UAH Jan 2016

UAH Jan 2016

Dags för första rapporteringen om temperaturen mätt med satellit från UAH det här året. Resultatet är + 0,54 grader. Jag vet inte hur lång eftersläpning det brukar vara men ENSO indexet ser ut att vara på väg ner nu så kanske ser vi slutet på den här El Ninon nu.

YR MO GLOBE NH SH TROPICS
2015 1 0,30 0,44 0,15 0,13
2015 2 0,19 0,34 0,04 -0,07
2015 3 0,18 0,28 0,07 0,04
2015 4 0,09 0,19 -0,01 0,08
2015 5 0,27 0,34 0,20 0,27
2015 6 0,31 0,38 0,25 0,46
2015 7 0,16 0,29 0,03 0,48
2015 8 0,25 0,20 0,30 0,53
2015 9 0,23 0,30 0,16 0,55
2015 10 0,41 0,63 0,20 0,53
2015 11 0,33 0,44 0,22 0,52
2015 12 0,45 0,53 0,37 0,61
2016 1 0,54 0,70 0,39 0,85

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. tolou

  Så länge El niño index är högt så tillförs nog värme till atmosfären. Kan sträcka sig till Mars/April.

  http://stateoftheocean.osmc.noaa.gov/sur/images/nino34_short.gif

  Sjunker ganska långsamt ännu…

 2. Björn

  El Niño är som upplupen ränta, alltså i fysikens värld, upplupen solenergi och ingenting annat. Precis i likhet med 1998. Framtiden ser ut att bli kall, eftersom kapitalet minskar och därmed den upplupna räntan, alltså solenergin minskar och därmed också den upplupna solenergin.

 3. Jan-Åke

  Tänk om UAHs tempdata visar en lång klättring uppåt som bronsåldern, romartiden eller medeltiden som väl alla hade en uppgång på ett par hundra år.
  Om vi har årtionden framför oss av naturlig uppgång helt oberoende av koldioxid. Klimataktivisterna i WWF Greenpeace Miljöpartiet SVT/SR mm mm kommer bre ut sig ännu mer.

 4. Ingemar Nordin

  Jan-Åke #3,

  Visst kan det vara så att vi har en långsam klättring uppåt i temperaturerna. Men det är osannolikt med tanke på att vi befunnit oss i en utförsbacke sedan ett par-tre tusen år. I bästa fall kan vi hoppas på medeltidstemperaturer under ett par hundra år innan det bär utför igen.

 5. Helge

  OT

  Är ännu ett exempel på hur det står till i universitets och forskarvärlden, förutom i just specifikt klimatforskningen. Ingen vågar säga något för då…

  http://www.svd.se/harrison-bildningens-forfall-maste-hejdas/om/debatten-om-hogskolan

 6. Jan-Åke

  Javisst Ingemar, men hemska tanke om globala medeltemperaturen ökar säg i 50 år pga i dag okända faktorer oberoende av tex koldioxid.
  Klimatalarmistlobbysekten kan i värsta fall driva igenom horribla och bindande avtal som ger en stor ekonomisk tillbakagång för västvärlden.COP 25 i Haag september 2029…….

 7. Jan-Åke

  Noterar att de båda republikanska presidentkandidaterna Ted Cruz och Marco Rubio båda är skeptker !

 8. Thomas P

  Jan-Åke #6 Det finns en värre möjlighet: tänk om den naturliga trenden varit nedåt de senaste 50 åren eller så. Då är inverkan av CO2 inte bara större än vad ni har tror utan vad den stora gruppen klimatforskare tror, och om den naturliga trenden sen stoppar eller vänder uppåt, ja då blir det varmt fort.

 9. Ingemar Nordin

  Thomas P #8,

  ”tänk om den naturliga trenden varit nedåt de senaste 50 åren”

  Ja, då kan vi tacka vår lyckliga stjärna för koldioxidutsläppen! Då kanske vi lyckats att skjuta på nästa nedisning, precis som man diskuterar här:
  https://www.klimatupplysningen.se/2016/01/17/koldioxidsutslappen-flyttar-fram-nasta-istid-50-000-ar/

 10. Guy

  Thomas P #8

  Har det äntligen gått upp för dej att ingen vet.

 11. Jan-Åke

  Hm…. # 8 Thomas
  Då var vi där igen.Har trots idogt letande inte hittat” den stora gruppen klimatforskare”

 12. Lennart Bengtsson

  Det är dock ingen på klimatbloggen längre som ifrågasätter att den globala temperaturen faktiskt ökar. Detta får man ändå se som ett framsteg. Att kurvan i grafen stiger kan man faktiskt se med blotta ögat.

  Satellitmätningar som radar altimetri och gravitationsmätningar visar likaså att värme fortsätter att ackumuleras i världshavet.

  Ingen bestrider heller längre att växthusgaserna ökar monotont i atmosfären och har gjort så med visshet under åtminstone i ca 60 år. Vidare stiger ökningstakten när det gäller CO2 i stort proportionellt mot de fossila utsläppen.

  Det finns inte heller någon som seriöst kan hävda att inte atmosfärens lägsta 8-10 km blir varmare om växthusgaserna ökar.

  Satellitmätningar som radar altimetri och gravitationsmätningar visar likaså att värme fortsätter att ackumuleras i världshavet.

  Det som är den viktiga frågan som jag tycker klimatbloggen skulle koncentrera sig på är takten i uppvärmningen ty det är den som är nödvändigt att känna till bättre då det är avgörande för den prioritet som samhället skall ge klimatfrågan.

 13. Thomas P

  Ingemar #9 ”Då kanske vi lyckats att skjuta på nästa nedisning, precis som man diskuterar här:”

  Räknar du med att vara vid liv om 50,000 år då dessa forskare ansåg att nästa istid skulle kommit utan mänsklig inblandning?

 14. Guy

  En fundering igen. Hur definierar man en klimatforskare?
  – vilken utbildning duger?
  – bör man vara minst doktorand?
  – duger en meteorolog?
  – agronom?
  – teoretisk fysik eller räcker det med mindre?
  – biolog?
  – statiskiker?
  – systemplanerare?

  Finns det någon studieinriktning som strävar till klimatforskning eller råkar det bara bli så på grund av omständigheterna?

 15. Jan-Åke

  Men Lennart #12
  Det du skriver tyder på stor sakkunskap.
  MEN faktum kvarstår co2 ligger på 380 ppm vattenånga på 10000-40000 ppm, vattenångan är klimatet med sin nederbörd och molnbildning.
  Co2 har varit 10-15 ggr högre än idag utan att klimatet skenat iväg.
  Hela istider har kommit och gått med olika varma interglacialer däremellan och med varierande co2-halt.
  Att man börjar mäta temp precis i slutet av Lilla Istiden ger ju 0, 8 graders uppgång.
  Under bronsåldern ,romartiden och medeltiden var det periodvis globalt varmare än idag.
  De naturliga svängningarna är för många och för stora, , därför tillkommer hela tiden nya pålästa skeptiker som vet att jorden är klotrund och går med på att det finns ett klimat.

 16. tolou

  http://i273.photobucket.com/albums/jj237/tolou1/2016-02-02%2019.33.15_zps3fkxrl2m.png

 17. Gunnar Strandell

  Thomas P #8
  liksom Guy studsade jag till när jag läste din fras: ” Då är inverkan av CO2 inte bara större än vad ni har tror utan vad den stora gruppen klimatforskare tror…”

  Det betyder ju att den stora gruppen klimatforskare inte ägnar sig åt vetenskap utan väljer att tro. En intressant hypotes. 😉

 18. Daniel Wiklund

  OT Den kallaste januari i Luleå sen 1921 var 1987, då var det 18,7 grader. Den varmaste var 1925, då var det 2,4 grader. Den näst varmaste var 1934, då var det 3,5. I år var det 14, 3. Den kallaste sen 1987. Medeltemperaturen för Luleå är 10 grader.

 19. Ingemar Nordin

  Lennart B #12,

  Såvitt jag vet har ingen här på bloggen påstått att temperaturen inte ökat under det sista seklet, eller att CO2-halten inte ökar. Så jag vet inte riktigt vad du menar med ”framsteg”.

  Eller har du fallit pladask i propagandan från alarmisterna som med stor frenesi bekämpar halmgubbar?

  Däremot har vi varit kritiska till medias och vissa klimatforskares medvetna överdrifter och missinformation som lett till en galen energipolitik.

 20. Björn

  Lennart Bengtsson [12]; Har vi verkligen en fortsatt uppvärmning? Det tillfälliga språng som vi nu kan se, kan vi nog enas om beror på El Niño. I det fallet handlar det om energi som frigörs genom det naturliga fenomenet El Niño. Detta fenomen är som sägs i litteraturen ett quasiperiodiskt system. Men energin i systemet är ackumulerat soluppvärmt vatten som nu senast enligt UAH vid ekvatorn, inom det tropiska området har fått en märkbar höjning om 0.85 grader. Hur menar Du att antropogen CO2 skulle påverka detta system?

 21. Slabadang

  Miljöpartiet charlatanernas språkrör åker fast av sina egna angivare!

  Its Wetterstrand s fuldiesel all ower again. Nu är det ”batterichocken” av Frigolit som gäller.

  http://inzoomat.se/sverige/fridolin-fast-i-mps-angivarapp/

 22. Christopher E

  #21

  Fast… öhhh… Slabadang, har du – hmmm – tittat runt lite på ”nyheterna” på siten du länkar till? 😀

 23. Slabadang

  Christofer E 🙂

  Inzooomat är Grönköpings mest seriösa blogg 🙂 Ingen satir alls! 🙂

 24. tty

  ThomasP #13

  ”Räknar du med att vara vid liv om 50,000 år då dessa forskare ansåg att nästa istid skulle kommit utan mänsklig inblandning?”

  Ingen av de ca 50 mellanistider som har varit hittills har varat mer än 30 000 år, så det verkar inte särskilt sannolikt att den nuvarande skulle bli dubbelt så lång.

 25. Thomas P

  tty #24 ”Ingen av de ca 50 mellanistider som har varit hittills har varat mer än 30 000 år, så det verkar inte särskilt sannolikt att den nuvarande skulle bli dubbelt så lång.”

  Det är möjligt, men nu var det vad de forskare Ingemar skrev om trodde.

  Är det f.ö. ingen som reagerar på alla justeringar S&C genomför i sin algoritm? Månadens ändringar låter väldigt subjektiva.

 26. Ingemar Nordin

  Thomas p #25,

  ”Månadens ändringar låter väldigt subjektiva.”

  Den här kommentaren är så tramsig att jag funderade på att ignorera den. Men tydligen har Thomas P upptäckt att Spencer beskriver en justering som de gjort. Thomas har uppenbarligen läst men inte förstått.

  Problemet som de upptäckt är en intern diskrepans mellan två kanaler, AMSU2 och AMSU5, som läser av mikrovågorna. De har tittat närmare på detta och upptäckt att den kan förklaras med en 150m skillnad i referenslinjen. Så därför gör de en kvalificerad gissning (till skillnad från en godtycklig subjektiv justering) att felet ligger där. Om jag förstår saken rätt så är denna hypotes empiriskt testbar. Så Spencer lägger ut förändringen i sin betaversion med en klar och tydlig motivering. Och det förs en öppen diskussion kring rimligheten i deras hypotes. Justeringen har heller ingen betydelse för trenderna, utan det handlar om att få de interna mätningarna med olika instrument på satelliterna att vara förenliga med varandra.

  Detta skiljer sig markant från exempelvis NOAAs fuffens med sina justeringar där motiven för justeringarna hålls hemliga och där alla justeringar systematiskt sker åt ”rätt” håll, dvs. ger stöd för alarmisternas ”berättelse” om en ständigt ökad global uppvärmning.

  Spencer et.al. sköter det här på ett föredömligt och vetenskapligt bra sätt medan NOAA fortsätter med sitt trixande utan att man vågar föra ut sina justeringar för granskning.

 27. Thomas P

  Ingemar #26 Du är lika ovetenskaplig som vanligt. Justeringarna som görs av NOAA är väl motiverade för den som orkar ta till sig den vetenskapliga litteraturen eller ens bloggar som har en något annan syn på klimatet än de bloggar du gitter besöka.