UAH mars 2019 + 0,34 C

UAH Mars 2019

Temperaturmätning med satellit blev för mars 2019 + 0,34 grader C över medelvärdet 1981-2010 enligt UAH.

YEAR MO GLOBE NHEM. SHEM. TROPIC USA48 ARCTIC AUST
2018 1 0,29 0,51 0,06 -0,10 0,70 1,39 0,52
2018 2 0,25 0,28 0,21 0,05 0,99 1,21 0,35
2018 3 0,28 0,43 0,12 0,08 -0,19 -0,32 0,76
2018 4 0,21 0,32 0,10 -0,14 0,06 1,01 0,84
2018 5 0,16 0,38 -0,05 0,02 1,90 0,13 -0,24
2018 6 0,20 0,33 0,06 0,12 1,11 0,76 -0,41
2018 7 0,30 0,38 0,22 0,28 0,41 0,24 1,49
2018 8 0,18 0,21 0,16 0,11 0,02 0,10 0,37
2018 9 0,13 0,14 0,13 0,22 0,89 0,22 0,28
2018 10 0,20 0,27 0,12 0,30 0,20 1,08 0,43
2018 11 0,26 0,24 0,28 0,45 -1,16 0,67 0,55
2018 12 0,25 0,35 0,15 0,30 0,25 0,69 1,21
2019 1 0,38 0,35 0,41 0,36 0,53 -0,15 1,15
2019 2 0,37 0,47 0,28 0,43 -0,02 1,04 0,06
2019 3 0,34 0,44 0,25 0,41 -0,55 0,96 0,59

.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Robert Norling

  Stabilt.
  Börjar bli bråttom nu med temperaturstegring om vi ska hinna bli ”stekta” innan år 2029.

 2. Björn

  Förmodligen är det efterverkningarna av en liten EL Nino som vi ser. Det finns snart inte mer energi att hämta i haven utmed ekvatorn och eftersom instrålad solenergi samtidigt reduceras, bör vi gå mot referenslinjen, alltså 0, inom ett år.

 3. Johan M

  För nya följare kan jag rekommendera Wood for Trees som är ett plotverktyg där an enkelt kan titta på utveckling av olika serier.

  http://woodfortrees.org/plot/uah6/mean:12/plot/uah6/trend/plot/uah6/from:1998/trend

 4. Rolf Mellberg

  Jag börjar bli besviken att det fortfarande efter 3 månader ligger så högt. Tänkte (överoptimistiskt? alltför ivrigt!) att AMO och Zharkova/Svensmark/Shaviv skull börja lite smått få verkan, men visst, det kan ju ta flera år…

  Noterar också att Arktis isvolym som länge såg extremt bra ut, nu har haft en svagare tillväxt:
  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/sea/CICE_curve_thick_LA_DK_20190401.png
  Tangerar kanske 2015 och 2018.

  Samt att arktis ytutbredning som varit glädjande stor den här säsongen plötsligt har skingrats i rekordfart, set är säkert ogynsamma vindar men vi kan vänta oss stora ”cherry picking”-rubriker för faktiskt har isen inte varit mindre den 1 April (av alla datum) sedan mätningarna startade!!!
  Kan det var så att så stora och så snabbt skingrande isar i arktis leder till ökad utstrålning som sänker jordens temperaturer märkbart även globalt? D.v.s. en negativ feedback?

  Hoppet står nu framför allt till tiden men även att GRACE-FO ska redovisa nya skarpa data för Grönlands glaciärers volym inom ett par månader. Där kan man väl hoppas att alarmisterna får gå till mötes nästa svidande nederlag.

  Matchen – eller ska vi säga religonskriget? – fortsätter.

 5. Rolf Mellberg

  #4
  Glömde den här länken till arktis isutbredning:
  https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

 6. Robert Norling

  #4 Rolf M.
  Det förra religionskriget varade ju i Trettio år.
  Undrar hur lång tid nuvarande ”religionskrig” ska behöva ta innan klimatethotet har övervunnits.
  Vi är ju definitivt sämre utrustade vad gäller propaganda och indoktrineringsmöjligheter.

 7. Fredrik S

  Rolf Mellberg #4

  Varmt och stormigt i Berings hav antar jag vara huvudorsaken?

 8. Fredrik S

  Fortsätter det kommer det larmas jädrar i bänken oavsett orsak!☹️

 9. Lasse

  Studerar man min och max i de 15 olika månaderna så ser man på variationer som är betydande.
  Globalt +0,13 till +0,37
  NH +0,14 till +0,57
  SH -0,05 till +0,41
  Detta för de stora områdena. För delar är det ännu större skillnader
  Noterar att trenden ligger kring ” (the global trend for 1979-2019 remains at +0.13 C/decade)

 10. Johan M

  #9 Lasse

  ”Noterar att trenden ligger kring ” (the global trend for 1979-2019 remains at +0.13 C/decade)”

  men de sista 20 åren har ökningstakten avtagit

  http://woodfortrees.org/graph/uah6/mean:12/plot/uah6/trend/plot/uah6/from:1998/trend

 11. mattias

  #10,
  ”men de sista 20 åren har ökningstakten avtagit ” -fast det beror väl till stor del på att du valt el-ninjo året 1998 som startår, annars är det ungefär samma ökningstakt.

 12. Jan-Åke

  +0,37 i januari
  +0,36 i februari
  +0,34 i mars
  Vi får se om den globala avkylningen fortsätter…

 13. Erik Lindeberg

  #10 Johan M fuskar.

  Han skriver ”sista 20 år”, men i analysen tar med mer än 21 år för att få med den extremt starka El Niño i 1998. De sista 20 åren började i April 1999 och sträcker sig till och med Mars 2019 (240 månader) för den som vet något om tidsräkning. Då får man följande värden:

  Satellitmätningar UAH:
  Temperaturtrenden sista 40 år: 0.127 °C/dekad (det er så länge mätningarna har pågått)
  Temperaturtrenden sista 20 år: 0.138 °C/dekad
  Temperaturtrenden sista 10 år: 0.277 °C/dekad

  Motsvarande mätningar RSS:
  Temperaturtrenden de siste 40 år: 0.198 °C/dekad
  Temperaturtrenden de siste 20 år: 0.205 °C/dekad
  Temperaturtrenden de siste 10 år: 0.303 °C/dekad

  När man uttalar sig om klimat ser man emellertid helst på serier på minst 30 år (WMOs rekommendation) för undvika de flesta naturliga variationerna (några är cykliska), men jag tar med dom här trenderna bara för att visa Johans fusk. Jag är fullt medveten om att 10- och 20-års-trenderna innehåller för mycket ”väder”.

 14. Johan M

  #13 Erik Lindeberg

  Här kommer mer fuska att analysera.

  Så det är 30-årsperioder som gäller, låt oss titta på HadCRUT4 (med alla dess frågetecken) och plotta utvecklingen med glidande medeltal på 30.år , röd kurva. Ökningstakten är derivatan som vi ser i den gröna kurvan. Hur har takten förändrats (blå kurva ger ett medel under 10 år).

  Ser vi en ständigt ökande takt eller finns det något annat intressant att observera?

  http://woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:360/plot/hadcrut4gl/mean:360/derivative/scale:200/plot/hadcrut4gl/mean:360/derivative/scale:200/mean:120

 15. Johan M

  #13 Erik Lindeberg

  Samma plot men med UAH (blå kurva medel under 1 år)

  http://woodfortrees.org/plot/uah6/mean:360/plot/uah6/mean:360/derivative/scale:100/plot/uah6/mean:360/derivative/scale:100/mean:12