Tid för en ny berättelse

IMG_0636

Berättelser (Storytelling) kan vara en väg för människor att få en känsla av att ha kontroll över världen. De möjliggör för människor att se mönster där det råder kaos, mening i tillfälligheter. Människor är benägna att se berättelser där inga sådana finns därför att det kan ge innehåll till våra liv – en form av existentiell problemlösning.

Cody C Delistraty

Under rubriken ”Kampen om en ny klimatberättelse” recenserade, eller snarare anmälde, Victor Galaz två nya böcker i Svenska Dagbladet den 3 oktober förra året. Böckerna som många av våra läsare redan uppmärksammat är skrivna av Naomi Klein och Ruth DeFries. Min avsikt är dock inte att analysera böckerna eller recensionen utan att ta fasta på några av passagerna i Victor Galaz text. Han är docent i statsvetenskap och verksam vid Stockholm Resilience Centre, vilken leds av Johan Rockström. Jag saxar några rader, och fetstilar några viktiga punkter i hans och får vi förmoda Stockholm Resilience Center syn på klimatfrågan och de skyldiga:

”Den som följde klimatdebatten under den senaste valrörelsen kan knappast ha missat Gustav Fridolins energiska viftande med en bit stenkol under partiledardebatten. Den här typen av rekvisita kan vara ett oerhört effektivt verktyg i händerna på den som vill berätta en historia. Den illustrerar dessutom att den politiska striden om klimatfrågan handlar allt mindre om giltigheten i forskningen och desto mer om vilka intressen som lyckas formulera den mest övertygande berättelsen.

Enkelt sammanfattat: det är det politiska systemets enögda fokus på ohämmad tillväxt genom internationell handel, nedmonteringen av välfärdsstaten, avregleringar och en världsomfattande privatiseringsvåg som försatt oss i en situation där det ekonomiska systemet obönhörligen driver oss mot klimatkollaps.”

Med andra ord, det är tillväxten, internationell handel, avregleringar och privatiseringar som obönhörligen driver oss mot klimatkollaps. Jag antar att nolltillväxt, handelsprotektionism, utökande av välfärdsstaten, regleringar och förstatligande skall fixa klimatet.

Även Christian Azar menar att osäkerheten kring klimatkänsligheten kvarstår. Han tillhör de som anser att klimatfrågan är viktig och att människans utsläpp av koldioxid orsakat en uppvärmning  men säger att:

”Trots 30 års forskning och allt bättre datorer har man inte lyckats minska denna osäkerhet. (Om ni hör någon säga att vetenskapen är entydig när det gäller klimatfrågan ska ni alltså dra åt er öronen lite)

Ingen med ett hyggligt mått av intellektuell integritet kan hävda att forskningen givit mer kött åt det magra vetenskapliga ben som alarmismen flockas kring sedan trettio år tillbaka. Men det tycks som om bristen på verklighetsförankrad fakta nu skall ersättas av en ny berättelse. Har alarmismen ånyo bytt strategi?

Under hösten gick en serie program under rubriken Runda bordet där det första handlade om klimatfrågan. Det sändes den 23 november. Johan Rockström deltog och var kanske den som fick mest tid att uttrycka sina åsikter i programmet. Och han var inte bara entydig utan helt säker på sin sak. Han tar tydligen inte råd från Azar, utan rabblade upp en räcka förestående katastrofer som t.ex. att vi närmar oss två graders uppvärmning och att Grönlands avsmältning blir irreversibel och att vi får 7 meters havsnivåhöjning, att vi måste räkna om höjden på Kebnekajse, alla havens korallrev blir förstörda etc. etc. Men det räcker inte längre för Rockström att enbart förvanska vetenskapen. Den nya taktiken är att skapa en ny berättelse. Det kan inte sägas tydligare än på det sätt som Victor Gavaz uttryckte det i SvD

Striden om klimatfrågan handlar allt mindre om giltigheten i forskningen och desto mer om vilka intressen som lyckas formulera den mest övertygande berättelsen

Rockström menade i programmet att vi lever i en spännande tid, att det är ”just nu som all förnekelse sopas över bordskanten”. Alla klimatkatastrofer händer lyckligtvis i samma stund som vi hör ”en positiv berättelse”. Det lät onekligen som ett väckelsemöte.

Rockström är en central figur i att skapa denna den nya berättelsen som kan ersätta den vetenskap som inte helt tycks vilja gå i alarmisternas ledband. Ett av hans prestigeuppdrag är posten som ordförande för Earth League, ett nätverk för 17 av världens ledande globala miljöforskningsinstitutioner, en samling Nobelpristagare och de tyngsta klimatforskarna. Han säger i en intervju att:

Jag föreslog för det här gänget att vi skulle ta fram ett Earth statement – ett kort tresidigt dokument om vad vetenskapen säger att världens ledare måste besluta som minimum på klimatmötet i Paris. Ska världen ha en chans att harmoniera mänsklig utveckling och planetens stabilitet så är det här vad vetenskapen säger i korthet.”

och jag citerar direkt från Earth League´s hemsida:

So it is only natural to turn directly to the top “primary producers” of global sustainability knowledge and to unleash their synergistic forces by a carefully designed alliance, i.e. an “Earth League”

Dessa primärproducenter av kunskap inom globala hållbarhet är naturligtvis de vanliga ansiktena – Edenhofer, Schellnhuber, Ramanathan, Stern etc. som tydligen inte längre litar på att IPCC levererar den berättelse, eller sammanfattning som Rockström efterfrågan. Den är väl för tunn på nära förestående katastrofer och inte av de bibliska mått som Rockström förkunnar, och som skall sopa allt motstånd över bordskanten.

”Vi ska försöka få världens toppar inom industrin, celebriteter som Leonardo DiCaprio och borgmästarna från de största städerna att skriva på.”

Med andra ord han försöker skapa en ny berättelse. Tid för en ny berättelse är också den exakta titeln på ledaren i senaste numret av Sveriges Natur, organ för Svenska Naturskyddsföreningen, skriven av Svante Axelsson och Johanna Sandahl (generalsekreterare respektive ordförande). De inleder med att beskriva det nya politiska landskapet där SD tagits plats. De är bekymrade utifrån ett perspektiv av hundra år som folkrörelse. De inser förvisso att en höjning av bensinskatten slår hårdare för oss som bor på landet men för att alla ska kunna bejaka en ambitiös och omfattande miljöomställning krävs en ny berättelse.

En större berättelse om att modernisera och utveckla hela Sverige. Naturskyddsföreningen vill vara med och skapa en berättelse där även landsbygden är en vinnare. Högre beskattning av fossila bränslen skulle höja värdet på jord- och skogsbrukens ”gröna guld” och ekologiska livsmedel ger fler jobb, och bättre skötsel av naturreservaten och biologisk mångfald är förutsättning för framgångsrik ekoturism.

Sammanfattningsvis säger de bägge miljöfilosoferna följande:

 I den större berättelsen om att modernisera och utveckla hela Sverige krävs istället en sammanhållen miljö-, regional- och fördelningspolitik som innehåller verktyg som även ger landsbygden ekonomiska förutsättningar att betala den miljöförstöring man orsakar.

Jag önskar att det framgick vilken miljöförstöring vi på landsbygden orsakar. Är det brukandet av odlingsbar mark, är det skogsbruk, att vi håller tamboskap, eller enbart det faktum att vi bor på landet och måste ta bilen till livsmedelsaffären eller vårdcentralen. I artikeln nämns lägre inkomstskatt och riktade pilotprojekt som lockar till sig investerare. Om konsumtion av varor och resor är den viktigaste orsaken till den miljöförstöring vi orsakar så är antagligen inte mer pengar i plånboken svaret, eller tänker sig författarna att med mindre skatt skall vi ha råd att betala en högre bensinskatt, och pilotprojekt som lockar investerare, är ju ett begrepp som skulle behöva en mer uttömmande ”berättelse” än den som SNF levererar.

Axelsson och Sandahl längtar efter den nya berättelsen. Den vill de skapa tillsammans med andra aktörer – för ett öppet och hållbart samhälle.

Det är just berättelser, moderna sagor som just nu är domedagsprofeternas nya vapen. När vetenskapen inte längre förmår upprätthålla ett vetenskapligt underlag för klimatakollapsens snara ankomst återstår berättelsen, de sagor som väcker känslor och som tycks staka ut den enda sanna vägen mot allas vår lycka. Utom de som Rockström och hans gäng lyckas sopa över bordskanten förstås, förnekarna, vilket börjar bli en ansenligt antal.

Jag avslutar där jag började, men med några få ändringar:

Berättelser kan vara en väg för människor att få en känsla av att ha kontroll över världen. De möjliggör för människor att se mönster i klimatet där det egentligen råder kaos, tillfälliga extremväder väder ges en mening, blir till tecken. Människor är benägna att se berättelser där inga sådana finns därför att det kan ge innehåll till deras liv – en form av existentiell problemlösning.

Vem vill gärna erbjuda människorna en sådan berättelse?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  En bra början på en berättelse:
  Under de närmsta 40 åren måste vi producera mer mat än vi gjort under förgången tid.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/dags-att-losa-den-akuta-mjolkkrisen_4343315.svd

  Detta ger lite perspektiv på rimligheten i att vara emot tillväxten.
  Vem skall tvingas svälta? Vem får inte finnas?Är utmaningen större än vad vi klarar av?Är det rimligt att vi skall göra detta på ett oprövat sätt?Får bönderna ökad dieselskatt?

 2. Alienna

  Rockströms – ”…vad vetenskapen säger att världens ledare måste besluta”, bevisar att det är religion han sysslar med. Och att han propagerar för att landets politik skall styras av religion.

  Det är synonymt med – ”…vad Gud/Allah säger att världens ledare måste besluta”.
  http://theethicalskeptic.com/2014/04/22/8597/

 3. Lars JOnsson

  Lasse,

  Tack för tipset.
  Ditt förslag till början på berättelsen är riktigt bra, men bör kanske förtydligas, rätt citat från SvD är:

  De kommande 40 åren behöver världen producera lika mycket mat som de senaste 8 000 åren.

  Men nu undrar jag ju i enlighet med logiken hos Axelsson-Sandahl – Hur skall dessa mjölkbönder få råd att betala för den miljöförstöring de orsakar ?

 4. Lasse

  En annan bra början:
  För länge sedan var det en professor som trodde han kunde förutse framtiden.
  Han skapade en modell som styrdes med många olika parametrar. Detta sammanföll med den stora uppvärmningen under slutet av förra seklet. Han skapade en hysteri som sträckte sig från professorer till allmänheten. Hysterin medförde många konstiga beslut och åtgärder.
  Sen bröts uppvärmningen och fler och fler såg modellernas brister. Bla hade de inte räknat med den stora Atlantströmmen AMO som pulserar med 65 års variation. När den vände till en kylande period kring år 2015 så var det redan försent. En världsregim hade skapats som spred fattigdom och elände över världen.
  Eller skall vetenskapen hinna påverka?: http://notrickszone.com/#sthash.ThjqcKVv.dpbs

 5. Thomas P

  Ni har försökt länge med en sådan berättelse med ert tal om CO2 som ”livets gas”.

 6. Mats G

  Det var en mörk och stormig natt….

  Själv har jag hela tiden tyckt att det har handlat om sagor eller rentav amsagor. Jag tycker det är positivt att klimatrörelsen börjar koppla bort sig ifrån vetenskapen. Det innebär dock att de har tagit in på stigen som går mot ättestupan. Klimatrörelsen har knappast det förtroendet som behövs för att folk skall köpa deras verklighetsbeskrivning.

  Missar som att Nordpolen fortfarande har is och vattnet har höjt sig knappt märkbart försvårar förstås.

 7. Ingvar

  Jaha.
  Så Thomas P anser inte att CO2 ÄR livets gas?

 8. pekke

  Elbilssagan får sig en rejäl dos verklighet nu.
  Vattenfall och Forum kommer att införa avgifter vid sina laddstationer efter vilken typ av laddning som utförs, snabbladdning blir dyrare än långsam laddning.

  Naturligtvis skriker elbilsägarna eftersom de vill ha allt betalt av nån annan.

  ” Nu är elbolagens charmoffensiv mot elbilsägarna över. Från att tidigare varit gratis att snabbladda elbilen kostar det nu 90 kronor för 30 minuter för att ”full tank” hos Vattenfall och Fortum. ”För dyrt”, säger elbilsägarna ”
  http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/elbil/article3885312.ece

 9. Mats G

  ang historiebeskrivning.

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/sr-ber-om-ursakt-for-fraga-om-judar/

 10. Thomas P

  Ingvar #7 ”Så Thomas P anser inte att CO2 ÄR livets gas?”

  Varför inte lika gärna syre som livets gas? Och om CO2 är ”livets gas” för att det göder växter, blir då analogt skit livets fasta ämne? det handlar bara om en ren propagandafras.

 11. Ingvar

  Jomen om nu verkligheten inte vill medverka i klimathotet och FN kommer ut ur garderoben och förklarar att man vill bygga en post-kapitalistisk värld så vill det till att man brer på ordentligt med sagor

 12. Ingvar

  Thomas P
  Nej

 13. Lasse

  Känns märkligt när global uppvärmning sägs vara ett hot när det i själva verket är IS som hotar oss 😉

  BP som ett tag kallades Beyond Petroleum förutser en 25% ökning av CO2 2035-.”The desire of people in poor countries to industrialise, and create economic opportunities for their children, is irrepressible.”
  http://wattsupwiththat.com/2015/02/18/bp-co2-reduction-efforts-futile/

  Det finns ett samband mellan IS och utveckling av framtida ekonomier, eller bristen på framtidsoptimism!

 14. Sten Kaijser

  Hej Thomas,

  så du tror inte på att vetenskapen innan årtiondet är över kommer att ha insett att om det är tack vare vår användning av fossila bränslen som vi lyckats berika atmosfären med koldioxid så är det det bästa som mäsnkligheten gjort för livet på jorden.

  Den som lever får se.

 15. pekke

  Svante A. SNF har en debattartikel i DN om höjda miljöskatter för att styra om folk ” fossila ” bränslen till alternativ.

  Fast som vanligt begriper jag inte hur han och andra med samma agenda tänker här:
  ” Sverige kan vi visa omvärlden att ett modernt välfärdsland kan ha en relativt hög koldioxidskatt vilket gynnar förnybara energilösningar samtidigt som det ger viktiga intäkter till statskassan, intäkter som kan växlas mot sänkt skatt på arbete eller användas till samhällsinvesteringar i exempelvis järnväg. ”

  Om folk slutar använda bränslen med hög koldioxidskatt så går det ju inte att sänka skatter på andra områden utan de måste snarast höjas där i stället !

  http://www.dn.se/debatt/det-ar-for-billigt-att-kora-bil-co2-skatten-maste-hojas/

  Går naturligtvis inte att kommentera.

 16. Mats G

  15
  pekke

  För mig handlar det mer om skattebasen än miljö.
  Var på en föreläsning av Bengt Westeberg för många herrans massa år sedan. Där förklarade han att dåvarande(och nuvarande) skattesystem inte är hållbart i längden. Staten måste hitta nya intäkter.

  Skatteväxlingar där man alltid växlar uppåt är en idé. Skatter som kallas avgifter en annan.

  Själv är jag har jag de tankarna att stat, kommuner och landsting skall hålla på med kärnverksamheter och vara effektiva samt jaga korruption med blåslampa. Om det lyckades skulle mycket vara vunnet och vi skulle få pengar mycket till välfärd.

  Dessutom tror jag det skulle vara mycket vunnet om man skicka folk på kurs som är försörjda av skattemedel fick gå på kurs var skattepengarna faktsiskt kom ifrån. Hur mycket måste en förskolelärare jobba för att få ihop till skidstadion i Falun som kostade 120 miljoner från planerade 80 miljoner. Hur mycket korruptionsbonus finns det i alla dessa fördyrade projekt kan man stilla undra.

 17. Ann lh

  Tack Lars, visst är det tid för en ny berättelse. Men som bekant är det inte lätt att tränga igenom alla stängda grindar. Jag skickade följande lilla ”berättelse” till Norrtälje tidning med visst hopp om att grindarna inte var stängda. De har ju haft dem lite på glänt en tid.

  ”Tänk om!
  Ja, tänk om en känd person med en högt uppsatt position i klimatfrågan under en debatt plötsligt yttrade något i stil med ”klimatfrågan handlar ytterst om en ny ekonomisk världsordning”.
  Ja tänk om, men det är just vad som hände för en tid sedan och vem var det då som yttrade detta?
  Jo, ingen mindre än FNs chef för klimatarbetet, Christiana Figueres. Det handlar alltså inte om något påhittat klimathot utan om att krossa kapitalismen.
  http://www.unric.org/en/latest-un-buzz/29623-figueres-first-time-the-world-economy-is-transformed-intentionally
  Alt.: googla: ”figueres first transformed”.
  Detta har inte varit någon större hemlighet för dem som har satt sig in i frågan, men den insikten har inte släppts fram i media och försök att säga detta har i allmänhet tystats ned.
  Glöm alltså alla diskussioner på lösa boliner om olika sk klimathot hit och dit, fundera istället över om det är en global planekonomi eller frihet vi vill ge åt våra barn och barnbarn.
  Ställ frågan till politikerna! Dags att tänka om.”
  Men svaret var nej ”den har inte tillräcklig debatthöjd”. Inte Tillräcklig Debatthöjd var ordet.

 18. pekke

  Mats #16
  Ungefär min tankegång om Svante A:s mening, höjer man skatterna på ett område för att minska folks användning av det området och folk minskar sin användning där så kan man ju inte minska skatterna på andra områden eftersom offentliga sektorns skattebehov snarare ökar än minskar vilket gör att man måste behålla eller t.o.m. öka skatten på andra områden.

  Snurrigt värre blev det, men de grönas logik verkar vara ännu snurrigare.

 19. Lars Jonsson

  THomas P

  CO2 är en gas som är livsnödvändig för alla växter, och därmed en av grundpelarna för de flesta livsformer. Syre är en annan av livets gaser. Det vanligaste beteckningen bland alarmister är att CO2 är en förorening. Men vi ser ju världen med olika ögon.

 20. Ingemar Nordin

  Ann L-H #17,

  Shhhh … Du får inte störa när våra ekonomiska gurus som Axelsson, Wijkman och Rockström lägger ut texten kring den nya ekonomiska världsordningen. Du vet, den som vetenskapen säger att vi MÅSTE ha; den gröna, cirkulära, eller hållbara ekonomin, administrerad av FN.

  Visserligen handlar det bara om gammal skåpmat från Marx, och visserligen har den visat sig katastrofal överallt där man försökt tillämpa den. Men vi ger den ett nytt namn, och lägger till att vetenskapen kräver den. Då går nog folk på det.

 21. Bengt Abelsson

  Sista kapitlet i berättelsen om järnvägsingenjören Pachauri?
  http://www.pressreader.com/india/economic-times/textview

 22. Thomas P

  Sten #14 ”så du tror inte på att vetenskapen innan årtiondet är över kommer att ha insett att om det är tack vare vår användning av fossila bränslen som vi lyckats berika atmosfären med koldioxid så är det det bästa som mäsnkligheten gjort för livet på jorden.”

  Nej.

  Lars #19 ”Det vanligaste beteckningen bland alarmister är att CO2 är en förorening. ”

  Vad som är en förorening och vad som inte är det beror väldigt mycket på vad och i vilken mängd det förekommer.

 23. bom

  #21 Det verkar som om RP hunnit uppnå den aktningsvärda åldern av 75 år. Flickan han stalkat och tafsat på är bara 29år. Skrev inte RP för ett par år sedan en halvbiografisk roman med mycket tantsnuskinslag i? Det verkar nog som om det är dags för pension för personen i fråga? När är det dags att vinka av hans chef Hr Ban Ki Moon?

 24. Per-Olof Persson

  Jag trodde att ekonomisk tillväxt var förutsättningen för en stor välfärdsstat. Om det är pengarna som betalar välfärdsstaten och penningmängden ökar varje år, varför har vi då nedskärningar i välfärden? Det kan inte bero på att samhället har en brist på pengar.

  Den verkliga orsaken till nedskärningar inom välfärden är att den inte betalas av pengarna, utan av pengarnas köpkraft. Pengarnas köpkraft är beroende av att vi gör saker i rätt ordning eftersom all produktion är indelad i olika produktionssteg.

  Vi måste först producera råvaror och därefter producera halvfabrikat och därefter producera färdiga investeringsvaror. Först därefter kan vi producera färdiga konsumentprodukter och välfärdens tjänster är färdiga konsumentprodukter.

  Ska vi dela ut pensioner och bidrag är människor beroende av att pengarna har köpkraft. Pengarnas köpkraft beror helt och hållet på hur stor produktionsstruktur vi har. Produktionsstrukturens storlek är beroende av att vi har ett högt sparande och höga investeringar. Ju större produktionsstruktur vi har, desto större är pengarnas köpkraft.

  Vi kan inte producera allting inom landet och därför är vi beroende av en stor exportindustri. En stor export höjer efterfrågan på vår valuta och därmed valutans värde. Ju högre värde på vår valuta, desto mer kan vi importera per krona.

  Allt detta kräver dock att vi gör saker i rätt ordning eftersom produktionsresurserna alltid är knappa. Om vi exempelvis börjar att använda alltmer pengar till inköp av konsumtionsprodukter och i produktion av välfärdstjänster, kommer alltmer produktionsresurser att användas i produktionen av färdiga konsumtionsprodukter.

  Men eftersom produktionsresurserna är knappa, kommer vi med tiden att producera mindre råvaror, halvfabrikat och investeringsvaror. Produktionsstrukturen börjar att krympa och pengarnas köpkraft sjunker. Vi kommer med tiden att producera mindre välfärdstjänster och samtidigt kommer bidragens och pensionernas köpkraft att sjunka.

  Om vi exempelvis genom skatter eller låter bankerna vid sin utlåning skapa helt nya pengar utav ingenting, kommer allt mer pengar att användas till en ökad konsumtion. Detta innebär att alltmer pengar kommer att användas till inköp av färdiga konsumentprodukter.

  Men då kommer försäljningspriser/vinster relativt sett att stiga inom de branscher som tillverkar färdiga konsumentprodukter. Men försäljningspriser/vinster kommer samtidigt att relativt sett sjunka inom de branscher som tillverkar råvaror, halvfabrikat och investeringsvaror.

  Investeringarna i en ekonomi har en tendens att ske där vinsterna är relativt sett stora och att investeringarna avvecklas där vinsterna är relativt små. Detta innebär att ekonomins knappa produktionsresurser kommer att överföras ifrån industrisektorn till de branscher som tillverkar färdiga konsumtionsprodukter (samt till den offentliga sektorn). Landets produktionsstruktur krymper och pengarnas köpkraft kommer därför att minska.

 25. Guy

  ”Vad som är en förorening och vad som inte är det beror väldigt mycket på vad och i vilken mängd det förekommer.”

  Thomas, du har så rätt. 0 ppm CO2 långsamt dödligt(gäller hela jorden). 10000ppm snabbt dödligt. Förorening tycker jag ändå är fel ord.

 26. Mats G

  17
  Ann lh

  Det här var en intressant pusselbit. Det är nästa så att man kan misstänka att de kommit så långt i sin egen bubbla att de börjar bli oförsiktigt arroganta. De otåliga börjar tappa tålamodet. Vissa anser att hjärntvätten är klar och de kan gå vidare.

  Det finns lite sporadiska omogna tankar i mitt huvud. Frågan lyder.

  Hur kommer det sig att ägarna av de stora dagstidningarna tillåter så mycket vänsterinflytande?
  Har de samma agenda?
  Nåt stämmer inte med den bilden jag har när det gäller det här.

  Det är nåt ledsamt över tidningar som kallar sig oberoende liberal är i vänsterkoppel.

 27. Ingvar

  Ingemar #20
  Och Kuba är på väg in i den kapitalistiska världen. Ha, ha.

 28. Lasse

  Här finns en berättare som kan fängsla och ifrågasätta vetenskap: Willis E:
  Här om hur solen värmer och hur moln kyler: http://wattsupwiththat.com/2015/02/18/tao-and-tao-again/

 29. Abelsson

  Tack för länken, det verkar osa hett kring honom.

 30. Ingvar

  7 Lena
  Just det.
  Ögonen på bollen för ****

  Nu gäller det att få ”någon/något” med genomslagskraft att tränga igenom MSM-barriären
  Det handlar inte om klimatet över huvud taget. Det handlar om makt. Makt till FN, Makt till EU

 31. BoE

  Bent & Lars
  Angående sjuka maktgubbar:
  ”Sista kapitlet i berättelsen om järnvägsingenjören Pachauri?”

  Nejdå….
  Han kommer säkert ut med en ny porr-novell vad det lider.
  Det är ju några år sedan sist, så det finns säkert en hel del nytt och smaskigt att publicera.

 32. Mats G

  Det var en mörk och stormig natt….

  Och det berodde på att människor tillfört CO2 till atmosfären.

  Boooring. ingen kommer tro på det i alla fall.

 33. Lasse

  #32 Hansen drog en historia för senaten 1988. Han valde en varm dag och ett rum utan kylning.
  Resten är historia: http://wattsupwiththat.com/2015/02/18/jim-hansens-99-surety-on-global-warming-doesnt-hold-up/

 34. Gunnar Strandell

  Välskrivet Lars Jonsson!

  Jag tycker att du bör försök få texten publicerad i MSM.
  Varför inte prova med Norrtelje Tidning, för att mäta dess ”debatthöjd”?

 35. Mats

  På tal om storytelling, så ska tydligen Discovery starta en ny serie där de bl.a. ska berätta om hur människan ändrar klimatet. Tror första är imorgon torsdag, kl 22.

  Men, jag tror inte jag ska se det, det är nog inte bra för blodtrycket…

  Det värsta är ju att tittarna kan tro allt som sägs.

 36. Jag tycker också att din text är såpass intressant och välskriven att du kanske borde prova att skicka in den. Till DN Kultur kanske?

  Gillade speciellt hur du knöt ihop början och slutet. Det blev mycket tydligt (minst sagt).

 37. Ingemar Nordin

  Bra Lars! ”Berättelser” är viktiga för de ger inte bara snuttifierade nyheter och data utan ger en kontext. Kontexter är oftast inte riktigt medvetna eller ifrågasatta. Saker som strider mot ”berättelsen” ignoreras, sopas under mattan, och avfärdas utan diskussion eller eftertanke. Och nu verkar alarmisterna ha upptäckt detta och vill gärna ha ett monopol. Det är roande att se hur alla våra propagandister plötsligt hoppat på samma tåg. Det sprider sig som en farsot.

  Motmedlet är förstås en mot-berättelse. Vi kan inte nöja oss med att påpeka fel och brister. (Vilket logiskt sett borde vara tillräckligt.) Det krävs också en mot-berättelse och att tydliggöra denna.

 38. Thomas P #10
  ”Varför inte lika gärna syre som livets gas?”

  Syret har två stora funktioner dels som du skriver livets gas, men lika viktigt är dess uppgift som renhållningsarbetare. Syre är nämligen mycket aggressivt och oxidation är den mest förekommande kemiska reaktionen i naturen. Syret angriper nästan allt, även hårdaste stål som därför måste ytbehandlas för att inte rosta och brytas ner. När syre tillförs vid kemiska processer tar detta över och leder nedbrytningen av övriga ämnen, särskilt om dessa är av organiskt ursprung. Energinivån sjunker och övergår i värme och diverse gaser bildas och det organiska materialet blir död materia som i stort sett bara innehåller lite grundämnen och mineraler. Utan denna oxidation skulle ju jorden bli obeboelig och täckt med ett gigantiskt tjockt lager av organiskt material och ingen koldioxid skulle därmed heller inte oxideras upp i lufthavet igen.

 39. Ann LH

  Också en berättelse. Med debatthöjd!
  http://wattsupwiththat.com/2015/02/18/the-un-climate-end-game/

 40. Slabadang

  Två helt olika världar!

  Där man har verkliga grundläggande problem att lösa, finns inte en tillstymmelse till alla de fejkdebatter som förs i Sverige. När man fortfarande har problem med hög barnadödlighet så är klimat och genusdebatter lika vanliga som isbjörnar i Afrika.

  Vi har ett politiskt korrekt etablissemang som helt tappat fotfästet i verkligheten och responsen från folkdjupet är redan satt i rullning och kommer ej att kunna stoppas. När folk berättigat spottar eller bara suckar, och de med energi engagerar sig så kommer PKetablissemanget bli v arse vilken ljten patetisk minoritet de faktiskt är. ”Jej är en hummer” skrek räkan, och det passar bra som beskrivning på etablissemangets självuppfattning. Det kommer bli ännu värre innan det äntligen vänder och den riktiga utmaningen är att återställa allt som n är raserat. Demokratin kommer behöva gå igenom en helrenovering. Jag tänker åka upp till den 15 mars och vara med i Kungsträdgården. Det finns en gemensamhet medborgare emellan som går vida över den sjupartijunta som som beslagtagit makten och privilegierna. En ny typ av förnyad medborgarrättsrörelse är i vardande. En återdemokratisering är en nödvändighet och en oundviklighet, hur många får inte uppstötningar av det politiskt korrekta vansinnet lögnerna och verklighetsflykten ?

 41. Slabadang

  Jag undrar hur mycket egentlig makt media har över folkopinionen numer?

  En konsekvens av det faktum att journalistkåren har det lägsta förtroendet av alla yrkesgrupper bland allmänheten gör att den tappar inflytande i motsvarande utsträckning. Allt vanligare är att journalistpropagandan baktänder. Ett färskt exempel på detta är Channel 4 rs anti-UKIP propaganda helt i stil med de SVTsända AFA-produktionerna ”Blå ögon” och hette serien ”Fosterland” ?

  I England har även folk som inte är UKIP anhängare blivit loskförbannade på propagandan, och jag tror att den numer får motsatt effekt ? Vetenskräpsredaktionen måste ju bli fullständigt panikslaget om deras hysteriskt partiska klimatpropaganda gått samma öde till mötes.

  http://www.express.co.uk/news/politics/558803/Backlash-Ukip-First-100-Days-Channel-4-spoof-documentary

 42. Mikael W.

  Slabadang äger som vanligt. Du uttrycker alltid mina egna tankar.
  Vi synes sålunda i Kungsträdgården den 15/3! Vi får inte låta vår demokrati DÖ.
  Media dödade NyDemokrati på 90talet och försöker döda oppositionen till den nuvarande diktaturen,

 43. Mikael W.

  Politiker= Försäljare av EU, NATO, grön energi…
  http://thehigherlearning.com/2014/06/26/a-16-year-old-programmer-just-made-a-plugin-that-shows-where-politicians-get-their-funding/

 44. Lennart Bengtsson

  Hej

  När jag läser vad som citeras från Stockholm Resilience Center tror jag mig förflyttat till en annan värld eller till ett dårhus. Vi kan bara hoppas att förnuftigt folk inte tar detta på allvar. Hur som helst desperationen tycks öka ju närmare vi kommer Parismötet. Med dagens oljepriser kommer detta möte med säkerhet att bli ännu innehållsfattigare än mötet i Köpenhamn för 6 år sedan. Ingenting meningsfullt kommer att hända med växthusgasutsläppen förrän det finns ett ekonomiskt realistiskt alternativ till fossil energi. Det är fullt möjligt att detta kan finnas tillgängligt om 50-75 år i en omfattning som gör att den fossila energin kan ersättas. Den enda garantin att detta skall bli möjligt är att skapa bästa möjligheter åt kreativa människor och kraftfullt motarbeta alla tendenser till en totalitär utveckling under något slag av globalt eller regionalt herravälde
  LennartB

 45. Pelle L

  Rockström säger alltså ”just nu som all förnekelse sopas över bordskanten”
  Jag tycker det är ett, ursäkta språket, jäkla oskick att göra så.

  Lika dåligt uppförande som att sopa problemen under mattan.

  Någon (vem?) får ju i slutändan städa upp efter dessa förblindade sagoberättare 🙁

 46. Håkan Bergman

  Den där passusen om lille Gustav och kolbiten förstår jag inte riktigt. Så vitt jag kan minnas blev väl valet en flopp för MP, dom som skulle bli tredje största parti, men det blev visst ett annat parti som knep den platsen, utan kolbit i rutan. Kan lille Gustav ha skrämt väljarna med kolbiten, den måste ha sett jättefarlig ut där i rutan? Eller konstaterade folk att – nej jag har ingen kolbit hemma, kan inte påminna mig att jag nånsin haft en, varför hötter han med sin kolbit mot mig, jag som är helt oskyldig?

 47. Ingvar

  LennartB. #44
  Hoppas verkligen att du har rätt vad gäller Paris-mötet.
  Och Rockströms uttalande avslöjar väl både panik och äcklig översittarmentalitet

 48. BjörnT

  Är det någon historia som försöker lanseras här så är det väl den om den Gröna Diktaturen som vill, och framgångsrikt är på väg att, ta över styret av världen. Så löjlig, konspirationsteoretisk och orimlig den är så behnadlas den här som en sanning.

 49. BjörnT

  Vill man ha verkliga historier så finns det en bra rdogörelse här för det klimatrelaterade läget förArktis här:
  http://www.scientificamerican.com/article/a-stormy-arctic-is-the-new-normal-excerpt/?WT.mc_id=SA_ENGYSUS_20150219

 50. Pingback

  […] läste med stort nöje Lars Jonssons betraktelse häromdagen ”Tid för en ny berättelse”. Inlägget handlar om hur en rad alarmister plötsligt kommit på att det behövs en […]

 51. Pingback

  […] av er läste artiklarna om berättelsen/sagan som skrevs om här och här förra veckan på Klimatupplysningen. Även IPCC har en berättelse – […]