Vad är sanning?

Gustav_Fröding

Gustaf Fröding 1896 (bilden från Wikipedia)

I dessa dagar när alla bara har en sak I huvudet kan det kanske vara skönt med en stilla undran över oss själva.

En av mina gamla iakttagelser var att i statiska samhällen, d.v.s egentligen i hela världen, fram till första världskriget i Europa och Nordamerika och fram till andra världskriget i resten av världen, betraktades gamla människor som visa. I dagens dynamiska samhällen betraktas vi, om vi inte bara ses som en riskgrupp, mest som en aning efterblivna, vi hänger ju inte med. Att vi inte hänger med i

den tekniska utvecklingen, kan man kanske förlåta, men att vi inte hänger med i genusproblematik, och att vi inte blir upprörda och skäms över allt som vi och våra förfäder (och möjligen också våra förmödrar men det är nog inte helt säkert) ställt till med, det är oförlåtligt.

Själv har jag velat tro att vi med vetenskapens, speciellt naturvetenskapens, utveckling medverkat till en värld styrd av förnuft och rationalitet. Nu har jag ett intryck av att alla tror att bilar, flygplan, antibiotika, internet och mobiltelefoner alltid funnits, och att nu kan man ta vara på tekniken och kasta bort det rationella tänkande som behövdes för att utveckla denna.

Jag brukar hävda att jag är optimistisk

om mänsklighetens framtid, en optimism som uppstod när jag för ungefär 30 år sedan ägnade mig åt att studera matematikens historia. Något som då slog mig var de långsiktiga konsekvenserna av kommunikationsteknik. Vid sidan av jordbruket var det uppkomsten av ett skriftspråk som kom att bli det som på ett par tusen år kom att helt förändra tillvaron för mänskligheten. Det var folk som tidigt förstod att vidareutveckla och använda skriftspråket som kom att dominera världen.

Det lär vara så att den genetiska variationen i Afrika söder om Sahara, på Nya Guinea och bland Australiens aboriginer var och en för sig är större än i resten av världen totalt. Jag vet inte om det är sant, men det jag kan konstatera är att resten av världen är avkomma efter de tidigaste jordbrukarna och därmed de första som hade tillgång till skriftspråk.

När boktryckarkonsten uppfanns i Europa fick européerna ett försteg framför resten av världen som ledde till en enorm expansion av såväl ny kunskap som ny makt. Det som skulle kunna kallas allmän bildning – inte allmänbildning hos individer, utan en allmänt höjd kunskapsnivå ökade alltmer ju billigare det blev att läsa.

Men i dessa dagar tar min optimism en paus.

Vi som ser oss själva som upplysta, välinformerade och kunniga skrattar gärna åt gamla tiders (van-)föreställningar, och gamla tiders förklaringsmodeller för skeendena i naturen. Det var alltifrån att jorden var platt och att när man kom till världens ände så skulle man trilla ner – någonstans oklart vart, till att jorden var universums medelpunkt och att sol och måne, planeter och alla stjärnor snurrade runt denna medelpunkt. Det var också föreställningar om att det fanns onda och goda makter som det gällde att påverka för att exempelvis få goda skördar eller undvika sjukdom.

Vi fördömer gärna gamla tiders människor för missgärningar begångna såväl mot erövrade folk som mot det egna. Exempel som brukar nämnas är slavhandel, häxbränningar och dödsstraff för allehanda grova och mindre grova brott såsom exempelvis homosexualitet. När det gäller exempelvis behandling av brottslingar brukar jag påpeka att inte förrän i modern tid har det funnits samhällen som haft råd att hålla brottslingar med mat och husrum i månader eller år.

Jag vill inte på något sätt hävda att jag blivit visare med åren, men kanske har jag blivit mer överseende. Jag retar mig exempelvis sällan eller aldrig över medtrafikanter – jag vet ju att jag efter att ha kört bil i mer än 60 år ibland haft tur. Jag har gjort fel och några andra har lyckats undvika att det blev en olycka. När det gäller att förstå sin omgivning och varför saker händer så utgår vi alla, idag, för tusen år sedan eller för hundratusen år sedan, ifrån våra egna erfarenheter och våra egna kunskaper. Vi vill förstå, eller åtminstone ha en förklaring som vi tror på.

Dessutom lyssnar vi gärna på dem som vi tror vet och kan mer än vi. Då var det bra med gamla människor som varit med länge. Hände det något dåligt kunde de gamla kanske berätta om liknande händelser som de varit med om och kanske klarat upp. Var det något bra kanske de gamla hade en förklaring till detta.

Ganska tidigt tycks människan ha anat

att det fanns makter i naturen som hon inte rådde över. Då kanske man började att ge gåvor till dessa okända väsen. Därmed uppstod det ett läge för dem som påstod sig ha kontakt i en eller annan form med dessa väsen. Det kunde vara en shaman i trans, en kvinna som fick uppenbarelser eller en mästare som samlade anhängare runt sig.

Den moderna varianten av onda och goda makter i naturen är konspirationsteorier. I det gamla av Sovjetunionen dominerade östra Europa där man inte visste vad staten höll på med var alla konstiga händelser iscensatta av staten. Om det hände en olycka i mellanöstern var det fienden som genomfört ett attentat.

Men, det är klart, vi moderna människor tror ju inte på sånt. Vi tror ju på vetenskapen, och att vetenskapen sitter inne med sanningen! Det trodde inte Gustaf Fröding.

Vad är sanning?

Då frågade Pilatus: Vad är sanning?”
och eko svarade — profeten teg.
Med gåtans lösning bakom slutna läppar
till underjorden Nazarenen steg.

Men gudskelov, att professorer finnas,
för vilka sanningen är ganska klar!
De äro legio, ty de äro månge,
som skänkt den tvivelsamme romarn svar.

Dock syns mig sällsamt, att det enda sanna
så underbart kan byta form och färg.
Det, som är sanning i Berlin och Jena,
att bara dåligt skämt i Heidelberg.

Det är, som hörde jag prins Hamlet gäcka
Polonius med molnens gyckelspel:
”Mig tycks det likna si så där en vessla
– det ser mig ut att vara en kamel!”

Ur Gitarr och dragharmonika från 1891

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Vad är sanningen?
  Kan inte hålla mig borta från siffror om Corona.
  Hörde nyss FHM berätta att de skall göra en screening för att få se spridningen.
  Island hade gjort det.
  Kanske detta som speglas i denna :
  https://wattsupwiththat.com/daily-coronavirus-covid-19-data-graph-page/#001
  Där framgår att Island har flest fall per innevånare 0,18%

  Sanningen är mätbar men kan också döljas med mätningar som manipuleras .

 2. Ulf

  Mänsklighetens utveckling är ingen rät linje. Lika imponerad som man blir av romarrikets civilisation lika beklämd blir man över medeltidens vidskepelse och allmänna elände.
  Ju längre jag lever desto viktigare tror jag att historia är. Men det gäller att tolka den rätt.
  Det intressanta är då att finna ut vad som är orsak och verkan. Det verkar vi ha svårt för ens i närtid. Folk tror exempelvis att vi hade väldigt bra sjukvård tidigare för att den var offentlig, vilket naturligtvis är trams. Det bildas myter och fake news på löpande band.
  Nåväl kan vi nu rationella människor använda denna Corona händelse till att få medmänniskor att resonera logiskt kring klimatet? Eller blir detta som digerdöden en lång mörk vandring i undergång och fake news? Det blir väl vad vi gör det till.
  Tyvärr minns människan alltför ofta vad den vill minnas.
  Vill man t ex tro att planekonomisk offentlig vård är bättre än annat då låtsas man som det bakom Berlinmuren aldrig fanns. Så är tyvärr många människor skapta och därför är deras sk kunskap helt värdelös. Den förutsätter att de faktiskt förstått att lära sig av samtiden.
  Varje dag hör man dumheter ifrån människor som borde veta bättre men är fast i sina hjulspår sedan länge.
  Det här med vården var bara ett exempel för att visa hur lögner sprids. ”Det var bättre förr” nix

 3. Labbibia

  Litet perspektiv på Covid-19s framfart kanske…
  I Kina trafikdödades år 2015 ca 750 människor dagligen. Det är nog knappast bättre nu. Tja, eller åtminstone innan viruset stängde ner landet.

 4. Karl Eider

  Lita på den som söker sanningen, inte på den som säger sig ha sanningen.

 5. Håkan Bergman

  Labbibia #3
  Eller i Sverige föds det runt 115000 barn per år, och det dör ungefär lika många personer om befolknigen inte ökar eller minskar.

 6. Gunnar Juliusson

  #1 Lasse. Tydligen var det så att ett större skidsällskap från Island var på after-ski i Österrikiska Tyrol där den coronasmittade servitören under stor trängsel använde en visselpipa för att komma fram med ölsejdlarna. Islänningarna lånade även servitörens visselpipa för att bistå i serveringen. Då Island har en liten folkmängd utgör dessa skidåkare och deras omedelbara sekundärfall en väsentlig del.

 7. Carin S

  Den som äger media, äger sanningen
  O den som äger data masserar fram sin sanning

 8. tty

  Några kommentarer:

  ”….fram till första världskriget i ….. Nordamerika”

  Att hävda att USA på 1800-talet var ett statiskt samhälle verkar märkligt. Snarare det mest dynamiska i världshistorien. Tänk efter hur mycket av allt vi har omkring oss som har sitt ursprung i 1800-talets USA.

  ”Det lär vara så att den genetiska variationen i Afrika söder om Sahara, på Nya Guinea och bland Australiens aboriginer var och en för sig är större än i resten av världen totalt. ”

  Sant för Afrika söder om Sahara men definitivt inte för Nya Guinea och Australien. Alla icke-afrikaner härstammar från en liten subpopulation som utvandrade från Afrika för typ 50,000 år sedan, plus någon procent gener från Neandertalare och Denisovaner, men dessa hade i sin tur liten genetisk variation eftersom det i båda fallen rörde sig om mycket små populationer, och ett fåtal inkorsningstillfällen. Sedan har givetvis olika populationer hunnit differentieras en hel del på 50,000 år. Förvänansvärt mycket faktiskt. Troligen beroende på att de utsatts för mycket mer varierande selektionstryck än i Afrika söder om Sahara, som naturgeografiskt är relativt homogent och klimatiskt stabilt.

  Däremot är den språkliga variationen extrem på Nya Guinea, där det bokstavligen talas många hundra olika språk och två grannbyar ofta har språk som är lika olika som svenska och hindi. Anledning: extremt svårframkomlig terräng och mycket lång kulturell kontinuitet i små isolerade områden. Dessutom en bofast neolitisk kultur, där man, i motsats till jägarkulturer, inte rör sig över stora områden.

  Det kan nämnas att den mest tättbefolkade delen av Nya Guinea, de östra högländerna, var totalt okänd för omvärlden, inklusive kuststammarna bara något hundratal kilometer därifrån, tills de de första flygningarna över Owen Stanleybergen gjordes på 1930-talet.

 9. Claes-Erik Simonsbacka

  Fakta: De värsta pandemierna
  En pandemi är en infektionssjukdom som sprider sig över flera världsdelar. De värsta pandemierna som drabbat mänskligheten är:
  – Digerdöden. Härjade på 1300-talet och tros ha krävt 30–40 miljoner liv i Europa, det vill säga 30–40 procent av befolkningen.
  – Spanska sjukan. Enligt nya rön dog mellan 50 och 100 miljoner människor i spanskan 1918–20.
  – Asiaten. Totalt fyra miljoner döda under 1950-talet.
  – Ryska snuvan. Härjade 1889–92. Omkring två procent av de drabbade dog, totalt cirka två miljoner människor.
  – Hongkonginfluensan. En miljon döda 1968–69.
  Publicerad i Populär Historia 1/2006

  Spanska sjukan (The Spanish flu)
  Den s.k. ”spanska sjukan” var en allvarlig världsomfattande influensaliknande pandemi som 1918-1920 drabbade omkring 500 miljoner människor runt om i världen. Enligt nya rön dog mellan 50 och 100 miljoner människor i spanskan. Sjukdomen orsakades av ett influensavirus av typ A som överfördes genom direktkontakt eller genom luften vid hostning.

  1917 hade sjukdomen spridits i USA.
  Läkarkåren inom den amerikanska armén hade redan registrerat att en sjukdom nyligen drabbat Camp Funston i närheten av Camp Devens i Kansas och Welch förbryllades av den pestliknande-symtomen. Läkarna visste också att sjukdomen med hjälp av trupptransporterna redan hade nått Europa. Generalstaben fick information men såg ingen anledning att vidta särskilda informationsåtgärder för att förhindra smittspridning.

  P.S.
  USA:s underlåtenhet att informera om den influensa virus, som senare benämndes ”Spanska sjukan”, orsakande att många tiotals miljoner dog då Amerikanska soldater tog med sig sjukan till Europa, under första världskriget.

  ”Spanska sjukan fick stora konsekvenser på samhället i stort. Av naturliga skäl hade försäkringsbolagen världen över dåliga tider. En som fick ut en stor summa pengar var hustrun till en tysk invandrare i USA som dog. För pengarna köpte släkten fastigheter och sonsonen, Donald Trump är idag USAs president!!
  https://lakartidningen.se/aktuellt/kultur-2/2018/03/spanska-sjukan-varsta-farsoten-sedan-digerdoden/

  Mvh,

 10. tty

  #2

  ”Lika imponerad som man blir av romarrikets civilisation lika beklämd blir man över medeltidens vidskepelse och allmänna elände.”

  Fullt så enkelt är det inte. Kolla hur många av de grundläggande tekniska uppfinningarna som gjordes i romarriket respektive det medeltida Europa. Romarna byggde imponerande tempel, fort och vägar, men kom aldrig på saker som roder, fullriggare, masugnar, klockor, kompasser, glasögon, tryckpressar, väderkvarnar, hjulplogar eller bokföring för att ta några exempel på måfå.

 11. tty

  #9

  Spanska sjukans ursprung är fortfarande oklar. Men ”Kansas-berättelsen” är klart ohållbar. Vid den tidpunkten fanns smittan redan i New York. Och dödsfall med typiska symptom inträffade i den engelska armén redan året innan. Fylogenetiska studier av virusgenomet tyder snarast på att viruset kom över från fåglar till människor någonstans i Nordamerika omkring 1915:

  https://academic.oup.com/emph/article/2019/1/18/5298310

  Det verkar förresten som om den höga dödligheten bland unga vuxna berodde på att dessa som barn smittats av H3N8-virus som var det dominerande influensaviruset på 1890-talet, och att det var antikroppar mot detta som ”överreagerade” mot Spanska Sjukan-virus. Äldre och yngre som hade antikroppar mot H1N-virus klarade sig mycket bättre.

 12. Lasse

  #9
  Saknar Polio på listan.
  Den härjade fritt i början av 1950 talet, kallades för barnförlamning och resulterade i haltande barn och presidenter. 1953 så var oron stor i befolkningen så lätt haltande tvååring (Ego) placerades under observation på lasarettet.
  Många fall hamnade i järnlunga på livstid.
  Tydligen spreds den om man hoppade i höstlöv 😉
  https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2020/03/21/coronavirus-quarantine-haunts-polio-epidemic-survivors/2868771001/

 13. tty #10,11
  som alltid, tack för att du delar med dig av dina kunskaper. Uppgifterna om Nya Guinea och Australien hade jag ifrån en föreläsning av Jarret Diamond. Varifrån han hade sin information har jag ingen aning om.
  Angående den ”dynamiska medeltiden” är jag helt enig med dig.

 14. Ulf

  Det blir allt svårare att värja sig mot information angående covid 19. Tydligen påstår nu WHO att USA kan bli nytt epicenter eftersom antalet smittade ökar snabbt.
  Men USA testar så många fler nu så det vore väl konstigt om det inte ökar. Siffror bollas hit och dit och antalet smittade är det relevant numera? När testningen är så olika i olika länder?
  Vidare tycks det spridas väldigt mycket negativa historier om Vita huset och hanteringen av covid 19 så till den milda grad att det snart bara går att få information genom att titta direkt på presskonferenser etc. Då får man ett helt annat intryck. Kan bara konstatera att propagandan mot vita huset börjar bli helt absurd. Media måste ta sitt ansvar och försöka upprätthålla en någorlunda korrekt rapportering.

 15. Ulf

  Svar 10

  Det har du rätt i kanske gick jag i fällan själv och gick mer på yta avseende medeltiden. Jag vill dock fortsatt hävda att mänsklig utveckling inte är en rät linje utan vi har haft tider med högt stående civilisation som sedan havererat. Inte minst har virus och sjukdomar spelat stor roll. Digerdöden i Europa och kanske än mer härjade sjukdomar i Sydamerika när europeer ödelade civilisationerna där med diverse smittor. Men att en 80-90 procent av befolkningen gick åt där kanske inte är pandemi det höll sig till en världsdel.

 16. Claes-Erik Simonsbacka

  #9, #11
  1918 Pandemic (H1N1 virus)
  ”The 1918 influenza pandemic was the most severe pandemic in recent history. It was caused by an H1N1 virus with genes of avian origin. Although there is not universal consensus regarding where the virus originated, it spread worldwide during 1918-1919. In the United States, it was first identified in military personnel in spring 1918.”

  https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-pandemic-h1n1.html

  The Deadliest Flu: The Complete Story of the Discovery and Reconstruction of the 1918 Pandemic Virus
  ”Based on the 1918 virus’ sequence data Taubenberger assembled in 1997, he and his fellow researchers initially claimed that the 1918 virus was a novel influenza A (H1N1) virus that belonged to a subgroup of viruses that came from humans and pigs, as opposed to birds.”

  ”Since 1918, the world has experienced three additional pandemics, in 1957, 1968, and most recently in 2009. These subsequent pandemics were less severe and caused considerably lower mortality rates than the 1918 pandemic. The 1957 H2N2 pandemic and the 1968 H3N2 pandemic each resulted in an estimated 1 million global deaths, while the 2009 H1N1 pandemic resulted in fewer than 0.3 million deaths in its first year. This perhaps begs the question of whether a high severity pandemic on the scale of 1918 could occur in modern times.”

  https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/reconstruction-1918-virus.html

  Mvh,

 17. Adepten

  #Sten Kaijser.
  Mycket klokskap i det du skrev.
  Pontius Pilatus såg att det var en rent religiös konflikt mellan olika fraktioner i judendomen. Han insåg snart att den ena sidan var totalt dominerande både till antal och inflytande. Och när det högsta målet var att bli och förbli kejsarens vän, då kunde sanning vara en i högsta grad olämplig arbetsprincip. Anpassning och smidighet var lösningen. Att alltid vara till lags, att inte irritera i onödan, det var grunden för ett framgångsrikt guvernörskap.

  Vad är mest ”sant” i beskrivningen av Koldioxid, av följande förslag:
  1: (kemiskt): ”Koldioxid är en klar och luktfri gas med den kemiska formeln CO2, Båda bindningarna mellan C och O är polärt kovalenta.”.
  2: (Fysikaliskt): ”Koldioxid har densiteten 1,6 g/cm³ i fast form och 1,98 g/dm³ i gasform vid en temperatur av 20 °C och vid ett tryck av 1 atmosfär (101 325 Pa).”
  3: (Klimatalarmist): ”Koldioxid är i för höga koncentrationer synnerligen dödlig. Koldioxid är en växthusgas som kan öka den globala uppvärmningen.”
  4: (klimatrealist): ”Koldioxid är förutsättning för liv på jorden. Den globala uppvärmningen kan öka koldioxidhalten i atmosfären.”

  Av ovanstående kan man göra den reflexionen, att vi väljer våra sanningskriterier.
  Frågorna vi kan ställa utgår alltid från våra fem sinnens begränsade förmåga att uppfatta den verklighet som uppenbarligen inrymmer stora mängder fakta som vi inte är i stånd att uppfatta och därmed sannolikt inte heller har förmått att precisera adekvata frågeställningar för. Men man kan ju aldrig veta om den delsanning man får som svar på en enskild fråga verkligen är identisk med sanningen om helheten.
  Problemet med den absoluta sanningen är att vi aldrig kan vara absolut säkra på vad den är.
  Vetenskap som egentligen är flera olika metoder beroende på kunskapsfält, bygger på fakta och evidens. Fakta är av definition något som är sant. Evidens är vetenskapliga empiriska bevis eller belägg för någonting. Empiri är de slutsatser man kan dra grundad på erfarenheten, genom noggranna vetenskapliga iakttagelser av verkligheten och experiment. Vetenskapen därmed inte heller säga hur framtiden blir.

 18. Benny N.

  Sanning är väl att några gröna jobb såg vi inte röken av utan det är väl mest svarta som gäller just nu.

 19. jensen

  Från coronahalvtimman i TV 2 ;
  En självkännande programledares uppmaning till sina intervjupersoner:
  Ni får gärna tala sanning nu, trots att ni sitter i TV.

 20. På tal om sanning. Är koldioxid helt ogiftigt?

  När det gäller giftighet måste man blanda in koncentrationen av ämnet i den gas vi inandas. Då finner man att t ex koloxid (”kolos”) definitionsmässigt är ett mycket starkt gift. Koldioxid är flera tiopotenser mindre giftigt men måste dock ändå benämnas som svagt giftigt! Men i halter på 4-500 ppm är det givetvis enbart livgivande! Och i för låga halter är avsaknaden av koldioxid dödligt!

  ”Det finns inga gifter, bara giftiga koncentrationer” är ett talesätt – men knappast bättre det om man med gift avser att ämnet ska ha en definierad skadeverkan på människokroppen över en viss nivå! Är kvävgas giftigt? Visst dör vi om vi tar bort syret ur inandningsluften och bara andas in kväve – men vi dör av syrebristen, inte av kvävgasen (trots dess namn).

  Hur förhåller det sig med det gamla exemplet med folk inspärrade i en container med ingen eller myckert ringa luftväxling? För varje molekyl syre vi inandas andas vi ut lika många molekyler koldioxid.

  Procenthalten syre avtar med samma grad som procenthalten koldioxid stiger. Förloppet i den slutna containern är långsamt, och med koldioxid i inandningsluften förhåller det sig så att också tiden är avgörande för de de skadeverkningar den gör i människokroppen. Koldioxiden löser sig i blodet som blir allt surare med tiden, samtidigt som det strömmar runt till olika organ och gör allt mer skada….

  Fullskaletest av förloppet är inte möjliga… Låt oss hoppa direkt till vad man vet. Att andas in en gas med 10% koldioxid är snabbt ytterst farligt, ja livsfarligt. Samtidigt är en halt på 10% syre i inandningsluften inte en fara om ens muskelaktivitet är på en låg nivå. (Man kan inte tjurusa uppför M.t Everest sista biten utan syrgasmask utan att hjärnan får för lite syre – man tuppar av…) I exemplet slutna rummet ovan så dör man INTE av syrebrist utan av koldioxidförgiftning! Och sannolikt redan vid halter runt 5% dvs. 50.000ppm.

  Detta är en kunskap som av något skäl förträngs. Kanske för att inte krångla till tillvaron för gemene man?

  Samtidigt är det väl känt bland ventilationstekniker att man följer halten koldioxid i t ex klassrum som ett mått på om man har tillräcklig ventilation eller ej. När halten i ett överbefolkat gammaldags dåligt ventilerat klassrum mot slutet av timmen kanske når säg 0,5% – alltså 5000 ppm – vet man att en del av eleverna drabbas av svag huvudvärk, andra av allmänt sämre välbefinnande. Inlärningsförmågan sjunker. Den kloke läraren gick förr alltid fram och öppnade alla fönster för en rejäl vädring före nästa timme. Även om han/hon nog inte alltid hade kemin klar för sig!

  Om människan skulle överleva läng vid 5000 ppm i atmosfären på vår jord vet jag inte. Anpassningsmekanismer? Halten hamnar nog inte där över en natt…

  Samtidigt är sannolikt 1000 ppm av noll betydelse för vår nuvarande människa. Och plusvärdena för halter som fortsätter att öka i spannet 400 till 1000 ppm är säkerligen mycket stora för livet som helhet för människan på jorden.

  Det här är åtminstone hur jag som kemist upplever frågan. Kanske någon medicinare bättre kan förklara vad som händer i kroppen när koldioxidhalten i blodet stiger för mycket.

 21. foliehatt

  KLOKA ORD
  I en debattartikel i Svd (https://www.svd.se/hinnfors-experterna-ska-inte-styra-i-en-demokrati) skriver statsvetaren Jonas Hinnfors mycket klokt om att politiken styr av experter – framför allt av endast en typ av experter. Det handlar såklart om Corona – men principen gäller – såklart – även klimatpolitik.

  Här är ett citat ur hans text – han har fler punkter i sitt resonemang.
  För det första: experter är inte alltid ense i själva sakfrågan, särskilt inte i en hastigt uppkommen situation. Vad gäller corona kan det kanske finnas viss enighet kring hur viruset ser ut genetiskt, hur sjukdomen utvecklas, hur vaccin kan tas fram och så vidare, men inte alltid kring centrala ting som vem som ska testas, exakt hur det sprids, inkubationstider och så vidare – i slutändan är det då det politiska systemet som måste ta de svåra besluten och väga olika expertuppfattningar mot varandra. Då är det viktigt att vi alla respekterar att besluten är just svåra och inte i panik hetsar det politiska systemet att enbart beakta bara en viss typ av experter.

 22. Ulf

  Svar 21

  Med all respekt då krävs det omdömesgilla politiker och det har vi brist på. Just nu har vi en finansminister som gör allt hon kan för att krossa landets ekonomi. Jag skulle älska om hon ersatts av ett gäng experter istället.
  Vad vi behöver nu är politiker med civilkurage. Till att blrja med måste riksdagen omedelbart avsätta finansministern och in med en kompetent sådan.

 23. Ivar Andersson

  #20 Hans h
  Utandningsluften innehåller 4 – 5% koldioxid. Kan kroppen inte göra sig av med koldioxid så blir du koldioxidförgiftad. Så inandningsluften måste ha klart lägre koldioxidhalt än utandningsluften.

 24. tty #8
  Då på denna blogg också diskuteras forntida klimat och dess inverkan på mänskligheten fann jag det berättigat med nedanstående kommentar

  ”Alla icke-afrikaner härstammar från en liten subpopulation som utvandrade från Afrika för typ 50000 år sedan, plus någon procent gener från Neandertalare och Denisovaner, men dessa hade i sin tur liten genetisk variation eftersom det i båda fallen rörde sig om mycket små populationer, och ett fåtal inkorsningstillfällen.”

  Kommentar: Det kan ha gått till på väsentligt annat sätt, av de skäl som jag kortfattat ska ge nedan. Referensen 3 nedan ger kvantitativ och mycket mer detaljerad information.

  Det finns ”reproduktivt ofördelaktiga regioner”. Dit hör regioner med varierande levnadsvillkor. Efter en dålig period i regionen återställs populationen igen, inte bara genom ökad reproduktion inom regionen, utan också med immigration utifrån. I en sådan region försvinner snabbt (exponentiellt) ursprungsbefolkningens genetiska material, dock inte nödvändigtvis de gener som har en selektiv fördel. Detta gäller även under ett scenario av ”random mating” (godtyckligt stor eller liten blandning) mellan immigranter och folk i regionen.

  Två exempel på reproduktivt ofördelaktiga regioner:
  1/ Städer – populära att flytta in till, men också utsatta för epidemier, bränder etc.
  2/ Europa de sista 50000 åren: Tidvis gynnsamt, med gott om villebråd för jakt, tidvis ogynnsamt, med extremt kallt klimat.

  En konsekvens av förekomsten av reproduktivt ofördelaktiga regioner (och även reproduktivt fördelaktiga regioner: t.ex. regioner med stabila levnadsvillkor) är att även mycket olika demografiska scenarier kan ge upphov till samma genetiska data. T.ex. kan en liten, reproduktivt fördelaktig region, över tid leda till samma genetiska data som en flaskhals i populationen, där människorna i den lilla regionen är de enda som överlevt. I sådana fall kan information från fossil eller från arkeologiska utgrävningar hjälpa till att finna det mest sannolika scenariot.
  EXEMPEL. Vissa anatomiska neandertaldrag (”horizontal-oval mandibular foramen”, ”suprainiac fossa” m.fl.) fanns i tidiga ”moderna” europeer, med avtagande frekvens allt eftersom tiden gått. Det var svårt att förklara inte neandertalare och ”moderna” fått barn med varandra. Å andra sidan lyckades S. Pääbo och hans grupp att analysera mitokondriskt neandertal-DNA och finna att det var mycket olikt det från människorna idag. Det senare togs av många som bevis på att neandertalarna var en utdöd gren på mänsklighetens släktträd. Jag använde hela året 1998 till att försöka hitta en förklaring till ”motsägelsen” och fann efter ett år att en förekomst av ovan beskrivna regioner kunde ge en förklaring, som var konsistent med data från såväl fossil som gener. Förklaringen förutsåg också möjligheten av (det överraskande) fyndet av Lake Mungo-man år 2000 – se ref. 1 nedan – samt bekräftandet år 2010 att neandertalarna hör till våra förfäder.

  Så, förekomsten av reproduktivt ofördelaktiga resp. fördelaktiga regioner förutsäger A/ – D/ under ett scenario av (långsam) migration av människor och ”random mating” (godtyckligt stor blandning) mellan människor som lever nära varandra

  A/ Neandertal-gener och denisovan-gener som inte haft någon selektiv fördel har försvunnit och finns inte i dagens mänsklighet. I detta ingår också mitokondriskt DNA och gener från Y-kromosomen. Sådana gener i dagens mänsklighet har afrikanskt ursprung. Detta eftersom Europa och Asien haft mer varierande levnadsvillkor än Afrika och därför varit relativt sett reproduktivt ofördelaktiga.

  B/ Folk från Ostasien kan förväntas ha fler neandertalgener än europeer (vilket är konstaterat) då Europas levnadsvillkor varierat mer de sista 50000 åren. Så det har krävts en mindre selektiv fördel för att gener skall överleva i Ostasien.

  C/ Om en liten region har en reproduktiv fördel, så kommer med tiden alla selektivt neutrala gener komma från denna region i ett mycket större område. Genetiskt får man ett utfall som liknar en populations-flaskhals, där endast människor från den lilla regionen överlevt.
  D/ De allra flesta gener i dagens mänsklighet kommer från en liten region i Afrika, som varit reproduktivt fördelaktig. Detta gäller under ett scenario av ”random mating” (godtyckligt stor blandning, inte bara ett fåtal inkorsningstillfällen) mellan människor som lever nära varandra. Huruvida någon flaskhals i populationen förekommit måste avgöras av annan information än den som ges av selektivt neutrala gener.

  Referenser
  1. SvD 2001-01-14 ”Neandertalarna är inte uträknade” https://perenflo.com/science/svd.html
  2. P. H. Enflo, J. Hawks, and M. Wolpoff, A simple reason why Neandertal ancestry can be consistent with current DNA information, American Journal of Physical Anthropology 114 (2001), Supplement 32:62
  3. Reproductively disadvantageous regions and arcaic humans. Per Enflo et al https://arxiv.org/pdf/1705.08217.pdf

 25. #23 Ivar Andersson

  Ja, så är det. Det är ju i princip därför jag säger att du får problem i ett slutet rum redan vid 5% koldioxid. Och då är syrehalten fortfarande 15%, inga problem att leva i en luft med den syrehalten (om man inte räknar med att utföra ett våldsamt muskelarbete.)

  Poängen med hela mitt inlägg är ju just det som också du konstaterar: Koldioxid blir giftigt om koncentrationen är hög nog. Och man dör inte av syrebrist i ett slutet rum utan av koldioxidförgiftning.

  ——————

  En helt annan situation har vi om vi har en öppen förbränningskälla för ett kolväte i rummet. Och ventilationen är dålig.

  Helt oavsett att t ex en gasolvärmare vid normal förbränning i en atmosfär med endast spår av koldioxid (400 ppm) förbränner gasolen nära nog alldeles fullständigt till koldioxid och vatten så innebär en dålig ventilation att förbränningsluften innehåller alltmer koldioxid, över procenthalter efter ett slag. Då ändras förbränningsförutsättningarna och jämviktsreaktioner ger förutsättningar att förbränningsgasen börjar innehålla koloxid. Och det i successivt högre halter. Så döden kan inträffa av kolosförgiftning före koldioxidflrgiftning och långt före syrebrist är aktuellt.

  All fri förbränniing för att skapa värme i dåligt ventilerade lokaler borde man varna mycket hårdare för.