Torkan i Sahel

 
mali map 2010worldfactbook 300 11
 Karta över Mali i Sahel, Västafrika
OBS bilder och text redigerad 08.30 och text 12:58
För närvarande verkar en ny hungersnöd vara överhängande i stora delar av Sahel efter att förra årets nederbörd inte var tillräcklig, flera organisationer har varnat för detta. Jag tänkte fundera något kring torkans orsaker, presentera mina funderingar.
I mars månad genomfördes en militärkupp i Mali, ett land som till synes har haft en demokratisk utveckling i ett tjugotal år. I skuggan av denna händelse har Tuareger i norr utlyst självständighet. Landet är stort, något mindre än Norden sammantaget. De norra delarna domineras av öken som övergår i vad som kallas Sahel som dominerar landet. Genom de södra delarna flyter floden Niger. Malis befolkning är 14 miljoner på en yta av 1 240 278 km2 vilket kan jämföras med Nordens som är 1 324 000 km2. Landets befolkning har såsom de flesta länder i Sahel haft en explosiv befolkningstillväxt under senare tid.
Sverige har ett avtal om bistånd till Mali varför detta land ofta figurerar i Sverige. Vi ger ca 250 miljoner årligen. Med anledning av maktövertagandet har dock pengarna frusits inne.
I en artikel i Nature 1986 jämfördes nederbörden i Sahel-regionen med Atlantens vattentemperatur och man fann ett tydligt samband mellan mindre regn/kallare vatten och mer regn/varmare vatten. Året 1984 kom att bli det torraste året i området medan åren i början av 1970-talet såg de största humanitära umbärandena. Jag åkte själv ner genom Algeriet och Niger mot Nigeria i bil 1971. Åren kring 1985 innebar ett paradigmskifte då temperaturen stadigt steg och därmed även monsunregnen nådde längre norrut. Denna utveckling var naturligtvis lokalt olika men trots att temperaturen steg till värden jämförbara med åren 1930-50 har regnen inte riktigt ”återhämtat” sig. Under perioden har befolkningen ökat dramatiskt och trycket på växtligheten från betande boskap och för hushållsved kan möjligen förvärrat torkan och sedemera försenat en återhämtning som man kanske kunde förvänta sig under det senaste decenniet, p.g.a ökande temperatur.
På FN´s World Food Programs hemsida finns ett antal frågor och svar kring torkan och dess orsaker, där ställs följande fråga och ges följande svar:
5. Are droughts common in the Sahel?
Yes and they’re becoming even more common with climate change. This is the third drought to hit the Sahel in less than a decade. Particularly in Niger, many families haven’t yet fully recovered from the last drought in 2010 and have even less to fall back on now than they did then. 
Det är absolut riktigt att klimatförändringar är orsaken till torka i Sahel, det är ju inbyggt i själva påståendet, frågan är bara vilka klimatförändringar? Vetenskapen påstår att varmare havsvatten och temperatur ger mer regn och kallare dito torrare perioder, men det känns inte riktigt klarlagt i svaret från FN´s sakkunnige. Man behöver inte vara speciellt konspiratoriskt lagd för att ana att svaret skall uppfattas som att den pågående globala uppvärmningen är orsak till den innevarande torkan, men är detta sant?

atlantenstemp1

 
Ytvattentemperaturen i norra Atlanten sedan 1979. Märk att den kallaste perioden infaller under mitten av 80-talet då det var som torrast i Sahel. En tydlig avkylning kan märkas under det senaste året som troligen är orsaken till den torka som just nu infallit i västra delarna av Sahel
sahelprecip+ASST1

Nederbörden i Sahel under 1900-talet med grafen ovanför inlagd i miniatyr i högra övre hörnet.
Eftersom man med stor säkerhet kan koppla regnen i dessa områden med temperaturen i Atlanten utanför Västafrika finns ett redskap för att förutsäga vad som kan komma att hända. Om man ser på satellitmätningar ser det ut som om Atlantens vatten är ca 0,5-1°C kallare för närvarande (än normalt) och har sett en dramatisk avkylning under det senaste året. Denna torka kunde med andra ord ha förutspåtts.
global anomaly oper01
Om klimatforskare och de olika hjälporganisationerna istället för att skylla allt elände på uppvärmningen och använde den kunskap som finns inom klimatologin för att om möjligt förutse och lindra verkningarna skulle mycket vara vunnet. Vi får inte blunda för möjligheten att temperaturen kan sjunka ytterligare och vi vara tillbaka till 1970-80 talets torrperiod. Detta är trots allt en möjlig utveckling.
Nu skriker olika organisationer efter medel för att hjälpa men det hade varit ansvarsfullt att även nyktert analysera vad som är orsaken. På WFP hemsida anges även de höga energipriserna som en orsak vilket även dessa delvis är orsakade av hysterin att jaga koldioxiden. Sedan perioden av torka under 70 och 80 talet har befolkningen nästan fördubblas i flera av de fattigaste länderna och trycket på vegetationen, i form av betning och avhuggningen av skog för att elda och göra kol har varit omfattande.
Kanske skulle det vara mer konstruktivt att inte hela tiden åberopa de antropogena klimatförändringarnas påverkan på Sahel utan utnyttja den kunskap som finns inom den seriösa delen av klimatforskningen för att förutsäga de svängningar som naturligt förekommer i området. De icke-statliga hjälporganisationerna ropar jämt att vargen kommer och tappar därmed sin trovärdighet vad gäller syftet i sina kampanjer. Att ropa på åtgärder mot CO2 utsläpp hjälper inte Malis befolkning, utan motarbetar deras möjlighet att hantera perioder av torka.
 
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sten Kaijser

  Tack Lars,
  du visar som vanligt att egentligen finns alla kunskaperna i vetenskapen, det enda som skulle behövas vore att vetenskapssamhället tog mod till sig och klart uttalade att ”vi har haft fel – klimatpolitiken är ett värre hot mot mänskligheten än de långsamma klimatförändringar som kanske kommer i framtiden.
   

 2. Christopher E

  Ännu en mycket intressant och resonerande artikel av dig, Lars.
  Jag minns att man läst om fjärranalysstudier som visar en ökande grönska i Sahel, ej kopplat till nederbörd (CO2-gödsling?), men det är kanske ändå vissa områden där ökande befolkning och därmed betestryck/vedinsamling minskat vegetationen.
  http://www.cirad.fr/en/news/all-news-items/articles/2011/science/the-sahel-is-getting-greener-natural-vegetation-dynamics
  Det andra diagrammet, blå kurva, är graderad i grader. Är det verkligen nederbörden som du skriver under?

 3. Peter Stilbs

  Utmärkt igen, Lars. Tack.

 4. Christopher E
  Som du märker upptäckte jag att jag lagt in två kurvor som säger samma sak, vilket var föga intressant. Jag har också tagit bort bilden av svältande människor, då antagligen en karta över Mali är mer intruktiv – vi ser tillräckligt med elände.

 5. Peter Stilbs

  lite OT: Här är i alla fall en ljuspunkt från Mali – elektrifierad musik av ganska så intressant snitt
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tinariwen
  se/hör ex: http://www.youtube.com/watch?v=4-t6-XY7C7A&feature=fvsr   

 6. Lennart Bengtsson

  Käre Lars Jonsson
  Dina rapporter är alltid intressanta men försök att ha en mer nyanserad syn på vad Du kaller klimatforskare. Vad Du beskriver är välkänt och omfattande studier förekommer. International Research Institute, IRI, Se bl under Columbia  University,  arbetar aktivt och intensivt med att förbättra prognoserna i bl a Sahel området. Detta har naturligtvis ingen med växthusgasökningen att göra och ingen som verkligen sysslar med klimatforskning har ngn annan uppfattning. OBS Notera detta!  Dessvärre är det mycket svårt och frågan är hur långa prognoser som överhuvudtaget ät möjliga. Havstemperaturen i tropiska Atlanten bidrar men det är inte den enda faktorn. Även TCS skulle vinna på att vara mer nyanserad och också försöka hämta information från de organisationer som är professionella på området och inte bara  från illa informerade bloggar som dessutom har sin egen agenda.  Fördömandet av klimatforskare från TSC sida är ungefär som jag skulle fösa ihop svenska folket med MP och V aktivister. Med tanke på de svenska journalisternas preferenser kan detta lätt inträffa.
  Hsn
  Lennart B 

 7. Holmfrid

  Noterar i Aftonbladets nätupplaga, att temperaturen i Sverige stiger med 2.5 grader till 2022 – det blir bara värre.  Tidningskrisen skapar allt fler överdrifter i jakt på överlevnad.  De mediala kloakutsläppen kan lika gärna avvecklas.

 8. Lite fakta kring floden Niger: 
  Flodens namn betyder flod och har gett namn åt två stater: Niger och Nigeria. Det är Västafrikas längsta flod, 4160 km lång, dess avrinningsområde är ca 2,117 000 kvadratkilometer och den rinner genom fem stater, Guinea, Mali, Niger, Benin och Nigeria.  

 9. Slabadang

  Lennart Bengtsson!
  Du pekar på ett problem som växer för hela den viktiga delen av grundforskningen om klimatet.För mig så blir det svårt att skilja vem som sysslar med vad eftersom ”klimathotsintressen” invaderat hela fältet och med en ökad skepticism så är risken stor att det smittar enligt mig även de ”friska” delarna av forskningen som jobbar traditionellt.
  Vem söker INTE anslag för att bekräfta vad husse önskar höra idag?
  Vem har integriteten kvar?

 10. Christopher E

  Lars #4
  Tack för ändringen (du hann se det själv innan jag tryckt på publicera), nu är jag med. Och kartan är ett bra tillägg också.
  Råkade förresten av misstag hamna på piprökarbloggen när jag sökte efter fjärranalysstudien jag länkade ovan. Där har vi en som nappade fullständigt på FN:s livsmedelsprograms skrivning och är helt övertygad om att torka i Sahel bara kan förklaras av den hemska koldioxiden… 🙂
  http://alpinechar.blogspot.se/2012/04/minns-ni-africagate.html
  Han borde läsa ditt inlägg. 

 11. Lennart Bengtsson # 6
  Det som jag tycker är lite märkligt är ju att vi aldrig får höra talas om vad de insatta forskarna verkligen menar vad gäller vissa saker som ex torkan i Sahel.
  Om jag ex skulle skriva det du skriver på en alarmistisk blog eller ett forum där det ofta framförs åsikter om forskning i alarmistisk rikting (som ex VoF) så kallas jag för vetenskapsförnekare och förvillare.
  🙁

 12. Slabadang

  Lars J!
  Du äger en särskild förmåga att uttrycka dina tankar och resonemang. En ton som känns genuint personligt autentisk och därför ger texterna ett extra värde. Du gömmer dig liksom inte bakom andras argument och analyser. Lånar inte åsikter eller reflektioner utan ger din egna tankar plats och utrymme där det märks att du litar på dig själv som självständig. Du är trygg i dig själv! Grattis!

 13. Lennart Bengtsson, tack för ditt påpekande.
  Jag håller till hundra procent med dig avseende att inte dra klimatforskare över en kam. Det är säkerligen en mängd forskare som söker att göra detta, ge prognoser för kommande förändringar till gagn för berörda länder. jag är medveten om att det finns en rad olika faktorer förutom NA SST som spelar in här. Dock är det oerhört förvillande att så fort det inträffar någon väderhändelse i Afrika eller annorstädes som drabbar människor så är det klimatförändringarnas fel, och då menas implicit den globala antropogena uppvärmningen. Du är en av de få som vågar ställa saker till rätta när felaktigheter påstås. Jag är inte sen att ändra mig heller. Jag skall skriva en  nyansering senare.
  Det vore dock klädsamt om någon som t.ex du även skriver till WFP och påpekar att deras svar är onyanserat. De har allt att vinna på att förklara sig på ett korrekt sätt.
   

 14. Slabadang

  Game set och match!
  Bishop Hill beskriver McIntyres envetna intresse för att reda ut sanningen om hockeyklubban. Det är inget snyggt facit för hela hockeygänget och den systematiskt ohederliga och fega sättet att skydda sina lögner är nog värst av allt. Realclimate har tappat all trovärdighet och deras försök med elaka lögnerr och härskartekniker försöka dumförklara McIntyre visar vilket rent manipulativt pack vi har att göra med.
  Självklart visste de hela tiden att Manns och Briffas rekonstruktioner var rena artefekterna och de gjorde fel val väldigt tidigt när de blånekade istället för att ta skeden i vacker hand. Nu står de där med alla gammal korrespondens  ute på nätet avtäckta blottade och avslöjade. För alla som vet vilka de är och vad de sysslat med så ät de totalt körda förtroendemässigt. När det dessutom är dessa artefekter som gett dem deras ställning och berömmelse så blir det absolut NADA kvar. IPCCs kärntruppp avslöjade som simpla manipulatörer. Vår världs regeringars rådgivare ….. och MSM och public service skyddar dem. Ja va ska man tycka om sakernas tillstånd?
  http://wattsupwiththat.com/

 15. Lasse

  Intressant och upplysande om Mali. Följer en annan blogg om ett hotell i Djenno som drivs av en Svenska. Ett traditionellt  bygge i lera! Hon har flera år haft bekymmer med översvämningarnågot hon försökt bekämpa med förflyttning av jord(Åsna , vagn och många som vill ha jobb).
  Nu har hon sett sig tvungen lämna hotellet och ser sin roll som försörjare av ett antal anställda bekymmersam. Religionstrubbel?
  http://djennedjenno.blogspot.se/
   

 16. Bengt Abelsson

  Richard Betts på MET Office har uttryckt skillnaden såhär:
  Version:1.0 StartHTML:0000000167 EndHTML:0000000973 StartFragment:0000000454 EndFragment:0000000957
  *I prefer to distinguish between ”climate scientists” (who are mainly atmospheric physicists) and ”climate change scientists” who seem to be just about anyone in science or social science that has decided to see what climate change means for their own particular field of expertise. While many of these folks do have a good grasp of climate science (atmospheric physics) and the uncertainties in attribution of past events and future projections, many sadly do not.
   
   Klimatforskare och klimatändringsforskare.

 17. Slabadang

  Bengt A!
  Gränsdragning mellan psudovetenskap och riktig!

 18. Olaus Petri

  Bengt A #16, har du någon fungerande länk till denna så träffande karakteristik av sakernas tillstånd?

 19. Gaupa

  Peter Stilbs # 5
  Tack för tipset! Jag gillar när man blandar ”världsmusiken”.
  Fortsätter lite OT, men kanske ändå inte.
  Blev påmind om BBC fina serie Human Planet.
  Om dagens ämne: Bistånd är komplicerat.Klimatet är komplicerat.
  Allting är komplicerat.Forskningen om detta ska naturligtvis leda till bättre framförhållning, men…verkligheten är …komplicerad. Med tiden kanske det lyckas bättre, men perfekt blir det nog aldrig. Blev väldigt klyschigt det där,men…
  Här är ett intro till Human Planet från YT .
   http://www.youtube.com/watch?v=2HiUMlOz4UQ

 20. Bengt Abelsson

  Från bloggen ”Bishop Hill”, för ett tag sedan:
  This is a slightly edited version of a comment Richard Betts left on the discussion forum. I thought it was quite challenging to much of what we hear about climate change in the mainstream media and therefore worthy of posting here as a header post. (Richard, for anyone visiting for the first time, is head of climate change impacts at the Met Office).

  Betts inlägg är betydligt längre än mitt korta utdrag.

 21. Bengt Abelsson

  http://bishophill.squarespace.com/blog/2011/11/9/dangerous-climate-change.html
   

 22. Lennart Bengtsson

  Lena
  Det finns 100 tals artiklar härom under en period på så där 30 år. Aktivister såväl som ”skeptiker” får ta sig tid att sätta sig in i problemen innan de uttalar sig om dem. Sahel området har alltid varit utsatt för aperiodiska långvariga NATURLIGA klimatsvängningar. Det är bl a därför vi alltid haft en låg befolkningstäthet i området. för folkhushållet finns det inget hopplösare än ett sådant klimat. Jag noterar med tacksamhet att det finns ett intresse hos allmänheten men forskarna har också ett jobb att sköta och hinner inte skriva populärartiklar hela tiden. Svenska media som dessutom har svaret på alla frågor när det gäller klimatet är inte heller intresserade. Vid lämpligt tillfälle skall jag gärna hålla ett föredrag om jordens klimat
  Hsn
  Lennart
   

 23. Slabadang

  Bengt A!
  Avslutningen:
  ”Climate change science” is unfortunately a rather disconnected set of disciplines with some not understanding the others – see the inconsistencies between WG1 and WG2 in IPCC AR4 for example. We are working hard to overcome these barriers but there is a long way to go.
  Utan Trenberths och Desslers förstärkningseffekter (moln vattenånga) kan denna del av ”klimatvetenskapen” lägga ner helt och hållet. Det är fascinerande att se hur många artiklar arbeten studier om ”impacts” som bärs av detta extremt tunna halmstrå etfersom jag vill påstå alla observationer idag talar för att förstärkningseffekterna icke exsterar. Hundratusentals forskare som sysslar med en ickefråga och bara gissar vad som skulle hända OM det var sant. Det är så genant att man knappt kan titta.

 24. Olaus Petri

  Tackar Bengt!
   

 25. Bengt Abelsson

  Betts CV gör att han inte omedelbart kan plockas in i ”oljemiljonersfacket” , även om auktoritetsargumentet ska användas med försiktighet.

 26. pekke

  OT, men ändå relaterat.
  LRF vill ha mera stöd/bidrag för sin ” gröna näring ”, artikel i DI debatt.
  http://di.se/Default.aspx?pid=266916__ArticlePageProvider&epslanguage=sv&referrer=http%3A%2F%2Fdi.se%2FNyheter%2F%3FCollapseTopMenu%3Dtrue
   
  Jag vet ett par storbönder som köper upp jordbruksmark vilket ger dem ett årligt stöd från EU på 2 – 2,5 miljoner var, hur det är i övriga Sverige vet jag inte riktigt, men är det liknande så kommer det att bli konkurser på löpande band bland bönder som lever på stöden om EU kraschar.
  Ur artikeln:
  ºUnderlätta utbyggnaden av ­förnybar energi. LRF menar att det är fullt möjligt att Sverige ska kunna öka uttaget av förnybar energi till
  70 procent till 2020. Men då krävs att regeringen fortsätter att satsa och underlätta för utbyggnaden av bioenergi, biogas och vindkraft. ”
   
  Alla inom grön energi-sektorn ( sol, vind, jord-och skogsägare, biobränsle/energi, energisparprojekt, konsultföretag, m.m.) vill nu ha olika typer av stöd/bidrag, subventioner eller skattelättnader, vi riskerar att bygga upp en stor ekonomisk bubbla som kommer att kosta oss energi/elkonsumenter och skattebetalare enorma summor, vad som händer om bidragen slutar att flöda vid en totalkollaps av Europas ekonomier vete bara gudarna.
   
   

 27. Pehr Björnbom

  Mycket intressant och övertygande! Det verkar som Sahel är ett av de områden där global uppvärmning har en positiv effekt. Tack Lars!

 28. Ingemar Nordin

  Slabadang #14,

  OT, men en mycket bra skriven summering av hela Yamalaffären:

  http://www.bishop-hill.net/blog/2012/5/9/the-yamal-deception.html

  Undrar hur CRU-gänget skall ta sig ur McIntyres bevisning att de fuskat med sina data? Det är ett riktigt skruvstäd – så det kräver nog ytterligare minst fem korrumperade undersökningskommittéer för att vittvätta dem den här gången.

 29. Ingemar Nordin

  Lars J, mycket intressant och lärorikt. Jag gillar din avslutning:

  Kanske skulle det vara mer konstruktivt att inte hela tiden åberopa de antropogena klimatförändringarnas påverkan på Sahel utan utnyttja den kunskap som finns inom den seriösa delen av klimatforskningen för att förutsäga de svängningar som naturligt förekommer i området.

  Här är verkligen ett utmärkt exempel på hur CO2-hysterin lett fel.

 30. Tack Lars! Mycket intressant och givande artikel. Tipsade just min gamle vän Henrik Grape om att läsa detta. ( Henrik, jag mf startade Skaraborgs första föräldracooperativa dagis.)

 31. Inge

  Jag minns från min barndom att det ofta var torka och hungersnöd i Arika enl. nyhetssändningarna.

 32. M.Sc.Eng.
  Lustigt sammanträffande. Henrik Grape deltog i debatten i Turebergskyrkan i måndags. Hade funderat själv om jag skulle tipsa honom då just Afrika var på tapeten. Han var för övrigt en person som det gick att samtala med trots olika ståndpunkter i klimatfrågan. Tipsa honom gärna och hälsa från mig.

 33. Bertel

  Inge # 31
  Vill enbart förbereda dig.   😉
  Är ditt minne bekräftad i någon vetenskaplig tidsskrift mm, ifall svaret är nej, är du troligen en av sk minnesförnekare, eftersom det du relaterar till, dvs ditt minne, kan vara köpt av oljeindustrin?  , fast jag minns samma sak, utan ersättning.    🙂

 34. Peter Stilbs

  Jag träffade en Grape från svenska kyrkan våren 2007, när Vatikanen ordnade ett möte för att diskutera frågan. Det måste ha varit denne Grape – kanske i 40 årsåldern. Han hade kommit till mötet på egen hand på något sätt, och satt med en halvdag. 
  Vad jag uppfattade då var en stor förvåning från honom – men inte motreaktion – mot att den vanliga klimatstoryn a la Bojs, Baltscheffsky och Vetenskapsredaktionen på SVT ifrågasattes. Kanske sattes ett frö vid detta möte.  
  En extrem kontrast var exempelvis Biskopen av Liverpool, som närmast sökte döda alla skeptiker med sin blick.  

 35. Bertel

  Lars Jonsson.
  Oavsätt vilken sida av klimatfrågan man står, så borde alla få ta del av din utmärkta artikel.
  Eller hur Thomas?, mm  😉  

 36. Bengt Andersson

  Tack Lars! Mycket bra inlägg!

 37. Lars!
  Jag blottar min hjässa och bugar för en synnerligen intressant och aktuell artikel som egentligen borde ha varit publicerad i en papperstidning, företrädesvis av det slag som (förr i tiden) lästes vid frukostbordet. Jag vill absolut inte förminska någons insats på The Climate Scam (tvärtom, jag hyllar er alla, även de som blott skriver kommentarer i syfte att ge medhåll eller skapa opposition), men jag tyr mig till den typ  av nyttig medborgarjournalistik du ger uttryck för, Lars.
  Medan gammelmediernas konsenustänk (gäller förvisso inte enbart klimatfrågan) är ett demokratiskt problem ser jag betydelsen av medborgarjournalistiken som en demokratisk möjlighet – och snart en absolut förutsättning för demokrati över huvud taget i vårt EU-standardiserade samhälle.
  Sedan en fråga som är ”close to topic”: finns det något bra material som beskriver nordöstra och centrala Afrikas historia ur ett klimatperspektiv avseende tiden från 1000 före vår tidräkning och framåt? Gärna i form av kartor som beskriver vegetationens utspridning, vattendrag, olika djurarters utbredning, etc. Syftet är att skapa lite historisk relevans till ett romanprojekt som jag ämnar fullborda om något år ifall hälsan står mig bi. Både klimatskeptiker och klimatalarmister är givetvis välkomna att svara mig om lust finnes.  🙂   E-post: haroldmania-at-yahoo.se

 38. Labbibia

  Lennart Bengtsson # 22
  Problemet kanske kan stavas ”summary for policymakers”?
  Som ju ibland säger någonting helt annat än vad forskningsrapporterna gör. Där, anser jag, finns ett stort trovärdighetsproblem. Jag har inte tröskat igenom allt i IPCC:s rapporter, men arbeten om havsnivåhöjningar har jag försökt att följa lite mer, eftersom jag anser att det är där svaret på frågan finns. Havsnivåhöjningarna. 
  Frågan är alltså: Går vi mot en klimatkatastrof med symptomet accellererande havsnivåhöjningar?
  Svaret så vitt jag kunnat se, är nej. 30-70 cm havsnivåhöjning på 100 år är prognosen, vad jag kunnat läsa mig till. 30 cm är med andra ord ingen förändring alls i trenden från 1800-talet. Låter inte speciellt alarmerande jämfört med det vi får oss till livs i dagstidningarna? 
   

 39. Lennart Bengtsson

  Labbibia 38
  Bifogar ett svar som sammanfattar min uppfattning. Också antaget av KVAs Energiutskott
   
   Ändringar av havsvattenståndet 
  Se också punkt 12 i rapporten Klimatförändringar, 30 januari 2007 
  (http://kva.se/Vetenskap_samhallet/Energi/Utskottet/rapport_energi_klimat_2007.pdf
  Det lokala havsvattenståndet varierar kraftigt över tiden som en följd av tidvatten, vindar, lufttryck och havsströmmar. Under de senaste svenska vinterstormarna har vattenståndet på västkusten ett par gånger varit långt mer än en meter över det normala. En central fråga inom klimatforskningen är att bedöma förväntade ändringar av den globala havsnivån till följd av en ökad mängd smältvatten från glaciärer och inlandsisar (eustatisk effekt) samt expansion av havsvattnet till följd av högre temperatur (sterisk effekt). Redan en höjning på 1 m skulle skapa stora problem i flera områden på grund av den omfattande bosättningen i utsatta kustområden. Exceptionellt utsatt är exempelvis Bangladesh. 
  En fortsatt uppvärmning kommer med stor sannolikhet att skapa stora problem. Analogier från tidigare interglacialer (Holsteinian och Eemian, 250 000 respektive 120 000 år sedan) indikerar att havsnivån var flera meter högre och detta vid obetydligt högre temperaturer än nu (Hansen and Sato 2011). En central fråga är givetvis hur snabbt en övergång till ett mycket högre havsvattenstånd kan äga rum och i vilken utsträckning detta kan påskyndas av växthusgasuppvärmningen. För att diskutera detta anordnades för ett år sedan en workshop av International Space Science Institute i Bern. Resultatet av denna workshop har nyligen publicerats (Bengtsson et al., 2011) och ger i en serie artiklar en övergripande presentation av det aktuella forskningsläget. 
  Havsnivåhöjningen under de senaste 150 åren uppgår till 20-25 cm. Indikationer är ett mindre minimum i havsnivån under första hälften av 1800-talet. Sedan 1993 har man mätt havsnivån med radaraltimetri från satellit. Dessa mätningar visar sedan dess en oförändrad trend på 3.2+-0.4 mm/år, ( se bl. a. http://sealevel.colorado.edu/ ). Mätningar från GRACE satelliten 
  (http://www.csr.utexas.edu/grace/publications/flyer/GRACEflyer0612a.pdf), kombinerad med radaraltimetri och havssonderingar i det s.k. ARGO-systemet (http://www.argo.ucsd.edu/) bekräftar att under de senaste 7 åren, då mätningar från alla observationssystemen föreligger, har havens temperaturexpansion bidragit med ca 1/3 och massökningen (huvudsakligen smältvatten från glaciärer) med 2/3. Även på en tidsskala på 20 år föreligger stora geografiska variationer i havsnivåökningen beroende främst på variationen i vindar och havsströmmar. I vissa områden har havet faktiskt sjunkit, i andra stigit betydligt mer än det globala medelvärdet. 
  Under de senaste 100 åren är det sannolikt att det föreligger en acceleration av havsvattenståndet, ehuru ytterligare någon sådan inte kan identifieras under de senast två decennierna. Variationer förekommer från år till år och det är speciellt intressant att orsaken härtill har bekräftats av gravitationsmätningar från GRACE som visar att detta beror på tillfällig ansamling av vatten på vissa landytor. 
  Tillförlitliga beräkningar över den mest sannolika utvecklingen är osäker och tills vidare kan de uppgifter som IPCC publicerade i sin senaste rapport ( IPCC, 2007) med en höjning på 20-50 cm till slutet av 2000-talet betraktas som mest sannolika värden. Detta var också den allmänna uppfattningen bland deltagarna i ”workshopen” även om beräkningarna är behäftade med stora osäkerheter. Detta beror såväl på brister i modellberäkningarna som på osäkerhet i den framtida emissionen av växthusgaser och aerosoler. En extra komplikationsfaktor är en ökad massackumulation på landisarna, främst Antarktis, till följd av ökade snöfall vid den högre temperaturen samt instabilisering av glaciärer på landisarna. För svenska förhållanden 
  ligger därvid de troliga havsnivåändringarna under värdena för den förväntade landhöjningen under samma tid med undantag för den allra sydligaste delen av Sverige. Workshopen betonade emellertid att modellberäkningarna på intet sätt skall uppfattas som prognoser utan mer som ett bidrag till en fördjupad riskbedömning. 
  Referenser 
  Bengtsson, L. et al., 2011: The Earth Cryosphere and Sea Level Change, Surveys in Geophysics. Volume 32, Issues 4-5, 2011. Also available in form of a book ISBN: 978-94-007-2062-6 
  Hansen and Sato, 2011: Paleoclimate implications for human-made climate change. Atmospheric Ocean Phys ArXiv: 1105.0968v1 
  IPCC, 2007: Lemke, P. et al., : Climate Change 2007. The physical science basis. Contribution of working group 1 to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change. Cambridge University Press, Cambridge. 
  Lennart Bengtsson 
  Medlem av akademiens energiutskott 
  31.12.1211  

 40. Lars #32
  Jo, jag läste i ditt referat i går att Henrik Grape tog upp torkan i Afrika orsakat av CO2. Han behöver förkovran! ;D

 41. Labbibia

  Lennart Bengtsson # 39
  Stort tack för ditt uttömmande svar!
  Kan jag sammanfatta det så här?
  1. Ingen accellererande observerbar havsnivåhöjning sedan man började mäta med satellit och Argobojar, inte på 2 decennier.
  2. Osäkerheterna när det gäller förutsägelser om eventuella framtida accellererande havsnivåhöjningar är stora, och bygger på antaganden om fortsatt stigande global medeltemperatur.
  Till slut gällande inledningen av ditt inlägg.
  Att vattennivåerna på västkusten vid vinterstormar varit mer än en meter över det normala, indikerar ingenting onormalt. Variationerna är stora, det är fullständigt normalt.
  Som sagt, det du skriver är ju mil från vad vi får läsa i dagstidningrnas artiklar,…eller hur?
  Håller du med om det?

 42. pekke

  NoTricksZone har en engelsk översättning av den tyska artikel med Klaus-Eckart Puls som några hänvisade till här om dan (?):
  http://notrickszone.com/2012/05/09/the-belief-that-co2-can-regulate-climate-is-sheer-absurdity-says-prominent-german-meteorologist/
  Sedan så kan jag trösta alla som väntar på den hemska värmeböljan som förutspåtts från diverse håll att den inte kommer den närmaste veckan i alla fall.
  http://www.wetterzentrale.de/pics/avnpanel5.html

 43. Labbibia

  Pekke # 42
  Stort tack för länkarna!
  Angående din andra länk. Lustigt, på bilderna ser det faktiskt ut som om inlandsisen på Grönland påverkar temperaturen negativt hundratals mil runt om…….

 44. Gunbo

  OT, Roy Spencer har publicerat april-temperaturen – 0,3 C.

 45. Tage Andersson

  I gymnasiernas geografi på 1950-talet lärde man sej att regnet kunde utebli under flera år i torra savannområden. Nu anser alarmister att detta är något nytt. Ny, men föga övertygande, är kopplingen till CO2. 

 46. Lennart Bengtsson

  Labbibia
  Det är kelt korrekt. Det händer åtskilliga gånger varje  höst och vinter   att vattenståndsvariationer uppgår till en dryg meter huvudsakligen längs med väst och sydkusten. SMHI rapporterar detta regelbundet. För övrigt lär det nog dröja innan vattenståndet hinner fatt landhöjningen längs med Sveriges kuster förutom allra sydligaste delen. Vad får massmedia allra stolliga uppfattningar från?
  Lennart B 

 47. pekke

  Gunbo#44
  – 0,3 ?
  En liten miss va 😉
  + 0,3 ska det ju va.
  http://www.drroyspencer.com/2012/05/uah-global-temperature-update-for-april-2012-0-30c/

 48. Börje S.

  Lennart B
  För mig, som har svårt att läsa rent vetenskapliga utredningar (8 år i ”vanliga” skolan, sedan utbildad i ett slags hantverk) återstår att få information om klimatläget från dagstidningar och SverigesRadioTV.
  Jag är hänvisad till det, precis som övervägande delen av folket och jag vill lita på våra journalister åtminstone i de stora drakarna och i all synnerhet på de som arbetar inom PublicService, som har ansvar för att utöka folkbildningen och samtidigt presentera fakta så att lyssnaren/tittaren själv ska få en chans att bilda sig ett eget omdöme.
  När jag för några år sedan blev uppmärksam på att klimatfrågan inte alls var så självklar som jag kommit att tro, så försökte jag reda ut hur det stod till så gott jag kunde. Jag blev alldeles chockad av hur lättvindigt media, politiker och IPCC piskat upp en fullkomligt sanslös hysteri inför en kommande tipping point. Det var ju lögn alltihop, från hockeyklubban, till Ben Santers grova fusk med statistik och Pachauris Himalayasagor, de katastrofala havsnivåhöjningarna om vi inte gör något idag om 10 år är det för sent och mycket värre än vetenskapen tidigare trott.
  Är det undra på att man blir förbannad? Jag är topp tunnor rasande på denna oansvariga förljugna propaganda som till en kostnad som jag inte ens kan föreställa mig kräkts ut över hela västvärlden. Och inte minsta lilla pip från de som har en rimligare syn på klimatverkligheten släpps fram. Det är stängt överallt. Vem fan stängde dörren för dig och andra ickalarmistiska klimatforskare och VARFÖR har denna dörr stängts och låsts med 100 lås? VARFÖR?
  Och det FORTSÄTTER! Det hjälper inte hur mycket än verkligheten vederlägger de felaktiga prognoserna och de alarmistiska fantasierna. Det är fortfarande ycket värre än vetenskapen tidigare trott och vi måste agera nu om 10 år är det för sent, precis som det låtit vereviga dag sedan 1995, när IPCC övergick från att vara en neutral sammanställare av klimatforskning till att bli en leverantör av de forskningsresultat som FN, EU och de inblandade staterna beställt.
  Jag finner plötsligt att jag bor eii land där politikerna drabbats av vanvett. Ser bara på Borg/Hatts etanolfiffel! 0,6 megaton CO2 besparar de atmosfären (men det är fel) det blir 0,00002% mindre i luften. Avsikten med åtgärden är att jorden ska bli en kallare plats att leva i.
  Varför får skattebetalarna inte besked om HUR mycket kallare det ska bli?
  Det är ju rena dårpippin, klimatpolitiken som MP och CP står för är både miljöfarlig och livsfientlig (drivmedel av mat).
  Riksdagen har blivit ett dårhus, tycker jag, när sådana här fullkomligt vettlösa och meningslösa åtgärder kan introduceras utan att en enda j-l i huset höjer rösten i protest. Och de som vill protestera ute i landet släpps inte in. Den dumma klimatpolitiken är helig. Helig [från isl. = får ej betvivlas, skyddad.]

 49. Thomas

  Gunbo #33 å andra sidan tycks det som det är dags för S&C att göra en ny justering av sin algoritm:
  http://www.sciencedaily.com/releases/2012/05/120507151209.htm
   
  pekke #42 sån tur att Peter Stilbs för nyligen förklarade för oss att ”Många tycks tro att alla meteorologer är klimatexperter per definition. Sakfrågorna rör i verkligheten faktorer som antas konstanta i en väderprognos – meteorologernas verkliga expertisområde – som är så extremt mycket mindre.” Då slipper jag åter traggla hur missledande det är att tala om att uppvärmningen slutat sedan 1998…

 50. HenrikM

  Lennart Bengtsson
  Du skulle kanske kunna skicka skriften till SMHI, det är inte bara media som håller på med överdrifter. Så här skriver SMHI på sin sida:
  ”FNs klimatpanel (IPCC) redovisade år 2007 att den sannolika höjningen från slutet på 1900-talet till år 2100 skulle ligga på 18-59 centimeter. Men nya resultat perkar på att avsmältning av isarna kan ske snabbare än man tidigare trott, och allt fler klimatforskare har börjat tala om en meter som en rimlig bedömning”
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havsvattenstand-1.3090 
  Skulle inte vara rimligare om SMHI använder sig av KVA:s beskrivning som känns mycket mer nyanserad?

 51. Patrik

  Lennart Bengtsson>> Det är svårt att förstå sig var du egentligen står.
  Å ena sidan förefaller du bli upprörd så fort klimatforskare blir det minsta lilla ansatta här på TCS.
  Och du vill gärna höja ett varnande finger för att sätta för stor tilltro till vad man läser på bloggar.
  Å andra sidan uttrycker du ett flertal synpunkter som går helt i linje med vad många ”skeptiker” ger uttryck för på diverse bloggar. Det mesta du skriver går fullständigt hand i hand med vad forskare som t ex R Spencer, Pielke Sr och Jr, J Curry m fl skriver och säger.
  Ni är inte många, ni forskare (oavsett disciplin) som vågar framträda offentligt med denna mer nyanserade syn på forskningsläget – det är såklart därför man som lekman och ”icke-alarmist” kan bli enormt frustrerad och besviken även på klimatforskare i allmänhet!
  Givetvis vet vi att det inte är ni forskare som skriver alla tokiga kvällstidningsartiklar och att det inte är ni som går på gatorna och skriker domedagsbudskap (möjligen J Hansen undantagen) – MEN det är NI och BARA ni som kan få slut på galenskaperna! Alltså alla överdrifter och all skrämselpropaganda sim sprids.
  Förstår du detta eller verkar det orimligt?
  Fantastiskt bra inlägg för övrigt, Lars! 🙂 

 52. Gunbo

  Pekke #47,
  Fniss, bindestrecket skulle ju egentligen varit ett kommatecken! Nu blev det ett minus i stället.

 53. Gunbo

  Thomas #49,
  ”å andra sidan tycks det som det är dags för S&C att göra en ny justering av sin algoritm:”
  Jo jag läste det där men tänkte att det kanske är prematurt att nämna det nu när HADCRUT4 blivit anklagat för medveten manipulering.

 54. Labbibia

  Lennart Bengtsson # 46
  Stort tack för ditt svar, Lennart!

 55. pekke

  Thomas #49
  Min länk till Wetterzentrales 9-dagars prognos var en liten slamkrypare eftersom jag var lite småj–lig och inte tala om att jag snarast tänkte på den säsongsprognosen som kom för ett tag sedan vilken spådde en varm 3-månaders period, visst så kan det ändras än, men det ser ut att bli lite smårisigt den närmsta veckan i praktiskt taget hela Europa med ev. nattfrost långt ner till Medelhavet.

 56. Gunbo # 53
  Jag finner det rätt intressant med alla dessa justeringar både hos GISS och CRU, alla åt ”rätt” håll givetvis.
  Har du själv någon tanke/känsla kring detta fenomen?
          

 57. Gunbo

  Lena #56,
  Jag vet bara att HADCRUT3 inte hade med temperaturmätningar från de högsta latituderna men att de nu ingår i HADCRUT4. Vi vet att de största temperaturförändringarna skett just  i de områdena. Då är det inte så konstigt att HADCRUT4 visar en ökning av global medeltemperatur jämfört med HADCRUT3.
  Om det förekommit otillbörliga ”justeringar” i övriga temperaturserier vet jag inte. Dina exempel på isländska temperaturer gör att man kan undra. Jag har hittills mest litat på satellitmätningar men nu, efter den studie Thomas länkar till, vet jag inte längre vad man ska lita på.
   

 58. Börje S.

  Till Lennart en gång till.
  Jag ska förtydliga mig:
  Jag är så in i h-e förb–ad av att jag blivit skojad, dragen vid näsan, bluffad, uppskörtad, förrådd, vilseledd, duperad, förd bakom ljuset, lurendrejad, med detta skälmstycke till klimathoteri, detta ruffel, detta oredlighetsbrott, denna förfalskning, detta svindleri, bondfångeri, detta försåtliga schackrande med sanningen som det falska larmandet om en nära förestående klimatkatastrof är.
  Jag ber om ursäkt om jag talat om klimatforskning som ett förljuget fuskverk, men eftersom jag blivit så bedragen av media och våra övriga auktoriteter i klimatfrågan så är det inte underligt att även de som skulle kunna lägga fram en rimlig syn på den också får sin släng av sleven från mig och alla andra som kommit att inse att de blivit utsatta för ett bedrägeri utan motstycke i världshistorien.
  Vem tycker om att bli skojad, att efter lång tid förstå att de informatörer de satt sin lit till svikit förtroendet och försökt med alla tillgängliga medel skrämma skiten ur sina lyssnare?
  Den samlade vetenskapen har fått eller kommer att få en gigantisk förtroendeknäck av Det Stora KlimatBedrägeriet.
  Jag har inte varit med tillräckligt länge för att veta din roll i det hela, men som det ser ut nu verkar det vara som du representerar en rimlig syn på det hela kanske som den bespottade Lombergs som säger ”Cool it”.
  Det obehag du känner beror mycket på medias stora inslag av enfaldiga miljöpartister och dumsluga vänsterpartister, vilka i politiskt ”vinstsyfte” stängt informationskanalerna för verklighetsförankrad information.
  Tyvärr verkar det som om räven edaktionsledningarna är inne på samma linje: misinformation till varje pris i den politiskt viktiga klimatfrågan. 
  Ja, jag är verkligen upprörd och vanvettigt arg på de som gör allt de kan för att vidmakthålla det vidriga skälmstycke som kommit att kallas klimatkrisen.
  Fy bövelen! Nu måste jag gå och ta ett glas vin att lugna ner mig med.
   

 59. Gunbo # 57
  Ja inte vet jag men jag förstår det inte. Om man tar med de högsta latituderna som har de högsta svängningarna så borde väl grafen visa större variation mellan decennier.
  Nu visar den tvärtom, mindre variation, vilket jag inte får ihop riktigt.
      

 60. Gunbo

  Lena #59,
  ”Om man tar med de högsta latituderna som har de högsta svängningarna så borde väl grafen visa större variation mellan decennier.”
  Som jag förstår det har de högsta latituderna inte de största svängningarna utan den största uppvärmningen jämfört med lägre latituder. I svenska fjälltrakter har det handlat om 1,3 C och i andra arktiska områden kring 2 C. Har inte de värdena ingått i HADCRUT:s mätserie har ju en stor del av uppvärmningen missats.

 61. Börje S.

  Ett enda träd i Yamal bland många andra hade trädringar som kunde tolkas till en våldsam temperaturuppgång under senare delen av 1900-talet. De andra träden visade ingen speciell trend. Keith Briffa använde det enda trädet och och förkastade de andra för att på så vis hindra att IPCC blev ytterligare skandaliserat för att ha publicerat Manns fuskverk hockeyklubban.
  Jag har tidigare trott att Briffa skulle bli den första att ”komma ut” och erkänna CRU:s tvivelaktiga ”förbättrande” av klimatstatistiken, men tror det inte längre efter att ha läst Steve McIntyres senaste.
  Briffa visade i några av de tidigare Climatemailen att han var övertygad om att 1000-talet visade att nutidens tempökning inte alls var unik. Han verkade inte särskilt trakterad av att ge , var det WWF eller Greenpeace? några av de smaskiga klimatskräckscenarios som de tydligen beställt.
  Men efterhand hoppade han på klimathoteritåget och hängde på kampen för ”saken”, the cause som det heter i CRUmailen. Han kan inte backa.  
  När jag blev medveten om heckeyklubbans existens läste jag in mig på arkeologiska undersökningar från Grönland. Dessa visade övertygande att det verkligen varit ordentligt varmt kring år 1000. Några av indicierna handlade om flugor som hittats i bostadshusen och andra handlade om tidpunkten när människorna tog in kreaturen i bostaden för att nyttja värmen från djuren i ett allt kallare klimat (c:a 12-1300).
  Det fanns också borrhålsprover från havsbotten i närheten av Grönland som visade på hög temperatur i perioden i fråga.
  Senare har nya borrhålsprover tagits i massor på södra halvklotet och de flesta visar på samma sak: Det var varmare kring år 1000. Överallt!
  Världen har så vit jag kan förstå blivit bedragna av Mann et al och IPCC.
  Bedragna. En hel värld har blivit bedragen.
  Det är INTE vackert.

 62. Lennart Bengtsson

  Till Patrick,
  Det tar sin tid att vända en Atlantångare och det gäller att ha tålamod. Sen är det faktiskt så att vi knappast kan undvika en global upp utan har också sina positiva aspekter. Jordens energiproblem måste lösas och det är detta som är huvudproblemet. Det löser man inte genom ett vettlöst sparande eller att försöka återupprätta något slags förljuget Astrid Lindgren samhälle utan satsa på vetenskap och forskning. Det mest lovande är de nya kärnkraftsystem som är på gång samt solenergi men knappast i Sverige förutom i liten skala. Vi har redan för övrigt ett utmärkt energisystem det gäller bara att få stopp på alla klåfingriga politiker och dess eländiga opinionsbildare.
  Sen om man skall diskutera klimatproblem måste vi vara konkreta och göra klart vad som menas.
  Hsn
  Lennart 

 63. Pelle L

  Börje S. #48 och 58
  Tack för det du skrev, det gick direkt till hjärtat!
   
  Men jag har svårt att tro att du bara har en åttaårig skolgång.
  Din stil och din argumentation tyder på åtminstone någon kvällskurs dessutom 😉
   
  Skämt åsido: Det ursinne som lyser kring dina inlägg delar du nog med många av oss.
  Vi blir, liksom du, mer och mer förbannade rent ut sagt!
    
  Och jag frågar mig vad alla dessa journalister vid radio, TV och tidningar, alla dessa högskoleutbildade naturvetare på Naturvårdsverket, SMHI, FOI och universiteten, alla dessa ”välgörenhetsarbetare” på naturskyddsföreningar, Greenpeace, WWF mfl får ut av sitt bedrägliga arbete.
  Vad driver dem till detta tidernas största lurendrejeri?
  När skall de inse att de är utnyttjade av några få ”Master Cons” som vill göra världen till sin?
  Eller vad är egentligen agendan?

 64. Börje S.

  Pelle L.
  Min skolbildning ändade med ekvationer med 2 obekanta och en liten glutt på andragradsekvationer. Dör går min gräns, ty jag har inte förrän nu haft anledning att ytterligare förkovra mig i ”räkning”. Därför kan jag inte annat med yttersta möda hänga med i stora delar av debatten. 
  Men skumraskbeteende kan jag ana om jag bara får lite tid på mig att tänka. Ett typiskt exempel är när man presenterar en trend som dragits ur en dataserie där de data som inte stödjer det förutbeställda resultatet uteslutits, då fattar till och med jag att det är något ruttet i klimathotandet. Sådant fusk presenterar till exempel den uppburne IPCC-medarbetaren Ben Santer på med. Han får det till råga på allt publicerat i den vetenskapliga tidsskriften Nature, vilken numera av mer sansade klimatologer kallas för en ”Comic Book”.
  Hantverket jag sysslar med är musik. Musicerande är till största delen ett hantverk, vilket måste underhållas i stort sett dagligen. Kvalitén på hantverket bestäms både av intellektet och förmågan att, när det gäller, kunna koppla bort intellektets ständiga betygsättande. Dvs planerandet kräver klokhet, ju större dess bättre, men det slutliga utförandet blir trovärdigt först när utövaren låter bli att iaktta det musikaliska skeendet med sitt förstånd. Förståndet är i vägen, ty musikens idé är att vara i nuet, utan bakåt eller framåt.
  Detta sista, konflikten mellan nödvändigt intellekt och nödvändig spontan känsla, är vad musikanter och skådespelare kämpar med hela livet. Den kampen tar aldrig slut såvitt jag förstår.
   

 65. Börje S.

  Intellektet har en tendens att inte vilja släppa kontrollen och det är rena fördärvet i sant musicerande. Så vad gäller musiken så måste intellektet hållas kort i slutändan.
  Vad gäller klimatdebatten är det tvärtom. Det är en dödssynd att släppa på den intellektuella kontrollen och presentera känslomässiga politiska påbud som t ex de fullkomligt vanvettiga och svårt miljöfarliga etanolåtgärderna (10% inblandning i bensinen och förstärkta subventioner för de miljöfarliga etanolbilarna) som kombinationen Borg/Hatt nyligen presenterat. 
  Intelligensbefriade åtgärder som gör mig fly f…d.
   

 66. Börje S.

  Ytterligare tillägg
  Om politiker tror att de medelst inblandning av etanol i bensin kan, som de tycks påskina, göra världen till en kallare plats att leva i, då är de fel ute. 
  0,00002% påstår de att CO2-halten i världens atmosfär kommer att minska, men hur de kommit fram tlll det är en gåta.
  Och några uppgifter om hur effektiv åtgärden är för att drastiskt minska världstemperaturen har vi inte fått, trots att vi borde ha fått det.
  Så etanolåtgärderna ser, enligt min mening, ut som ett resultat av ren dumhet.
  MEN om åtgärderna är dikterade av att tillfredsställa närstående intressenter i etanolbranschen, då är det ju inte dumt. Då är åtgärderna, som påstås påbjudas för att hjälpa världen till ett kallare klimat, i stället smarta eller räviga, påpassliga eller utspekulerade. (Jag älskar mitt synonymlexikon.)
  Dumhet eller smartness. Vilket är värst?
   

 67. Thomas

  pekke #55 jag syftade på din länk till intervjun med Klaus-Eckart Puls.

 68. Börje S.
  Musikalitet och matematik hör ihop, det har med spacialt tänkande att göra, känsla för att förstå rytm och naturliga återkommande variationer, samt att din hjärna har underhållit en el av samma system av synapser som används vid matematik- en obildad musiker tänker klarare än en i sina former stelnad professor i dendrokronologi.

 69. Börje
  sedan kan du ju lyssna också, det kan tydligen få inom alarmismens kärna 

 70. Gunbo #60
  Jag menade nu att det blev en högre uppvärmning på höga latituder även under ex 30-40-talets uppvärmningsperiod.
  Har man missat mätpunkter från höga latituder borde detta återspeglas i grafen men jag tycker mig se att det blir tvärtom.
  Nåja, saker som man inte kan göra något åt får man ändå ta och släppa. Givetvis hade det varit oerhört intressant att få studera exakt vad de har gjort och även intervjua dem själva. Men till det finns varken tid eller pengar.
  🙂

 71. pekke

  Thomas #67
  Aha, då förstår jag.
   

 72. Pingback

  […] Nå, i går kväll fick jag chansen att kommunicera/shatta med Lennart Bengtsson på bloggen ”The Climate Scam” . […]

 73. Patrik

  Lennart Bengtsson>> Ska jag tolka det som att du egentligen har full förståelse för den frustration som råder bland ”skeptiker”? 🙂

 74. Gunbo

  Lena #70,
  ”Jag menade nu att det blev en högre uppvärmning på höga latituder även under ex 30-40-talets uppvärmningsperiod.”
  Aah, då fattar jag. Min kommentar skrevs sent och ögonen gick i kors. 🙂
  ”Har man missat mätpunkter från höga latituder borde detta återspeglas i grafen men jag tycker mig se att det blir tvärtom.”
  Jo, det kan du nog ha rätt i. Men BEST har ju med alla de mätpunkterna och deras temperaturkurva liknar ju de andras rätt väl. Jag vet inte vad man ska tro.
   

 75. GregM

  Det är märkligt att man fortsätter att hävda att ökad global temperatur skulle medföra en ökad ökenutbredning och svårare torka. Detta strider mot etablerad atmosfärsfysik. Lika fel är det att global uppvärmning skulle medföra mer extremt väder som fler och svårare stormar, mer nederbörd, mindre nederbörd och allt vad som påstås. I själva verket förhåller det sig precis tvärtom.
  Eftersom tråden handlar om Sahel som är Saharas övergång mot söder så får jag begränsa mig till öknarna.
  Varför bildas då öknar? Ja inte för att det är varmt. I så fall skulle man finna jordens öknar på jodens varmaste platser, dvs vid  ekvatorn. Men där frodas regnskogar och inte mycket som påminner om öken. Nej, jordens öknar finner man en bra bit (ca 200-300 mil)från ekvatorn ungefär vid vändkretsarna och det beror på att där finns jordens torraste platser. I Afrika har vi Sahara vid kräftans vändkrets och Kalahari- och Namibiaöknen vid stenbockens vändkrets.
   Öknar bildas på grund av att det är torrt, brist på nederbörd, värmen är ingen huvudorsak till ökenbildningen.
  Varför blir det då så torrt i dessa områden? Jo, det är ett atmosfärsfysikaliskt fenomen som gör att luftmassor i atmosfären  krockar just där, ett högtrycksbälte bildas som effektivt tränger undan all tendens till molnbildning och även håller luftmassor från haven borta.
  Man kan läsa om detta här t ex http://www.climate4you.com/ under fliken Climate+history.
  Drivkrafterna för bildandet av högtrycksbältena är jordrotationen i samverkan med tryckskillnaden i atmosfären mellan ekvatorn och polerna. Tryckskillnaden är en direkt följd av temperaturdifferensen mellan ekvatorn och polerna, atmosfären är mycket lägre vid polerna än vid ekvatorn så därför är lufttrycket på en given höjd lägre.
  Enligt etablerad klimatteori medför ökad global medeltemperatur den största temperaturökningen vid polerna, tropikerna påverkas mycket mindre. Därav blir slutsatsen att ökad global medeltemperatur medför att de mekanismer som skapar öknarna kommer att minska i styrka (det är i princip samma sak med extrema väderhändelser. de extrema väderhändelserna har skett när det globalt sett varit kallt, se länken ovan).
  Se även denna artikel om ett grönskande Sahel http://news.nationalgeographic.com/news/2009/07/090731-green-sahara.html

 76. Christopher E

  Bra att du hjälper till att förklara detta, GregM.
  Hos oss i Sverige har vi en något minskad stormfrekvens de senaste 100 åren, som troligen beror just på uppvärmningen.
  När väderalarmisterna säger att det var den värsta torkan, stormen, översvämningen mm på x antal år (i tron att vi ska förfäras ju fler år det är, märkligt nog) är det gamla större rekordet oftast just i en kallare period än nu.

 77. GregM

  Tillägg till #75
  Från artikeln i National Geographic finns ett uttalande från en av de forskare som studerat området, Martin Claussen från Max Planck Insitute, Hamburg. Ur artikeln sida 2:
  Forecasting how global warming will affect the region is complicated by its vast size and the unpredictable influence of high-altitude winds that disperse monsoon rains, Claussen added.
  Half the models follow a wetter trend, and half a drier trend.”
  Science is settled?

 78. Börje S

  För ett par år sedan hade Rapport ett inslag med en forskare från Lund, jag tror han hette Ulf i förnamn. Han studerade satellitbilder över jordytan och visade att öknnarnas areal enligt tillgängligt bildmaterial minskat rätt ordentligt de senaste decennierna.
  Reporterna trodde inte sina öron. Han kände sig naturligtvis manad att säga att enligt IPCC:s utsagor så hade öknarnas arealer ÖKAT på grund av Den Globala Uppvärmningen. När han nämnde orden Den Global Uppvärmningen fnös nämnde forskare rätt så föraktfullt, åtminstone tyckte jag mig höra så (önsketänkande?).
  När reprisen kom fanns inslaget inte längre med.

 79. Ingemar Nordin

  Börje S #78

  Ulf Helldén, http://www.nateko.lu.se/personal/ulf.hellden/ulfs/

  Från tidningen Focus:

  Trenden att öknen blir grönare kommer att stärkas, säger han.

  Förgröningen, som Helldén kallar det, har något förenklat tre orsaker. Den första är att en ökande koldioxidhalt i atmosfären gör att växtligheten gynnas, den andra att den generellt högre temperaturen, framför allt i kallare områden, gör att växtsäsongen förlängs. Den tredje anledningen står människan mer direkt för: vi har blivit bättre på att sköta marken.

  http://www.fokus.se/2008/09/myt-att-oknar-sprider-sig/

 80. Ulf L

  Börje S.
  Din beskrivning av musikerns brottningsmatch mellan det medvetna kontrollerande jaget och spontaniteten påminner mig om en bok som jag läste för många år sedan ”Tennis det inre spelet” . Författaren tar upp precis samma konflikt men från tennisens värld.  Stefan Einhorn talar om intellektuella aktiviteter som också går bäst när man har ”flow”. Det verkar ligga något generellt här.
  För mig som lärare i matte och fysik är det högintressant. Jag vill att elverna ska lära sig sammanhang matematiska eller fysikaliska. Det kan jag göra genom att föreläsa och presentera problem som de får lösa. Men mitt mål är inte att de ska kunna lösa alla tal jag serverar utan att de ska bli kreativa i sitt tankesätt dvs göra mer eller annat än vad jag lärt dem. Har du några tips på hur man får dem kreativa?

 81. Börje S

  #79 Ingemar
  tack för länken!