Vad kan vi lära av Corona?

Det är mycket intressant att följa spelet mellan politikers vilja att visa på kraftfulla åtgärder och den mer återhållsamma linjen som Folkhälsomyndigheten uppvisar. I land efter land har vi sett hur politiska ledare har: tagit sitt ansvar, agerat snabbt och resolut, tänkt på allas våran välfärd och framträtt som de starka ledare man önskar sig när orosmolnen torna upp sig vid horisonten. Frågan är om inte vår längtan efter en stark ledare när det blåser får oss att ta till oss vilken ledare som helst, oavsett om åtgärderna är speciellt vettiga eller inte.

macron

Jag är övertygad om att många av de åtgärder som tagits i världen med stängda skolor, stängda gränser och utegångsförbud är rätt så meningslösa åtgärder men man kan ta en titt på hur spelet har utvecklats utan att ha en ståndpunkt. Oavsett vad man tycker i sak så är det rätt klart att de åtgärder som politiker tagit till är betydligt mer långtgående än vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Varför är det  så? Är det för att politiker har en bättre helhetsbild och gör en annan bedömning eller är det för att de i sitt beslut även väger in hur röstsiffrorna kan tänkas se ut vid nästa val?

en duktig politiker

Vi kan ha en diskussion om vilka egenskaper en duktig politiker bör ha eller hur en sådan bör agera men det finns bara en sak som kännetecknar en duktig politiker:

– en duktig politiker blir omvald.

Man kan tycka vad man vill om ärlighet, beslutsamhet, intelligens, utbildning mm, men i slutändan så koras den duktiga politikern i nästa val. I icke demokratiska länder är själva valet lite mer våldsamt men även en kejsare i Rom visste vem som i slutändan bestämde – bröd och skådespel åt folket.

När allt hänger på att bli omvald så kommer människors emottagande av beslut med i ekvationen; det är inte bara beslutets effekt som är av betydelse utan dess upplevda effekt. Den upplevda effekten är nog mer styrd av känslor än rationellt tänkande vilket gynnar beslut som människor känslomässigt tar till sig. Det är naturligtvis inte så att beslut saknar rationella skäl men det finns nog helt klart en tendens att ta beslut med tanke på de känslomässiga mottagandet.

vad en politiker bör göra

När målet är att bli omvald och människor i mångt och mycket styrs av känslor så får det kanske icke önskvärda konsekvenser. Vi kan ta två exempel:

”Vi är i krig, helt klart ett hälsokrig: vi kämpar inte mot en armé eller mot en annan nation. Men fienden är där, osynlig, svårfångad och på väg framåt. Detta kräver vår allmänna mobilisering.”

”Får vi en geografisk spridning över större delar av landet samtidigt riskerar vi att hamna i ett läge där resurser inom exempelvis hälso- och sjukvården är svåra att omfördela.”

Det första uttalandet är kraftfullt och man får genast en bild av hur allvarlig situationen är; vi befinner oss i krig och det kommer kräva att jag som medborgare gör mitt yttersta för att hjälpa nationen. Det andra uttalandet verkar vara helt världsfrånvänt – inser inte den här personen att vi står inför en katastrof! Att resurser ”är svåra att omfördela” är väl en underdrift som saknar motstycke när man har en bild av skyttegravar och ett virus som likt senapsgas väller fram över slagfältet – tur att vi har någon som inser hur allvarligt det här är.

Det första uttalandet är från Frankrikes president Emanuel Macron och gjordes i början på veckan. Det andra av Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell tre dagar senare. Vem av dessa personer skulle du vilja ha vid rodret när vi drar ut i krig?

Är alla politiker falskspelare som vet hur en slipsten skall dras? Jag tror inte det men jag tror att de politiker som har en fallenhet för att ta till sig hotbilder har en fördel. Det sker ett naturligt urval inom vilken politisk organisation som helt och de som tror att alla hot är verkliga kommer sakta men säkert att klättra uppåt.

hur agerar media

I tider då politiker gärna drar iväg och visar beslutsamhet skulle man kunna hoppas på att media granskade dessa beslut kritiskt för att om möjligt få en mer balanserad respons. Det vi har sett är naturligtvis det omvända. För media är det som händer som vilken annalkande storm helst; det gäller att ha reportrar i bild som kämpar emot vindbyarna för att öka på dramatiken. Vi kan inte skylla på någon annan än oss själva för vem klickar inte på den där länken med de senaste nyheterna om den stundande katastrofen.

Det som för trettio år sedan drev kvällstidningarna är idag någonting som driver all media. När Expressens redaktion på morgonen efter ett löp kunde ta del av försäljningssiffrorna så visste vi varför rubrikerna såg ut som de gjorde. I dag får en skribent i morgontidningarna besked om hur många klick de får inom minuter och redaktionen kan följa upp och anpassa budskapet därefter.

Att media gärna överdriver en fara är väl inte så konstigt men detta borde en redaktörs ledare vara fri från. I fallet DN så är dock detta inte fallet utan här har vi dels en alarmistisk ton och, konstigt nog från en oberoende liberal tidning, en uppmaning till en starkare statsmakt.

”Det går inte att delegera beslutsfattandet till någon statsepidemiolog, chefsekonom eller generaldirektör. I en nationell kris, som är driven av en pågående internationell kris, måste statsministern kliva fram, helst tillsammans med de andra partiledarna, och fatta öppna, tydliga och verkningsfulla beslut som inger förtroende och gör direkt skillnad.”
DN Peter Wolodarski 13/3

Det finns dock de, även på DN, som inte dras med i den allmänna hysterin och ropar på en starkare stat. I lördagens DN fick Hanne Kjöller, fristående kolumnist tidigare ledarskribent på DN,  skriva den signerade ledaren och där anslås en mer nykter ton.

Jag noterar också hur många liberaler plötsligt vurmar för statligt tvång snarare än eget ansvar. Som om människor som fruktar folksamlingar inte själva är kapabla att avstå från att gå på bio. Först ett rejält förbud. Sedan eget omdöme.

Låt mig föreslå följande arbetsfördelning: Vi låter epidemiologerna ansvara för folkhälsan.”
DN Hanne Kjöller 20/3

varför dras vi till alarmism

Vad är det med faror som är så lockande? Är det för att vi djupt nere i ryggraden har en medfödd reflex att agera på varje prassel i busken för att det kan vara ett lejon?  Jag tror säkert att det finns ett spår av detta i vårt beteende men jag tror att det är någonting annat som är den stora drivkraften. Jag tror att Maslow fick allt om bakfoten och de mest grundläggande behoven vi har är sociala. Den som måste välja mellan att äta eller att få gruppens uppskattning väljer nog det senare. Det kan vara så att vårt mest grundläggande behov är inte att överleva utan kunna hjälpa andra.

Vi kan skriva ner egenskaper och resurser som krävs för att kunna hjälpa andra men då missar vi kanske det viktigaste

– för att kunna hjälpa andra krävs ett hot.

Vår förkärlek för hotbilder kanske grundar sig i att de ger oss en möjlighet att hjälpa till. Vad är det som driver folk in i religiösa samfund, hotet om helvetet eller möjligheten att göra en god gärning?

”Coronaviruset sprider oro. Det är därför tid för besinning och lärande. Varje kris har en möjlighet. I nöden prövas inte bara vännen, utan också allas vår andliga mognad”
Ärkebiskop Antje Jackelén

paralleller

Finns det paralleller mellan corona-hotet och klimat-hotet, jag skulle svara ja på den frågan. De handlar båda om hotbilder där du erbjuds en möjlighet att rädda världen. Det krävs dock inte bara att du drar ditt strå till stacken utan vi måste alla agera rätt. Den som inte agerar efter de rätta riktlinjerna är någon som hotar världen och vi har därmed satt ribban för vilka tvångsåtgärder vi är villiga att sätta in.

När vi står inför dessa hot så är demokrati en lyx.

ett föredöme och en förhoppning

När det är så lätt att ta till sig och sprida hotbilder så framstår Folkhälsomyndigheten som ett under av oberoende och saklighet. Tänk om vi hade en lika stark instans som kunde stå emot klimathotets överdrifter. Tänk om vi hade

”.. en oberoende organisation, som har i uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

En sådan organisation skulle kunna skärskåda klimathotet och vara en kontrast till det politiska och mediala drevet som så gärna vill överdriva hotbilder och erbjuda sina tjänster som världens räddare. Organisationen skulle inte behöva göra politiskt korrekta uttalande utan kunna agera med vetenskapen som sitt enda riktmärke. Detta är dock bara en förhoppning men vem vet, en dag kanske vi får se en sådan organisation träda fram.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Bra tänkt och skrivet Johan. Jag gjorde följande noteringar, nedan något avkortat, från en intervju i TV i går med Johan Giesecke, virusexpert och rådgivare till WHO:
  I – Det finns säkert många som är smittade, men som är friska.
  G – Jag gissar att det är ganska många, Tegnell tror att det är ganska få.
  I – Varför tror du att det är många?
  G – Sjukdomen sprids snabbt. Den är smittsam, sprids fort och ger oftast inga eller milda symtom. Man ser inte fallen som finns i samhället.
  I – Du låter inte så oroad av själva sjukdomen?
  G – Jag tror att den är ungefär som en svår influensasäsong.
  G – Det vi glömmer är att i influensa dör 500 – 2000 människor varje vinter.
  I – Det är som en svår influensa, inte värre än så?
  G – Jag tror att det är ungefär så.
  I – Talar vi då om en stark överreaktion globalt?
  G – Nej, man skall alltid ta höjd för att det kan bli mycket värre än man tror. Det är en skyldighet.
  I – På det sättet agerar länder och stater på rätt sätt?
  G – … stanna hemma. Gjorde alla det skulle epidemin vara slut på ett par veckor.

  Det är bra inställning. Men det måste finnas tak där åtgärderna avlivar fler än viruset. Då har man överdrivit för mycket och jag anser att det är vad som sker nu.

 2. Ulf

  Detta är mer komplicerat än så faktiskt. Åtgärder i respektive länder är också beroende på grundstrukturen i länderna.
  Låt mig först ta Singapore och Sydkorea. Välorganiserade länder som är vana och mycket förbereda på virus. Dessutom gynnas av hög luftfuktighet, värme och en excellent sjukvård. Troligen dessutom partiell immunitet. Låga dödstal ja är annat att vänta?
  Italien och Spanien helt oförbereda och en åldersstruktur och ett samhälle som organiserat för att Corona ska bli en katastrof. Italien blev dessutom tagna på sängen som första land i Europa. Gamlingarna är ute sitter på lokala haket och gagglar med varandra dag ut och dag in ofta generationboende.
  Norden Tyskland en unik möjlighet att isolera riskgrupperna istället för panikstänga skolor etc. efter en del tramsigt bråk verkar nu detta fungera hyfsat. Länderna är även hyggligt hanterbara utifrån tät boende.
  Olika åtgärder i olika länder känns självklart. Vad säger egentligen experterna i Spanien och Italien? Frankrike borde inte behöva drabbas lika allvarligt men Macron verkar vara en riktig tomte så där kan det vara mer politik än fakta.

 3. Ulf

  Oavsett resultat så måste detta utvärderas ordentligt inför nästa gång. Målsättningen måste vara att samhället ska fortsätta fungera. Vi måste helt enkelt ha Singapore nivå på hanteringen.
  Den ekonomiska hanteringen är tyvärr katastrofal eftersom vi har en finansminister som är totalt inkompetent hon måste bort omedelbart.
  Här några förslag som jag skickat till diverse makthavare och journalister. Man får i alla fall försöka även om ingen läser det.

  Stöd till företag i riskbranscherna. Betala 80 procent av personalkostnaderna.

  Gratis juridiskt hjälp till mindre företag för att förhandla med hyresvärdar etc.

  Alla som står utanför A kassan men som försörjt sig själva får ett direkt stöd som täcker deras lön upp till 80 procent med lämpligt tak. På det sätt så täcker staten in alla timanställda ungdomar som annars riskerar svåra ekonomiska problem.

  Istället för att försöka förstöra mindre företagares liv genom att lura dem i en skuldfälla med personlig konkurs som slutstation inför en force majeur.
  Lämna en generell garanti nu att alla som får sina ekonomiska liv sönderslagna av Corona ska inte behöva gå i personlig konkurs eller gå ifrån hus och hem. Detta kan fixas med en extra generös skuldsanering. På detta sätt får vi tillbaka våra viktiga entreprenörer istället för en våg av självmord.

  Vi vet att ska vi få Sverige att fungera så måste vi ha en kompetent finansminister som förstår företagandets villkor det gör tyvärr inte Magdalena Andersson. Hon måste bort lika bea att dra plåstret nu.

  Vad kostar detta nu då? Jag vet inte men det jag vet är att det blir oändligt mycket billigare för Sverige att genomföra detta nu än att slå sönder stora delar av ekonomin och folks privatekonomi.

 4. Eilif Hensvold

  Hej Johan, här tycker jag du hamnat lite fel. Hur mycket man ska skada ekonomin för att minska risken för ond bråd död är en politikerfråga och ska så vara. Sen, att politikerna när det passar gömmer sig bakom ”de som vet bäst” är en annan sak. Experter som i slutet av januari menade att smittan knappast skulle lämna Kina, experter som den 6 och 8 mars menade att kulmen nu var nådd i Sverige. Experter som i förrgår skulle återkomma efter helgen om att kanske stänga after ski på turistorterna . Mera Stockholmsvirus till Norrlandslänen. Nog finns det intressanta paralleller till klimatfrågan men inte så enkelt som du gör det. Annars, tack Johan för massor av intressanta och roliga inlägg.

 5. Makt berusar. Just nu har politiker över hela världen väldigt mycket makt. I en hockeymatch kunde domaren döma utvisning, och avstängning i flera matcher. Men för att bekämpa ett virus så stängs all hockey ner hela världen över. Matchstraffet kan bli väldigt långt. Jordbävningen med påföljande tsunami annandagjul 2004 dödade på mycket kort tid lika många som nu har smittats av coronaviruset. Fienden, jordbävningen, är också osynlig, till dess att den slår till. Drogerna tar livet av många människor just nu, för att bekämpa den faran, inte alls osynlig, dessutom kopplad till kriminalitet, stänger vi inte ner samhället. Cancer dödar 20000000 i hela världen, 20000 i Sverige. Om cancer vore smittsam vill jag inte tänka på vilka åtgärder som då skulle tas.

 6. Lars Lundqvist

  Ta en titt på
  https://wattsupwiththat.com/2020/03/21/daily-coronavirus-covid-19-data-graphs/
  och lägg in Sveriges dödsfall i grafen: dag 10 och 20 fall per 10 miljoner.
  Sverige skuggar Italien och Spanien, bara 18 dagar efter.
  Det finns inga åtgärder just nu, som kan plana ut Sveriges kurva.
  Sitter själv sedan 6 dagar i strikt isolering i mitt hem i Spanien. Den spanska hemisoleringen som följs upp strikt kan få effekt först om en vecka.
  Den Kinesiska sjukan håller på att bli vår tids Spanska sjuka, om inte kraftfulla åtgärder vidtages. Stockholm regionen går mot samma katastrofala situation som norra Italien.
  Jag hoppas att Trumps hårdlansering av den gamla malaria profylaxen klorokin ska rädda oss från en upprepning av spanska sjukan och att den kan dämpa den ekonomiska paniken och begränsa tiden för ”lock down”

 7. Ulf

  Svar 6

  Nu förstår jag inte alls vad du pratar om. Den enskilt viktigaste åtgärden är förstås att isolera riskgrupperna. Detta kommer att för störst resultat. Det pågår i Sverige för fullt även om det är på frivillig basis. Sedan får vi se om riskgruppen plus 70 år ställer upp på detta. Gör de det så har Sverige en unik möjlighet att klara detta galant. FHM borde gjort detta mycket tidigare men just nu gör de allt rätt så tänker inte kritisera. Spanien kommer se en fruktansvärd ökning vad jag kan se verkar de inte fatta vikten av att skydda de gamla ifrån smitta. Detta är helt avgörande för att hålla nere dödstalen. Kan det fåtal unga som drabbas hårt få hjälp i sjukvården så kommer dödstalen bli låga. Översvämmas vården av äldre så dör folk i alla åldrar som flugor även av annat än viruset.

 8. Johan Montelius

  #6 Lars Lundqvist

  Jag tror grafen är lite missvisande. Siffrorna för Kina är när an slår ut antalet död på hela Kinas population. Om man istället tittar på den mest drabbade provinsen, Hubei, så liknar de Italiens.

  https://www.statista.com/statistics/1090007/china-confirmed-and-suspected-wuhan-coronavirus-cases-region/

  Att en total nedsläckning som i Spanien har resultat är det nog ingen tvekan om, frågan är vad man skall göra härnäst. Låt oss säga att Spanien lyckas stoppa spridningen helt om två veckor, skall man sen isolera sig från omvärlden i år framöver?

 9. Ulf

  Svar 6

  Grafen är dock mycket intressant för USA ser ut att vika av. Om det fortsätter så kan världsekonomin räddas.

 10. I boken ”Vete, vapen och virus” ”En kort sammanfattning av mänsklighetens historia under de senaste 13000 åren” berättar författaren Jared Diamond bl a om ”Tamdjuren och dödsbringande gåvor från våra vänner djuren”. Att mikroberna som orsakar många sjukdomar kommer från tamdjuren, tex smittkopper från nötkreatur, tbc från nötkreatur, influensa från svin och ankor. Spanskan var fågelinfluensa som kom till människor via svin. Virusar, mikrober är ingen ny fiende till oss människor. Under de senaste åren har många anställts som hållbarhetscoacher, som ska jobba för en hållbar utveckling. Och att bekämpa tidens stora farsot, koldioxidutsläpp. Undrar om virusets farlighet ingick i hållbarhetscoachernas utbildning. Det har ju dokumenterats flera gånger genom historien att ett virus kan slå sönder ett samhälle.

 11. Johan Montelius

  #4 Eilif Hensvold

  Visst kan det vara så att experter gjort felbedömningar eller rättare sagt så görs det väl hela tiden eftersom man försöker ligga så nära sanningen som möjligt och då hamnar vid sidan om ibland. Att politiker är de som skall göra avvägning mellan olika intressen är nog också klart – i den avvägningen så gynnas ett beslut som ökar chansen att bli omvald. När det blåser upp till storm så har vi en tendens att samlas runt ”starka” ledare vilket gör att politiker gärna tar till med drakoniska beslut.

  Jag tror, men vi får väl se vad facit säger, att besluten att stänga ner skolor mm är just ett spel för galleriet.

 12. Lars Lundqvist

  #7
  Den svenska frivilliga isoleringen av 70+ fungerar inte vad vi förstår av våra vänner och bekanta som är 70+.
  Alla handlar sin mat som vanligt och träffar vänner och sina barn.
  Tyvärr drabbas också personer mitt i livet.
  Hälften av svenskar på intensivvården är under 65 år och de riskerar också att dö.
  Jag håller helt med att Kinas statistik ska korrigeras med innevånare antalet i Wuhan regionen. Men också Italiens med en faktor 4 för att de är koncentrerade till norra Italien.
  Sveriges bör också multipliceras upp en faktor 3-4 eftersom dödsfallen är koncentrerad till Stockholms regionen.
  Dödsfallen i Bergamo har ökat med 30% jämfört med förra årets samma period. Bara en 1/3 av ökningen har identifierats som Covid19. Människor som dött i hemmen har inte topsats och därför kan Corona orsakade dödsfallen vara en faktor 3 högre.
  Lock down vill ge sjukvården andrum och förhoppningsvis finns det mycket snart ett effektivt läkemedel bland redan godkända.
  Covid19 är ingen vanlig säsongsinfluensa. Dödligheten tycks vara en faktor 10 högre och smittspridningen mycket hög.
  Barn blir inte sjuka men är troligen aktiva smittspridare.
  USAs dödsfalls statistik ser lovande ut och de vidtar nu lock down av Kalifornien och New York. Hoppas de lyckas och därmed stoppa den ekonomiska paniken.
  Japans resultat är ännu mer uppmuntrande, vet inte vad de gör.

 13. Eilif Hensvold

  Jag är inte ute efter att hänga ut FHM men kort man väl säga att de missbedömde situationen fram till kanske 10 mars dramatiskt . Och att de var rätt ensamma i sin låt gå syn på sakerna. Deras självbild av kirurgisk precision i timing av begränsningsåtgärderna framstår i dag som rätt komisk. Märkligt att media har så kort minne. Och igen, att behöva helgen på sig för att stoppa export av Stockholmsvirus till Norrlandslänen är märklig.

 14. Daniel Wiklund

  Just nu är det föreläsningar på kunskapskanalen. Om drygt tre timmar så handlar det om ”Göteborgsoperans hållbarhetsarbete”. Undrar om dom hade räknat med att ett virus skulle slå sönder operans hållbarhet, dom måste nog ställa in föreställningar. Flera av föreläsningarna idag handlar om klimatsmart. Undrar om det finns klimatsmarta virusar. Eller om det finns klimatsmart virus bekämpning.

 15. elias

  #6
  Det är stor skillnad på Corona o Spanskan, bl a dödsantalet.

  Ur Wikipedia: ”Forskning har visat att spanska sjukan gav upphov till en överreaktion hos immunförsvaret. Influensan aktiverade gener som är kopplade till apoptos (programmerad celldöd), vilket i vanliga fall är ett effektivt försvar för att upphäva infektioner. I detta fall kunde celldöden bli så omfattande att stora delar av lungornas epitel förstördes, vilket kunde bli fatalt i sig självt men framför allt öppnade för fatal bakteriell lunginflammation. Detta kan förklara att man observerat att det var främst friska människor som blev hårdast drabbade, inte gamla och småbarn, eftersom ett starkt immunförsvar i detta fall ledde till en kraftigare överreaktion och mer omfattande skador i lungorna.”

  Dvs yngre människor dog i Spanskan-inte äldre, Spanskan angrep djupet i lungorna som förstördes pga intakt immunförsvar.

 16. Robert Norling

  Nu är SVT igång med klimathysterin igen.
  De kunde inte hålla sig speciellt länge och Erika Bjerström som tydligen är SVT:s främsta expert på klimat och virus kommer med en väldigt klarsynt analys.
  Skandalöst att mina och alla andras skattepengar ska avlöna dylika personer.

  ”ANALYS · Det är för tidigt att säga om coronaviruset kan kopplas till de pågående klimatförändringarna. Kanske får vi aldrig veta. Men coronakrisen kan vara en generalrepetition av de pandemier som väntar. Klimatforskare har länge varnat för spridning av smittsamma virus i en varmare och blötare värld. Med sina varmare vintrar har Sverige ett allt sämre skydd.”

  Hela analysen finns i länken nedan men jag rekommenderar er att INTE klicka på den då SVT kan få för sig att fler än de totalindoktrinerade är skrämda från vettet.
  Ingressen ovan sammanfattar ändå hela innehållet.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-for-tidigt-att-saga-om-coronaviruset-kan-kopplas-till-klimatforandringar

 17. Highlights

  In the winter seasons from 2013/14 to 2016/17, an estimated average of 5,290,000 ILI cases occurred in Italy, corresponding to an incidence of 9%.


  More than 68,000 deaths attributable to flu epidemics were estimated in the study period.


  Italy showed a higher influenza attributable excess mortality compared to other European countries. especially in the elderly.

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971219303285

 18. Lasse

  Stor likhet med klimatfrågan.
  Antalet experter är många och antalet råd ännu fler.
  Därtill så finns det åtgärder med effekt som dock drabbar ekonomin och medborgarna hårt.
  Men till skillnad från klimatfrågan så är tiden knapp och spridningen successiv.

  Utvärderingen sker dagligen med snabba slutsatser från många.
  Löfven ringer Korea och vill ha råd! Det bästa han har gjort på länge.
  MP vill väl i likhet med klimatfrågan lita på forskarna, dvs de forskare som säger det de vill höra, inte dom andra, gissar jag!

 19. Ernst Herslow

  Det är häpnadsväckande hur många tvärsäkra uttalanden som görs här och i övrig media. Se t ex #12: hur vet man att ”Covid19 är ingen vanlig säsongsinfluensa. Dödligheten tycks vara en faktor 10 högre och smittspridningen mycket hög”? Om det är så som mycket tyder på, nämligen att en stor andel smittade inte uppvisar några symptom, blir naturligtvis mortalitetsfaktorn betydligt lägre.
  Utan total screening av befolkningen vet vi inte hur många som är smittade. Alla nyckeltal blir därmed mycket osäkra, och såväl utbildade som självutnämnda experters åsikter förblir ännu så länge just åsikter.
  Därför blir studiet av det mycket avgränsade experimentet på kryssningsfartyget Diamond Princess så mycket mer intressant. Lite siffror: av 3700 ombord blev 83 % inte smittade; av de smittade uppvisade 48 % inga symptom; totalt 7 dödsfall, alla 70+; åldersjusterad fatalaty rate 1,2 % (stor osäkerhet pga låga tal). Se https://wattsupwiththat.com/2020/03/16/diamond-princess-mysteries/
  Varför har Diamond Princess så totalt fallit bort ur mediaflödet? Statistiken från fartyget utgör ju en av få säkra källor för kunskap om virusets egenskaper.

 20. Lars Lundqvist

  #15
  Jag avsåg inte att sjukdomarna var lika, men att Covid19 kan orsaka minst lika stor skada som Spanska sjukan i form av direkt och indirekt döda, inte minst genom kollaps av en redan överbelastad sjukvård och en ekonomisk depression.

  Jag har omvärderat konsekvenserna sedan en vecka. För en 10 dagar sedan gjorde jag en 4 dagars onödig sightseeingresa genom Portugal och södra Spanien. Idag inser jag att det var dumt och jag räknar nu dagar som jag är symptomfri. Inkubationstiden kan vara så lång som 20 dagar.
  Jag har nu varit symptomfri i 8 dagar här i Covid19s nuvarande epicentrum.

 21. Ivar Andersson

  ”Inte ens när det är gjort lyckas vi stoppa smittspridningen. Istället för att visa tydligt vem som har ansvaret för samordningen i vårt samhälle har auktoritet och ansvar spridits ut både horisontellt och vertikalt. Vart har alla pengar gått? Vi har enligt socialstyrelsen inte ens förmågan att dela utrustning mellan våra regioner utan måste istället skicka patienten dit utrustningen finns. Vi är bland de sämsta i Europa. Detta land politikerna hyllat som ett föredöme.
  Riksdagspartierna har glidit samman med staten och säger till medborgarna att inte protestera mot makten. Statsministern är inte ansvarig för nationell krissamordning. Vad gör MSB? ” https://ledarsidorna.se/2020/03/en-nation-tack-vare-folket-trots-dess-ledare/

 22. Håkan Bergman

  Ivar A. #21
  Men nu ska löfven minnsann hålla tal till nnationen i kväll. Och nu börjar DN spekulera om en möjlig samlingsregering.

  https://www.dn.se/nyheter/sverige/ewa-stenberg-blir-krisen-djupare-kan-vi-fa-en-samlingsregering/

  ”Inte sedan andra världskriget har Sverige varit i ett så dramatisk läge. Krisen har fått regering och opposition att snabbt ta varandra i händerna. Blir omvärldsläget än värre kan det sluta i en samlingsregering.”

  Skulle vi inte sluta ta i hand?

 23. Lasse

  #19
  Hoppfull utvärdering men med stora frågetecken.
  83% fick inte sjukdomen och av resten 17% fick 50% inga symptom.
  Dvs utan test hade det bara varit 8% som var smittade och då med dödlig utgång för 7 av 3700 passagerare.
  Mortalityrate (7 av 300 ) 2,3% för jämförelse med sjukvården där endast symptombärare testas.
  Annars (7/3700) 0,2% eftersom de alla testades.

  Samma författare (Willis E) som till denna jämförelse mellan ländernas utveckling:
  https://wattsupwiththat.com/daily-coronavirus-covid-19-data-graph-page/

 24. Ivar Andersson

  #19 Ernst Herslow
  Kryssningsfartyget Diamond Princess är inte representativt då passagerarna främst är äldre personer och besättningen yngre.

 25. Lars Lundqvist

  # 19
  Dödligheten hämtade jag från Diamond Princess.
  Där smittades 17% av alla 3700 ombord, för 70+ blev 35% smittades 25%. Detta skedde under en period på 3 veckor där man försökte isolera alla passagerna. Dödligheten bland 70+ är just nu 1.8% och ökande. Igår tillkom ett dödsfall och ökar därmed dödligheten till 2.1%. Alla sjuka är ännu inte friskförklarade och någon är under intensivvård.
  Diamond Princess rapporteras tillsammans med alla länder dagligen och är inte bortglömd mer än i MSM.
  Vad jag förstår, så räknar experter på KI med en dödlighet på 0.8%, vilket är ungefär 10 gånger högre än en vanlig säsongsinfluensa.

 26. Christer Eriksson

  I dagens Aftonbladets ledare av Anders Lindberg gör han en intressant kommentar,citat (Grejen med vetenskap är att det sällan bara finns en sanning,det handlar om sannolikheter och forskare tycker olika)slut citat.Detta avser Coronaviruset.När det gäller detta så går det bra att säga att forskare tycker olika.
  När det handlar om klimathotet så står forskarna eniga.Ja Ja det är skillnad på folk och folk eller hur man skall utrycka det.Eller vända kappan efter vinden.
  Han skriver vidare att citat (Poängen med en expertmyndighet är att den samlar och värderar all tillgänglig kunskap) slut citat.
  Sedan när har dessa så kallade klimatexperter värderat all tillgänglig kunskap,det är deras linje som gäller ingen annan,den får inte ifrågasättas.

  Hyckleri är det ord jag närmast kommer att tänka på när jag läser Lindbergs ledare.
  Man blir så trött och uppgiven när man läser sådant dravel.

  Apropå det fina vädret,undras hur längen det dröjer innan Aftonbladet döper det till EXTREM väder.
  Nej nu skall jag gå ut och andas ut den EXTREM farliga gasen Co 2.

 27. Sven Hanssen

  #17 Paul

  Pauls länkade studie estimerar överdödligheten från nämnde säsongsinfluensa till drygt 16000 per säsong. I Sverige anges 2000 som ett övre estimat. Italien har 6 ggr större befolkning och äldre befolkning så siffrorna korrelerar rätt väl.

  Enligt World Data Atlas dog 636.000 personer i Italien 2018. Det är i snitt 1740 personer per dag.
  I Sverige är siffran drygt 90.000 dvs runt 250 per dag i snitt.

  Det intressanta på sikt är om man kommer se ökning av dödligheten för 2020 relativt tidigare år med hög säsongsinfluensa.

 28. Lars Lundqvist

  #25,

  Blev ett skrivfel, 25% av 70+ smittades trots isolering i sina hytter under en del av tiden ombord.
  Nu har 8 dött av dessa 25% 70+ och ingen av de andra smittade.
  I

 29. Sören G

  Hörde just ärkebiskopen uttala sig. ”När vi på mycket kort tid kan ställa om samhället p.g.a. corona-viruset varför kan vi då inte ställa om samhället p.g.a klimatförändringarna?” -Fast då glömmer hon att nu handlar det om tillfällig omställning och inte en permanent. Det måste snart återgå till hur det var innan, men med den skillnaden att man måste ha en bättre beredskap för oförutsedda händelser.

 30. Ingemar Säfbom

  Influensa säsongen 2017-18 så hade vi 20000 rapporterade fall och drygt 1000 dog ca 5 % , lika stor andel smittade i olika åldersgrupper som nu , men fler dödsfall bland yngre patienter.
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-influensa/2017-2018/influensarapport_2017-2018_sasongssammanfattning_final_v3.pdf

 31. Ingemar Nordin

  Tack Johan,

  Jag tror att det finns även en annan definition på en ”god politiker” än att bli omvald, nämligen grupptänk. Dvs, att bli erkänd av sina politikerkollger som en ”god politiker”, helst att bli betraktad som en ledare och kanske t.o.m. som en statsman bland sina kompisar. De flesta toppolitiker inom nationen, och än mer så bland det internationella jetsetet, träffar ju aldrig vanligt folk utan får sin karriär genom kontakter med yrkespolitiker.

  Detta är särskilt tydligt när det handlar om klimatfrågan. Alla opinionsmätningar världen över visar klart och tydligt att klimatet är en lågprioriterad fråga. Ändå satsar vissa politiker om och om igen på klimatet. Och ju mer handlingskraft de visar där desto mer hyllade blir de av sin mediasvans. Även om de förlorar val på hemmafronten.

 32. Thorleif

  Under den kulminerande fasen testas människors förståelse för skeendena!

  Kanske ska vi snart ta varandra i hand och sjunga ”we shall overcome” och mitt i den skapade paniken fortsätta och ge vårt banala beröm till sjukvården och alla som vill hjälpa till (särskilt de egoistiska 70+ som minsann har rätt till sin lyx). För att inte tala om stockholms-politiker som under senaste veckan slitit fruktansvärt hårt, dag och natt, med att skapa samverkans-agenter och krisplaner på alla nivåer i byråkratin. Lyssna noga på hur de alla idag använder vokabulär hämtade från management-litteratur av olika slag. Jag har varit med alltför länge för att förstå hur och vad som händer när strålkastarljuset plötsligt faller på ansvariga. Det roliga är, för att anknyta till Johan’s M inlägg, att de direkt ansvarigas filter och skydd, de kommunikationsansvariga, helt försvunnit från scenen. Nu visar sig de ansvariga, de valda liksom cheferna…….alltså för att ta ledningen, kommandot. Demonstrera styrka och handlingskraft. Som vi vet från verkligheten kommer kommunikations-agenterna fram igen först när ansvar ska utkrävas, dvs när skiten hamnat i fläkten och direkta missgrepp avslöjas liksom passivitet.

  Cynism? Ja kanske men hämtat från en samhällsutveckling under lång tid i vårt avlånga land.

 33. tty

  #2

  ”Låt mig först ta Singapore och Sydkorea. Välorganiserade länder som är vana och mycket förbereda på virus. Dessutom gynnas av hög luftfuktighet, värme och en excellent sjukvård.”

  Du vet inte mycket om klimatet i Korea, det är tydligt. Medeltemperaturen i Inchon (Seouls hamnstad) i februari ligger mellan Stockholms och Göteborgs. Korea ligger rätt långt söderut, men även nära det stora sibiriska köldhögtrycket.

  ”Troligen dessutom partiell immunitet.”

  Hur då? Detta är ett NYTT virus.

 34. Ernst Herslow

  #24: precis, därför är fatality rate åldersjusterad. 60-plussarna är överrepresenterade, och eftersom de förmodade riskgrupperna återfinns i denna större grupp, är ju de faktiska talen överraskande, mot bakgrund av den hysteriska bild som MSM målar upp.
  #25: enligt Folkhälsomyndigheten innebar influensasäsongen 2017-18 att 5 % av de laboratorieverifierade influensafallen dog inom 30 dagar, 93 % av dessa tillhörde 65+.

 35. Thorleif

  Annars var gårdagens film på 5an om Winston Churchill från hans tid som nyvald PM till fiaskot/hjältedramat kring Dunkirk en upplyftande och lärande historia om vad ledarskap handlar om. Inte minst respekten för folket och viljan att vara dem nära. Att inte tappa kontakten med verkligheten.

 36. tty

  #30

  ”Influensa säsongen 2017-18 så hade vi 20000 rapporterade fall och drygt 1000 dog ca 5 %”

  Siffran för ”rapporterade” fall kan du lugnt glömma. Jag har själv inte haft någon ”rapporterad” influensa sedan jag fick ”asiaten” 1957 i tredje klass. Då tillstötte komplikationer och jag var sjuk i sex veckor och måste besöka läkare flera gånger, så jag förutsätter att jag kom med i statistiken den gången, men aldrig sedan dess.

  Den verkliga dödligheten i säsonginfluensa ligger på promillenivå eller lägre.

 37. Ulf

  Svar 12

  Jag blir verkligen förvånad att 70 plus karantänen inet fungerar. Är verkligen folk så urbota korkade?

  Statistiken ifrån Stockholms sjukhus där förhållandevis många yngre intensivvårdas trodde jag var en indikation på att det faktiskt fungerade, men kanske för tidigt att säga. Jag har nu helt lagt ner artigheten. Ser jag folk som inte följer instruktionerna så åker de på en utskällningen.

 38. Joachim Andersson

  Undrar vad Greenpeace har för planer för att skrämmas och framför allt lura pengar av folk.
  Rockström och co kommer förstås skylla på klimatet men Svensson blir nog svårövertalad att om man tar bilen till jobbet så får vi en viruspandemi.
  Men något måste dom planera för att hålla liv i hittepå problemet nu när ”Greta” inte prioriterat.

 39. Ulf

  Svar 33

  Ok men de fick ett utbrott. Men hur förklarar du då att Singapore kan köra på utan karantäner och vansinniga nedstängningar av ekonomin?

  Hur kan Sydkorea få detta under kontroll utan karantäner?

  Detta är ett helt nytt virus och du menar att en befolkning som utsatts för SARS etc inte kan ha någon immunitet mot detta virus? Är det verkligen omöjligt?

 40. Fredrik S

  Håkan Bergman #22

  Jo, den lappen kanske inte satts upp på redaktionen pga personalbortfall.

  Däremot kunde ju Lövfen om DN spekulerar rätt passa på att använda foten och sparka ut miljöpartisterna utan risk.

  Den nya regeringen kunde kanske åka runt i landet med DN-tåget som är en källa

 41. Thorleif

  Intressant artikel om beredskap och ledarskap från USA

  https://www.msn.com/en-us/news/politics/coronavirus-outbreak-a-cascade-of-warnings-heard-but-unheeded/ar-BB11pYY1

 42. tty

  Personligen tror jag att den här epidemin i framtiden kommer att ses som den punkt där Ostasien definitivt blev centrum och Europa periferi i ekonomiskt och geopolitiskt hänseende.
  Inte bara Kina utan även Sydkorea, Taiwan, Japan och Singapore har hittills skött det här mycket bättre än något europeiskt land. Kanske, men mer osäkert, även Vietnam och Ryssland.

  Och lägg märke till att Japan också har alla ogynnsamma faktorer som åberopats för Italien. En ännu äldre befolkning, en hög andel flergenerationshushåll, luftföroreningar, extremt hopträngd befolkning (större delen av Japan är nästan obebott).

  Japanerna har dessutom handikappet att ha ett trögt konsensusbaserat system för beslutsfattande som försvårar snabba åtgärder. Jag tror de hade extrem tur som fick dit ”Corona Princess”. Det gav dem tid och tillfälle att fumla och göra bort sig utan någon farlig spridning.

  Och en påminnelse till alla er som inte tror på ”hårda tag”. Det fungerade faktiskt i Kina.

 43. tty

  #39

  ”Detta är ett helt nytt virus och du menar att en befolkning som utsatts för SARS etc inte kan ha någon immunitet mot detta virus? Är det verkligen omöjligt?”

  Det är inte omöjligt att SARS kan ha gett partiell eller fullständig immunitet, men SARS (som lyckligtvis var föga smittsamt) dabbade bara ca 10,000 totalt (med 15% dödlighet). Jag har inte sett någon uppgift om huruvida någon av de övelevande fått COVID-19. Generellt brukar immunitet mot coronavirus vara ganska kortvarig.

 44. Ingemar Säfbom

  # 36
  Vad jag förstår så bygger man statistiken på avlidna på rapporterade fall när det gäller corona , så varför göra skillnad på olika influensor. Just nu 1800 konstaterade fall och 20 döda , vilket inte ger mer än nån procent avlidna.

 45. tty

  #39

  ”Men hur förklarar du då att Singapore kan köra på utan karantäner och vansinniga nedstängningar av ekonomin?”

  Disciplin, en högeffektiv statsapparat och intensiv provtagning och smittspårning från start. Sverige har ingetdera.

  Kolla här:

  https://www.moh.gov.sg/covid-19

  Mönstergill information. Uppgifter om varje enskilt fall och hur och var smittspridning skett. Inget mörkande.

  Det kan tilläggas att jag varit i Singapore en del, och har en bekant som bor där. Det är den enda storstad där man helt obekymrad kan gå ut var som helst nattetid.

 46. Fredrik S

  tty #42

  Ja, det kommer bli förändringar när detta är över.

  En sak i Europa som kan vara värt att hålla koll på är hur Ticino i Schweiz klarar sig gentemot de italienska drabbade områdena de gränsar till.

  En Reuters artikel via Singapore ger lite info om nuvarande läge.

  https://www.straitstimes.com/world/europe/coronavirus-swiss-cases-surge-canton-orders-seniors-to-stay-home

 47. Ann lh

  DN-idag. Karin Bojs har skrivit en krönika där hon undervisar om hur en vetenskapsjournalist arbetar. ”För journalister brukar det vara en grundläggande princip med ett kritiskt och granskande perspektiv och att många röster ska få höras. Det ska vi vara tacksamma för – fria medier är en grundbult i demokratin”.
  Många röster ja … men om alla de säger samma sak trots att det finns en uppsjö av röster som med vetenskapen bakom sig som säger en annan sak?

 48. tty

  #44

  ”Just nu 1800 konstaterade fall och 20 döda , vilket inte ger mer än nån procent avlidna.”

  Det tar typ en vecka innan symptom visar sig och ytterligare ca två veckor till dödsfall så antalet döda nu bör relateras till antalet smittade omkring första mars.
  Dödligheten kan egentligen inte beräknas förrän epidemin är över, själv tycker jag också det mesta pekar mot en dödlighet i häradet 1% av smittade. Det är mindre än spanska sjukan, men inte dramatiskt mindre.

  Osäkerheten är att vi ännu inte vet vad dödligheten blir om sjukvården bryter ihop. Det har inte hänt någonstans än, även om det nog är nära i Lombardiet och var nära i Wuhan.

 49. Daniel Wiklund

  Här i Norrbotten har sjukvården ännu inte brytit ihop. I förrgår var det 17 smittade. Hälsocentralerna har det ovanligt lugnt. Dom slipper ju 70-plussarna och dom som är förkylda. Drabbades själv av det i fredags, trots att det var första läkarbesöket efter strålning mot min cancer. Själv känner jag ingen som är sjuk av coronaviruset.

 50. Göran J

  Många tala om hur dålig ekonomi vi drabbas av genom Corona Viruset men Svensk energipolitik är ytterligare lök på på den laxen, Just nu kostar en MWh 6.51 Euro ca 7,27 öre på Nord Pool och det har knappast något med Virus att göra men intressant ändå!
  Ingen vidare klok ekonomi om produktionskostnaden för en kWh i ett vindkraftverk kostar 50 öre.

  Ännu värre är det för staten som ger solcellsanläggningarna en skattelättnad på 60 öre/kWh och ännu mera Ebberöds bank för en del elbolag som betalar 100 öre/kWh tillbaka till solcellsproducenten.

 51. Lars Lundqvist

  Spanien kom just med sista dygnets dödsfall, 344.
  Det klart högsta antalet som rapporterats för en dag.
  Den logaritmiska kurvan pekar fortfarande uppåt utan någon synlig utplaning.
  USAs senaste antal dödsfall 44 visar fortfarande att de följer Koreas och Kinas kurvor mot en utplaning. Ett nytt snabbtest har blivit godkänt idag i USA. Utveckling i USA ger fortfarande hopp att den ekonomiska paniken kan dämpas.

  Det borde var dags att överge uppfattningen att kinesiska sjukan kan jämföras med en säsongsinfluensa.
  Jag vill upprepa att dödligheten i den värst drabbade staden i norra Italien, Bergamo, är nu 30% högre än under motsvarande period förra året. Krematorierna går på max kapacitet.
  Sverige går obönhörligt mot en liknande situation om ett par veckor, då de åtgärder som hittills vidtagits är för små. Det tar minst två veckor innan en åtgärd syns o statistiken.

 52. Ivar Andersson

  #47 Ann lh
  Karin Bojs vet hur en vetenskapsjournalist ska arbeta men vägrar att tillämpa kunskapen när det gäller klimatet. Det måste vara en blind fläck i hennes ögon så att hon inte ser vad hon skriver om klimatet.

 53. Göran J

  Skall vara ca 7,27 öre/kWh på Nord Pool.

 54. Thorleif

  Jag väntar på att Försäkringskassan redovisar landets sjuk-resp friskskrivningsstatistik från t.ex 1 feb och jämför det med normalår t.ex.

  Varför publiceras inte detta enkla verktyg?

  Det läskiga i detta tror jag är att det finns många som smittar utan att vara tillräckligt dåliga för att känna sig tydligt sjuka, dvs ha symtom. Då detta virus mer än de vanliga influensaviruset Typ A tycks sikta in sig direkt mot lungorna kan det vara så att många visar symtomresistens, dvs är smittbärare utan att de hostar särskilt mycket? Förhoppningsvis är denna grupp liten….men när vet vi det? Masstestning! Erfarenheterna från vissa länder i öster kan kanske ge svar eller åtminstone tydligare indikationer.

 55. Rolf Mellberg

  #42 tty

  Visst är östra Asien numera världens nav och visst illustrerar Corona den saken övertydligt.

  Med skiftet från en 500-årig geopolitisk västerländsk dominans skedde enligt mig en viss vecka för drygt tre år sen.

  Det var den veckan Trump tillträdde sitt ämbete medan Xi Jinping åkte till Davos och deklarerade att Kina nu ”tar över ledartröjan”.

 56. Rolf Mellberg

  Angående den gamla malariamedicinen, klorokin.

  Jag tror att chansen är god att den akuta corona-krisen snart kan passera. Nu har t.o.m. SVT skrivit i dessa mycket positiva ordalag:

  https://www.google.com/amp/s/amp.svt.se/nyheter/vetenskap/malarialakemedel-effektivt-i-kampen-mot-corona

 57. Robert Norling

  # Göran J
  ”Många tala om hur dålig ekonomi vi drabbas av genom Corona Viruset men Svensk energipolitik är ytterligare lök på på den laxen, Just nu kostar en MWh 6.51 Euro ca 7,27 öre på Nord Pool och det har knappast något med Virus att göra men intressant ändå!
  Ingen vidare klok ekonomi om produktionskostnaden för en kWh i ett vindkraftverk kostar 50 öre.”

  Bara att hoppas att de låga MWh priserna håller i sig , såg att det var alla länder i prisområdet som betalade lika lite.
  Bra för konsumenterna men framförallt väldigt dåligt för vindkraftsägarna och i förlängningen för MP och C:s politik.
  Förhoppningsvis så kanske några vindsnurror av de 100 tals som planeras aldrig kommer längre än till ritbordet.

 58. Robert Norling

  Någon som vet om man kan begära och därmed få klorokin utskrivet från sin läkare.
  Tänkte ställa upp som försöksperson om jag skulle insjukna i ”Kina-sjukan”
  Man får ju försöka dra sitt strå till forskningsstacken.

 59. Enough

  Det är intressant att läsa allt om smittan, jag skulle bara vilja lägga in att mörkertalet på de som har sjukdomen utan att bli registrerade, sannolikt är stort, kanske t.o.m. mycket stort, vilket påverkar nämnaren i procentuella beräkningar.

  Så här räknar jag för vårt land: de som registreras är nästan bara de som tas in för intensivvård ( säkert testas också lite sjukvårdspersonal, men det borde inte påverka nämnvärt). Jag anser att de inlagda borde utgöra mellan 1 och 10% av alla, d.v.s. någonstans mellan 19.000 och 190.000 i nuläget, en realistisk siffra är kanske en 40-50.000. Om detta stämmer någorlunda, är/blir dödstalet knappast mer än någon promille, alltså inte mer än andra säsongsinfluensor, som förkortar multsjukas liv årligen….

 60. ces

  En aspekt som inte verkar diskuteras är kyrkans roll. I början av C- krisen gick den grekisk-ortodoxa kyrkan ut med ett uttalande att ”Kristi blod inte kan vara förorenat” dvs fortsätt att ge det sötaktiga röda vinet till era besökare (som dessutom i vissa regioner ges med samma sked till alla). Inte märkvärdigt där jag vid en annan epidemi sett hur kyrkobesökarna går fram och verkligen kysser ikonen.
  Känner inte till den katolska kyrkans inställning och procedur, men kan mycket väl tänka mig att när oron för en kommande epidemi började spridas i Italien så sökte sig många (i synnerhet gamla som verkligen går till kyrkan) till kyrkan och tog nattvarden. Kombinerat med teorin att C-viruset kom tidigare än officiellt erkänt till Italien kan vara förklaringen till de höga dödstalen.

 61. Enough

  Ja, #Ces, Italien sticker ut, men också de övriga medelhavsländerna, främst Spanien och Frankrike. De har ju mer generationsboende i sina länder, nu får man säkert aldrig reda på orsaken och dödsstatistik med ålder, andra sjukdomar mm., utan får spekulera.

  Givetvis kan vanor i kyrkan också spela in, svårt att säga men inte alls omöjligt. Vi får följa utvecklingen, och höra vad vår Statsminister vill säga ikväll, får en liten aning om begränsad rörlighet för storstadsregioner, kanske t.o.m. karantän, med tanke på att spridningen är måttlig i de glesare delarna av landet….

 62. Fredrik S

  Enough #61

  SJ har ju tutat och kört som vanligt förutom inställda turer pga personalbrist vad jag förstått.

 63. sibbe

  Vem skall betala Corona- räkningen? Knappt har Angela Merkel beslutat ett stort hjälpprogram på 100-tals miljarder strider staten och delstaterna i Tyskland om, vem som skall stå för notan.
  Delstaterna är ansvariga för hälsovården, där har Merkel egentligen ingen rätt att agera som hon gjorde. Det blev sen tal om att ändra grundlagen, för att regeringen kan inte låna till budgeten. Inkomst och utgifter skall stå i balans. Och både statens parlament som delstaternas parlament skall godkänna om man skall låna med 2/3 majoritet. Detta tycks vara borta från bordet åtminstone tillfälligt. Det går ju alltid att trixa…
  Nu skall man söka pengar där det är lätt att ta. Så kunde t.ex. tilläggsdelen för vind och sol, som elkunderna betalar och som är nästan 8 cent/kW/h och som inbringar nästan 25 miljarder € i år åt vind och solparks företagare, i sin helhet överföras till staten utan att gå via parlamentet.
  Flera förslag är tyska subventioner till jordbrukare som har metangasproduktion, som egentligen borde betalas ur EU-medel. Det finns flera sådana ”gröna” pengar, som EU egentligen bör sköta.
  – Så kommer även Tyskland att avstyra en förhöjning av EU medlemsavgift, nu får väl EU spara.
  (Och von der Layens biljonsprojekt kring klimatet faller väl även annars i ett svart hål: det är BNP som avgör vilka summor som de olika delstater av EU betalar, och den sjunker väl avsevärt för alla EU stater)
  Allt som allt har man lyckats kortfristigt att få ihop nästan 100 miljarder genom att omfördela framförallt ”gröna” subventioner som regeringen kan bestämma över utan at. .
  Det här gäller väl för alla EU stater: Alla kommer att får avsevärt lägre skatteintäkter. Och då nästan alla stater redan nu har högre utgifter så blir det svårt att få nån balans i budgetarna.
  Med undantag för de stater söder och väster om Alperna: de knappt 800 miljarder som Eurobanken nu lägger på bordet kommer att användas för att köpa upp gamla statsobligationer. Främst Italiens, Greklands, Frankrikes och Spaniens gamla skulder. Vilket betyder att skulderna övertas av Eurobanken, – i sista hand även Finland, och att dessa stater då åter är attraktiva låntagare för finansvärlden. (Är det därför som Italien agerar som de gör – jag är ju en skeptiker)
  Var länge planerat, men vem bryr sig om detta i Coronahysterin?
  Tur för er svenskar som har egen valuta.

 64. Adepten

  Med resultaten från flera studier anser Chowell att asymptomatiska eller milda fall tillsammans representerar cirka 40–50% av alla virus infektioner som inte rent praktiskt kan detekteras. Dessa symtomfria grupper kan infektera andra genom s.k. viral shedding i folktäta områden. ”Genomförande av starka sociala distansåtgärder är det enda sättet att hindra viruset i att spridas”, säger Chowell. Om Sverige gjort tillräckligt återstår att se. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.03.20030593v1
  Kinas ansträngningar att begränsa sin Corona pandemin har minskat energiförbrukningen – och luftföroreningar. Satellitdata som samlats in av NASA och Europeiska rymdorganisationen visar en kraftig minskning av atmosfäriska halter av kvävedioxid, koldioxid och aerosoler av olika slag som produceras under förbränning av fossila bränslen, över hela landet. Coronaviruset har minskat Kinas industriella aktivitet med 15–40%, enligt en analys från Center for Research on Energy and Clean Air i Helsingfors. Sammantaget antyder centrumets analys att Kinas koldioxidutsläpp har minskat med mer än 25 % till följd av de pågående ansträngningarna att minska pandemin. Jag undrar vad de Gröna anser om detta när man slagit fyra flugor i en smäll genom att minska pandemin, koldioxiden och på väg att minska den ekonomiska och mänskliga välfärden?
  Coronavirus kvarstår i ett infektiöst tillstånd på vanliga ytmaterial upp till en vecka om den inte solbestrålas med ultraviolett ljus. Komponenter tillverkade av kopparlegeringar istället för andra material i dörrhandtag, vattenledningar m.m. är bra val i kampen mot patogener. När ett virus eller bakterier hamnar på kopparlegeringar översvämmas det av kopparjoner. Dessa joner penetrerar celler och virus. Det förstör dem, ända ner till nukleinsyrorna, RNA och DNA. Detta har visats sig i klinisk prövning.
  Hur tar vi hand om oss själv i virustider om vi inte vill isolera oss? Det som stöttar immunsystemet är följande: Zink, Selen, Oreganoolja, Fläder, Timjan Bockhornsklöver, D-vitamin, C-vitamin, Methylglyoxal, Vitlök, Malört, Kryddnejlika, Ingefära, Olivblad, Gurkmeja, Mariatistel och mycket annat om man tror på det.
  Jag tycker att det nu är dags att vi lämnar Coronadebatten åt sitt öde och övergår till andra mer klimatförbättrande resonemang på denna hemsida.

 65. Håkan Bergman

  sibbe #63
  Dom sa just på skynews att Merkel är satt i karantän t.v. Den här världsdelen lär snart se väldigt annorlunda ut.

 66. Om folkhälsomyndigheten och staten tog bort alla rekommenderade restriktioner i morgon av ekonomiska skäl, som Kerstin Hessius på 3:e AP-fonden verkar önska sig, skulle knappast ekonomin i Sverige förändras till det bättre. Volvo lastvagnar och Volvo personvagnar och annan industri skulle inte få fler leveranser från underleverantörer runt om i världen och inte fler beställningar. De flesta medborgare (de finns dock undantag) skulle inte börja ut och resa, gå på restauranger, bio och caféer igen för världen är stängd och för de har självbevarelsedrift. Det vet ju att minst de åtgärder vi har idag behövs för ”plana ut kurvan” och för att själva kanske slippa smittan.

 67. Lars-Eric Bjerke

  #64 Adepten,
  ”Coronavirus kvarstår i ett infektiöst tillstånd på vanliga ytmaterial upp till en vecka om den inte solbestrålas med ultraviolett ljus.”
  Enligt folkhälsomyndigheten har man inte sett någon smittspridning via handtag etc., tydligen överförs för få virus denna väg annat än i undantagsfall. I många andra länder desinficerar man ytor på allmän plats, vilket dock vår folkhälsomyndighet anser vara meningslöst.

 68. Kenneth Mikaelsson

  Överlever bankerna och kredit instituten en månad är jag chockad… Medlemmarna i Gretas dumbfuckery klubb får snart en anledning att drömma sig tillbaka till den gamla goda tiden när kolbaserade drivmedel försörjde världen så de kunde med mätta magar protestera….

 69. #48 tty. Justeringar av dödlighet. ”Antal döda nu bör relateras till antal smittade första mars.” Det är ett annat sätt att säga att dagens döda bör bör räknas upp med en faktor F0 på antal nu döda för de nu smittade som ännu inte dött, men som kommer att dö pga Coronasmittan inom kort. Antag att tiden från smittans början till döden, om sådan följer, alltid är D1 dagar. Vidare att antal smittade fördubblas på D2 dagar. Då gäller F0 = 2^(D1/D2). Tag följande tal, som jag funnit på Tomas Pueyos sajt. D1 = 17.3, D2 = 6.2. Då blir F0 = 2^(17.3/6.2) = 6.92.

  Vidare, det finns en faktor F1 på antal kända smittade beroende på att de med milda eller inga symptom inte registreras som smittade. (Den faktorn förändras givetvis allteftersom fler testas.) Antag att 86% av smittade inte registrerats, en sifra som angetts i media. Då är F1 = 1/0.14 = 7.14.

  Således, (justerad dödlighet) = (F0/F1)*(observerad dödlighet) = 0.97*(observerad dödlighet). Så faktorerna tar ut varandra. Å andra sidan tror vissa att F1 är mycket större än 7, t ex har en av brittiska regereingens experter (implicit) givit talet F1 = 35. Då kommer man ner på ungefär dubbla dödligheten mot den för vanlig influensa, som inte är mycket att oroa sig för.

  Vi lär få facit om ett tag.

 70. Ulf

  Svar 45

  Jo jag har varit ett antal ggr i Singapore också. Samtidigt så om nu symptomen på vissa är väldigt subtila så är det ändå svårt att förstå hur man lyckas hålla det i schack. Samma i Kina och Hongkong. Eller finns det inga människor utan symptom?

 71. Ulf

  Svar 66

  Det måste till att alla länder öppnar upp. Åtminstone USA och Tyskland.

 72. Daniel Wiklund

  Fortsätter corona krisen en längre tid är det väl bara matvarubutiker, apotek och systembolaget som överlever. Det kan ju innebära att många blir sjuka av det. Konskvensanalyser är ju nödvändiga om man genomför förändringar. Var är konsekvensanalyserna till dom omfattande förändringar som nu genomförs. Gissar att många av oss som skriver kommentarer här är pensionärer. Och har sitt på det torra. Värre är det för dom unga som just bildat familj, och har jobb som nu riskerar att gå upp i rök. Där kan det nog bli många sömnlösa nätter. Den psykiatriska vården lär nog också bli överhopad med arbete.

 73. sibbe

  Håkan # 65:

  Just kom min fru in och sa att Merkel har Coruna. Nå, efter granskning av alla mina tyska källor ser jag att hon har haft kontakt med en läkare som hade den flunssan. Så hon ska gå i karantän.
  Annars så gnisslar det i växellådan. Flera tänkbara efterträdare till Merkel är sura över att Bayerns statsminister Söder (CSU) utlyste i princip utgångsförbud för Bayern, som ju de flesta andra delstater inte gillar på det sättet. De socialdemokratiska stadsstaterna Bremen, Hamburg och Berlin vill inte gå så långt. Nordrhein-Westfalens statsminister Laschet som vill bli Merkels efterträdare var sur eftersom han inte blev tillfrågat. En annan kandidat (März)är redan i karantän.
  Och ”Ministerpräsident” Söder från Bayern är den svarta hästen i dramat kring Merkels efterföljare.
  https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-krise-das-laute-knirschen-zwischen-bund-und-laendern-16691693.html
  med google översättningsapp går det nog att läsa…

 74. Fredrik S

  De kan räkna ut att 1400 dödsfall av barn under fem år förhindrats av corona och 52000 över 70 i Kina.

  3261 har avlidit pga av corona i Kina hittills.

  Rubriken i Expressen säger ”Corona ger bättre luft – kan rädda fler än som dör” .

  Då får vi väl hoppas på ett långt corona shutdown?

  Finns att läsa på Expressen klimat.

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/corona-ger-battre-luft-kan-radda-fler-an-som-dor/

 75. Rolf Mellberg

  Det mest skrämmande idag är väl att USA fått över 8000 nya smittade, varav en stor majoritet i och kring New York. Om denna explosionsartade utveckling sprider sig lär ekonomin kollapsa helt.

  F.ö. tycker jag Steffes tal var helt avslaget, som så många gånger förr, (och för olika typer av samhällsproblem), Fortsätt med samma medicin men öka bara dosen.

 76. Fredrik S

  Jag läste f. ö. hastigt att Vostok Station på Antarktis firar nytt köldrekord för månaden mars med 75,3 minusgrader. Förra var tydligen på -75 från 1960 om jag fattade rätt.

  Inväntar rapport med bekräftelse om det stämmer från Expressen klimat mfl.

 77. Thorleif

  Usa-terminerna öppnar 5% ner

 78. Eilif Hensvold

  Vem klär upp politikerna? Nu är vi sverigedemokrater, alla. Stefan Löwen har talat till folket. Nationen. Stor svensk flagga vid sidan. EU flaggan borta. Och på politikernas kavajuppslag nu, diskret, en sverigeflagga. The times they are a-changing. Säg mig bara, är det stylister på TV, strateger på partihögkvarteret eller kanske politikerna själva som styr?? Vem klär ut politikerna?

 79. Fredrik S

  Eilif Hensvold #78

  Det svensk flagga och schweizerschnitzel som gäller nu.

  Undrar hur detta är förankrat hos den vice statsministern?

 80. Ulf

  Tyvärr vägrar demokraterna att ta ansvar i senaten därför faller terminerna. Det blir nog tvunget att stänga börserna tills den här paniken är över annars utplånas världen.
  Vi kommer ha en hel generation som blir arbetslös. Löfvens tal var ett uppvisande i ynkedom. Regeringen har gett upp fullständigt. Var och en som inte är traditionell S väljare är inte värd något. Alla småföretagare i krisbranscherna lämnas åt ekonomiskt armod och självmord. Lööf ger honom beröm är hon inte klok? Var är oppositionen? Denna regering måste bort innan den sänkt sveriges ekonomi totalt.
  FHM kämpar på och covid 19 tror jag vi kan hantera det verkar som folk lyder uppmaningarna, regeringens vansinniga totalt osolidariska ekonomiska politik kan vi inte rå på den kommer sänka Sverige.

 81. Ulf

  ”Ingen står ensam säger han”. Nej förutom alla Sveriges småföretagare och alla som blir arbetslösa utan A kassa. Solidariteten sträcker sig bara till de egna väljarna som vanligt.

 82. Lasse

  Det finns hopp!
  https://www.covidtrial.io/
  ”Hydroxychloroquine (brand name Plaquenil) is an inexpensive, globally available drug (tablet) that was approved for widespread medical use since 1955. It is commonly used today to treat malaria, systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis.”

  Länder med malaria har lägre frekvens av Corona.

 83. elias

  Dödstal Spanska sjukan enl Wikipedia:
  ”Mellan 50 och 100 miljoner människor dog, vilket gör spanska sjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid. Antalet döda motsvarar 3–6 procent av världsbefolkningen, som då bestod av 1,6 miljarder människor.”

 84. Daniel Wiklund

  Apropå statsministerns lååånga tal till undersåtarna. Hans viktigaste ansvar verkar vara att tala om att vi ALLA har ansvar. Han har bra betalt för det. Hur många av dom drygt 4000 tjänstemän som regeringen har till sitt förfogande hjälpte han med det talet. Det var säkert många talskrivare engagerade. Varje ord vägdes på en guldvåg, ordet ansvar vägdes på en diamantvåg. Gud bevare oss för såna ledare.

 85. tty

  #69

  ”Då kommer man ner på ungefär dubbla dödligheten mot den för vanlig influensa, som inte är mycket att oroa sig för.”

  Du menar alltså att det dör 650/2=325 personer per dag i Italien och 400/2=200 personer per dag i Spanien av ”vanlig influensa”? Och att man rutinmässigt måste kalla in militär att frakta bort liken?

  Tillåt mig tvivla.

 86. tty

  Löfvéns tal igår påminde onekligen i tonfallet en del om Stalins berömda tal till nationen efter det tyska anfallet i juni 1941, då han plötsligt slog an nationalistiska tongångar och kallade folket ”bröder och systrar”

  Svenska flaggan i rockuppslaget borde dock göra det aningen svårare för PK-rektorer att förbjuda den i skolan i framtiden.

 87. tty

  #72

  ”Den psykiatriska vården lär nog också bli överhopad med arbete.”

  Den är redan i permanent kris sedan länge som så mycket annat i Sverige, så den kan du nog glömma.

 88. Thorleif

  Apropå dödlighet under ett par av Italiens värst influensor 2014/15 och 2016/17 dog 68.000 personer.
  Ett genomsnitt innebär knappt 200 om dagen. Räkna om detta till den normala exponentiella utvecklingen nära kulmen av epidemin så finner vi nog att 400-600 om dagen är jämförbara data med den värsta av de två, 16/17. Jag räknade ovan med en smitto-period (insjuknande) på 180 dagar som kan gälla under säsongsinfluensan. Kortare vi ner perioden till halva tiden fördubblas antalet döda förstås. Statstik kan vara förädiskt! I Kina kanske man kan säga att epidemin varat i ca 3,5 månader (kulmen). Italien startade i början av februari när nyårsfirande kineser återvänt ”hem” till Råttans år!

 89. tty

  OT – eller kanske inte

  Såg en rätt bra kommentar av en ”standup comedian” som är i karantän i Kalifornien:

  ”Andra dagen i karantän. Jag hittade en kvinna i lägenheten. Verkar trevlig. Hon påstår att vi är gifta”

 90. Ulf

  Svar 85

  Du som är bra på att räkna. Jag är rätt säker på att jag haft covid 19. Bröt ut 22 feb. En kompis kom ifrån Italien första halvan i Februari och han hade garanterat det alla symptom stämmer. Sannolikt hade sverige smittan i slutet på Januari om jag ska gissa. Hur många kan då tänkas smittade i Sverige just nu?

 91. Thorleif

  @88 68.000 döda i influensa

  Räknade fel i exemplet ovan. Angivna siffror ska halveras då de 68.000 avlidna i Italien avser en 4-årsperiod (2013/14 t.o.m 2016/17), dvs inte 2 influensa-säsonger som jag felaktigt skrev.

 92. tty

  #7

  ”Kan det fåtal unga som drabbas hårt få hjälp i sjukvården så kommer dödstalen bli låga.”

  Ett relativt, men inte absolut fåtal. Det börjar komma bättre kinesiska data nu. Andelen som blir svårt sjuka är ca 10 % bland spädbarn och sjunker sedan med åldern till ett minimum om ca 3 % i 20-årsåldern för att sedan åter stiga. Även med alla 70+ isolerade (optimistiskt) kommer vården att få stora problem.

 93. Ulf

  Svar 92
  Tror inte vi ska lita på kinesiska siffror. Har de någon som helst aning om hur många som smittats? Hur mäter de detta? Hur presenterar de statistiken? Ett land som mörkade viruset i flera veckor skulle alltså producera korrekta data som inte visar att Kina gjort en kanonbra insats, tjena.

 94. Oso Polar (@hermanwahsletn)

  Lyckligtvis flyttade vi i tid till Spanien. Här är det ordning och reda.
  Naturligtvis är det dem som vi valt som bär ansvaret.
  https://youtu.be/J6oS-dhSlrA

 95. Ulf

  Svar 92

  Sen är det alltså procent av de som söker sjukvård för sina symptom eller blir tvångshämtade. Frågan är vad siffran ligger på om man kollar faktiskt antal smittade? Vet Kina det, eller rättare sagt vil de släppa den infon?

 96. Ulf

  Svar 94

  Jo där verkar det bra nästan ingen som dör……

 97. Ulf

  Svar 94

  Sedan hoppas jag du är under 75 år. Läget är så tufft att spanska läkare drar pluggen för alla som är över 75 år och som har stora problem att andas. De får en spruta och somnar in efter en timme. Finns inte plats. Kan förstås vara en skröna eller fake news men med tanke på att alla läkare och sköterskor som intervjuas i Spanien gråter hela tiden så kanske det finns ett korn sanning. Inget som säger att Sverige inte hamnar där men hittills går det ok.

 98. tty

  #93/95

  Du kan ju läsa artikeln själv :

  https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2020/03/16/peds.2020-0702.full.pdf

  Jag har haft en del kontakter med kinesiska vetenskapsmän själv (visserligen i helt andra discipliner) och min erfarenhet är att de ingalunda är mindre kompetenta än västerländska kollegor. Däremot har de givetvis en del kulturellt betingade egenheter, som f ö oftast stämmer med traditionella ”fördomar” om kineser, t ex stor respekt för äldre/mentorer/överordnade och rädsla för att ”förlora ansiktet”.

 99. Thorleif

  Här en epidemiolog som visar hur han beräknar kulmen (eller ett andrum) av dödligen i Italien till den 31 mars och i Spanien till 10 april.

  https://www.nakedcapitalism.com/2020/03/covid-19-a-tale-of-three-regions.html#comment-3324065

  En bra artikel som man sällan ser i svensk press (msm).

 100. Thorleif

  Skönt med lite mer behärskning mitt i paniken! Och rannsakan dessutom vilket knappast återfinns bland ansvariga här.

  Inte en länk http://www.dn.se/nyheter/varlden/nobelpristagare-om-epidemin-vi-behover-fa-kontroll-over-paniken/

 101. PK

  Tack Johan och kommentatorerna för intressant läsning. Stod framför tre kvällstidningar i butiken för en vecka sedan. Rubrikerna handlade inte om pressetik och sanning utan om att sälja tidningar. Fortsättningen har varit ”Världen kommer för alltid förändras!”, ”En generation kommer präglas av det här!” etc. Domedagsprofeterna står alltid oemotsagda. Det finns inget snabbt vaccin mot dem. Motsatsen säljer inte lika bra.

 102. Ulf

  Svar 98

  Du misstar dig om du tror jag är purung och om du inte tror jag har erfarenhet av Asien inte minst Kina. Jag är helt säker på att kinesiska vetenskapsmän är väldigt kompetenta på alla sätt jämfört med Europeiska.
  Jag pratar mer om vad vi kan lita på angående siffror ifrån Kina.
  Jag har suttit med kinesiska affärsmän som vetat hur deras valuta ska stå mot dollarn övermorgon på öret. Vilken börskurs ett visst företag kommer att ha på fredagen fast det bara är måndag.
  Så jag skulle inte bli förvånad om flera miljoner invånare är smittade i Wuhan och det var det som gjorde att smittan avtog inte karantän åtgärderna. Kineserna är väldigt angelägna om att Sverige inte ska agera som vi gör. Är det pga omtanke? Knappast. Skulle det kunna vara så att de absolut inte vill att en mer demokratisk approach ska fungera? Absolut. Vill de att medicinen ska vara beskare än skadeverkan? Definitivt.
  Vill de få ett järngrepp om Italien där faktiskt norra Italien är Europas vassaste industriella område, o ja. Kan de tänka sig att baila ut ett Italien som tappar kontrollen över statsfinanserna, tveklöst om de kan få med ett antal av Europas finaste företag i bagaget.
  Detta är inga konspirationer utan det är precis så här Kina fungera. Får inte Italien kontroll över medicinen snart så kommer skidåkning att nästa år ske i Kinas störst koloni i Europa. Visst jag överdriver men jag är med rätta mycket misstänksam mot Kinas intentioner. När detta är över bör de stämmas på biljoners biljoner för att nästan knäckt världsekonomin. Vill de inte betala ska deras varor och tjänster beläggas med en rejäl riskpremie i form av rejäla tullar. Kommer detta att hända? Inte heller omöjligt. Resren av världen måste stoppa Kina nu.
  Ta klimatfrågan, Kina vet att koldioxidtjafset är trams. Varför går de inte ut och säger det? Varför låter de europa ruinera sig på sånt trams? Ja varför. Så nej jag litar inte alls på den officiella förklaringen på vaarför Wuhan lyckades. Visst kanden vara rätt men det ör knappst sannolikt.

 103. Ivar Andersson

  #102 Ulf
  När det gäller klimatfrågan så gräver Europa och Nordamerika sin egen grav. Kina behöver inte göra någonting utom att se på de gröna khmerernas framfart.

 104. Thorleif

  Lära av Italien

  https://www.nytimes.com/2020/03/21/world/europe/italy-coronavirus-center-lessons.html?referringSource=articleShare