Tjernström på Chalmers

Igår var det koldioxidsnack på Chalmers i Göteborg och eftermiddagen öppnades av Michael Tjernström, professor i meteorologi från MISU.
Professor Michael Tjernström
Att han tillhör samma institution som professor Erland Källén är omisstagligt. Det är samma typ av argumentation och i stort sett samma bilder som visas. Tjernström är dock hela tiden noga med att påpeka osäkerheten i mätningar och projektioner.
I princip alla temperaturdiagram börjar runt 1850, dvs. slutet på Lilla istiden. Att använda år 1850 som startskott är på sätt och vis naturligt, eftersom det är då vi började mäta temperaturen på ett mer strukturerat sätt. Men i princip borde det vara lika antastligt som när skeptiker envisas med att utgå från år 1998 och hävda att temperaturen slutat att stiga. Varför ser vi aldrig temperaturkurvor som går från t.ex. 1700 och framåt i tiden? För att proxydata inte anses vara lika tillförlitliga? Om så är fallet, varför litar man på proxydata i andra sammanhang?
Alla proxydata ger något olika uppgifter med ganska stor spridning, säger Tjernström. Och osäkerheten ökar bakåt i tiden. Ändå är det inget problem för Tjernström att hävda att det under de gångna tvåtusen åren aldrig varit lika varmt som idag och att ingen temperaturökning varit så brant som den vi observerat sedan mitten på 1850-talet.
Tjernström berättar också att istäcket över Arktis har minskat med 15-20% sedan 1960-talet. Ändå är det bara sedan 1979 som vi har satellitdata för istäcket över norra polarområdet. Med andra ord, ännu ett intressant val av tidsintervall. Hur tillförlitliga är isdata från 1960-talet? Antagligen är de lika bra som de vi har från 1930-talet. Men 1930 vore kanske ett dåligt utgångsår med tanke på det just då verkade finnas väldigt lite is i Arktis.
Tjernström går vidare med att berätta att nästan alla glaciärer drar sig tillbaka och visar deras utveckling sedan 1960. Är det en relevant tidsperiod? För Grönland visar Tjernström jämförelser mellan 1992 och 2000-talet. Även havsnivåhöjningen anges med början 1870.
Och sedan anklagar AGW-sidan skeptiker för ”cherry-picking” av data.
Michael Tjernström avslutar sitt föredrag med att återge IPCC:s tolkning av temperaturförändringen sedan 1850. Det är mycket sannolikt att uppvärmningen beror på människans aktiviteter och samtidigt är det extremt osannolikt att den temperaturuppgång vi sett sedan 1850 bara beror på naturliga variationer. Jag har inga som helst problem med det andra påståendet. Men vad gäller ”very likely” är jag skeptisk.
Uppdatering: Peter Stilbs presentation från Chalmers kan nu laddas ner här.
Peter Stilbs Chalmers 4 maj 09

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Utmärkt sammanfattning, Maggie. trevligt att träffas igen.

 2. Peter S: Tack, Peter. Och detsamma. 🙂

 3. Tege Tornvall

  Även på Chalmers finns en växande skepsis.
  Tege

 4. Lena Krantz

  Visst är det märkligt att AGW-förespråkare alltid använder de grafer som passar och bäst. Varför inte ex visa fram den här som visar Uppsala 1722-2005 (från SMHI:s hemsida). Här är ju inte ens de sista årens platå/nedgång med och ändå får man en helt annan visuell bild än den som förespråkare vill visa fram.
  http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=8881&a=25030&l=sv

 5. Fenix

  Tjernström hävdar, med rätta, att proxydata blir osäkrare ju längre tillbaka vi går. Märkligt är då att tidsderivatan, alltså förändringen med tiden, för globaltemperaturen nära jordytan blir så säker att Tjernström kan hävda att stegringen sedan 1850 är den största under de 2000 senaste åren.
  Enligt såväl NASA som Hadleyinstitutet är temperaturstegringen perioden ca 1910-1940 ung lika stor som den 1975-1998. De globala klimatmodellerna reproducerar i allmänhet stegringen under 1975-1998 bra, men inte den 1910-1940. Under 1910-1940 steg koldioxidhalten obetydligt, men avsevärt under 1975-1998. Med stigande koldioxidhalter under 1945-1975 och efter 1998 steg inte temperaturen. Detta indikerar att modellerna överdriver koldioxidens betydelse.

 6. Lena K
  Det är väl egentligen inte så konstigt att de använder grafer och mätdata som styrker deras tex. Det som är konstigt är att de blir svarslösa, och rentav hätska, när andra grafer och mätdata tas upp, och när det visas att deras resonemang inte håller som argument.
  Fenix – Bra kommentar!

 7. Gunnar Littmarck

  Lena Krantz
  Här kan du se en intressant teori, som jag finner avsevärt troligare än den allt sämre underbyggda att våra CO2 utsläpp driver det globala klimatet.
  Jag är så dåligt påläst att jag inte kan säga vare sig bu eller bä om teorin.
  Däremot kan jag avfärda att det likt gubben ur lådan ska visas sig aldrig tidigare skådade förstärkningseffekter av stigande temperatur, så att CO2 molekylens starkt avtagande effekt ska kunna överkompenseras så till den milda grad.
  Då har jorden ett extremt instabilt klimat.. om någon tiondel C över dagens skulle leda till 1C och sedan vidare till en global klimatkatastrof..

 8. ThomasJ

  Bra rapport, maggie. Mkt angenämt o trevligt att träffa dig.
  Mvh/TJ

 9. ThomasJ: Likewise, Thomas. 🙂

 10. Christopher E

  Tack för sammandraget.
  Jag hade en inbjudan dit, men hann inte på grund av andra åtaganden. Grämer mig rätt mycket över det, då det hade varit kul (förutom att lyssna på föredragen förstås) att träffa några av er live…

 11. Christopher: Nästa tisdag föreläser Lars Bern på Chalmers.

 12. Christopher E

  Aha, tack för tipset, Maggie. Får läsa kalendariet noggrannare…

 13. Lena Krantz

  Gunnar
  Ha ha….den länken har jag själv använt vid något tillfälle. Men att det viktigaste av allt är solen tvivlar väl ingen på, frågan är bara hur viktiga andra faktorer är och hur allt samverkar.
  Men jag tror inte heller att jordens klimat skulle vara så känsligt som AWG-förespråkarna vill mena på, det är nog rätt mycket som ”läker” med tiden även om det naturligtvis kan ta väldigt lång tid om skadan är mycket stor (som vid ett stort meteoritnedslag).

 14. Lena Krantz

  Jonas
  Jo det kan kanske tyckas klart att de använder de grafer som bäst visar det man själv menar….
  men om man vill verka opartisk menar jag nu s a s
  ;o)

 15. Kan ni inte lägga upp den i orginal så den är läsbar, pdf lite är värdelöst.

 16. brodeur: PPT:en var på drygt 5 MB, det var därför vi krympte den till en pdf. Men din önskan är min lag, jag ska kontakta Peter. Dock är han inte tillgänglig de närmaste dagarna.

 17. Om allt är osäkert hur kan de vara bombsäkra på konklusionen ? 

 18. Elling: De är inte bombsäkra men för säkerhets skull beordrar de oss att handla. 😉

 19. Fenix

  Källens och Tjernströms budskap är enkelt:
  IPCC är vetenskapen
  Vi (K,T) har tolkningsföreträde
  Det vet politiker och media, PC
  Därför är det ni andra säjer meningslöst tjafs

 20. Ture Marklund

  Har tagit del av Peter Stilbs presentation på chalmers 4 maj 09
  En av underlagen anger Ferenc M. Miskolczis new greenhause law som ”greenhause equations are wrong” Jag har tagit del av Miskolczis bevisföring(40 sidor) kan inte förstå att bevisföringen är felaktig. Har ingenstans tidigare sett något misstroende mot framlagda bevis. Kan du Peter förklara vilken del av bevisunderlaget som är bristfällig.
  skogsarbetare(ärgirig och vill förstå allt)

 21. Tack Maggie och trevligt att träffas! Och så ytterligare några reflektioner kring Tjernströms föreläsning:  varför glömmer IPCC-folket alltid Antartis då det talas om minskande polarisar, varför inte ett ord om att en del kanske till och med 1/2 av den uppmätta uppvärmningen sedan 1880 kan bero på databias ( J. D´Aleo), varför inte ett ord om att Shaviv m fl anser att minst 1/2 av samma uppvärming kan förklaras med ökad solaktivitet? Dessutom, först får vi veta att återkopplingen positiv sedan att det är lite oklart, men inte ett ord om Spencers eller Linzens funderingar i sammanhanget. 

 22. Mot bättre vetande: Ang Antarktis, troligen därför att Antarktis ligger på andra sidan jorden. Det är närmre till Nordpolen och eventuellt kan en avsmältning där påverka även Golfströmmen. Så vi tänker återigen bara på oss själva. 🙂

 23. Ture M: Jag vill minnas att AGW-sidan påstår att Miskolczis bevisföring är så felaktig att det inte ens är någon idé att bry sig om att motbevisa den. 😉

 24. Thomas

  maggie, jag har försökt ställa frågor om Miskolczi, typ hur han egentligen får in virialteoremet i sina ekvationer, men kan inte säga att jag fått intrycket att de som gillar honom heller förstått vad han egentligen gjort.
  Själv tycks det mig som lite väl mycket magi att helt utan att inkludera några egenskaper hos vattenånga kunna påstå att vattenånga måste vara en negativ återkoppling.

 25. Ture M och Maggie
  Undrar om inte Ture M missförstod Peter Stilbs underrubrik tilll Miskolczis bevisföring? 
   Det är ju Miskolczis som bevisar att IPCC´s ekvationer är felaktiga. Inte Peter Stilbs som påstår att Miskolczis har fel…  😎

 26. Urban

  Stilbs material är mycket intressant. Bra att det får ytterligare spridning.  Det finna många tvärsäkra debattörer som borde gå igenom detta material noggrant.

 27. Peter Stilbs

  Ture M – Du har missuppfattat vad jag menat: Jag ville bara visa att det under senaste 4 åren fortfaranda diskuteras hur den radiativa växthuseffekten egentligen ska modelleras. Jag tog inte här ställning till vilken av de 4 som hade rätt. Se i övrigt Uffeb #25 som förstått mig rätt.