I have a dream

Mälaröarnas nyheter1

Här följer en ny artikel i den utmaning som TCS lanserade inför Durban, dvs att alla som kan och orkar skulle skriva en klimatrealistisk artikel i sin lokaltidning. Här en artikel av Håkan Löfdahl som presenteras i tidningen Mälaröarnas Nyheter. Artikeln finns på sidan 36. Min dröm är att alla som läser och kommenterar på TCS skriver artiklar i lokaltidningarna. Då skulle vi snart komma till rätta med klimatopportunismen. Artikeln handlar om kyrkan och klimatet. Just kyrkans opportunism är något av de osmakligaste inslagen i klimatdebatten tycker i alla fall jag. Här presenteras också Håkans artikel i text:

Kyrkans roll i Durban

Jag läser Mälaröarnas Nyheter regelbundet. Många insändare är bra och välskrivna. Gull Olli´s insändare ”Meteorologen Pär Holmgren i Stenhamra” var mycket bra.

Jag var själv på mötet i Herman Palmsalen den 27 oktober. Varför engagerar sig kyrkan i koldioxiddebatten? FN och IPCC:s klimatarbete är mycket kontroversiellt, och någon konsensus råder inte bland forskare och vetenskapsmän. Inom forskningen råder aldrig konsensus. Avsaknaden av konsensus är det som driver forskningen framåt. Kyrkans roll i samhället skall vad jag förstår vara att verka för samförstånd och samarbete mellan människor. En mycket stor del av alla forskare i världen utestängs från Radio, TV och Tidningar med hjälp av FN och IPCC. Kyrkan stödjer FN och IPCC och medverkar till att många forskare inte får framföra och debattera forskningsresultat. Många ser sig nu inte välkomna till kyrkan. Vart skall människor med en annan uppfattning i koldioxidfrågan vända sig med sin religiösa tro? Klimatdebatten har gått snett och vad som nu behövs är samarbete och samförstånd. I december är det klimatmöte i Durban i Sydafrika . Det är hög tid för kyrkan att se över sitt ställningstagande och arbeta för att alla, oberoende av åsikt får göra sin röst hörd. Låt Durban bli avstampet för samarbete i miljö och klimatfrågor. Kyrkan kan på detta sätt bidraga till bättre förståelse och bättre lösningar på miljö och klimatområdet.

Håkan Löfdahl Stenhamra

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Staffan D.

  Uncommon Knowledge (Video):
  3: James Delingpole believes Global Warming is something that should be desired and not something we should be preventing.
  4: Delingpole believes Climategate is the greatest threat to modern civilization.   (Delingpole från The Telegraph)
  http://tv.nationalreview.com/uncommonknowledge/

 2. Jan E M

  Frågan om klimatet är vetenskaplig och inte en demokratifråga. Uppvärmningen kommer inte att bli långsammare av att det skrivs många insändare.

 3. Ann L-H

  Jonny, jag fick i en liten replik på en insändare i GP i tisdags (13 dec). Rubriken på denna replik löd ”Klimathotet orsakat av oss kan avskrivas”. Rubriken skrivs av tidningsfolket och avspeglade innehållet. Redaktionen hade vingklippt mitt alster så det blev lite tamt men dock.

 4. Bim

  Jan E M # 2
  Det där var lika obegripligt som om Uffeb skrivit det.
  Menar du att forskare får prata vilken gallematias som helst utan att människor har rätt att lägga sig i?

 5. Bim #4
  🙂

 6. Jättebra, Håkan! Bra skrivet!

  Jan E M #2: Vad är inte en demokratifråga? Vad står över demokratin? Demokrati är lekmannastyre. Den innebär att inte vilken elit som helst kan komma och påstå vad som helst i namn av någon Sanning de anser sig stå för. Om inte folket vill ha det så vill de inte, och då stoppas det. Det är demokratins styrka. Visst kan de innebära felaktiga beslut ibland, men i längden är det, som Churchill sa, den minst dåliga styrelseformen. Platons styre av filosofer må vara intressant, men kan få skrämmande följder… 

 7. Staffan D. #1
  Bra länk!!
  Ta hit Delingpole och sätt honom i TV-soffan istället!!

 8. Håkan Sjögren

  Jan E M # 2 : Du skriver ”Uppvärmningen kommer inte att bli långsammare av att det skrivs många insändare.” Det är ju helt riktigt. Redan nu är ju uppvärmningen så långsam att den står stilla eller, som många hävdar, bytts i avkylning. Man kan inte bromsaupp ett stillastående tåg! Du har rätt i att frågan om klimatet är vetenskaplig och inte en demokratifråga. Lyssna då på dem som presenterar vetenskapliga fakta och inte på kvasivetenskaparna, som ju gjort frågan helt politisk och påstår att de presentar ”vetenskap”. De använder ”vetenskap” som ett skalkeskjul för att dölja att de inte har bra på fötterna. Mvh, Håkan.
  h inte”

 9. tty

  Jan E M #2

  Eftersom uppvärmningen redan är lika med noll kan vare sig insändare eller något annat göra den långsammare.

 10. Gunnar E

  Kyrkan ja och konsekvens
  Hur är det med alla ljus som eldas under förrättningarna?
  Se där så fingrarna slinter. Ta gärna bort den förra.

 11. latoba

  Jonny!
  Din dröm om att alla skulle skriva artiklar i lokaltidningarna skulle bli lättare att uppfylla om vi som inte så snabbt och enkelt kan formulera artiklar kunde få en mall eller  tips i annan form. Jag skulle  själv gärna skriva om jag finge en sådan ”knuff”. 

 12. latoba #11

  Tänk, skriv och uttryck dig själv.
  Det är inte så svårt som du kanske tror.

  Dina egna nedskrivna tankar är mer intressanta än kopior av andras…
  … appropå någon som tidigare undrade över om man kunde tänka annat än egna tankar…

  Jag vill nog hävda att det mesta av våra tankar och funderingar har en utgångspunkt i vad andra tänkt före oss.

  Att vara egen, är ett skällsord, att vara ”eljest” är ett annat skällsord som är mer dialektalt och kanske mer förlåtande. (betyder nog att man är knäpp)

  Egna funderingar är alltid välkomna anser jag.
  Lika välkomna som vetenskapliga genombrott, men betydligt intressantare än referenser till olika bloggar som bara har ett syfte.

  Egna funderingar speglar mer av de små klickar i samhället som bryr sig om sin grej och inte orkar med allt det andra.

  Finns mängder av exempel där läsare och skribenter är helt överens.

 13. Jan E M

  Mikael #6

  Hur klimatet påverkas av koldioxidutsläppen är ingen demokratifråga.

  Håkan Sjögren #8, tty #9

  Enlig NASA så har första decenniet på det här seklet varit 0,2 grader varmare än det sista decenniet på förra århundrandet.

  http://climate.nasa.gov/keyIndicators/

  Richard Mullers BEST-rapport kunde bara bekräfta det som redan CRU, NOAA och NASA/GISS redan kkommit fram till.

 14. Pehr Björnbom

  Jan E M #13,
   
  Hur klimatet påverkas av koldioxidutsläppen är ingen demokratifråga.
   
  Nej, detta är en vetenskaplig fråga.
   
  Vad man skall göra på grund av vetenskapens svar på denna fråga, inte minst med tanke på alla osäkerheter i vetenskapens svar och alla de riskbedömningar som måste göras, är en demokratifråga. Allt sådant måste ske enligt i demokratisk ordning fattade beslut.
   
  Speciellt riskbedömningar är ju en fråga om värderingar. Vilka risker man är villig att ta och vilka man absolut vill undvika att ta är alltså beslut som måste vara förankrade i folkviljan.
   
  Detta är ingenting som forskarna skall bestämma. Forskarna skall berätta för folket om kunskaperna, sammanhangen, osäkerheter och vilka risker som finns och hur stora de är, folket skall utifrån vad forskarna säger göra riskbedömningen.
   

 15. Jonny Fagerström

  Till alla!
  De som vill får gärna fritt använda material i artiklar som jag skrivit för att sätta ihop egna alster. Det finns mycket att välja på, sök på mitt namn på google.

 16. Bäckström

  Pehr #14
  Vad ska jag säga?
  Du är inte bara kunnig, du är vis också. (och det är inte många som är)
  Ser fram mot flera vetenskapliga artiklar från din penna.

  Keep’em coming! 

   

 17. Pehr Björnbom

  Bäclström #16,

  Taackar!

  Min nästa artikel kommer faktiskt i natt för jag är fredagsskribent (utom nästa fredag).

       

 18. Bäckström

  Skål Pehr!

   

 19. Gunbo

  Pehr B #14,

  Bra! Håller med!

  ”Forskarna skall berätta för folket om kunskaperna, sammanhangen, osäkerheter och vilka risker som finns och hur stora de är, folket skall utifrån vad forskarna säger göra riskbedömningen.”

  Är det inte det forskarna gör eller försöker göra (de flesta i alla fall) men samtidigt blir de motarbetade av folk, i synnerhet icke-forskare som ”vet” att det forskarna berättar är fel.

 20. Pehr Björnbom

  Gunbo #19,
   
  Frågan är mycket mer komplicerad än att forskarnas motarbetas vissa som ”vet” som du uttrycker det. När frågorna är så viktiga som klimatfrågan är det också viktigt att forskarnas budskap verkligen granskas kritiskt. Detta är helt enkelt centralt i den demokratiska processen.
   
  Genom att klimatfrågan är så ödesmättad, åtminstone som den framställs av tongivande forskare som Hansen, Rahmstorf, Trenberth med flera, så blir kravet på kritisk granskning desto större och viktigare.
   
  Det hela kompliceras av att forskarna själva har politiska åsikter om vad som skall göras och att vissa klimatforskare, genom den omfattande organisering som uppstått inom klimatforskningen, har skaffat sig maktpositioner som de använder mot andra klimatforskare som kommer fram till resultat som de förra inte tror på. Det tenderar att bli maktutövning i stället för lärd akademisk diskussion (jämför kontroverser med avgående redaktörer och dylikt).
   
  Det är inte för inte som IPCC har blivit så starkt ifrågasatt.
   

 21. Bäckström

  Gunbo #14
  ”Är det inte det forskarna gör eller försöker göra (de flesta i alla fall) men samtidigt blir de motarbetade av folk, i synnerhet icke-forskare som ”vet” att det forskarna berättar är fel”. 

  Läste du Sten Kaijsers senaste artikel?
  Han pekade just på problemet med att media enkom inriktar sig på de forskare, typ Rockis mfl, som räknar på en framtid med 4-6 grader varmare klimat mot vad vi har idag och vad det i så fall skulle innebära för biodiversiteten.

  Vi här på bloggen diskuterar ju inte hurvida Rockis och många med honom, har rätt eller fel i vad som eventuellt skulle kunna hända med den biologiska mångfalden vid en en tempstegring av cirkus 5 grader c. Vi diskuterar och ifågasätter hurvida det finns några som helst vetenskapliga argument för hurvida IPPCC:s framtidsscenarior har någon reell vetenskaplig relevans,

  Det är faktiskt det hela.

  Eftersom jag förstått att basen för ditt motstånd mot skeptikerna snarare är grundat i politisk aversion och kanske inte så mycket i sakfrågan, föreslår jag dig att bara läsa skribenter som sysslar med vetenskap och mindre med retorik.

  Hint; Pehr Björnbom

   

 22. pekke

  OT. Tyska solcellsindustrin mår inte så bra.
  German solar firms go from boom to bust
   
  http://motls.blogspot.com/2011/12/solar-bankruptcies-spread-to-germany.html

 23. Gunbo

  Pehr B #20,

  ”När frågorna är så viktiga som klimatfrågan är det också viktigt att forskarnas budskap verkligen granskas kritiskt. Detta är helt enkelt centralt i den demokratiska processen.”

  Naturligtvis ska forskarnas budskap granskas, speciellt med tanke på ev. ”bias” i frågan. Det gäller alla klimatforskare. Men det görs allra bäst av andra forskare i en vetenskaplig dialog, i stil med diskussionen mellan Spencer och Dessler.

  ”Det hela kompliceras av att forskarna själva har politiska åsikter om vad som skall göras”

  Det är precis därför jag anser att forskare inte ska blanda sig i politik. Det är som du säger: ”folket skall utifrån vad forskarna säger göra riskbedömningen.”
   

  ”Det tenderar att bli maktutövning i stället för lärd akademisk diskussion (jämför kontroverser med avgående redaktörer och dylikt).”

  Ja, tyvärr har polariseringen gått så här långt. Som jag skrev ovan är den lärda akademiska diskussionen avgjort det viktigaste. Därför anser jag också att det inte finns någon vetenskaplig artikel som inte ska få publiceras (om den bygger på den vetenskapliga metoden).

  Det jag vänder mig emot är de politiska krafter som utnyttjar folks bristande kunskaper om klimatet för att, med hjälp av ovetenskapliga argument, vända opinionen i för dem önskad riktning. 

 24. Gunbo

  Bäckström #21,

  ”Vi diskuterar och ifågasätter hurvida det finns några som helst vetenskapliga argument för hurvida IPPCC:s framtidsscenarior har någon reell vetenskaplig relevans,”

  Ja, det vet jag ju efterom jag deltagit här de senaste 4 åren. Själv är jag inte någon större vän av IPCC eftersom organisationen politiserats. För mig är enskilda forskares arbete och slutsatser långt viktigare. Och framför allt är empiriska observationer av klimatet avgörande.

  ”Eftersom jag förstått att basen för ditt motstånd mot skeptikerna snarare är grundat i politisk aversion och kanske inte så mycket i sakfrågan, föreslår jag dig att bara läsa skribenter som sysslar med vetenskap och mindre med retorik.”

  Jag har aversion mot all politik som utnyttjar klimatfrågan i sina egna syften; extrema alarmister som vill åsidosätta demokratin likaväl som de skeptiker vilkas agenda är att förneka klimatforskningens rön för att stoppa all statlig inblandning i
  marknadskrafterna.

  Jag läser alltid Pehr Björnboms intressanta inlägg och uppskattar hans sätt att föra en dialog, även om jag inte alltid delar alla hans åsikter. Men jag har lärt mig mycket av det tankeutbyte vi har haft.