Och vad skulle nu detta vara bra för …?

IMG_0067
Bilden ovan är tagen under en motorcykelutflykt förra hösten.  Utanför en f.d. kombinerad speceributik och bensinstation i Lindholmen, en bit norr om Vallentuna finns nu bara detta betongfundament. Det huserade tidigare bensin- och dieselpumpar – och sagan är väl densamma – det blev för dyrt att investera någon miljon i också en etanolpump, som våra visionärer inom C, V och MP tyckt vara ett nödvändigt språng in i framtiden.
Samma öde drabbade förra året två rena bensinstationer med mindre än en mils avstånd nära en ort i Värmland som jag har viss anknytning till, den ena syns på Lars Lerin’s akvarell nedan. LL är en otrolig mästare i att göra något vackert av de mest alldagliga motiv.
img03011
Nu får man ibland åka miltals extra för att tanka, till väsentlig extrakostnad och bränsleförbrukning. Det kanske inte påverkar mig så mycket som tätortsbo, men de på glesbygden måste verkligen känna av det.
Och hur många tankar etanol? Etanolbilar hör man inte heller något om längre. Och etanolframställningens logistik och realiteter har de flesta numera börjat förstå.
Ja, vad skulle det nu vara bra för – Andreas Carlgren – det är väl Du som är mest skyldig? Hur blev det bättre nu?
Jag får sedan många år ett gratisexemplar av den utmärkta tidskriften Skog & Industri, som återspeglar skogsindustrins värld och villkor. Det är ofta intressant läsning, från en av våra stora exportindustrier. Senaste numret (fritt läsbart här) hade en ganska svavelosande debattartikel, som i sak ansluter sig till det nyss beskrivna.
Den handlar om de nya bestämmelserna för fartygsbränslens svavelinnehåll – som gäller enbart Engelska kanalen och ”Östersjön”  (Kvarken, Bottenhavet etc, som det lokalt heter mer korrekt).   Ingen trodde väl att sådan idioti skulle genomföras – men dumheten har inga gränser tycks det.
Läs och begrunda –

 • …Det kommer att bli billigare att skeppa ett ton massa till Rotterdam från São Paulo än från Sundsvall, och svavelutsläppen för denna transport blir ungefär 400 ggr större. De nya svavelreglerna subventionerar utsläpp av svaveldioxid…”

img031s
I andra media läser vi också om naturgasdrivna Finlandsfärjor, och de överhängande farorna med gashantering i denna  skala i samband med tankning i centrala Stockholm.
Och så Norra länken i Stockholm, som snart är färdigbyggd. Den beskrevs konceptuellt att vara avsedd att avlasta Valhallavägen och Lidingövägen från farlig trafik från Frihamnsområdet – men nu inser man tydligen att det är synnerligen olämpligt och från början olagligt att transportera sådant i tunnelvägar av denna typ.
Ja, vi lever i intressanta tider… Vad var det det hette i Lorry? … ”Tänkte inte på det” …

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Pelle L

  God morgon Peter S!
   
  Av en händelse sänder Sveriges Radio just nu ett program med Lars Lerin.
   
  Lars Lerins första ljudbok, mord i Paris och en rysk kultförfattare
   
  http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=4381
   
  Marktemperaturen är nu (07.00 på morgonen i södra Halland den fjärde maj) 6°C, så vi får vänta ännu någon vecka med att sätta potatisen.

 2. Lars

  Burning wood from whole trees – the main source of UK biomass – results in higher greenhouse gas emissions than coal
   
  http://www.guardian.co.uk/environment/blog/2013/may/03/biomass-industry-environmental-impact

 3. QSL

  Det vet ni väl vilken agenda dessa politiker har, eller gör ni inte? Kuba framstår ju som ett paradexempel på miljövänlig nation med sin produktionskapacitet, bara för att nu ta ett målande men dock inte mindre tydligt exempel. Att Kuba i övrigt ser ut och fungerar som det gör är bara en bonus för dessa utvecklingsfientliga och anti-kapitalistiska misantroper.

 4. Ingemar Nordin

  Var fanns, och finns, alla kritiskt granskande reportage i TV och radio om sådana här galenskaper? Och även om tydligen riksdag och regering inte klarar av att tänka på konsekvenserna av sina beslut, så har de fri tillgång till utredare och andra som kan göra det åt dem.

  QSL #3,

  Precis som i alla diktaturer så har det tagits än fler galna beslut beträffande jordbruk och produktion på Kuba än här. De kan ju nätt och jämt föda sin egen befolkning.

 5. QSL

  #4: Att inte kunna föda sin egen befolkning har sin egen inre logik för den här typen av människor, var så säker. Den logiken löser så många ytterligare problem dessa människor ser i dagens [host! host!] ”överbefolkade” värld. 😉

 6. Pelle L

  Ingemar N #4
   
  Kan vi i Sverige föda vår egen befolkning?
   
  Läs vad som står på burkarna/paketen i mataffären.
  Inte mycket kommer från Sverige.
   
  Och hur är det med djurfodret?
  Den aktuella salmonellasmittan kom från råvaror från Pakistan?
  Och hästköttet vi har i vår ”nötfärs” kommer från Rumänien?
   
  Vi svenskar skall nog inte slå oss för bröstet.

 7. Enögda politiker som inte kan se de stora sammanhangen utan koncentrerar sig på de små. För unga? Den intellektuella snabbheten och skärpan må avta med åldern, det är väl visat. Förmågan att se stora och komplicerade samband växer däremot. Det är också visat. Det kanske är det som benämns ”vishet”

 8. Lasse

  Politiker som vill mer än de kan finns det gott om. Venezuelas Chavez nationaliserade jordbruk, men landet  lever nu allt mer på import-läser jag i dagens SVD.
  Fö så tror jag det var MP som drev frågan med krav på alternativa bränslen vid varje pumpställe-med S som vapendragare!
  Men det fick mig och andra att bli delägare i en Byamack!(med undantag-men utan bemanning)
  Etanolinblandningen i vår bensin har ökat etanolanvändningen mer än vad enskilda miljöbilar gjort!(säger jag utan kontroll av fakta)

 9. Lasse

  Efter koll: ett rätt och ett lite för tidigt.
  Pumplagen infördes av S med MP
  Etanolinblandning KOMMER att öka etanolförbrukningen 2014
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5065664

 10. QSL

  Ett litet förtydligande för den som mot förmodan bryr sig. Jag menar inte per se att det finns något bra att kunna vara självförsörjande på diverse mer eller mindre nödvändiga produkter i ett land. Självförsörjande i den här meningen vill jag även tillskriva den ekonomiskt starka och oberoende medborgaren som inte lyssnar till sina politiker i vartenda spörsmål som rör medborgarens privata liv. Ett lands befolkning kan edast bli sant självförsörjande om både import och export av mer eller mindre nödvändiga varor och gods fungerar enligt frihandelns grundläggande principer … vilket inte förekommer i dagens korporativa, neo-merkantilistiska och protektionistiska värld.

 11. I sig är etanolinblandning i bensin inte fel. Höjer oktantalet lite. Kyler lite. Snack om koldioxidutsläpp är trams. Det största felet är var den kommer ifrån. Framställning av etanol från åkermark är bara totalfel. Det finns andra försök men jag vet inte hur bra (dåligt) de fungerar.Hört tals om etanol från avfall och från gamla bildäck

 12. bom

  Den mesta etanolen görs väl av eten genom en  hydratiseringsreaktion?
  Eten framställs genom cracking av nafta (Stenungssund ni vet!)
  Hydratisering: C2H4+H2O ger C2H5OH rätt av. Om man vill krångla till det och sänka utbytet under 50% så  kör man med fermentering: C6H12O6 (jäsning) ger 2CO2+2C2H5OH. Fermenterar man kolhydrater då kan man göra sig bred och grön och kalla etanolen för BIOETANOL och då tror man att man är riktigt miljövänlig. Någon här har ju beskrivit tilltaget som att förvandla mat till sprit. Någon annan har ju framhållit att allt går med diesel!
   

 13. Karl-Oskar

  Detta är ett urklipp från en stor utredning beställd av Svenskt Näringsliv och det är ingen rolig läsning. 
  ”I vår analys av svaveldirektivets marknadspåverkan minskar godstransportarbetet i
  Sverige med 9 % mellan åren 2014-2015. Fartygstrafiken minskar med 21 %, det
  tunga vägtransportarbetet minskar med 8 % och godstransportarbetet på järnväg
  ökar med 11 %. Nedgången totalt är dramatisk och kan jämföras med finanskrisen
  då godstransportarbetet minskade med 14 %.”
  http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00033/_Effekter_av_svaveld_33186a.pdf
  Man kan ju också fråga sig hur mycket kommer den minskade halten av svavel i luften att höja temperaturen?
   

 14. Istvan

  Apropå alternativ drivmedel. Vem fn kör på etanol i värmlands obygder? Räcker inte det med en säck med ved att erbjuda kunden som råkar köra förbi med en gengas driven bil?
  Ett helt utsläppsfritt sätt att färdas, grönt som attan, om jag har förstått det rätt.

 15. IE #11 Och hur många km kan man köra på etanol från ett års avlagda gamla bildäck? Hur mycket kostar det?

 16. Peter F

  Ingvar # 11
  SEKAB kör bl a med överskottsvin från EU. De måste ställa stora bankgarantier som säkerhet för att inte sälja vinet vidare som vin.

 17. bom

  Kommunala Umeå energi har förlorat ett av sina vindkraftverk. En rotorvinge delaminerade och resterna kastades hundratals meter. Ingen människa har skadats.

 18. Bo L

  Ang. etanol har KVA kommit med en utredning som inte är till fördel för etanoldrivna bilar:
  http://www.kva.se/Documents/Vetenskap_samhallet/Energi/Utskottet/2013/rapport_energi_biodrivmedel_2013.pdf
  För övrigt säljs knappt några E85-bilar i Sverige längre, bara någon enstaka % av den totala personbilsförsäljningen.
  En del minns väl en av orsakerna till etanolsatsningen i Sverige:
  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.144053
  Mr. Biofuel, tidigare ordf. i Gröna Bilister och styrelseledamot i SEKAB, lyckades få det kommunala SEKAB att satsa 170 kommunala milj. på miljömässigt tveksamma, vidlyftiga sockerrörsprojekt i Afrika för att framställa etanol till svenska bilar. Det gick naturligtvis åt skogen och Mr. Biofuel fick uppdraget att sälja den afrikanska satsningen, men hittade inga köpare och fick själv, genom bolag, köpa det hela för 400 (!) svenska kronor. De 170 miljonerna försvann. Det tecknades ett avtal om att SEKAB skulle få tillbaka pengar när (läs om) projektet skulle generera vinst.
  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/sekab-saljer-dotterbolag-till-carstedt
  Men några pengar från Afrika lär de svenska kommunala skattebetalarna givetvis aldrig se röken av:
  http://allehanda.se/start/ornskoldsvik/1.5346453-ingen-aterbaring-fran-afrika
  Man skulle ha önskat att Maud O. hade haft bättre rådgivare !
   

 19. Tage Andersson

  Bom #17
  Har du någon referens? Jag lyckas inte googla fram haveriet.

 20. Håkan Bergman

  Tage A #19
  Finns en notis här,
  http://www.vk.se/861701/rotorblad-slungades-ivag

 21. Slabadang

  Ja vad ska man säga ?
  Jag sitter och försöker komma på något bra miljöbeslut de senaste tjugo åren och jag behöver faktiskt hjälp!
  Om vi tittar på Sverige … vad har vi för miljöproblem egentligen?

 22. Slabadang
   
   
  Har du inte sett de sk ’miljöstationerna’ som finns lite runtom i städerna? Eller tilltaget med ’återvinning av mataavfall’ mm som skall ske inomhus i bostäderna?
   
  Eller sophämtning som kommer allt mer sällan?
   
  Nog har vi miljöproblem kvar. Men mestadels sådana som vållats av den gröna ideologin …

 23. Lars Cornell #15
  Ingen aning. Om det inte är ekonomiskt så blir det inget. Det var ett kommersiellt försök om jag minns rätt

 24. Bo. L. #18
  Jag skummade dokumentet och det enda jag såg om etanol var:
  och det krävs effektivare
  processer för produktion av etanol för att ens komma i närheten av en fullständig övergång från
  fossila drivmedel till biodrivmedel.
   
  Jo det kan jag väl hålla med om.  Min ursprungliga kommentar var om inblandning av etanol var bra eller dåligt  i sig.
   

 25. pekke

  En bättre länk om det skadade vindkraftverket med 2 bilder, det är inga småbitar som släppt.
  http://www.folkbladet.nu/367746/delar-av-rotorblad-slungades-ivag-nar-vindkraftverk-havererade
   

 26. pekke #25
  Ganska fascinerande. Om det är nånting ute i naturen som riskerar att bli träffat av blixten så är det väl vindkraftverk!
  Ett känt uttryck platsar
  ”Tänkte inte på det!”

 27. ThomasJ

  Ang. SOx-dekretet (IMO & sanktion från EU, of course…) så hade undertecknad en rejält hetsig debatt med dåvarande ministerna Torstensson (C) – sociolog från västkust ort – huruvida svensk [bas-]industris export skulle komma att drabbas av de ohemula kostnadsökningarna förslaget leder till. Hon – ett veritabelt stolpskott! – svarade mha. medhängande no-gooder/-knowing väskbärande ’sekreterare’, att ’man inte trodde’ det skulle bli negativa konsekvenser. Jaha, har ni gjort ngn analys/konsekvensutredning då?, frågade jag. Nej, inte ännu blev svaret. Efter ~ 6 månader gav hon Sjöfartsverket i uppdrag att göra slikt. Deras resultat kom fram till en kostnadsökning om 30++ miljarder ÖKADE transportkostnader för basindustrin per ÅR! Numera har ’man’ nya analyser som visar på ’endast’ 10-15 miljarder kronor ökning/år! WTF! Norges västkust är undantaget vansinnet, ergo kommer exportindustrin (skog, malm, etc.) söka trp-lägenheter från t.ex. Trondheim dit både väg och jvg leder – dock begränsad kapacitet. Mo-i-Rana via ’Blå-Vägen’ är ett annat alternativ – dock ingen jvg. ’Malmbanan’ till Narvik körs redan idag med nära på max kapacitet, enkel-spår och därtill kommande fortsatt expansion av Fe-exporten från bl.a. Kiruna, gör denna ’väg’ i praktiken till ett non-alternative.
   
  Tillkommande i problematiken är det faktum att raffinaderikapaciteten för lågsvavlig brännolja EJ räcker till för att motsvara det [evtl.] uppkomna behovet.
   
  Således; den som har ett ’par’ passande RoRo-båtar o/e kontakter till sådana torde vara i bra läge för framtida bra affärer…  😉   (*)
   
  Undrar i stillsamhet vad den finska industrin avser göra…  ? (De har, såvitt mig bekant, ännu ej ratificerat vansinnet ännu).
   
  Mvh/TJ
   
  (*) fartygen bör/måste vara utrustade med NOx-reducering för optimal ekonomi/nyttjande.

 28. Bosse J

  Om ni tillåter att utvidga perspektivet en liten gnutta …
  In 2008, total worldwide energy consumption was 474 exajoules (474×1018 J=132,000 TWh).
  (http://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_consumption)
  According to the cyanobacteria study above, this means the total photosynthetic productivity of earth is between ~1500–2250 TW, or 47,300–71,000 exajoules per year. Using this source’s figure of 178,000 TW of solar energy hitting the Earth’s surface,[6] the total photosynthetic efficiency of the planet is 0.84% to 1.26% (see also Earth’s energy budget).
  (http://en.wikipedia.org/wiki/Photosynthetic_efficiency)
  By these calculations, we estimate that humans co-opt 42.6 Pg of NPP each year. This amounts to 19.0% (42.6/224.5) of total net primary production–30.7% on land and 2.2% in the seas. If we accept Olson et al.’s (1983) higher estimate of cropland NPP, the amount co-opted rises to 54.2 Pg, which represents 37.8% of the then somewhat higher total terrestrial NPP of 143.7 Pg.
  (http://www.jayhanson.us/page83.ht()
   
  Jag kan naturligtvis inte påstå att Wikipedia och forskarna (paret Ehrlich!) har 100% rätt, men jag kan inte heller säga att siffrorna är 100% fel så jag antar att de är +/- 50% rätt. Eller fel.
   
  Ovanstående betyder alltså att mänsklig energiproduktion är ungefär 3/4 av solens instrålning på planeten och den totala fotosyntesproduktionen är cirka 1-2% av totala solinstrålningen. Menar miljövännerna allvar med att vi ska leva på ”ekologiska och förnybara energikällor” så blir inget över för resten av livet på planeten och räcker inte ens tillnärmelsevis för nuvarande mänsklig befolkning på 7 miljarder. Idag använder människor i storleksordning 1-1.5% av biologisk totalproduktion för vårt bruk och resten går till resten av livet här.
   
  Antagligen är det motsvarande överslahsberäkningar som får många s k miljövänner att dra slutsatsen att människorna måste bort. En annan slutsats kan ju vara att vi driver civilisation och liv med energi så om vi hittar kemiskt bunden energi begravd till ingen nytta kan vi väl utnyttja det tills vi lärt oss att utnyttja rikare energikällor.
  Så vi slipper välja vilka 9 av 10 som måste försvinna från jordens yta.

 29. För ett par år sedan läste jag om en mackägare som började sälja ved i stället för att installera en etanolpump. Veden kan ju användas för att producera gengas, som är ett alternativt bränsle. Jag såg aldrig någon uppföljning, så jag vet inte om myndigheterna gick med på det.