Vad händer när klimathotet havererar?

Dan Ahlmark spekulerar om vad som skulle hända om och när allmänhet och politiker inser att de haft fel om klimatet och att de levat i en illusion om ett problem som inte finns:

matrix

Efter decennier under vilka hypotesen om en allvarlig global uppvärmning/klimatförändring inte kunnat bevisas, finns skäl att undra över framtiden för detta försök till förklaring. Istället för en bekräftelse av hypotesen och dess påstådda konsekvenser, visar alltmer material, att föga stämmer. Samtidigt kan man notera, att de politiska kraven på skyndsamma och dramatiska åtgärder av olika slag ökat. En fråga är då om de, som driver frågan, insett att de måste få igenom internationella beslut gällande klimatet, innan det blir uppenbart för allt fler, att ökad koldioxidhalt orsakad av människan inte är av nämnvärd betydelse (se t ex (1)) eller inte skadar oss.

Det aktualiserar frågan: Vad händer, när det så småningom blir klart för majoriteten i västerländska länder att de vilseletts ? Vilka effekter leder detta till? Jag ska nedan granska vad som i det fallet kan hända beträffande några områden. De politiska partierna i Sverige är naturligtvis centrala. Med tanke på att samtliga riksdagspartier med undantag för SD rätt intensivt drivit frågan, är den naturligtvis mer än genant för dem: den är högst pinsam och obehaglig! Två faktorer mildrar dock allvaret: alla partier var delaktiga, och media, som kunnat driva ansvarsfrågan, har samma skuld som partierna. Det kommer att möjliggöra en långsam reträtt, när underlaget för globaluppvärmning/klimatförändring imploderar. Men det sammanbrottet sker troligen successivt och inte plötsligt och dramatiskt, så partierna kan under en längre tid tona ned och hitta förklaringar och ursäkter för sitt beteende: ”Vi tog ett ansvar för mänskligheten, när vetenskapsmännen påstod…osv”. Möjligheterna att hitta till synes rimliga skäl för sina handlingar är betydande, särskilt när av många människor respekterade organisationer – såsom FN – drivit frågan. Partierna kommer istället för att grunda sina ställningstaganden på klimataspekter försvara de flesta genomförda åtgärder (lagar och pålagda skatter) med andra argument (eventuellt kan genanta namn ändras). Eftersom sjuklövern har makten, har man förmåga att bevara många åtgärder.

I och med att SDs inställning i frågan varit oklar, minskas avsevärt dess politiska sprängkraft i Sverige. Men det avgörande är naturligtvis, att medias engagemang för teorin om global uppvärmning varit stark. De kommer fortsättningsvis också att göra allt för att forma opinionen, så att den nu glömmer bort vad som tidigare sagts i media och gjorts av partierna. Händelseförloppet kommer kanske att påminna om det som hänt i USA beträffande anklagelsen mot Trump att stjäla presidentvalet 2016 med hjälp av ryssarna. Efter att 90 procent av media i 2,5 år dagligen bombarderat allmänheten med program/artiklar i frågan, dog den efter Muellerutredningen plötsligt bara ut. Allt blev tyst, man drev inte frågan längre, utan angreppen på Trump gällde nu istället påstådd rasism och vit överhöghet. Kanske kommer klimatfrågan att försvinna på samma skamlösa sätt: en dag försvinner den rätt och slätt, media (och politiker) byter bara spår! I ett mera rationellt och sansat samhälle skulle medborgarna naturligtvis registrera till exempel politikernas tidigare oförmåga att kritiskt granska underlaget i frågan; bluffens varaktighet; mängden av falsk information spridd till befolkningen; storleken av de ekonomiska konsekvenserna och makthavarnas ständiga och oanständiga angrepp på klimatskeptikerna. Deras förtroende för dagens partier och ledare  b o r d e  få en ordentliga bräcka.

Bland de överstatliga organisationer, som intensivt betonat klimatproblemet, har särskilt FN utmärkt sig. Det är dess utredningsorganisation IPCC, som organiserat det samarbete, som resulterat i de regelbundna FN-rapporterna om utvecklingen på området. Som objektiva forskare tidigt märkte, var den politiska styrningen av rapporteringen uppenbar, och kritik av de ansatser och metoder, som lett till de uppmärksammande prognoserna om temperaturutvecklingen, avvisades konstant. Synen på den grundläggande hypotesen som en sann och bekräftad teori fick dock spridning globalt, och de forskare, som föll in i ledet och presterade lämpliga resultat och forskningsprojekt, belönades överallt i universitetsvärlden med anslag, befordringar och anseende, medan motståndarna fått uppleva en svår tid. När hypotesen helt uppenbart visar sig inte vara korrekt, kommer ett antal forskare att få sitt anseende raserat. Men många, som främst litat på manipulerade men i forskningsvärlden tidigare allmänt accepterade dataserier och liknande material, drabbas nog inte särskilt hårt, om deras metodik i övrigt varit oklanderlig. Men de, som av karriärskäl, politiska hänsyn o dyl osakligt överdrivit effekter av de påstådda höga antropogena koldioxidutsläppen drabbas självfallet. Men forskningsvärlden kommer på allt sätt förneka att detta är en nytt – men oerhört mycket allvarligare och mera omfattande – Lysenkofall.  Så de hittills troende, så länge de utgör majoriteten i aktuella fakulteter, kommer på alla sätt tona ner eller dölja betydelsen av sin oerhörda intellektuella fadäs och skydda dem, vars forskning särskilt understött denna.

FN har haft flera motiv för att driva klimatfrågan hårt. Organisationens betydelse internationellt ökar därigenom, och en internationell klimatbeskattning kan ge den självständiga intäkter. Det är en metod att köpa stöd bland utvecklingsländerna på industriländernas bekostnad, och är ett skäl för att på olika nivåer genomföra offentliga ingrepp i det ekonomiska systemet. FNs anseende kommer genom organisationens fullständiga engagemang och intensiva utnyttjande av frågan att drabbas kraftigt. Dess trovärdighet gällande många frågor minskar, och dess allmänna anseende och auktoritet får en ordentlig törn genom sitt långvariga stöd åt en ohållbar tes uppstöttad av delvis undermålig forskningsmetodik. Och frågan blir nog så småningom: Om organisationen på ett sådant område begår ett så grovt misstag och därvid också använder underlag man visat är helt tvivelaktigt (exempelvis hockeyklubban (2)), hur kan man vilja ge den ett ökat ansvar på andra för alla viktiga områden ?

EU kommer genom sitt hängivna understöd av FNs klimatinitiativ att drabbas på ett liknande sätt. Men organisationen har genom sin funktion avseende handel en betydligt starkare grund och större existensberättigande, och dess stöd bland berörda stater är bredare. Genom att koncentrera sig på andra frågor kommer man nog att mycket snabbare eliminera just följderna av klimatdebaclet. Men om det misslyckandet är uppenbart och befästes, innan EU gör sin avgörande framstöt mot att bli en federal stat, kan det självfallet spela en roll vid avgörandet av denna fundamentalt europeiska viktiga fråga.

(1) https://arxiv.org/pdf/1907.00165.pdf

(2) https://www.americanthinker.com/articles/2019/08/michael_manns_treering_circus.html

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav förra året ut boken ”VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. En recension av Lennart Bengtssons senaste bok i dagens Borås Tidning av BT:s egen klimatreporter Jan Lindsten .

  Hoppas länken nedan funkar
  https://etidning.bt.se/shared/article/berattar-motsagelsefullt-om-klimatet/5_bNMn-J

 2. Sören G

  Jag anser att det är ett oerhört övergrepp mot barnen att skrämma dem med klimathotet. Speciellt är skolan skyldig förutom medierna.
  Det värsta fallet av alla är förstås Greta Thunberg. Det faktum att hon har aspberger är en betydande faktor i sammnanhanget även om det påstås att det inte har någon betydelse och inte ska föras på tal.
  Men ett vanligt symtom hos personer med aspberger är att de lider av tvångstankar och paranoja. Hennes föräldrar och omgivning har betet sig klandervärt genom att i stället eldat på hennes paranoja.
  En del kanske minns filmen ”I rymden finns inga känslor” med Bill Skarsgård där han spelar en pojk med aspberger. Hans trygghet är att gömma sig en tvättmaskin och föreställa sig att han är i rymden. Han tål heller inga förändringar och blir hysterisk när hans bror gör slut med sin flickvän.

 3. Astrid Å

  Ännu en rapport:
  https://globalwarmingsolved.com/start-here/#our_results
  Intervju:
  https://www.youtube.com/watch?v=xeS7ujuiXJc

 4. Greger

  Det dröjde inte längre än till 2 september innan SvD larmar om att september månad hittills är den varmaste som noterats !!!

 5. Greger

  Rättelse till #3
  Varmaste september på 40 år, men ändå ….
  https://www.svd.se/varmaste-septemberstarten-pa-over-40-ar

 6. Anders T

  Har inte en viss tillnyktring börjat i media? DN har inte skrivit om ”fördelarna” med ekologisk mat på ett halvår, TV kockarna säger inte ekologiskt i varrannan mening längre. Det har också förekommit ledare på DN där man ifrågasatt de värsta överdrifterna när det gäller klimatet och framhållit att det är nödvändigt att utveckla matproduktionen genom bland annat GMO och bekämpningsmedel. Igår hade DN en artikel om mikroplaster som inte var alarmerande utan konstaterade att det inte är farligt för människor, (vilket med stor sannolikhet innebär att det inte är farligt för andra djur heller). Och att det inte är realistiskt att återanvända plast insamlat från hushåll.

 7. Tack, intressant läsning. Det finns naturligtvis en rad andra frågor av intresse som berör hela komplexet i denna påhittade religion. Energifrågor är såklart en, och man kan ju hoppas att man redan lagt grunden till förståelsen för kärnkraftens betydelse och dess vidareutveckling. MP kommer gissningsvis att få det tufft liksom V och riskerar att ge upphov till nya konstellationer inom politiken när få vill ha med dessa att göra. Skattesystemet kommer att behöva ses över, resursfördelningen kommer sannolikt att omriktas mm. Public service kommer väl att få det svettigt med trovärdigheten för allt fler och omplaceringar och nyutnämningar inom statliga verk och även privat verksamhet kommer att pocka på för att rädda så mycket som möjligt. Jag hoppas och gissar själv på att EU får än större problem ex genom valuta/Europroblem vilket kommer att lägga sig som en våt filt över de globala ambitionerna osv. USA som the bad guy kommer ev att få sig en törn. Raden av frågor kan göras närmast oändlig, och jag hoppas själv att ansvarsfrågan för de mest kriminella kommer att drivas under mycket lång tid för att påminna om alla övergrepp och resurser slängda i svarta hål. Jag hoppas också på en reformering av FN och många andra samarbetsformer och inte minst vetenskaplig verksamhet, vetenskapsfolkets och universitetens svek mm som detta kan sätta lampan på. Grövre exempel än detta på olika former av missbruk går svårligen att finna i modern tid.

 8. Christer Eriksson

  Ja Jo man kan ju alltid hoppas att allmänheten vaknar upp.Men efter att ha besökt lite olika alarmistbloggar tex Föräldravrålet ,vi som stannar på jorden bland annat så tvivlar jag att det går att förändra Den fanatism som råder där är skrämmande.Det är inte tillåtet att ha en avvikande mening Då blir man utskälld och ombedes att lämna gruppen.Och den fullständiga fanatismen som råder kring Greta.Jag skall inte klandra henne hon tror på sin sak,men tyvärr så tvivlar jag på att hon begriper vad det innebär
  Jag skrev ett inlägg på FB för ett tag sedan och jämförde pensionärernas kamp för bättre pensioner.
  Jag skrev bla citat,när Greta sätter sig med sin skylt så flockas media och politiker och kändiseliten.
  Men när pensionärerna försöker demonstrerar så får dom tillstånd till en stillastående demonstration och politiker och media och kändiseliten lyser med sin frånvaro.
  Det ger inga politiska poäng att omge sig med pensionärer,det ger inga poäng till nästa val.
  Politiker har alltid förmågan att vända kappan efter vinden.Just nu blåser den mot underbarnet Greta som tyvärr förmodligen inte riktigt förstått vad det handlar om.
  Det vill förmodligen till en rejäl vargavinter och en riktigt usel vår och sommar för att svenskarna skall vakna upp.
  Men som vanligt så skylls väl det också på klimatförändringen
  Normalt klimat finns ju inte i alarmistvärlden numera,allt är onormalt.

 9. Ulf

  OT

  En Mattias G som brukar skriva här citerade bl a TT och det blev en diskussion o TTs trovärdighet.
  Här ett exempel ut verkligheten om hur TT och tyvärr många stora nyhetsmedier fungerar
  https://www.expressen.se/kultur/ide/mediernas-slapphet-spelar-terrorister-i-handerna-/?referrer=rotator-item-3
  Kan vara bra att känna till för alla.

 10. Ulf

  En lämplig parallell är väl vad som hänt i Sverige efter Berlinmurens fall. Tyvärr kom de flesta som hyllade kommunismen undan väldigt enkelt. Vad värre är att dagens ungdom inte fått någon fakta ifrån den här tiden och är därmed är lätta offer för fake news som exempelvis den omtalade klimatkatastrofen.

 11. Lasse

  Kommer det ett sådant haveri?
  Det finns alltid väderhändelser som kommer att ge alarm.
  Det var tyst om avsmältningen på Grönland under två föregående åren, det är tyst om Odens expedition, det pågår selektiv rapportering som kopplas till klimat fast det är väder.
  Idag berättar man om extrem värme som ökat från 2 till 6 dagar i Europa och extrem kyla som minskat .
  Förutspått? Inte alls-”Som klimatforskare ser jag att det finns ett fortsatt behov av att dels förstå varför det är så” säger Erik Kjellström
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7290633

 12. L

  Lyssna på vetenskapen – säger Greta med flera, men få lyssnar på annat än MSM. Nu senast är det Amazonas, där profiler som Macron och DiCaprio baserar sina utspel på att världens lungor brinner upp. Medan vetenskapen anser att vi har syre för tusentals år och att skogarna utgör ett nollsummespel i produktion och konsumtion av syre.

  När man frågar alarmister om fakta så får man som regel svaret att majoriteten av forskarna är överens om klimathotet. Själva har dom ingen kunskap, dom tror på MSM.

  När verkligheten så småningom kommer ikapp och man inser att koldioxidhypotesen var svag så finns det säkert nya larm i MSM som alla kan hoppa på. Man får hoppas att Greta också kommer vidare…

 13. Björn

  Verkligheten är den faktor som kommer att bli avgörande i klimatfrågan. Det är omöjligt att vi nu med en så låg solaktivitet kan få en fortsatt uppvärmning. Vi kommer att få partiella händelser som omväxlande kallt och varmt i de delar där vår polnära jetström respektive, medför djupa eller höga vågformer. Med de informationsmöjligheter som finns, går det inte längre att dölja vad som sker i världen. Det skall bli intressant att se vad sammanställningen av UAH förmedlar senare under dagen svensk tid.

 14. Fredrik S

  Greger #4

  Igår sa de att det var28,1 grader o Målilla idag 29?

 15. eon

  ”Men det sammanbrottet sker troligen successivt och inte plötsligt och dramatiskt, så partierna kan under en längre tid tona ned och hitta förklaringar och ursäkter för sitt beteende […]”

  Det är det jag tror med, och det är ganska oroande. Jovisst kommer det vara bra att frågan äntligen dör ut, men tyvärr kommer det troligvis sluta med att ingen lär sig av historien. Inga ursäkter för den behandling av de som sa att kungen in hade några kläder, ingen förbättring av etiken inom forskningsvärlden eller uppgörelse mot politiseringen av vetenskapen. Det kommer nog bli lite som kommunismens fall där de som hade fel tiger i pinsamhet, men utan någon riktig uppgörelse med historian, och samma idéer återupplivas i någon ny form dryga deceniet senare.

  Å andra sidan tror jag faktiskt det redan håller på att hända. Jag konsumerar inte mycket av massmedia längre, men jag har ändå en känsla av att det håller på att tonas ner. Mycket verkar vara ett robotiskt upprepande av fraser ingen längre riktigt tror på, och väljare verkar prioritera annat trots att man i vardagslivet säger det är en ödesfråga. När domedagen inte kommer glömmer folk så småningom bort alla hot, livet går vidare, och politiker, företag och media kommer inte fortsätta försöka sälja en fråga som ingen längre köper.

 16. Roland

  OT

  Amazona brinner inte mer än vanligt.
  https://m.youtube.com/watch?v=UdgxS3CGDNQ

 17. J-O

  Det är nog inte så svårt att se vartåt det barkar …

  Sedan en tid tillbaka har nästa domedagsfråga förts upp i skuggan på IPCC men
  man använder samma ”bluerprint”. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)… Nu skall denna fråga blåsas upp för att göra tagna beslut försvarbara och samtidigt möjliggöra fortsatt ökad makt åt de grupper som driver dessa frågor. Dessa har ju olika ändamål men medlet , att skapa undergångspanik, har ju alltid varit effektivt.

  Och man kan ju inte låta bli att beundra dessa strateger för det är svårt att ducka för frågeställningar som t.ex är du för eller emot kärnvapenkrig , barnmisshandel eller folkmord. Så länge man besitter makten att äga problemställningen och har tolkningsföreträde så kan man monsterförklara sina motståndare. Och media älskar detta då det ser till att de och deras medarbetare får bröd på bordet

 18. Lasse Forss

  Vi får hoppas att uppvaknandet sker innan demokratierna hunnit avskaffas. Skulle så inte ske, kommer de alarmistiska diktatorerna att påstå att det var tack vare deras idoga arbete som temperaturen vände. Och då är man garant för att klimatet räddats för alltid.
  Det gäller alltså att med all kraft visa att vi inte är i närheten av någon klimatförändring. Att det var varmare på trettiotalet. Under senmedeltiden. Under romartiden. Under det holocena optimat. Och att vår isfria tid, Holocen är kallare än de 21 föregående.

 19. Argus

  @#17

  Jodå. De ger sig inte så lätt……

  Vi hade en genant eskapad här på KTH, nu i slutet av maj. En professor skulle ge en redogörelse för hur *lite* resurser det finns map ökande befolkning och materiella anspråk. Till att börja med drog han upp med 1 miljon arter som skulle försvinna.
  Jag frågade om han kunde nämna 1.
  Efter lite mumlande sa han något som jag uppfattade som WWF. Han lyckades mao inte nämna en enda…
  Från publiken fick jag tips om att FN var inblandat.

  Jag följde upp det och hittade lätt genom att följa Judith Curry. Redan strax efter IPBES *policy for etc* vart publicerat hade US kongress(?) en hearing där bla Marc Morano hade ett inlägg. Ganska intensiv kritik.

  Tyvärr, tyvärr hakar diverse media här i Sverige på med dessa issues om biodiversity. Samma blueprint (absolut likadant som alla andra skräckrapporter) som med Climate Change, SR15 etc etc. FÖRST en release för allmogen-press, SEDAN släpps de ’riktiga’ artiklarna.

  Här står det MYCKET klart att dessa kampanjer är en väldig lögn. Spelar ingen roll om det heter temperatur eller arters utrotning.

  ’Dagens klimatpolitik är ett bedrägeri och en skamlös misshushållning.’

 20. LarsF

  Här är definitivt en spik i klimathetsarnas kista
  https://www.youtube.com/watch?v=k6iOOuZCE_Y

  Vet inte om detta också är relaterat till Josef Postma, astrofysiker, som menar att växthuseffekten i en atmosfär som expanderar efter hand den blir varmare – kan inte som ett rent växthus bli varmare än instrålningen.

  Ett växthus där inte luften kan expandera är ju radikalt annorlunda än atmosfären som bara expanderar efter behov.

 21. Kenneth Mikaelsson

  Efter som Mann made globull warming nu sitter med skägget fast efter ha förlorat sitt mål.. Är det inte dags att stämma skiten ur de sanna klimat förnekarna … typ väder Pelle med pack??? Och be dem komma med sina bevis som i stort sett sammanfattas med 97%……. De har inget på fötterna och det kommer visa sig i en domstol….

 22. Ola

  Jag tror de kommer att klara sig, som vanligt. De hittade på den helige ande i Nicea. Brände Giordano Bruno på bål (och en massa häxor). ) Konsensus: 97% var för Stalin, Hitler och Mao. Det är så det fungerar….

 23. JMM

  På tal om klimat och miljö. Det är ganska uppenbart numera att Greta Thunberg är en bricka i spelet även fast hon själv tror på det hon gör. Läs mer:

  https://jmm.nu/klimat-miljo-greta-thunberg/

 24. Ivar Andersson

  #10 Ulf
  ”En lämplig parallell är väl vad som hänt i Sverige efter Berlinmurens fall.” Sveriges regering hemligstämplade materialet som rör svenskar i 70 år. Svenska Stasiagenter ska skyddas för att dölja vilka som hade fingrarna i syltburken.

 25. ces

  Här är ett förslag: https://detgodasamhallet.com/2019/09/02/patrik-engellau-klimatpaniken-och-dess-botemedel

 26. Roland

  #21
  Ang Michael Mann vägrade lägga fram data som kunde motbevisa påståendet att hans hockeyklubbskurva var ett medvetet bedrägeri

  https://www.friatider.se/upph-jd-klimatbluffare-f-rlorar-f-rtalsm-l

 27. Sigge

  ”Vad händer när klimathotet havererar?”

  Frågan är väl fel ställd, man borde fråga sig: Vad ska till för att klimathotet skall haverera?

  Så länge som globala temperaturen ökar så kommer inte klimathotet att haverera. Men om det skulle bli så att globala temperaturen skulle börja sjunka med någon tiondels grad per decennium en 3-4 årtionden framöver så havererar nog klimathotet.

  Som läget är just nu så minskar antalet klimatskeptiker varefter globala temperaturen ökar.

 28. Daniel Wiklund

  Sigge. Hur många klimatskeptiker fanns det 1972 när FN hade sin första miljökonferens. När Ingemund Bengtsson sa att vi har tio år på oss. Har vi fler nu än 1972?

 29. Kenneth Mikaelsson

  Hoppas Trump tar till krafttag och rensar upp i NASA och NOAA så världen får se hur dessa myndigheter har förstört vetenskapen och falsifierat det mesta som rör klimatet…
  Måste tyvärr tala om för alla medlemmar i Gretas dumbfuckery klubb att ni är grundlurade och rekommenderar er att ta en djup tanke på hur ni rättfärdigar er enfaldighet…
  Det är inte ett vidare snyggt eftermäle ni har att visa upp…
  Var bara lugna jag kommer verkligen att gnugga in det i minst lika många år som ni stått och skrikigt och högljutt talat om er totala brist på vett för hela världen… 🙂

 30. Gunnar Strandell

  FN har redan gett en vink om hur avveckling av klimathotet kan komma att göras.

  Ökenutbredning var ett hot som numera inte går att använda generellt. UNCCD, United Nations Convention to Combat Desertification bildades 1999, finns kvar med 58 medarbetare och har planer för tiden fram till 2030. Men man blåser inte i larmtrumpeterna längre utan hänger sig att överföra kunskap och pengar mellan de inblandade parterna samt åt konferenser där man bara hunnit till COP14.

  Alarmisterna har lämnat det sjunkande skeppet och sökt nya områden, där klimatet är ett som t.ex. lockat över den tidigare ökenutbredaren Johan Rockström.

 31. #27. Nja, lite dåligt krut i uppgångarna?
  http://www.drroyspencer.com/2018/09/uah-global-temperature-update-for-august-2018-0-19-deg-c/

 32. Fredrik S

  Var finns det statistik över klimatskeptiker?

  Ökar temperaturen efter att antalet klimatskeptiker minskar? Det verkar lite konstigt.

 33. Lars Kamél

  Klimathotet kommer att haverera för att det bara finns i klimatmodeller som inte klarar tester mot verkligheten. Visst blir världen varmare, men i en långsam takt som inte avviker från vad som har varit normalt och vanligt tidigare. Faller solaktiviteten, kommer världen i stället att bli kallare.
  Klimathotet kommer också att haverera för att de flesta länder inte bryr sig, utan i stället satsar på att bli rikare. Vilket kräver fossila bränslen. Många länder har antagligen tidigare spelat med i spelet för att de hoppades få pengar från den internationella klimatfonden. När nu USA och Australien har dragit sig ur och inte betalar mer till den fonden, står det klart att den inte kommer att få särskilt mycket pengar att dela ut.
  För Kina har spelet om klimathotet förmodligen handlat om att skaffa sig mer inflytande i världen. Export av vindkraftverk och solpaneler till under produktionskostnader (förmodligen) har till exempel varit ett sätt att få västländer att satsa på icke-fungerande energislag, vilket skadar elförsörjningen och ekonomin.

 34. Gunnar

  #31 Alvar
  Detta är fjolårets siffror !
  årets har inte kommit än.

 35. Sigge

  #28 Daniel Wiklund

  De miljöproblem som diskuterades politiskt 1972 var orenat avloppsvatten, svavelutläpp, DDT, utsläpp av tungmetaller som bly, kadmium, kvicksilver m m. Det var ju många på den tiden som tyckte det var flummigt när miljörörelsen började kräva oblyad bensin, reningsverk och förbud för DDT.

 36. Rolf Mellberg

  O.T.

  Martin Hultman (och Chalmers) håller på att få sina fiskar varma.

  Riktigt riktigt kul, på världens bästa ställe, WUWT:

  https://wattsupwiththat.com/2019/09/02/the-thermageddonites-are-studying-us-be-afraid-be-very-afraid/

  Skrivet av själva Christopher Monckton, jag klipper ett stycke:

  Write to Martin Hultman, Associate Professor in Science, Technology and Environmental Studies at Chalmers “University” (his email address, martin.hultman@chalmers.se, is given on the homepage of the “Centre for Studies of Climate Change Denialism”), and explain to him that you are sceptical of the climate-Communist Party Line not because you are a “right-wing nationalist”, nor because you are paid by the coal, oil, gas, logging or farming lobby, nor because you have the effrontery to belong to a non-Communist think tank…”

  Björn Rosengren hade minsann fel, det är vårt kära sverige som är den sista sovjetstaten.

 37. Kenneth Mikaelsson

  #35
  Jepp på den tiden jagade vi inte spöken… Tyvärr så har klimatrörelsen totalt fjollat ut nu gäller tarokort samt tungomålstalande….
  Det farligaste idag för miljön ÄR den sk miljörörelsen…. som bara strävar efter att västvärlden ska alla komma ner till Nordkoreas och Venezuelas nivå…
  Kolla in på hur klimatet är i sådana länder och kanske kanske det går upp ett liljeholmens för dig….Men jag betvivlar det skarpt….

 38. pekke

  Var det rekordvärme i starten på September ?

  Njaa . . .

  https://www.smhi.se/bloggar/vaderleken-2-3336/tva-septemberrekord-och-ett-tropiskt-dygn-1.151202

  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogsta-temperaturer-i-september-1.76483

 39. Daniel Wiklund

  35 Sigge. Efter 1972 har det vid flera tillfällen sagts att vi har tio år på oss, fem år på oss, eller redan för sent. Kan du Sigge berätta om nån av dessa katastrofscenarier har inträffat. En sak är då säker, men har fått ökade anslag till sin forskning.

 40. AG

  Jag föreslår skeptikernas motsvarighet till Desmoblog skapas. Det får inte glömmas bort hur man manipulerat en hel värld och vilka det var.

 41. Fredrik V

  #36 Rolf Mellberg

  Mycket intressant artikel, jag vill också rekommendera läsning av kommentarerna till artikeln, där bl.a. Hans Jelbring refereras till flera gånger.

  Jag kan heller inte låta bli att citera en av kommentarerna:

  ”I’m a lefty. want the UK out of the EU and believe man made climate change is a con.
  What makes me different from other lefties is that I’m a scientist.” 😉

 42. Det är uppmuntrande att se att allt flera inser att kärnan i klimathotsprojektet är makt. Global makt.
  FN och EU slåss om ledartröjan med hjälp av globalister

 43. Sigge

  #39 Daniel Wiklund

  Jag vet inte riktigt vad du pratar om för katastrofscenarier. När man sett att något varit på väg att gå snett så har man vidtagit åtgärder mot det. Men det har alltid funnits de som motsatt sig åtgärderna för att de tyckt det varit dyrt och onödigt. Redan på 1950-talet så diskuterades Mälarens vattenkvalitet. Mälaren är ett av många exempel på där miljöåtgärder givit resultat. Om man inte vidtagit några miljöåtgärder i Mälaren kanske Stockholm hade behövt en annan vattentäkt.

 44. #43 Sigge. Parallellen med Mälarens problem haltar betänkligt. Det var ett reellt problem. Det enda vi behöver oroa oss för när det gäller klimatet är att vi går mot ett solfläcksminima och det betyder ett väsentligt kallare klimat. Senaste solfläcksminima ledde till ”Lilla istiden” (1430 – 1850)
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lilla_istiden. Kopplingen mellan solfläcksminima och riktigt kallt klimat är oomtvistat

 45. Benny Wiktorsson

  Man kan manipulera temperaturdata och hitta på olika anledningar för att äldre tempmätningar inte skall vara realistiska. Men våran natur kan inte manipuleras, trädgränsen i våran fjällvärld talar tydligt om hur temperaturen har förändras. Enorma torrfuror på medeltiden där trädgränsen går idag. För 5-9500 år sedan växte Ek och Hassel i våra fjäll, trädgränsen låg 350-500meter högre upp.
  I nutid efter lilla istiden från 1900-1940- talet drog sig trädgränsen upp mot 150 m högre för att avstanna fram till 1980 talet samt en uppbromsning igen senaste decennierna. Borde inte Michael Mann och hans ”hockeystick” samt tveksamma tempangivelser om temperaturrekord ”någonsin” i msm lätt kunna avfärdas med naturens egna parametrar. ”Växte en stor tall där kalfjället är idag för 1000 år sedan då var det mycket varmare då” PUNKT SLUT. Varför skall det ens finnas en debatt??
  https://s.docworkspace.com/d/APUuf4-jh6gewIS0z5CdFA

 46. Daniel Wiklund

  Sigge. Har du lyckats missa när FN-s miljö/klimatchef 1989 sa att vi hade 10 år på oss, då gällde det klimatet. Har du missat Al Gore och hans varningar, ingen av dom har inträffat. Du kanske då vet vad man gjort för att förhindra det. Senast Per H och Bah Kunke som inför EU-valet sa att vi nu bara har 5 år på oss innan planeten brinner upp. Kan ju passa på att fråga om du Sigge tycker att planeten jorden riskerar att brinna upp pga människors livsstil. Kan du också berätta på vilket sätt som dom miljarders miljarder som vi svenskar betalat i koldioxidskatt förbättrat klimatet. Och i så fall på vilket sätt.

 47. Björn

  Sigge [43]; Man kan vidta åtgärder utan hysteri. Forskning och sökande efter mer rationella system och metoder som kan underlätta för mänskligheten har alltid varit målet för vetenskapen och uppfinnare. Nu har vi en omvänd ordning där utvecklingen börjar styras av ideologer och politiker. Det är otroligt irrationellt att utan att förstå ekosystemen och klimatsystemet, hysteriskt jaga på en rationellt fungerande industri och samhällsordning, i tron att vi kan ändra på naturens ordning. Inga samhällen har kunnat lösa någonting med irrationalitet och hysteri. De degenereras och söndras.

 48. Lars Cornell

  #12 L ”Lyssna på vetenskapen – säger Greta med flera.”
  Men VAR skall man lyssna? MSM är så fullt mer partsinlagor, propaganda, skrämsel och sensationer att det inte finns rum för vetenskap. Så Gretas kompisar som uppmanas ta reda på vad vetenskapen säger, var skall de leta efter sådan information?

 49. Staffan Johansson

  I går morse sades, lite käckt i förbifarten så där, på RixFM, att orkanen Dorian är en av de kraftigaste dom någonsin uppmätts. Ok… Sedan fortsatte man ”Och att 5 kategorier kanske skulle bli 6 kategorier i framtiden P G A den globala uppvärmningen(!) Suck…

  I alla fall då fick Dorian redan i morse kategori 3
  (fortfarande över havet utanför Florida), och nu har den lugnat sig ytterligare till en tvåa… Då fick den orkanen vara med lite på ett hörn igår i svensk propagandaradio, innan den mojnat, och sprida lite klimatpanik till troende lyssnare. Så lugna – som den här orkanen har blivit i morse – har väl knappast klimatalarmismen hunnit bli på alla kanaler än…

  Synd för dom, tråkigt för dotter Thunberg m fl, för nu går det ju kanske inte att skylla på Trump för Dorians skull.. Inte lika mycket i alla fall.

  https://www.clickorlando.com/weather/hurricane/watch-live-updates-track-computer-models-radar-for-hurricane-dorian

 50. #45 Benny
  >Varför skall det ens finnas en debatt??

  Därför att de som driver klimathotsprojektet vill hålla oss som genomskådat projektet sysselsatta med ”strider i flanken”. Dvs vetenskapliga diskussioner. De ger fullständigt tusan i vetenskapen men föder/stöder forskare som stöder klimathotsprojektet.
  Christina Figuere, toppnamn inom IPCC har till och med öppet, inför pressen uttalat sig som följer
  ”Det handlar inte om klimatet. Det handlar om att ersätta kapitalismen med ett system som fördelar planetens resurser rättvist”.
  ”Global Governance” en skönskrivning av världsregering. Socialister och kommunisters våta dröm

 51. Chalmers?!!??
  https://wattsupwiththat.com/2019/09/02/the-thermageddonites-are-studying-us-be-afraid-be-very-afraid/

 52. Sigge

  #46 Daniel Wiklund

  ”att vi nu bara har 5 år på oss innan planeten brinner upp” har jag aldrig hört någon säga. Det klimatforskare har sagt är att det är svårt att klara 1,5-gradersmålet om inte utsläppen av CO2 minskar ganska omgående. Vissa klimatforskare hävdar att det gått för långt för att 1,5-gradersmålet skall hållas men att 2-gradersmålet kan hållas om det blir kraftig minskning av CO2-utsläppen under 2020-talet.

  Jag känner inte till alla Al Gores varningar. Jag känner till den han blivit felciterat om massor av gånger. Al Gore hävdade att Nordpolen skulle vara isfri första gången på 2030-talet om inte CO2-utsläppen begränsades, men han sa också år 2007 om man interpolerade isutvecklingens statistik så skulle 2014 var det första året som Nordpolen var isfritt. Många har tyvärr felaktigt hävdat att Al Gore har sagt att 2014 skulle Nordpolen vara isfritt på sommaren.
  Om Al Gore har rätt att Nordpolen kommer att vara isfri första gången under 2030-talet återstår att se.

  Det görs allt mer runt om i världen för att begränsa CO2-utsläppen. Sedan 1990 så är det Kina och Indien som ökat sina CO2-usläpp mest. I resten av världen har CO2-utsläppen ökat ganska lite.

 53. Benny Wiktorsson

  #50
  Jag menar alla påståenden att det är den varmaste månaden, året, Arktis etc sedan istiden som har hamrats ut denna sommar i msm. När det enligt naturens egna klimatparametrar tydligt har varit mycket varmare historiskt vilket man tydligen inte vill erkänna.

 54. Benny Wiktorsson

  #44
  Enligt bifogade filen med temperaturdata ser det ut som att det är varmare idag än på medeltiden. Hur är det möjligt om det växte stora furor där dagens trädgräns i våra fjäll går idag???

 55. Lasse

  Lyssnade på Rapport när de förmedlade nyheter om Orkanens framfart.
  Kopplades till klimatfrågan .
  Fler och starkare.
  Detta upprepades i SVD .
  Naturen har dock inte samma agenda.
  Därtill så ligger den som en kat 2 ute på havet utanför Florida nu.
  För den som bara förlitar sig på media och inte tar till sig forskningen blir det uppenbart värre och värre dag för dag.
  Här är två som tittar bakåt:
  https://realclimatescience.com/2019/09/this-week-in-1772-st-croix-destroyed/#comments
  Danska Västindien drabbat!
  http://www.drroyspencer.com/2019/09/weather-coms-contrived-record-cat5-hurricanes-statistic/
  Tydligen är det diskussion om huruvida dagens mätningar kan jämföras med gårdagens.

 56. Daniel Wiklund

  Du Sigge verkar höra det du vill höra. Du påstår alltså att Al Gore haft rätt i sina profetior. På 70-talet var det en ny istid man varnade för. Sen blev det global uppvärmning. Men för att få in allt blev det klimatförändringar, som att det skulle vara nåt nytt. Den senaste tiden heter det klimatsammanbrott/klimatkollaps. Men det som inte ändrats är syndens roll. I augusti 1867 pratade en biskop i Haparanda. Han sa att Guds hemsökelse med hungersnöd berodde på att människorna syndat. Nu syndar dom som äter kött, flyger, kör bensinbilar. Miljöpartiet är fullt av överstepräst er. (fast även dom syndar ibland, tex Isabella L och Romson.)

 57. ces

  #52 Föreslår att du tittar på Al Gore´s An Inconvenient Truth (som var så full med faktafel att en domstol fick ingripa) och hans An Inconvenient Sequel så slipper du skylla på felciteringar.

 58. Guy

  Sigge # 52

  Al Gore har 2007 hänvisat till ”ny forskning” som sa att med 75 % säkerhet skulle nordpolen vara isfri på sommaren inom 5 till 7 År (alltså senast 2014). Synd att han nedlåter sig att vara budbärare åt falska profeter, eller är det pengarna? Strandtomter kostar rätt mycket.

 59. Daniel Wiklund

  OT Luleås medeltemperatur för augusti (kl 8 på morgonen) i år är 15,9 grader. Medeltemperaturen sen 1923 är 14,4. Varmaste augusti var 1937 med 18,6. 2006 var det 17,9.1939 var det 17,1. Kallaste var 1987 med 11,3, 1986 var det 11,4. Huruvida koldioxiden är boven till dessa temperaturer överlåter jag till nån annan att avgöra.

 60. Sigge

  #56 Daniel Wiklund

  Om Al Gores profetior slår in är lite svårt att veta för det mesta skulle hända först efter 2050 och en del saker som tidigast i nästa århundrade med förutsättning CO2-utsläppen fortsätter att öka.

  Att det förekommit forskare som varnat om istid både på 70-, 80 och 90-talet vet jag också. Men majoriteten av forskarna pratade om global uppvärmning redan på 70-talet. De forskare som varnade för ny istid fick mycket uppmärksamhet i media. Ofta var det samma forskare som återkom med sin hypoteser med jämna mellanrum. En svensk forskare som ofta fått sina hypoteser om en nära förestående istid publicerade i media är Wibjörn Karlén. Wibjörn Karlén är, som de flesta andra som haft hypoteser om en nära förestående istid, en s k klimatskeptiker.

 61. Daniel Wiklund

  Du Sigge har fel är det gäller Al Gore. Tycker du att Greta har rätt när hon pratar om klimatsammanbrott. Var står du Sigge, är du en klimatskeptiker. Har du drabbats av klimatkrisen, på vilket sätt i så fall. Jag lever i en bra tid när det gäller väder och klimat. Jämfört med min farfar som föddes i en by utanför Piteå den 28/6 1866, när det låg kvar is på träsket, ännu värre blev det året därpå. Han blev trots sin tuffa start 92 år så jag hann träffa min farfar. Det har gett mig lite perspektiv på tillvaron.

 62. Sigge

  Det är skillnad på vad Al Gore sagt och vad klimatskeptiker påstår att han sagt.

  Generellt brukar de som informerar om klimatet säga att man måste minska koldioxidutsläppen nu för att inte få problem om 50 eller 100 år. Det finns vissa undantag och det är att en del väderhändelser blivit vanligare, som t ex torka och översvämningar. Det brukar sägas att det beror på ökad global temperatur. Det enkelt att förstå det då mättnadsånghalten ökar med 5-6% vid en grad högre temperatur.

  Vad Greta sagt vet jag inte så mycket om, men ungdomarna som klimatstrejkat har kritiserat gamlingar över 60 som inte vill lyssna på vetenskapen för att de kommer att vara döda innan de mesta av klimatrelaterade problemen uppstår.

 63. Daniel Wiklund

  Det är mycket brukar i dina inlägg Sigge. Väldigt vetenskapligt. Tur då för dig att det är Miljöpartiet som till stor del bestämmer Sveriges klimatpolitik. Miljöpartiet brukar ju veta vad dom pratar om. Dom brukar ha en stor uppfinningsrikedom när det gäller att hitta på klimatskatter och klimatavgifter. Dom har sett till att skamvråarna gjort comeback. Jag som 60-plussare hann uppleva skamvrån när jag gick i skolan. Ättestupan gör kanske också comeback om Miljöpartiet får bestämma.

 64. Ingemar Nordin

  Sigge #62,

  Du påstår mycket om vad Al Gore sagt och påstår att han inte sagt det som han anklagats för, t.ex. att han varnat för att Arktis kan bli isfritt 2014. Nu påstår du också att torka och översvämningar blivit vanligare pga ökad temperatur. Var får du allt ifrån?

  Om man håller sig till IPCCs senaste rapport så säger de att de har ”low confidence” för exempelvis att torkorna har ökat globalt:

  https://wg1.ipcc.ch/presentations/Sbsta_drought.pdf

  Så mindre påståenden och fler referenser tack! (Jag misstänker dock att du grundar dina påståenden på förvillarsiten https://skepticalscience.com/)

 65. Sigge

  #63 Daniel Wiklund
  #64 Ingemar Nordin

  När det gäller Al Gore så har han sagt att Arktis första isfria år troligen inträffar under 2030-talet om inget radikalt görs åt CO2-utsläppen. Jag vet också att han sa 2007 att om man interpolerar statistiska uppgifter med den minskning av isutbredningen som det var 2007 så skulle Arktis vara isfritt 2014.

  Till huvudfrågan: ”Vad händer när klimathotet havererar?” Jag tycker man skall ställa frågan ”Vad ska till för att klimathotet skall haverera?”

  Vi har nu haft fyra decennier (nästan, det här decenniet är inte slut än) som alla blivit varmare än det föregående. Dessa fyra decennier är också de fyra varmaste sedan man började mäta. För att klimathotet skall haverera så tror jag att vi måste ha några decennier då det blir kallare.

 66. Daniel

  Nå Sigge, var Arktis isfritt 2014. Eller varför inte interpolera. Här i Luleå har det inte blivit varmare på 100 år. Det kommer jag fram till utan att interpolera. Jag tror att klimathotet kollapsar senast 2025.

 67. Ingemar Nordin

  Sigge #65,

  Du lever i villfarelse om vad Al Gore faktiskt sa. Här är en video från 2008 där han alltså påstår att polarisen kan vara borta inom fem år. – Nej, det kunde den inte. Hans påstående var då, och är förstås nu, helt ovetenskapligt. Det fanns inte en chans att isen skulle vara borta inom fem år efter 2008, dvs 2014. Att skylla på vad som *kan* hända om 50 år är bara blaj och har inget med hans alarmistiska påståenden att göra. Vad som *kan* hända om 50 år är empiriskt intetsägande och har noll vetenskapligt värde.

  https://wattsupwiththat.com/2018/12/16/ten-years-ago-algore-predicted-the-north-polar-ice-cap-would-be-gone-inconveniently-its-still-there/

  Han är inte någon uttolkare av vetenskapen, eller ens om vad IPCC, säger eller har sagt om klimatet. Han är en charlatan som gång på gång ljuger och bedrar. Precis som Rockström. Och han får aldrig några frågor, och ingen journalist verkar kolla upp rimligheten i det han säger.

 68. Sigge

  #66 Daniel

  Där jag bor har det blivit märkbart varmare under min 70-åriga livstid. Men det skall sägas att det är bara de senaste 15 åren som det faktiskt varit märkbart varmare. Märks mest på våren då det är islossning och det börjar grönska.

  #67 Ingemar Nordin
  Det där uttalandet hade jag inte sett av Al Gore. Jag har sett ett annat som var från 2007. Det där påståendet är ju inte värre än de som hävdat att det inte varit någon temperaturökning på många år.

  Men för att återgå till huvudfrågan, tror du verkligen att klimathotet kommer att haverera trots att mätningar visar temperaturen ökat i fyra decennier i rad?

 69. Daniel

  Sigge. Jag har som källa till mitt påstående att det i Luleå inte blivit varmare på 98 år, den avläsning som en familj gjort i Luleå sen 1921. Vilken är din källa? 40 år, vilken kort cykel. För mig här i Norrbotten så är det ingen katastrof om det blir varmare. Om min farfar överlevde (blev 92 år) med den tuffa start han fick, föddes 1866, så klarar jag mig nog om det blir lite varmare. Som Topelius skrev :”förlorad är blott den som sig själv förlorar”.