UAH för april 2013

UAH april 2013
Nu har Roy Spencer lagt upp April 2013. Resultatet är  +0,1 och i mer detalj:

YR MON GLOBAL NH SH TROPICS
2012 1 -0.134 -0.065 -0.203 -0.256
2012 2 -0.135 +0.018 -0.289 -0.320
2012 3 +0.051 +0.119 -0.017 -0.238
2012 4 +0.232 +0.351 +0.114 -0.242
2012 5 +0.179 +0.337 +0.021 -0.098
2012 6 +0.235 +0.370 +0.101 -0.019
2012 7 +0.130 +0.256 +0.003 +0.142
2012 8 +0.208 +0.214 +0.202 +0.062
2012 9 +0.339 +0.350 +0.327 +0.153
2012 10 +0.333 +0.306 +0.361 +0.109
2012 11 +0.282 +0.299 +0.265 +0.172
2012 12 +0.206 +0.148 +0.264 +0.138
2013 1 +0.504 +0.555 +0.453 +0.371
2013 2 +0.175 +0.368 -0.018 +0.168
2013 3 +0.183 +0.329 +0.038 +0.226
2013 4 +0.103 +0.119 +0.087 +0.168

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sören G

  Vi som bor på Gotland skall få längre restider till och från fastlandet för att minska på utsläppen.

 2. RB

  Detta är lustigt angående temperaturen här hemma i Sverige: Enligt SMHI så hamnade temperaturavvikelsen i april för landet på plus 0-1 grader, lokalt mer… De flesta torde uppfatta årets april som en ovanligt kall vårmånad, men så är alltså inte fallet, tvärtom enligt SMHI. Jämförelseperioden är 1961-90. Alltså, den globala uppvärmningen kom alls inte av sig i april här i Sverige, det känns fel men…

 3. Ingemar Nordin

  En rejäl dipp under de senaste månaderna. Det finns inga tecken som tyder på att de globala temperaturerna tar fart uppåt igen från sin 16-åriga ”paus”. Det kanske inte är någon paus? Utan början på en vändning som vi ser? Huva!

 4. RB

  Fast om man jämför med basperioden och den är noll eller minus (förutom en liten varmfläck i norr) så får det väl sägas vara en rätt kall april. I alla fall i jämförelse med varma år efter basperioden.

  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.30214!image/tempavvikelse%20april%202013.PNG_gen/derivatives/fullSizeImage/tempavvikelse%20april%202013.PNG

   

 5. Vårvädret i Södra Sverige var nog rekordkallt men övre Norrland hade samtidigt relativt milt väder. Många dagar med minusgrader i söder motsvarades av  enbart några få minus i norr, varför sammantaget det kanske var ganska normalt i Sverige.

 6. Lars Jonsson #5
  Gud bevare oss för ”the new normal”

 7. Lars Jonsson #5
  Gud bevare oss för ”the new normal”
   
  Lucia har inte lagt upp resultatet än, men det känns som om jag skulle bli några quatloos rikare.

 8. Bäckström

  Det ser ju faktiskt värre ut än forskarna trott!
  +0,10° på 33 år ger ju faktiskt 0,3° år 2 100!
  Om det fortsätter i samma alarmerande takt så, blir det ju +3 grader varmare om 1 000 år!
  Vi får hoppas att istiden kommer så fort om möjligt så den kan lindra den skenande uppvärmningen till följd av våra klimatutsläpp!
   
  Klimatvrål!
  /Bäckström
   
   

 9. Inge

  Sören G
  1500:n tar 500 bilar och man kan ju räkna på hur mycket bränsle färjan drar jämfört med 500 bilar. Jag har inte tillräckligt med data för det.

 10. Sirapsodlaren

  Trots att man borde veta bättre så är det lite intressant att följa den här utvecklingen. Ungefär som att höra om bruset på börsen på ekonominyheterna varje dag.
   

 11. Gunnar Strandell

  Sören #1
  Är det inte fantastiskt!
  Jag menar, hur länge ska det dröja innan de lyckas räkna ut att hastigheten noll drar inget bränsle alls och att man då alltid håller tidtabellen till 100 %.
  Vi kanske ska be BjörnT räkna åt dem?
   
  Min synpunkt är att det är väl ingen som köper en färja för att spara bränsle?
  -Eller?
  -Staten!
   
  -Förlåt, jag tänkte inte på det. 😉

 12. Lennart Bengtsson

  Man kan inte säga att klimatuppvärmningen kommer med stormsteg. Dessutom är med stor sannolikhet UAHs höga värden för januari 2013 felaktiga. Men verkligheten betyder inte mycket för de troende, ty där är föreställningen om en uppvärmning mycket viktigare än den verkliga uppvärmningen. Man kan verkligen fråga säg varför är de olika aktionsgrupperna så oerhört oroade. Det måste ju ändå finnas omständigheter i vår värld som borde inge betydligt mera oro än planetens temperaturändring? Det hela börjar mer och mer  påminna om religiös förvirring. Kanske vi har att söka orsaken i den tilltagande avkristningen och  det vi ser är yttringar av ett slags ersättningsreligion som nästan helt förmörkat det förnuftiga tänkandet

 13. Delingpoles drapa:
  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100214789/alinsky-you-are-so-over-viva-la-revolucion/
   

 14. Och artikeln Delingpole länkar till är ännu vassare!!!
  http://bogpaper.com/2013/05/01/russell-taylor-in-praise-of-ukip/

 15. Sören G

  #11 Eller med vindkraft, d.v.s. segel.

 16. Gunnar Strandell

  Inge!
  Det går att göra en uppskattning:
  Låt mig anta att motståndet genom vattnet för färjan är ungefär lika som bilarnas sammanlagda rullmotstånd = R.
  Rätta mig om jag har fel, tack.
  Bilarnas sammanlagda frontarea 500x2x1,5= 1500 m2
  reduceras till färjans 20×30= 600 m2
  Farten reduceras från 25 m/s (90 km/h) till 11 m/s (22 knop)
  Kraftbehov för de olika ekipagen:
  Fbilar= R + 1500 m^2 x 1,2kg/m^3 x 625 (m/s)^2 = R + 1.125.000 N
  Ffärja= R + 600 m^2 x 1,2 kg/m^3 x121 (m/s)^2 = R + 87.120 N
   
  300 N räcker för att flytta en bil på plan hård väg.
  => R = 500 x 300 N = 150.000 N
   
  Resultat
  Ffärja/Fbilar = 0,185 dvs. färjan behöver bara ca 20% av kraften för klara transporten. Kraft  gånger väg är energi som kommer från bränslet.
   
  Optimerad lågvarvig marindieselmotor för konstant fart och belastning ger ytterligare 5 – 10% genom sin bättre verkningsgrad.
   
  Men.
  Lägg märke till att den stora vinsten tas genom att köra saktare och packa tätare för att dra ned vindmotståndet.
   
  Det finns en elegant lösning visad i Bondfilm: Rörpost i evakuerat rörsystem!

 17. HenrikM

  OT, en sammanhängande rapport från Norge om klimatvetenskapen:
  http://www.sintef.no/upload/Teknologi_og_samfunn/Teknologiledelse/SINTEF%20Report%20A24071,%20Consensus%20and%20Controversy.pdf
   
  Vad är Sintef?

 18. Gunnar Strandell

  Sören G #15
  Seglade Albin Express till Visby sommaren 2000.
  SMHI:s prognos sade 6-8 m/s västligt. Vi fick 20-25 m/s.
  Två fartrekord: 13 knop med bara storsegel och 9 knop utan segel.
  Mina käcka gastar gjorde lumpen i Stridsbåt 90, men blev sjösjuka och hjälplösa.
   
  Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv!
   
  Jag tycker att man ska kunna flyga till Gotland med SL månadskort!
   
   

 19. Sören G

  #16 En 320 km lång spikrak tunnel från en punkt på jordytan till en annan punkt kommer 2 km som djupast på mitten. Evakuerad på luft och med ett tåg upphängd med supraledande magneter kan falla fritt från den ena punkten till den andra. Det tar alltid 42 minuter, oberoemnde av tunnelns längd.

 20. Sören G

  #18 Staten måste kunna garantera oss rimliga villkor. Vi har krävt vägpriser och inte långsammare färjor än nu. Och vi ska inte behöva få det sämre för att man har fått för sig att jordens klimat måste räddas.

 21. Gunnar Strandell

  HenrikM #17
  AltaVista ger det här svaret:
  ”SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Hvert år bidrar SINTEF til videreutvikling av 2000 norske og utenlandske bedrifter”
   
  Jag har en gång träffat en professor som jobbade för Sintef, i Nordkalotten Center, vid Kallax flygplats utanför Luleå.
  Han berättade att de finska tallarna i byggnaden är vridna för att de följer solens gång. Jag pekade på en tall som var vriden åt andra hållet och frågade om den vuxit upp på södra halvklotet?
   
  Professorn skakade på huvudet och sade att jag var dum som inte förstod att den bara lagts åt andra hållet!
   
  Mitt råd är att håll dig borta från Sintef, eller kontrollera om de idag vet skillnaden mellan en vänster- och en högergängad skruv. 😀

 22. Pelle L

  Gunnar Strandell #16
   Språkpolisen har ordet:
  Du är inte ensam om det, inte ens i dag, men det måste gnuggas in.
   
  Du får inte skriva saktare, det heter långsammare!

 23. Gunnar Strandell

  Pelle L #22
  Jag gnuggar:
  http://www.youtube.com/watch?v=yTPzMJemV34
   

 24. Angående UAHs tempserie så ser den allt annat än alarmerande hotfull ut: 0.1 °C över ett 30-års medel fråm 1981 till 2010. Och det har inte sett alarmerande ut på länge nu. Eller ännu tydligare: Desto länge tid det går utan att temperaturen stiger eller ser alarmerande ut, desto snabbare sjunker ’sannolikheten’ att det har legat ngt i klimathotets preditkioner. Denna sjunker fö mycket snabbare än avståndet mellan observationer och preditkioner ökar. Mycket mycket snabbare.
   
  Lite förenklat och enligt Gauss-kurvan (normalfördelningen som underliggande antas beskriva ’fluktuationerna’) sjunker den sannolikheten som exp(-X^2) där X är (normerade) avståndet mellan prediction och observation. Den sjunker alltså väldigt snabbt!
   
  Men januarivärdet på +0.5 °C var märkligt (kanske inte såååå märkligt) men det sticker ut. Jag vill minnas att Gunbo riktigt jublade över att det var så högt. Flera ggr, trots att han återigen förnekade(!) att han hejar på klimathotet och gjort det hela tiden.
   
  På ett plan kan man förstå honom, det är inte mycket som går hans väg längre. Så ett högt januarivärde får väl ses som tröst i mörkret. Och han har här behövt ty sig till figurer som UffeB och nu tom BjörnT
   
  Och för att anknyta till en tidigare diskussion, skulle man ju kunna fråga om BjörnT kan avgöra från vilket basvärde anomalierna i UAH-serien är beräknade. Algoritmen är ju känd: En baslinjeförflyttning vis-à-vis medelvärdet för alla temperaturer under 1981 till 2010.
  Frågan skulle kunna vara ifall kan kan invertera denna linjära transformation. Och iom att han inte kan det (för att han saknar sin fusklapp trots att han känner till algoritmen) skulle man kunna be honom att försöka luska fram vad som borde stått på fusklappen: Dvs vilken baslinjetemperatur UAH menar var medelvärdet under 1981 till 2010 (Jag vet det inte, men har heller inte sökt)

 25. Gunbo

  Jonas,
  ”Desto länge tid det går utan att temperaturen stiger eller ser alarmerande ut, desto snabbare sjunker ‘sannolikheten’ att det har legat ngt i klimathotets preditkioner.”
   
  Språkpolisen igen: det heter ju längre tid….desto snabbare …. 
  😀

 26. Pelle L

  Gunnar Strandell #23
   
  Du tar min gnälliga kritik som en sann gentleman.
  Heders!
    
  Så du (och naturligtvis också alla andra här) förtjänar denna sängfösare på lördagskvällen:
   
  sakta vi gå genom stan:
  http://www.youtube.com/watch?v=GF_NDRM3498

 27. Argus

  #19
   
  Härligt ’problem’!
   
  En klassiker för alla kreativa ingenjörer. ’Många tunnlar blir det!’

 28. Gunbo … Båda går, men du har rätt att din version blir snyggare språkligt …
   
  Hoppas du inte är ledsen över dessa ynka 0.10 °C
   
  (Och du läste alltså så långt, trots att du ofta poserat med att du alls inte gör det 🙂 Jag la medvetet ditt namn en bit ner i texten för att du inte skulle bli så utpekad, att bara de som faktiskt läser mina kommentarer behöver se min pik mot dig. Följde du fö länken. Log du lite igenkännande åt din glädje?)

 29. Lennart Bengtsson #12
  Kanske vi har att söka orsaken i den tilltagande avkristningen och  det vi ser är yttringar av ett slags ersättningsreligion som nästan helt förmörkat det förnuftiga tänkandet”
   
  Med detta instämmer jag helt!

 30. Gunnar Strandell

  Pelle L #26
  Tummen upp! 😀
   

 31. GS #21 Att träden vrider sig beror på att kärnan krymper. Då måste ytterveden vrida sig för att hålla samma längd. Varför nästan alla träd vrider sig åt samma håll har diskuterats. En del tror på solen, några på solgangsvinden och andra på cellulosamolekylens vridning. Någon som vet?

 32. Som vanligt visar UAH att det mesta av uppvärmningen kommit till under den senaste halvan av mätserien och att ökningstakten ökar, mätt över tioårs-perioder. Att föräldrar och fältbiologer vrålar är mindre konstigt än att Professor Nordin fortfarande kan tala om paus i anslutning til denna figur, kolla in här Ingemar http://www.woodfortrees.org/plot/uah/mean:60 man kan lugnt säga att du har helt fel.

 33. #12 Lennart B. tror att januarivärdet är för högt men i sånt fall är det ett dubbelfel i sattelitmätningar eftersom RSS visar samma sak. Märkligt är det att Lennart som skrev följande http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2011/09/lennart-bengtsson-om-nipccs-nya.html för ett par år sedan och senast i januari (DN) skrev saker som ”Vi bedömer att sannolikheten är låg för en temperaturökning på fyra grader då flera studier under senare år pekar mot en mindre klimatkänslighet än vad som antogs i IPCC-rapporten från 2007. Men redan en ökning på 2-3 grader motiverar kraftfulla motåtgärder” nu i allt mer accelererande tempo närmar sig förnekarfalangen? Vad har hänt?
   

 34. Sist men inte minst JonasN som i hundratals inlägg fastnat i Taminos brutala sågning av Solomon. Figuren är inte konstig och återskapas lätt med data från NSIDC eller woodfortrees men jag håller med om att det finns bättre sätt att åskådliggöra isläget. Månad för månad är tydligare vilket också diskuterades i tråden. Ta t.ex. september  http://www.woodfortrees.org/plot/nsidc-seaice-n/from:1979.66/every:12 trenden är tydlig eller hur? 
  Jag tror nog inte syftet var att förvilla, för figuren kan nog tolkas åt båda håll, t.ex har en annan välbekant blogg använde samma typ av figur https://www.klimatupplysningen.se/?s=Arctic+sea+ice+anomaly och även denna skribent drog lite tokiga slutsatser, fast åt andra hållet.

 35. BjörnT

  Lite intressant, kanske rent av nyttig, läsning:
  ”Since a number of studies have shown that belief in conspiracy theories is associated with feelings of powerlessness, uncertainty and a general lack of agency and control, a likely purpose of this bias is to help people “make sense of the world” by providing simple explanations for complex societal events — restoring a sense of control and predictability. A good example is that of climate change: while the most recent international scientific assessment report (receiving input from over 2500 independent scientists from more than a 100 countries) concluded with 90 percent certainty that human-induced global warming is occurring, the severe consequences and implications of climate change are often too distressing and overwhelming for people to deal with, both cognitively as well as emotionally. Resorting to easier explanations that simply discount global warming as a hoax is then of course much more comforting and convenient psychologically.”
  Hela artikeln.

 36. Christopher E

  BjörnT #35
   
  Visst finns det psykologi i klimathotet. En stor grupp människor tycks liksom anhängarna av flera stora religioner ha ett behov av en undergångsmyt, skuldbeläggning och sedan ritualer och botgöring för att hantera den. I en sekulariserad värld har en idé om ett klimathot alltmer kommit att fylla detta behov.
   
  Dessa människor – undergångsjunkies så att säga – känner sig attackerade av dem som inte delar tron och rentav för fram sakliga argument mot hotbilden. Då blir reaktionen en förnekelse som i artikeln du länkar. Försök att förlöjliga skeptikerna genom att bunta ihop dem med månlandningsförnekare, Area 51-konspiratoriker mm. Försök att hävda att de inte psykologiskt klarar att hantera den skrämmande realiteten av kanske totalt 0,2-0,3° antropogen uppvärmning så här långt…
   
  Argumentet är givetvis nonsens. Skeptiker är inte oroade av klimatförändringar så små att det fortfarande är svårt att skilja dem från det naturliga bruset, och som ligger inom naturlig variation ampultudmässigt. Skeptiker är för den delen inte heller övertygade om att just den temperatur som rådde säg 1940 eller 1860 med nödvändighet är den bästa för biosfären inklusive oss. Däremot är det mycket som pekar på att de ”åtgärder” som klimathotslobbyn vill genomföra, om än inte någon undergång de heller, i alla fall är mer skadliga än en eventuell måttlig klimatförbättring. Beklagar, men det finns ingen anledning att bygga psykologiska skyddsmurar mot ett klimathot som vilar på så klent fundament, lika lite som man behöver oroa sig över invasion av aliens eller att CIA iscensätter fejkade terroristattacker.
   
  Typiskt nog valde BjörnT att klippa sitt citat precis före hyllningen av Al Gore som visar i vilket ideologiska läger författaren har sin fot. Egentligen kan man diskutera om en artikel där författaren verkligen tror att klimatpanelen består av 2500 forskare som kommit fram till att en skadlig klimatförändring är 90% sannolik ens är värd att kommentera… men villfarelsen är givetvis intressant som förklaring till hur den medvetna förvillarstrategin från klimathotarna varit framgångsrik.

 37. Christopher E

  #32
   
  Titta Stig, jag kan misshandla statistik jag också:
   
  http://www.woodfortrees.org/plot/uah/mean:120
   
  Nu är det kört för oss!
   
  🙂 och göra fungerande länkar, till och med på en läsplatta.
   
  Nåväl, om man diskuterar en period med i stort avstannad uppvärmning, då försvinner inte perioden bara för att man gör långa medelvärdesintervall som du gjorde. Vi vet att platån de senaste 10 åren är högre än perioden innan, men nu är det alltså platån vi diskuterar. Med din statistikmisshandel skulle man kunna visa nedkylning under 1900-talet, bara man medelvärdesbildar en trend tillräckligt långt tillbaka.
   
  Om du undrar som hänt med Lennart Bengtsson (persona non grata numera i alarmistträsket) så är det väl helt enkelt så att han till skillnad från dig är vetenskapsman på empirisk bas, och därför är beredd att låta sig påverkas av vad data faktiskt visar, istället för att vara ideologiskt låst.
   

 38. Ingemar Nordin

  Stig M #32,

  Och om vi mäter över 500-årsperioder? Hur ligger vi till då? Eller 1000-årsperioder? Eller 10 000-årsperioder?

  Nej ,Stig Moberg. Sådan övningar är rätt meningslösa om man är intresserad av den nuvarande klimatregimen (som ju kan ändras när som helst). Statistik och trender kan bara sammanfatta tidigare mätdata, men man bör vara försiktig med att tolka dem framåt i tiden,

 39. Lennart Bengtsson

  *33
   
  RSS har klart lägre värden i januari 2013 Se:
  http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/upper-air/2013/1

 40. Lennart Bengtsson

  Ang UAH och RSS
   
  Det intressanta är här att mätningarna från UAH tidigare ansågs vara alldeles för låga i jämförelse med RSS vilket bl a ledde till att John Christys mätningar ansågs biased. Det visade sig senare att RSS hade ett fel i sina beräkningar som vi bl annat påvisade i en artikel. Det ironiska nu är att RSS på senare tid har haft lägre mätvärden än UAH. En sammanfattning av olika mätresultat framgår av den tidigare web-adressen från NOAA. Orsaken till skillnaden är oklar men visar på de svårigheter man fortfarande har att bestämma den globala temperaturen. ECMWFs re-analyser ger en annan skattning som inkluderar samtliga observationssystem och är enligt min uppfattning tillförlitliga.

 41. Hjälp! Vad innebär + 0,1? I förhållande till vad?

 42. Lasse

  #41 ”Global averages from radiosonde data are available from 1958 to present, while satellite measurements began in 1979.” från länken i #39

 43. Lasse

  #41 Fast ursprungssiffrorna var nog från annat:
  ”Not surprisingly, the cooling appears to be confined to the Northern Hemisphere…the global, hemispheric, and tropical LT anomalies from the 30-year (1981-2010) average for the last 16 months are:
  http://www.drroyspencer.com/

 44. Stig M
   
  You are late to the party … Taminos (och U-Inhägnaden) förvillade massor av klimathotstroende, både i fårskocks-följet, och bland dem själva .. på ett spektakulärt praktfullst sätt, med närmast obetablar komik.
   
  Det fanns inte mycket att ’fastna’ i eller om där. Däremot krävs det kanske två veckor för att andra under tvångsmässigt motsträvigt skrikande skall inse att data går förlorad vid anomaliberäkningar.
   
  Vidare trvivlar jag på att du enkelt kan återskapa orginaldata. (Även om det förstås i teorin är så enkelt att tom de vars ’starkaste sida faktistkt är matte’ skulle kunna göra det, bara de hittar ’fusklappen’ med alla data som de behöver)
   
  Slutligen missar du också själva huvudpoängen (eller vill välta halmgubbar):
   
  Jag sa redan från början att anomali-angivelsen var OK. Det jag invände mot  var att Tamino hade lagt in ’Data’ och ville kontrastera detta mot ’Solomon’s story’ i bilden. (Vilket också var det som vållade en hel trollskock plus flera av deras ledare att göra bort sig)

 45. Stig #34
   
  Appropås det: Vad menade du med ’sist men inte minst’? Och vad menar du med ’Taminos brutala sågning av Solomon’? De lyckades ju inte framföra en enda saklig invändning. Däremot skjuta en hel del på egna sidan i (och tom de egna) foten!?
   
  Noll substans från dig? Ännu en gång? Vilken överraskning!
   
  🙂
   
   

 46. BjörnT #35
   
  Sök (googla) på ’Lewandowsky site:www.theclimatescam.se’
   
  Efter de senaste två veckors debakel där du trodde dig ha ngt viktigt att  komma med, men inte hade kollat först, borde du kanske vara lite försiktigare innan du försöker samma slags stunt igen …
   
  Personligen tycker jag att Lewandowsky (precis som Michael Mann) är en jättestor tillgång för oss som är skeptiska mot klimathotshysterin, och gläds verkligen när folk vill dra upp dem (Al Gore tycks tom de mest inbitna tomtarna släppt). Båda två belyser nämligen i grällt scenljus hur illa det är (iaf kan vara) ställt på den sidan
   
  Jag tycker också att du fyller samma slags funktion (på denna mycket mindre arena) och hoppas att du fortsätter länge till …
   
   
  🙂

 47. Christopher E #36
   
  Allt detta är värdefulla poänger och påpekanden. Men Lewandowsky är faktiskt en ännu större tillgång än så (än att bara belysa hur skruvat desperata ’anklagelser’ den sidan försöker koka ihop)
   
  Han är under utredning för (i mitt tycke gravt) forskningsfusk för att få till denna tramsartikel, och även uppföljningsartikeln (som BjörnT kanske inte har hittat än) har tagits ned av journalen.
   
  Jag skrev igår och i morse två kommentarer om hur desperat ohederliga folk på klimathotssidan måste vara för att ’få ihop det’ till sitt narrativ. Lewandowsky är ett exempel av samma kaliber som dem jag då syftade på. Och mer prominent. Att lyfta fram honom tycker jag är alldeles förträffligt.
   
  U-Inhängnaden hänger sig också åt dylikt idiotiska förhoppningar ..

 48. Som Lennart Bengtsson så riktigt konstaterar finns det fortfarande svårigheter att korrekt bestämma den globala temperaturen. Detta är anledningen till att jag bara kom tvåa här:
  Winnings in Quatloos for UAH TTL April, 2013 Predictions. 
  Rank
  Name
  Prediction (C)
  Bet
  Won
   
  Gross
  Net

  Observed
  +0.103 (C)
   
  1
  mct
  0.1
  4
  68.781
  64.781
  2
  Perfekt
  0.099
  5
  68.781
  63.781
  3
  Cassanders
  0.095
  5
  55.025
  50.025
  4
  NielsANielsen
  0.093
  5
  31.413
  26.413
  http://rankexploits.com/musings/2013/what-about-the-quatloos-april-2013/