Vad händer i Poznan?

I går började FN:s klimatmöte i Poznan. Än så länge är den svenska rapporteringen därifrån ganska mager. Sydsvenskans Eskil Fagerström (som några av er kanske kommer ihåg från tidigare) tycks inte ens vara på plats (rätta mig om jag har fel, Eskil) men guidar oss ändå till frågorna som, enligt honom, kommer att dominera mötet.
Obama-effekten, hur stor är den? Obamas så kallade ”Transition Team” är visst på plats i Poznan. Med sig har de utan tvekan en inspelning av Obamas tal till världen, liknande den som spelades upp på Interfaith Climate Summit (eller kanske t.o.m. samma). Kan den blivande presidenten inspirera till hjältedåd vad gäller utsläppsbegränsningar?
En annan intressant fråga är: ”Hur ska den nya kolkapitalismen bäst förvaltas?”. Med kolkapitalism avses visst handeln med utsläppsrätter.
Jag ser fram emot Eskil Fagerströms vidare rapportering, gärna med tillskott av egna analyser.
Doris Gunnarsson på Hallands Nyheter citerar den polske miljöministern Maciej Nowicki. Han säger att om människans skadliga utsläpp fortsätter som hittills och jordens uppvärmning fortsätter så kan vi förvänta oss: ”enorm torka, enorma översvämningar, alltmer förödande virvelstormar, tropiska sjukdomsepidemier, stark minskning av den biologiska mångfalden och stigande havsnivåer” med följande sociala och väpnade konflikter med folkomflyttningar av aldrig skådat slag. Maciej Nowicki verkar utan tvekan starkt influerad av Al Gores film.
Dagens Nyheter menar att det är viktigt att hålla trycket uppe. ”Några större konkreta resultat är nu inte att vänta. Viktigast blir att signalera fortsatt höga politiska ambitioner om ett kraftfullt klimatavtal.” Inte konstigt att Dagens Nyheter inte heller är på plats i Poznan.
Svenska Dagbladet har inte ens bemödat sig om att upplysa om Poznan-mötet. Däremot berättar man med glädje om översvämningen i Venedig. Dock görs förvånansvärt ingen koppling till den globala uppvärmningen.
Som sagt, svenska mediers intresse för klimatmötet i Poznan säger allt. Ingen har bemödat sig om att ta sig dit, trots att Poznan är ett stenkast bort. Ingen verkar tro att de församlade kommer fram till något konstruktivt. Alltså tycks hela mötet vara ett hiskeligt slöseri med pengar.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Dom intervjuade Maria Wetterstrand på TV igår, – nya forskningsresultat visar att klimatförändringarna går fortare och att det är mer bråttom än vi trodde att minska utsläppen, påstod hon.
  Anders Wijkman sa att han hoppades delegaterna får ny information eftersom man bara de sista två, tre åren lärt sig så mycket mer än man tidigare visste om klimatförändringarna… (Hansen igen..?)
  Ja, det vore intressant att veta, kan det vara att arktis 2007 hade mindre is än tidigare? Dom sa att 10.000 deltagare under 12 dagar ska prata ihop sig inför Köpenhamn.

 2. Maggie, du har en bra poäng i att tidningars mediala klimathsyteri verkar ha avklingat ovanligt snabbt. Varken Gore i Nacka, Klimatforum 2008, Interfaith Summit har fått speciellt stora rubriker. Och det trots att alarmismens två största och mest kända draghästar varit huvudnumren.
  Det kan mycket väl vara en kantring på gång. PKismen är dock större i TV, Och jag gissar att efter Poznan och ffa inför Köpnehamn nästa år lär vi få en ’surge’ igen.

 3. Iven

  Så bra att den globala temperaturutvecklingen nu också reflekteras i våra media: nedkylning pågår…

 4. arga gubben

  Det senaste: Permafrosten på havsbotten ovan Sibirien smälter och avger stora mängder metangas som stiger up i atmosfären och förvärrar situationen ytterligare. Ordet ”metanbomb” fanns med i sammanhanget.
  Förklaring önskas!

 5. Anders L

  Arga gubben:
  Utan att ha vetskap om var du hörde om ”metanbomben” så misstänker jag att de avsåg metanhydrat, en blandning av is och frusen metan som finns på ett antal ställen i världen. Är man optimist (eller klimatskeptiker) så ser man det som en ny energikälla, se t ex
  http://www.illvet.se/polopoly.jsp?d=147&a=1381
  Är man pessimist så ser man det som ytterligare en sätt att fördärva så mycket som möjligt av det nuvarande klimatsystemet på så kort tid som möjligt, eftersom metan är en mycket mer kraftfull växthusgas än CO2.
  (Är man domedagspredikant ser man metanhydrat som människans svar på asteroiden som utrotade dinosaurierna. Läs t ex Mark Lynas bok Sex grader, särskilt de sista kapitlen, om du är en person som gillar att ligga och oroa dig över saker och ting på nätterna.)
  Personligen är jag pessimist och anser att metanhydrat är en sån där sak som man helst inte ska röra alltför mycket vid, ungefär som en laddad råttfälla.

 6. arga gubben

  Min reaktion: Hu!!
  Men blev jag mera vis?
  En undran: Det är alltså permafrost på havsbotten? Lämningar från istiden eller vad?

 7. Anders L

  Jag tror att det rör sig om ännu äldre depåer, men där tar mina kunskaper slut. Hemska tanke.
  En sak till som jag kom på det är att metan (CH4) används ju också som bränsle (s k biogas) i många stadsbussar i Sverige. Alltså en utmärkt energibärare. Då är det dock förnyelsebar gas från komposterat hushållsavfall, och ger inget nettotillskott av CO2.