Tyskland och energin

 
9k=
I SvD igår, påskdagen ägnas Tysklands energiförsörjning en ledande plats under rubriken – en jätte gör helt om. Det handlar om att Tyskland avser att satsa 1800 miljarder kronor på förnybar energi. I Tyskland levererade kärnkraften 23% av landets elförsörjning innan 8 verk stängdes i efterdyningarna av Fukoshima i mars förra året. Alla resterande verk planeras att stängas inom 10 år. Tyskland är Europas främsta industrination med många tunga elintensiva industrier och många har varnat för hur denna omställning skall ske utan att industrin tappar konkurrenskraft. Många av Tysklands stora ledande teknik- och kemiföretag är dock med i dansen kring den nya energislagen sol, vind och bioenergi. Artikeln börjar med att beskriva franska Areva vinds testanläggning av fem vindkraftsverk i utkanten av Bremerhaven:
 Jean Huby, chef för Areva Wind, lyfter sitt glas med alkoholfri champagne och skålar för vad han betecknar som ännu en milstolpe i utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften.
Kunden är Trianel som ägs av 33 stora kommunala energibolag. Areva vinds moderbolag i Frankrike är världens ledande tillverkare av kärnkraftsreaktorer och firar sin satstning på vindkraft som i och med Tysklands beslut antagligen blir riktigt lönsamt. De säljer ju till en kommunal kund som får ta risken om vindkraften inte håller vad den lovar och dessutom gynnas den inhemska kärnkraften av beslutet.
Denna enorma satsning på främst vind till havs i norra Tyskland är möjlig genom de prisgarantier som ges i Tyskland för de förnybara källorna. Syftet är i första hand att säkerställa energiförsörjningen efter panikbeslutet att stänga kärnkraftsreaktorerna. ”Alla gynnas”, är den värdeladdade formulering som SvD använder om denna “Energiewende” och som antagligen kommer att flitigt användas av svenska politiker som vill göra detsamma, lägga ner kärnkraften.
I artikeln sägs även att “Kol fortsätter att spela en viktig roll men andelen minskar från idag 31 procent till 21 procent 2022 och till bara 14 procent 2032, enligt regeringens huvudscenario”. Siffrorna rörande energiförsörjning och elförsörjning verkar vara något hopblandade. Enligt en källa som ges här står kolet för 44% av den genererade elen, kärnkraften 18%, naturgas 14% och förnyelsebara 20% (vind 8%, biomassa 5%, sol 3% och vattenkraft 3% och övrigt 3%). Solenergin i enlighet med samma artikel här har stora problem då subventionerna delvis minskat. Flera stora bolag har gått i konkurs.
För att täcka förlusten av kärnenergins 18- 23% och minskad kolanvändning de närmsta tio åren med 10% antar jag att ökad användning av rysk gas är en nödvändighet för elproduktionen. Idag står gasen för 21% av den totala energianvändningen (14% av elproduktionen men används i hög utsträckning även inom industrin och för uppvärmning och hushåll). Olja, främst genom bensin och diesel står för nästan 35% av den totala energikonsumtionen. Det är svårt att se hur t.ex fordonsflottan skall minska sitt beroende av fossila bränslen. Några elbilar undrar man om Tyskland vågar satsa på?
Omvandlingen kommer även att kräva stora investeringar i nya kablar och nätverk för att t.ex försörja södra Tysklands industrier med vindel från norr. Den statliga energiagenturen Dena räknar med minst 220 miljarder kronor i investeringar de närmsta tio åren i nät.
Det hela är en gigantisk satsning vars utfall bara framtiden kan utvisa. Det känns som ett stort osäkert experiment. Artikeln avslutas med:
 Allt i allt pumpar Tyskland nu in 200 miljarder euro i energiskiftet, mer än hälften av Sveriges bruttonationalprodukt förra året. Regeringen räknar med att 700000 nya jobb kommer att skapas. Men samtidigt är alla medvetna om vad som står på spel.
–Världen tittar på oss. Vi måste lyckas, manar Merkels kristdemokratiska miljöminister Norbert Röttgen.
Underförstått: I annat fall riskerar Tyskland ett ekonomiskt och politiskt bakslag som det kommer att ta åratal, kanske decennier att återhämta sig från.
Att Tyskland har ögonen på sig kan vi räkna med och vissa partier i Sverige kommer antagligen flitigt använda det tyska exemplet i sin agitation. Frågan är uppenbarligen het, det visar det faktum att 500 kommentarer gjorts på vebben. Helt klart är dock att Tyskland måste försäkra sig om reglerkraft från omgivande länder, t.ex Sverige. Att vi skulle lägga ner kärnkraften och återställa de stora Norrlandsälvarna är väl knappast att tänka på. Priset på el kommer med all sannolikhet att ligga högt med den ökande efterfrågan från Tyskland, deras beslut påverkar i hög grad de omgivande länderna. Påverkan på naturen, de kustnära bankarna i Nordsjön med sina stora mängder övervintrande änder, med denna utveckling, vill jag helst inte tänka på.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ja det skall bli oerhört intressant att följa detta gigantiska experiment. Det gäller ju också att förhålla sig skeptisk till vad vi serveras i MSM. Exempelvis kommer man att framhålla vindkraftverken och vad de producerar men tala lite tyst om andra energikällor som ex gas.
  Det gäller att hålla ögonen öppna.
    

 2. István

  Vi har också haft vår period av kärnkrafts nedläggning.
  Sverige ligger alltid före!
  Det gack icke. Och så kommer det att gå även för Tyskland!
  Apropå Herr umweltsminister Röttgen.
  Han kommer att gå i delstatsval i Northrein-Westfahlen på onsdagen. Blir intressant att se.  

 3. L

  Stackars tyskar, dom bygger vindkraft utan elnät och tillverkningen flyttar österut. Alla nya jobb ska betalas genom högre elräkningar för jag tror knappast att dom kommer att exportera varken vindkrafts-el eller vindkraftverk till andra länder. Det slutar nog med att dom snabbt får bygga ut gas- och kolkraft när dom inser att vindkraften ruinerar landet.

 4. István

  L #3
  Ju, dom exporterar, dvs dumpar vindel, tidsvis. Om så även till negativ pris!!! 🙂 

 5. L

  Istvan, dom kan också koppla ihop alla vindkraftverk så att dom som har vind kan driva dom som står still, så att dom inte rostar ihop…

 6. Holmfrid

  Sverige har här en möjlighet att locka elintensiv industri från Tyskland, vilket redan sker där Thyssen-Krupp sålt rostfri stålproduktion till Finland.  95% av EU´s malmer finns hos oss.  Med billig kärnkraftel är vi konkurrenskraftiga.   Det är ju korkat att gå i samma fälla som tyskarna.

 7. Håkan Bergman

  Länken verkar paj, här finns artikeln:
  http://www.svd.se/naringsliv/en-jatte-gor-helt-om_6980441.svd

 8. Tack för en fungerande länk Håkan.

 9. Bim

  Att politiker skall få ägna sig åt sådant här , skrämmer mig.
   
  Man måste ju tänka på att politik drivs av ofta små, knappa majoriteter som plötsligt kan ändras. Det borde fordras flera års förhandlande i ländernas parlament med riktiga, noggranna konsekvens-analyser innan så här allvarliga förändringar beslutas.
  När man hör politiker som Åsa Romson, Lena  Ek, Maud Olofsson och en del andra uttala sig, så får man rysningar när man tänker på vilken makt som kan läggas på dem, enbart för att uppnå en majoritet i en regering och inte på grund av deras kunskaper.
  Någonting är allvarligt fel i ett sådant här system.
   

 10. Peter F

  Det finns många exempel i Sverige på hur politikerna förstört fungerande funktioner. Den svenska skolan. Sossarnas enorma satsning på den offentliga sektorn under Palme. Kärnkraften. Hit måste väl också invandringspolitiken räknas och nu troligen också vindkraftsatsningen. Var kommer klåfingrigheten från  ? 

 11. John Silver

  Lite altenativ info:
  http://notrickszone.com/2012/03/17/leading-german-daily-writes-germanys-energy-transformation-is-a-flop-government-takeover-looms/
  http://notrickszone.com/2012/03/30/green-bloodbath-accelerates-german-solar-giant-q-cells-on-the-brink-of-collapse/
  http://notrickszone.com/2012/03/31/german-solar-manufacturer-sma-profits-take-a-hit-forecast-looks-dire/
  http://notrickszone.com/2012/03/21/the-great-subsidy-pile-on-german-consumers-should-expect-more-massive-rising-costs-for-renewable-energy/
  http://notrickszone.com/2012/03/15/germanys-per-kilowatt-hour-co2-emissions-jump-4-transformation-to-renewables-flops/
  http://notrickszone.com/2012/03/22/germany-singing-a-requiem-for-its-solar-industry-not-a-single-company-in-the-black-industry-will-disappear-within-5-years/
  http://notrickszone.com/2012/03/25/germanys-poorest-say-auf-wiedersehen-to-mobility-its-house-arrest-for-the-poor/

 12. Lennart Bengtsson

  Den fråga som politikerna skall ställa till svenska folket beträffande landets energiförsörjning är om de vill ha kolkraft eller kärnkraft, några andra alternativ finns inte om man önskar behålla skogsindustrin, stålindustrin och  den tunga verkstadsindustrin. Läggs detta ned klarar sig Sverige bra med förnybar energi. Det är den frågan som skall ställas
  LennartB 

 13. Gunnar Strandell

  Lena Krantz #1
  Du har så rätt i att det gäller att vara uppmärksam:
  Citat:
  ” kraftbolaget RWE bygger ut den redan påbörjade vindparken Innogy Nordsee I betydligt långsammare än planerat. Det ett jättelikt projekt med 160 turbiner och en kapacitet på nästan 1000 MW som ska kunna leverera el till cirka en miljon hushåll.”
  Det blir 1000 W per hushåll det, och vi har fått en förklaring till att EU vill bestämma hur mycket effekt en dammsugare får ha. Jag undrar också hur smarta elnäten behöver vara när många vill laga mat samtidigt eller använda tvättmaskin och torktumlare.
  Var går gränsen till att kalla det för ransonering?
  Klart att Siemens och ABB är nöjda när man får bygga både vindkraftsystemen och backup för dem. Med den synvinkeln är ju inte kärkraft särskilt lönsam. 😉

 14. Skogsmannen

  Gunnar Strandell!
  Det är väl inget problem om alla lagar mat samtidigt i Tyskland. De har väl gasspisar (och gasugnar och gaskylar).  🙂

 15. Obser Vator

  Och Sverige tuffar på och exporterar med klirr i kassan i princip all kärkraftsel som pruduceras, om jag fattat kurvorna rätt:
  http://elstatistik.se/ 
  Där kan man även konstatera att den svenska vindkraften är så omfattande att den nu till och med syns i diagrammet, om man sätter näsan mot skärmen… 

 16. bom

  Snart 600 kommentarer i SvD. De flesta beklagar Tyskland. Ett par stycken vevar på VKV-positivet. Så här skulle det bli i Sverige också om MP skulle lyckas dubbla sitt röstetal. Journalisten som skrev har troligen icke begripit att han nu gjort sig till megafon för VKVindustrin. Fransmännen är smarta. De satsar för  egen del på kärnkraft och lurar på tyskarna vindkraftsskiten! Det är rena krigföringen.

 17. Slabadang

  Det är jobbigt att bara se på!
  Ett Tyskt ekonomiskt självmord. Utgången av vindkraftsdumheterna är så självklar och när Tyskland tappat greppet om verkligheten förnuftet och sansen så är risken stor att det är Tyskland som återigen raserar hela Europa med sina galna storvulna planer.
  Är det verkligen en tillfällighet att det är en förundskansler skolad i Östtyskland som bjudit in ”Die Grûne” genom köksdörren som leder Tyskland in i ett blivande kaos i fattigdom med lika utopiska gröna argumant som kommunismens gamla De ”gröna” har fått samma idoelogiska funktion och makt som politbyråns strateger. Ideologer som likt inom kommunistpartiet fritt bestämde vad kommunism var och vad som var kommunistiskt men nu istället uttryckt i vad som är ”klimatpolitik” och vad som är”hållbart”,”miljövänligt”,”ekologiskt” och ”förnyelsebart”.
  Kommunism och socialism är samma sak men marknadsförs med två olika profiler där hastigheten och medlen mot målet den totala makten och kontrollen är vad som skiljer dem åt. Direkt med vapen i hand eller succesivt genom manipulation demoralisering och konfliktskapande för att profitera på de konflikter som uppstår olika grupper emellan.
  Vi upptäcker snabbt i svensk politik och inom media att man helgar ”konsensus” som bevis på vilken sida av spateln? Riksdagen som Polityrå eller sann enighet? Är inte själva poängen med och det stora värdet i demokrastin precis det motsatta? Dvs styrkan och rikedomen i att det aldrig i helvet existerar något förbannat konsesus i en en enda djävla fråga utan att HELT OLIKA analyser av olika samhällsproblem möjligheter och utmaningar leder fram till den bästa utvecklingen när de tillåts med efterfrågan få konkurrera med varandra? Ett medvetet sökande efter folk som tycker olika istället för motsatsen.
  Men som ni kan iaktta så är det det omvända som hyllas och markandsförs. TCS, SD, Tanja Bergquists blogg Genusnytt, Ensamstående pappor, Medborgarättföreningen mfl mfl befinner sig i ett politiskt utanförskap som inte får plats i vårt nya politbyråkratiska konsensus med sina nästen i riksdagen och ute på Gärdet i SVTs lokaler.
  Åsikter skall i dag inte bemötas utan bekämpas enligt en underliggande logik om att om vi inte har samma åsikter så är vi varandras fiender. Det finns ingen vilja och heller inget värde i att lyssna respektera inkludera och kompromissa. Tvärtom ju hårdare man kan slå sina egna åsikter i huvudet på motsåndaren ju bättre anses ”debatten” vara. SVTs ”Debatt” står för mig som beviset på hur lågt samhällsdebatten sjunkit och vilka som trivs och frodas i denna kakafoni av ansvarslöst framkastade olika åsikter är väl givet och ”Debatt” är skapat för att ge gapvänstern utrymme och legitimitet. Det enda forum där de intellektuellt kan överleva längre än en Guppy som hoppat ur akvariet.
  Att vara expert på att framföra sina åsikter är viktigare än ansvaret för substansen och konsekvenserna av dem. Populism i dess sanna betydelse är vad SVT verkligen lyfter fram medan motsatsen till populism kallas för populism, dvs allt som hotar den rådande makten och reglerna för det offentliga samtalet.
  Det finns ett tydligt partiindustriellt särintresse som dominerar över der folkdemokratiska och vi har som medborgare nu så många förluster att räkna upp att vanmakten över att det inte finns något politiskt parti förutom det ungdomsfinniga en och en halv frågepartiet SD som inte i första hand representerar denna partiindustriella kraft.
  Riksdagen är mer lik politbyrån än en frisk och levande demokrati. Avvikande analyser och alternativa förslag ses som hotfulla och farliga och i takt med att allt fler frågotr handhas pp samma sätt ju fler blir grupperna ute i det politska utanförskapet och det är en negativ spiral där de politiskt korrekta som utropar sina konsensus blir allt mer isolerade för vaje fråga de sluter sig samman dvs journalisterna och de politker som pudlar under konsensusets bedrägliga bekvämlighetsfalgg som idag har makten över den artificella officiella sanningen.
  De regler och de normer för samhällsdebatten som nu styr både redaktioner och politker gör att allt färre vågar delta i debatten. Det ör idag mycket större risker för både karriärer och indivder att ha avvikande åsikter efterslängarna och anklagelser om både det ena och det andra kommner som ett brev på posten. Du blir helt enkelt angripen och ifrågasatt som person istället för att ifrågasätta och bemöta dina argument. 
  Borgerligheten har kapitulerat och insett lättjan och bekvämligheten i  att anta och bruka denna nya antidemokratiska ordning och har man väl börjat vandra längs denna väg så är det svårt att vända om. 
  Det gör att vårt land och nu i ännu större omfattning även EU blir dummare och dummare ´, allt mer syrefattigt, men det blir så när makten ser folket som ett hot att styra över istället för som resurs att låta sig styras av. När de själva tror att de kan och förstår mer än det folk de styr över och ser sig separerade ifrån det du är nedförsbacken inoljad och klar. Endast de med stora kassor för propaganda tiddnignsannonser och egna anställda ideologer och marknadsförare kan på allkvar kila in sig med och emellan politiker och journalister. Bjuda in till fördagningar konferenser lunchträffar och snittar. tillställningar uppriggade och arrangerade efter att säkerställa makt och kontroll över kommunikationen. Vi har ju ett hundratal klimattalibanska tältmöten som bevis och hur de tillåtit sig inom hela kliamtrörelsen att totalt isolera sig ifrån kritisk granskning. En politbyråkratisk manifestation där de perverterade reglerna normaiserats.
  Fattigmansdemokratin har dock tillförts ett mäktigt vapen i form av nätet och dess betydelse växer i kraft och omfattning och knaprar allt mer upp den makt över problemformuleringsmobopolet vårt etablissemang så gärna vill äga. 
  Jag tror inte det finns någon medveten illvilja och medvetenhet bland majoriten av våra politiker
  som ligger bakom nedmonteringen av folkdemokratins värde. Vistt finns de bland vpra utpräglade professionella ”globalister” medvetna strategier att avlöva den nationella suveräniteten vilket nationell folkdemokraitsk makt utgör och innebär. Det är mest moralisk slapphet och brist på grundläggande demokratiskt mod och värderingar som försbvinner med åren i riksdagen och varfrö ska man bry sig om en folkopinion när den är utbytt mot journalisternas? vem tjänar påp det ch hur ska det gå till?
  Vi är i en den nationella demokratins krisperiod där makten angriper sin egen bas för sin legitimitet och existensberättigande .Med välsmorda lena käftar inkompetnsförklarar de vår förmåga att fatta nationellt förnugtiga beslut i stora frågor och hävdar helt fräckt att de bör göras av någon annan långt bortom den makt röstsedeln fortfarande utgör. Vi skall styras av fjärran ”expertråd” typ det sönderpolitiserade missfostret till IPCC som inte svarar inför någon.
  SVT har helt gått över ”på andra sidan” och utgör den centralbyråkratiska trutförlängaren som inte vet hur fort och hur mycket de kan stödja avvecklingen av demokratin. Bjerströms framträdande i Aktuellt med de påmanande Clees Elfsberg om DFN nya polibyrå med sin miljöpolis och önskan om chip i nacken till att kontrollera våra indicviduella utsläppsrätter skiter fullständigt i både vår frihet makt självständighet integritet och oberoende Att problematisera riskerna finns inte på SVTs karta och att denna pissiga ursäkt till public service aktivt får fortsätta sitt vad jag menar är ett rena förräderi mot folkdmeokratiska värderingar är ett litet demokrsatiskt helvete. SVT är räven som är satt att vakta hönsgården. 
  Vi måste ta ansvar för att värdet av demokrati börjar diskuteras och kyftas fram. Ett nytt parti som tar tag i de grundläggande demokratiska ordnignsreglerna är ett måste och sker det inte mycket s¨nasrt så kan ni kyssa allt vad ni trodde demokrati är good bye. Redan nu så är dörren öppen för att partiindustrin skall överlåta beskattningsrätten av över till EU. Det ör inte löngre svenska folket som bestömmer öber sin egen integritet och yttrandefrihet. De styrs av direktiv ifrån Bryssel och varför pressfriheten skyddades när vi giock in i EU men inte folekts är ett rent folkföräderi och gör mig så förbannad att jag kokar.
  Röstsedeln kommer finnas kvar som en symbol utan värde och vi behöver en Vaclav Claus inspirerad rörelse att dra igång.
  Vi genomled den tio år långa ”grundlagsutredningen” som längst ledd av Björn Von Sydow och hur man fattar beslut ovenför huvudet på folk i frågor som verkligen berör dem
  är denna utredningen ett rent mästerstycke. Om våra grundlagsskyddade rättigheter och där den grundläggande folkmakten regleras blev utom folkets räckvidd. Ett tydöligare bevis om att vi har en tydlig motsättning mellan folkintresset och statsintresset har aldrig bevisats mer tydligt.
  Med argument lika förddiskt som ”klimatpolitik” så hölls grundlagsutredningen bakom elitens eget bildade konsensus om ”samsyn och bred enighet” hur stor cirkeln var och vilka som stod på gästlistan där detta skulle uppnås deklarerades lika lite som omfattningen av vad den ”eniga forskningen”s enighet bestod utav och om vad.
  Demokratin är ett förbannat smart mänskligt och förnuftigt system och skall skyddas från alla de krafter som alltid angriper den profiterar på den och förgiftar den.När alla roller inom demokratin uppfyller och helgar sin ursprungliga funktion så fungerar den som bäst. Saklighet ansvar integritet och oberioende i kombination med rättkänsla ärlighet och uppriktighet bygger tillit och sammanhållning. Politiseringen av den skapar det motsatta och den tsunami av politisering och ideologisering av demokratins alla roller och funktioner skapar förödelse och blir demokratins Fukushima till slut.  
  Politiseringen legitimeras av pkismens som gett sig rätten att politisera ALLT på alla nivåer och i varje hörn av samhället.. Skolan polisen kulturen dagis vetenskap föreningar och till och med vilken maträtt vi skall ha på tallriken. Inget är heligt!inget kvar för självständiga medborgare att själva fatta belut om eller bibehålla makten över, inte ens vad du skall tycka om ditt eget eller det motsatta könet eller låta barn själva bestämma vad fri lek innebär. Vi har politruker moral och åsiktspoliser i varje 
  del av våra liv och det är långa köer av folk som bara söker hitta en lucka i vad som fortfarande inte är PKificerat och detaljreglerat av våra liv.
  SVT är den dörrmatta de kliver in på och legitimeras igenom med stöd av övriga journalister som vänt oss ryggen och hjälper numer etablissemanget att hålla efter medborgarna och motverka opposition. istället för att granska makten så granskar de istället folkets åsikter, och det vet vi ju att det är sällan samma sak och en förklaring till varför journalister tävlar med telefonförsäljare
  i förtroendebarometern. Likt Teherans moralpoliser som piskar folk som anses bryta mot koranen så hytter våra journalister från spalterna med näven mot de som vågar bryta mot pk-normerna. 
  Upp till kamp för helvete! Tro inte att det bara försvinner av sig självt!

 18. Stickan no1

  Tyskarna vet nog vad de gör.
  De går över till en fossilbaserad energiförsörjning med lite grönt som pynt.
  Allt för att krydda anrättningen för ögat.
  Precis som lammsteken som står i ugnen och som står för min energiförsörjning. 
  De har förstått att CO2 problemet är ett mycket mindre politiskt problem än kärnkraften.
  Vindkraftverken är bara ”alibi” för väljarna.

 19. L

  Stickan, ett ”alibi” för 2.000 miljarder, jo jag tackar…

 20. Ingemar Nordin

  Stickan no1 #18,

  Tyskarna vet nog vad de gör.

  Tyvärr tror jag  inte det. Det finns en mycket stark ”grön” ström i den tyska väljarkåren. Och den är anti-nukleär och anti-CO2. Det här beslutet av Merkel är precis vad väljarkåren önskar. Att det sedan ledet till helvetet är en helt annan sak …

 21. Håkan Sjögren

  Slabadang # 17 Under min tid i Östergötland lärde jag mig ett kärnfullt talesätt när det gällde jämförelse mellan två obehagliga företeelser :
  ”Det är samma skit i bägge byxbenen”. Det är helt tillämpligt på paret
  kommunism och socialism liksom på paret kommunism och nazism.
  Mvh, Håkan 

 22. Åke N

  Ingemar #20. Det är nog snarare så att politikerna vet vad dom gör, men den tyska väljarkåren har inte en susning vad dom ger sig in på. Det är väl samma läge som i Sverige. Men kolla valet i Queensland. Det ger visst hopp.

 23. Iven

  Körde på torsdag eftermiddag från Lund till Nordtyskland via Rödby-Puttgarden.
   Räknade c:a 65 vindkraftverk utefter vägen. 5 rörde sig i långsam takt, 60 stod helt stilla. Från 2 kolkraftverk pyste det rök. Tror att de var aktiva.  I Nordtyskland rörde sig nästan alla vindkraftverk i makligt tempo – trots rådande vindstilla. Var dom nu fick sin energi ifrån, kan man fråga sig. Nu undrar man om den nyvunna tyska energipolitiken har förankrats i verkligheten eller i fromma förhoppningar hos de ”Gröna”. Sista utvägen är väl alltid den ökade kolkraftproduktionen…
   Hoppas att våra svenska politiker inte hoppar i samma galna tunna, fastän risken finns. 🙂 

 24. Slabadang

  Man kan göra det enkelt eller svårt för sig när man ska motbevisa CAGW!
  Jonova gör det på det enklaste tydligaste sätt och utgör en bra ide för en egen artikel.
  http://joannenova.com.au/
  De har det inte lätt dedäringa klimatalarmisterna numer 🙂

 25. Slabadang { 09.04.12 at 15:12 }@ !!!
   
  Du  skriver  så underbart sant  och vårfriskt med IQ svärd skarpt fräsch analys.
   
  Du  får  högsta  betyg  för  inlägget  nr17.

 26. Pelle L

  Iven #23
  Vet du hur rätt du har i dina misstankar?
  Du skriver
  ”I Nordtyskland rörde sig nästan alla vindkraftverk i makligt tempo – trots rådande vindstilla. Var dom nu fick sin energi ifrån, kan man fråga sig.”
   
  Svaret finns här:
  http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,805505,00.html
  Citat: 
  ”The wind farm operator, German utility RWE, has to keep the sensitive equipment — the drives, hubs and rotor blades — in constant motion, and for now that requires diesel-powered generators.”
   
  Vindkraftverken drivs alltså numera av dieseldrivna generatorer, för om de stannar, rostar de fast/förstörs!
  Här kan man snacka om behov av reglerkraft!

 27. OT
  Tips:
  Prof Christian Azar om solenergi på DN debatt idag. Artikeln går att kommentera.
  http://www.dn.se/debatt/solen-ar-en-guldgruva-som-kan-ge-oss-energi-for-alltid

 28. pekke

  Labbibia#27
  Undrar vilken bubbelvärld Azar lever i ?
  Ser han inte att allt fler överger kostsamma solcellsprojekt världen runt ?
   
  CHINA TO DROP SOLAR ENERGY TO FOCUS ON NUCLEAR POWER
  http://www.elp.com/index/from-the-wires/wire_news_display/1621584677.html
   
   
  The sun goes down on solar
  http://www.presseurop.eu/en/content/article/1742562-sun-goes-down-solar
   
   
  Kineserna säljer gärna sol och vind till oss, men själva satsar de på vatten, kol , gas och kärnkraft !
   
  ps
  Försöker kommentera, men som vanligt strular kopplingarna openid – google och jag orkar inte rota i det !
  ds

 29. Adolf Goreing

  #18 Det verkar som din cyniska kommentar är riktig. En snabb koll på några hemsidor visar att andelen kol kommer att minska från 41% till 32 % fram till år 2030. Vad man inte säger är att den total energiproduktinen kommer att öka med 36%. Dvs. kolets totala produktion kommer att ÖKA inte minska. Därtill kommer gasproduktionen som kommer att öka dramatiskt. (Fossil). I Polen och Frankrike gnuggar man väl händerna när kärnkraftsel ska säljas. Vind osv är grönt pynt – som du säger. Det som oroar mig är när folk upptäcker att det gröna vissnar. Färgen brukar ju bli brun till slut. En alltför välbekant färg i Tyskland.  Vi vet hur det gick förra gången……

 30. Stickan no1

  #29 Kul att du också såg vad tyskarna nu gör.  De är rationella och tar konsekvensen av att CO2 inte är farligt och kärnkraft tyvärr är politiskt dyrt. Billigt inhemskt kol och billig rysk gas räddar Tyskland.
  Kolet är redant brunt i Tyskland. Men de har nog lärt sig läxan att inte lyssna allt för mycket på enkla sanningar utan satsar just därför  på en diversifierad energimix.
  Apropå dagens DN artikel så satsar Tyskarna mycket på teknik för energilagring av solenergi. Det är en vetenskaplig utmaning som är nyckeln till att lyckas med storskalig solenergi.

 31. S. Andersson

  Slabadang #17: Du får fem stjärnor av mig för det inlägget. (Av fem möjliga förstås!)
   
  Till bloggadministratören. Kan vi inte introducera en ”hall of fame” för särskilt tankeväckande inlägg?

 32. Christer Löfström

  Lars Jonsson.
  Du målar det du ser, inte det du vet.
  Fåglar är en sak, teknologi för energiomvandling är något annat.
  Har sluta följa TCS, men fick e-post från en god vän om Svd-artiklen, så jag kollade reaktionen på TCS.
  Du och andra verkar tro att Tyskland begår harakiri. 
  Min kvalificerade (kunskap och erfarenhet av relevant global ingejörskonst) gissning är att de skaffar sig ett teknologiskt försprång.

 33. Stickan no1

  #32
  Var det med mening eller en Freudiansk felsägning?
  ”kunskap och erfarenhet av relevant global ingejörskonst”
  😉
   

 34. Inge

  Jag vet inte om det stämmer men det lär inte ha varit något krig mellan två demokratier.

 35. Adolf Goreing

  #32 poängen är väl att om en verklig omställning ska ske (nu är det inte en sådan, det är bara ett spel) så måste teknologin finnas tillgänglig NU. Gör den det? Jag har iallfall inte sett till den och även om energi ur tomma intet är teoretiskt möjligt (enl. Heisenberg), så kommer nog inte teknologin att vara där på länge än.

 36. Peter Stilbs

  Vad tycks om detta – Piratpartiet större än de Gröna, i Tyskland …
  http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article14654804.ab

 37. AOH

  http://www.wilfriedheck.de/
   
  Windleistung in Deutschland – Quartalsergebnis Q1: Mager – erbärmlich – unerträglich! 
   
   
  Vindkraftkapacitet i Tyskland – Kvartalsresultat Jan-Mars 2012 :  MAGER – BEDRÖVLIG – OHÅLLBAR
   
   
  Jämförelse mellan elförbrukningen som  nuvarande VK kan leverera  och den verkliga förbrukningen som måste tillgodoses av övriga  tillgängliga  elkraftanläggningar.
   ( Olja, Kol, Gas, Sol m.fl. = Schattenkraftwerke)
   
   
  VK : 15.626.066,1 Mwh         Verkliga förbrukningen: (SK )  81.073.293,0 Mwh