UNT-diskussion

Den 22/9 fanns en krönika av Bo Pellnäs på ledarsidan. Den handlade till en del om klimatutvecklingen som en konfliktfara. Den var så AGW-trogen att jag redan samma kväll skrev ett genmäle. Efter upprepade telefonkontakter har jag förstått att ett genmäle till en krönikör är en skvader som man har svårt att placera, så det har tagit lång tid.
Trots allt – idag dök det plötsligt upp på ledarsidan, endast obetydligt förkortat och med ett kort svar av Pellnäs. Tyvärr har jag idag inte lyckats hitta något av dessa tre på UNT’s webutgåva – men det kanske kommer?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Pelle L

  Bäste C-G,
   
  efter lite googlande har jag i alla fall hittat Pellnäs ledare (eller kallar de det för ledarblogg?)
  Här är en länk
  http://www.unt.se/ledare/global-uppvarming-hotar-stabiliteten-1866010.aspx
   
  Pellnäs förefaller vara en fullfjädrad konspirationsteoretiker, för att inte säga lida av en svår paranoid psykos
  Några axplock:
  ”De stora oljebolagen är mäktiga organisationer, som köper, av- och tillsätter politiker även i västliga demokratier.”
   
  Samtidigt är vi på väg in i en ytterst allvarlig situation där all is i Arktis kan vara försvunnen under sommarperioderna redan år 2016″
   
  ”Tyvärr är de ekonomiska intressena i oljeindustrin så mäktiga att utvecklingen knappast går att stoppa.”
   
  ”Vi är alltså med oljebolagens benägna medverkan, de amerikanska politikernas kortsynthet och kärnkraftmotståndarnas helhjärtade stöd med rasande fart på väg mot stupet.”
   
  Nu har det alltså kommit in en ny sammansvärjning: Oljebolagen och kärnkraftmotståndarna gör gemensam sak mot mänskligheten.
   
  Herreminje!
   
  Jag förstår att du skrev ett genmäle, C-G.
  Du har väl texten och äger den.
  Varfrö inte publicera den här, snälla!

 2. ThomasJ

  Intressant & skrämmande på samma gång. Höll B Pellnäs rätt högt på förtroende-skalan, dvs. till den här refererade UNT-artikeln – tack för den C-G!
  Håller med Pelle L (#1) : ”Varför inte publicera den här, snälla!”
  Här annat från verklighetsförnekarna inom C:
  http://www.regeringen.se/sb/d/15770/a/200739
  Visst, den som förorenar [luften] ska stå för notan…, hur vore det då om Ek & Ankarsjö gick före med gott exempel och höll igen mathålet…?  🙄
  Men de lär la ha råd (med andras pengar, asså) med fortsatta föroreningar…
  Mvh/TJ
   

 3. #1 och #2 dvs på allmän begäran:

  Det var med förvåning jag läste Bo Pellnäs lördagskrönika (UNT 22/9). Vanligen brukar jag instämma i det mesta han argumenterar för, men denna gång är det endast hans stående avslutningsrad om att Gotland måste försvaras, som jag finner rimlig.

    Pellnäs klistrar etiketten ”närmast patetisk” på de som inte instämmer i den hypotesen att det är mänsklig användning av fossila bränslen som orsakar den globala uppvärmningen. Förutom oförskämdheten visar det att Pellnäs inte uppfattat den internationella utvecklingen inom klimatområdet sedan  Al Gore och IPCC delade på Nobels fredspris. Jag syftar då både på den vetenskapliga och den politiska utvecklingen.

    Det har, trots det ofta framförda påståendet om motsatsen, aldrig funnits vetenskaplig konsensus om den avgörande roll IPCC givit den mänskligt orsakade CO2-emissionen. Under de senast 5 åren har ett  stort antal vetenskapliga artiklar publicerats, ofta baserade på mätningar, som riktar tung kritik mot metodiken i de arbeten på vilka IPCC baserar sina slutsatser. En bibliografi listar fler än 1100 sådana granskade arbeten(http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting.html#Alarmist). En huvudpunkt i kritiken är att IPCC och det tjogtal s k GCM-modeller på vilka man baserar ”scenarier” för de kommande 100 åren, alla har en förstärkningsfaktor. Den innebär att man multiplicerar den uppvärmning av atmosfären, som de knappa 0.04 % av CO2 ger upphov till. Det görs med hänvisning till vattenånga, metan och andra starkare växthusgaser, på ett sätt som inte stämmer med resultaten av många mätningar från ballonger och satelliter sedan 70-talet. Den måttliga temperaturuppgången på ca 0.8 oC sedan slutet av 1800-talet hade till stor del inträffat innan fossilförbrukningen ökade, och är i sig inte skrämmande.  Även om ett tiotal år är i underkant för att bedöma klimatutvecklingen, så har det också spelat en roll i debatten att det inte skett någon signifikat ökning av den globala medeltemperaturen sedan 2002.

    Politiskt har klimatfrågan likaså tappat mark. Till en del beroende på de globala ekonomiska bekymren, men också på ett antal skandaler och avslöjanden, som åtminstone i anglosaxisk press har uppmärksammats. Ett tydligt mått på ”klimatfrågans devalvering” är hur den rasade ner till obetydlighet under FN’s Riomöte nyligen. I det 49-sidiga slutdokumentet  finns klimatfrågan först på sidan 33, paragraf 190, och utan några fanfarer om stopp för olja och kol.

    Pellnäs oroar sig också för att issmängden i Arktis i år har ett lägre minimum än vanligt. Det är oklart om detta har styrts av den måttliga globala uppvärmningen. Den som hävdar att det säkert beror på mänskliga fossila utsläpp bör då också förklara utvecklingen i Antarktis. Dess ismängd har under hela 2012 varit över sitt medelvärde, och haft en ökande trend sedan 1979.

    Avslutningsvis vågar jag mig in på Pellnäs kompetensområde: Internationella konflikter och konfliktrisker. Jag är övertygad om att ett bindande, internationellt avtal om nedskärning av växthusgasutsläpp skulle medföra både ökad fattigdom och en stor risk för militära konflikter. Det är därför glädjande att Durban- och Rio-mötena tydligt visat att ett sådant avtal inte finns vid horisonten.

 4. Pelle L

  C-G Ribbing
   
  Eftersom jag nu representerar halva allmänheten   🙂
  vill jag säga Tack!
  Bra skrivet!
   
  Och jag finner det ytterst märkligt att Uppsala Nya Tidning publicerar Pellnäs krönika, men inte C-G Ribbings genmäle på tidningens nätupplaga.
   
  Är UNT’s redaktion infiltrerad av UI?
   
   
   
   
   

 5. ThomasJ

  C-G:
  Och här har du andra halvan av ’allmänheten’ – stort tack!
  Instämmer i övrigt i vad Pelle L framförde i #4.
  Mvh/TJ

 6. Ottar

  Instämmer med föregående talare, även om vi nu får devalvera oss till tredjedelar.

 7. Håkan Bergman

  Instämmer, men ja vill la inte va en tredjedel, ja vill la va en fjärdedel!

 8. joel

  1/5 här!