Undersök alla möjliga orsaker!

En av mina favoriter bland TV-serier är Air Crash Investigation, som har fått den svenska titeln Haverikommissionen. Den handlar om hur experter undersöker flygplanskrascher, eller incidenter som nästan orsakade en krasch, och försöker fastställa orsaker.

Ett genomgående tema är att undersökarna överväger varje möjlig orsak och successivt tar bort de som inte kan ha varit anledningen. Kvar på listan blir då de som faktiskt kan ha orsakat kraschen eller incidenten. Varefter experterna tittar närmare på dem och ser om någon av dem trots allt kan strykas från listan. Kvar blir då bara det som har bidragit. Vilket kan vara flera stycken orsaker, där kanske alla måste ha bidragit för att olyckan skulle kunna ske. Eller kanske återstår bara en, som då måste vara orsaken.

När det gäller haverier med flygplan, går utredarna alltså igenom alla möjligheter, och utesluter de som inte kan ha varit orsak. Varför görs inte det också när det gäller klimatförändringar?

Första gången jag läste i en IPCC-rapport vilka orsaker som finns med i modellerna, trodde jag inte mina ögon. Det var fyra stycken: Partiklar från vulkaner, partiklar från luftföroreningar, halterna av långlivade växthusgaser och variationer i solstrålning.

För det sistnämnda, räknar modellmakarna med något de kallar toppen av atmosfären, Top Of The Atmosphere, TOA. Fast det är inte vad jag skulle räkna som toppen av atmosfären. Modellmakarna räknar nämligen in effekten av albedot här, men den skapas ju dels på vägen ned genom atmosfären och dels när solstrålningen träffar jordytan. Ändå finns inte effekten av moln med i denna TOA, fast det är molnen som betyder mest för hur mycket solstrålning som när jordytan.

Genom jämförelser mellan modellresultat och verkliga temperaturdata, konstaterar så modellmakarna och IPCC:s rapportskrivare att variationer i solstrålning vid TOA inte kan förklara de moderna klimatförändringarna. Nej, det är klart, Solstrålningen vid (den riktiga) toppen av atmosfären varierar bara med någon tiondels procent. Inte alls tillräckligt för att förklara ungefär en global uppvärmning på 1 °C sedan 1800-talets slut.

Det som spelar roll är inte variationerna i den solstrålning som når övre delen av atmosfären. Det som spelar roll är mängden solstrålning som når jordytan och kan värma hav och land. Den mängden kommer delvis in genom de två källor till partiklar som finns med i modellbyggandet.

Molnen då? Förändringar i molnighet finns bara med som förstärkande återkoppling i klimatmodellerna. Antagandet är att global uppvärmning ger sådana förändringar i molnighet att uppvärmningen förstärks. Jag har inte satt mig in exakt vilka dessa förändringar påstås vara, men det borde vara en minskning av låga moln och/eller en ökning av höga moln. Alla moln skymmer solljus och är i vägen för värmestrålning nerifrån. Låga moln anses vara bäst på det förstnämnda, och höga moln bäst på det sistnämnda.

Tanken att molnigheten ska kunna ändras av någon annan anledning än som en återkoppling, finns tydligen inte hos de flesta modellmakare. Vilket kan vara ett allvarligt misstag. Som bland annat Roy Spencer har påpekat: Om förändringar i molnighet bara ses som en återkoppling, men ändras av andra orsaker, kommer klimatets känslighet för växthusgasutsläpp att överskattas.

Nog finns det möjliga orsaker till förändringar i molnighet, utöver att den varierar som en återkoppling. Möjliga orsaker som klimatforskarna då skulle undersöka, om de vore lika noggranna som utredarna av flygplanskrascher.

Det finns flera förslag till vad som skulle kunna få molnigheten att förändras. Ett förslag är att variationer i havsströmmar ger variationer i molnighet. Ett annat är att variationer i kosmisk strålning leder till variationer i molnighet. En teori som bland annat har undersökts av Svensmark och Shaviv. Den kosmiska strålning som når jordatmosfären varierar på kort sikt på grund av solaktiviteten, eftersom solvinden delvis är ett hinder för de laddade partiklar som kommer från yttre rymden. Solsystemets rörelse genom Vintergatan ger variationer på längre sikt.

Piers Corbyn, bror till Labourpartiets ledare, har någon liknande idé om att ”partiklar från Solen” orsakar klimatförändringar. Jag har inte satt mig in i den teorin, och han har kanske inte varit så öppen om detaljerna heller. Han tjänar pengar på att använda teorin för att göra långtidsprognoser. Enligt honom själv är prognoserna väldigt träffsäkra. Enligt kritikerna är de inte bättre än slumpen. Jag vet inte vad som är rätt. Folk betalar uppenbarligen för att ta del av hans prognoser. Å andra sidan händer det då och då att folk betalar för sådant som inte fungerar.

Kombinationen av solaktivitet och kosmisk strålning kan mycket väl vara en möjlig orsak till klimatförändringar. Varför finns då den möjligheten inte med i klimatmodellerna? En inte särskilt vetenskaplig anledning är att modellmakarna inte vill ta med något som kan minska betydelsen av växthusgaser som förklaring. En annan möjlighet är att modellmakarna tycker att sambandet är för osäkert, att det inte finns några värden att stoppa in i modellerna.

Det är så mycket annat som är osäkert, och kanske direkt fel, och ändå finns med i modellerna. Just det där med molnighet som en förstärkande återkoppling verkar tveksamt. Mätdata från verkligheten tyder på att den återkopplingen endera inte finns, eller att den är svagare än det som stoppas in i modellerna.

Den andra, viktiga förstärkningsprocessen som finns med i klimatmodellerna, är den från vattenånga. När havsvattnet värms, ökar avdunstningen, vilket leder till mer vattenånga i atmosfären. Eftersom vattenånga är en kraftfullare växthusgas än någon av de långlivade växthusgaser som människor släpper ut, ger det en förstärkande återkoppling. Även här säger mätdata från verkligheten att det är tveksamt om effekten är så stor som i modellerna, eller om den alls finns.

Vattenånga och moln är verkligen inte två separata fenomen. Moln bildas när vatten kondenseras. Mer vattenånga borde också leda till mer moln. Är det då främst låga moln, handlar det om en dämpande återkoppling, inte om någon förstärkning.

Climate Explorer ger tillgång till en rad väder- och klimatdata. Bland annat den kända temperaturserien HadCRUT4, som är en beräkning av globala temperaturanomalier. Där finns också data från ICOADS, som är en sammanställning av data från mätningar vid och på världshaven. Det inkluderar mätningar från kuster, öar, fartyg och olika typer av bojar. Bland annat gäller det molnighet, vilket historiskt väderobservatörer har gjort genom att uppskatta hur många åttondelar av den lokala himlen som är täckt av moln.

ICOADS har knappast någon stor täckning av världshaven före 2000-talet, men kanske visar data ändå vad som har varit typiskt. Före mitten av 1900-talet, har dataserierna många luckor. Strax efter andra världskriget försvann luckorna i tid. Medan det som sagt är osäkert om luckorna i geografisk täckning är tillräckligt små.

ICOADS har bara data för haven, men när det gäller molnighet är det ändå det viktigaste. Det är från haven det mesta av avdunstningen sker. Den avdunstning som ger vattenånga, som i sin tur bildar moln.

Så här ser i alla fall månadsanomalierna i molnighet ut för dataserien från ICOADS, samt temperaturanomalierna för HadCRUT4, sedan 1947:

ICOADSmolnOchHadCRUT4

Ett visst samband tycks det finnas, i alla fall fram till 1990-talet. Vi kan se att molnigheten över världshaven har ökat, samtidigt som världen har blivit varmare. Det finns ingen information om vilka typer av moln det handlar om. Vi vet inte om det är moln som har bidragit till uppvärmningen, eller tvärtom moln som har motverkat uppvärmningen. Eller kanske en blandning av bägge.

Det kan vara intressant att rita upp temperaturanomalierna mot anomalierna i molnighet. Det diagrammet ser ut så här:

HadCRUT4vsICOADmolnighet

Molnighet och temperatur variera inte helt och hållet i fas med varandra, men ett visst samband finns det allt. Dessutom verkar det finnas ett tröskelvärde för molnigheten. Under den gränsen påverkar molnigheten inte temperaturen. Eller om det är temperaturen som inte påverkar molnigheten. Över gränsen finns ungefär ett linjärt samband mellan temperatur och molnighet, där det verkar finnas även andra faktorer som påverkar. Eller eventuellt är det bara slumpmässiga variationer.

Om utredningar av flygplanshaverier bedrevs på samma sätt som analyser av orsaker till klimatförändringar, skulle vi se något i stil med detta scenario: Utredarna bestämmer sig direkt för att det var pilotfel som låg bakom. De struntar i att undersöka andra alternativ, utan gör allt för att bevisa tesen om pilotfel. Allt som talar emot den teorin avfärdar de.

Som tur är, bedrivs inte utredningarna på så sätt. Då skulle flygsäkerheten aldrig gå framåt. Däremot bedrivs mycket av klimatforskningen på liknande sätt. Så går den forskningen nästan inte alls framåt heller. Fortfarande används till exempel ofta det intervall för klimatkänslighet som Charneyrapporten slog fast. Och det var 40 år sedan. Tänk om flygsäkerheten hade stått stilla i 40 år? Hur många skulle våga flyga då?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  molnigheten mäts som solskenstid av SMHI:
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.143989.1548428766!/image/allsack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/Original_1256px/image/allsack_1983-lastyear.jpg

  Jag tror att dessa kurvor kan förklara Sveriges ökande temperatur i alla fall.

  Varför ser det ut på detta sättet?
  Jag ser ett samband med SO2 som minskat i västvärlden under samma tid.
  SMHI ser inget! Däremot såg de avkylning när SO2 ökade vid ett vulkanutbrott.
  Nyfikenheten borde sätta igång forskningen om molnbildning hos fler än danske Henrik Svensmark.

 2. Peter Stilbs

  Tack, Lars. Jo, antalet gånger man hört ”vi har ingen annan förklaring” [till någon påstådd temperaturförändring, eller annat] är väl närmast oändligt. Trots att man helt struntar i bland annat sådant Du tar upp, och att modellerna uppenbart inte stämmer. Erland Källén var ju ”talesman” för ”klimatforskningen” i Sverige i mitten av perioden 2000-2010, och det var hans ständiga argument. Han blev dock aldrig Sommarpratare i P1, som den nuvarande Tjernström

 3. Lasse

  Lars K
  Ett extremt ställe där moln spelar olika roller är i Arktis.
  http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.php

  Molnen sommartid förhindrar solens uppvärmning.(Kyler)
  Molnen vintertid förhindrar strålningen mot en kall himmel vintertid.(Värmer)

  Jag tror att ditt diagram ovan skulle se helt annorlunda ut om du gjorde en uppdelning i årstider , speciellt i områden där dessa spelar stor roll.

 4. Robert Norling

  Det svänger fort i klimathotarnas starkaste fäste, Sverige.
  För en vecka sedan ”plågades norra Norrland av extremhetta” enligt media.
  Men senaste dagarna verkar utstrålningen fungera alldeles utmärkt då det varit molnfria nätter.
  Älvsbyn gick från +16 grader vid 18 tiden till minusgrader klockan 02.00.
  Markusvinsa som blev så omtalat av media, har nu fått känna på lite väder med -1,2 °C
  Nu var det nog inte bara molnfritt i Älvsbyn, nedan nattens lägsta temperatureer uppmätta i riket enligt SMHI.

  Pajala -3,2 °C
  Latnivaara -2,2 °C
  Parkalompolo -2,0 °C
  Ylinenjärvi-1,9 °C
  Naimakka-1,8 °C
  Nattavaara-1,3 °C
  Lakaträsk-1,2 °C
  Övertorneå-1,2 °C
  Markusvinsa-1,2 °C
  Karesuando-0,9 °C

 5. Staffan Lindström

  4 Robert Norling
  Som jag omtalat i tidigare så blir ju SMHI:s prognoser för natt-temperaturerna för landsbygd INTE bättre det verkar som man tex verkar undvika att nämna det område där man haft alldeles för höga prognoser för minimitemperatur… Om klimatmodellerna på lång sikt är fel så är tydligen korttidsprognosmodellerna det också?? Är någon hemma på Städernas MHI??? PS. Heder åt Per Stenborg på Rapport som påtalade att det kunde bli frost igår kväll i N Norrland DS. PS2 Deana Bajic tror jag visade snöbilder från N Norrland nu i maj i Rapport 19:30 försvann till Aktuellt 21:00 om jag minns rätt … DS2

 6. jensen

  Finns det ingen instans, som kan korrigera mandatet till IPCC från att endast forska om antropogena orsaker till ”Global Warming” till att forska om alla tänkbara orsaker. och att fastställa definitionen av ” Global Warming” som skall gälla in exactum utan ständiga ad hoc-manipulationer.
  Tyvärr var ” Klimat-Professor ” Erland Källén, liksom ”Klimat-Professor Tjernström” fortfarande är, vetenskaplighetsförblindade karriärister med argument som: Tar vi bort CO2 så finns det inget annat att finna, som kan påverka klimatet. Förmodligen hägrar liknande karriär som Bohlin´s , dvs. politisk.
  Frågor att studera: Hur skiljer sig IR-strålning från solen jämfört med ”backradiation” påverkande hav resp. land. beträffande temperatureffekter? Och framför allt UV gentemot IR ? Alltså temperatureffekter av havs-instrålning?
  Vidare måste man inkludera hypotesen massa/gravitation som mer eller mindre delaktig i GHE.
  Speciellt som samtliga planeter och åtskilliga månar tycks styras av just den hypotesen.
  Och därmed borde varierande tyngdpunkter för vårt solsystem sammanhänga med effekter beträffande jordens klimatskiftningar.
  Och alla dessa sammelsurier beträffande strålnings-komplexiteter.
  Och Tropopausens komplexa höjdvariationer. För att inte tala om totalkomplexiteten betr.
  ” Molnkomplexen ”.
  Mest basala frågan: Är CO2 en förorening eller livgivande gas? Vilka gränser föreligger för önskvärt område av CO2, eller acceptabelt.
  Mest groteska uttalande …………” Science is settled ” . … Personer, som uttalat dylikt borde förses med fotboja och ej tillåtas medverka i klimatdiskussioner….. -paneler,….- konferenser. …..Inklusive politik. och MSM.

 7. Björn

  Lars, du har glömt den viktigaste faktorn som är solens variation. Solen går in perioder som grand solar minimum/maximum. Vi har haft en eftersläpning efter 1900-talets grand solar maximum som nu efter solcykel 24, ersätts av ett grand solar minimum. Solen är motorn i klimatsystemet och då innebär ett antal decenniers ökning eller minskning i solens flöde mot jorden, en temperaturvariation. Lilla istiden var ett faktum som vi nu återigen kan vara på väg mot.

  https://ucsdnews.ucsd.edu/index.php/pressrelease/reduced_energy_from_the_sun_might_occur_by_mid_century

 8. eon

  Jag kan ha fel, men är inte IPCCs uppdrag att utreda global uppvärmning på grund av mänskliga utsläpp av koldoxid (dvs, inte klimatet i sig och vad som kan/inte kan påverka det). Om man grundar en organisation vars syfte är att X leder till Y, så är inte inte så konsigt att den hittar bevis för att X leder till Y, totalt missar bevis som visar på att X inte leder till Y, eller att Z leder till Y, eller något helt annat.
  Om man i förväg bestämmer sig för vad slutsatsen ska vara kan man spendera miljarder och komma upp med modeller eller scenarion som visar på det, de som har fina titlar och positioner kommer inte frivilligt avveckla eller ifrågasätta grundtesen.

 9. Gunnar löfvenberg

  Ser till min förvåning att IPCC inte har noterat att de stora utsläppe av CO2 sker längst kontinentalplattorna. I synnerhet i tillväxtzoner.
  Jag trodde det var ett konstaterat, av alla accepterat faktum att naturens avgivning av CO2 var dominerande.
  Detta eviga tjafsande om CO2 beror ju ytterst på att det är det enda politiker kan fatta. Mätbar storhet.
  Hur förvirrade blev de inte när de blev upplysta om att CO2 är en förutsättning för allt växtliv i hav och på marken. Det ger i sin tur en möjlighet för djur och människor att leva. Va 17 ska veganer leva av utan CO2?

 10. Thorleif

  Ja tänk hur det skulle se ut om fler fick starta haveriutredningar inom flyget bara de fick finansiering!
  Tänk er att de även skulle stödjas av diverse lobby-organisationer som flygbolag eller t.o.m statliga sådana!

 11. Mycket uppfriskande med logiska tankar
  med insikt i fakta om väder modeller
  MVH Mikael Gustafsson

 12. eon #8
  >Om man i förväg bestämmer sig för vad slutsatsen ska vara
  Jomen så är det ju!!
  Hela klimathotsprojektet är rent politiskt.
  Grundstenarna i projektet:
  – Malthuism.
  – Bromsa utvecklingsländernas ökade användning av kol och olja
  – Införa ”Global Governance” dvs en världsregering.
  – Ersätta kapitalismen med något som resultar i en ”rättvis” fördelning av planetens resurser.
  Men vetenskapen då?? Alla medel är tillåtna, inklusive våldtäkt på vetenskapen och våldtäkt på media
  Alla medel är tillåtna för att nå målet!!

 13. Hans Kjellsson

  Hela klimatnojan kan jämföras med medeltida häxjakt och skadliga religioner dessutom har dom även fått en ny profet vid namnet Greta och media och lalande politiker helgar hennes namn.
  Jag är definitivt inte den skarpaste kniven i lådan men jag har förmågan att ta till mig information det absolut enklaste sättet att hitta information är interwebben som dom allra flesta i väst värden har tillgång till men dom väljer att visa bilder på hundar och katter som gör något roligt.
  Ett enkelt sätt att skaffa lite kunskap är inte att lyssna på fake media eller politiker som bara vill sitt eget bästa kolla in YouTube.
  1000 frolly PHD
  Friends of science
  THE hartland institute
  Tony heller
  Conversations that matters
  Inkonvenient lie
  Lord monckton
  Willy soon

 14. Kenneth Mikaelsson

  #12 Med andra ord Teknokrati…. Vi är på god väg att bli slavar under den…..

 15. Kenneth Mikaelsson

  Undrar lite om det är generna från Gingis som får mig att vilja skära halsen av våra sk folkvalda…… Hmmmm….

 16. jensen

  9….Gunnar Löfvenberg.
  Och alla dess undervattensvulkaner? Verkar lika outforskat som Afrika på Livingstones´s tid.
  Stanley: 1871 ” Dr. Livingstone I presume ? ” ….L. answered ”Yes, I feel thankful that I am here to welcome You.”
  Och hur mycket forskning återstår inte beträffande Jetströmmars varierande orsaks-sammanhang samt klimatsammanhang.
  Och LIA´s globala omfattning i.st.för IPCC´s påstådda lokala företeelser..

  http://joannenova.com.au/2019/07/erasing-2000-years-of-the-medieval-warm-period-little-ice-age-found-on-every-continent/

 17. Roland

  Sabuni – Liberalerna ska bli ett klimatparti

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/sabuni-man-ska-inte-skramma-folk-till-forandring/

 18. Kenneth Mikaelsson

  Ska bli?? De har ju varit medlemmar av Gretas dumbfuckery klubb hela tiden….. Inget nytt där inte…

 19. Tack Lars, du skriver mycket intressant, och som delvis part i målet tycker jag det finns många fler lärdomar att dra från flygindustrin och flygets områden, troligen inkl rymdindustrin som jag kan mindre om, och både civil och militär. Denna del av industrin har, delvis pga de omfattande resurser som använts och satsats kunnat unna sig studier som en vinstkrävande industri kanske inte alltid har råd att lägga ner på långsiktiga projekt nära grundforskning. Det gäller bl.a. human factor-delen, dvs mänskliga begränsningar och hur enskilda individers olika uppfattning, reaktioner mm kan både användas och förebyggas genom ex tekniska hjälpmedel men även mänskliga resurser genom interaktiva system, procedurer och samspel. Simulatorer i olika utformningar, både enkla systemsimulatorer liksom fullskaliga flyg och rymdsimulatorer har gett erfarenheter som få andra områden haft möjligheter att ägna sig åt. I viss grad har detta gett intresse och kunskaper även hos andra samhällsgrenar och verksamheter, ex kärnkraftindustri och på många andra ställen, och allt fler efter hand. Meteorologer är f.ö. en mycket aktad del inom denna flygverksamhet enl mina erfarenheter, men det vi bevittnar i dag tror jag även många från meteorologisidan ser som ett rent förfall och fördummande i vetenskapligt hänseende. Hur som helst tror jag man skulle nå mycket längre och komma snabbare fram på det vetenskapliga området om även dessa aspekter beaktades inom universitet och forskning. Dvs optimera samarbetet mellan mänskligt kunnande och resurser inom så många områden med anknytning till klimatdelen som möjligt, och inte som idag. Dvs det syns mig som det pågår ett slags krigstillstånd mellan olika vetenskapliga områden, som med alt groteskare metoder försöker sno åt sig av tillgängliga resurser och uppmärksamhet, istället för att samarbeta, fördela, och stärka den totala effekten av de kunskaper och resurser som finns tillgängliga. Haverikommisioner är en viktig del av detta som du belyser så påpassligt, men det vore synd om man inte även använde även de förebyggande och befintliga kunskaperna långt innan modeller och annat kraschat. Men seriös forskning är såklart i många stycken medvetna om detta, men en bredare och större insikt ang våra begränsade förmåga och klena insikt om den komplicerade verkligheten tror jag själv skulle föra hela frågan ljusår framåt. FN och IPCC bär stor skuld till detta genom sina missriktade uppdragsbeskrivningar, och politiker och journalister har inte kunskapen eller viljan och förmågan att genomskåda detta haveri och misshusållning med resurser. Förhoppningsvis kommer detta att resas krav på inifrån vetenskapskretsarna själva, efter hand som haverierna uppenbaras och blir synliga även utanför denna krets, men det är trist och onödigt att dessa enorma resurser i stor utsträckning förspills och att de avsevärda fördröjningarna blir en helt onödig konsekvens. Haverikommisioner är som sagt ypperligt tänkt, men förhoppningsvis glöms inte effektiviseringar och samarbeten bort i sammanhanget.

 20. Torbjörn

  Lars, kan du förtydliga lite
  ” Solstrålningen vid (den riktiga) toppen av atmosfären varierar bara med någon tiondels procent”
  Jag har hört att de bara mäter vissa våglängder och ignorerar andra, kan det stämma?

 21. L

  Inom flyget utreder man till största delen orsaker medan klimatforskare utreder konsekvenser.
  Orsaker till klimatförändringar varken kan, vill eller får man utreda. Det sköter politikerna.

 22. #21 L
  >Orsaker till klimatförändringar varken kan, vill eller får man utreda. Det sköter politikerna
  Självklart! Det är ju ett politiskt maktprojekt.
  Uppbyggt med samma grundstenar om religioner. Skräms med satan och helvetet och frälsning
  i kyrkan.

 23. Lasse

  I radion i morse: Klimatförändringarna hotar våra hällristningar!
  Jag tror det mer hotar journalisternas anseende!

 24. Claes Lindskog

  OT
  Kors i taket! I sin krönika i Skånska Dagbladet varnar fd chefredaktören för klimatpaniken, att uppvärmning kan hanteras lättare än en ny istid och beskriver följderna om industrisamhället monteras ned och då kanske i onödan. Han kritiserar t.o.m. Greta. Länk: https://www.skd.se/2019/08/04/var%c2%adning-for-kli%c2%admat%c2%adpa%c2%adniken/

 25. Skogsmannen

  #24

  Mycket bra artikel – huvudet på spiken s.a.s.

  Tydliggör konsekvenser av politiska beslut mot ”klimatomställning” utan genomtänkta riskanalyser i botten.

 26. Lasse

  Julivädret:
  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/juli-2019-rekordvarmt-norr-om-polcirkeln-1.148819

  Soligare än normalt!
  Förra årets ”klimatförändring” med torka i söder har försvunnit.
  Nu blev det varmt och torrt i norr.

 27. Håkan Bergman

  Fortsättning på tidningskrönikan, en ledare av Jesper Sandström på SvD kritiserar i första hand den förda politiken utan att ta ställning i själva klimatfrågan. Vackert så, bakom betalvägg men finns i ”papperstidningen” hos biblioteket via pressreader.
  Slutklämmen:
  ”Strävan efter att ligga i modernitetens framkant, att envist sätta utveckling framför avveckling, är inte särskilt dramatisk eller naturromantiskt mysig. Den skapar inte mycket till domedagsstämning eller häftiga löpsedlar. Den tilltalar kanske inte elcyklande, ekoätande, plastbantande innerstadshipsters. Men den har bidragit till att göra Sverige till ett av världens rikaste och miljövänligaste länder, och utgör sannolikt det enda realistiska sättet att ta sig an problemen med koldioxidutsläpp.”

 28. Erik Hofström

  Mycket intressant att läsa, även kommentarerna.

 29. Ann lh

  # 24 Skånska Dagbladets förre (ännu en f.d.!) chefsredaktör visar verkligen att han är insatt i klimatfrågan. En oerhört välkommen artikel i svensk media!

 30. Ulf

  Svar 17

  Tycker hon gör en riktigt bra intervju. Istället för en massa dumheter och symbolpolitik förespråkar hon teknisk utveckling. Hon dömer ut klimatpanik och andra dumheter.
  Jag är en praktisk människa och inser att vi kommer inte i tid kunna vinna en debatt om människans påverkan på klimatet. Och då är det betydligt bättre att vi gör hyggligt vettiga investeringar i kärnkraft etc än att vi slutar flyga och bygga ut Arlanda och försätta landet i konkurs som MP vill.
  Även om jag tror att klimatpåverkan är en skitsak så tycker jag hon hanterar detta bra och vägvinnande. Säger du till Svensson att han kan fortsätta sitt liv som vanligt vi fixar det här så tror jag det ger mer röster än att hon blivit kallad klimatförnekare av journalisterna. Även om hon säkert kommer kallas för det på sina håll eftersom hon dissar tagelskjortan.

 31. Staffan Lindström

  24 med flera….
  Men Skånska Dagbladets tipsnummer ”råkar” vara 040-66 05 666…. Satanister på SKD?? 🙂

 32. eon

  #24 – jag följer inte direkt med i debatten i gammelmedia, men är det bara jag eller är det fler och fler i ”mainstream” som kommer ut och kritiserar politiken och klimatvetenskapen? Om det stämmer är det ett gott tecken, debatten (eller vad man ska kalla det när bara en sida har ordet) har blivit så uppskruvad så klimathotarna inte kan gå längre, de har kommit till en återvändsgränd där överdrifter och hat mot oliktänkande inte kan dras något längre.

  Det är inte så svårt att hitta bubblor i klimatpolitiken att sticka hål på, som totalitära eller teokratiska regimer bygger den på så många lögner, överdrifter och motsägelser så de flesta kan se vilket fuskbygge det är, om de bara vågade gå emot strömmen. När väl fördämningen brister kommer inga fula knep fungera längre. Jag ser fram emot den dagen.

 33. Roland Salomonsson

  Den enda klimatmodell som fungerar ÄR DEN RYSKA. M a o är ryssar, kineser, indier fortfarande äkta vetenskapsmän och forskare. I västvärlden sysslar man i huvudsak med ”politisk forskning”.

  https://www.youtube.com/watch?v=fA5sGtj7QKQ&feature=youtu.be

 34. Staffan Lindström

  17,30
  Nyamko dissar Greta utan att nämna hennes namn, bra så … Iden om elledning/spår för främst tung lastbilstrafik(?) är också intressant lite driftsäkare än Bukarests elbussar 1980-tal då tack….:-)

 35. Göran J

  Tony Heller med en ny analys om temperaturer och hur vissa förvanskat temperaturdata för att nå sina syften.
  https://www.youtube.com/watch?v=7Ag3D0rjGuc&feature=em-uploademail

  Detta är en utmärkt motvikt till Expressens Video som Där man påstår att bl.a. Stockholm skall 2050 få samma klimat som Budapest har idag.

 36. Peter F

  #35 Göran

  Har någon hört att man klagar över klimatet i Budapest ?

 37. Håkan Bergman

  Staffan #34
  https://www.di.se/pressreleaser/2019/4/12/rise-varldens-forsta-tradlosa-elvag-for-bussar-och-tunga-lastbilar-byggs-i-sverige/
  Låter dyrt, och varför testa i landets skakigaste elområde?

 38. Fredrik S

  Enligt TT så säger EU’s klimatforskningscentrum Copernicus att Juli 2019 var 0,04 grader varmare än 2016.

  Och det är tydligen väldigt oroväckande dessutom.

 39. ces

  På SvDs ledarsida finns idag en läsarfråga:
  Kinas ledning har som mål att landet ska vara supermakten nr 1 vid 100 årsjubileet av kommunisternas maktövertagande som infaller 2049. Så här tänker jag: Antingen har koldioxidalamarmisterna (anförda av Greta) rätt att jorden går åt helvete om 10 år eller också har kineserna rätt som bygger ut kolkraften med över 1000 nya kolkraftverk. Kineserna är inga naturvetenskapliga dumbommar. Vet kineserna något om koldioxid som inte ”mainstream västerland” vet?

 40. Lars Cornell

  VästerviksTidningen publicerar just nu en artikel med ursprung från TT.
  ”Juli varmaste månaden globalt – någonsin (TT-AFP13:50 | 2019-08-05)
  Juli 2019 var den varmaste månaden som någonsin registrerats på vårt jordklot. Det visar data som släppts från EU:s satellitbaserade Earth observation network.

  Juli är vanligtvis årets varmaste månad, men i år slog månaden alltså alla rekord sedan tillförlitliga mätningar inleddes i slutet på 1800-talet.

  Årets julimånad var 0,04 grader varmare än det tidigare rekordet från juli 2016, då väderfenomenet El Niño dessutom drev upp temperaturerna.

  ”Med fortsatta utsläpp av växthusgaser och dess resultat på globala temperaturer kommer rekorden att fortsätta krossas i framtiden”, säger Jean-Noel Thepaut, chef på EU:s europeiska klimatforskningscentrum Copernicus, i ett uttalande.

  Sommaren 2019 har karaktäriserats av extrema värmeböljor i Europa – med värmerekord i flera länder – och omfattande skogsbränder i bland annat den arktiska regionen.”

  Det stämmer inte riktigt med det som Lena redovisade härom dagen,
  https://www.klimatupplysningen.se/2019/08/02/uah-juli-2019/
  Vad finns att säga om det?
  Hur står sig resultatet jämfört med 1937 och 1969?

 41. Staffan Lindström

  37 Håkan Bergman

  …JASÅ?? Uppfinnaren från Sumpan igång igen?? (”Lorry” var framsynt tyvärr……..)

 42. Staffan Lindström

  40 Lars Cornell
  ”Jan-Jul Tepanna” (Ursäkta men den här Jean-Noël Thepaut förtjänar det om han är rätt citerad…)
  CO2 pas beaucoup, plustot urbanisation etc … Givet källan vad tycker Björn Ulvaeus och Stefan Edberg? 🙂
  PS. Copernicus vrider sig någonstans…DS.

 43. Sören G

  23 Lasse
  Hällristningarna. Det var svavelnedfallet och försurningen av mark och vatten som en gång hotade hällristningar, skulpturer på Stockholm slott och andra ställen. Men reningen av rökgaserna från eldning med kol och olja är väl ganska effektiv nu mera.
  Men klimatförändringarna? Klimatet har varit på kallare och varmare sedan dess innan nutiden.

 44. Mats Kälvemark

  #34 och #37.
  Inte så smart med eldrivna lastbilar! Evert Andersson och jag dissar det senaste stolleprovet som planeras utanför Örebro. Se länken nedan.
  I synnerhet som samma projekt har pågått utanför Sandviken sedan 2016. I region Örebro och i Transportstyrelsen tänkte man inte på det!
  Uppfinningsrikedomen vad gäller att maximera brännandet av skattemiljarder verkar inte ha några gänser!

  https://etidning.na.se/391/NA-Bergslagen/237885/2019-07-30/9091565/Eldrivna-lastbilar-ar-ett-nytt-svart-hal-for-skattepengar

 45. Lars Cornell

  #23 Lasse. Det tror jag också.
  #43 Sören Men med hällristningarna är det nog som så, att arkeologer och andra fyller i dem med färg för att de skall synas bra.
  Då skyddar färgen mot erosion i själva ristningen men inte däromkring. Det medför att djupet minskar med åren och det är ju inte bra.

 46. Staffan Lindström

  23 Lasse
  På P1-MORGON-sidan rapporteras om hällristningar i Tanum i Bohuslän. Man får hoppas att hällristarna inte var den tidens ”fotografer” för vissa mäns kroppsdelar ger tom undertecknad mindervärdeskomplex…:-) Hittade en” klimatförändring-hällristningarna sabbas …snyft”-historia till från SR P4 Östergötland från 16 november 2016 (en vecka efter att Stockholm slagit novembersnörekordet med 1 full dm (39 cm) Alla minns vi de återupptagna istidsvarningarna…INTE??? I SR P4-programmet snömosar SMHI:s Gunn Persson om klimatanpassning… Men säga vad man vill om Gunn, hon hoppade inte på ,mig
  efter min miniföreläsning om europeiska värmeböljor, som Sten Berrgström och Martin Hedberg och lite tom Fred Goldberg som borde varit på min sida…Föreläsningen avslutades i … Ass-dur … 🙂

 47. Ingemar Nordin

  Lars C #40,

  Alarmisterna tröttnar aldrig på att överdriva. Roy Spencer skriver om det på sin blogg http://www.drroyspencer.com/2019/08/july-2019-was-not-the-warmest-on-record/

  En mer seriös uppskattning visar att juli var den tredje eller fjärde varmaste på de senaste 41 åren … Inte särskilt sensationellt alltså, och långt ifrån något rekord.

 48. En annan

  Om det här med datamodeller och flygplanshaveriutredningar är väl Boings 703-MAX-projekt ett verkligen talande exempel, på mer ett ett plan. Alltså, BOING bestämmer sig för att göra en modell klimatsmart ( mer lönsam ), hänger på tyngre men bränslesnålare motorer. Detta förändrar planets ursprungliga geometri drastiskt, att bygga ett nytt plan skulle kosta massor, planets instabilitet ska nu styras upp med hjälp av IT. Bra där men BOING kommuniserar inte ut detta till alla bolagens piloter. När sedan ett fel uppstår vet inte piloterna vad dom ska göra.
  Sak samma verkar det vara med IPPC, Houston, we got a problem funkar inte, för många fingrar i syltburken.
  Fast mest tragiskt, men inte förvånande att SVT/SR hänger kvar i cock-pit, alltid leende mot sin publik.

 49. Staffan Lindström

  48 En annan
  Nyinkomna i cock-pit är SR P2 Musikmagasinet lörd 18:03…. Hjärntvättssverige i sin prydno 🙁 Ingen fristad gives du betalar skatt så du kan lika gärna lyssna helt frivilligt förstås…..

 50. Lars Cornell

  #48 enannan. Det där stämmer inte helt. Kommunikationen var dålig men inte orsaken till haverierna. Efter en kort tid, jag tror ca 50 s, tog datorerna helt över och piloterna kunde inte ingripa. Det var således ett gigantiskt feltänkt på överordnad systemnivå.

  Jas 39 Gripen hade nästan samma problem när ett Gripenplan havererade på Långholmen den 8 augusti 1993. Piloten hade för stort inflytande, datorn och piloten kom i otakt. Om piloten Lars Rådeström hade släppt alla spakar hade datorn stabiliserat planet. Det var ungefär det som hände efter det att han lämnat planet, men då var det för sent.

 51. En annan

  Jo, efteråt vet man ju, men min poäng är att IPPC och hela deras miljardcirkus bara får fortsätta sin alarmistiska agenda, som bygger på algoritmer som mer och mer avskärmar sig från verkligheten. Inom flygindustrin åtgärdas alla problem vartefter olycksorsaker upptäcks och åtgärdas, det går liksom inte att ljuga i den branschen särskilt länge. Upplägget till detta inlägg är egentligen genialiskt ity flygskam och flygsäkerhet versus digitala prognoser, därav mitt ordval i början, flera plan.

 52. Ulf

  Någon som vet vad detta är för mätningar?

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/juli-den-varmaste-manaden-hittills/

 53. Ulf

  OT

  Bra ledare i Expressen. Man frapperas av att man inte läst om detta på de vanlig nyheterna.

  Frågan är vad chalmers Hultman säger om eko fascismen och kopplingen till klimathysteriker? Dags för ändrad inriktning i kartläggningen?

  https://www.expressen.se/ledare/linda-nordlund/gammal-fascism-i-nya-grona-klader/?referrer=rotator-item-7

 54. Christer Löfström

  Förmodar att länken nedan om kärnkraft är av intresse för KU läsare. (alternativen)
  http://www.chinadaily.com.cn/a/201908/06/WS5d48c09ca310cf3e3556408e.html

  ”Zheng said nuclear energy is the only form of energy that can provide carbon-free and large-scale stable power, compared with other forms of clean energy, such as wind and solar power.”

 55. Daniel Wiklund

  Nu skrivs det mycket om att årets juli är den varmaste genom tiderna, bl a Morgan Johansson skriver om det. Här i Luleå stämmer det inte. Luleås medeltemperatur kl 8 på morgonen (9 sommartid) sen 1923 är 16,6 grader. I år hade juli 16,3. Det är på 43-e plats sen 1923. Än har vi inte brunnit upp.

 56. Christer Löfström

  #55
  Alltid kolla i källan.
  https://climate.copernicus.eu/another-exceptional-month-global-average-temperatures

 57. Daniel Wiklund

  För mig är temperaturen i Luleå viktigast. Dessutom skrämmer inte värme mig.

 58. Johan Berglund

  Satellitmätningar inom ramen för ISCCP visar tvärtom att molnigheten (låga moln) minskat ganska dramatiskt sen mätningarna inleddes 1983 fram till att de avslutades (och ersattes) 2009. Andra satellitmätningar har visat liknande trender. Detta har gett ett betydande energitillskott till jordytan, enligt Ole Humlum:
  ”This decrease [of low cloud cover] roughly corresponds to a radiative net change of about 0.9 W/m2 within a period of only 13 years, which may be compared with the total net change from 1750 to 2006 of 1.6 W/m2 of all climatic drivers as estimated in the IPCC 2007 report, including release of greenhouse gasses from the burning of fossil fuels.”. ”A simple linear fit model suggests that an increase in global low cloud cover of 1 percent corresponds to a global temperature decrease of about 0.06 C”.

  Läs mer under (och även en bit ovan) rubriken ”Cloud data” här:
  https://www.climate4you.com/ClimateAndClouds.htm#Cloud%20data

  Not: Ole Humlum är professor i fysisk geografi och driver sajten http://www.climate4you.com , vilket är ett samlingsställe och en guldgruva för diverse klimatdata.

 59. Lasse

  #56
  Tack du gör ett bättre jobb än media!

  Dagens skörd av klimattrams.
  Green peace målade kajen framför riksdagshuset. ”No need to panic” halvt dränkt av den reglerade Mälarens vatten.
  Panik är vad vi bör känna enligt vänsterns Greta.
  Vilket motsägs av denne optimist:
  https://wattsupwiththat.com/2019/08/05/questions-for-greta/

 60. Kenneth Mikaelsson

  Så desperata lögner som nu kommer från de verkliga klimatförnekarna tyder på att sanningen snart har vunnit … Undrar hur ”vanligt” folk kommer att reagera?
  Samt vid detta laget står det ju helt klart att media i Sverige måste få en helt ny profil med tanke på hur tanklöst de har bedrivit sin rapportering…

 61. Christer Löfström

  #Ingemar Nordin
  Jag förstår att ni på SI/KU hamnar i svårigheter när ni skall recensera/behandla Lennart Bengtssons bok.
  Hans syn är samma som IPCC´s vetenskapliga rapporter.
  Skall ni vara trovärdiga måste den behandlas!

  Den finns på Kävlinge bibliotek och Lunds Stadsbibliotek. Vid lämpligt tillfälle skall jag föreslå författarbesök av LB i Kävlinge, Skånes mest intressanta kommun.
  http://flyttahit.kavlinge.se/stationsstaden

 62. Kenneth Mikaelsson

  LB är en av de sista dinosaurierna som fortfarande tror att ko flatulenser styr värmen här på jorden….

 63. Kenneth Mikaelsson

  Men jag respekterar han som person och till skillnad från de andra gastroende personerna så tror jag LB har en betydligt klarare bild av vilket klimat vi haft tidigare på jorden …. Springer ej heller runt och gapar om jordens undergång…

 64. Col

  #63 Kenneth. LB har gjort en mycket bra beskrivning av hur klimatvetenskapen och politiken historiskt utvecklas. Att han utesluter de senaste tio årens forskning, då det hänt mycket, gör hans bok värdelös för att förstå det framtida klimatet.

 65. Kenneth Mikaelsson

  Det är väl därför jag respekterar han…… Men som sann forskare som han är så är han bra enögd… Fast det är nog ett symtom på de flesta bra forskare…..

 66. Håkan Bergman

  Läs dagens Berglins i SvD, pappers- eller pressreader-upplagan.

 67. Kenneth Mikaelsson

  Vad jag menar är att forskningsfält är så brett och har så många ingångar och infallsvinklar att det är ytterst få som har en övergripande bild av det..

 68. Kenneth Mikaelsson

  Ber om ursäkt för min dyslexi…

 69. PeterN

  Jag uppskattar LB och det han skriver om modeller.
  Modellerna är viktiga i forskningen när det gäller att förstå olika processer som påverkar klimat och väder. Och han är tydlig med att klimatmodellerna inte kan, och aldrig kommer att kunna, förutsäga framtida klimat.

 70. Göran J

  Dagens ledare i Norrköpings Tidningar:

  Hycklarfölje på turné jorden runt

  Mattias Holmström
  04:00 | 2019-08-06

  Ledare Redan på Jesu tid hade folk svårt för hyckleri, vilket de skriftlärda och fariséerna fick höra. Motsvarigheter till skriftlärda och fariséer har funnits i alla tider, i dag hittas deras motsvarighet inte sällan bland kändiseliten.

  Dagarna i ända gör kändisar det ena utspelet efter det andra om hur viktigt det är att vara god, nästan oavsett vilken fråga det gäller. Det kan handla om invandringspolitik, fördelningspolitik eller klimatpolitik. Det är möjligt att det för många av dessa kändisar endast handlar om att göra rätt form av signalering till sina följare, men det skänker också legitimitet till politiker som vill driva på för lagändringar. Den välbeställda kändiseliten drabbas dock sällan nämnvärt av politiska förändringar, utan kan köpa sig fri från eventuella problem.

  Sverige har sin egen uppsättning av dessa kändisar. Vem minns till exempel inte Henrik Schyfferts nationalekonomiska räkneunder när han försökte förklara att rekordinvandringen 2015 bara kostade varje svensk två quattro stagionis, en stor fanta och ett Netflix-abonnemang? Det vore härligt att leva i en sådan förenklad värld. Och vad hände förresten med alla de amerikanska kändisar som dyrt och heligt lovade att flytta från landet om Donald Trump blev president? Flyttade de verkligen?

  Nyligen anordnade Google-grundarna Sergey Brin och Larry Page en klimatkonferens på Sicilien. Smart PR-strategi får sägas – att göra insatser för klimatförändringarna premieras medialt och det torde vara svårt att misslyckas. Dessutom var kändisnärvaron hög, såväl kungligheter som skådespelare hade tagit sig till ön.

  Till skillnad från Sveriges egen klimat-Greta hade dock kändisarna inte bekymrat sig nämnvärt om hur de skulle ta sig på ett klimatsmart sätt till den italienska semesterön. Som en följd av klimatmötet hade nämligen 114 privatjet, lyxyachter och limousiner anlänt med kändiseliten. Andra kom med de inte särskilt bränslesnåla Maserati-sportbilarna.

  Hela spektaklet kan givetvis avfärdas med ett garv. Det hela torde bara väcka avsky mot gästerna i fråga och göra vanligt folk alltmer skeptiska till klimatförändringarna. Men det väcker också frågor. Tror det inbjudna etablissemanget överhuvudtaget på de dramatiska klimatförändringarna som de gärna predikar högt och allvarligt om? Eller är de bara för fina för att själva anpassa sina liv? I sådana fall måste frågan ställas vilka det är som ska anpassa sig.

  Är det endast arbetar- och medelklassens redan hårt gnetande familjer som ska stå ut med ytterligare miljöskatter, höjda bensinpriser och dåligt samvete? Jesu ord om hycklarna är lika giltiga då som nu, ”De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människors axlar, men själva rör de inte finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märka till dem.”

  Ve er skriftlärda och fariséer.

 71. Björn

  Eftersom det inte har kommit något nytt ämne på flera dygn, är det väl anbefallt fri eldgivning här. Ögnade igenom SVDs digitala startsida och såg någon rubrik om att torkan i Europa förnärvarande inte är unik. Detta har man konstaterat i en undersökning som omfattar 1200 år. Eftersom jag inte är prenumerant så kom jag inte längre än till de första raderna. Försökte förgäves hitta rubriken igen för att ge något mer kött på benen. Någon som vet mer?

 72. Christer Löfström

  På sidorna 152 o 153 i Lennart Bengtssons bok finns figurer fr Climate Dynamics, March 2019
  Bengtsson & Hodges.
  https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-018-4343-8 (open access)

 73. foliehatt

  @71, Björn,
  du kan hitta originalstudien här:
  http://pastglobalchanges.org/

 74. Staffan Lindström

  53,70
  Linda Nordlund och Mattias Holmström 2 människor med ryggrad till skillnad från god-hets-fascister som Björn Wiman mfl mfl…. Den unge ekofascisten i El Paso har bara Huffington Post tagit upp kopplingen vit nationalist/suprematism med extremt miljö/klimatvärmande…Ännu INTE CNN BBC SVT SR kan vara känsligt med attributionsrapporterandet kanske….
  PS. 8 SMHI-stationer rapporterar frost i N Norrland, den 8:e ”-0,0C” (2 aug enda natt denna månad över 0: +0,2C…Ingen extremkall luftmassa heller som i början av juli; Ingen tropisk natt hitills i Stockholm heller…
  PS2 Såg just på BBC World om en spansk man som dumpade sitt kylskåp i en ravin i Spanien och lade ut videoklippet på sociala medier…Någon angav?? honom och han ombads/tvingades att med en väns hjälp
  ta upp det 50 m 45 graders lutning… Sedelärande historia…DS2

 75. Björn

  foliehatt [73]; Tack för uppmärksamheten! Länken är ju högst intressant för ledare av undersökningen är ingen mindre än den svenske forskaren Fredrik Charpentier Ljungqvist som nu också har titeln Dr. Rapporten finns nedan i Pdf-format. Ja, nog är det så att historien skvallrar.

  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab2c7e/pdf

 76. Staffan Lindström

  74
  ”…med extremt miljö/KLIMATVURMANDE…” …FÖRSTÅS…

 77. Håkan Bergman

  Göran J #70
  Har du papperstidningen tycker jag att du ska skicka den till Stefan Lövén.

 78. Göran J

  Håkan #77

  Utmärkt tips !
  Resten av av av de fyras gäng kanske också behöver en kopia.

 79. Fredrik S

  Lyssnade några sekunder på SVT nyheter och tydligen smälter någon glaciär i Alperna med några cm om dagen.

  Är det konstigt i Augusti?

  Fast det var väl något möte i FN’s klimatkyrka i Genève tyckte jag de mumlade om så då måste det väl klimathotas på plats.

  Tur att SVT finns så svenska folket kan komma tillbaka till den höga orosnivån som eventuellt helt olämpligt kanske dämpats under semesteravkopplingen.

  Någon annan som såg hela reportaget?

 80. Fredrik S

  Christer Löfström #56

  Tack för länken!

 81. Björn-Ola J

  Jag har läst LBs bok. Ni som säger att resultatet av 10 års forskning saknas, vad är det som kommit fram i denna period som ni tycker borde ha varit med?

 82. Kenneth Mikaelsson

  Vad jag tycker saknas i stort sett från samtliga sk forskare är en förklaring varför korrelationen mellan solaktiviteten och temperatur har så liknande struktur… tror inte med andra ord att CO2 påverkar solens aktivitet….
  Samt varför påverkas temperaturen på de andra planeterna i solsystemet av solaktiviteten är det ochså ett resultat av mänsklighetens CO2 utsläpp???
  Någonstans där tycker jag att polletten borde falla ner på de flesta tänkande varelser….
  Detta saknar jag……

 83. Col

  #82 Här är en artikel om det. Men det finns många.
  https://www.klimatupplysningen.se/2019/07/24/roy-spencer-talar-om-felaktiga-klimatmodeller/

 84. Ulf

  Nu duggar de tätt. Mycket intressant undrar hur länge nyhetsmedia kan ignorera detta faktum? Eko fascisterna har mycket gemensamt med nationalsocialisterna det är ett faktum.

  https://www.svd.se/klimatangest-kan-trigga-terrorister

 85. Staffan Lindström

  84 Ulf
  Se mitt inlägg nr 74 i denna tråd…
  Har tänkt i flera år att alltför apokalyptiskt rapporterande påverkat alla möjliga slags terrorister undermedvetet. Edvard Hollerz (SVD) nämner en skolskjutning i Finland 2007 tom…. PS från BBC påstår nu att spanske kylskåpsdumparen fick böta 50.000 USD (SE 74 DENNA TRÅD…) DS

 86. Kjell Lindmark

  Eftersom CO2 teorin i allmänhet och mänskliga utsläpp av densamma i synnerhet ger politikerna svängrum att ålägga oss medborgare nya skattepålagor så lär inte några krav ställas på IPCC att börja studera ALLA tänkbara orsaker till klimatförändringar. De kraven måste således komma nerifrån, från oss som drabbas av följderna av denna galenskap.

 87. Ulf

  Tycker att ekofascismen är värt ett eget inlägg här på bloggen. Gärna med koppling till Chalmers vedervärdiga kartläggning av s k klimatförnekare.

 88. Christer Löfström

  #83 Modigt att använda signatur i stället för vad det står för namn i ditt pass.

  Du hänvisar till en bloggpost här på KU som tipsar om ett fördrag av Roy Spencer, som jag tittade på.
  Samma synpunkt som John Christy i rapport på GWPF om nedre troposfären. Spencer undvek att prata om modeller vs mätningar på 2m.
  Frågeställningen är intressant och jag har tidigare påpekat att modellering av nedre troposfären saknas i Lennart Bengtssons bok. Magnus Cederlöv tar upp det i Klimatkarusellen.

  Spencers har nyligen på sin blog åsikter kring mätdata på 2m. Även detta saknas i LB´s bok.

 89. Lasse

  På tal om förnekelse:
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.143989.1548428766!/image/allsack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/Original_1256px/image/allsack_1983-lastyear.jpg

  Kunde LB förklara detta fenomen-mer soltimmar och färre moln?

  Vi hade ett meningsutbyte här på kimatupplysningen där LB drev tesen att klimatet/vädret var kaotiskt och alla försök till periodisering var meningslösa.
  Då insåg jag att det finns en hel del att utreda även för en professor i meteorologi.

 90. Staffan Lindström

  89 Lasse
  ”…And the urban heat stays mainly in the urbanised areas…??” Är det vettigt att strössla tak i tättbebyggda
  områden med solpaneler och omgivande landsbygd med vindkraftverk…??
  Återkommer om LB…

 91. Pingback

  […] är ytterligare ett exempel där man inte ”undersöker alla möjliga orsaker” som Lars Kamél skrev ett utmärkt inlägg om häromdagen. SMHI har nämligen tagit fram ett antal ”klimatindikatorer” som […]