Tysklands glädje kortvarig

Havbaserad vindkraft
I dag är det uppenbart att projektet ”Det Gröna Tyskland” blir bra mycket svårare att genomföra än väntat, menar Focus on line
Tyskland ska bli grönt, det verkar vara något som alla pratar om, även i Sverige.  År 2020 kommer tyskarna att ha minskat utsläppen av växthusgaser med 40 procent jämfört med år 1990, tror man. Det återstår dock att se. I synnerhet måste andelen förnybar energi för elproduktion stiga. Men här har för lite har hänt sedan överenskommelsen om utfasning av kärnkraften våren 2011. Många politiker frågar sig nu om inte allt detta trots allt bara var en illusion. När den federala regeringen 2011 efter Fukushimachocken beslutade att stänga de tyska kärnkraftverken, kom en diskussion omedelbart igång om stigande elpriser. Kritikerna ansåg att energirevolutionen kommer att kosta skjortan. Men miljöminister Norbert Röttgen (CDU) var emot dessa farhågor. – ”Priserna kommer inte att öka på grund av investeringar i förnybar energi”, menade han.
Nu visar det sig emellertid att energirevolutionen faktiskt är betydligt dyrare än förväntat. Enbart en utvidgning av ledningsnätet kommer att sluka cirka 20 miljarder euro under de kommande tio åren enligt de senaste planerna. Ytterligare 10 miljarder euro kommer att behövas för utveckling av de havsbaserade vindkraftsparkerna. Kostnaderna kommer i slutändan att skickas till elkunderna och priserna kommer därför att stiga betydligt under de kommande åren. Enligt en studie vid Karlsruhe Institute of technology (KIT), kommer elpriserna öka fram till år 2025 med så mycket som 70 procent. Skulden läggs på energirevolutionen och den planerade avvecklingen av kärnkraften.
Utan opinionsstöd från medborgarna är stora infrastrukturprojekt svåra att genomföra. Den federala regeringen ville främja detta våren 2011. Miljöminister Norbert Roettgen (CDU), och ekonomiminister Rainer Brüderle (FDP) meddelade i ett policydokument att: – ”En bred social dialog behövs angående omställningen och med ett omfattande offentligt deltagande.”
Medborgarnas medverkan tycks ta tid vilket skapar problem. Eftersom långsamma framsteg också blir långsamt kalla fötter minskar takten i energirevolutionen. Finansministern Philipp Rösler (FDP) ser dock en bra chans att halvera projekteringstiden för nya ledningsgator under vissa förutsättningar. Planering och byggande kan gå från tio till fyra år genom lagändringar, säger han. Förbundskansler Merkel (CDU) prisar detta: -”Vi kommer att ha en mycket intensiv, men inte för lång diskussionsperiod,” säger hon. Oppositionen har kritiserat förfarandet och menar att sex veckor inte räcker för att informera berörda parter och få in olika aspekter på frågan.
För ett år sedan ingav vindkraftverk på öppet hav stora förhoppningar. Man såg den största potentialen i den havsbaserade vindkraften ”eftersom den är relativt konstant vad avser leverans”. Ett omfattande program sjösattes därför om 5 miljarder euro för att främja vindkraft till havs.
Det visar sig nu att förväntningarna på de havsbaserade vindkraftparkerna varit minst sagt överoptimistiska. Problem uppstår ständigt lite överallt. Konstruktion och underhåll av anläggningar är dyrt och nätsanslutningar fortskrider inte som planerat. På grund av all osäkerhet tvekar potentiella investerare att investera. Parkerna utgör problem för vissa företag redan: Siemens till exempel, fick röda siffror i divisionen för förnybar energi och var tvungna att kasta sin vinstprognos för innevarande år – på grund av oväntade kostnadsökningar  och projektförseningar.
Denna diskussion hör vi alltför lite av i Sverige. Det verkar som om dumhet och politisk korrekthet helt dominerar våra svenska nyhetsmedia. Detta blir till syvende och sist också ett demokratiskt och ekonomiskt problem som definitivt inte kommer att gynna vare sig miljön eller vår konkurrenskraft.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Staffan

  ’We Need More Solyndras For Clean Energy’ menar Time Mag. 9 aug.
  Solyndra tillverkade sol-celler i Kalifornien.  1 sep 2011 gick man i konkurs.
  Obama-regimen stödde dem med en ”$535 million” lånegaranti, men Federal Financing Bank (en del av finansdept) hann bara låna ut $527 miljoner.  3,7 miljarder kr.  ”Låna”, tja;  slantarna kommer inte tillbaka.
  Solyndra fick också en skatteminskning med $25.1 million av Kalifornien.
  O.s.v.
  Obama’s ”stimulus”, säger Time, ”poured unprecedented cash into wind, solar and geothermal power, electric vehicles, biofuels and other clean-transportation plays. It subsidized hundreds of technological and entrepreneurial strategies so the market could pick the winners and losers.”
  Visst. Och solcellsbolagen (inte bara Solyndra) var förlorare. (Sett aktiekurserna?) 
  http://business.time.com/2012/08/09/yes-more-solyndras-for-clean-energy/

 2. bom

  Typisk politikerstrategi ”Hm gick visst inte så bra då men om vi kastar på mer skattepengar så ordnar det sig nog”.

 3. Håkan Bergman

  bom #2
  ”Det tar sig!”, sa pyromanen, hällde mer fotogen på plåttaket.

 4. Adolf Goreing

  Die Dumme Deutschen! Vi kommer att konkurrera ut deras industri. Det är ju perfekt. Bara dom inte börjar dra på sig stövlarna igen, när det börjar gå dåligt.

 5. bom

  Håkan! Den var bra!
  Adolf tänk på Ditt nick! Brukar det inte börja med att någon drarigång trumman – därefter åker stövlarna på!  🙂

 6. Lars W

  I senaste numret av Forskning o Framsteg tas den aggressiva vindkraftdebatten upp. Tack till Jonny KVA mfl!
  Dessutom har Patrik Hadenius skrivit en näst intill obegriplig ledare som går ut på att  politikerna inte förmår fatta nödvändiga beslut. Detta tillskrivs på något sätt och vis Stockholmsinitiativets fel eller förtjänst. Stryk det som ej önskas!
   http://fof.se/tidning/2012/7/nar-forskarna-tvekar-tycks-vi-veta-vad-vi-ska-gora

 7. Ingemar Nordin

  Lars W #6,

  Patrik Hadenius kalla Stockholmsinitiativet för en ”lobbygrupp”. Jag undrar vad han tror att vi ”lobbar” för? Det måste väl vara vetenskapen och mänskligheten då. Vad annars?

 8. Peter F

  Lite basfakta att grunna över.
  http://www.kva.se/EventDoc.aspx?eventId=345&docId=504

 9. Ingemar Nordin

  Jag skrev ett artigt påpekande till Forskning och Framsteg om föreningen syfte. Hoppas att det kommer in.

 10. Lars W

  Ingemar N # 7
   
  För bättre vetande kanske…

 11. Ingemar Nordin

  Lars W #10,

  Kanske devisen ”Mot bättre vetande” (som Linköpings universitet lite underfundigt hade som slagord ett tag) vore lämpligt för FoF.

 12. Ingemar Nordin

  Nu ger sig de gröna extremisterna även på geotermisk energi. Varför då? Jo, för att nå ned till de varma berglagren så krävs fracking – vilket vi ju vet är ett djävulens redskap.

  http://www.theregister.co.uk/2012/08/10/geothermal_apocalypse/

 13. ThomasJ

  Förutom att där finns ~ 600 tusen tyska hushåll som ej har el pga. de ej har råd att betala de höga el-priserna… (bara det!!!), så har all aluminium- tillverkning och därtill rostfritt stål lagts ner, resp. sålts (Outukompu) och flyttats till SFinland (som satsar på kkv!!). Därtill kommer, att ledningen för BASF – ~ 37.000 anställda – överlägger en 100-flytt från Tyskland. De stora, tunga biltillverkarna (nedranns bra produkter=bilar!  😀 ) för samtal att flytta [till början…?] gjuteri-verksamheten till annat land (Tjeckien?) pga el-pris-explosionen.
  Detta ’bara’ axplock av vad som sker/händer i Sveriges 1 – 3:e största & viktigaste handelspartner… Go figure!
  Sedan tillkommer – avseende vkv-utbygget – en avsevärt starkt växande opinion mot slik utbygg + (!) rejält mycket bättre lagskydd än jämförbart i norra Nordkorea… Go figure once more… !  🙄
  Arma Land!
  Mvh/TJ

 14. Janne

  Tysklands energiomställning kommer att långt värre konsekvenser för Europa än vad Eurokrisen ens kommer i närheten av…
  Man kan bara hoppas att de kommer till insikt snart. 

 15. Guy

   OT men intressant. Ny vinkling på problemet med CO2 eller kanske icke existerande problemet?
  Martin Hertzberg: The Night Time Radiative  Between the Earth’s SurfaceEstimates are made for the exchange of radiative fluxes between the Earth’s surface, its atmosphere, and free space on the basis of their average thermal structure and estimated values for the emissivity and absorptivity of those individual entities. The radiative fluxes obtained reflect nighttime conditions but also indicate the components of those fluxes that must be subtracted from the input solar flux for daytime conditions. The estimates show that infrared radiant energy is lost to free space from both the Earth’s surface and its atmosphere.Under the normal atmospheric temperature structure there is no net radiation from the atmosphere that reaches the Earth’s surface to be absorbed by it, and thus the socalled “greenhouse effect”, as it is traditionally depicted, is devoid of physical reality. The only exception occurs during atmospheric inversion conditions, but even in the presence of such rare inversions, the radiant power lost to free space from the atmosphere as a whole overwhelms the radiant power absorbed by the Earth’s surface from the warmer inversion layer above it. Inversion conditions are thus the only ones in which the so-called “greenhouse effect” can possibly have any form of physical reality. But such inversion conditions, however, are present over only a small fraction of the Earth’s surface for limited periods of time. In addition, since the recent increases in atmospheric CO2 concentrations have a trivial effect on the atmosphere’s total emissivity, the effect of those recent CO2 increases on the overall infrared radiative flux balance is insignificant.The analysis also suggests a cloud cooling mechanism for the Earth’s surface and its atmosphere that is significantly different from the one traditionally cited. Cloud blockage such as that reflected in the Earth’s albedo acts symmetrically with respect to both the input heating by solar radiation and the output cooling by infrared radiation to free space. On the other hand, it is shown that the increasing infrared emissivity of the atmosphere caused by the presence of clouds provides an effective cooling mechanism that is asymmetric.
   

 16. pekke

  Man kan undra varför vindkraften skall subventioneras när den inte klarar av att producera när den behövs ?
  Just nu importerar Danmark mer el än de producerar själva och vindkraften ger bara 57 MW !
  http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Kraftsystemet/
   
  Danmarks elsystem förlitar sig på att de får vatten- och kärnkraftsel från Sverige och Norge som reglerkraft och det var likadant förra helgen.
   
  Grön el är ett j-vla skämt som vi konsumenter får betala !

 17. Slabadang

  Lobbygrupp!
  Jajja men! För SUNT FÖRNUFT med hjärnan som sponsor!

 18. Slabadang

  Pekke och ThomasJ!
  Ja va f…n ska man säga när man tillhör de få nyktra på detta förb … de grönflummiga haschparty. Idiotin är så uppenbar att det är solklart att det inte är 365 papphuvuden i riksdagen som styr. Det måste vara någon annan som bestämmer eftersom det kan inte gå att samla 365 myndiga personer och få en majoritet som har ett IQ under 60 i Sverige, det ska bara inte gå!! Att hitta en enda  EUkommissonär med ett IQ över sextio är dock ett mission impossible. Vi har Connie Hedegaard som lysande exempel.
  Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!

 19. tty

  Ingemar Nordin #12
  Fracking för geotermisk energi är nog faktiskt inte helt riskfritt. Vi vet sedan gammalt att en höjning av det hydrostatiska trycket kan ”smörja” förkastningssprickor så att spänningar i dem utlöses och resulterar i jordskalv (oftast små eller mycket små, men ett fall i Indien gällde ett skalv med M=7,0 under en nyanlagd kraftverksdamm).
  ”Vanlig” fracking är skäligen riskfri eftersom den definitionsmässigt görs för att det inte finns några sprickor, och djupa sedimentbäcken med täta skifferlager är dessutom i regel aseismiska och geologiskt enkla.
  Geotermisk energi utvinns däremot oftast i seismiskt aktiva områden med komplex geologi med sprickor, magmakammare o. s. v. På Island har man mycket riktigt noterat ökad seismisk aktivitet når man pumpat ned det ”använda” vattnet från geotermisk energiutvinning. 

 20. Rickard Berghorn

  OT-tips från New York Times, Peak Oil blir ett minne blott: THE COMING OIL BOOM
   
  ”The most important story in the global economy today may well be some good news that isn’t yet making as many headlines — the coming surge in oil production around the world.”
   
  http://www.nytimes.com/2012/08/10/us/10iht-letter10.html?_r=1&smid=fb-share

 21. pekke

  Rickard B.
   
  ” Obvious — but wrong. Thanks in part to technologies like horizontal drilling and hydraulic fracking, we are entering a new age of abundant oil. As the energy expert Leonardo Maugeri contends in a recent report published by the Belfer Center at the John F. Kennedy School of Government at Harvard, “contrary to what most people believe, oil supply capacity is growing worldwide at such an unprecedented level that it might outpace consumption.””
   
   

 22. Slabadang

  Nätet ÄGER!!!!
  Läs på Jonova idag om Guillards kriminella historik hon har jobbat med militanata kommunister , kriminella fackföreningsbossar och avlöjandena och vittnessmålen från hennes gamla umgänge sjunger nu ut!! Gon övertygade till och med sina föräldrar att gå med i Kommunistpartiet!! ALP kan nog mäta sitt väljarstöd i promille efter detta. Kommunststyrda MSM och ABC har inte sagt flaska ännu!! 
  Helsefyr vilken SKANDAL!”!
  http://joannenova.com.au/
  Här är länken till de som började nysta i denna affär och hur MSM kom överens om hur de skulle tysta ned det hela.
  http://kangaroocourtofaustralia.com/2011/09/11/the-michael-smith-2ue-emails-to-julia-gillard-and-the-bob-kernohan-statutory-declaration/
  Man tror inte att det är sant. De detaljerade uppgifterna om Guillards roll är som en fiction. Hon tog in kommunisterna genom att de drog på sig gröna tröjor över den röda.

 23. Tobias

  I BLT så är det två företreädare för vindkraften; Krister Poole Jönsson och LIsa Ekstrand som talar om hur vindkraft skapar jobb och tillväxt:http://www.bltsydostran.se/opinion/debatt_blt/vindkraften-bidrar-till-tillvaxt-och-jobb(3388766).gm

 24. Slabadang

  Ett radioprogram om hur Guillard fick sitt hus renoverat! 😉 😉
  http://www.2gb.com/index2.php?option=com_newsmanager&task=view&id=13667

 25. Slabadang

  Guillard hotar MSMägare!!
  Lyssna, allt är värre än vad man trott sedan länge.

 26. Börje S.

  #20 Rickard
  Toppen!
  Mer olja – billig olja – billigare transporter – lättare handelsutbyte – välstånd som sprider sig – mer koldioxid i atmosfären – frodigare växtlighet – mer mat – färre krig – mindre svält – retarderande befolkningsökning…
  Men de som lever gott på den moderna politiskt korrekta miljöapokalypsreligionen går i taket förstås. Hoppas de därvid slår i skallen så hårt att de drabbas av kollektiv minnesförlust, glömmande sitt eviga tjat: ”vi har högst 10 år på oss om VI ska kunna rädda er från katastrofen”.
   

 27. pekke

  Just nu producerar Danmarks vindkraft 36 MW el !!
   
  Det är sämre än vad ett stort massabruk med ångturbiner klarar av här i Sverige !!!
   
  Jag jobbar på ett av dessa bruken och 30 – 60 MW är inga problem på mitt bruk från återvinningen !
  Så vårat bruk utklassar Danmarks elproduktion från vindkraften eftersom vi kör generatorerna efter behov.
   
  Vindkraft är ett skämt !
   

 28. Börje S.

  #22
  Julia ”there will be no carbon tax under the gouverment I lead” Guilliard:
  http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=GxniQ62Kt7A
  Australien leds av en förhärdad lögnare, svindlare, en kriminell gangster likt Jim Hoffa!
  De som vet ska tystas med en ny massmediareform!
  Finns det fler av den sorten bland AGW-förespråkande politiker? Hmm.
  http://www.youtube.com/playlist?list=PL8E5A18C590E33B9A&feature=view_all
  Hur är det i gamla Svedala? Hur är det med frambaxandet av vindkraftseleändet av en styrelsemedlem i Vestas, tillika (fd) partiledare för ett parti vars namn börjar på tredje bokstaven i alfabetet? 
  Hur är det med oförskämt högavlönade 28-åringar (150.000/månaden), som tycker skattebetalarna därutöver även ska betala hennes middagsbjudningar.
  Förutom att de ska betala merkostnaden för den ruttna etanolmarknaden, den som regeringen tydligen vill hålla under armarna så att matpriserna stiger och fler hungriga dör av svält. Sådan kvalité på besluten är det vi får när vi pröjsar 150.000 i månaden för ”gröna” partiledare.
  Fyf-n.

 29. Pelle L

  Börje S. #28
   
  Nu går till och med FN’s egna organ, FAO, ut och kräver stopp för produktion av drivmedel (etanol) av majs.
  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6240&artikel=5226986
  Att så mycket majs går till etanolproduktion (enligt vissa uppgifter 40% av USA’s hela skörd) leder till skenande livsmedelspriser, utbredd svält och är ett hot mot världsfreden.
   
  Samtidigt applåderar IPCC, ett annat FN-organ, att fordonsbränslet tas ur ”förnybara”, miljövänliga, källor som majs och sockerrör.
   
  FN har blivit en koloss som strävar åt alla olika samtidigt.
  FN’s s.k. säkerhetsråd kan inte ens enas om att försöka stoppa ett inbördeskrig som håller på att förgöra Syrien.
   
  FN byggdes en gång upp som en organisation som skulle borga för fred och välfärd för alla på jorden.
   
  Men allt har ett bäst före-datum.
  Lägg ner eländet!

 30. Pelle L

  Lars W #6 och Ingemar Nordin #7
   
  Nä, FoF verkar inte angelägna att publicera kommentarer.
  Konstigt, då de på ytan välkomnar sådana.
  Men det är kanske bara ett spel för galleriet.
   
  Nu lackade jag ur efter att ha läst Patrik Hadenius drapa och skrev följande kommentar. Får se om den blir framsläppt (inga kommentarer än, så oddsen mot är rätt höga):
  ———————————————————————————————-
  Jag får lite dålig smak i munnen av att läsa Patrik Hadenius artikel
  ”När forskarna tvekar tycks vi veta vad vi skall göra”.
   
  Jag delar upp mina funderingar i några punkter:
  1)
  Peter Hadenius (PH fortsättningsvis) benämner Stockholmsinitiativet en ”lobbygrupp”,
  som arbetar på tvärs mot vetenskapen. Förmodligen avser PH då klimatvetenskapen.
  Men PH tycks inte vara medveten om att Stockholmsinitiativet består av bl. a. fem professorer/professorer emeritus med djupa kunskaper i kemi, fysik, matematik och ämnen som ingår i klimatvetenskapen.
   
  Det är lite märkligt att PH, i egenskap av språkvetare, kan döma ut Stockholmsinitiativets vetenskapligt grundade verksamhet som lobbyism.
   
  Det är lätt att i stället uppfatta PH själv som en lobbyist!
  2)
  PH skriver
  ”Den seriösa vetenskapliga diskussionen handlar om hur allvarliga effekterna av vår klimatpåverkan kommer att bli, inte om den alls existerar.”
   
  Nu är åter språkvetaren PH den som kan döma vad den vetenskapliga diskussionen handlar om, trots att det är fråga om ett vetenskapsområde som ligger långt från hans egen kompetens.
   
  För övrigt är en kritisk vetenskapsman medveten om att i diskussionen om ”vår klimatpåverkan” finns det ingen anledning att utesluta att den är mycket liten. Allt annat är ovetenskaplig fundamentalism!
   
  PH’s formulering ”hur allvarliga effekterna av vår klimatpåverkan kommer att bli” antyder att han redan tagit ställning i en vetenskaplig diskussion där han saknar kunskap.
  3)
  Sist avslutar PH sin artikel med
  ”Det vore förstås helt galet, men jag undrar om det skulle gynna utsläppspolitiken om klimatforskarna uttryckte mer osäkerhet. För när forskarna tvekar då tycks vi veta vad vi ska göra.”
   
  Här avslöjar PH sina fördomar riktigt ordentligt!
  Vad skall gynna ”utsläppspolitiken” om vi är osäkra?
  Det är inte självklart om vi inte, liksom PH, redan har tagit ställning, trots stora osäkerheter, och vi kanske egentligen är språkvetare, inte naturvetare.
   
  PH tycks förorda en ny version av lysenkoism, där man har bestämt svaren på förhand.
   
  Det är märkligt att en sådan här artikel publiceras i en tidskrift med namnet Forskning och Framsteg.
  Är det ett tecken på en ny inriktning mot Propaganda och Pajkastning?
  ————————————————————————————————-

 31. Martin

  Pelle L nr 30
  Det där var bra!

 32. Lars W

  Instämmer!

 33. Lars W

  Instämmer. Mycket träffande analys… Jag måste erkänna att jag hade svårt att få huvud och svans på PH:s drapa. Men så är jag ju inte språkvetare…

 34. Slabadang

  Bra Pelle L!

 35. Slabadang

  Börje S!
  Etanolsatsningen är helt utan analyser av konsekvenser. Nu när mackarna tvingas blanda in skiten i bensinen och regeringen talar om att fördubbla mängden så undrar man faktiskt hur fan det inte fungerar längre.

 36. Ingemar Nordin

  tty #19,

  Tack för upplysningarna om skillnaderna mellan frackingtekniken för skiffergas och geotermisk energi!

  Pelle L #30,

  Ännu ingen kommentar som kommit in. Chefredaktören kanske sitter och filar på ett svar? Eller helt enkel struntar i att låta kommentarer som påpekar vissa fel att publiceras?

 37. Pelle L

  Martin, Lars W och Slabadang!
   
  Tack! Jag rodnar av berömmet  8)

 38. Tålis

  På FoF har de ingen på helgerna som kollar inlägg. Det lär dyka upp på måndag om det går igenom, vilket jag tror det gör…

 39. Tålis

  Angående Rickard Berghorn 20
   
  Kan man hoppas på att det blir spiken i kistan för våra miljöextremistiska planhushållningspolitiker i regeringen och riksdagen? Även om påstådda klimatförändringar inte är något skäl till att planera för en fossilfri fordonsflotta i Sverige 2030, så skulle ”Peak-oil” argumentet kunna brukas (om än även det också är dåligt). Hatten ute och cyklar i ett tal: Fossilfria transporter – vägen till ett långsiktigt hållbart samhälle.
   
  Invändningar, mot i mitt tycke detta imbecilla mål, diskuteras förtjänstfullt på frihetsportalen: Fossilfri fordonsflotta.
   
  Märkligt egentligen att de ens försöker planera för 20-100 år sikt. 5-årsplaner i Sovjet var redan på sin tid fel. Vem vid sina sinnens fulla bruk, kan tro att det ens är värt att försöka? Känner de inte till att utvecklingen inte går att förutse och att allt kan ställas på ända inom bara några få år?

 40. ThomasJ

  Slabadang #18. Ok för att där är pappskallar, men där är ’bara’ 349x av dem i transporkompaniet… Iofs och per se ~ 200x för mycket…
  Go figure!  😉
  Mvh/TJ

 41. Ingemar Nordin

  Fortfarande inte någon publicerad kommentar från Forskning och Framsteg. Så jag skrev ännu en artig kommentar:

  Snälla Patrik,
  Istället för att du gräver ned dig i något slags låtsaskrig mot en inbillad fiende till vetenskapen så föreslår jag en öppen dialog. Det handlar om en vetenskaplig kontrovers med politiska inslag och det finns ingen anledning att göra frågan än mer infekterad än vad den redan är.
  Det finns mycket framstående klimatvetenskapliga forskare på båda sidor. Den vetenskapliga diskussionen pågår i ansedda vetenskapliga tidskrifter med artiklar från alla håll. Jag kan ge dig en lång lista på peer-reviewade och publicerade arbeten om du vill. Det blir lite absurt att du dömer ut den ena sidan som oseriös, och som lobbyister.
  Jag vore mycket tacksam om FoF kunde ge ett visst utrymme för en artikel som kanske kunde klarlägga vad den vetenskapliga frågan handlar om.
  Ingemar Nordin, professor i vetenskapsteori, Linköpings universitet

  Det skulle ju vara lite kul om FoF på allvar intresserade sig för klimatfrågan och inte bara kör sitt PK-spår.

 42. Pelle L

  Ingemar Nordin #41
   
  Jag tror nog att Patrik Hadenius, såsom varande chefredaktör på FoF, inser att han har gjort bort sig, och nu sitter och filar på sin damage control.
   
  Temat i hans ledare var ju egentligen att lite raljerande visa, att ju mer osäkerhet där finns i forskningsläget, desto lättare har makthavarna att fatta ”rätt” beslut. (Kanske det är så det fungerar i språkvetenskapen?)
  För att bevisa sitt exempel måste han göra ett bondeoffer: Stockholmsinitiativet måste framställas som en ovetenskaplig lobbygrupp.
   
  Men vänta en vecka eller så. FoF kommer att skylla på semestrar eller vad som helst, men där kommer så småningom ett försök till bortförklaring av klavertrampet.

 43. Ingemar Nordin

  Pelle L #42,

  ”Damage control”? Han kan inte slingra sig ur det här med mindre än att bereder SI utrymme att skriva. ”Skadan” är redan skedd. Och den enda anständiga skadekontrollen är just detta. Om inte, så lär nog skadan bli än värre för FoFs trovärdighet.

  Jag har från diverse debattredaktörer hört undanflykter genom åren:

  ”Tyvärr, vi har inte plats”

  ”Men det där har vi ju redan haft uppe till diskussion”

  ”Ledsen, men ämnet är inte aktuellt” (Diskussionen om cykelställ och vad Reinfelt hade för färg på slipsen är mycket mer hett)

  Osv, Jo,tack jag kan det där. Men PH gick ju faktiskt, med sina slängar, ut med ett frontalangrepp mot SI. Bara bortförklaringar hjälper knappast.

 44. Gunnar Strandell

  ”Fracking” görs  också regelmässigt i liten skala av brunnsborrare för att öka spricktätheten och därmed tillströmningen till hålet de borrat.
  Förr användes dynamit och vattnet smakade salt ett tag av nitraterna som bildades. Numera använder man vatten under högt tryck.

 45. Bosse

  Ang. etanolspektaklet:
  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.144053
  http://www.entreprenor.se/entreprenorer/nar-etanol-jesus-kom-till-byn_142693.html