lever som de lär.
  Börja gärna med Al Gore, som ännu inte bett om ursäkt för att hans limousine stod på tomgång i Göteborg.

  Du får också gärna förklara varför du litar på att politiker ska kunna lösa de problem vi står inför när det gäller miljö, klimat och energi.
  Historiskt kan deras insatser sammanfattas i ett ord: KRIG.

  Om du tror att efterspelet från Durban inte kan leda till konflikter vill jag att du läser denna kommentar från skogen i Finland:

  http://www.forest.fi/smyforest/foresteng.nsf/tiedotteetlookup/8BAECDAD174714E5C22579650048E1A5

  Finland är som helhet en växande kolsänka, men måste ändå minska sina utsläpp och ge kompensation till länder som inte kan det!?  

 115. Jan E M

  Håkan Sjögren #109
   
  Eftersom du verkar helt sakna elemetntära fysiska kunskaper så kan du läsa den här sidan.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xthuseffekt

  De olika gaserna absortionsförmåga är inga obekräftade gissningar. Det har blivit uppmätt i labratorier.

  Det fordras inga högre kunskaper i fysik för att förstå att en ökad halt växthusgaser i atmosfären ökar temperaturen på jorden. Det som är svårt är att beräkna hur myckt varmare det blir.

 116. Jan E M

  Gunnar Strandell #114
   
  Nu förstår jag varför du är ”klimatskeptiker”. Det är för att du vill ha rent samvete när du förstör miljön.

 117. Jan E M #116

  Har inte du tänk bakvänt nu och förväxlat mig och Al Gore och vad vi står för?

  Du har rätt i att jag vill ha rent samvete, men jag förstår inte din koppling till att jag förstör miljön. 

  Miljöförstöring är brottsligt i Sverige idag och det tycker vi väl båda att det är bra. 
  Det betyder att lagstiftningen om förtal kan användas då någon offentligt, t.ex. på en blogg utan saklig grund påstår att någon gjort brottet.

  Även bloggägaren kan ställas till svars. 

  Det sista är skrivet för att ledningan av TCS ska förstå att ert sätt att moderera gjort att ni ställt er över lagen och istället vikt ned er för den kampanj som riktades mot Maggie.

  Ni kanske mår bra av Olle Häggström ger er beröm för detta, men jag ser det som ett nederlag för det fria ordet och den svenska demokratiska traditionen.     

 118. Börje S.

  Jan E M #115

  Håkan Sjögren är docent i molekylfysik och om jag inte minns fel har han arbetat för ASEAatom i många år. Vill du kanske ta en kunskapsfajt med honom?

  För min del tycker jag att det är högst intressant när en yrkesman inom facket meddelar oss en uppfattning som avviker från politiskt påbjuden konsensus. Vilka kunskaper ligger bakom detta? Är han totalt ensam bland kollegorna att ha denna uppfattning? 

  Är du det Håkan? 

  #116 
  Inte är det Gunnar Strandell som tvingat svenskarna att dra in millioner kvicksilverlampor i hemmen. Det är Greenpeace i samarbete med Philips som lobbat fram denna idioti. Det är heller inte GS som framtvingat omfattande miljöförstöring genom urskogsavverkning och grovt miljöskadlig produktion av etanol i Brasilien.

  Det är inte han som lockat oss att köra omkring med mat i tanken. Det är den skadliga miljöfanatismen som gjort att politiker med intressen i etanol och vindindustrin kunnat pressa fram omfattande subventioner för dessa verksamheter som inte på något vis begränsar de påstått skadliga CO2-utsläppen trots att de belastar miljön, men ger goda inkomstmöjligheter för skamlösa miljöprofitörer.

  Det är DU och dina miljöfanatiska ev vänner som hjälpt till att driva fram dumheterna, till men för vår miljö och vår plånbok.

 119. Gunbo

  Gunnar Strandell #114,

  ”Jag vill att du förklarar varför du blir lyckligare om hypotesen om CAGW visar sig vara sann än om den är falsk.”

  Jag har inte skrivit om att jag blir lyckligare om CAGW-hypotesen visar sig vara sann. Jag har skrivit om önsketänkande på bägge sidor, ett önsketänkande som riskerar att missa sanningen.

 120. ThomasJ

  Detta är garanterat triggande för en/annan med(mot-?)verkande i TCS-kommunikationerna:

  http://www.foxnews.com/scitech/2011/12/16/complicit-in-climategate-doe-under-fire/

  Mvh/TJ

 121. Gunbo #119
  För mig handlar inte  önsketänkande om att söka sanningen utan om att söka lycka. Då finns ingen anledning att önska CAGW eller någon annan katastrof.

  Att ha tillit till de som säger att det ordnar sig är bättre än att lita på alarmister som bara kan säga ”det är värre än vi trodde” trots de kostsamma åtgärder som ändå gjorts.

  Jag lever i en problemorienterad omgivning. När vi stöter på  problem söker vi efter lösningar. Vi ser problem som utmaningar, men om någon säger att problemet inte behöver lösas eller inte finns blir vi glada och ägnar kraft åt något annat.

  CAGW verkar ha ett annat väsen och jag är ärligt nyfiken på hur det går till när så många människor innefattar en obevisad hypotes i sin värderingsgrund. Och en hypotes som handlar om att katastrofen är nära.

 122. Pehr Björnbom

  Jan E M #115,
   
  Håkans argument mot att växthusgaserna värmer upp atmosfären genom att absorbera värmestrålning är mycket sofistikerat.
   
  Jag köper inte hans argument men jag behövde fördjupa mig i litteraturen för att se var felet i hans argument ligger. Men du kanske ser det direkt, eller …
   
  Det skulle vara trevligt att få din förklaring till varför Håkan har fel, och hur detta kan ledas i bevis.
   
  Det räcker inte med att man visat i laboratoriet att växthusgaserna absorberar värmestrålning eftersom Håkan menar att så fort en koldioxidmolekyl tagit upp ett kvantum IR så skickar den ut detta kvantum i en annan riktning. Följaktligen värms inte gasen upp av den absorberade värmestrålningen utan IR-kvanta kommer att sluta sin bana på apparatens väggar som lätt leder bort värmen.
   

 123. Gunbo

  Gunnar Strandell #121,

  ”För mig handlar inte önsketänkande om att söka sanningen utan om att söka lycka. Då finns ingen anledning att önska CAGW eller någon annan katastrof.”

  Önsketänkande kan förekomma i många olika sammanhang. Det det handlar om i klimatdebatten har inte så mycket med lycka att göra utan mer att ens övertygelse bekräftas av det man önsketänker. Man letar efter bevis för att man har rätt och bagatelliserar eller förnekar bevis för att man kan ha fel.

  ”Att ha tillit till de som säger att det ordnar sig är bättre än att lita på alarmister som bara kan säga ”det är värre än vi trodde” trots de kostsamma åtgärder som ändå gjorts.”

  Ja, det här förhållningssättet är mänskligt. Ingen vill ha problem, ingen vill behöva lägga energi och resurser på att lösa problem. Så vi löser problemet med att säga att det inte finns.

  ”Vi ser problem som utmaningar, men om någon säger att problemet inte behöver lösas eller inte finns blir vi glada och ägnar kraft åt något annat.”

  Men varför tror ni att problemet inte behöver lösas bara för att någon säger så? Är det inte bättre att själv kolla att det stämmer? 

  ”CAGW verkar ha ett annat väsen och jag är ärligt nyfiken på hur det går till när så många människor innefattar en obevisad hypotes i sin värderingsgrund. Och en hypotes som handlar om att katastrofen är nära.”

  Jag tror att CAGW-hypotesen, bevisad eller obevisad (vilket den verkar förbli ännu många år), berör så många så starkt eftersom den är ett problem som kräver en lösning – ifall den är sann. Och som sagt vet vi det inte ännu. Så vad skall vi tro på – att den är falsk för att vi inte vill ha problem som kräver en lösning?

   

 124. AOH

  Jan  E M #  115
   
   
  ”…. De olika gaserna absortionsförmåga är inga obekräftade gissningar. Det har blivit uppmätt i labratorier…..“
   
   
   
  Tack att vi  AGW – ateister tipsas om dessa vetenskapliga rön.
   
  WIKIPEDIA:
   
  ” ….Dessa utsläpp anses    m e d   m y c k e t   s t o r   s a n n o l i k h e t   vara huvudorsak till senare decenniers globala uppvärmning 
   
  „….En något mer fullständig översikt över energiflödena i jordatmosfären   k a n    se ut som ovan. ….”

 125. L

  Gunbo, självklart vill vi lösa problem, men inte skrämma upp hela jorden innan vi har verifierat att problemet är verkligt. Klimathotet ligger inte på tio i topp-listan över verkliga problem. Däremot är klimathotarna ett verkligt problem…

 126. magnus

  Jaha du vill ha 100% säkerhet.

  Varför inte bara skriva en egen bibel om skiten. 100% säkerhet och du får påsta vad du vill 🙂

  Lyssna på dom självsäkraste- särskilt om dom säger vad du själv vill höra

  och lycka till 🙂   

 127. Gunbo

  L #125,

  Det största problemet är att det är så svårt att verifiera att problemet är verkligt. Om det är verkligt har vi vi ett verkligt stort problem framför oss, om inte kan vi slappna av och pusta ut. Men än är vi inte där hur mycket vi än önskar det.

 128. magnus

  L

     självklart vill vi lösa problem

  Dra den om rödluvan också.

  Om du med ”lösa” menar ”förneka existensen av” och ”problem” medar sådant som med 100% säkerhet kan bevisas vara problem, så kanske.

 129. L

  Gunbo, klimathotet är smart uträknat…

 130. L

  magnus, du läser lika illa som uffeb och skriver betydligt sämre.

 131. pekke

  Gunbo
   
  ” Jag tror att CAGW-hypotesen, bevisad eller obevisad (vilket den verkar förbli ännu många år), berör så många så starkt eftersom den är ett problem som kräver en lösning – ifall den är sann. Och som sagt vet vi det inte ännu. Så vad skall vi tro på – att den är falsk för att vi inte vill ha problem som kräver en lösning? ”
   
  Vi vet inte om CO2 driver klimatet på Jorden eftersom det är ingen som vet hur Jordens klimat fungerar !!
  Jag upprepar det igen, ingen vet hur Jordens klimat fungerar !
   
  Man kan göra hur många experiment som helst i laboratorium, de visar ändå inte hur det fungerar i den verkliga världen pga att verkligheten har miljontals värden som hela tiden förändras och påverkar varandra varje tidsenhet.
   
  Var glad att du och dina efterkommande lever i en tid med både teknologisk hög nivå och mellan 2 istider.
   
  Det kommer inte bli roligt när nästa istid börjar smyga in här i Sverige !
   
  Upprepar : Det finns ingen som vet hur Jordens klimat fungerar !!

 132. Börje S.

  Av ditt språkbruk och din arrogans att döma är du inte lämplig att inneha det yrke du påstår dig ha.

  En bra lärare ska enligt min mening inta neutral hållning till vetenskapliga, religiösa och politiska frågor.

  I frågan om koldioxodens förmenta förmåga att uppvärma atmosfären i någon högre grad famlar vetenskapen fortfarande i mörker. Inte undra på eftersom vädersystemet är ett kaotiskt sådant. T o m IPCC medger att de inte kan modellera vattenångans väg från ånga till moln till nederbörd, och det begriper väl var och en som tänker efter lite att det är omöjligt. Alltså är det för nuvarande helt omöjlig att ställa prognoser om det framtida klimatet. Det går inte, impssible, unmöglich, fattar du inte det?

  Det är likaså direkt olämpligt att lärare propagerar för en speciell religion. AGW-läran är en religion med hela kitet: den syndiga människan som möjligen kan räddas genom att offra (avlater) samt hatet, rädslan och förföljelserna mot avvikare från den rätta läran det är hädarna. 

  Tur för dem att mina ungar sluppit sådana lärare. Betänkligt att nutidens ungar löper stor risk att råka ut för dessa allmänbildningsförktare.

  Sveriges Radio/TV spelar samma ynkliga roll i detruerandet av den allmänna bildningen genom sitt stupida och fullkomligt enögda engagemang på fel sida i klimatfrågan. 

 133. Gunbo

  pekke,

  ”Upprepar : Det finns ingen som vet hur Jordens klimat fungerar !!”

  Vi vet en hel del om hur klimatet fungerar men inte allt. Det du skriver är också ett sätt att undvika problemet.

 134. Gunbo

  L #129,

  ”…klimathotet är smart uträknat…”

  Ja, det finns många som tror på en konspiration för att undvika problemet.

 135. Gunbo

  Börje S, L, pekke m fl,

  Jag avundas er starka tro!

 136. AOH

  L  # 130
   
  ”…. magnus, du läser lika illa som uffeb och skriver betydligt sämre….”
   
  Det kallar jag för ” en fluga  på en smäll”

 137. AOH

  Sorry ”skall naturligtvis vara två flugor på en smäll”

 138. L

  Gunbo #134-5, du kan inte vara någon psykolog på riktigt. Sov gott!

 139. Börje S.

  #132

  två felstavningsrättelser

  ”allmänbildningsförktare” ska vara allmänbildningsföraktare, dvs propagandister som bara beskriver en sida av myntet och därmed snedvrider och omöjliggör ett riktigt ställningstagande 

  ”dutruerande” ska vara destruerande, dvs SR/SVT visar bara den ena sidans, den sida som tjänar på konceptet och deras argument och mörkar/hemlighåller den andra sidans. Debatt i klimatfrågan är tabu på det (korrumperade?) företaget.

   

 140. Börje S.

  Kommentar borttagen

 141. pekke

  Gunbo #133
   
  ” Vi vet en hel del om hur klimatet fungerar men inte allt. Det du skriver är också ett sätt att undvika problemet. ”
   
  Så du menar att när jag säger att vi inte vet hur Jordens klimat fungerar och hur det påverkas är en sk*tsak eftersom ni måste fixa ett problem !??
   
  Gunbo !!!
  Om det finns ett problem måste man ju veta hur problemet har uppstått och hur problemet fungerar !
   
  Om klimatforskare och politiker säger att det går åt hel…e så skall de faktiskt visa fram bevis på att vi kommer brinna upp !
   
  GUNBO !!
  FIXA FRAM EN KLIMATFORSKARE ELLER PERSON SOM VET HUR KLIMATET FUNGERAR PÅ JORDEN !!!
   
  Ni andra får ursäkta mig om jag skrek mot Gunbo.
   
   

 142. pekke

  NÅ !!
  Jag vill hör hur Jordens klimat fungerar i detalj från AGW.sektorn !!
   
  Hur fungerar Jorden klimat och vad påverkar Jordens klimat !
   
  Detaljer och fakta please AGW.sektorn !!

 143. Slabadang

  Fyyyy fasen vilkeeeeet fluuuuuum!!

  Jag har just genomlidigt PHD Pfeffers från Boulder University senaste föredrag om glaciärer/havsnivåer på AGUs höstmöte. Maken till innehållslöst rappakalja har jag aldrig hört. Flummet slår tom min gamle favorit, som var en stackars koveterinär som lyfts upp till ”klimatexpert” och ägnade en halvtimme åt att gissa hur parasiterna på kossorna ev skulle påverkas av en temphöjning. 🙂

  Det här är betydligt allvarligare och avslöjande då Herr Pfeffer representerar det Universitet som skall anses ligga främst på havsnivåberäkningar och mätdata. Vilken uppenbar hästhandlare och ordbajsare. Jag fattar inte att folk sitter kvar i publiken eller åtminstone börjar bua. De har uppenbart inte en susning om nånting och tillåter sig gissa på så lösa boliner så man blir svettig under armarna och är tvungen att trycka på paus av växelvis utttråkning alternativt för att det är så förbannat generande att lyssna på svamlet så man måste andas ut och skratta lite emellan.

  Det här är alltså en av de lirare vi skall tvingas använda som politskrådgivare och som konstruerat klimathotet med alla dess multimiljardkostnader och som vi ska lita på!!!

  Ni måste ta er tid att åtminstone titta på de delar av fördedraget där han .. jag vet faktiskt inte vad han försöker få sagt … alls faktiskt.. mer än försöka dölja att han och hans polare har inte en enda förbannad aning om hur havsniverna kommer att arta sig. Man kan ju välja att förmedla det i en rak mening istället för… ja lyssna själva och observera specielllt den graf han använder som är klippt från år 2000. Att han inte med ett ord nämner de senaste tio årens mätdata nånstans.

  Någon har ju begärt att´han ska lämna svar på en fråga han och hans kollegor inte har en susning om. De har valt att spela med och inkompetens kallas numer ”osäkerheter” inom klimagalenskapen.
  En liten tänkvärd rad står dock på en av bilderna han visar ”att överdrivna larm kan kosta mer än underskattningar” WOW!! 🙂
  Det här är totalt oanvändbart som beslutsunderlag.

  Inte med ett ord nämner Pfaffer Jason 2 eller ENVISATs observationer.
  Ni kan nå länken till Pfeffers föredrag antingen via Currys alternativt UIs länkar. Politkerna måste ge dessa gubbar en fallskärm så de känner att de kan lämna sina positioner med nån form av heder i behåll.Vad gäller ”iondikator och det är en kimatvetenskap som tagit sig vatten över huvudet.

  http://vimeo.com/33320811

  Spola gärna fram till efter ca 10 minuter. Det är värre än vi trott!!

 144. Slabadang

  OT men kul!

  Jag pratade med en gammal dyk/snorkelfantast. Dubai är ju känt för bla sina galna ö byggen. han berättade att de gjort en inventering runt det stora segelhotellet och de konstgjorda öarna utanför kusten.

  När människans ”Impacts” alltid beskrivs som ”katastrofala” så kan vi konstatera att det marina livet i detta utbyggda område fullständigt exploderat med invandring av alla möjliga tänkbara både koraller sjögräs skaldjur fiskar där tidigare vattenöken rådde.

  Stenpirarna drar koraller och fiskar och i lugnvattnen och kanalerna växer sjögräset allt tätare med alla sina lekplasts och ynglingsmöjligheter. Tydligen har ”vältningen”av sanden från djupet frigjort näringsämnen som snabbat på etableringen av allt växande.

  vilken rolig kombinations effekt och vilket bra exempel på hur vi kan skapa WIn WIN situationer utqn nåt förbannat WWF eller grinpiss hängande i byggkranarna. 🙂

 145. Björn Ola

  Så då var det dags att avskriva iden att Polar isen kommer att smälta.

  By analysing ancient algae found in deep-sea core samples, Professor Matthew Huber and his colleagues determined that the mile-thick ice which now covers the south polar continent formed around 34 million years ago. At that stage the atmosphere held much more CO2 than it does now, some 600 parts per million (ppm) as opposed to today’s level of 390 ppm 

 146. Björn Ola

  Data modellerna som man använder för att kalkulera temperatur skillnader över en längre tid, har inte beräkningar för jordens oscillation runt Solen ens engång. Altså att Jorden wobblar runt sin bana runt Solen.

 147. Slabadang

  Det är lär inte vara Is-Björns Ola som e vaken va?

 148. Slabadang

  Björn Ola!

  Tyvärr är den publicerad i Science och det drar ju ner trovärdigheten en bra bit,

  http://www.sciencemag.org/content/334/6060/1261

 149. Olaus Petri

  Efter att ha läst igenom tråden kan man summera att Gunbos påstående (om att skeptiker använde de kalla vintrarna som motbevis till AGW) ännu inte kunnat beläggas. Vad är nytt?

  Gunbos bokstavskombinationer 😉 är symptomatiskt för hur ”klimathotsdiskursen” fungerar. Den tvingar in alla i en svart-vit dikotomi där behovet av att vara på den goda sidan har en enorm dragningskraft. Att var den gode ger en rekorderlig egoboost – att vara förmer än ”dom andra” – varför man/Gunbo o/medvetet tillskriver medmänniskor egenskaper/påståenden som gör att han själv tydligt och klart distanserar sig från ”dom onda”. Kort sagt så hittar han på saker som ger livet en god klimathotsmening (självförverkligande), i detta fallet, något tillspetsat, att jordklotet behöver räddas från egoistiska men inkonsekventa klimatskurkar köpta av någon illuminerad lobby.

  Uffeb försöker rädda situationen men missar även han, att dasset där han sitter och filosoferar, sällan finns i verkligheten, utan bara i självförverkligheten. 😉

 150. Tomas #80
  Du skriver att temperaturen började stiga på 70-talet och du förklarar detta med att det berodde på ökande halt av koldioxid i atmosfären. Du kan naturligtvis ha rätt, men jag har åtminstone två argument för att det är svårt att koppla ihop dessa saker. Den första är att man skulle kunna säga att uppvärmningen började omkring 1910 när PDO hamnade i en positiv fas, och avstannade för att t.o.m. vändas till en svag avkylning när PDO 1940 cände till sin negativa fas. Sedan återkom uppvärmningen efter att PDO 1976 åter hamnat i en positiv fas. Till detta tillkommer att när koldioxidhalten på allvar började öka under 40-talet så sjönk temperaturen ända tills PDO vände igen. Eftersom Stilla Havet utgör ungefär en tredjedel av jordens yta så tror jag att det det havet som mer än något annat styr ”jordens klimat”.

 151. Gunbo

  Pekke #141,

  Det är tur att texterna i kommentarerna inte medföljs av ljud! 🙂

  ”Om det finns ett problem måste man ju veta hur problemet har uppstått och hur problemet fungerar !”

  Det vet man ju! Att du inte vet det betyder ju inte att inte forskarna vet. Frågan är väl närmast hur stort problemet är.

  Mitt råd är att att läsa det vetenskapen kommit fram till direkt från forskarna, utan tolkningar av allehanda tyckare.

 152. L

  Gunbo, vad upplever du som ett problem med dagens klimat jämfört med 1800-talets?

 153. Claes L

  Gunbo:
  ”Det vet man ju!”

  Bullshit!! (och innerst inne vet du det också).

      

 154. Gunbo

  Claes L 153,

  Man vet att CO2, metan m fl är växthusgaser och påverkar temperaturen. Även skeptiska forskare vet detta. Det man inte vet är exakt hur mycket temperaturen påverkas. Alltså  känner man till problemet men vet inte hur stort det är.

 155. Gunbo

  L #152,

  Jag levde inte på 1800-talet så jag har svårt att jämföra men enligt de som levde då (t ex min mormor) var det tufft.

  Något större problem är klimatet inte idag, inte här i Sverige i allafall. Det är väl ingen som påstår det heller. Just nu är det bara behagligt, +4 C och ingen snö. Frågan gäller om temperaturen stiger framöver. Det talas ju om en tidsperiod på 90 år framåt och hur klimatet ser ut då. Det kan bli varmare och då blir det problem. Men det kan också bli kallare. Vet du vilket det blir och vad baserar du din tro på?

 156. L

  Gunbo, klimatet tillhör inte det jag oroar mig för. Däremot är jag orolig för vad dom som använder sig av klimathotet hittar på.

 157. Labbibia

  Olaus Petri # 149

  😀 😀 😀

 158. Gunbo

  L #156,

  Jag känner inte till din ålder men förmodligen behöver du inte oroa dig för att ”brinna upp” så länge du lever. 🙂 Jag är inte heller orolig för min egen del.

  ”Däremot är jag orolig för vad dom som använder sig av klimathotet hittar på.”

  Du menar extrema alarmister som vill avskaffa demokratin? I så fall kan jag hålla med men det ska nog hända väldigt dramatiska förändringar i klimatet innan folk ger upp demokratin för att låta extremisterna ”rädda världen”.  

 159. Håkan Sjögren

  Börge S. # 118 : Det är helt sannt att jag är civ. ing i Teknisk Fysik, teknologie doktor och docent samt molekylfysiker. Däremot har jag bara blivit erbjuden att utföra mitt examensarbete vid Asea Atom, men redan börjat ett annat på Fysik I på KTH, så jag har aldrig arbetat på Asea Atom. Inom ramen för civilförsvaret har jag däremot arbetat som expert på ABC-stridsmedel. Jag är inte ensam om mina åsikter om ”växthusgaser” Samma tankar har framförts efter omfattande experiment av Alan Siddons och efter teoretiska utredningar av Gerlich & Tscheuschner. Detta stöds av obefintligheten av s.k. hot spots över tropikerna, att temperaturen bara ökat med 0,7 grader på hundra år samtidigt som halten koldioxid under samma tid ökat med nära 40 %, att temperaturen har slutat öka under de närmaste 15 åren trots rekordhöga utsläpp av koldioxid. Ökningen tycks snarast ha förbytts i avsvalning. Därför kan IPCC:s gissning om växthusgaser bestämt avvisas. Jag ids inte polemisera med Jan E M då jag vill ägna mina krafter åt att slåss för sanning och rätt. Mvh, Håkan.

 160. Claes L.

  Gunbo
  ”Man vet att CO2, metan m fl är växthusgaser och påverkar temperaturen. Även skeptiska forskare vet detta. Det man inte vet är exakt hur mycket temperaturen påverkas. Alltså  känner man till problemet men vet inte hur stort det är.”

  Västhusgaser i bemärkelsen att dess molekyler kan absorbera IR fotoner. Du har helt rätt i att man inte vet hur mycket temperaturen påverkas. De kan inte ens med tvärsäkerhet säga åt vilket håll den påverkas i och med att det är så många både kända och okända faktorer som styr temperaturen. Ifall man inte har koll på de ”naturliga” variationerna(varken vilka alla faktorerna är eller hur de samverkar)  så går det inte att på något trovärdigt sätt att säga hur klimatet kan komma att påverkas av en eventuell ökning av mängden koldioxid.

  Jag skulle dock vilja ha en kommentar kring din avslutande mening. ”Alltså känner man till problemet men vet inte hur stort det är”.

  Vilket ”problem” är det du hänvisar till? Att temperaturen på jorden inte är konstant över tid? Har den någonsin varit det?

 161. Gunbo

  Olaus Petri #149,

  ”Efter att ha läst igenom tråden kan man summera att Gunbos påstående (om att skeptiker använde de kalla vintrarna som motbevis till AGW) ännu inte kunnat beläggas.”

  Här kommer några belägg: 
  Labbibia { 30.01.10 at 23:52 }
  Anders L # 39
  Jag har förstått att du tycker som du tycker och tror som du tror.
  En fråga bara. När du får höra att det inte varit så kallt i de flesta delarna av landet som det är nu sedan 1987, känner du lite tvivel då?
  Mina barn har exempelvis aldrig upplevt en så kall vinter tidigare, och de är ändå 16 och 18 år gamla nu. När år efter år går och temperaturerna inte längre stiger, så måste du ju då och då ställa dig frågan om vad som är fel i AGW-teorin? Eller?
  Eller tänker du som så att det är verkligheten det är fel på?
  magnus { 31.01.10 at 21:01 }
  Sverker
  Min poäng var att folk tar det faktum att det är kallt (-20) i södra Sverige och använder det som argument för att globala uppvärmningen avstannat. Obegåvat eftersom södra Sverige bara är 0,04% av jordens yta.
  Inte ens om man lägger till lite av Europa eller USA har man täckt in mer än några procent av jorden.
  Detta under två månaders tid.
   
  pekke { 29.11.10 at 10:03 }
  Ingvar E. #24
  Kanarieöarna har nästan det perfekta klimatet året runt.
  Har inget i mot kyla men man blir lite trött när det tjatas om att vi skall kokas till döds när Sverige m.fl. länder har den kallaste November på många år.
   
  jag { 30.11.10 at 19:53 }
  Här är andra inlägg som på något sätt insinuerar att kallare lokalt väder motsäger global uppvärmning:
  https://www.klimatupplysningen.se/2010/11/30/varmare-somrar-a-sant/
  https://www.klimatupplysningen.se/?s=v%C3%A4der+kallt
  https://www.klimatupplysningen.se/?s=v%C3%A4der+kallt
  https://www.klimatupplysningen.se/2009/02/02/annu-mer-kyla-rapporteras/
  osv.
  Maggie 29 november 2010
              Det ska bli intressant att följa rapporterna från Cancún och framför allt se intresset för COP16 i svenska medier kontra intresset för alla som sitter på insnöade vägar och stillastående tåg. Dessa människor har nog en aning svårt för att ansluta sig till alarmisttruppen.
   Maggie 30 november 2010
  När dagen blir mörk och när snön faller vit blir det väldigt svårt för Mann & Co att övertyga Svensson om att vi faktiskt är inne i ett av de varmaste åren som uppmätts. Jag tippar att skeptikernas skara kommer att växa till sig i vinter och att fler kommer att börja intressera sig för hur man egentligen mäter temperatur och beräknar det globala medelvärdet.
  olle w { 27.12.10 at 09:25 }
  Den som inte förstår att kallt som fan väder inte är ett bra ”bevis ” eller ”i linje” med global uppvärmning gör självmål. Enligt en osäker marktemperatur serie (GIS) så har det blivit i runda slängar ca en halv grad varmare under de senaste åren.
  Trotts denna marginella uppvärmning (naturlig till stor del även enligt ipcc, då klimatförändringarna skall komma i någon diffus framtid) så kan det bli svinkalt eller varmt på vintern. Det svänger helt enkelt. Att då gå ut och såga att ”det inte på något sätt motsäger” försvagar bara AGW ståndpunkten för den blir löjeväckande och inte trovärdig. Problemet är att man intecknat tillfälliga svängningar åt det varma hållet som ”titta vad varmt det har blivit”, folk tror att det redan är flera grader varmare. Vilket rent och skärt nonsens.
  Labbibia { 26.12.10 at 08:45 }
  God Morgon Maggie, och God Fortsättning!
  Ja det är inte klokt så kallt det blir när det är varmt!
  Vi i Sverige går mot den kallaste decembermånad landet upplevt på 110 år!
  Undrar vad Rahmstorf har att säga om det?
  Hur känner du Maggie? Jag menar, du är kanske inte lika ”hardcoreskeptisk” som en del andra kommentatorer här på TCS. Men börjar inte även du få mer än nog när vi förväntas tro på rappakalja som den du presenterar finfina exempel på här ovan?
  pekke { 25.12.10 at 23:37 }
  Vinterrekord över hela norden:
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/danmark-slar-rekord-i-vita-jular
  Det fanns en länk till officell statik på dmi.dk hemsida, men jag kan inte den nu !!
  Kallast på över hundrade år visade DMI för Danmark !!
  http://www.yr.no/nyheter/1.7437985

  Verkar va kallt över hela Norddeuropa !?
  Och fler av de nordeuropiska länderna har kallare än på hundra år !!
  AGW !! duh !!
  Staffan D. { 27.12.10 at 22:32 }
  11º på flygplatsen i Melbourne nu kl 0815 lokal tid. Vid midsommar, på 37.8ºS (som Catania, Sicilien). Men det är ändå positivt: på Tasmanien går det ner till 1º på många håll, låt vara kl 0600. Hette det inte att det var jättevarmt på jorden just nu, varmaste året någonsin?
  Labbibia { 28.12.10 at 09:17 }
  Jag vet inte, men när man skriker om varmaste året någonsin, samtidigt som det slås köldrekord på löpande band, inte bara nu i november-december utan även de första månaderna detta år, då blir man lite fundersam. Snö ända ner i Georgia, Texas, Florida…..
   

 162. Gunbo, inte ett enda av dina inklipp belägger ett enda exempel av det du påstod det fanns så många av. 

  Att Warmisterna häcklas för att de tjatat om varenda vrämebölja, och ’lovat’ att  vasaloppet ’är kört’, barnen i framtiden inte kommer veta vad snö är osv, är en helt annan sak. 

  Du använde uttryckligen ordet bevis. Och därefter tom hävdade att du läst på WUWToch där hittat dessa (som menar att ’de  kalla vintrarna i Sverige’ skulle ’bevisa’ att AGW är motbevisat)

  Det är en ganska ful ovana hos dig, att inte hålla dig till sanningen. 

  Och hade du inte använt ordet ’bevis’ hade din utsaga varit en helt annan, och folk hade nog inte reagerat på ditt nonsens heller. De kanske tom hade hållit med dig i din ’poäng’. Vilken alltså hade krävt att du framfört den i stället för att jiddra om vad som skulle ’bevisats’.

  Men jag kan ge dig rätt i en poäng: Ditt önsketänkande styrde nog dig till att vilja tro, skriva och hävda att kommentarerna om vintrarna (enligt dig) skulle ansetts vara ’bevis’. 

  Men att du lider av den slagsida, ensidighet, det önsketänkande och brist på objektivitet som du så gärna anklagar andra för, kan du ju inte gärna lägga andra till last(*) 

  Påpeka istället när och var de har fel, och varför. Precis som de sansade och läskunniga till dig när du häver ur dig ngt om tex ’bevis’ som bara fanns i din fantasi … 

  (*) Det däremot är en mycket vanlig åkomma på AGW-sidan, att anklaga andra för de egna bristerna. (Och även den förstås också förekommer på båda sidor, hävdar jag nog att AGW-sidan är långt långt värre: Från prominenta forskare, och politker, journalister, experter och ’experter’ till bloggare och kommentarerna där) 

 163. D Lundkvist

  Richard Berghorn #18: Bra svar. Det sammanfattar allt med hela den här vänsterpolitiserade klimatkatastrofslögnen.

 164. Olaus Petri

  Som sagt Gunbo, att man som”skeptiker” påpekar det lustiga i att ”varmt är klimat och kallt är väder” är inte ett bevis för något annat än inkonsekvensen hos klimathotsprofeterna.

  Och det är såväl lustigt som penibelt på de sistnämndas bekostnad. 

 165. Gunbo

  Olaus Petri,

  Ja, jag vet att skeptiker irriteras över alarmisters sätt att bedöma vad som räknas som klimat resp. väder. Nu ansåg ett antal skeptiker det motsatta, kallt är klimat medan varmt är väder. Min kommentar 111 var inte tänkt som en analys av den här biten utan ett exempel på hur både AGW:ares och skeptikers önsketänkande styr deras åsikter.

 166. Olaus Petri

  Gunbo, dina citat visar inte alls det du säger utan det jag hävdar, dvs att de/citaten måste förstås mot bakgrunden jag beskrev ovan. Några bevis för din ståndpunkt är de således inte.

 167. Gunbo

  Olaus Petri,

  Hur analyserar du följande: ”Verkar va kallt över hela Norddeuropa !?
  Och fler av de nordeuropiska länderna har kallare än på hundra år !!
  AGW !! duh !!”?
   

 168. Gunbo, som vanligt beskriver du (en av) alla dumheter och inkonsekvenser som förekommer på den klimathotstroende sidan, och försöker relativiserat ofoget, få det till antingen kålsuperi eller att det eg är den realistiska sidans fel. 

  (I det här fallet dessutom mha uppenbara osanningar  …  )

  Här igen. Det den klimathotsoroade sidan gör beskriver du som:

  ” alarmisters sätt att bedöma vad som räknas som klimat resp. väder”

  Här dyker inget retoriskt ’bevis för’ upp, eller ens ett påpekande av inkonsekvensen av hur klimat/väder används beroende på riktning. Utan du kallar det helt oblygt för ’bedöming’ om var ’gränsen skall anses ligga’, mellan de två begreppen. 

  Som jag har sagt många ggr Gunbo:

  ’Det är inget fel i att vara klimathotstroende/oroad. Eller bara att man mest hejar på den sidan …’ 

  men det lätt väldigt blir löjligt att  hävda att man är/gör det i något slags sökande efter sanning, kunskap och fakta, och dessutom hävda att man själv står för objektivitet … 

 169. Olaus Petri

  Jag tolkar förstås ditt citat som en parafras OCH reaktion på de hotbilder som prånglats ut där kalla snöiga och kalla vintrar var ett minne blått. Lägg därtill förmågan hos klimathotsprofeterna att kalla varmt för klimat och kallt för väder och vips har du en kontext som tillåter dig att sluta läsa kommentarer bokstavligt.

 170. Tomas

  Pehr, #84:
   
  Jag beklagar mitt sena svar.
   
  Även trenden för sextonårsperioden 1996 – 2011 är anmärkningsvärt liten nämligen 0,1 grader per tio år (0,01 grader per år).
   
  ”Anmärkningsvärt”? På vilket sätt?
   
  Dessutom så följdes ju El Nino 1998 av en stark temperatursänkning påföljande år så jag frågar mig om hänvisningen till denna El Nino verkligen är ett relevant argument.
   
  Figur 3b i din länk visar på att denna El Nino gjort ett tydligt avtryck i statistiken.
   
  El Nino och La Nina räknas ju som varma och kalla faser av en oscillation som kallas ENSO. Det ligger i sakens natur att en oscillation sker runt ett medelvärde.
   
  Men det ligger inte i sakens natur att oscillationerna alltid måste vara lika stora åt båda hållen. Eller har du dokumentation på att den efterföljande La Ninan var lika stor som 1998 års El Nino, men åt andra hållet?

 171. Gunnar Strandell

  Tomas #170
  Jag tror att du är ganska ensam om att se oscillationer som bara sker ”åt ena hållet”.
  Det ligger i oscillationens natur!  😉

 172. Tomas

  Hej Gunnar!
   
  Jag vet inte om du läste mitt senaste inlägg lite väl snabbt, men jag påstod aldrig att oscillationerna i ENSO bara skulle ske åt ena hållet. Det jag sa var att en El Nino av en viss storlek inte nödvändigtvis följs av en La Nina av exakt samma storlek.

 173. AOH

  OT – men passar till ”Vad säger forskarna”
   
  Nu får vår modeminister ( yellow scarf) –  ( sorry ) – klimatminister LE anstränga sig att klämma fram  Sveriges ”Green Found ”-bidrag så att Maldiverna kan bygga sin flygplats.
   
  http://stevengoddard.wordpress.com/2010/12/04/maldives-plans-for-drowning-by-building-huge-new-airport-next-to-the-ocean/
   
   
  Maldives Plans For Drowning By Building Huge New Airport Next To The Ocean
   
   
  ”….They are obviously really worried about global warming and sea level rise and any other way to scam money out of stupid bankrupt western governments…..”

 174. AOH

  Ytterligare information om nya flygplatser pa Maldiverna

  http://www.maldivestourismupdate.com/2009/07/11-new-airports-to-be-constructed-in.html
   
  11 new airports to be constructed in Maldives

  Read more: http://www.maldivestourismupdate.com/2009/07/11-new-airports-to-be-constructed-in.html#ixzz1hOcqgqBo
    

 175. magnus

  JonasN

  Strunt!

  Har du blivit utslängd från din egen tråd? 

 176. Bertel

  magnus # 175

  För det allra första, andas…….. och räkna till tio….. och försök sedan i skrift(ifall du förmår)bemöta denne skribents påstående.

  Det räcker inte att enbart skriva…..strunt….. och därefter(med illa dold avunsjuka/förakt/frustation), överreagera pga av hans överlägsen populäritet/ kunskap/ förmåga, mm. gentemot vad du kan och har åstakommit innom bloggosfären.

  Pinsamt synlig avund, men ta nya andetag och slipa på förmågan att argumentera i skrift, samt ha en trivsam Jul med skriftliga övningar som julklapp.    🙂          

   

 177. ThomasJ

  Ordet Ordet/-n ’Växthusgas/-er’ måste förbjudas användas i frågor rörande ’klimat’ o/e ’väder’ !
  Punto e Basta e Pronto ! Si! 🙂

  Mvh/TJ

 178. ThomasJ

  korr #177: sorry för rote-starten…
  //TJ